09:35
TEDSalon Berlin 2014

Daria van den Bercken: Why I take the piano on the road … and in the air

Daria van den Bercken: Miért viszem magammal a zongorát az útra… és a repülőre?

Filmed:

Daria van den Bercken zongoraművésznő beleszeretett Georg Friedrich Händel barokk billentyűs hangszerekre írt zeneműveibe. Most szeretné ezt a szenvedélyt másokban is lángra lobbantani. Előadásában Daria végigvezet bennünket Händel zenéjének érzelmi hullámvasútján — miközben zongorája suhan a levegőben, végighajtunk vele az utcán, s hallgatjuk a pódiumról fölhangzó muzsikát.

- Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses. Full bio

Recently, I flew over a crowd
Nemrég egy több ezres tömeg fölött
00:17
of thousands of people in Brazil
repültem Brazíliában, eközben
00:19
playing music by George Frideric Handel.
Georg Friedrich Händel zenéjét
játszottam.
00:21
I also drove along the streets of Amsterdam,
Amszterdamban autózva is
00:25
again playing music by this same composer.
ugyanennek a zeneszerzőnek
a muzsikáját játszottam.
00:28
Let's take a look.
Vessünk erre egy pillantást!
00:31
(Music: George Frideric Handel, "Allegro."
Performed by Daria van den Bercken.)
(Zene: Händel, "Allegro".
Daria van den Bercken zongorázik.)
00:34
(Video) Daria van den Bercken: I
live there on the third floor.
(Videó) Daria van den Bercken:
Itt lakom a harmadikon.
00:53
(In Dutch) I live there on the corner.
(Hollandul) Itt lakom a sarkon.
00:55
I actually live there, around the corner.
Tényleg itt lakom, egy saroknyira,
00:57
and you'd be really welcome.
és nagyon szívesen látom önöket.
00:59
Man: (In Dutch) Does that sound like fun?
Child: (In Dutch) Yes!
Férfi (hollandul): Elmenjünk?
Gyermek (hollandul): Igen!
01:01
[(In Dutch) "Handel house concert"]
(Hollandul) Händel házi koncert
01:03
(Applause)
(Taps)
01:28
Daria van den Bercken: All this was a real
Daria van Bercken:
Ez az egész
01:40
magical experience for hundreds of reasons.
varázslatos élmény volt
ezernyi okból is.
01:42
Now you may ask, why have I done these things?
Feltehetnék a kérdést, ugyan
miért cselekedtem ilyesmiket?
01:45
They're not really typical for a musician's
Az ilyen tettek nem igazán jellemzők
01:48
day-to-day life.
egy zenész mindennapi életére.
01:50
Well, I did it because I fell in love with the music
Nos, azért tettem, mert
beleszerettem a zenébe,
01:52
and I wanted to share it with as many people
és minél több emberrel meg kívánom
01:56
as possible.
szerettetni a zenét.
01:59
It started a couple of years ago.
Néhány éve kezdődött.
02:01
I was sitting at home on the couch with the flu
Otthon ültem náthásan a díványon,
02:03
and browsing the Internet a little,
és az interneten szörfölgettem,
02:07
when I found out that Handel had written works
mikor rájöttem, hogy Händelnek vannak
02:09
for the keyboard.
billentyűs hangszerekre írt darabjai is.
02:12
Well, I was surprised. I did not know this.
Igencsak meglepődtem, mert eddig
nem is tudtam róluk.
02:14
So I downloaded the sheet music and started playing.
Ezért letöltöttem a kottát,
és játszani kezdtem.
02:16
And what happened next was
Ezután belemerültem
02:21
that I entered this state of pure,
az elfogulatlan csodálkozás
02:22
unprejudiced amazement.
hamisítatlan lelkiállapotába.
02:26
It was an experience
Olyan élményem volt,
02:29
of being totally in awe of the music,
hogy teljesen a zene hatása alá kerültem,
02:31
and I had not felt that in a long time.
ilyet már régóta nem éltem át.
02:34
It might be easier to relate to this when you hear it.
Könnyebb érzékeltetnem
az élményemet, ha játszom.
02:38
The first piece that I played through
Az első darab, amelyet végigjátszottam,
02:42
started like this.
így kezdődik.
02:46
(Music)
(Zene)
02:49
Well this sounds very melancholic, doesn't it?
Nos, nagyon melankolikusan hangzik, ugye?
03:14
And I turned the page and what came next
Lapoztam, és a következő darab
03:18
was this.
ez volt.
03:21
(Music)
(Zene)
03:23
Well, this sounds very energetic, doesn't it?
Nos, ez pedig nagyon
erőteljesen hangzik, ugye?
03:50
So within a couple of minutes,
Így pár perc alatt,
03:54
and the piece isn't even finished yet,
és a darabnak még nem volt vége,
03:57
I experienced two very contrasting characters:
két nagyon ellentétes zsáner hangzott föl:
03:59
beautiful melancholy and sheer energy.
gyönyörű melankólia és tiszta energia.
04:03
And I consider these two elements to be
Én e két elemet élettel teli,
04:07
vital human expressions.
emberi kifejeződésnek tartom.
04:09
And the purity of the music makes you hear it
A zene tisztasága révén pedig
04:12
very effectively.
mindez nagyon hatásos.
04:14
I've given a lot of children's concerts
Sok hangversenyt adtam
04:19
for children of seven and eight years old,
hét-nyolc éves gyerekeknek,
04:22
and whatever I play, whether it's Bach, Beethoven,
és mikor játszom, legyen az Bach,
Beethoven,
04:25
even Stockhausen,
sőt Stockhausen,
04:29
or some jazzy music,
vagy dzsesszzene,
04:30
they are open to hear it,
a gyerekek nyitottan hallgatják,
04:33
really willing to listen,
tényleg figyelni akarnak,
04:35
and they are comfortable doing so.
és közben jól érzik magukat.
04:37
And when classes come in
De amikor csak a pár évvel
04:40
with children who are just a few years older,
idősebb gyerekek jönnek,
04:42
11, 12, I felt that I sometimes already had trouble
11-12 évesek, érzem, hogy már
04:45
in reaching them like that.
bajosan tudom elérni őket.
04:50
The complexity of the music does become an issue,
A zene összetettsége válik meghatározóvá,
04:52
and actually the opinions of others —
és a többiek véleménye — szülőké,
04:56
parents, friends, media — they start to count.
barátoké, médiáé — válik döntővé.
05:00
But the young ones, they don't question
De a kicsik nem kételkednek
05:04
their own opinion.
a saját véleményükben.
05:07
They are in this constant state of wonder,
Ők a szakadatlan rácsodálkozás
állapotában maradnak,
05:10
and I do firmly believe that we can keep listening
és szentül hiszem, tudunk
úgy zenét hallgatni,
05:13
like these seven-year-old children,
mint a hétéves gyerekek,
05:17
even when growing up.
még felnőttként is.
05:19
And that is why I have played
Ezért zongoráztam
05:22
not only in the concert hall
nemcsak hangversenyteremben,
05:24
but also on the street, online, in the air:
hanem utcán, interneten, a levegőben:
05:26
to feel that state of wonder,
hogy érezzük a rácsodálkozás állapotát,
05:30
to truly listen,
hogy nyitottan, előítéletek nélkül
05:33
and to listen without prejudice.
hallgassuk a muzsikát.
05:35
And I would like to invite you
Arra kérem önöket, hogy
05:39
to do so now.
most önök is így hallgassák a zenét.
05:41
(Music: George Frideric Handel, "Chaconne in G Major."
Performed by Daria van den Bercken.)
(Zene: Händel, "G-dúr chaconne",
Daria van den Bercken zongorázik.)
05:50
(Applause)
(Taps)
09:17
Thank you.
Köszönöm.
09:23
(Applause)
(Taps)
09:25
Translated by Peter Pallós
Reviewed by Csaba Lóki

▲Back to top

About the Speaker:

Daria van den Bercken - Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses.

Why you should listen

Pianist Daria van den Bercken makes classical music lovers — and those who had no idea that they appreciated this kind of music — listen to classic composers with fresh ears. She has played with the Rotterdam Philharmonic Orchestra, the Arnhem Philharmonic Orchestra and the Radio Philharmonic Orchestra, and is a regular guest at the Concertgebouw Amsterdam. But it’s bringing classic music to unexpected audiences where her passion engages.

While sick with the flu several years ago, Daria discovered the keyboard compositions of George Frideric Handel. She wanted to bring these beautiful works to the masses. With her project ‘Handel at the Piano,’ she played these pieces in unexpected places — even flying with her piano 25-feet over the audience at the Virada Cultural Festival in São Paulo, Brazil. Through a series of concerts, and an album, she asked audiences to rethink Handel.

Daria’s latest project is 'Keys to Mozart,' an effort to breathe new life into Mozart’s piano works. She is preparing to record an album for Sony Classical and will play a series of concerts too.

More profile about the speaker
Daria van den Bercken | Speaker | TED.com