09:39
TEDGlobal 2009

Ian Goldin: Navigating our global future

Ίαν Γκόλντιν: Μια περιήγηση στο παγκόσμιο μέλλον

Filmed:

Καθώς η παγκοσμιοποίηση και οι τεχνολογικές εξελίξεις ξεχύνονται σε ένα νέο ενιαίο μέλλον, ο Ίαν Γκόλντιν προειδοποιεί ότι τα οφέλη δεν θα είναι ίσα για όλους. Υποστηρίζει, ωστόσο, ότι αν αναγνωρίσουμε τον κίνδυνο, ίσως μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης της ζωής όλων μας.

- Economist, development visionary
Ian Goldin is director of the Oxford Martin School. Through the school's program of research, collaboration and education, he's powering new, cross-disciplinary thinking about global problems from the near and far future. Full bio

The future, as we know it, is very unpredictable.
Το μέλλον, όπως το γνωρίζουμε, είναι πολύ απρόβλεπτο.
00:15
The best minds in the best institutions
Τα καλύτερα μυαλά στους καλύτερους φορείς
00:19
generally get it wrong.
έχουν γενικά λάθος εικόνα.
00:21
This is in technology. This is in the area of politics,
Στην τεχνολογία. Στην πολιτική,
00:23
where pundits, the CIA, MI6 always get it wrong.
οι αυθεντίες, οι μυστικές υπηρεσίες σε ΗΠΑ και Ην. Βασίλειο, έχουν πάντα λάθος εικόνα.
00:27
And it's clearly in the area of finance.
Το ίδιο και στην οικονομία.
00:30
With institutions established to think about the future,
Οι φορείς που συστήθηκαν για να ορίσουν το μέλλον, το ΔΝΤ, η ΤΔΔ (BIS)
00:33
the IMF, the BIS, the Financial Stability Forum, couldn't see what was coming.
το Φόρουμ Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας, δεν μπόρεσαν να προβλέψουν τις εξελίξεις.
00:35
Over 20,000 economists
Πάνω από 20.000 οικονομολόγοι με αυτήν ακριβώς τη δουλειά
00:39
whose job it is, competitive entry to get there,
και με τόσο ανταγωνισμό μεταξύ τους,
00:41
couldn't see what was happening.
δεν μπόρεσαν να δουν αυτό που συνέβαινε.
00:43
Globalization is getting more complex.
Η παγκοσμιοποίηση γίνεται όλο και πιο σύνθετη.
00:45
And this change is getting more rapid.
Και οι αλλαγές όλο και πιο γρήγορες.
00:47
The future will be more unpredictable.
Το μέλλον θα είναι ακόμη πιο απρόβλεπτο.
00:49
Urbanization, integration,
Η αστικοποίηση, η ένταξη
00:51
coming together, leads to a new renaissance.
η συγκέντρωση, οδηγεί σε μια καινούρια αναγέννηση.
00:53
It did this a thousand years ago.
Έτσι έγινε και πριν χίλια χρόνια.
00:56
The last 40 years have been extraordinary times.
Τα τελευταία 40 χρόνια υπήρξαν μοναδικά.
00:58
Life expectancy has gone up by about 25 years.
Το προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε περί τα 25 χρόνια.
01:01
It took from the Stone Age to achieve that.
Από τη Λίθινη Εποχή μέχρι σήμερα.
01:04
Income has gone up for a majority of the world's population,
Το εισόδημα αυξήθηκε για μια πλειοψηφία του πληθυσμού της Γης,
01:07
despite the population going up by about two billion people over this period.
παρά το γεγονός ότι ο πληθυσμός αυξήθηκε περί τα 2 δισ. το ίδιο διάστημα.
01:09
And illiteracy has gone down, from a half to about a quarter of the people on Earth.
Ο αναλφαβητισμός μειώθηκε από το μισό στο 1/4 του πληθυσμού της Γης.
01:14
A huge opportunity, unleashing of new potential
Μια τεράστια ευκαιρία που ξεδιπλώνει νέες δυνατότητες
01:17
for innovation, for development.
για καινοτομία, για ανάπτυξη.
01:20
But there is an underbelly.
Υπάρχει όμως και η κρυφή πλευρά.
01:22
There are two Achilles' heels of globalization.
Η Αχίλλειος πτέρνα της παγκοσμιοποίησης δεν είναι μόνο μία.
01:24
There is the Achilles' heel of growing inequality --
Από τη μια είναι η αύξηση της ανισότητας --
01:27
those that are left out, those that feel angry,
κάποιοι μένουν εκτός, κάποιοι συσσωρεύουν θυμό,
01:29
those that are not participating. Globalization
κάποιοι δεν συμμετέχουν. Η παγκοσμιοποίηση
01:32
has not been inclusive.
δεν περιλαμβάνει τους πάντες.
01:34
The second Achilles' heel is complexity --
Και από την άλλη είναι η πολυπλοκότητα --
01:36
a growing fragility, a growing brittleness.
η αυξανόμενη ευθραυστότητα, η αυξανόμενη ευθρυπτότητα.
01:39
What happens in one place very quickly affects everything else.
Ό,τι συμβαίνει σε έναν τόπο, επηρεάζει ταχύτατα τους υπόλοιπους.
01:43
This is a systemic risk, systemic shock.
Πρόκειται για συστημικό κίνδυνο, συστημικό σοκ.
01:46
We've seen it in the financial crisis. We've seen it in the pandemic flu.
Το είδαμε με τη χρηματοοικονομική κρίση. Το είδαμε με την πανδημία γρίπης.
01:49
It will become virulent and it's something we have to build resilience against.
Είναι κάτι μολυσματικό και πρέπει να είμαστε ανθεκτικοί και προσαρμοστικοί για να το αντιμετωπίσουμε.
01:52
A lot of this is driven by what's happening in technology.
Πολλά οφείλονται στις εξελίξεις στην τεχνολογία.
01:56
There have been huge leaps. There will be a million-fold improvement
Έγιναν τεράστια άλματα. Θα γίνουν πολλαπλάσιες βελτιώσεις
01:59
in what you can get for the same price
στις τιμές των προϊόντων πληροφορικής
02:02
in computing by 2030.
μέχρι το 2030.
02:04
That's what the experience of the last 20 years has been.
Αυτό δείχνει η εμπειρία των τελευταίων 20 ετών.
02:06
It will continue.
Και θα συνεχιστεί.
02:08
Our computers, our systems will be as primitive
Οι υπολογιστές, τα συστήματά μας θα μοιάζουν πρωτόγονα
02:10
as the Apollo's are for today.
όπως τα συστήματα του "Απόλλων" σήμερα.
02:13
Our mobile phones are more powerful than the total Apollo space engine.
Τα κινητά μας είναι πιο ισχυρά από τον κινητήρα του "Απόλλων".
02:15
Our mobile phones are more powerful than
Τα κινητά μας είναι πιο ισχυρά από κάποιους
02:18
some of the strongest computers of 20 years ago.
από τους πιο ισχυρούς υπολογιστές 20 χρόνια πριν.
02:20
So what will this do?
Τι θα γίνει λοιπόν;
02:22
It will create huge opportunities in technology.
Θα δημιουργηθούν τεράστιες ευκαιρίες στην τεχνολογία.
02:24
Miniaturization as well.
Στη μικρογράφηση επίσης.
02:27
There will be invisible capacity. Invisible capacity in our bodies,
Θα υπάρξουν αόρατες δυνατότητες, Μέσα στο σώμα μας,
02:29
in our brains, and in the air.
στο μυαλό μας και στην ατμόσφαιρα.
02:32
This is a dust mite on a nanoreplica.
Αυτό είναι ένα ακάρι σε μικρογραφία.
02:34
This sort of ability to do everything in new ways unleashes potential,
Η δυνατότητα να κάνουμε τα πάντα με νέο τρόπο ξεδιπλώνει νέα ενδεχόμενα
02:37
not least in the area of medicine.
και όχι μόνο στον τομέα της ιατρικής.
02:41
This is a stem cell that we've developed here in Oxford,
Αυτό είναι ένα βλαστοκύτταρο που αναπτύξαμε εδώ στην Οξφόρδη,
02:43
from an embryonic stem cell.
από εμβρυικό βλαστοκύτταρο.
02:46
We can develop any part of the body.
Μπορούμε να αναπτύξουμε οποιοδήποτε μέλος του σώματος.
02:48
Increasingly, over time, this will be possible from our own skin --
Με τον καιρό, θα φτάσει να είναι κάτι εφικτό από το ίδιο το δέρμα μας --
02:50
able to replicate parts of the body.
η αναπαραγωγή, δηλαδή, μελών του σώματος.
02:53
Fantastic potential for regenerative medicine.
Εξαιρετικές δυνατότητες για την αναγεννητική ιατρική.
02:55
I don't think there will be a Special Olympics long after 2030,
Νομίζω ότι δεν θα υπάρχουν Παραολυμπιακοί μετά το 2030
02:57
because of this capacity to regenerate parts of the body.
εξαιτίας της δυνατότητας να αναδημιουργούμε μέλη του σώματος.
03:01
But the question is, "Who will have it?"
Το ερώτημα, όμως, είναι, "Ποιος θα τα έχει αυτά;"
03:04
The other major development is going to be
Η άλλη μεγάλη εξέλιξη θα είναι
03:06
in the area of what can happen in genetics.
στον τομέα της γενετικής και της προόδου σε αυτή.
03:08
The capacity to create, as this mouse has been genetically modified,
Με δυνατότητα δημιουργίας, όπως αυτό το ποντίκι που είναι γενετικά τροποποιημένο,
03:10
something which goes three times faster,
ενός όντος που τρέχει τρεις φορές γρηγορότερα
03:16
lasts for three times longer, we could produce,
και ζει τρεις φορές περισσότερο, θα μπορούσαμε να φτάσουμε,
03:18
as this mouse can, to the age of our equivalent of 80 years,
όπως το συγκεκριμένο ποντίκι, την ανάλογη δική μας ηλικία των 80 ετών,
03:20
using about the same amount of food.
χρησιμοποιώντας την ίδια ποσότητα τροφής.
03:24
But will this only be available for the super rich,
Κάτι τέτοιο θα είναι όμως διαθέσιμο μόνο για τους πάμπλουτους,
03:27
for those that can afford it? Are we headed for a new eugenics?
για όσους έχουν χρήματα; Θα φτάσουμε σε μια νέα ευγονική;
03:29
Will only those that are able to afford it
Μόνο όσοι θα έχουν την οικονομική δυνατότητα
03:32
be able to be this super race of the future?
θα ανήκουν στην υπερ-φυλή του μέλλοντος;
03:35
(Laughter)
(Γέλια)
03:38
So the big question for us is,
Το μέγα ερώτημα για εμάς είναι,
03:39
"How do we manage this technological change?"
"Πώς θα διαχειριστούμε αυτήν την τεχνολογική πρόοδο;"
03:41
How do we ensure that it creates
Πώς θα εξασφαλίσουμε ότι δημιουργεί
03:43
a more inclusive technology,
μια τεχνολογία του συνόλου,
03:45
a technology which means
μια τεχνολογία που σημαίνει ότι
03:47
that not only as we grow older,
δεν μεγαλώνουμε στην ηλικία απλώς,
03:50
that we can also grow wiser, and that we're able to support
αλλά γινόμαστε και πιο συνετοί και ικανοί να στηρίξουμε
03:52
the populations of the future?
τον πληθυσμό του μέλλοντος;
03:54
One of the most dramatic manifestations of these improvements
Μια από τις πιο τραγικές αποδείξεις αυτών των βελτιώσεων
03:56
will be moving from population pyramids
θα είναι ότι από πληθυσμιακές πυραμίδες θα φτάσουμε να έχουμε
03:59
to what we might term population coffins.
αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε πληθυσμιακά φέρετρα.
04:01
There is unlikely to be a pension
Είναι μάλλον απίθανο να υπάρχουν συντάξεις
04:04
or a retirement age in 2030.
ή ηλικία συνταξιοδότησης το 2030.
04:06
These will be redundant concepts. And this isn't only something of the West.
Θα είναι περιττές έννοιες. Και όχι μόνο για τη Δύση.
04:09
The most dramatic changes will be the skyscraper
Οι πιο δραματικές αλλαγές θα είναι
04:12
type of new pyramids
οι νέες πυραμίδες τύπου ουρανοξύστη
04:15
that will take place in China and in many other countries.
που θα ισχύουν στην Κίνα και πολλές άλλες χώρες.
04:17
So forget about retirements if you're young.
Ξεχάστε λοιπόν τη συνταξιοδότηση αν είστε νέοι.
04:20
Forget about pensions. Think about life and where it's going to be going.
Ξεχάστε τις συντάξεις. Σκεφτείτε τη ζωή και πού οδηγείται.
04:22
Of course, migration will become even more important.
Η μετανάστευση, φυσικά, θα είναι ακόμη πιο σημαντική.
04:25
The war on talent, the need to attract people
Ο πόλεμος ταλέντων, η ανάγκη προσέλκυσης ανθρώπων
04:28
at all skill ranges,
όλων των δεξιοτήτων,
04:30
to push us around in our wheelchairs,
για να μας σπρώχνουν στα αναπηρικά μας αμαξίδια
04:32
but also to drive our economies. Our innovation will be vital.
αλλά και για να στηρίζουν τις οικονομίες μας. Ο προοδευτισμός μας είναι ζωτικής σημασίας.
04:34
The employment in the rich countries
Η εργασία στις πλούσιες χώρες
04:37
will go down from about 800
θα μειωθεί από 800
04:39
to about 700 million of these people.
σε 700 περίπου εκατομμύρια ανθρώπους.
04:41
This would imply a massive leap in migration.
Που σημαίνει ένα τεράστιο άλμα στη μετανάστευση.
04:43
So the concerns, the xenophobic concerns of today,
Κι έτσι οι ξενοφοβικές ανησυχίες του σήμερα
04:45
of migration, will be turned on their head,
περί μετανάστευσης θα αλλάξουν στο μυαλό μας
04:48
as we search for people to help us sort out
καθώς θα αναζητούμε κόσμο για να ξεδιαλύνουμε
04:50
our pensions and our economies in the future.
τις συντάξεις και τις οικονομίες μας στο μέλλον.
04:53
And then, the systemic risks.
Έπειτα, είναι οι συστημικοί κίνδυνοι.
04:55
We understand that these will become much more virulent,
Θα είναι ακόμη πιο τοξικοί
04:57
that what we see today
από ό,τι σήμερα,
05:00
is this interweaving of societies, of systems,
σε μια συνύφανση κοινωνιών, συστημάτων, που ενώνονται από τεχνολογίες
05:02
fastened by technologies and hastened by just-in-time management systems.
και επιταχύνονται από συστήματα έγκαιρης διαχείρισης.
05:05
Small levels of stock push resilience into other people's responsibility.
Τα λιγοστά αποθέματα κάνουν την προσαρμοστικότητα ευθύνη τρίτων.
05:10
The collapse in biodiversity,
Η πτώση της βιοποικιλότητας,
05:15
climate change, pandemics, financial crises:
η κλιματική αλλαγή, οι πανδημίες, οι χρηματοοικονομικές κρίσεις:
05:17
these will be the currency that we will think about.
αυτά θα σκεφτόμαστε ως τίμημα.
05:20
And so a new awareness will have to arise,
Κι έτσι θα πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα επίγνωση,
05:23
of how we deal with these, how we mobilize ourselves,
για το πώς θα τα χειριστούμε, πώς θα κινητοποιηθούμε,
05:25
in a new way, and come together as a community
με καινούριους τρόπους και ομαδικά σαν κοινωνία
05:28
to manage systemic risk.
για να διαχειριστούμε το συστημικό κίνδυνο.
05:31
It's going to require innovation.
Θα χρειαστούν καινοτομίες.
05:33
It's going to require an understanding that the glory of globalization
Θα χρειαστεί να κατανοήσουμε ότι το μεγαλείο της παγκοσμιοποίησης
05:35
could also be its downfall.
μπορεί να επιφέρει και την πτώση της.
05:39
This could be our best century ever because of the achievements,
Αυτός μπορεί να αποδειχθεί ο καλύτερος αιώνας όλων λόγω των επιτευγμάτων
05:41
or it could be our worst.
ή και ο χειρότερος.
05:44
And of course we need to worry about the individuals,
Και φυσικά πρέπει να λάβουμε υπόψη τους ανθρώπους,
05:46
particularly the individuals that feel that they've
ειδικά εκείνους που νιώθουν ότι μένουν εκτός,
05:48
been left out in one way or another.
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
05:50
An individual, for the first time in the history of humanity,
Ένα άτομο, για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας,
05:52
will have the capacity, by 2030,
θα μπορεί μέχρι το 2030,
05:55
to destroy the planet, to wreck everything,
να καταστρέψει τον πλανήτη, να ρημάξει τα πάντα,
05:57
through the creation, for example, of a biopathogen.
δημιουργώντας, για παράδειγμα, ένα βιοπαθογόνο.
06:00
How do we begin to weave these tapestries together?
Πώς θα ενώσουμε τα κομμάτια του παζλ;
06:03
How do we think about complex systems in new ways?
Πώς θα εξετάσουμε με καινούριο τρόπο τα σύνθετα συστήματα;
06:05
That will be the challenge of the scholars,
Αυτή θα είναι η πρόκληση για τους πνευματικούς ανθρώπους
06:08
and of all of us engaged in thinking about the future.
και για όλους εμάς που συμμετέχουμε στον στοχασμό για το μέλλον.
06:10
The rest of our lives will be in the future. We need to prepare for it now.
Η υπόλοιπη ζωή μας θα είναι στο μέλλον. Πρέπει να προετοιμαστούμε από το τώρα.
06:13
We need to understand that the governance structure in the world is fossilized.
Πρέπει να καταλάβουμε ότι η κυβερνητική δομή στον κόσμο είναι απολιθωμένη.
06:16
It cannot begin to cope with the challenges that this will bring.
Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις επερχόμενες προκλήσεις.
06:19
We have to develop a new way of managing the planet,
Πρέπει να αναπτύξουμε νέο τρόπο διαχείρισης του πλανήτη,
06:23
collectively, through collective wisdom.
συλλογικά, μέσα από συλλογική σοφία.
06:26
We know, and I know from my own experience,
Γνωρίζουμε όλοι, κι εγώ από προσωπική εμπειρία,
06:28
that amazing things can happen,
ότι συμβαίνουν υπέροχα πράγματα,
06:30
when individuals and societies come together
όταν συνεργάζονται άνθρωποι και κοινωνίες
06:32
to change their future.
για να αλλάξουν το μέλλον τους.
06:34
I left South Africa, and 15 years later,
Έφυγα από τη Ν. Αφρική και 15 χρόνια μετά,
06:36
after thinking I would never go back,
αφού πίστευα ότι δεν θα επέστρεφα ποτέ,
06:38
I had the privilege and the honor to work in the government of Nelson Mandela.
είχα την τιμή να εργαστώ στην κυβέρνηση του Νέλσον Μαντέλα.
06:40
This was a miracle. We can create miracles,
Ήταν ένα θαύμα. Μπορούμε να κάνουμε θαύματα,
06:43
collectively, in our lifetime.
συλλογικά, στη ζωή μας.
06:45
It is vital that we do so.
Είναι ζωτικής σημασίας.
06:47
It is vital that the ideas that are nurtured in TED,
Είναι ζωτικής σημασίας οι ιδέες που καλλιεργούνται στο TED,
06:49
that the ideas that we think about
οι ιδέες που σκεφτόμαστε,
06:51
look forward, and make sure that this will be the most glorious century,
να προχωρήσουν και να εξασφαλίσουν ότι αυτός θα είναι ο πιο ένδοξος αιώνας
06:53
and not one of eco-disaster and eco-collapse.
και όχι ο αιώνας της οικολογικής καταστροφής και κατάρρευσης.
06:56
Thank you. (Applause)
Σας ευχαριστώ. (Χειροκρότημα)
06:59
Translated by Diona Moustri
Reviewed by Athena Balopoulou

▲Back to top

About the Speaker:

Ian Goldin - Economist, development visionary
Ian Goldin is director of the Oxford Martin School. Through the school's program of research, collaboration and education, he's powering new, cross-disciplinary thinking about global problems from the near and far future.

Why you should listen

Take a look at Ian Goldin's jam-packed CV and you'll see why he was appointed the first Director of Oxford University's new think tank-cum-research center, the 21st Century School, later renamed the Oxford Martin School: Goldin battled apartheid in his native South Africa, served as a development adviser to Nelson Mandela and, as the VP of the World Bank, led collaborations with the UN on global development strategy. He is the author of 19 books, including Exceptional People: How Migration Shaped our World and Will Define our Future (Princeton University Press, 2011), Divided Nations: Why global governance is failing and what we can do about it (Oxford University Press, 2013) and The Butterfly Defect: How globalization creates systemic risks, and what to do about it (Princeton University Press, 2014).

At Oxford Martin School, with a diverse brigade of over 200 top researchers from the hard and social sciences, Goldin is bringing fresh thinking to bear on the big, looming issues of the next 100 years: climate change, disruptive technological advancements, aging, bio-ethics, infectious disease, poverty, political conflict.

More profile about the speaker
Ian Goldin | Speaker | TED.com