20:37
TEDGlobal 2009

Mathieu Lehanneur: Science-inspired design

Mathieu Lehanneur: Thiết kế lấy cảm hứng từ khoa học

Filmed:

Đặt tên khoa học là nguồn cảm hứng chính của ông, Matthieu Lehanneur cho thấy một sự lựa chọn các thiết kế khéo léo của mình - một quả bóng tương tác nhằm trung hòa tiếng ồn, một khóa học về kháng sinh trong một viên thuốc dạng đa lớp, quy trình trị liệu hen suyễn khiến trẻ em muốn thực hiện, một bộ lọc không khí sống, một trang trại cá cảnh tại phòng khách và nhiều hơn nữa.

- Designer
Kitchen-sized fish farms, living air purifiers and devices that turn old water bottles into martini shakers all spring from the form-and-function-fusing mind of designer Mathieu Lehanneur. Full bio

One morning, in the year 1957,
Vào một buổi sáng năm 1957
00:15
the neurosurgeon Wilder Penfield
bác sĩ giải phẫu thần kinh Wilder Penfield
00:19
saw himself like this,
đã tự thấy bản thân mình như thế này,
00:22
a weird freak with huge hands,
một gã quái dị với đôi tay quá khổ,
00:25
huge mouth,
một cái miệng rộng ngoác,
00:28
and a tiny bottom.
cùng thân hình bé nhỏ.
00:30
Actually this creature
Thực ra, sinh vật này
00:33
is the result of the Penfield research.
là kết quả nghiên cứu của chính Penfield.
00:36
He named it homunculus.
Nó được gọi là người lùn (homunculus).
00:38
Basically the homunculus is
Về cơ bản thì homunculus là
00:40
the visualization of a human being
sự hình dung từ một con người
00:43
where each part of the body is proportional
nơi mỗi bộ phận của cơ thể tương ứng
00:45
to the surface it takes in the brain.
với bề mặt nó đảm nhiệm trong não bộ.
00:48
So, of course, homunculus is definitely not a freak.
Cho nên, dĩ nhiên homunculus
không hẳn quái dị.
00:51
It's you. It's me.
Đó là các bạn, là tôi nữa.
00:56
It's our invisible reality.
Là thực tại vô hình của chính chúng ta.
00:58
This visualization could explain, for example,
Cách hình dung này có thể lí giải,
lấy ví dụ như
01:01
why newborns, or smokers,
tại sao trẻ sơ sinh, hay những người
hút thuốc,
01:04
put, instinctively, their fingers in the mouth.
lại đặt tay lên miệng một cách vô thức.
01:07
Unfortunately it doesn't explain why
Nhưng đáng tiếc là nó lại không thể
lý giải được
01:10
so many designers remain mainly interested
tại sao có rất nhiều nhà thiết kế
vẫn chỉ quan tâm
01:14
in designing chairs.
đến việc thiết kế các loại ghế.
01:17
So anyway, even if I do not understand science entirely,
Mặc dù tôi không am hiểu khoa học
một cách tuyệt đối,
01:19
for my design I essentially refer to it.
những thiết kế của tôi vẫn
được khoa học truyền cảm hứng
01:22
I'm fascinated by its ability to
Tôi bị khoa học cuống hút
bởi chính khả năng
01:25
deeply investigate the human being,
nghiên cứu con người một cách kĩ lưỡng,
01:28
its way of working, its way of feeling.
cả về phương diện hoạt động
lẫn truyền cảm hứng.
01:30
And it really helps me to understand
Và khoa học thật sự giúp tôi hiểu
01:33
how we see, how we hear,
cách chúng ta nghe, nhìn,
01:36
how we breathe, how our brain can inform or mislead us.
cách chúng ta hô hấp và cách não bộ
đánh lừa chính bản thân ta.
01:38
It's a great tool for me
Khoa học quả là một công cụ tuyệt vời
01:43
to understand what could be our real needs.
giúp tôi hiểu được những gì
chúng ta thực sự cần.
01:45
Marketing people have never been able to do that.
Những nhà tiếp thị (Marketing)
thì chưa bao giờ làm được điều đó.
01:49
Marketing reduces things. Marketing simplifies.
Marketing làm đơn giản hóa mọi thứ.
01:53
Marketing creates user groups.
Marketing tạo nên những
nhóm khách hàng.
01:56
And scientists, amidst complexity,
Còn các nhà khoa học,
họ thừa nhận hợp sự phức tạp,
01:59
amidst fluctuation and uniqueness.
sự biến đổi và sự độc đáo.
02:02
What could be our real needs?
Đâu là những thứ ta thực sự cần ?
02:05
Maybe the silence.
Có thể đó là sự im lặng
02:07
In our daily life we are continuously disturbed by
Trong cuộc sống
chúng ta bị làm phiền
02:09
aggressive sounds.
bởi những tiếng ồn ào khó chịu.
02:11
And you know all those kind of sound puts us
Và bạn biết đấy, những tiếng ồn này
02:13
in a kind of stressful state,
khiến chúng ta thực sự bực mình,
02:15
and prevent us from being quiet and focused.
và làm chúng ta không thể tập trung được.
02:17
So I wanted to create a kind of
Vì vậy tôi muốn tạo ra
02:20
sound filter,
một thiết bị lọc âm thanh,
02:22
able to preserve ourselves from noise pollution.
có thể tách người dùng khỏi sự ồn ào.
02:25
But I didn't want it to make it by
Nhưng tôi không muốn tạo ra nó bằng cách
02:27
isolating people, without any earmuffs
tách biệt người với người
hay sử dụng những chiếc bịt tai
02:30
or those kind of things.
hay những thứ tương tự.
02:33
Or neither with including complex technology.
Tôi cũng không muốn đưa vào những
công nghệ quá phức tạp.
02:35
I just wanted to, using the complexity
Tôi chỉ muốn sử dụng sự
tiến bộ sẵn có
02:38
and the technology of the brain, of the human brain.
và "công nghệ" của chính bộ não con người.
02:42
So I worked with white noise.
Vì vậy tôi chọn tiếng ồn trắng
02:45
dB is basically --
dB, về cơ bản, ...
02:48
dB is the name of the product,
dB là tên một sản phẩm,
02:50
basically a white noise diffuser.
có công dụng khuếch tán tiếng ồn trắng.
02:52
This is white noise.
Đây là tiếng ồn trắng.
02:54
The white noise is the sum of all frequencies
Tiếng ồn trắng là tổng hợp của
mọi tần số âm thanh
02:55
that are audible by the human being,
mà con người có thể nghe rõ
02:58
brought to the same intensity.
chúng được đưa lên cùng
một cường độ.
03:00
And this noise is like a "shhhhhhhhhhhhh," like that.
Và nó có tiếng như là "shhhhhhhhhhhhh,".
03:02
And this noise is the most neutral.
Tiếng ồn trắng là trung hòa nhất
03:07
It is the perfect sound for our ears and our brain.
Nó vô cùng thích hợp cho
thính giác và não bộ chúng ta.
03:09
So when you hear this sound
Vì vậy mỗi khi bạn nghe thấy âm thanh này
03:12
you feel like a kind of shelter,
bạn cảm thấy như mình đang thả lỏng,
03:14
preserved from noise pollution.
và không bị ảnh hưởng bởi
ô nhiễm tiếng ồn.
03:17
And when you hear the white noise, your brain is immediately focused on it.
Khi nghe thấy tiếng ồn trắng,
não ngay lập tức tập trung vào nó.
03:20
And do not be disturbed any more by the other aggressive sound.
Và bạn sẽ không bị mất tập trung vì
những thứ tạp âm ồn ào khác.
03:23
It seems to be magic.
Nó cứ như là phép thuật vậy.
03:27
But it is just physiology. It's just in your brain.
Thực ra nó chỉ là sinh lý học
được lập trình sẵn trong não.
03:29
And in mine, I hope.
Và ở trong não của tôi nữa, hy vọng vậy.
03:32
So in order to make this white noise
Vì vậy để làm cho tiếng ồn này
03:35
a little bit active and reactive,
trở nên sôi động hơn.
03:38
I create a ball, a rolling ball
Tôi đã tạo ra một quả bóng,
03:40
able to analyze and find
để phân tích và tìm ra
03:43
where does aggressive sound come from,
những tiếng ồn khó chịu kia tới từ đâu,
03:47
and roll, at home or at work,
và tôi cho nó lăn,
ở nhà hoặc ở nơi làm việc,
03:49
towards aggressive noise,
về hướng những tiếng tạp âm,
03:52
and emits white noise in order to neutralize it.
và phát ra những tiếng ồn trắng
để trung hòa chúng.
03:55
(Laughter)
(Tiếng cười)
03:58
It works.
Và nó đã thực sự có hiệu quả.
04:01
You feel the effect of the white noise?
Các bạn có thấy được tác dụng của
tiếng ồn trắng không ?
04:15
It's too in silence.
Thực sự là rất yên lặng.
04:19
If you make some noise you can feel the effect.
Nếu bạn tạo ra tiếng động bạn
có thể cảm nhận nó.
04:21
So even if this object,
Vì vậy, ngay cả khi
04:24
even if this product includes some technology,
sản phẩm này có thêm vài công nghệ,
04:27
it includes some speakers, it includes some microphones
nó sẽ có loa ngoài, microphones
04:29
and some electronic devices,
và vài thiết bị điện tử,
04:31
this object is not a very smart object.
nó không thực sự thông mình.
04:34
And I don't want to make a very smart object.
Và tôi không muốn tạo
những vật thông minh.
04:37
I don't want to create a perfect object like a perfect robot.
Tôi không muốn chế tạo những
thứ hoàn hảo như một con robot hoàn hảo.
04:39
I want to create an object like you and me.
Tôi muốn tạo ra những đồ vật
như tôi và bạn.
04:43
So, definitely not perfect.
Chính vì vậy chúng cũng không
hoàn hảo.
04:46
So imagine, for instance, you are at home.
Hãy tưởng tượng bạn đang ở nhà.
04:48
A loving dispute with your girl or boyfriend.
Và đang cãi nhau với bạn trai hay bạn gái.
04:51
You shout. You say, "Blah blah blah, Blah blah blah. Who is this guy?"
Bạn hét lên và nói "Blah blah blah.
Tên đó là ai hả?"
04:54
And dB will probably roll toward you.
Lúc đó dB hẳn sẽ lăn về phía bạn.
04:57
And turning around you is "shhhhhhh," like that.
Quay vào bạn và nói "shhhhhh" như thế này.
05:01
(Laughter)
(Cười)
05:06
Definitely not perfect. So you would probably
Không hẳn là hoàn hảo.
Và có lẽ bạn sẽ
05:07
shut it, at this point.
đá nó đi tại thời điểm đó.
05:09
(Laughter)
(Cười)
05:11
Anyway, in this same kind of approach,
Dù sao thì, cũng giống cách
tiếp cận này,
05:13
I designed K.
tôi đã thiết kế K.
05:16
K is a daylight receiver transmitter.
K là máy phát và nhận ánh sáng.
05:18
So this object is supposed to be displayed on your desk,
Vì thế mà vật này được cho là để
trưng bày trên bàn,
05:21
or on your piano, where you are supposed
hay trên đàn piano, nơi mà bạn
05:24
to spend most of your time in the day.
dành hầu hết thời gian trong ngày ở đó.
05:26
And this object will be
Và loại máy này sẽ
05:28
able to know exactly the quantity of light you receive during the day,
có thể đo chính xác lượng ánh sáng
bạn nhận được trong ngày,
05:30
and able to give you the quantity of light you need.
và có thể cung cấp lượng ánh sáng
bạn cần.
05:33
This object is completely covered by
Loại máy này hoàn toàn được
phủ bởi
05:37
fiber opticals.
những sợi quang.
05:40
And the idea of those fiber opticals is to inform the object, for sure,
Và ý tưởng của các sợi quang này hẳn
là để thông báo cho cái máy
05:42
but creates the idea of an
và hơn nữa là ý tưởng nhằm
05:45
eye sensibility of the object.
tạo ra thị giác cho nó.
05:48
I want, by this design
Tôi muốn, bằng thiết kế này
05:51
feel, when you see it,
hãy cảm nhận khi bạn thấy nó,
05:53
you see, instinctively,
bạn nhìn theo bản năng,
05:55
this object seems to be very sensitive,
loại máy này dường như rất nhạy,
05:57
very reactive.
rất dễ phản ứng lại.
05:59
And this object knows, better than you
Và cái máy này hiểu rõ hơn bạn
06:01
and probably before you, what you really need.
và thậm chí trước cả bạn về điều bạn cần.
06:04
You have to know that the lack of daylight
Các bạn nên biết rằng
sự thiếu hụt ánh sáng
06:06
can provoke some
có thể dẫn tới một vài
06:08
problem of energy, or problem of libido.
vấn đề năng lượng,
hoặc vấn đề tình dục.
06:11
So, a huge problem.
Vì vậy, đó là một vấn đề lớn.
06:13
(Laughter)
( Tiếng cười)
06:16
Most of the projects I work on --
Hầu hết các dự án mà tôi tiến hành,
06:17
I live in collaboration with scientists.
tôi đều cộng tác với các nhà khoa học.
06:19
I'm just a designer. So I need them.
Tôi chỉ là nhà thiết kế.
Nên tôi cần họ.
06:21
So there can be some biologists,
Vậy thì có thể là vài nhà sinh vật học,
06:23
psychiatrists, mathematicians, and so on.
nhà tâm thần học, nhà toán học...
06:25
And I submit them, my intuitions,
Và tôi nói với họ về trực giác,
06:28
my hypothesis, my first ideas.
giả thuyết, và các ý tưởng ban đầu
của tôi.
06:31
And they react. They told me what is possible, what is impossible.
Rồi họ phản hồi. Họ cho tôi biết cái gì
khả thi và bất khả thi.
06:33
And together we improve the original concept.
Sau đó chúng tôi cùng nhau
phát triển ý tưởng ban đầu.
06:36
And we build the project to the end.
Rồi bọn tôi làm và hoàn thành dự án.
06:40
And this kind of relationship between designer and scientist
Và mối quan hệ giữa nhà thiết kế
và nhà khoa học này
06:42
started when I was at school.
bắt đầu khi tôi còn đi học.
06:45
Indeed in my studies I was a guinea pig
Quả thực trong nghiên cứu
tôi từng là một con chuột bạch
06:47
for a pharmaceutical industry.
cho nền công nghiệp dược phẩm.
06:50
And the irony for me was
Và một điều trớ trêu là tất nhiên
06:52
of course, I didn't do that for the sake of science progress.
tôi đã không làm vậy vì mục đích
nghiên cứu khoa học.
06:55
I just do that to make money.
Tôi chỉ làm vậy vì tiền.
06:58
Anyway, this project, or this experience,
Tuy nhiên, dự án này, thí nghiệm này,
07:00
make me start a new project on the design of medicine.
đã khiến tôi bắt đầu một dự án về
chế tạo thuốc.
07:04
You have to know that today, roughly one or two every drug pills
Bạn phải biết rằng ngày nay,
sẽ có khoảng một hay hai viên thuốc
07:08
is not taken correctly.
không được dùng đúng cách.
07:12
So even if the active constituents
Vì vậy thậm chí các thành phần công hiệu
07:14
in pharmaceuticals made constant progress
trong ngành dược phát triển
không ngừng
07:18
in terms of chemistry, target of stability,
về mặt hóa học, với mục tiêu đạt được
sự ổn định,
07:20
the behavior of the patients
thì hành vi của bệnh nhân
07:23
goes more and more unstable.
lại dần trở nên bất ổn hơn.
07:25
So we took too many of them.
Vì chúng ta đã dùng quá nhiều thuốc.
07:28
We took irregular dosage.
Chúng ta uống thuốc không đều đặn.
07:31
We do not follow instructions. And so on.
Chúng ta không làm theo hướng dẫn.
Và hơn thế nữa.
07:34
So I wanted to create a
Vì vậy tôi muốn chế ra
07:37
new kind of medicine,
một loại thuốc mới,
07:39
in order to create a new kind of relationship
để tạo một mối liên hệ
07:41
between the patient and the treatment.
giữa bệnh nhân và phương pháp điều trị.
07:43
So I turned traditional pills into this.
Vậy nên tôi biến các loại thuốc truyền
thống thành thế này.
07:46
I'm going to give you some example.
Tôi sẽ đưa ra vài ví dụ.
07:49
This one is an antibiotic.
Đây là một viên thuốc kháng sinh.
07:51
And its purpose is to help patient
Và tác dụng là giúp bệnh nhân
07:54
to go to the end of the treatment.
kết thúc quá trình chữa bệnh.
07:56
And the concept is to
Và khái niệm này là để
07:59
create a kind of onion,
tạo ra một loại hành tây,
08:02
a kind of structure in layers.
một loại có cấu tạo trong nhiều lớp.
08:04
So, you start with the darkest one.
Vì vậy, bạn bắt đầu với lớp tối nhất.
08:07
And you are helped to visualize the duration of the treatment.
Và nó giúp bạn hình dung ra
quá trình chữa trị.
08:09
And you are helped to visualize the decrease of the infection.
Rồi bạn như thể nhìn thấy
căn bệnh thuyên giảm dần đi.
08:14
So the first day, this is the big one.
Chính vì thế, ngày đầu tiên
rất quan trọng.
08:17
And you have to peel and eat one layer a day.
Và bạn phải gọt rồi ăn mỗi ngày
một lớp.
08:21
And your antibiotic goes smaller and clearer.
Rồi thuốc kháng sinh sẽ dần nhỏ hơn
và rõ hơn.
08:25
And you're waiting for recovery as you were waiting for the Christmas day.
Sau đó bạn chờ đến khi hồi phục giống như
việc chờ tới kỳ nghỉ Giáng sinh.
08:28
And you follow the treatment like that,
Và bạn tiến hành phương pháp như vậy,
08:32
to the end of the treatment.
cho đến cuối quá trình chữa bệnh.
08:36
And here you can get the white core.
Và ở đây bạn có thể thấy được lõi trắng.
08:38
And it means, right, you are in the recovery.
Điều đó có nghĩa là bạn sắp hồi phục.
08:40
(Applause) Thank you.
( vỗ tay) Cảm ơn.
08:45
This one is a "third lung,"
Đây là "lá phổi thứ ba,"
08:48
a pharmaceutical device for long-term asthma treatment.
Một thiết bị dược phẩm để
điều trị hen suyễn mãn tính.
08:50
I designed it to help kids to follow the treatment.
Tôi thiết kế nó để giúp
trẻ em theo dõi điều trị.
08:54
So the idea of this one is to create
Vì vậy, ý tưởng đó là để sáng tạo nên
08:58
a relationship between the patient of the treatment
mối liên hệ giữa việc điều trị
và bệnh nhân
09:00
but a relationship of dependency.
nhưng là mối quan hệ phụ thuộc.
09:03
But in this case it is not the medication that is dependent on the patient.
Trong trường hợp này nó không phải là
loại thuốc phụ thuộc vào bệnh nhân.
09:05
This is, the kids will feel
Có nghĩa là, những đứa trẻ sẽ cảm thấy
09:09
the therapeutic object needs him.
vật trị liệu này cần mình.
09:13
So the idea is, all night long
Vì vậy, ý tưởng là, cả đêm dài
09:16
the elastic skin of the third lung
da đàn hồi của phổi thứ ba
09:19
will slowly inflate itself,
sẽ tự dần dần bơm lên,
09:21
including air and molecules, for sure.
bao gồm không khí và các phân tử.
09:23
And when the kids wake up,
Và khi đứa trẻ tỉnh dậy,
09:26
he can see the object needs him. And he take him to his mouth,
có thể thấy các đối tượng này cần mình.
Đứa trẻ đưa đến miệng,
09:28
and breathe the air it contains.
và hít thở không khí chứa trong đó.
09:31
So by this way,
Vì vậy, bằng cách này,
09:33
the kid, to take care of himself,
đứa trẻ, để chăm sóc bản thân mình,
09:35
is to take care of this living object.
chính là chăm sóc vật thể sống này.
09:39
And he does not feel anymore it's relies on asthma treatment,
Và đứa trẻ không cảm thấy
mình phụ thuộc vào việc điều trị nữa,
09:42
as the asthma treatment needs him.
mà vật trị liệu hen mới cần mình.
09:45
(Applause)
(Vỗ tay)
09:48
In this guise of living object approach,
Trong cách tiếp cận dạng vật sống này,
09:52
I like the idea of a kind of invisible design,
tôi thích ý tưởng của
thiết kế vô hình,
09:56
as if the function of the object
như thể chức năng của vật thể
09:58
exists in a kind of invisible field
chỉ tồn tại trong một khu vực vô hình
10:02
just around the objects themselves.
nằm bao quanh chúng.
10:05
We could talk about a kind of soul,
Chúng ta có thể nói về một loại linh hồn,
10:07
of a ghost accompanying them.
có một cái bóng đi cùng với chúng.
10:10
And almost a kind of poltergeist effect.
Và gần như là một loại hiệu ứng
yêu tinh.
10:13
So when a passive object like this one seems to be alive,
Vì vậy, khi một vật thụ động như thế
dường như vẫn còn sống,
10:17
because it is -- woosh -- starting to move.
bởi vì nó -- woosh -- bắt đầu di chuyển.
10:20
And I remember an exhibition design
Và tôi nhớ một thiết kế triển lãm
10:23
I made for John Maeda,
mà tôi đã làm cho John Maeda,
10:25
and for the Fondation Cartier in Paris.
và cho Fondation Cartier ở Paris.
10:28
And John Maeda was supposed to show
Và John Maeda đã trưng bày
10:30
several graphic animations in this exhibition.
vài đồ họa hoạt hình trong triển lãm này.
10:33
And my idea for this exhibition design was to create
Và ý tưởng của tôi cho thiết kế
triển lãm này là tạo ra
10:35
a real pong game, like this one.
một trò chơi bóng bàn thực sự
giống như một trò chơi này.
10:38
And the idea was to create some self-moving benches
Và ý tưởng là tạo ra một số
băng ghế tự di chuyển
10:41
in the main exhibition room.
trong phòng triển lãm chính.
10:44
So the living benches would be exactly like the ball.
Vì vậy, các băng ghế ấy sẽ sống động
y như quả bóng.
10:46
And John was so excited by this idea. He said to me, "Okay let's go."
Và John rất hứng thú với ý tưởng này
Anh ấy nói với tôi, "Được rồi đi thôi."
10:49
I remember the day of the opening.
Tôi nhớ ngày khai mạc.
10:54
I was a little bit late.
Tôi đã hơi muộn.
10:56
When I bring the 10 living and self-moving benches
Khi tôi mang theo mười băng ghế
tự di chuyển
10:58
in the exhibition room, John was just beside me,
vào trong phòng triển lãm,
John đang ở bên cạnh tôi,
11:03
and was like, "Hmm. Hmm."
và như "Hmm, Hmm."
11:07
And he told me, after a long silence,
Và anh ta nói với tôi,
sau một khoảng im lặng dài,
11:12
"I wonder, Mathieu, if
"Tôi tự hỏi, Mathieu, lỡ như
11:15
people won't be more fascinated by your benches
mọi người không bị
mê hoặc bởi ghế của bạn
11:18
than by my videos."
hơn là các video của tôi. "
11:20
(Laughter)
(Cười)
11:22
It would be a great honor, a great compliment for me,
Lẽ ra sẽ là một vinh dự lớn,
một lời khen tuyệt vời đối với tôi,
11:25
if he hadn't decided to take all them off
nếu anh ta đã không quyết định
đem tất cả chúng đi
11:28
two hours before the opening.
hai giờ trước khi khai mạc.
11:31
So, huge tragedy.
Một bi kịch nặng nề.
11:33
I guess you won't be surprised if I tell you
Sẽ không ngạc nhiên
nếu tôi nói với bạn
11:36
that Pinocchio is one of my great influences.
rằng Pinocchio là một trong những
ảnh hưởng to lớn với tôi.
11:38
Pinocchio is probably one of my best design products, my favorite one.
Đó có lẽ là thiết kế tuyệt nhất của tôi,
là thiết kế tôi yêu thích.
11:41
Because it is a kind of object with a conscience,
Bởi vì đó là một loại đối tượng
có lương tâm,
11:45
able to be modified by its surroundings,
có thể bị tác động bởi xung quanh,
11:48
and able to modify it as well.
và có thể tự sửa đổi bản thân.
11:50
The other great influence is the mine's canary.
Ảnh hưởng lớn khác là
chim hoàng yến.
11:53
In coal mines, this canary
Trong các mỏ than, loài chim hoàng yến này
11:55
was supposed to be close to the miners.
khá thân thiết với các thợ mỏ.
11:59
And it was singing all day long. And when it stops it means that it just died.
Và nó đã hát cả ngày. Khi nó dừng lại
nghĩa là nó đã chết.
12:02
So this canary was a living alarm,
Vì vậy, chim hoàng yến này
là một báo động sống,
12:05
and a very efficient one.
và rất hiệu quả.
12:09
A very natural technology,
Một công nghệ rất tự nhiên,
12:11
in order to say to the miners,
để nói với các thợ mỏ,
12:13
"The air is too bad. You have to go. It's an emergency."
"Không khí quá tệ. Bạn phải đi.
Đó là trường hợp khẩn cấp."
12:16
So it's, for me, a great product.
Vì vậy, đối với tôi
đó là một sản phẩm tuyệt vời.
12:21
And I tried to design a kind of canary.
Tôi cố gắng thiết kế một con hoàng yến.
12:24
Andrea is one.
Và đó là Andrea.
12:26
Andrea is a living air filter that absorbs toxic gasses
Andrea là một bộ lọc không khí sống
có thể hấp thụ các khí độc
12:28
from air, contaminated indoor air.
từ không khí hay không khí
trong nhà bị ô nhiễm.
12:31
So it uses some plants to do this job,
Vì vậy, nó sử dụng một số loài cây
để làm công việc này,
12:35
selected for their gas-filtering ability.
chúng được lựa chọn bởi
khả năng lọc khí của mình.
12:38
You have to know, or you probably already know,
Bạn phải biết, hoặc có lẽ bạn đã biết,
12:43
that indoor air pollution is more toxic than outdoor one.
rằng ô nhiễm không khí trong nhà
là độc hại hơn ngoài trời.
12:46
So while I'm talking to you,
Vì vậy, trong khi
tôi đang nói chuyện với bạn,
12:49
the seats you are sitting on are currently emitting some
những cái ghế bạn ngồi đang phát ra một số
12:52
invisible and odorless toxic gas. Sorry for that. (Laughter)
khí độc không màu và không mùi.
Xin lỗi vì chuyện đó. (Tiếng cười)
12:55
So you are currently breathing formaldehyde.
Vì vậy, bạn hiện đang thở formaldehyde.
12:59
It's the same for me with the carpet.
Với tấm thảm cũng vậy.
13:03
And this is exactly the same at home.
Và điều này cũng chính xác ở nhà.
13:06
Because all the product we get constantly give away
Bởi vì tất cả các sản phẩm chúng ta có
liên tục phát ra
13:10
the volatile component of which they're made of.
thành phần dễ bay hơi trong sản phẩm đó
13:14
So let's have a look at your home.
Vì vậy, hãy nhìn
vào ngôi nhà của bạn.
13:17
So your sofa, your plastic chair,
Ghế sofa của bạn, ghế nhựa của bạn,
13:36
your kid's toys
đồ chơi của con bạn
13:38
give their own invisible reality. And this one is very toxic.
nhìn nhận thực tế vô hình của chúng.
Rằng những khí này rất độc.
13:40
This is the reason why
Đây là lý do tại sao
13:44
I created, with David Edward,
tôi đã tạo ra, với David Edward,
13:46
a scientist of Harvard University,
một nhà khoa học của Đại học Harvard,
13:48
an object able to absorb the toxic elements using those kind of plants.
một vật thể hấp thụ các nguyên tố độc hại
sử dụng những loại cây này.
13:50
But the idea is to force
Nhưng ý tưởng là để
13:56
the air to go in the effective part of the plants.
buộc không khí đi qua phần
có hiệu quả hấp thụ của cây.
13:58
Because the roots of the plant are not very effective.
Bởi vì rễ của cây thì không mấy hiệu quả.
14:01
Bill Wolverton from NASA
Bill Wolverton từ NASA
14:04
analyzed it cleverly in the '70s.
đã phân tích rất kỹ vào những năm 70.
14:06
So the idea is to create an object
Vì vậy, ý tưởng là tạo ra một đối tượng
14:10
able to force the air, and to be in contact at the right speed
có thể tác động đến không khí,
và sẽ tiếp xúc với tốc độ thích hợp
14:12
at the right place, in all the effective parts of the plant.
ở đúng nơi, trong tất cả các bộ phận
có hiệu quả của cây.
14:16
So this is the final object.
Vì vậy, đây là sản phẩm cuối cùng.
14:20
It will be launched next September.
Nó sẽ được ra mắt vào tháng 9 tới.
14:22
(Applause)
(Vỗ tay)
14:26
This one is kind of the same approach
Đây là một cách tiếp cận tương tự
14:29
because I include, in a product
bởi vì tôi đưa vào , trong một sản phẩm
14:31
like Andrea, some plants.
như Andrea, vài ba cây.
14:33
And in this one, plants are used for the water filtration ability.
Và trong nghiên cứu này, các cây được
sử dụng để lọc nước.
14:36
And it includes some fishes as well.
Và trong đó cũng có một số loài cá.
14:40
But here, unlike Andrea,
Nhưng ở đây, không giống như Andrea,
14:42
here are supposed to be eaten.
hấp thụ ở đây thông qua đường ăn uống.
14:44
Indeed, this object is a domestic farm,
Vật này như một trang trại trong nhà
14:46
for fishes and green.
cho cá và cây xanh.
14:49
So the idea of this object
Vì vậy, ý tưởng của vật này
14:51
is to be able to get at home
là có thể tạo ra
14:54
very local food.
thực phẩm địa phương ngay trong nhà.
14:57
The locavores
Người theo lối sông tự cung tự cấp
14:59
used to get food
thường tìm thức ăn
15:01
taken in a radius of 100 miles.
trong bán kính 100 dặm.
15:03
Local River is able to provide you
Local River có thể cung cấp cho bạn
15:05
food directly in your living room.
thực phẩm trực tiếp trong
phòng khách của bạn.
15:07
So the principle of this object
Vì vậy, nguyên tắc của đối tượng này
15:10
is to create an ecosystem
là tạo ra một hệ sinh thái
15:13
called aquaponics.
được gọi là aquaponics.
15:15
And the aquaponics is the dirty water of the fish,
Và aquaponics là nước bẩn của cá,
15:17
by a water pump, feeds the plants above.
bằng máy bơm nước,
nuôi dưỡng các thực vật ở trên.
15:21
And the plants will filter, by the roots,
Và các thực vật sẽ lọc, bằng gốc rễ,
15:24
the dirty water of the fish.
nước bẩn của cá.
15:27
After, it goes back into the fish tank.
Sau đó, nó quay trở lại bể cá.
15:29
After that you have two options.
Sau đó bạn có hai lựa chọn.
15:33
Or you sit down in front of it like you would do in front your TV set.
Hoặc bạn ngồi trước mặt nó như
ngồi trước tivi của bạn.
15:35
Amazing channel.
Một kênh tuyệt vời.
15:38
Or you start fishing.
Hoặc bạn bắt đầu câu cá.
15:41
And you make some sushis with a fish
Và bạn làm sushi với con cá
15:43
and the aromatic plants above.
và các cây có tinh dầu thơm ở trên.
15:46
Because you can grow some potatoes.
Bởi vì bạn có thể trồng một số khoai tây.
15:48
No, not potatoes, but tomatoes,
Không, không khoai tây, nhưng cà chua,
15:50
aromatic plants and so on.
các cây có tinh dầu thơm, vân vân.
15:52
So now we can breathe safely.
Vì vậy bây giờ chúng ta
có thể hít thở an toàn.
15:54
Now we can eat local food.
Bây giờ chúng ta có thể
ăn thực phẩm tự trồng.
15:57
Now we can be treated by smart medicine.
Bây giờ chúng ta có thể được điều trị
bằng thuốc thông minh.
16:00
Now we can be well-balanced in our biorhythm
Chúng ta có thể
cân bằng nhịp sinh học
16:03
with daylight.
với ánh sáng ban ngày.
16:06
But it was important to create a perfect place,
Nhưng quan trọng là tạo một nơi hoàn hảo,
16:08
so I tried to,
vì vậy tôi đã cố gắng,
16:11
in order to work and create.
để làm việc và sáng tạo.
16:13
So I designed, for an American scientist based in Paris,
Tôi đã thiết kế cho nhà khoa học Mỹ
làm việc tại Paris
16:16
a very stimulative, brain-stimulative office.
một văn phòng gây kích thích não bộ.
16:20
I wanted to create a perfect place
Tôi muốn tạo ra một nơi hoàn hảo
16:23
where you can work and play,
nơi bạn có thể làm việc và chơi,
16:26
and where your body and your brain can work together.
nơi cơ thể và não làm việc cùng nhau.
16:28
So, in this office,
Vì vậy, trong văn phòng này,
16:31
you do not work anymore at your desk, like a politician.
bạn không làm việc ở bàn làm việc,
cứ như một chính trị gia nữa.
16:33
Your seat, your sleep and your play
Chỗ ngồi của bạn, ngủ và chơi của bạn
16:37
on a big geodesic island made of leather.
ở trên một hòn đảo trắc địa lớn bằng da.
16:41
See, like this one?
Hãy xem xét, như cái này đây?
16:45
In this office you do not work and write and draw on a sheet of paper,
Trong văn phòng này bạn không làm việc,
viết và vẽ trên một tờ giấy,
16:47
but you draw directly on a kind of huge whiteboard cave,
mà bạn vẽ trực tiếp trên
một "hang trắng" khổng lồ,
16:52
like a prehistoric scientist.
giống như một nhà khoa học tiền sử vậy.
16:57
So you, like that, can make some sport during your work.
Vì vậy, bạn có thể chơi thể thao
trong thời gian làm việc.
16:59
In this office
Trong văn phòng này
17:03
you do not need to go out
bạn không cần phải ra ngoài
17:07
in order to be in contact with nature.
để được tiếp xúc với thiên nhiên.
17:09
You include, directly, the nature in the floor of the office.
Mà bạn trực tiếp tiếp xúc thiên nhiên
ngay tại sàn văn phòng.
17:12
You can see it there.
Bạn có thể quan sát ở đó.
17:17
This is an inspiration image
Đây là một ý tưởng hay ho
17:20
to lead this project of the office.
để dẫn dắt dự án này vào văn phòng.
17:22
It really helped me to design it.
Điều này thực sự giúp tôi thiết kế nó.
17:24
I never show it to my client. He would be so afraid.
Tôi không chỉ rõ cho khách hàng.
Họ sẽ rất sợ hãi.
17:26
(Laughter)
(Cười)
17:29
Just for my workshop.
Chỉ cho hội thảo của tôi thôi.
17:30
I guess it may be the revenge of the guinea pig I was.
Tôi đoán nó có thể là
sự trả thù của loài chuột bạch.
17:33
But it's maybe the conviction
Nhưng cũng có thể là niềm tin
17:37
as monkey and homunculus we are.
về loài khỉ và homunculus trong chúng ta.
17:41
All of us need to be considered according to our real nature.
Tất cả chúng ta cần xem xét
bản chất thực của mình.
17:45
Thank you very much.
Cảm ơn rất nhiều.
17:51
(Applause)
(Vỗ tay)
17:53
Translated by Linh Lê
Reviewed by Bơ Blue

▲Back to top

About the Speaker:

Mathieu Lehanneur - Designer
Kitchen-sized fish farms, living air purifiers and devices that turn old water bottles into martini shakers all spring from the form-and-function-fusing mind of designer Mathieu Lehanneur.

Why you should listen

Mathieu Lehanneur first began turning the heads of design junkies at MOMA's 2008 show "Design and the Elastic Mind"-- a watershed survey celebrating fusions of technology and wild imagination. With its Lucite lines, lush green interior and rounded corners, the Andrea purifier featured in the exhibit resembles a mash-up of a terrarium and an iMac, but its function is less visible. Inspired by NASA research and designed by Lehanneur and partner David Edwards so that the plants in it metabolize the micro-toxins in the air, it's nothing less than a domestic breathing machine.

Though he's inspired by nature, Lehanneur isn't interested in biomimicry, but rather in the symbiosis between living and synthetic materials, often to solve environmental problems. Lehanneur's Local River, at first glance a large aquarium-cum-herb garden, is in fact designed to be an indoor food farm, with the locavore in mind. He also integrates technology into his designs for commercial products such as Binauric's Boom Boom speakers and Lexon's Take Time watch.

More profile about the speaker
Mathieu Lehanneur | Speaker | TED.com