05:04
TED2015

LaToya Ruby Frazier: A visual history of inequality in industrial America

LaToya Ruby Frazier: Endüstriyel Amerika'da eşitsizliğin görsel bir tarihi

Filmed:

Son 12 yıldır, LaToya Rubby Frazier Pensilvanya Braddock' taki arkadaşlarını, komşularını ve ailesini fotoğraflıyor. Fakat çelik kasaba "Rust Belt yeniden canlandırılması"nın tipik bir örneği olarak takdir edilirken, Frazier'in fotoğrafları farklı bir hikaye anlatır, eşitsizliğin ve çevresel kirlenmenin gerçek etkisini. Bu kısa konuşmada, TED Dostu çokça görülmeyen dünyaya kişisel bakışını paylaşıyor.

- Photographer
LaToya Ruby Frazier focuses her camera lens on her family and her hometown of Braddock, Pennsylvania, to explore themes of family, inequality, health care and environmental racism. Full bio

Along the ancient path
of the Monongahela River,
Monongahela Nehri'nin antik yolu boyunca,
00:13
Braddock, Pennsylvania sits
in the eastern region of Allegheny County,
Braddock, Pensilvanya Allegheny
Bölgesinin doğusunda yer alır,
00:17
approximately nine miles
outside of Pittsburgh.
Pittsburgh'un yaklaşık
15 kilometre dışında.
00:22
An industrial suburb,
Endüstriyel bir banliyö olan Braddock
00:28
Braddock is home
to Andrew Carnegie's first steel mill,
Andrew Carnegie'nin ilk çelik fabrikası
Edgar Thomson Work'e
00:30
the Edgar Thomson Works.
ev sahipliği yapmaktadır.
00:34
Operating since 1875,
1875 yılından beri işletilen bu fabrika,
00:37
it is the last functioning
steel mill in the region.
bölgedeki son çalışan çelik fabrikasıdır.
00:39
For 12 years, I have produced
collaborative portraits,
12 yıldır, görsel bir arşiv oluşturmak ve
00:45
still lifes, landscapes and aerial views
çelik endüstrisi,
çevre ve sağlık sisteminin
00:50
in order to build a visual archive
to address the intersection
ailem ve toplum organları üzerindeki
00:54
of the steel industry,
etkisine değinmek için
00:59
the environment,
ortaklaşa portreler,
01:01
and the health care system's impact
on the bodies of my family and community.
natürmortlar, manzaralar ve
hava görünümleri yapıyorum.
01:03
The tradition and grand
narrative of Braddock
Braddock' un geleneği ve büyük anlatısı
01:11
is mostly comprised of stories
of industrialists and trade unions.
işçi sendikaları ve sanayici
hikayelerinden oluşmaktadır.
01:14
Currently, the new narrative
about Braddock,
Şu anda, Braddock hakkında yeni anlatı,
01:20
a poster child for Rust Belt
revitalization,
yeni bir cephe keşfeden kentsel öncülerin
bir hikayesidir ve
01:25
is a story of urban pioneers
discovering a new frontier.
Rust Belt'in yeniden canlanmasının
tipik bir simgesidir.
01:28
Mass media has omitted the fact
that Braddock is predominantly black.
Kitle iletişim araçları, Braddock'un
siyah olduğu gerçeğini es geçmektedir.
01:34
Our existence has been co-opted,
silenced and erased.
Varlığımız gözardı edilip
sessizleştirilmiş ve silinmiştir.
01:41
Fourth generation in a lineage of women,
Kendi kadın soyumda
dördüncü nesil olan ben,
01:47
I was raised under the protection
and care of Grandma Ruby,
büyükannem Ruby'nin gözetiminde
ve koruması altında
01:51
off 8th Street
at 805 Washington Avenue.
805 Washington caddesinin,
8. sokağında büyütüldüm.
01:56
She worked as a manager for Goodwill.
Büyükannem Goodwill'de
müdür olarak çalıştı.
02:01
Mom was a nurse's aid.
Annem bir hasta bakıcıydı.
02:07
She watched the steel mills close
and white flight to suburban developments.
Çelik fabrikalarının kapanışına ve
beyazların banliyölere göçüne tanık oldu.
02:08
By the time my generation
walked the streets,
Benim neslim sokaklara çıkana kadar,
02:16
disinvestment at the local,
state and federal level,
yerel ve eyalet düzeyindeki ve
federal düzeydeki
02:19
eroded infrastructure,
yatırım azlığı, yıpranmış altyapı
02:24
and the War on Drugs
dismantled my family and community.
ve uyuşturucu savaşları
ailemi ve toplumu parçaladı.
02:26
Grandma Ruby's stepfather Gramps
Büyükanne Ruby'nin üvey babası Gramps
02:33
was one of few black men to retire
from Carnegie's mill with his pension.
Carnegie fabrikasından emekli olup
maaş alan birkaç siyahtan biriydi.
02:36
He worked in high temperatures,
Fırınların sökülerek yeniden yapılması,
metal ve curufun temizlenmesi işinde
02:40
tearing down and rebuilding furnaces,
cleaning up spilt metal and slag.
yüksek sıcaklıklarda çalıştı.
02:43
The history of a place is written
on the body and the landscape.
Bir yerin tarihi, insan bedeni
ve çevrenin üstüne işler.
02:49
Areas of heavy truck traffic,
Ağır kamyon trafiği bölgeleri,
02:57
exposure to benzene and atomized metals,
benzin ve ağır metallere maruz kalmak,
03:00
risk cancer and lupus.
kanser ve lupus (deri veremi)
riski yaratır.
03:04
One hundred twenty-three licensed beds,
652 employees,
Yüz yirmi üç lisanslı yatak,
652 çalışan,
03:10
rehabilitation programs decimated.
rehabilitasyon programları yok edildi.
03:15
A housing discrimination lawsuit
against Allegheny County
Allegheny Vilayetine karşı
bir konut ayrımcılığı davası
03:23
removed where the projects
Talbot Towers once stood.
daha önce Talbot Kulesi projelerinin
durduğu yere taşındı.
03:27
Recent rezoning for more light industry
has since appeared.
Hafif endüstri için farklı bölgelerin
tahsis edilmesi o zamandan beri ilerlemiştir.
03:33
Google Maps and Google Earth pixelations
conceal the flammable waste
Google Maps ve Google Earth
sayısal görüntüleri, Bunn ailesini
03:39
being used to squeeze the Bunn family
off their home and land.
evinden ve yurdundan uzaklaştırırken kullanılan
yanıcı atıkların görüntüsünü gizlemiştir.
03:45
In 2013, I chartered a helicopter
2013'te, bu saldırgan evden
çıkarmayı belgelemek için
03:53
with my cameras to document
this aggressive dispossession.
kameramı da alarak
bir helikopter kiraladım.
03:57
In flight, my observation reveals
thousands of plastic white bundles
Bu uçuştaki gözlemlerim,
çevre dostu olduğunu iddia eden ve
04:05
owned by a conservation industry
insan hayatını koruyup iyileştirmek için
04:10
that claims it's eco-friendly
milyonlarca lastiği geri dönüştüren
04:13
and recycles millions of tires
bir konserve firmasına ait olan
04:15
to preserve people's lives
binlerce beyaz plastik yığınını
04:18
and to improve people's lives.
ortaya çıkardı.
04:21
My work spirals from the micro
to the macro level,
Benim işim,
gizli kalmış hikayeleri kazıyarak
04:25
excavating hidden histories.
mikrodan makro düzeye
doğru gitmektedir.
04:30
Recently, at the Seattle Art Museum,
Geçenlerde, Seattle Sanat Müzesinde
04:33
Isaac Bunn and I mounted this exhibition,
Isaac Bunn ve ben bir sergi işine giriştik
04:36
and the exhibition was used
as a platform to launch his voice.
ve bu sergi onun sesinin duyurulması için
bir platform olarak kullanıldı.
04:40
Through reclamation of our narrative,
Biz bu anlatımızı daha da
ileri düzeye taşıyarak,
04:46
we will continue to fight historic erasure
and socioeconomic inequality.
tarihin silinmesine ve sosyo-ekonomik
eşitsizliğe karşı savaşmaya devam edeceğiz.
04:49
Thank you.
Teşekkürler.
04:56
(Applause)
(Alkış)
04:58
Translated by Mustafa Badri
Reviewed by Ramazan Şen

▲Back to top

About the Speaker:

LaToya Ruby Frazier - Photographer
LaToya Ruby Frazier focuses her camera lens on her family and her hometown of Braddock, Pennsylvania, to explore themes of family, inequality, health care and environmental racism.

Why you should listen

TED Fellow LaToya Ruby Frazier uses photography, video and performance to address issues of industrialism, rustbelt revitalization, environmental justice, healthcare inequality, family and communal history. Some of her work, which features images of her mother and grandmother (Grandma Ruby) was published in her first book, The Notion of Family, which received the International Center for Photography Infinity Award.

She has exhibited her work widely in the United States and elsewhere, with solo exhibitions at the Brooklyn Museum, Seattle Art Museum, the Institute of Contemporary Art in Boston and the Contemporary Arts Museum Houston. She is an assistant professor of photography at the School of Art Institute of Chicago, having previously taught at Yale, Rutgers and Syracuse University.

LaToya received her BFA in applied media arts from Edinboro University of Pennsylvania and her MFA in art photography from Syracuse University. She was the Guna S. Mundheim Fellow for visual arts at the American Academy in Berlin in 2013 and won a fellowship from the John Simon Guggenheim Memorial Foundation in 2014. She is also a 2015 MacArthur Fellow.

More profile about the speaker
LaToya Ruby Frazier | Speaker | TED.com