06:15
TEDxToronto 2010

Drew Dudley: Everyday leadership

Drew Dudley: Ledarskap i vardagen

Filmed:

Vi har alla förändrat någons liv – vanligtvis utan att ens inse det. I detta roliga föredrag vill Drew Dudley få oss att hylla ledarskapet som en vardagshandling för att förbättra varandras liv. (Inspelat vid TedxToronto.)

- Leadership educator
Drew Dudley believes leadership is not a characteristic reserved for the extraordinary. He works to help people discover the leader within themselves. Full bio

Hur många av er är helt bekväma
00:16
How many of you are completely comfortable
00:17
with calling yourselves a leader?
med att kalla er ledare?
00:20
See, I've asked that question all the way across the country,
Jag har ställt den här frågan
runtom i landet
00:23
and everywhere I ask it, no matter where,
och var jag än frågar, oavsett plats,
00:25
there's always a huge portion of the audience that won't put up their hand.
är det en stor del av publiken
som inte räcker upp handen.
Jag har insett
att vi har gjort ledarskap
00:28
And I've come to realize that we have made leadership
00:30
into something bigger than us.
till något större än oss;
något ouppnåeligt.
00:31
We've made into something beyond us.
00:33
We've made it about changing the world.
Om att förändra världen.
00:35
And we've taken this title of leader, and we treat it
Vi har tagit titeln "ledare"
och ser det som något
vi en dag kommer förtjäna.
00:37
as if it's something that one day we're going to deserve,
Men att ge den till oss själva nu
00:40
but to give it to ourselves right now
00:42
means a level of arrogance or cockiness that we're not comfortable with.
innebär en grad av arrogans eller kaxighet
vi inte är bekväma med.
00:45
And I worry sometimes that we spend so much time
Och jag oroar mig ibland över
att vi ägnar sådan tid
00:47
celebrating amazing things that hardly anybody can do
åt att fira fantastiska saker
som knappt någon klarar av,
att vi övertygat oss själva
att de är de enda värda att fira.
00:51
that we've convinced ourselves that those are
00:52
the only things worth celebrating, and we start to
Vi börjar nervärdera saker
vi kan göra varje dag,
00:54
devalue the things that we can do every day, and we start
och vi börjar ta tillfällen
när vi verkligen är ledare
00:56
to take moments where we truly are a leader
00:59
and we don't let ourselves take credit for it,
och vi tillåter oss inte ta cred för det,
eller må bra över det.
01:01
and we don't let ourselves feel good about it.
01:02
And I've been lucky enough over the last
Jag har haft turen de senaste 10 åren
01:04
10 years to work with some amazing people
att jobba med fantastiska människor
01:06
who have helped me redefine leadership in a way
som hjälpt mig se ledarskap på ett sätt
som gjort mig lyckligare.
01:07
that I think has made me happier.
01:09
And with my short time today, I just want to share with you
På den tid jag har idag
vill jag dela med mig av den berättelse
som förmodligen är den största anledningen
01:11
the one story that is probably most responsible for that redefinition.
till den omvärderingen.
01:16
I went to school in a little school called
Jag gick på en liten skola;
Mount Allison University
i Sackville, New Brunswick.
01:18
Mount Allison University in Sackville, New Brunswick,
01:20
and on my last day there, a girl came up to me
Och på min sista dag där,
kom en flicka fram och sade,
01:22
and she said, "I remember the first time that I met you."
"Jag kommer ihåg första gången vi sågs".
01:25
And then she told me a story that had happened four years earlier.
Hon berättade en historia
som hänt fyra år tidigare.
01:28
She said, "On the day before I started university,
Hon sade, "Dagen innan jag
började på universitet,
01:31
I was in the hotel room with my mom and my dad, and
satt jag på hotellet
med mamma och pappa,
01:33
I was so scared and so convinced that I couldn't do this,
och var rädd, och säker
på att jag inte skulle klara det,
01:36
that I wasn't ready for university, that I just burst into tears.
att jag inte var redo för detta,
att jag började gråta.
01:39
And my mom and my dad were amazing. They were like,
Mina föräldrar var toppen.
De sade, "Vi vet att du är rädd,
men se till att gå imorgon,
01:40
'Look, we know you're scared, but let's just go tomorrow.
gå första dagen, och om du då
känner att du inte klarar det,
01:43
Let's go to the first day, and if at any point
01:45
you feel as if you can't do this, that's fine, just tell us,
så är det ok; säg till, så åker vi hem.
01:48
we will take you home. We love you no matter what.'"
Vi älskar dig oavsett."
Hon säger, "Så jag gick dit.
01:50
And she says, "So I went the next day
01:51
and I was standing in line getting ready for registration,
Jag stod i kö för inskrivning,
01:54
and I looked around and I just knew I couldn't do it.
såg mig omkring och visste
att det inte gick; jag var inte redo.
01:56
I knew I wasn't ready. I knew I had to quit."
Jag måste sluta.
Jag fattade beslutet
och när jag gjort det,
01:58
And she says, "I made that decision, and as soon as I made it,
02:00
there was this incredible feeling of peace that came over me.
kände jag en rogivande känsla.
02:02
And I turned to my mom and my dad to tell them
Jag vände mig mot mamma och pappa
för att säga att vi skulle åka,
02:04
that we needed to go home, and just at that moment,
och i det ögonblicket kom du ut
från studentföreningslokalen
02:06
you came out of the Student Union building
02:08
wearing the stupidest hat I have ever seen in my life." (Laughter)
med den töntigaste hatt
jag sett i hela mitt liv."
(Skratt)
02:12
"It was awesome.
"Den var underbar.
02:13
And you had a big sign promoting Shinerama,
Och du hade en skylt
med reklam för Shinerama,"
02:15
which is Students Fighting Cystic Fibrosis,"
Studenter mot Cystisk Fibros,
02:17
— a charity I've worked with for years —
som jag jobbat med i åratal.
02:18
"and you had a bucketful of lollipops.
"Du hade näven full med klubbor.
02:20
And you were walking along and you were handing the lollipops out
Du delade ut klubborna till folk i kön,
02:22
to people in line and talking about Shinerama.
och pratade om Shinerama.
02:25
And all of a sudden, you got to me, and you just stopped,
Plötsligt kom du till mig,
och du stannade.
02:28
and you stared. It was creepy." (Laughter)
Och du stirrade. Det var läskigt."
(Skratt)
02:32
This girl right here knows exactly what I'm talking about. (Laughter)
Den här tjejen vet vad jag pratar om.
(Skratt)
02:35
"And then you looked at the guy next to me,
"Sen tittade du på killen bredvid mig,
log, sträckte ner handen i hinken,
02:37
and you smiled, and you reached in your bucket, and you pulled
02:38
out a lollipop, and you held it out to him, and you said,
tog fram en klubba,
gav den till honom och sade,
02:41
'You need to give a lollipop to the beautiful woman standing next to you.'"
"Du måste ge en klubba
till den vackra kvinnan närmast dig."
Hon sade, "Jag har aldrig sett någon
skämmas så mycket, så snabbt, tidigare.
02:44
And she said, "I have never seen anyone get more embarrassed faster in my life.
Han blev helt röd,
och ville inte titta på mig.
02:49
He turned beet red, and he wouldn't even look at me.
02:50
He just kind of held the lollipop out like this." (Laughter)
Han räckte bara fram klubban så här."
(Skratt)
02:54
"And I felt so bad for this dude that I took the lollipop,
"Jag tyckte så synd om killen
att jag tog emot klubban.
02:57
and as soon as I did, you got this incredibly severe look
När jag gjorde det, fick du
ett mycket allvarligt ansiktsuttryck,
02:59
on your face and you looked at my mom and my dad,
tittade på mina föräldrar
och sade, 'Titta! Titta!
03:01
and you said, 'Look at that. Look at that.
03:03
First day away from home, and already she's taking candy
Första dagen hemifrån,
och hon tar redan emot godis
från en främling?'"
03:06
from a stranger?!'" (Laughter)
(Skratt)
03:09
And she said, "Everybody lost it. Twenty feet in every
Hon sade, "Alla blev som galna.
Tio meter i varje riktning,
började alla tjuta av skratt.
03:12
direction, everyone started to howl.
03:14
And I know this is cheesy, and I don't know why I'm telling you this,
Det är löjligt, och jag vet inte
varför jag berättar det,
03:16
but in that moment when everyone was laughing,
men där och då, med allt skratt,
visste jag att jag inte skulle sluta.
03:18
I knew that I shouldn't quit.
03:20
I knew that I was where I was supposed to be,
Jag var där jag borde vara;
jag hade hittat hem.
03:22
and I knew that I was home, and I haven't spoken to you
Och jag har inte pratat med dig
en enda gång på fyra år efter det.
03:24
once in the four years since that day,
03:26
but I heard that you were leaving,
Men jag hörde att du skulle åka,
och var tvungen att berätta
03:28
and I had to come up and tell you that you've been
att du varit en otroligt viktig
person i mitt liv.
03:30
an incredibly important person in my life, and I'm going to miss you. Good luck."
Jag kommer sakna dig. Lycka till."
03:34
And she walks away, and I'm flattened.
Hon går iväg, och jag är alldeles häpen.
03:36
And she gets about six feet away, she turns around and smiles, and goes,
Hon går fem meter,
vänder sig om, ler och säger,
03:39
"You should probably know this, too.
"Du ska nog höra det här också:
03:40
I'm still dating that guy four years later." (Laughter)
Jag dejtar fortfarande killen
fyra år senare."
(Skratt)
03:44
A year and a half after I moved to Toronto,
1,5 år senare
när jag flyttat till Toronto,
kom en inbjudan till deras bröllop.
03:47
I got an invitation to their wedding.
(Skratt)
Här är grejen: Jag kommer inte ihåg det.
03:50
Here's the kicker. I don't remember that.
Jag har inget minne av tillfället.
03:52
I have no recollection of that moment,
03:54
and I've searched my memory banks, because that is funny
Jag har letat i minnesbanken,
för det där är kul och jag borde
minnas det, men det gör jag inte.
03:56
and I should remember doing it, and I don't remember it.
03:59
And that was such an eye-opening, transformative moment
Det var ett tillfälle
som fick mig att öppna ögonen,
04:01
for me to think that maybe the biggest impact I'd ever had
och inse att det kanske största inflytande
jag haft i någons liv,
04:04
on anyone's life, a moment that had a woman walk up
ett tillfälle som fick en kvinna
att fyra år senare säga till en främling
04:06
to a stranger four years later and say,
"Du har varit en viktig person i mitt liv"
04:08
"You've been an incredibly important person in my life,"
04:10
was a moment that I didn't even remember.
var ett tillfälle
som jag inte ens kom ihåg.
Hur många av er
har ett tillfälle som detta,
04:12
How many of you guys have a lollipop moment,
04:14
a moment where someone said something or did something
en händelse när någon
sagt eller gjort något
04:16
that you feel fundamentally made your life better?
som du känner förändrade
ditt liv till det bättre?
04:18
All right. How many of you have told that person they did it?
OK. Hur många av er har sagt till
personen att de gjort det?
04:23
See, why not? We celebrate birthdays,
Nå, varför inte?
Vi firar födelsedagar,
04:25
where all you have to do is not die for 365 days — (Laughter) —
där allt du behöver göra
är att inte dö på 365 dagar.
(Skratt)
Ändå låter vi dem
som har gjort våra liv bättre
04:29
and yet we let people who have made our lives better
04:31
walk around without knowing it.
gå runt utan att veta om det.
04:33
And every single one of you, every single one of you
Var och en av er har varit katalysatorn
04:35
has been the catalyst for a lollipop moment.
till ett sådant ögonblick.
04:37
You have made someone's life better by something
Du har gjort någons liv bättre
genom något du sagt eller gjort.
04:38
that you said or that you did, and if you think you haven't,
Om du inte tror det,
04:41
think about all the hands that didn't go back up when I asked that question.
tänk på alla händer
som inte höjdes när jag frågade.
04:44
You're just one of the people who hasn't been told.
Du är bara en av dem
som ingen sagt det till.
04:45
But it is so scary to think of ourselves as that powerful.
Det är skrämmande
att tänka på sig som så viktig,
04:48
It can be frightening to think that we can matter that much
skrämmande att inse
vad vi kan betyda för andra människor.
04:50
to other people, because as long as we make leadership something bigger than us,
Så länge vi gör ledarskap
till något större än oss,
04:54
as long as we keep leadership something beyond us,
så länge vi gör ledarskap ouppnåeligt,
04:56
as long as we make it about changing the world,
låter det handla om världsförändring,
04:57
we give ourselves an excuse not to expect it
ger vi oss en ursäkt
att inte förvänta det i vardagen,
04:59
every day from ourselves and from each other.
från oss själva och från varandra.
Marianne Williamson sade, "Största
rädslan är inte att vi är otillräckliga.
05:02
Marianne Williamson said, "Our greatest fear is not that we are inadequate.
05:05
Our greatest fear is that we are powerful beyond measure.
Det är att vi är mäktigare
än vi kan mäta.
05:07
It is our light, and not our darkness, that frightens us."
Det är vårt ljus och inte mörkret
som skrämmer oss."
05:10
And my call to action today is that we need to get over that.
Mitt budskap idag är att vi
behöver komma över vår rädsla
05:13
We need to get over our fear of how extraordinarily
för hur otroligt inflytelserika
vi kan vara i varandras liv.
05:15
powerful we can be in each other's lives.
05:16
We need to get over it so we can move beyond it, and our
Vi måste komma över det
och ta oss vidare,
05:19
little brothers and our little sisters, and one day our kids --
och våra yngre systrar och bröder,
och en dag våra barn –
05:22
or our kids right now -- can watch and start to value
eller våra barn idag –
kan se och börja värdesätta
05:24
the impact we can have on each other's lives
det inflytande vi kan ha
på varandras liv,
05:26
more than money and power and titles and influence.
mer än pengar och makt
och titlar och inflytande.
05:29
We need to redefine leadership as being about lollipop moments,
Vi måste inse att ledarskap
handlar om dessa viktiga ögonblick
05:32
how many of them we create, how many of them we acknowledge,
hur många av dem vi skapar,
hur många vi lyfter fram,
hur många av dem vi vidarebefordrar
och hur många vi tackar för.
05:35
how many of them we pay forward, and how many of them we say thank you for.
05:38
Because we've made leadership about changing the world,
Vi har fått ledarskap
att handla om världsförändring,
05:41
and there is no world. There's only six billion understandings of it,
men världen finns inte.
Det finns bara
sex miljarder bilder av den.
05:44
and if you change one person's understanding of it,
Om du förändrar
en persons uppfattning av den,
05:46
one person's understanding of what they're capable of,
förståelse för vad de är kapabla till,
05:48
one person's understanding of how much people care about them,
förståelse för hur mycket andra
bryr sig om dem,
05:50
one person's understanding of how powerful an agent
förståelse för hur viktiga
de kan vara för förändring
05:53
for change they can be in this world, you've changed the whole thing.
i denna värld,
har du förändrat allt.
05:56
And if we can understand leadership like that,
Och om vi kan förstå
att detta är ledarskap,
tror jag att vi kan omvärdera ledarskap,
05:59
I think if we can redefine leadership like that,
06:01
I think we can change everything.
ja, jag tror att vi kan förändra allt.
06:03
And it's a simple idea, but I don't think it's a small one,
Det är en enkel idé,
men jag tror inte att den är liten.
06:06
and I want to thank you all so much for letting me share it with you today.
Jag vill tacka er alla för att ni
lät mig dela med mig av detta idag.
Translated by Therese Hagelin
Reviewed by Helena Jonsson

▲Back to top

About the Speaker:

Drew Dudley - Leadership educator
Drew Dudley believes leadership is not a characteristic reserved for the extraordinary. He works to help people discover the leader within themselves.

Why you should listen

Drew Dudley’s interest in developing people’s leadership began when he was the Leadership Development coordinator at the University of Toronto, Scarborough. In 2010 he founded Nuance Leadership Development Services, a company that creates leadership curricula for communities, organizations and individuals -- a subject on which he also speaks widely.

More profile about the speaker
Drew Dudley | Speaker | TED.com