ABOUT THE SPEAKER
Tshering Tobgay - Prime Minister of Bhutan
Acting on his mandate to move Bhutan into the 21st century, Prime Minister Tshering Tobgay is transforming his nation -- while maintaining its “Gross National Happiness.”

Why you should listen

Tshering Tobgay went from civil servant to politician to prime minister -- all the while maintaining his star social media profile in one of Asia’s most progressive emerging states. As the second democratically elected Prime Minister of Bhutan, Tobgay continues to emphasize his country’s core value of happiness.

Bhutan's acclaimed "Gross National Happiness" index prioritizes well-being over financial growth. But Tobgay also seeks to solve Bhutan's great challenges: unemployment, poverty, gaps in education and infrastructure. WIth a foundation of optimism, his administration and the country's young democracy hope to become a paragon of stability in the developing world.

More profile about the speaker
Tshering Tobgay | Speaker | TED.com
TEDSummit 2019

Tshering Tobgay: An urgent call to protect the world's "Third Pole"

Tshering Tobgay: Een dringende oproep om 's werelds 'Derde Pool' te beschermen

Filmed:
1,689,135 views

De Hindoekoesj-regio in de Himalaya is 's werelds derde grootste voorraad aan ijs, na de Noord- en Zuidpool -- en als de huidige smeltsnelheid aanhoudt, kan twee derde van zijn gletsjers aan het eind van deze eeuw verdwenen zijn. Wat gebeurt er als we ze laten wegsmelten? Milieudeskundige en voormalig premier van Bhutan Tshering Tobgay vertelt het laatste nieuws over de 'watertorens van Azië' en roept op tot een intergouvernementeel agentschap om de gletsjers te beschermen -- en de bijna twee miljard mensen stroomafwaarts te redden van catastrofale overstromingen die het land en haar middelen van bestaan zouden vernietigen.
- Prime Minister of Bhutan
Acting on his mandate to move Bhutan into the 21st century, Prime Minister Tshering Tobgay is transforming his nation -- while maintaining its “Gross National Happiness.” Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
On the 17thth of OctoberOktober, 2009,
0
1531
4667
Op 17 oktober 2009
00:18
PresidentDe Voorzitter MohamedMohamed NasheedNasheed of the MaldivesMaldiven
did something unusualongebruikelijk.
1
6222
4468
deed president Mohamed Nasheed
van de Malediven iets ongewoons.
00:23
He heldheld his cabinetkabinet meetingvergadering underwateronderwater-.
2
11811
3563
Hij vergaderde
met zijn kabinet onder water.
00:31
He literallyletterlijk tooknam his ministersministers
scubaScuba divingDuiken, as it were,
3
19614
4516
Hij nam zijn ministers
letterlijk mee duiken
00:36
to warnwaarschuwen the worldwereld-
that his countryland could drownverdrinken
4
24154
4479
om de wereld te waarschuwen
dat zijn land zou kunnen verdrinken
00:40
unlesstenzij we controlcontrole globalglobaal warmingverwarming.
5
28657
2322
tenzij we opwarming
van de Aarde gaan inperken.
00:43
Now I don't know whetherof he got
his messagebericht acrossaan de overkant to the worldwereld- or not,
6
31741
3405
Nu weet ik niet of zijn boodschap
bij de wereld is overgekomen,
00:47
but he certainlyzeker caughtgevangen minede mijne.
7
35170
1759
maar mijn aandacht kreeg hij zeker.
00:49
I saw a politicalpolitiek stuntstunt.
8
37908
1960
Ik zag een politieke stunt.
00:52
You see, I'm a politicianpoliticus,
9
40901
1676
Ik ben namelijk politicus
00:54
and I noticekennisgeving these things.
10
42601
1919
en zulke dingen vallen me op.
00:57
And let's be honesteerlijk,
11
45108
1643
En laten we eerlijk zijn,
00:58
the MaldivesMaldiven are distantafgelegen
from where I come from --
12
46775
3975
de Malediven zijn ver
van waar ik vandaan kom --
01:02
my countryland is BhutanBhutan --
13
50774
1719
mijn land is Bhutan --
01:04
so I didn't loseverliezen any sleepslaap
over theirhun impendingdreigend fatelot.
14
52517
3741
dus liet ik geen slaap
over hun naderende lot.
01:09
BarelyNauwelijks two monthsmaanden laterlater,
I saw anothereen ander politicalpolitiek stuntstunt.
15
57375
4263
Nauwelijks twee maanden later
zag ik een andere politieke stunt.
01:14
This time, the primeeerste ministerminister of NepalNepal,
16
62234
3864
Dit keer hield de premier van Nepal
01:18
he heldheld his cabinetkabinet meetingvergadering
on MountMount EverestEverest.
17
66122
3723
zijn kabinetsvergadering
op de Mount Everest.
01:23
He tooknam all his ministersministers all the way up
to the basebaseren campkamp of EverestEverest
18
71102
5326
Hij nam al zijn ministers helemaal mee
naar het basiskamp van de Everest
01:28
to warnwaarschuwen the worldwereld-
19
76452
1942
om de wereld te waarschuwen
01:30
that the HimalayanHimalaya glaciersgletsjers were meltingsmeltend.
20
78418
1961
dat de Himalaya-gletsjers smelten.
01:33
Now did that worryzorgen me?
21
81170
1699
Maakte ik me daar zorgen over?
01:34
You betinzet it did.
22
82893
1246
Reken maar.
01:36
I liveleven in the HimalayasHimalaya.
23
84163
1364
Ik woon in de Himalaya.
01:39
But did I loseverliezen any sleepslaap over his messagebericht?
24
87598
2532
Maar liet ik mijn slaap
door zijn boodschap?
01:43
No.
25
91205
1150
Nee.
01:44
I wasn'twas niet readyklaar to let a politicalpolitiek stuntstunt
interfereinterfereren with my beautyschoonheid sleepslaap.
26
92748
5831
Ik was er nog niet aan toe
om mijn schoonheidsslaapje te laten
om een politieke stunt.
01:50
(LaughterGelach)
27
98952
1770
(Gelach)
01:52
Now fast-forwardvooruitspoelen 10 yearsjaar.
28
100746
1682
Nu is het 10 jaar later.
01:55
In FebruaryFebruari this yearjaar,
29
103865
2521
In februari van dit jaar
01:58
I saw this reportrapport.
30
106410
2280
zag ik dit rapport.
02:02
This here reportrapport basicallyeigenlijk concludesconcludeert
31
110163
3991
Dit rapport komt in feite tot de conclusie
02:06
that one-thirdeen derde of the iceijs-
on the HinduHindu KushKush HimalayaHimalaya mountainsbergen
32
114178
6154
dat één derde van het Himalaya-ijs
op de Hindoekoesj
02:12
could meltsmelten by the endeinde of the centuryeeuw.
33
120356
2113
kan smelten tegen het einde van de eeuw.
02:15
But that's only if,
34
123085
2295
Maar dat alleen
02:17
if we are ablein staat to containbevatten globalglobaal warmingverwarming
35
125404
3207
als we de opwarming van de Aarde
kunnen beperken tot 1,5 °C
02:20
to 1.5 degreesgraden centigradeCelsius
over preindustrialpreindustriële levelslevels.
36
128635
4281
boven het pre-industriële niveau.
02:24
OtherwiseAnders, if we can't,
37
132940
2870
Als we dat niet kunnen,
02:27
the glaciersgletsjers would meltsmelten much fastersneller.
38
135834
1983
zouden de gletsjers veel sneller smelten.
02:32
1.5 degreesgraden CelsiusCelsius. "No way," I thought.
39
140766
3383
1,5 °C.
Kan niet, dacht ik.
02:36
Even the ParisParijs Agreement'sVan de overeenkomst
ambitiousambitieuze targetsdoelen
40
144173
3317
Zelfs de ambitieuze doelstellingen
van de Overeenkomst van Parijs
02:39
aimedgericht to limitbegrenzing globalglobaal warmingverwarming
to two degreesgraden centigradeCelsius.
41
147514
3236
wilden de opwarming
van de Aarde beperken tot 2 °C.
02:43
1.5 degreesgraden centigradeCelsius is what they call
the best-casebeste scenarioscenario.
42
151317
4505
1,5 °C is wat ze
het ideale scenario noemen.
02:49
"Now this can't be truewaar," I thought.
43
157435
2049
Dit kan niet waar zijn, dacht ik.
02:51
The HinduHindu KushKush HimalayaHimalaya regionregio
44
159508
2154
De Hindoekoesj-regio in de Himalaya
02:53
is the world's's werelds third-largestderde grootste
repositorybewaarplaats of iceijs-,
45
161686
3826
is 's werelds op twee na
grootste opslagplaats van ijs,
02:57
after the NorthNoord and SouthSouth PolesPolen.
46
165536
1650
na de Noord- en Zuidpool.
02:59
That's why we are alsoook calledriep
the "ThirdDerde PolePole."
47
167210
2571
Daarom worden we ook wel
de ‘Derde Pool’ genoemd.
03:02
There's a lot of iceijs- in the regionregio.
48
170361
2166
Er is een massa ijs in dat gebied.
03:05
And yes, the glaciersgletsjers, they are meltingsmeltend.
49
173377
2483
En ja, de gletsjers, zij smelten.
03:08
We know that.
50
176380
1155
We weten dat.
03:10
I have been to those in my countryland.
51
178253
1839
Ik ben naar die in mijn land geweest.
03:12
I've seengezien them, and yes, they are meltingsmeltend.
52
180116
2101
Ik heb ze gezien, en ja, ze smelten.
03:14
They are vulnerablekwetsbaar.
53
182241
1557
Ze zijn kwetsbaar.
03:15
"But they can't be that vulnerablekwetsbaar,"
I rememberonthouden thinkinghet denken.
54
183822
2912
Maar zo kwetsbaar
kunnen ze toch niet zijn,
dacht ik toen.
03:21
But what if they are?
55
189275
1499
Maar wat als ze het wel zijn?
03:23
What if our glaciersgletsjers meltsmelten
much more quicklysnel than I anticipateanticiperen?
56
191739
3936
Wat als onze gletsjers veel sneller
smelten dan ik had verwacht?
03:28
What if our glaciersgletsjers are much more
vulnerablekwetsbaar than previouslyeerder thought?
57
196320
4624
Wat als ze veel kwetsbaarder zijn
dan voorheen werd gedacht?
03:32
And what if, as a resultresultaat,
the glacialglaciale lakesmeren --
58
200968
3471
En wat als daardoor de gletsjermeren --
03:36
now these are lakesmeren
that formformulier when glaciersgletsjers meltsmelten --
59
204463
2905
dat zijn zijn meren die zich vormen
wanneer de gletsjers smelten --
03:39
what if those lakesmeren burstuitbarsting
underonder the weightgewicht of additionalextra waterwater?
60
207392
3841
wat als die meren doorbreken
onder het gewicht van extra water?
03:44
And what if those floodsoverstromingen
cascadeCascade into other glacialglaciale lakesmeren,
61
212585
2769
Wat als ze overstromen
naar andere gletsjermeren
03:47
creatinghet creëren van even biggergroter outburstsuitbarstingen?
62
215378
2103
en nog grotere doorbraken veroorzaken?
03:50
That would createcreëren unprecedentedzonder precedent
flashflash floodsoverstromingen in my countryland.
63
218452
3775
Dat zou ongekende overstromingen
veroorzaken in mijn land.
03:55
That would wreckwrak my countryland.
64
223113
2158
Het zou mijn land vernietigen.
03:58
That would wreakravage havocHavoc in my countryland.
65
226302
2612
Het zou grote schade
aanrichten in mijn land.
04:00
That would have the potentialpotentieel
to literallyletterlijk destroyvernietigen our landland-,
66
228938
3540
Het zou ons land
letterlijk kunnen vernietigen,
04:04
our livelihoodlevensonderhoud, our way of life.
67
232502
2507
ons levensonderhoud,
onze manier van leven.
04:10
So that reportrapport caughtgevangen my attentionaandacht
68
238491
3880
Dat rapport trok dus mijn aandacht
04:14
in waysmanieren that politicalpolitiek stuntsStunts couldn'tkon het niet.
69
242395
3340
op een manier waarop politieke
stunts dat niet kunnen.
04:17
It was put togethersamen
70
245759
1189
Het werd opgesteld
04:18
by the InternationalInternational CentreCentrum for IntegratedGeïntegreerd
MountainBerg DevelopmentOntwikkeling, or ICIMODICIMOD,
71
246972
4565
door het International Centre for
Integrated Mountain Development,
of ICIMOD,
04:23
whichwelke is basedgebaseerde in NepalNepal.
72
251561
1285
dat gevestigd is in Nepal.
04:25
ScientistsWetenschappers and expertsexperts have studiedbestudeerd
our glaciersgletsjers for decadestientallen jaren,
73
253600
4715
Wetenschappers en experts
hebben onze gletsjers
tientallen jaren lang bestudeerd,
04:30
and theirhun reportrapport keptgehouden me awakewakker at night,
agonizingpijnlijke about the badslecht newsnieuws
74
258339
4721
en hun verslag hield me 's nachts wakker,
tobbend over het slechte nieuws
04:35
and what it meantbedoelde for my countryland
75
263084
2311
en wat het betekende voor mijn land
04:37
and my people.
76
265419
1150
en mijn volk.
04:39
So after severalverscheidene sleeplessslapeloze nightsovernachtingen,
77
267750
2223
Dus na een aantal slapeloze nachten
04:41
I wentgegaan to NepalNepal to visitbezoek ICIMODICIMOD.
78
269997
3173
ging ik naar Nepal
om het ICIMOD te bezoeken.
04:46
I foundgevonden a teamteam of highlyzeer competentcompetent
and dedicatedtoegewijd scientistswetenschappers there,
79
274892
4404
Ik trof er een team zeer competente
en toegewijde wetenschappers aan
04:51
and here'shier is what they told me.
80
279320
1619
en dit is wat ze me vertelden.
04:53
NumberNummer one:
81
281828
1150
Nummer één:
04:55
the HinduHindu KushKush HimalayaHimalaya glaciersgletsjers
have been meltingsmeltend for some time now.
82
283706
4270
de Hindoekoesj Himalaya-gletsjers
smelten al enige tijd.
05:01
Take that glaciergletsjer, for instanceaanleg.
83
289716
3014
Neem die gletsjer bijvoorbeeld.
05:05
It's on MountMount EverestEverest.
84
293278
1818
Die is op de Mount Everest.
05:07
As you can see, this onceeen keer massivemassief glaciergletsjer
has alreadynu al lostde weg kwijt much of its iceijs-.
85
295120
5484
Zoals u kunt zien is
deze ooit enorme gletsjer
al veel van zijn ijs kwijt.
05:14
NumberNummer two:
86
302029
1509
Nummer twee:
05:15
the glaciersgletsjers are now meltingsmeltend
much more quicklysnel --
87
303562
2350
de gletsjers smelten nu veel sneller --
05:17
so quicklysnel, in factfeit, that at just
1.5 degreesgraden centigradeCelsius of globalglobaal warmingverwarming,
88
305936
6249
zelfs zo snel dat bij slechts
1,5 °C opwarming van de Aarde,
05:24
one-thirdeen derde of the glaciersgletsjers would meltsmelten.
89
312209
2682
één derde van de gletsjers zouden smelten.
05:28
At two degreesgraden centigradeCelsius
of globalglobaal warmingverwarming,
90
316084
3221
Bij 2 °C opwarming van de Aarde
05:31
halfvoor de helft the glaciersgletsjers would disappearverdwijnen.
91
319329
2462
zou de helft van de gletsjers verdwijnen.
05:33
And if currentactueel trendstrends were to continuevoortzetten,
92
321815
3126
Als de huidige trends zouden doorgaan,
05:36
a fullvol two-thirdstweederde
of our glaciersgletsjers would vanishverdwijnen.
93
324965
3469
zou twee derde van onze gletsjers
helemaal verdwijnen.
05:42
NumberNummer threedrie:
94
330339
1150
Nummer drie:
05:44
globalglobaal warmingverwarming meansmiddelen that our mountainsbergen
receivete ontvangen more rainregen and lessminder snowsneeuw ...
95
332295
5174
opwarming van de Aarde betekent
dat onze bergen meer regen
en minder sneeuw krijgen ...
05:50
and, unlikeanders snowfallsneeuwval, rainregen meltssmelt iceijs-,
96
338779
3702
en in tegenstelling tot sneeuwval
doet regen ijs smelten,
05:54
whichwelke just hurtsdoet pijn
the healthGezondheid of our glaciersgletsjers.
97
342505
2777
wat niet goed is voor
de gezondheid van onze gletsjers.
05:58
NumberNummer fourvier:
98
346397
1150
Nummer vier:
06:01
pollutionverontreiniging in the regionregio has increasedtoegenomen
the amountbedrag of blackzwart carbonkoolstof
99
349457
3001
de vervuiling in het gebied
vergrootte de hoeveelheid roet
06:04
that's depositedgestort on our glaciersgletsjers.
100
352482
2160
die werd afgezet op onze gletsjers.
06:06
BlackZwart carbonkoolstof is like sootroet.
101
354666
1355
Zwarte koolstof is als roet.
06:08
BlackZwart carbonkoolstof absorbsabsorbeert heatwarmte
102
356045
2301
Zwarte koolstof absorbeert warmte
06:10
and just acceleratesversnelt
the meltingsmeltend of glaciersgletsjers.
103
358370
2404
en versnelt daardoor
het smelten van gletsjers.
06:14
To summarizesamenvatten,
104
362243
1150
Samengevat:
06:16
our glaciersgletsjers are meltingsmeltend rapidlysnel,
105
364344
2248
onze gletsjers smelten snel
06:19
and globalglobaal warmingverwarming is makingmaking them
meltsmelten much more quicklysnel.
106
367775
3476
en de opwarming van de Aarde
doet ze veel sneller smelten.
06:25
But what does this mean?
107
373036
1326
Maar wat houdt dat in?
06:27
It meansmiddelen that the 240 millionmiljoen people
108
375539
4771
Het betekent dat de 240 miljoen mensen
die in het Hindoekoesjgebied
van de Himalaya leven --
06:32
who liveleven in the HinduHindu KushKush
HimalayaHimalaya regionregio --
109
380334
2509
06:34
in AfghanistanAfghanistan, PakistanPakistan, IndiaIndia,
ChinaChina, NepalNepal, BangladeshBangladesh, MyanmarMyanmar
110
382867
5252
in Afghanistan, Pakistan, India,
China, Nepal, Bangladesh, Myanmar
06:40
and my owneigen belovedgeliefd countryland, BhutanBhutan --
111
388143
2626
en mijn eigen geliefde land, Bhutan --
dat die daar de directe invloed
van gaan ondervinden.
06:42
these people will be directlydirect affectedgetroffen.
112
390793
2166
06:46
When glaciersgletsjers meltsmelten,
113
394932
1943
Wanneer gletsjers smelten
06:48
when there's more rainregen and lessminder snowsneeuw,
114
396899
1917
als er meer regen en minder sneeuw valt,
06:50
there will be hugereusachtig changesveranderingen
in the way waterwater behavesgedraagt zich.
115
398840
4277
zal dat grote invloed hebben
op de manier waarop water zich gedraagt.
06:55
There will be more extremesuitersten:
116
403681
1756
Situaties worden extremer:
06:58
more intenseintens rainregen,
more flashflash floodsoverstromingen, more landslidesaardverschuivingen,
117
406800
3166
meer intense regen,
meer overstromingen,
07:01
more glacialglaciale lakemeer outburstuitbarsting floodsoverstromingen.
118
409990
2938
meer aardverschuivingen,
meer overstromende gletsjermeren.
07:04
All this will causeoorzaak
unimaginableondenkbaar destructionverwoesting
119
412952
4412
Dit alles zal leiden tot
een onvoorstelbare verwoesting
07:09
in a regionregio that alreadynu al has
some of the poorestarmste people on earthaarde.
120
417388
4571
in een regio waar al een aantal
van de armste mensen op Aarde leven.
07:15
But it's not just the people
in the immediateonmiddellijk regionregio
121
423971
2826
Maar het zijn niet alleen de mensen
in de directe omgeving
07:18
who'lldie zult be affectedgetroffen.
122
426821
1289
die beïnvloed zullen worden.
07:20
People livingleven downstreamstroomafwaarts
will alsoook be hitraken hardhard.
123
428134
3471
Mensen stroomafwaarts
zullen ook zwaar getroffen worden.
07:25
That's because 10 of theirhun majorgroot riversrivieren
124
433619
4699
Dat komt omdat tien van hun grote rivieren
07:30
originatevoortkomen in the HinduHindu KushKush
HimalayaHimalaya mountainsbergen.
125
438342
2844
in het Hindoekoesj
van de Himalaya beginnen.
07:34
These riversrivieren providevoorzien
criticalkritisch waterwater for agriculturelandbouw
126
442031
4533
Deze rivieren bieden
cruciaal water voor de landbouw,
07:38
and drinkingdrinken waterwater
127
446588
1454
en drinkwater
07:40
to more than 1.6 billionmiljard people
livingleven downstreamstroomafwaarts.
128
448066
5004
voor de meer dan 1,6 miljard mensen
die stroomafwaarts wonen.
07:45
That's one in fivevijf humansmensen.
129
453094
2484
Dat is één vijfde van de mensheid.
07:49
That's why the HinduHindu KushKush
HimalayaHimalaya mountainsbergen
130
457149
2105
Daarom worden de Hindoekoesj
bergen in de Himalaya
07:51
are alsoook calledriep
the "waterwater towerstorens of AsiaAsia."
131
459278
2435
ook wel de 'watertorens van Azië' genoemd.
07:55
But when glaciersgletsjers meltsmelten,
132
463815
1404
Maar als gletsjers smelten
07:58
when monsoonsmoessons turnbeurt severeerge, ernstige,
133
466213
1617
en de moessons verhevigen,
07:59
those riversrivieren will obviouslyduidelijk floodoverstroming,
134
467854
2754
gaan die rivieren uiteraard overstromen;
08:03
so there will be delugesdeluges
when waterwater is not requirednodig
135
471432
2969
er zullen dan stortbuien zijn
wanneer het water niet nodig is
08:06
and droughtsdroogte will be very commongemeenschappelijk,
136
474425
2731
en droogte zal toeslaan
08:09
when waterwater is desperatelywanhopig requirednodig.
137
477180
1943
wanneer het water hard nodig is.
08:11
In shortkort, Asia'sAzië waterwater towertoren
will be brokengebroken,
138
479147
5795
Kortom, Azië’s watertoren
gaat het laten afweten
08:16
and that will be disastrousrampzalige
for one-fiftheen vijfde of humanityde mensheid.
139
484966
6071
en dat zal rampzalig zijn
voor één vijfde van de mensheid.
08:26
Should the restrust uit of the worldwereld- carezorg?
140
494765
1642
Moet de rest van de wereld
zich daar iets van aantrekken?
08:29
Should you, for instanceaanleg, carezorg?
141
497899
2151
Moet jij bijvoorbeeld erom geven?
Bedenk dat het mij niet kon schelen
toen ik hoorde dat de Malediven
08:32
RememberVergeet niet, I didn't carezorg
when I heardgehoord that the MaldivesMaldiven
142
500472
3173
08:35
could disappearverdwijnen underwateronderwater-.
143
503669
1851
onder water konden verdwijnen.
08:37
And that is the cruxkern
of the problemprobleem, isn't it?
144
505544
3126
En dat is de kern van het probleem, toch?
08:40
We don't carezorg.
145
508694
1579
We geven er niet om.
08:44
We don't carezorg untiltot
we are personallypersoonlijk affectedgetroffen.
146
512428
2615
We geven er niet om
tot het ons persoonlijk raakt.
08:47
I mean, we know.
We know climateklimaat changeverandering is realecht.
147
515729
2691
We weten dat de
klimaatverandering echt is,
08:50
We know that we facegezicht
drasticdrastische and dramaticdramatisch changeverandering.
148
518444
2568
dat drastische en dramatische
verandering eraan komt.
08:53
We know that it is comingkomt eraan fastsnel.
149
521036
1490
We weten dat het snel komt.
08:54
YetNog mostmeest of us
150
522550
1809
Toch doen de meesten van ons
08:57
acthandelen as if everything were normalnormaal.
151
525662
3285
alsof alles bij het gewone blijft.
09:02
So we mustmoet carezorg,
152
530359
1365
Dus moeten we er om geven,
09:04
all of us,
153
532726
1582
wij allemaal,
09:06
and if you can't carezorg for those who are
affectedgetroffen by the meltingsmeltend of glaciersgletsjers,
154
534332
4714
en als je niet maalt om de mensen
die getroffen worden
door het smelten van gletsjers,
09:11
you should at leastminst carezorg for yourselfjezelf.
155
539070
1963
geef dan tenminste om jezelf.
09:14
That's because the HinduHindu KushKush
HimalayaHimalaya mountainsbergen --
156
542193
3073
Omdat de Hindoekoesj-bergen
in de Himalaya --
09:17
the entiregeheel regionregio
is like the pulsepols of the planetplaneet.
157
545290
3451
het hele gebied is
als de polsslag van de planeet.
09:22
If the regionregio fallsfalls sickziek,
158
550819
2372
Als dat gebied ziek wordt,
09:25
the entiregeheel planetplaneet will eventuallytenslotte sufferlijden.
159
553215
2745
zal de hele planeet uiteindelijk lijden.
09:29
And right now,
160
557164
1150
En nu,
09:30
with our glaciersgletsjers meltingsmeltend rapidlysnel,
161
558970
2676
nu onze gletsjers snel smelten,
09:33
the regionregio is not just sickziek --
162
561670
1841
is de regio niet alleen ziek --
09:35
it is cryinghuilen out for help.
163
563535
1826
ze schreeuwt om hulp.
09:39
And how will it affectaantasten
the restrust uit of the worldwereld-?
164
567810
2444
Hoe zal dit de rest
van de wereld beïnvloeden?
09:42
One obviousduidelijk scenarioscenario
is the potentialpotentieel destabilizationDestabilisatie
165
570278
4386
Een voor de hand liggend scenario
is de mogelijke destabilisatie
09:46
causedveroorzaakt by tenstientallen of millionsmiljoenen
of climateklimaat refugeesvluchtelingen,
166
574688
3874
veroorzaakt door tientallen miljoenen
klimaatvluchtelingen,
09:50
who'lldie zult be forcedgedwongen to moveverhuizing
because they have no or little waterwater,
167
578586
3177
die zullen moeten verhuizen
omdat ze geen of weinig water hebben,
09:53
or because theirhun livelihoodsmiddelen van bestaan
have been destroyedvernietigd
168
581787
2961
of omdat hun middelen
van bestaan zijn vernietigd
09:56
by the meltingsmeltend of glaciersgletsjers.
169
584772
1703
door het smelten van gletsjers.
09:59
AnotherEen ander scenarioscenario we can't take lightlylicht
170
587391
3725
Een ander scenario
dat we niet licht mogen opvatten,
10:03
is the potentialpotentieel of conflictconflict over waterwater
171
591140
2926
zijn de mogelijke conflicten over water
10:07
and the politicalpolitiek destabilizationDestabilisatie
in a regionregio that has threedrie nuclearnucleair powersbevoegdheden:
172
595409
6920
en de politieke destabilisatie
in een regio met drie kernmachten:
10:14
ChinaChina, IndiaIndia, PakistanPakistan.
173
602353
4222
China, India, Pakistan.
10:21
I believe that the situationsituatie
in our regionregio is gravegraf enoughgenoeg
174
609175
5264
Ik ben van mening dat de situatie
in onze regio ernstig genoeg is
10:26
to warrantwarrant the creationschepping
of a newnieuwe intergovernmentalIntergouvernementele agencyagentschap.
175
614463
4617
om de oprichting te rechtvaardigen
van een nieuw
intergouvernementeel agentschap.
10:32
So as a nativeinheems
from that partdeel of the worldwereld-,
176
620022
3855
Als bewoner van dat deel van de wereld,
10:35
I want to proposevoorstellen here, todayvandaag,
177
623901
3215
wil ik hier vandaag
10:39
the establishmentvestiging
of the ThirdDerde PolePole CouncilRaad,
178
627140
3063
de oprichting van de Raad
voor de Derde Pool voorstellen,
10:43
a high-levelhoog niveau,
intergovernmentalIntergouvernementele organizationorganisatie
179
631846
3496
een hoge, intergouvernementele organisatie
10:47
taskedbelast with the singularenkelvoud responsibilityverantwoordelijkheid
180
635366
3664
belast met de speciale
verantwoordelijkheid
10:51
of protectingbescherming the world's's werelds
third-largestderde grootste repositorybewaarplaats of iceijs-.
181
639054
3395
van de bescherming van 's werelds
op twee na grootste voorraad van ijs.
10:55
A ThirdDerde PolePole CouncilRaad
182
643720
2128
Een Raad voor de Derde Pool
10:57
would consistbestaan ​​uit of all eightacht countrieslanden
locatedgelegen in the regionregio
183
645872
3947
zou bestaan uit alle
acht landen in de regio
11:01
as memberlid countrieslanden,
184
649843
1258
als lidstaten,
11:03
as equalGelijk memberlid countrieslanden,
185
651125
2638
als gelijkwaardige lidstaten,
11:05
and could alsoook includeomvatten
representativevertegenwoordiger organizationsorganisaties
186
653787
2746
en zou ook representatieve organisaties
11:08
and other countrieslanden
who have vestedgevestigde interestsbelangen in the regionregio
187
656557
3754
en andere landen die gevestigde
belangen in de regio hebben
als niet-stemgerechtigde
leden kunnen omvatten.
11:12
as non-votingniet-stem membersleden.
188
660335
1556
11:13
But the biggroot ideaidee
189
661915
2054
Maar het grote idee is
11:15
is to get all stakeholdersstakeholders togethersamen
to work togethersamen.
190
663993
3563
om alle belanghebbenden
bij elkaar te krijgen om samen te werken.
11:19
To work togethersamen to monitormonitor
the healthGezondheid of the glaciersgletsjers;
191
667580
4544
Om samen toezicht te houden
op de gezondheid van de gletsjers;
11:24
to work togethersamen to shapevorm and implementuitvoeren
policiesbeleid to protectbeschermen our glaciersgletsjers,
192
672148
4880
om samen het beleid
om onze gletsjers te beschermen
vorm te geven en uit te voeren,
11:29
and, by extensionuitbreiding,
193
677052
1751
en op die manier
11:30
to protectbeschermen the billionsmiljarden of people
who dependafhangen on our glaciersgletsjers.
194
678827
5124
de miljarden mensen te beschermen
die afhankelijk zijn van onze gletsjers.
11:37
We have to work togethersamen,
195
685602
1407
We moeten samenwerken,
11:40
because thinkinghet denken globallywereldwijd,
actingacteren locallyplaatselijk ...
196
688783
4571
omdat globaal denken, lokaal handelen ...
11:46
does not work.
197
694552
1439
niet werkt.
11:48
We'veWe hebben triedbeproefd that in BhutanBhutan.
198
696015
1475
We hebben dat geprobeerd in Bhutan.
11:50
We'veWe hebben madegemaakt immenseonmetelijk sacrificesoffers
to acthandelen locallyplaatselijk ...
199
698463
4257
We brachten enorme offers
om lokaal te handelen ...
11:56
and while individualindividu localizedgelokaliseerde effortsinspanningen
will continuevoortzetten to be importantbelangrijk,
200
704705
5126
en terwijl individuele gelokaliseerde
inspanningen belangrijk zullen blijven,
12:01
they cannotkan niet standstand up
to the onslaughtaanval of climateklimaat changeverandering.
201
709855
3453
kunnen zij niet op tegen de aanval
van de klimaatverandering.
12:05
To standstand up to climateklimaat changeverandering,
we mustmoet work togethersamen.
202
713677
3730
Om de klimaatverandering aan te kunnen,
moeten we samenwerken.
12:10
We mustmoet think globallywereldwijd and acthandelen regionallyregionaal.
203
718272
3659
We moeten globaal denken
en regionaal optreden.
12:15
Our entiregeheel regionregio mustmoet come togethersamen,
204
723017
3915
Onze hele regio moet samenkomen,
12:18
to work togethersamen,
205
726956
1542
samenwerken,
12:20
to fightstrijd climateklimaat changeverandering togethersamen,
206
728522
1962
om de klimaatverandering
samen te bestrijden,
12:22
to make our voicesstemmen heardgehoord togethersamen.
207
730508
2744
om onze stem samen te laten horen.
12:27
And that includesomvat IndiaIndia and ChinaChina.
208
735751
4317
Dat geldt ook voor India en China.
12:32
They mustmoet stepstap up theirhun gamespel.
209
740836
2065
Ze moeten meer gaan doen.
12:36
They mustmoet take the ownershipeigendom
of the fightstrijd to protectbeschermen our glaciersgletsjers.
210
744197
4682
Zij moeten de verantwoording nemen
om onze gletsjers te beschermen.
12:41
And for that, these two countrieslanden,
these two powerfulkrachtig giantsreuzen,
211
749482
3062
En daarvoor moeten deze twee landen,
deze twee krachtige reuzen,
12:44
mustmoet reduceverminderen theirhun owneigen greenhousebroeikas gasesgassen,
212
752568
2851
hun eigen uitstoot
van broeikasgassen terugdringen,
12:48
controlcontrole theirhun pollutionverontreiniging,
and leadlood the fightstrijd.
213
756646
2829
hun vervuiling inperken
en de strijd leiden -
12:53
LeadLeiden the globalglobaal fightstrijd
againsttegen climateklimaat changeverandering.
214
761134
3294
de wereldwijde strijd
tegen klimaatverandering leiden.
12:57
And all that with a renewedvernieuwd
sensezin of urgencyurgentie.
215
765950
2936
En dat allemaal met een hernieuwd
gevoel van urgentie.
13:00
Only then -- and that, too, only maybe --
216
768910
3998
Pas dan -- en dan nog misschien --
13:04
will our regionregio
217
772932
1876
zullen onze regio
13:06
and other regionsRegio's
that dependafhangen on our glaciersgletsjers
218
774832
2436
en andere regio's
die afhankelijk zijn van onze gletsjers
13:09
have any chancekans to avoidvermijden
majorgroot catastrophesrampen.
219
777292
4563
een kans hebben
om grote rampen te voorkomen.
13:15
Time is runninglopend out.
220
783554
1444
De tijd raakt op.
13:18
We mustmoet acthandelen togethersamen, now.
221
786257
3269
We moeten samenwerken,
nu.
13:22
OtherwiseAnders, the nextvolgende time
Nepal'sNepal cabinetkabinet meetsvoldoet aan on MountMount EverestEverest,
222
790400
6499
Anders zou de volgende keer
dat het kabinet van Nepal
op Mount Everest vergadert,
13:28
that spectacularspectaculaire backdropbackdrop ...
223
796923
2303
die spectaculaire achtergrond ...
13:32
maymei look quiteheel differentverschillend.
224
800534
1484
er heel anders kunnen uitzien.
13:37
And if that happensgebeurt,
225
805316
1150
Als dat gebeurt,
13:40
if our glaciersgletsjers meltsmelten,
226
808031
2213
als onze gletsjers smelten,
13:42
risingstijgende lijn seazee levelslevels
could well drownverdrinken the MaldivesMaldiven.
227
810268
3405
zou de stijgende zeespiegel
de Malediven wel kunnen verdrinken.
13:47
And while they can holdhouden
theirhun cabinetkabinet meetingsvergaderingen underwateronderwater-
228
815229
4322
Terwijl ze hun kabinetsvergaderingen
onder water kunnen houden
13:51
to sendsturen an SOSSos to the worldwereld-,
229
819575
2651
om een SOS te sturen naar de wereld,
13:54
theirhun countryland can keep existingbestaand
230
822250
2429
kan hun land alleen blijven bestaan
13:56
only if theirhun islandseilanden keep existingbestaand.
231
824703
4380
als hun eilanden blijven bestaan.
14:03
The MaldivesMaldiven are still distantafgelegen, away.
232
831256
4675
De Malediven zijn nog steeds ver weg.
14:09
TheirHun islandseilanden are distantafgelegen
from where I liveleven.
233
837090
3579
Hun eilanden zijn ver van waar ik woon.
14:13
But now, I paybetalen closedichtbij attentionaandacht
to what happensgebeurt out there.
234
841927
5571
Maar nu kijk ik met veel aandacht
aan wat er daar aan de hand is.
14:21
Thank you very much.
235
849259
2764
Dank u zeer.
14:24
(ApplauseApplaus)
236
852047
4460
(Applaus)
Translated by Rik Delaet
Reviewed by Peter Van de Ven

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Tshering Tobgay - Prime Minister of Bhutan
Acting on his mandate to move Bhutan into the 21st century, Prime Minister Tshering Tobgay is transforming his nation -- while maintaining its “Gross National Happiness.”

Why you should listen

Tshering Tobgay went from civil servant to politician to prime minister -- all the while maintaining his star social media profile in one of Asia’s most progressive emerging states. As the second democratically elected Prime Minister of Bhutan, Tobgay continues to emphasize his country’s core value of happiness.

Bhutan's acclaimed "Gross National Happiness" index prioritizes well-being over financial growth. But Tobgay also seeks to solve Bhutan's great challenges: unemployment, poverty, gaps in education and infrastructure. WIth a foundation of optimism, his administration and the country's young democracy hope to become a paragon of stability in the developing world.

More profile about the speaker
Tshering Tobgay | Speaker | TED.com