09:35
TEDSalon Berlin 2014

Daria van den Bercken: Why I take the piano on the road … and in the air

Daria van den Bercken: Waarom ik op straat en in de lucht piano speel

Filmed:

Pianiste Daria van den Bercken werd verliefd op de barokke pianomuziek van Georg Friedrich Händel. Ze hoopt eenzelfde passie bij anderen aan te wakkeren. Daria neemt ons mee in een emotionele muzikale achtbaan - ze zeilt met haar piano door de lucht, rijdt ermee op straat en staat er natuurlijk mee op het podium.

- Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses. Full bio

Niet zo lang geleden vloog ik
over een menigte
00:17
Recently, I flew over a crowd
van duizenden mensen in Brazilië
00:19
of thousands of people in Brazil
terwijl ik muziek speelde van
Georg Friedrich Händel.
00:21
playing music by George Frideric Handel.
Ik reed ook over straat in Amsterdam
00:25
I also drove along the streets of Amsterdam,
en speelde pianomuziek
van dezelfde componist.
00:28
again playing music by this same composer.
00:31
Let's take a look.
Laten we even kijken.
00:34
(Music: George Frideric Handel, "Allegro."
Performed by Daria van den Bercken.)
(Muziek: Georg Friedrich Händel, Allegro,
uitgevoerd door Daria van den Bercken.)
Ik woon daar, op de derde verdieping.
00:53
(Video) Daria van den Bercken: I
live there on the third floor.
Ik woon daar op de hoek.
Jullie zijn van harte welkom.
00:55
(In Dutch) I live there on the corner.
00:57
I actually live there, around the corner.
00:59
and you'd be really welcome.
(Man): Vind je dat leuk?
(Kind): Ja.
01:01
Man: (In Dutch) Does that sound like fun?
Child: (In Dutch) Yes!
01:03
[(In Dutch) "Handel house concert"]
(Applaus)
01:28
(Applause)
Dit alles was een magische ervaring,
om talloze redenen.
01:40
Daria van den Bercken: All this was a real
01:42
magical experience for hundreds of reasons.
Jullie vragen je misschien af
waarom ik dat deed.
01:45
Now you may ask, why have I done these things?
Een musicus doet dat soort dingen
niet in het dagelijks leven.
01:48
They're not really typical for a musician's
01:50
day-to-day life.
Ik deed het omdat ik verliefd ben
op de muziek van Händel.
01:52
Well, I did it because I fell in love with the music
Ik wilde zijn muziek delen
met zoveel mogelijk mensen.
01:56
and I wanted to share it with as many people
01:59
as possible.
02:01
It started a couple of years ago.
Het begon een paar jaar geleden.
Ik had griep en zat thuis op de bank
02:03
I was sitting at home on the couch with the flu
een beetje te internetten.
02:07
and browsing the Internet a little,
Ik ontdekte dat Händel muziek
voor piano had geschreven.
02:09
when I found out that Handel had written works
02:12
for the keyboard.
02:14
Well, I was surprised. I did not know this.
Dat wist ik niet.
Het was een verrassing.
Ik heb de bladmuziek gedownload
en ben begonnen te spelen.
02:16
So I downloaded the sheet music and started playing.
Wat is er toen gebeurd?
02:21
And what happened next was
Ik kwam terecht in een staat
02:22
that I entered this state of pure,
van pure, onbevangen verbazing.
02:26
unprejudiced amazement.
Het was een gevoel
02:29
It was an experience
van totaal ontzag voor de muziek.
02:31
of being totally in awe of the music,
Dat had ik lang niet gevoeld.
02:34
and I had not felt that in a long time.
Misschien begrijpen jullie het beter
als je het hoort.
02:38
It might be easier to relate to this when you hear it.
Het eerste stuk dat ik doorspeelde,
02:42
The first piece that I played through
begon zo.
02:46
started like this.
(Muziek)
02:49
(Music)
Dat klonk heel melancholiek, vind je niet?
03:14
Well this sounds very melancholic, doesn't it?
Ik sloeg de bladzijde om,
en toen kwam dit.
03:18
And I turned the page and what came next
03:21
was this.
(Muziek)
03:23
(Music)
Dat klinkt heel energiek, vind je niet?
03:50
Well, this sounds very energetic, doesn't it?
In een paar minuten tijd
03:54
So within a couple of minutes,
-- het stuk was nog niet eens klaar --
03:57
and the piece isn't even finished yet,
had ik twee totaal verschillende emoties:
03:59
I experienced two very contrasting characters:
prachtige melancholie en pure energie.
04:03
beautiful melancholy and sheer energy.
Voor mij zijn die twee elementen
04:07
And I consider these two elements to be
essentiële menselijke
gevoelsuitdrukkingen.
04:09
vital human expressions.
De muziek is zo puur
04:12
And the purity of the music makes you hear it
dat je dit heel effectief kunt horen.
04:14
very effectively.
Ik heb een heleboel concerten gegeven
voor kinderen van 7 en 8 jaar.
04:19
I've given a lot of children's concerts
04:22
for children of seven and eight years old,
Wat ik ook speel,
Bach of Beethoven,
04:25
and whatever I play, whether it's Bach, Beethoven,
zelfs Stockhausen,
04:29
even Stockhausen,
of jazzmuziek,
04:30
or some jazzy music,
ze staan er open voor
en willen er echt naar luisteren,
04:33
they are open to hear it,
04:35
really willing to listen,
04:37
and they are comfortable doing so.
en ze voelen zich er prettig bij.
Als er klassen binnenkomen
04:40
And when classes come in
met kinderen die een paar jaar ouder zijn,
elf of twaalf,
04:42
with children who are just a few years older,
04:45
11, 12, I felt that I sometimes already had trouble
heb ik er soms moeite mee
om ze op dezelfde manier te bereiken.
04:50
in reaching them like that.
De complexiteit van de muziek
is dan een struikelblok.
04:52
The complexity of the music does become an issue,
Wat anderen ervan vinden,
04:56
and actually the opinions of others —
hun ouders en vrienden, of de media,
gaat dan meetellen.
05:00
parents, friends, media — they start to count.
Jonge kinderen twijfelen niet
aan hun eigen mening.
05:04
But the young ones, they don't question
05:07
their own opinion.
05:10
They are in this constant state of wonder,
Ze zijn in een constante
staat van verwondering.
Ik geloof echt dat we
naar muziek kunnen blijven luisteren
05:13
and I do firmly believe that we can keep listening
als kinderen van 7 jaar,
05:17
like these seven-year-old children,
zelfs als we ouder worden.
05:19
even when growing up.
Daarom heb ik niet alleen
in het concertgebouw piano gespeeld,
05:22
And that is why I have played
05:24
not only in the concert hall
05:26
but also on the street, online, in the air:
maar ook op straat,
op het internet en in de lucht.
Ik wil die verwondering voelen,
05:30
to feel that state of wonder,
ik wil echt luisteren,
05:33
to truly listen,
zonder vooroordeel.
05:35
and to listen without prejudice.
Ik nodig jullie uit
05:39
And I would like to invite you
om hetzelfde te doen.
05:41
to do so now.
(Muziek : 'Chaconne in G Major'
van Georg Friedrich Händel,
05:50
(Music: George Frideric Handel, "Chaconne in G Major."
Performed by Daria van den Bercken.)
uitgevoerd door Daria van den Bercken.)
09:17
(Applause)
(Applaus)
Bedankt.
09:23
Thank you.
09:25
(Applause)
Translated by Eduard de Zwart
Reviewed by Els De Keyser

▲Back to top

About the Speaker:

Daria van den Bercken - Pianist
Daria van den Bercken has played piano with major Dutch orchestras, and performed many a recital in her country’s famed concert halls. But her larger vision is to bring classical music to the masses.

Why you should listen

Pianist Daria van den Bercken makes classical music lovers — and those who had no idea that they appreciated this kind of music — listen to classic composers with fresh ears. She has played with the Rotterdam Philharmonic Orchestra, the Arnhem Philharmonic Orchestra and the Radio Philharmonic Orchestra, and is a regular guest at the Concertgebouw Amsterdam. But it’s bringing classic music to unexpected audiences where her passion engages.

While sick with the flu several years ago, Daria discovered the keyboard compositions of George Frideric Handel. She wanted to bring these beautiful works to the masses. With her project ‘Handel at the Piano,’ she played these pieces in unexpected places — even flying with her piano 25-feet over the audience at the Virada Cultural Festival in São Paulo, Brazil. Through a series of concerts, and an album, she asked audiences to rethink Handel.

Daria’s latest project is 'Keys to Mozart,' an effort to breathe new life into Mozart’s piano works. She is preparing to record an album for Sony Classical and will play a series of concerts too.

More profile about the speaker
Daria van den Bercken | Speaker | TED.com