05:28
TED2010

Thomas Dolby: "Love Is a Loaded Pistol"

Thomas Dolby: "Tình yêu là một cây súng lên nòng."

Filmed:

Từ khi phát hành an bum âm nhạc trong suốt nhiều thập kỷ qua, nhà sáng tạo âm nhạc Thomas Dolby đã viết nhạc trong một môi trường đặc biệt gây cảm hứng là một cái phao nổi. Tại đây ông đã cho ra đời một bài hát tuyệt vời từ an bum đó - về một đêm với huyền thoại. Ông được hỗ trợ bởi thành viên của dàn giao hưởng Ethel hiện đại.

- Electronic music pioneer
Thomas Dolby has spent his career at the intersection of music and technology. He was an early star on MTV, then moved to Silicon Valley, then went back on the road with his album, "A Map of the Floating City." Full bio

I've been playing TED for nearly a decade,
Tôi đã chơi nhạc cho TED gần một thập kỷ
00:21
and I've very rarely played
và tôi ít khi nào chơi
00:24
any new songs of my own.
bài hát nào mới của mình.
00:27
And that was largely because there weren't any.
Và điều đó nhiều phần là bởi vì không có nhiều bài mới.
00:30
(Laughter)
(Cười)
00:33
So I've been busy with a couple of projects,
vì tôi đã khá bận rộn với một số dự án,
00:35
and one of them was this:
và một trong số đó là cái này,
00:37
The Nutmeg.
Cây đậu khấu.
00:39
A 1930s ship's lifeboat,
một cái phao nổi của thuyền năm 1930,
00:41
which I've been restoring in the garden
mà tôi đã phục hồi trong vườn
00:43
of my beach house in England.
của nhà nghỉ bên biển của tôi ở Anh.
00:45
And, so now,
và, bây giờ,
00:47
when the polar ice caps melt,
khi mà băng ở Bắc cực đang tan chảy,
00:49
my recording studio will rise up like an ark,
thì phòng thu âm của tôi lại nổi lên như một con thuyền,
00:52
and I'll float off into the drowned world
và tôi sẽ trô nổi vào thế giới bị nhấn chìm
00:56
like a character from a J.G. Ballard novel.
như một nhân vật trong tiểu thuyết của J.G.Ballard.
00:58
During the day,
Trong ngày,
01:01
the Nutmeg collects energy
cây đậu khấu sẽ thu thập năng lượng
01:03
from solar panels on the roof of the wheelhouse,
từ bảng điều khiển năng lượng mặt trời trên mái của nhà nghỉ
01:05
and from a 450 watt turbine
và từ một tuốc bin 450 watt
01:08
up the mast.
trên cột buồm.
01:10
So that when it gets dark,
vì vậy khi trời tốt,
01:12
I've got plenty of power.
tôi sẽ có đầy năng lượng.
01:14
And I can light up the Nutmeg like a beacon.
và tôi sẽ phát sáng cây đậu khấu như là một cái đèn hiệu.
01:16
And so I go in there until the early hours of the morning,
và tôi sẽ vào đó tới sáng sớm.
01:19
and I work on new songs.
và sáng tác nhạc mới.
01:22
I'd like to play to you guys,
Tôi muốn chơi cho các bạn,
01:25
if you're willing to be the first audience to hear it.
nếu các bạn chịu là khán giả đầu tiên nghe nó.
01:27
(Applause)
(Vỗ tay)
01:29
It's about Billie Holiday.
baì này là về Billie Holiday.
01:35
And it appears that,
và có vẻ là
01:37
some night in 1947
một đêm nọ năm 1947,
01:39
she left her physical space
cô ta rời khỏi chỗ của mình
01:42
and was missing all night,
và bị mất tích cà đêm,
01:45
until she reappeared in the morning.
tới khi cô xuất hiện trở lại vào sáng sớm.
01:47
But I know where she was.
nhưng tôi biết cô ta đã ở đâu.
01:50
She was with me on my lifeboat.
cô đã ở với tôi trên chiêc thuyền phao của tôi.
01:52
And she was hot.
và cô ta rất quyến rũ.
01:55
(Music)
(Nhạc)
02:00
♫ Billie crept softly ♫
♫ Billie từ từ bò nhẹ nhàng ♫
02:27
♫ into my waking arms ♫
♫ vào vòng tay của tôi ♫
02:30
♫ warm like a sip of sour mash ♫
♫ ấm áp như một hớp mật nóng ♫
02:34
♫ Strange fruit for ♫
♫ thứ trái lạ cho ♫
02:40
♫ a sweet hunk of trash ♫
♫ một loại rác ngọt♫
02:43
♫ Panic at the stage door ♫
♫ hốt hoảng ở cửa sân khấu ♫
02:51
♫ of Carnegie Hall ♫
♫ của Carnegie Hall ♫
02:54
♫ "Famous Jazz Singer Gone AWOL" ♫
♫ "Ca sĩ nhạc Jazz nổi tiếng đã mất" ♫
02:58
♫ Must have left the building ♫
♫ chắc đã rời khỏi tòa nhà ♫
03:05
♫ body and soul ♫
♫ cơ thể và tâm hồn ♫
03:09
♫ On a creaky ♫
♫ trên một ♫
03:16
♫ piano stool tonight ♫
♫ ghế để piano đêm nay ♫
03:19
♫ as the moon is my ♫
♫ như là mặt trăng ♫
03:22
♫ only witness ♫
♫ là nhân chứng duy nhất của tôi ♫
03:24
♫ She was breathing ♫
♫ cô ấy đang thở ♫
03:29
♫ in my ear ♫
♫ vào tai tôi ♫
03:32
♫ "This time it's love" ♫
♫ "đây là thời điểm của tình yêu "♫
03:35
♫ But love is a loaded pistol ♫
♫ Nhưng tình yêu là một cốt súng lên nòng ♫
03:42
♫ By daybreak she's gone ♫
♫ vào ban ngày cô ấy biến mất ♫
03:46
♫ Over the frozen river, home ♫
♫ khỏi dòng sông băng giá, về nhà ♫
03:50
♫ Me and Johnny Walker ♫
♫ Tôi và Johnny Walker ♫
03:56
♫ See in the new age ♫
♫ nhìn thấy trong kỷ nguyên mới ♫
03:59
♫ alone ♫
♫ một mình ♫
04:02
♫ Stay with me ♫
♫ ở lại với tôi ♫
04:08
♫ again tonight ♫
♫ một lần nữa đêm nay♫
04:11
♫ Billie, time, ♫
♫ Billie, thời gian ♫
04:14
♫ time is a wily trickster ♫
♫ thời gian là một cú ngoặt nguy hiểm ♫
04:16
♫ Still an echo ♫
♫ vẫn là một tiếng vọng ♫
04:21
♫ in my heart says, ♫
♫ trong tim tôi nói ♫
04:24
♫ "This time it's love" ♫
♫ "đây là thời điểm của tình yêu" ♫
04:27
(Applause)
(Vỗ tay)
04:40
Translated by Trân Lê
Reviewed by Trong Kim Nguyen

▲Back to top

About the Speaker:

Thomas Dolby - Electronic music pioneer
Thomas Dolby has spent his career at the intersection of music and technology. He was an early star on MTV, then moved to Silicon Valley, then went back on the road with his album, "A Map of the Floating City."

Why you should listen

Perhaps best known for blinding us with science, Thomas Dolby has always blurred the lines between composition and invention. As a London teenager, Tom Robertson was fascinated with the convergence of music and technology. His experiments with an assortment of keyboards, synthesizers and cassette players led his friends to dub him “Dolby.” That same fascination later drove him to become an electronic musician and multimedia artist whose groundbreaking work fused music with computer technology and video. Two decades, several film scores, five Grammy nominations and countless live-layered sound loops later, it's clear Dolby's innovations have changed the sound of popular music.

In the 1990s, Dolby re-created himself as a digital-musical entrepreneur, founding Beatnik, which developed the polyphonic ringtone software used in more than half a billion cell phones. From 2001 to 2012, Dolby served as TED's Music Director, programming great music for the TED stage, assembling a wide variety of house bands and collaborations to play between speakers. At TED2010, backed by the string quarter Ethel, he premiered the song "Love Is a Loaded Pistol," from his sweeping, A Map of the Floating City. The album marked his return to recording and touring after a 15-year hiatus, and used seriously retro technology -- '40s-era oscilloscopes and Royal Navy field-test equipment -- to control modern synthesizers, in shows at once nostalgic and cutting edge.

In 2014, Dolby took on a new name: professor. He was named the Homewood Professor of the Arts at Johns Hopkins University, teaching the course "Sound on Film."

More profile about the speaker
Thomas Dolby | Speaker | TED.com