19:44
TED2007

John Doerr: Salvation (and profit) in greentech

John Doerr widzi rozwiązanie i korzyści płynące z zielonej technologii

Filmed:

"Nie wiem czy nam się to uda," mówi John Doerr w pełnym emocji przemówieniu dotyczącym zmian klimatycznych i inwestycji z tym związanych. Mowa została zainspirowana córką Johna, która domagała się naprawienia tego, co już zniszczyli, on i jego pokolenie.

- Venture capitalist
John Doerr, Silicon Valley's legendary moneyman, is afraid of eco-apocalypse. After building his reputation (and a considerable fortune) investing in high-tech successes, he's turning his focus toward green technologies, and hoping it isn't too late. Full bio

I'm really scared. I don't think we're going to make it.
Boję się. Nie wiem czy nam się to uda.
00:25
Probably by now most of you have seen Al Gore's amazing talk.
Podejrzewam że większość z was widziała wystąpienie Ala Gore'a.
00:32
Shortly after I saw that, we had some friends over for dinner
Krótko po tym jak je zobaczyłem, mieliśmy gości na rodzinnej
00:36
with the family. The conversation turned to global warming,
kolacji. Rozmowa zbiegła na temat globalnego ocieplenia
00:40
and everybody agreed, there's a real problem.
i wszyscy byli zgodni, że to poważny problem.
00:44
We've got a climate crisis.
Mamy załamanie klimatu.
00:48
So, we went around the table to talk about what we should do.
Rozmawialiśmy więc przy stole o tym co powinniśmy zrobić.
00:50
The conversation came to my 15-year-old daughter, Mary.
Do dyskusji włączyła się moja 15-letnia córka, Mary.
00:55
She said, "I agree with everything that's been said.
Powiedziała, "Zgadzam się ze wszystkim co powiedzieliście.
01:00
I'm scared and I'm angry." And then she turned to me and said,
Boję się i jestem wściekła." Wtedy zwróciła się do mnie,
01:05
"Dad, your generation created this problem; you'd better fix it." Wow.
"Tato, twoje pokolenie stworzyło ten problem, lepiej go naprawcie". Łał.
01:10
All the conversation stopped. All the eyes turned to me.
Rozmowa umilkła. Wszystkie oczy zwrócone na mnie.
01:18
(Laughter)
(Śmiech)
01:22
I didn't know what to say. Kleiner's second law is,
Nie wiedziałem co mam powiedzieć. Drugie prawo Kleinera mówi, że
01:27
"There is a time when panic is the appropriate response."
"Zdarzają się sytuacje, w których panika jest odpowiednią reakcją."
01:32
(Laughter)
(Śmiech)
01:36
And we've reached that time. We cannot afford to underestimate
Dotarliśmy do tego momentu. Nie możemy pozwolić sobie na lekceważenie
01:37
this problem. If we face irreversible and catastrophic consequences,
tego problemu. Jeśli zmierzymy się z nieodwracalnymi i katastroficznymi konsekwencjami
01:43
we must act, and we must act decisively.
to musimy zdecydowanie działać.
01:51
I've got to tell you, for me, everything changed that evening.
Muszę wam powiedzieć że dla mnie wszystko zmieniło się tamtego wieczora.
01:54
And so, my partners and I, we set off on this mission to learn more,
Tak więc z moimi wspólnikami wyznaczyliśmy sobie misję aby nauczyć się
01:58
to try to do much more. So, we mobilized. We got on airplanes.
próbować zrobić coś więcej. Zebraliśmy się i wsiedliśmy do samolotu.
02:02
We went to Brazil. We went to China and to India,
Polecieliśmy do Brazylii. Potem do Chin, do Indii,
02:06
to Bentonville, Arkansas, to Washington, D.C. and to Sacramento.
do Bentonville, Arkansas, Waszyngtonu i do Sacramento.
02:09
And so, what I'd like to do now is to tell you
Chciałbym wam teraz opowiedzieć o tym,
02:14
about what we've learned in those journeys.
czego się nauczyliśmy się podczas tych wypraw.
02:17
Because the more we learned, the more concerned we grew.
Im więcej się uczyliśmy, tym bardziej byliśmy uświadomieni.
02:20
You know, my partners at Kleiner and I were compulsive networkers,
Ja i moi współpracownicy z Kleinera byliśmy pracoholikami
02:23
and so when we see a big problem or an opportunity
i gdy widzieliśmy wielki problem lub okazję
02:25
like avian flu or personalized medicine,
jak ptasia grypa lub nowy lek,
02:28
we just get together the smartest people we know.
po prostu zbieraliśmy najlepszych ekspertów.
02:31
For this climate crisis, we assembled a network, really,
Dla kryzysu klimatycznego zebraliśmy zespół
02:34
of superstars, from policy activists to scientists and entrepreneurs
gwiazd, od polityków, przez naukowców i finansistów, aż po
02:38
and business leaders. Fifty or so of them.
biznesmenów. W sumie około 50 osób.
02:43
And so, I want to tell you about what we've learned in doing that
Chciałbym wam więc powiedzieć czego się przez to nauczyłem
02:45
and four lessons I've learned in the last year.
i o czterech lekcjach których doświadczyłem w zeszłym roku.
02:49
The first lesson is that companies are really powerful,
Pierwsza pokazała że firmy są potężne,
02:52
and that matters a lot. This is a story about
a to się liczy. Oto historia o tym
02:56
how Wal-Mart went green, and what that means.
jak Wal-Mart zmienił się w "zieloną" firmę.
02:59
Two years ago, the CEO, Lee Scott, believed that green is
Dwa lata temu dyrektor Leo Scott stwierdził, że ekologia
03:02
the next big thing, and so Wal-Mart made going green a top priority.
jest poważną sprawą i wdrożenie ekologii w Wal-Mart jest priorytetem.
03:07
They committed that they're going to take their existing stores
Wal-Mart ogłosił, że zamierzają zmniejszyć zużycie prądu
03:13
and reduce their energy consumption by 20 percent,
o 20 procent w istniejących sklepach,
03:15
and their new stores by 30 percent, and do all that in seven years.
a o 30 procent w nowo powstających, wszystko w ciągu siedmiu lat.
03:18
The three biggest uses of energy in a store are heating
Najwięcej energii w sklepach zużywa się na ogrzewanie,
03:24
and air conditioning, then lighting, and then refrigeration.
klimatyzację, oświetlenie i działanie lodówek.
03:27
So, look what they did.
Zobaczcie co zrobili.
03:31
They painted the roofs of all their stores white.
Pomalowali wszystkie dachy na biało.
03:33
They put smart skylights through their stores
Założyli okna sufitowe, dzięki czemu
03:36
so they could harvest the daylight and reduce the lighting demands.
mogą korzystać ze światła dziennego i zmniejszyć użycie sztucznego światła.
03:38
And, third, they put the refrigerated goods
Po trzecie, lodówki wyposażyli w przesuwane
03:42
behind closed doors with LED lighting.
drzwi z oświetleniem LEDowym.
03:44
I mean, why would you try to refrigerate a whole store?
Po co robić ze sklepu lodówkę?
03:47
These are really simple, smart solutions based on existing technology.
To są proste rozwiązania oparte na istniejących rozwiązaniach.
03:50
Why does Wal-Mart matter? Well, it's massive.
Co dla nas znaczy Wal-Mart? Jest ogromny.
03:55
They're the largest private employer in America.
Jest największym prywatnym pracodawcą w Ameryce.
03:58
They're the largest private user of electricity.
Zużywa najwięcej prądu z prywatnych przedsiębiorstw.
04:01
They have the second-largest vehicle fleet on the road.
Posiada drugą co do wielkości flotę samochodową.
04:03
And they have one of the world's most amazing supply chains,
Obsługuje jeden z największych na świecie łańcuchów dostawczych
04:07
60,000 suppliers. If Wal-Mart were a country,
złożonych z 60,000 dostawców. Gdyby Wal-Mart był państwem,
04:10
it would be the sixth-largest trading partner with China.
byłby szóstym największym partnerem handlowym Chin.
04:14
And maybe most important, they have a big effect on other companies.
I chyba najważniejsze, ma wielki wpływ na inne firmy.
04:17
When Wal-Mart declares it's going to go green and be profitable,
Gdy Wal-Mart ogłosił że chce być ekologiczny,
04:22
it has a powerful impact on other great institutions.
miało to duży wpływ na inne wielkie przedsiębiorstwa.
04:27
So, let me tell you this:
Gdy Wal-Mart zredukuje zużycie energii o 20 procent,
04:30
when Wal-Mart achieves 20 percent energy reductions,
Gdy Wal-Mart zredukuje zużycie energii o 20 procent,
04:31
that's going to be a very big deal. But I'm afraid it's not enough.
to będzie coś wielkiego. Obawiam się, że to może nie wystarczyć.
04:34
We need Wal-Mart and every other company to do the same.
Wszystkie firmy muszą to zrobić, nie tylko Wal-Mart.
04:40
The second thing that we learned is that individuals matter,
Drugą rzeczą której się nauczyłem jest to że jednostki też się liczą,
04:45
and they matter enormously.
w ogromnym stopniu.
04:48
I've got another Wal-Mart story for you, OK?
Mam dla was kolejną historię o Wal-Mart.
04:51
Wal-Mart has over 125 million U.S. customers.
Wal-Mart obsługuje ponad 125 milionów klientów.
04:53
That's a third of the U.S. population.
To jedna trzecia populacji USA.
04:56
65 million compact fluorescent light bulbs were sold last year.
W zeszłym roku udało się sprzedać 65 milionów świetlówek.
05:00
And Wal-Mart has committed they're going to sell
Wal-Mart ogłosił że zamierza sprzedać
05:05
another 100 million light bulbs in the coming year. But it's not easy.
kolejne 100 milionów w następnym roku. To nie jest prosta sprawa.
05:08
Consumers don't really like these light bulbs.
Klienci nie lubią świetlówek.
05:13
The light's kind of funny, they won't dim,
Są trochę śmieszne, ciemne na początku,
05:15
takes a while for them to start up.
potrzebują czasu na rozpalenie się.
05:17
But the pay-off is really enormous.
Ale zysk jest niesamowity.
05:19
100 million compact fluorescent light bulbs means
100 milionów świetlówek oznacza że oszczędzamy
05:22
that we'll save 600 million dollars in energy bills,
600 milionów dolarów na rachunkach
05:25
and 20 million tons of CO2 every year, year in and year out.
i 20 milionów ton dwutlenku węgla co roku.
05:29
It does seem really hard to get consumers to do the right thing.
Trudno nakłonić konsumenta do podjęcia dobrej decyzji.
05:36
It is stupid that we use two tons of steel, glass and plastic
To głupie że korzystamy z dwóch ton stali, szkła i plastiku
05:40
to haul our sorry selves to the shopping mall.
żeby dojechać do sklepu.
05:45
It's stupid that we put water in plastic bottles
To głupie że zamykamy w plastikowych butelkach
05:49
in Fiji and ship it here.
wodę z Fiji i transportujemy do Stanów.
05:52
(Laughter)
(Śmiech)
05:56
It's hard to change consumer behavior
Trudno zmienić zachowania klientów,
05:58
because consumers don't know how much this stuff costs. Do you know?
ponieważ oni nie wiedzą ile to kosztuje. A wy wiecie?
06:00
Do you know how much CO2 you generated to drive here or fly here?
Wiecie ile dwutlenku węgla wytworzyliście przybywając tutaj?
06:05
I don't know, and I should.
Ja nie wiem, a powinienem.
06:10
Those of us who care about all this would act better
Dla wszystkich, którym zależy byłoby lepiej
06:13
if we knew what the real costs were.
gdyby znali realne koszty.
06:15
But as long as we pretend that CO2 is free,
Dopóki będziemy udawać że CO2 jest darmowe,
06:18
as long as these uses are nearly invisible, how can we expect change?
dopóki nie będziemy na niego zwracać uwagi, czego możemy się spodziewać?
06:21
I'm really afraid, because I think the kinds of changes
Obawiam się, ponieważ działania, których wymagamy
06:26
we can reasonably expect from individuals
od zwykłych ludzi mogą nie wystarczyć.
06:30
are going to be clearly not enough.
od zwykłych ludzi mogą nie wystarczyć.
06:33
The third lesson we learned is that policy matters. It really matters.
Trzecia rzecz, dowiedziałem się że prawo ma znaczenie. Na prawdę.
06:38
In fact, policy is paramount.
Prawo jest jak wielka góra.
06:41
I've got a behind-the-scenes story for you
Mam dla was zakulisową historię
06:44
about that green tech network I described.
o ekologicznej grupie o której już mówiłem.
06:46
At the end of our first meeting, we got together to talk about
Pod koniec naszego pierwszego spotkania mówiliśmy o tym
06:47
what the action items would be, how we'd follow up.
jak powinny wyglądać nasze działania.
06:50
And Bob Epstein raised a hand. He stood up.
Bob Epstein podniósł rękę. Wstał.
06:54
You know, Bob's that Berkeley techie type who started Sybase.
Wiecie, Bob jest pracownikiem technicznym Berkeley który zapoczątkował Sybase.
06:58
Well, Bob said the most important thing we could do right now
Bob powiedział, że najważniejszą rzecz, którą mogliśmy zrobić
07:01
is to make it clear in Sacramento, California
to doprowadzenie Sacramento w Kalifornii do porządku,
07:05
that we need a market-based system of mandates
wprowadzić system mandatów przemysłowych,
07:09
that's going to cap and reduce greenhouse gases in California.
co spowoduje zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Kalifornii.
07:12
It's necessary and, just as important,
To jest potrzebne i ważne,
07:17
it's good for the California economy.
to jest dobre dla ekonomii Kalifornii.
07:20
So, eight of us went to Sacramento in August and we met
Ośmiu z nas pojechało do Sacramento w sierpniu, gdzie
07:22
with the seven undecided legislators and we lobbied for AB32.
spotkaliśmy się z siedmioma niezdecydowanymi politykami i optowaliśmy za AB32.
07:25
You know what? Six of those seven voted yes in favor of the bill,
Wiecie co się stało? Sześciu z nich zagłosowało na tak,
07:30
so it passed, and it passed by a vote of 47 to 32.
więc poprawka przeszła, po głosowaniu 47 do 32.
07:33
(Applause)
(Aplauz)
07:39
Please. Thank you.
Proszę. Dziękuję.
07:42
I think it's the most important legislation of 2006. Why?
Uważam że to najważniejsza poprawka roku 2006. Dlaczego?
07:46
Because California was the first state in this country
Ponieważ Kalifornia jest pierwszym stanem który
07:47
to mandate 25 percent reduction of greenhouse gases by 2020.
zakontraktował 25 procentowy spadek emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku.
07:51
And the result of that is, we're going to generate 83,000 new jobs,
W wyniku tego powstanie 83,000 nowych miejsc pracy,
07:55
four billion dollars a year in annual income, and reduce the CO2 emissions
zaoszczędzimy 4 miliardy dolarów i zredukujemy emisję CO2
08:00
by 174 million tons a year.
o 174 miliony ton rocznie.
08:04
California emits only seven percent of U.S. CO2 emissions.
Kalifornia produkuje tylko siedem procent krajowego CO2.
08:09
It's only a percent and a half of the country's CO2 emissions. It's a great start,
To tylko 1,5 procenta redukcji emisji CO2. To doskonały początek,
08:14
but I've got to tell you -- where I started -- I'm really afraid.
ale muszę powiedzieć, że cały czas się obawiam.
08:17
In fact, I'm certain California's not enough.
Tak właściwie, jestem pewien, że Kalifornia to za mało.
08:22
Here's a story about national policy that we could all learn from.
Oto historia o ustawie, z której wszyscy mogliśmy wyciągnąć naukę.
08:26
You know Tom Friedman says, "If you don't go, you don't know"?
Tom Friedman mówi, "Nie próbujesz, nie wiesz".
08:30
Well, we went to Brazil to meet Dr. Jose Goldemberg.
Pojechaliśmy więc do Brazylii na spotkanie z Dr. Jose'm Goldembergiem.
08:33
He's the father of the ethanol revolution.
To ojciec rewolucji etanolowej.
08:37
He told us that Brazil's government mandated
Mówił, że brazylijski rząd przegłosował, żeby na
08:40
that every gasoline station in the country would carry ethanol.
każdej stacji benzynowej w kraju sprzedawany był etanol.
08:43
And they mandated that their new vehicles
Przegłosowali też, że nowe samochody
08:47
would be flex-fuel compatible, right?
będą jeździły zarówno za benzynę, jak i na etanol.
08:50
They'd run ethanol or ordinary gasoline.
będą jeździły zarówno za benzynę, jak i na etanol.
08:52
And so, here's what's happened in Brazil.
A to, co się wydarzyło w Brazylii.
08:55
They now have 29,000 ethanol pumps --
Posiadają 29,000 dystrybutorów etanolu,
08:57
this versus 700 in the U.S., and a paltry two in California --
w Stanach jest 700, a w Kalifornii tylko dwa,
09:00
and in three years their new car fleet
a przez 3 lata, liczba samochodów na dwa paliwa
09:04
has gone from four percent to 85 percent flex-fuel.
wzrosła z czterech do 85 procent.
09:06
Compare that to the U.S.: five percent are flex-fuel.
Porównajcie to do USA, tylko 5 procent.
09:11
And you know what? Most consumers who have them don't even know it.
I wiecie co? Większość z tych którzy nimi jeżdżą, nawet o tym nie wiedzą.
09:14
So, what's happened in Brazil is, they've replaced
Tak więc, w Brazylii zamieniono
09:19
40 percent of the gasoline consumed by their automotive fleet with ethanol.
40 procent benzyny zużywanej przez samochody na etanol.
09:22
That's 59 billion dollars since 1975
To 59 miliardów dolarów od 1975 roku,
09:26
that they didn't ship to the Middle East.
których nie musieli wysłać na Bliski Wschód.
09:30
It's created a million jobs inside that country,
Dzięki temu powstało milion nowych miejsc pracy
09:32
and it's saved 32 million tons of CO2. It's really substantial.
i zaoszczędzono 32 miliony ton CO2. To bardzo ważne.
09:35
That's 10 percent of the CO2 emissions across their entire country.
To 10 procent krajowej produkcji CO2.
09:39
But Brazil's only 1.3 percent of the world's CO2 emission.
Ale Brazylia wytwarza tylko 1.3 procenta światowej emisji CO2.
09:43
So, Brazil's ethanol miracle, I'm really afraid, is not enough.
Więc obawiam się, że brazylijska rewolucja etanolowa, to wciąż za mało.
09:47
In fact, I'm afraid all of the best policies we have
Właściwie, obawiam się że wszystkie najlepsze zarządzenia
09:54
are not going to be enough.
to i tak będzie za mało.
09:57
The fourth and final lesson we've learned
Czwartą i ostatnią nauką była lekcja
10:01
is about the potential of radical innovation.
o potencjale radykalnych innowacji.
10:03
So, I want to tell you about a tragic problem
Chcę wam opowiedzieć o poważnym problemie
10:05
and a breakthrough technology.
i o przełomie technologicznym.
10:07
Every year a million and a half people die of
Każdego roku półtora miliona ludzi ginie w skutek
10:09
a completely preventable disease. That's malaria. 6,000 people a day.
całkowicie uleczalnej choroby. Malarii. 6,000 ludzi dziennie.
10:12
All for want of two dollars' worth of medications
Leki kosztują dwa dolary i można je kupić w każdej aptece.
10:17
that we can buy at the corner drugstore.
Leki kosztują dwa dolary i można je kupić w każdej aptece.
10:19
Well, two dollars, two dollars is too much for Africa.
Dla Afryki dwa dolary to za dużo.
10:21
So, a team of Berkeley researchers with 15 million dollars
Ekipa badawcza Berkeley, dzięki 15 milionom dolarów
10:25
from the Gates Foundation is engineering, designing a radical new way
z Fundacji Gate'sa opracowuje nowy proces otrzymywania głównego
10:29
to make the key ingredient, called artemisinin,
składnika szczepionki, artemeteru,
10:35
and they're going to make that drug 10 times cheaper.
co uczyni ją 10 razy tańszą.
10:39
And in doing so, they'll save a million lives --
Dzięki temu, ocalą co najmniej milion ludzkich istnień rocznie.
10:41
at least a million lives a year. A million lives.
Dzięki temu, ocalą co najmniej milion ludzkich istnień rocznie.
10:44
Their breakthrough technology is synthetic biology.
Przełomem okazała się syntetyczna biologia.
10:47
This leverages millions of years of evolution
To wymaga milionów lat ewolucji, aby nauczyć
10:51
by redesigning bugs to make really useful products.
owady produkowania na prawdę potrzebnych substancji.
10:53
Now, what you do is, you get inside the microbe,
Teraz wystarczy że wnikniemy w mikroorganizm,
10:56
you change its metabolic pathways, and you end up with a living chemical factory.
zmienimy szlak metaboliczny i otrzymujemy żywą fabrykę chemiczną.
10:59
Now, you may ask,
Możecie teraz spytać,
11:04
John, what has this got to go with green and with climate crisis?
John, co to ma spólnego z zieloną technologią i kryzysem klimatycznym?
11:06
Well, I'll tell you -- a lot.
Cóż, ma wiele wspólnego.
11:09
We've now formed a company called Amyris, and this technology
Założyliśmy firmę Amyris, a technologia z której korzystamy
11:11
that they're using can be used to make better biofuels.
może być użyta do produkcji lepszych biopaliw.
11:15
Don't let me skip over that. Better biofuels are a really big deal.
Nie zapominajcie o tym, lepsze biopaliwa to poważna sprawa.
11:19
That means we can precisely engineer the molecules in the fuel chain
To oznacza że moglibyśmy precyzyjnie modelować molekuły w łańcuchu
11:23
and optimize them along the way.
i zoptymalizować go.
11:27
So, if all goes well, they're going to have designer bugs in warm vats
Jeśli więc wszystko pójdzie zgodnie z planem, zaprojektują tam owady,
11:30
that are eating and digesting sugars to excrete better biofuels.
które będą jadły i trawiły cukry, wydalając składniki lepszego biopaliwa.
11:35
I guess that's better living through bugs.
Robaki poprawiły by nam życie.
11:42
Alan Kay is famous for saying
Alan Kay jest znany z mówienia,
11:46
the best way to predict the future is to invent it.
że najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest wymyślanie jej.
11:48
And, of course, at Kleiner we, kind of, apologize and say
W Kleinerze, za przeproszeniem, dodajemy, że innym sposobem
11:50
the second best way is to finance it.
jest sfinansowanie jej.
11:53
And that's why we're investing 200 million dollars
Właśnie dlatego inwestujemy 200 milionów dolarów
11:55
in a wide range of really disruptive new technologies
w szeroką gamę zaawansowanych technologii dla
11:59
for innovation in green technologies.
innowacji zielonej technologii.
12:02
And we're encouraging others to do it as well.
Zachęcamy innych, aby też tak robili.
12:04
We're talking a lot about this.
Wiele o tym rozmawiamy.
12:06
In 2005, there were 600 million dollars invested in new technologies
W 2005 roku, 600 milionów dolarów przeznaczono na nowe technologie
12:08
of the sort you see here. It doubled in 2006 to 1.2 billion dollars.
takie jakie wam pokazałem. Kwota ta podwoiła się w 2006 roku.
12:13
But I'm really afraid we need much, much more.
Mimo to, obawiam się, że potrzebujemy o wiele więcej.
12:18
For reference, fact one:
Na przykład, fakt:
12:24
Exxon's revenues in 2005 were a billion dollars a day.
przychód firmy Exxon w 2005 roku wynosił miliard dolarów dziennie.
12:25
Do you know, they only invested 0.2 percent of revenues in R&D?
Wiecie że tylko 0.2 procenta tych przychodów przeznaczyli na rozwój?
12:28
Second fact: the President's new budget for renewable energy
Drugi fakt: krajowy budżet przeznaczony na energię odnawialną
12:32
is barely a billion dollars in total.
to tylko miliard dolarów.
12:36
Less than one day of Exxon's revenues.
To mniej niż jeden dzień działalności Exxon.
12:39
Third fact: I bet you didn't know that there's enough energy
Fakt trzeci: pewnie nie wiedzieliście, że energia geotermalna
12:42
in hot rocks under the country to supply America's energy needs
mogłaby pokryć amerykańskie potrzeby energetyczne
12:45
for the next thousand years. And the federal budget
kolejne tysiąc lat. Budżet federalny
12:50
calls for a measly 20 million dollars of R&D in geothermal energy.
przewiduje tylko 20 milionów dolarów na badania geotermalnej energii.
12:54
It is almost criminal that we are not investing more
To przestępstwo, że nie inwestujemy więcej
12:59
in energy research in this country.
na badania energetyczne w państwie.
13:02
And I am really afraid that it's absolutely not enough.
Na prawdę się boję, że to może nie wystarczyć.
13:05
So, in a year's worth of learning we found a bunch of surprises.
W ciągu roku nauki, napotkaliśmy na wiele niespodzianek.
13:10
Who would have thought that a mass retailer
Kto by pomyślał że ogromna sieć marketów
13:13
could make money by going green? Who would have thought that
może zarobić na zielonej technologii? Kto by pomyślał że
13:15
a database entrepreneur could transform California with legislation?
wiele przedsiębiorstw w Kalifornii można zmienić jedną ustawą?
13:17
Who would have thought that the ethanol biofuel miracle
Kto by pomyślał, że etanolowa rewolucja
13:21
would come from a developing country in South America?
pochodzi z rozwijającego się kraju w Południowej Ameryce?
13:25
And who would have thought that scientists
I kto by pomyślał, że naukowcy
13:28
trying to cure malaria could come up with breakthroughs in biofuels?
próbujący znaleźć lekarstwo na malarię dokonają przełomu w biopaliwach?
13:30
And who would have thought that all that is not enough?
I kto by pomyślał że to wszystko nie wystarcza?
13:35
Not enough to stabilize the climate.
Nie wystarczy żeby uspokoić klimat.
13:40
Not enough to keep the ice in Greenland from crashing into the ocean.
Nie wystarczy by ocalić lody Grenlandii przed topnieniem.
13:42
The scientists tell us -- and they're only guessing --
Naukowcy mówią, albo raczej przewidują,
13:46
that we've got to reduce greenhouse gas emissions by one half,
że powinniśmy jak najszybciej zredukować emisję gazów cieplarnianych o połowę.
13:48
and do it as fast as possible.
że powinniśmy jak najszybciej zredukować emisję gazów cieplarnianych o połowę.
13:52
Now, we may have the political will to do this in the U.S.,
Teraz możliwe że amerykańscy politycy się tym interesują,
13:53
but I've got to tell you, we've got only one atmosphere,
ale mamy tylko jedną atmosferę
13:56
and so somehow we're going to have to find the political will
i musimy zachęcić do działań także inne kraje. Problemem mogą okazać się Chiny.
14:00
to do this all around the world. The wild card in this deck is China.
i musimy zachęcić do działań także inne kraje. Problemem mogą okazać się Chiny.
14:02
To size the problem, China's CO2 emissions today are 3.3 gigatons;
Chiny emitują 3.3 gigatony CO2, podczas gdy
14:09
the U.S. is 5.8. Business as usual means
w Stanach 5.8 gigaton. Przy obecnych tendencjach
14:15
we'll have 23 gigatons from China by 2050.
ta liczba wzrośnie do 23 gigaton w 2050 roku.
14:19
That's about as much CO2 as there is in the whole world.
To mniej więcej tyle co obecna światowa emisja CO2.
14:22
And if it's business as usual, we're going out of business.
I jeśli tak będzie, to może już nas nie być.
14:25
When I was in Davos, China's Mayor of Dalian was pressed
Gdy byłem w Davos, prezydent chińskiego Dalian zaprezentował
14:28
about their CO2 strategy, and he said the following,
swoją strategią CO2, mówiąc:
14:31
"You know, Americans use seven times the CO2 per capita as Chinese."
"Wiecie, USA zużywa siedem razy więcej CO2 na mieszkańca niż Chiny"
14:34
Then he asked, "Why should China sacrifice our growth
Potem spytał: "Dlaczego Chiny miałyby poświęcać swój rozwój
14:39
so that the West can continue to be profligate and stupid?"
dlatego że zachód wciąż jest rozrzutny i głupi?"
14:43
Does anybody here have an answer for him? I don't.
Czy ktoś mu odpowiedział? Ja nie.
14:47
We've got to make this economic so that all people and all nations
Musimy stworzyć taką ekonomię, żeby każdy człowiek i każdy kraj
14:52
make the right outcome, the profitable outcome,
osiągał dobre rezultaty, opłacalne rezultaty
14:59
and therefore the likely outcome.
i uczyniły je realnymi.
15:01
Energy's a six-trillion-dollar business worldwide.
Energia to rynek warty 6 bilionów dolarów.
15:03
It is the mother of all markets. You remember that Internet?
To matka wszystkich rynków. Pamiętacie o internecie?
15:05
Well, I'll tell you what. Green technologies -- going green --
Powiem wam coś. Przechodzenie na ekologię to większy
15:09
is bigger than the Internet.
rynek niż internet.
15:13
It could be the biggest economic opportunity of the 21st century.
To może być największa ekonomiczna okazja 21 wieku.
15:14
Moreover, if we succeed, it's going to be
Co więcej, jeśli nam się to uda to dokonamy
15:18
the most important transformation for life on the planet since,
najważniejszej przemiany życia na naszej planecie od czasów,
15:20
as Bill Joy says, we went from methane to oxygen in the atmosphere.
ja nazywa je Bill Joy, gdy przeszliśmy z metanu do tlenu w atmosferze.
15:24
Now, here's the hard question, if the trajectory of all the world's
A teraz trudne pytanie, jeśli zwrot w firmach,
15:28
companies and individuals and policies and innovation
u ludzi, w ustawach i innowacje
15:33
is not going to be enough, what are we going to do? I don't know.
nie wystarczą, co zrobimy? Nie wiem.
15:37
Everyone here cares about changing the world
Każdego tutaj dotyczy zmieniający się świat
15:45
and has made a difference in that one way or another.
i dokonał pewnego przełomu w taki czy inny sposób.
15:48
So, our call to action -- my call to you --
Więc, moją prośbą do was jest
15:51
is for you to make going green your next big thing, your gig.
uczynienie waszego życia zielonym.
15:55
What can you do? You can personally get carbon neutral.
Co możecie zrobić? Możecie stać się neutralnymi co do CO2.
16:02
Go to ClimateCrisis.org or CarbonCalculator.com
Wejdźcie na ClimateCrisis.org lub CarbonCalculator.com
16:08
and buy carbon credits. You could join other leaders in mandating,
i wykupcie swoje zużycie. Możecie pomóc politykom w głosowaniach,
16:12
lobbying for mandated cap and trade in U.S. greenhouse gas reductions.
lobbować za dobrymi zmianami i zmniejszać emisję gazów cieplarnianych w USA.
16:17
There's six bills right now in Congress. Let's get one of them passed.
Obecnie w Kongresie czeka sześć ustaw. Pomóżmy im przejść.
16:22
And the most important thing you can do, I think,
A najważniejszą rzeczą którą możecie zrobić
16:27
is to use your personal power and your Rolodex
to użyć swoich znajomości, aby w biznesie
16:29
to lead your business, your institution, in going green.
i w instytucjach wdrażano zielone technologie.
16:31
Do it like Wal-Mart, get it to go green
Zróbcie to, jak Wal-Mart zrobił to
16:35
for its customers and its suppliers and for itself.
dla klientów, dostawców i dla siebie.
16:37
Really think outside the box.
Nie myślcie tylko o swoich interesach.
16:42
Can you imagine what it would be like if Amazon or eBay or Google
Wyobraźcie sobie co to by było gdyby Amazon, eBay, Google,
16:44
or Microsoft or Apple really went green and you caused that to happen?
Microsoft albo Apple przeszło na ekologię za waszą sprawą?
16:49
It could be bigger than Wal-Mart.
To byłoby większe niż Wal-Mart.
16:54
I can't wait to see what we TEDsters do about this crisis.
Nie mogę się doczekać co TEDowicze zrobią z kryzysem.
16:59
And I really, really hope that we multiply all of our energy,
Mam nadzieję że pomnożymy swoją energię,
17:05
all of our talent and all of our influence to solve this problem.
nasze talenty i nasze wpływy aby rozwiązać ten problem.
17:09
Because if we do, I can look forward
Jeśli tak się stanie, będę mógł przewidzieć
17:24
to the conversation I'm going to have with my daughter in 20 years.
o czym będę rozmawiał z córką za 20 lat.
17:30
(Applause)
(Aplauz)
17:34
Translated by Piotr Ożga
Reviewed by Marcin Kasiak

▲Back to top

About the Speaker:

John Doerr - Venture capitalist
John Doerr, Silicon Valley's legendary moneyman, is afraid of eco-apocalypse. After building his reputation (and a considerable fortune) investing in high-tech successes, he's turning his focus toward green technologies, and hoping it isn't too late.

Why you should listen

John Doerr, a partner in famed VC firm Kleiner Perkins Caufield & Byers, made upwards of $1 billion picking dot-com stars like Amazon, Google, Compaq and Netscape. (He also picked some flops, like Go Corporation and the scandal-ridden MyCFO.com.) He was famously quoted saying, "The Internet is the greatest legal creation of wealth in history," right before the dot-com crash. However, his business prowess earned him an appointment on President Obama's Economic Advisory Board in 2009 following the economic downturn. 

But now he's back, warning that carbon-dioxide-sputtering, gas-powered capitalism will destroy us all, and that going green may be the "biggest economic opportunity of the 21st century." So Kleiner Perkins has invested $200 million in so-called greentech, a combination of startups that are pioneering alternative energy, waste remediation and other schemes to prevent the coming environmental calamity. But Doerr is afraid that it might be too little, too late.

More profile about the speaker
John Doerr | Speaker | TED.com