09:35
TEDSalon Berlin 2014

Daria van den Bercken: Why I take the piano on the road … and in the air

Ντάρια βαν ντεν Μπέρκεν: Ο λόγος που βγάζω το πιάνο στο δρόμο... αλλά και στον αέρα

Filmed:

Η πιανίστρια Ντάρια βαν ντεν Μπέρκεν ερωτεύτηκε τις μπαρόκ συνθέσεις του Γκέοργκ Φρήντριχ Χαίντελ. Τώρα στοχεύει να μεταφέρει αυτό το πάθος και στους άλλους. Σ' αυτή την ομιλία, μας ερμηνεύει αποκαλύπτοντας τις συναισθηματικές αυξομειώσεις της μουσικής του, ενώ με το πιάνο της ταξιδεύει στον αέρα, κατεβαίνει τους δρόμους και φυσικά παίζει επί σκηνής.

- Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses. Full bio

Recently, I flew over a crowd
Πρόσφατα, πέταξα πάνω από ένα πλήθος
00:17
of thousands of people in Brazil
χιλιάδων ανθρώπων στη Βραζιλία,
00:19
playing music by George Frideric Handel.
παίζοντας μουσική
του Γκέοργκ Φρήντριχ Χαίντελ.
00:21
I also drove along the streets of Amsterdam,
Επίσης, γύρισα τους δρόμους
του Άμστερνταμ,
00:25
again playing music by this same composer.
παίζοντας και πάλι τη μουσική
του ίδιου συνθέτη.
00:28
Let's take a look.
Ας ρίξουμε μια ματιά.
00:31
(Music: George Frideric Handel, "Allegro."
Performed by Daria van den Bercken.)
(Μουσική: Γ.Φ. Χαίντελ, «Αλέγκρο».
Ερμηνεία: Ντάρια βαν ντεν Μπέρκεν).
00:34
(Video) Daria van den Bercken: I
live there on the third floor.
Ντάρια βαν ντεν Μπέρκεν:
«Μένω εκεί, στον τρίτο όροφο».
00:53
(In Dutch) I live there on the corner.
(Ολλανδικά)
Μένω στη γωνία.
00:55
I actually live there, around the corner.
Βασικά μένω εκεί, στη γωνία
00:57
and you'd be really welcome.
και είστε καλοδεχούμενοι.
00:59
Man: (In Dutch) Does that sound like fun?
Child: (In Dutch) Yes!
Άνδρας: (Ολλανδικά) Θα έχει πλάκα;
Παιδί: (Ολλανδικά) Ναι!
01:01
[(In Dutch) "Handel house concert"]
[(Ολλανδικά) «Συναυλία εν οίκω,
αφιερωμένη στο έργο του Χαίντελ»]
01:03
(Applause)
(Χειροκρότημα)
01:28
Daria van den Bercken: All this was a real
Ντάρια Βαν ντεν Μπέργκεν:
Όλα αυτά αποτέλεσαν μια μαγική εμπειρία
01:40
magical experience for hundreds of reasons.
για πάρα πολλούς λόγους.
01:42
Now you may ask, why have I done these things?
Τώρα μπορεί να αναρωτηθείτε,
γιατί τα έκανα όλα αυτά.
01:45
They're not really typical for a musician's
Δεν είναι κάτι σύνηθες
01:48
day-to-day life.
στην καθημερινότητα ενός μουσικού.
01:50
Well, I did it because I fell in love with the music
Λοιπόν, το έκανα
γιατί ερωτεύτηκα τη μουσική
01:52
and I wanted to share it with as many people
και αυτό ήθελα να το μοιραστώ
01:56
as possible.
με όσο το δυνατόν
περισσότερους ανθρώπους.
01:59
It started a couple of years ago.
Ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια.
02:01
I was sitting at home on the couch with the flu
Καθόμουν σπίτι,
άρρωστη με γρίπη στον καναπέ
02:03
and browsing the Internet a little,
και σέρφαρα στο διαδίκτυο,
02:07
when I found out that Handel had written works
όταν ανακάλυψα πως ο Χαίντελ
02:09
for the keyboard.
είχε συνθέσει κομμάτια για πιάνο.
02:12
Well, I was surprised. I did not know this.
Ξαφνιάστηκα λοιπόν.
Αυτό δεν το γνώριζα.
02:14
So I downloaded the sheet music and started playing.
Οπότε κατέβασα τις παρτιτούρες
και ξεκίνησα να παίζω.
02:16
And what happened next was
Και έπειτα,
02:21
that I entered this state of pure,
βρέθηκα σε μια κατάσταση
02:22
unprejudiced amazement.
αγνής και απροκατάληπτης κατάπληξης.
02:26
It was an experience
Ήταν μια εμπειρία
02:29
of being totally in awe of the music,
που με έκανε να αισθανθώ δέος
απέναντι στη μουσική
02:31
and I had not felt that in a long time.
και αυτό είχα να το νιώσω
πολύ καιρό.
02:34
It might be easier to relate to this when you hear it.
Ίσως το κατανοήσετε ευκολότερα
όταν το ακούσετε.
02:38
The first piece that I played through
Το πρώτο κομμάτι που έπαιξα
02:42
started like this.
άρχιζε κάπως έτσι.
02:46
(Music)
(Μουσική)
02:49
Well this sounds very melancholic, doesn't it?
Ακούγεται πολύ μελαγχολικό,
έτσι δεν είναι;
03:14
And I turned the page and what came next
Στη συνέχεια γύρισα τη σελίδα
και αυτό που ακολούθησε
03:18
was this.
ήταν το εξής.
03:21
(Music)
(Μουσική)
03:23
Well, this sounds very energetic, doesn't it?
Αυτό ακούγεται πολύ ζωηρό,
έτσι δεν είναι;
03:50
So within a couple of minutes,
Κάπως έτσι, μέσα σε δύο λεπτά
03:54
and the piece isn't even finished yet,
και δίχως να έχει τελειώσει
ακόμα το κομμάτι,
03:57
I experienced two very contrasting characters:
βίωσα δύο συγκρουόμενους χαρακτήρες:
03:59
beautiful melancholy and sheer energy.
την όμορφη μελαγχολία
και την καθαρή ενέργεια.
04:03
And I consider these two elements to be
Και πιστεύω ότι αυτά τα δύο στοιχεία
04:07
vital human expressions.
αποτελούν καίριες ανθρώπινες εκφράσεις.
04:09
And the purity of the music makes you hear it
Και η αγνότητα της μουσικής
σε κάνει να το ακούσεις
04:12
very effectively.
πολύ αποτελεσματικά.
04:14
I've given a lot of children's concerts
Έχω δώσει πολλές παιδικές συναυλίες
04:19
for children of seven and eight years old,
για παιδιά εφτά και οχτώ χρονών
04:22
and whatever I play, whether it's Bach, Beethoven,
και ό,τι και να παίξω,
είτε είναι Μπαχ, είτε Μπετόβεν,
04:25
even Stockhausen,
ακόμα και Στοκχάουζεν
04:29
or some jazzy music,
ή κάποιο κομμάτι τζαζ,
04:30
they are open to hear it,
τα παιδιά είναι πρόθυμα
να το ακούσουν,
04:33
really willing to listen,
είναι πολύ πρόθυμα να αφουγκραστούν
04:35
and they are comfortable doing so.
και αισθάνονται άνετα μ' αυτό.
04:37
And when classes come in
Και όταν έμπαιναν τάξεις
04:40
with children who are just a few years older,
με παιδιά λίγο μεγαλύτερα,
04:42
11, 12, I felt that I sometimes already had trouble
11 ή 12 χρονών,
ένιωθα ότι δυσκολευόμουν
04:45
in reaching them like that.
να τα πλησιάσω μ' αυτόν τον τρόπο.
04:50
The complexity of the music does become an issue,
Η πολυπλοκότητα της μουσικής
πράγματι γίνεται πρόβλημα
04:52
and actually the opinions of others —
και, στην πραγματικότητα,
η γνώμη των άλλων
04:56
parents, friends, media — they start to count.
-των γονιών, των φίλων, των μίντια-
αρχίζει να αποκτά βαρύτητα.
05:00
But the young ones, they don't question
Αλλά οι πολύ νέοι ακόμα,
05:04
their own opinion.
δεν αμφισβητούν την ίδια τους τη γνώμη.
05:07
They are in this constant state of wonder,
Βρίσκονται σ' αυτή τη μόνιμη
κατάσταση κατάπληξης
05:10
and I do firmly believe that we can keep listening
και πιστεύω απόλυτα
ότι μπορούμε
05:13
like these seven-year-old children,
να συνεχίσουμε να ακούμε
σαν αυτά τα εφτάχρονα παιδιά,
05:17
even when growing up.
ακόμη και όταν μεγαλώνουμε.
05:19
And that is why I have played
Και αυτή είναι και η αιτία που έπαιξα,
05:22
not only in the concert hall
όχι μόνο στην αίθουσα συναυλιών,
05:24
but also on the street, online, in the air:
αλλά και στον δρόμο, στο διαδίκτυο,
στον αέρα:
05:26
to feel that state of wonder,
για να νιώσω αυτή την κατάπληξη,
05:30
to truly listen,
για να ακούσω πραγματικά
05:33
and to listen without prejudice.
και να ακούσω δίχως προκατάληψη.
05:35
And I would like to invite you
Και θα ήθελα να σας προσκαλέσω
05:39
to do so now.
να το κάνετε κι εσείς τώρα.
05:41
(Music: George Frideric Handel, "Chaconne in G Major."
Performed by Daria van den Bercken.)
(Γ.Φ. Χαίντελ, «Chaconne σε σολ μείζονα».
Ερμηνεία: Ντάρια βαν ντεν Μπέρκεν.)
05:50
(Applause)
(Χειροκρότημα)
09:17
Thank you.
Σας ευχαριστώ.
09:23
(Applause)
(Χειροκρότημα)
09:25
Translated by Yoanna Konstantinova
Reviewed by Lucas Kaimaras

▲Back to top

About the Speaker:

Daria van den Bercken - Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses.

Why you should listen

Pianist Daria van den Bercken makes classical music lovers — and those who had no idea that they appreciated this kind of music — listen to classic composers with fresh ears. She has played with the Rotterdam Philharmonic Orchestra, the Arnhem Philharmonic Orchestra and the Radio Philharmonic Orchestra, and is a regular guest at the Concertgebouw Amsterdam. But it’s bringing classic music to unexpected audiences where her passion engages.

While sick with the flu several years ago, Daria discovered the keyboard compositions of George Frideric Handel. She wanted to bring these beautiful works to the masses. With her project ‘Handel at the Piano,’ she played these pieces in unexpected places — even flying with her piano 25-feet over the audience at the Virada Cultural Festival in São Paulo, Brazil. Through a series of concerts, and an album, she asked audiences to rethink Handel.

Daria’s latest project is 'Keys to Mozart,' an effort to breathe new life into Mozart’s piano works. She is preparing to record an album for Sony Classical and will play a series of concerts too.

More profile about the speaker
Daria van den Bercken | Speaker | TED.com