ABOUT THE SPEAKER
Anthony Veneziale - Improvisor, facilitator, teacher
Anthony Veneziale is a leader in the field of improvisation and teaching, with over 25 years of improv performances around the globe.

Why you should listen

Anthony Veneziale cofounded Speechless with Sammy Wegent and Scott Lifton, using improv thinking to help people be themselves and be heard. He has used improv techniques for endeavors with Lin-Manuel Miranda (HamiltonIn The HeightsThe Electric Company), Daveed Diggs (The Freeze) and on numerous networks like HBO, TBS, MTV, Nickelodeon and PBS. Veneziale co-founded "Freestyle Love Supreme," an improvised, hip hop, live musical performance with Lin-Manuel Miranda and Thomas Kail, which will appear on Broadway in the fall of 2019.

More profile about the speaker
Anthony Veneziale | Speaker | TED.com
TED2019

Anthony Veneziale: "Stumbling towards intimacy": An improvised TED Talk

Anthony Veneziale: "Struikelen richting intimiteit": een geïmproviseerde TED Talk

Filmed:
379,965 views

In een hilarische, volledig geïmproviseerde talk betreedt improvisatiespecialist Anthony Veneziale het TED-podium voor een werkelijk unieke prestatie. Gewapend met een onderwerp, gekozen door het publiek ('struikelen richting intimiteit') en een hoop dia's die hij nog nooit gezien heeft, steekt Veneziale een talk in elkaar over het raakpunt van liefde, taal en... avocado's?
- Improvisor, facilitator, teacher
Anthony Veneziale is a leader in the field of improvisation and teaching, with over 25 years of improv performances around the globe. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

[Dit is een geïmproviseerde
talk (en intro),
00:12
[This is an improvisedgeïmproviseerde talk (and introIntro)
0
375
1878
00:14
basedgebaseerde on a suggestedgesuggereerd topiconderwerp
from the audiencepubliek.
1
2277
2116
gebaseerd op een onderwerp
gekozen door het publiek.
00:16
The speakerspreker doesn't know
the contentinhoud of the slidesslides.]
2
4417
2750
De spreker kent de inhoud
van de dia's niet.]
Moderator: Onze volgende spreker --
00:20
ModeratorModerator: Our nextvolgende speakerspreker --
3
8167
1601
00:21
(LaughterGelach)
4
9792
3625
(Gelach)
00:27
is an --
5
15042
1250
is een --
00:30
incrediblyongelooflijk --
6
18625
1292
ongelofelijke --
00:34
(LaughterGelach)
7
22958
1601
(Gelach)
00:36
Is an incrediblyongelooflijk experiencedervaren linguistlinguïst
8
24583
3101
Is een bijzonder ervaren taalkundige
00:39
workingwerkend at a lablaboratorium at MITMIT
with a smallklein groupgroep of researchersonderzoekers,
9
27708
3768
die in een lab in het MIT werkt,
samen met een kleine groep onderzoekers.
00:43
and throughdoor studyingaan het studeren our languagetaal
10
31500
2393
En door onze taal te bestuderen
en de manier waarop we communiceren
met andere mensen,
00:45
and the way that we communicatecommuniceren
with other people,
11
33917
2392
00:48
he has stumbledstruikelde uponop
the secretgeheim of humanmenselijk intimacyvertrouwelijkheid.
12
36333
3768
ontdekte hij het geheim van
menselijke intimiteit.
Hij is hier om zijn inzicht te delen,
dus verwelkom op dit podium:
00:52
Here to give us his perspectiveperspectief,
please welcomeWelkom to the stagestadium,
13
40125
2893
00:55
AnthonyAnthony VenezialeVeneziale.
14
43042
1309
Anthony Veneziale!
00:56
(ApplauseApplaus)
15
44375
2708
(Applaus)
01:05
(LaughterGelach)
16
53375
3667
(Gelach)
01:10
AnthonyAnthony VenezialeVeneziale: You mightmacht think
I know what you're going throughdoor.
17
58917
3726
Je denkt misschien: 'ik weet
wat je doormaakt.'
01:14
You mightmacht be looking at me
here on the redrood dotpunt,
18
62667
2767
Je kijkt misschien naar mij,
hier op de rode stip,
01:17
or you mightmacht be looking
at me on the screenscherm.
19
65458
3268
of misschien kijk je
naar me op het scherm.
01:20
There's a one sixthzesde of a secondtweede delayvertraging.
20
68750
3768
Er zit een zesde van een seconde
vertraging op.
01:24
Did I catchvangst myselfmezelf? I did.
21
72542
3017
Zag ik mezelf? Ja hoor!
01:27
I could see myselfmezelf before I turnedgedraaid,
22
75583
3351
Ik kon mezelf zien, voor ik me omdraaide
01:30
and that smallklein delayvertraging
createscreëert a little bitbeetje of a divideverdelen.
23
78958
4060
en die kleine vertraging
creëert een soort van tweedeling.
01:35
(LaughterGelach)
24
83042
3083
(Gelach)
01:39
And a divideverdelen is exactlyprecies what happensgebeurt
with humanmenselijk languagetaal,
25
87792
4642
En een tweedeling is precies
wat er gebeurt met de menselijke taal
01:44
and the processingverwerken of that languagetaal.
26
92458
3476
en het verwerken van die taal.
01:47
I of courseCursus am workingwerkend
out of a smallklein lablaboratorium at MITMIT.
27
95958
4226
Ik werk natuurlijk vanuit
een klein labo bij het MIT.
01:52
(LaughterGelach)
28
100208
2601
(Gelach)
01:54
And we are scrapingschrapen
for everyelk insightin zicht that we can get.
29
102833
3351
En we moeten hard werken
voor elk inzicht dat we kunnen krijgen.
01:58
(LaughterGelach)
30
106208
1060
(Gelach)
01:59
This is not oftenvaak associatedgeassocieerd
with a computationalcomputational challengeuitdaging,
31
107292
5059
Dit wordt niet vaak geassocieerd
met een rekenkundige uitdaging,
02:04
but in this casegeval,
we foundgevonden that persistencevolharding of visionvisie
32
112375
4351
maar in dit geval ontdekten we
dat aanhoudende visuele
02:08
and auditorygehoor- intakeinname
33
116750
2351
en auditieve registratie
02:11
actuallywerkelijk have more in commongemeenschappelijk
than we ever realizedrealiseerde,
34
119125
3851
meer met elkaar gemeen hebben
dan we beseften.
02:15
and we can see it in this first slideglijbaan.
35
123000
2518
En dat kunnen we op de eerste dia zien.
02:17
(LaughterGelach)
36
125542
4142
(Gelach)
02:21
(ApplauseApplaus)
37
129708
4143
(Applaus)
02:25
ImmediatelyOnmiddellijk your processingverwerken goesgaat to,
"Is that a hard-boiledhardgekookte eggei?"
38
133875
4018
Onmiddelijk begin je te denken:
'Is dat een hardgekookt ei?'
02:29
(LaughterGelach)
39
137917
1934
(Gelach)
02:31
"Is that perhapsmisschien the structuralstructureel
integrityintegriteit of the eggei
40
139875
4184
'Is dat misschien de structurele
integriteit van het ei,
02:36
beingwezen ablein staat to sustainvolhouden
the weightgewicht of what seemslijkt to be a rockrots?
41
144083
3185
dat het het gewicht kan dragen
van wat een rots lijkt te zijn?
02:39
AhaAHA, is it in factfeit a realecht rockrots?"
42
147292
2625
Aha! Is dit eigenlijk een echte rots?'
02:43
We go to questionsvragen
when we see visualzichtbaar informationinformatie.
43
151208
5643
We stellen ons vragen als we
visuele informatie zien.
02:48
But when we hearhoren informationinformatie,
this is what happensgebeurt.
44
156875
3583
Maar als we informatie horen,
dan gebeurt er dit:
02:53
(LaughterGelach)
45
161250
3309
(Gelach)
02:56
The floodgatessluizen in our mindgeest
openOpen much like the streetsstraten of ShanghaiShanghai.
46
164583
4518
De sluizen in onze geest openen zich,
net als de straten van Shanghai.
03:01
(ApplauseApplaus)
47
169125
4434
(Applaus)
03:05
So manyveel piecesstukken of informationinformatie to processwerkwijze,
48
173583
2601
Er zijn zoveel stukjes
informatie te verwerken,
03:08
so manyveel ideasideeën, conceptsconcepten, feelingsgevoelens
and, of courseCursus, vulnerabilitieskwetsbaarheden
49
176208
3768
zoveel ideeën, concepten, gevoelens
en, natuurlijk, kwetsbaarheden
03:12
that we don't oftenvaak wishwens to sharedelen.
50
180000
2351
die we vaak niet wensen te delen.
03:14
And so we hideverbergen,
51
182375
1601
En dus verbergen we ons.
03:16
and we hideverbergen behindachter what we like to call
the floodgateFloodgate of intimacyvertrouwelijkheid.
52
184000
4476
En we verbergen ons achter iets wat we
graag de sluizen naar intimiteit noemen.
(Gelach)
03:20
(LaughterGelach)
53
188500
2393
03:22
And what mightmacht that floodgateFloodgate be holdingbezit?
54
190917
2642
En wat zou die sluisdeur
tegen kunnen houden?
03:25
What is the dikeDijk uponop whichwelke it is builtgebouwd?
55
193583
3310
Op welke dijk is het gebouwd?
03:28
Well, first off --
56
196917
1976
Wel, allereerst --
03:30
(LaughterGelach)
57
198917
5351
(Gelach)
03:36
we foundgevonden that it's differentverschillend
for sixzes differentverschillend genotypesgenotypen.
58
204292
4184
... ontdekten we dat dat anders is
voor zes verschillende genotypes.
03:40
(ApplauseApplaus)
59
208500
3333
(Applaus)
En natuurlijk kunnen we beginnen
met deze genotypes in te delen
03:49
And, of courseCursus, we can startbegin
categorizingcategoriseren these genotypesgenotypen
60
217958
2851
03:52
into a neuronormativeneuronormatief experienceervaring
and a neurodiverseneurodiverse experienceervaring.
61
220833
4143
in een neuronormatieve ervaring
en een neurodiverse ervaring.
03:57
(LaughterGelach)
62
225000
2101
(Gelach)
03:59
On the right-handrechter hand sidekant of the screenscherm,
63
227125
1851
Aan de rechterkant van het scherm
04:01
you're seeingziend spikesspikes
for the neurodiverseneurodiverse thinkinghet denken.
64
229000
3309
zie je pieken van neurodivers denken.
Nu zijn er over het algemeen
slechts twee gemoedstoestanden
04:04
Now, there are generallyalgemeen
only two emotionalemotioneel statesstaten
65
232333
2393
04:06
that a neurodiverseneurodiverse brainhersenen can tabulateTabulate
and keep counttellen of at any givengegeven time,
66
234750
5643
die het neurodivers brein kan rangschikken
en bij kan houden, op gelijk welk moment,
04:12
therebydaarbij eliminatingelimineren the possibilitymogelijkheid
for them to be emotionallyemotioneel, sometimessoms,
67
240417
5809
waardoor de mogelijkheid voor hen
wordt uitgesloten om zich soms emotioneel
04:18
attunedafgestemd to the presentaanwezig situationsituatie.
68
246250
2268
af te stemmen op de huidige situatie.
04:20
But on the left-handlinkerhand sidekant,
you can see the neuronormativeneuronormatief brainhersenen,
69
248542
3517
Maar aan de linkerkant
kun je het neuronormatieve brein zien,
04:24
whichwelke can oftenvaak handlehandvat
about fivevijf differentverschillend piecesstukken
70
252083
3226
dat vaak een vijftal verschillende soorten
emotionele cognitieve informatie
04:27
of emotionalemotioneel cognitivecognitieve informationinformatie
at any givengegeven time.
71
255333
3351
kan verwerken op eender welk moment.
04:30
These are the slightgering variancesafwijkingen
that you are seeingziend
72
258708
2809
Dit zijn de lichte variaties die je ziet
04:33
in the 75, 90 and 60 percentilepercentiel,
73
261541
2435
bij de delen van 75, 90 en 60 procent
04:36
and then of courseCursus
that dramaticdramatisch differenceverschil
74
264000
2059
en dan natuurlijk het enorme verschil
04:38
of the 25, 40 and 35 percentilepercentiel.
75
266083
2185
met de delen van 25, 40 en 35 procent.
04:40
(LaughterGelach)
76
268292
1017
(Gelach)
04:41
But of courseCursus, what is the neuralneurale networknetwerk
77
269333
2310
Maar natuurlijk, wat is
het neurale netwerk
04:43
that is helpinghelpen to bridgebrug and buildbouwen
these differentverschillend discrepanciesverschillen?
78
271667
5541
dat meehelpt om deze verschillen
te overbruggen en op te bouwen?
04:50
(LaughterGelach)
79
278333
2959
(Gelach)
04:59
FearAngst.
80
287125
1268
Angst.
05:00
(LaughterGelach)
81
288417
1851
(Gelach)
05:02
(ApplauseApplaus)
82
290292
2250
(Applaus)
05:08
And as we all know,
fearangst resideszich bevindt in the amygdalaamygdala,
83
296167
2851
En zoals we allemaal weten,
bevindt angst zich in de amygdala
05:11
and it is a very naturalnatuurlijk responseantwoord,
84
299042
2267
en is het een hele natuurlijke reactie.
05:13
and it is very closelyvan nabij linkedgekoppelde
with visualzichtbaar perceptionperceptie.
85
301333
4476
Bovendien is het nauw verbonden
met de visuele perceptie.
05:17
It is not as closelyvan nabij linkedgekoppelde
with verbalverbaal perceptionperceptie,
86
305833
3185
Het is minder nauw verbonden
met verbale perceptie,
05:21
so our fearangst receptorsreceptoren
oftenvaak will be going off
87
309042
2976
dus zullen onze angstreceptoren
sneller reageren
05:24
in advancevan te voren of any of our cognitivecognitieve usagegebruik
around verbalverbaal and wordstekst
88
312042
6142
dan ons cognitief taalgebruik
rond het mondelinge en woorden
en taalverwijzingen.
05:30
and cuessignalen of languagetaal.
89
318208
2185
05:32
So as we see these fearangst momentsmomenten,
90
320417
2809
Als we dus deze angstmomenten zien,
05:35
we of courseCursus are takeningenomen abackverrast.
91
323250
2768
zetten we een stap terug.
05:38
We stumblestruikelen in a certainzeker directionrichting,
92
326042
2500
We struikelen in een bepaalde richting,
05:42
generallyalgemeen away from the intimacyvertrouwelijkheid.
93
330292
2892
meestal weg van de intimiteit.
05:45
(LaughterGelach)
94
333208
1935
(Gelach)
05:47
Now of courseCursus, there's a differenceverschil
betweentussen the malemannetje perceptionperceptie
95
335167
3351
Nu is er natuurlijk een verschil
tussen de mannelijke perceptie
05:50
and the femalevrouw perceptionperceptie
96
338542
1476
en de vrouwelijke perceptie
05:52
and of transtrans and those who are in betweentussen,
all of those as well,
97
340042
3934
en die van transgenders en degene
ertussenin. Iedereen dus
05:56
and outsidebuiten of the gendergeslacht spectrumspectrum.
98
344000
2143
en zelfs degene buiten het genderspectrum.
05:58
(LaughterGelach)
99
346167
3351
(Gelach)
06:01
But fearangst is the centralcentraal
underlyingonderliggende underpinningonderbouwing
100
349542
3726
Maar angst is het centrale,
onderliggende fundament
06:05
of all of our responseantwoord systemssystemen.
101
353292
2434
van al onze reactiesystemen.
06:07
Fight-or-flightVecht-of-flight is one of the earliestvroegste,
102
355750
3476
De vecht-of-vluchtreactie
is een van de oudste,
06:11
some say reptilianreptiel,
responseantwoord to our environmentmilieu.
103
359250
3976
volgens sommigen zelfs reptielbrein-
reacties op onze omgeving.
06:15
How can we disengagelosraken or unhookHaak ourselvesonszelf
from the hornshoorns of the amygdalaamygdala?
104
363250
5309
Hoe kunnen we ons bevrijden en losmaken
van de hoorns van de amygdala?
06:20
(LaughterGelach)
105
368583
2101
(Gelach)
06:22
Well, I'd like to tell you
the secretgeheim right now.
106
370708
2935
Wel, ik wil je het geheim
graag nu vertellen.
06:25
(ApplauseApplaus)
107
373667
3208
(Applaus)
06:33
This is all makingmaking
much, much too much sensezin.
108
381583
2476
Dit klinkt allemaal veel te logisch.
06:36
(LaughterGelach)
109
384083
2250
(Gelach)
06:40
The secretgeheim liesleugens
110
388167
3184
Het geheim ligt erin
06:43
in turningdraaien our backsrug to one anothereen ander,
111
391375
3226
om onze rug naar elkaar toe te draaien.
06:46
and I know that that soundsklanken
absolutelyAbsoluut like the oppositetegenover
112
394625
3684
En ik weet dat dat klinkt
als het compleet tegenovergestelde
06:50
of what you were expectingervan uitgaand,
113
398333
1976
van wat je verwachtte,
06:52
but when in a relationshipverhouding
you turnbeurt your back to your partnerpartner
114
400333
4310
maar wanneer je in een relatie
je rug naar je partner toekeert
06:56
and placeplaats your back uponop theirhun back --
115
404667
2726
en met jouw rug op hun rug leunt --
06:59
(LaughterGelach)
116
407417
2559
(Gelach)
07:02
you eliminateelimineren visualzichtbaar cuessignalen.
117
410000
2101
dan elimineer je visuele signalen.
07:04
(LaughterGelach)
118
412125
1184
(Gelach)
07:05
(ApplauseApplaus)
119
413333
2584
(Applaus)
07:10
You are more readilygemakkelijk availablebeschikbaar
120
418292
3017
Je staat gemakkelijker open
07:13
to failingtekortkoming first,
121
421333
3810
om eerst te falen.
07:17
and failingtekortkoming first --
122
425167
1666
En eerst falen --
07:19
(LaughterGelach)
123
427708
2101
(Gelach)
07:21
farver outweighsopweegt tegen the lengthslengtes we go to
124
429833
5560
weegt veel zwaarder door
dan de moeite die we doen
07:27
to appealin beroep gaan to othersanderen,
125
435417
2392
om beroep te doen op anderen,
07:29
to our partnerspartners and to ourselvesonszelf.
126
437833
2226
op onze partners en op onszelf.
07:32
We spendbesteden billionsmiljarden and billionsmiljarden of dollarsdollars
127
440083
2976
We geven miljarden dollars uit
07:35
on clothingkleding, on makeupbedenken,
128
443083
3268
aan kledij, aan make-up,
07:38
on the latestlaatste trendneiging of glassesbril,
129
446375
2375
aan de laatste brillentrends,...
07:42
but what we don't spendbesteden moneygeld and time on
130
450667
2851
Maar waar we geen geld
en tijd aan besteden,
07:45
is connectingverbinden with eachelk other
131
453542
2892
is in verbinding maken met elkaar
07:48
in a way that is truthfulwaarheidsgetrouw
132
456458
2226
op een manier die oprecht is
07:50
and honesteerlijk
133
458708
1268
en eerlijk
07:52
and strippedgestript of those visualzichtbaar receptorsreceptoren.
134
460000
2893
en ontdaan van die visuele receptoren.
07:54
(ApplauseApplaus)
135
462917
3583
(Applaus)
08:00
(LaughterGelach)
136
468542
2392
(Gelach)
08:02
It soundsklanken hardhard, doesn't it?
137
470958
1726
Dat klinkt vermoeiend, niet?
08:04
(LaughterGelach)
138
472708
3917
(Gelach)
08:13
But we want to be aggressiveagressief about this.
139
481917
2041
Maar we willen hier fanatiek over zijn.
We willen niet gewoon
in de zetel blijven zitten.
08:17
We don't want to just sitzitten on the couchdivan.
140
485375
2250
Zoals een historicus eerder vandaag zei:
08:20
As a historiangeschiedschrijver said earliervroeger todayvandaag,
141
488792
1892
08:22
it's importantbelangrijk to get up
and circumventomzeilen sometimessoms that couchdivan.
142
490708
5268
"Het is belangrijk om op te staan
en die bank soms te vermijden."
08:28
And how can we do it?
143
496000
1601
En hoe kunnen we dat doen?
08:29
Well yes, iceijs- is a biggroot partdeel of it.
144
497625
2833
Wel inderdaad,
ijs is hier heel belangrijk.
08:34
InsightsInzichten, compassionmededogen and empathyempathie:
145
502792
2809
Inzicht, jezelf inleven en sympathie:
08:37
I, C, E.
146
505625
2309
I, J, S.
08:39
(ApplauseApplaus)
147
507958
2792
(Applaus)
08:51
And when we startbegin usinggebruik makend van this iceijs- methodmethode,
148
519500
3082
En als we deze ijsmethode gebruiken,
08:56
well, the possibilitiesmogelijkheden becomeworden
much biggergroter than us.
149
524458
4042
groeien de mogelijkheden
ons boven het hoofd.
09:01
In factfeit, they becomeworden smallerkleiner than you.
150
529542
3291
Eigenlijk worden ze kleiner dan jij.
09:06
On a molecularmoleculair levelniveau,
151
534583
2351
Op een moleculair niveau
09:08
I believe that that insightin zicht
152
536958
3018
geloof ik dat dat inzicht
09:12
is the unifyingverenigen themethema
153
540000
1809
het verbindende thema is
09:13
for everyelk talk you have seengezien so farver at TEDTED
154
541833
3101
voor elke talk
die je tot nu toe bij TED zag
09:16
and will continuevoortzetten as we of courseCursus embarkbeginnen
155
544958
3268
en voort zal duren als we beginnen
09:20
on this journeyreis here on this tinyklein planetplaneet,
156
548250
5226
aan deze reis, hier,
op deze kleine planeet,
09:25
on the ledgerichel, on the precipiceafgrond,
157
553500
3101
op de richel, op de klif,
09:28
as we are seeingziend, yes,
deathdood is inevitableonvermijdelijk.
158
556625
3434
terwijl we inzien dat, inderdaad,
de dood onvermijdelijk is.
09:32
(LaughterGelach)
159
560083
2601
(Gelach)
09:34
Will it meetontmoeten all of us at the samedezelfde time,
160
562708
2560
Of het ons allen
tegelijkertijd zal overkomen
09:37
I think, is the variablevariabele we are inquiringonderzoekende.
161
565292
2434
is, denk ik, de variabele
waarnaar we informeren.
09:39
(LaughterGelach)
162
567750
2000
(Gelach)
09:46
I think that timelinetijdlijn getskrijgt a bitbeetje longerlanger
163
574375
2768
Ik denk dat we
wat meer tijd zullen krijgen
09:49
when we use iceijs-
164
577167
1476
als we ijs gebruiken
09:50
and when we restrust uit our backsrug
uponop one anothereen ander
165
578667
3208
en we met onze ruggen
tegen elkaar aanleunen
09:55
and buildbouwen togethersamen,
166
583458
1601
en samenwerken,
09:57
leavingverlaten behindachter the fearangst
167
585083
2018
terwijl we de angst achter ons laten
09:59
and workingwerkend towardsnaar --
168
587125
1667
en werken naar --
10:01
(LaughterGelach)
169
589500
3333
(Gelach)
10:14
they'llzullen ze editBewerk this partdeel out --
170
602125
1601
dit deel knippen ze er wel uit --
10:15
(LaughterGelach)
171
603750
1958
(Gelach)
10:20
a ripenedgerijpt experienceervaring of love,
172
608500
4143
een gerijpte liefdeservaring,
10:24
compassionmededogen,
173
612667
1476
mededogen,
10:26
intimacyvertrouwelijkheid basedgebaseerde on a truthwaarheid
174
614167
2309
intimiteit gebaseerd op een waarheid
10:28
that you are sharingdelen from your mind'svan geest eyeoog
175
616500
3684
die je deelt vanuit je verbeelding
10:32
and the hearthart- that we all can touchaanraken,
176
620208
4268
en het hart dat we allemaal kunnen raken,
10:36
tactilelytactilely feel,
177
624500
1726
zintuiglijk voelen,
10:38
have maybe potentiallymogelijk a mushypapperig experienceervaring
178
626250
4434
ons mogelijk een sentimentele
ervaring geven
10:42
that we don't just throwGooi out
because it is brownedBruin,
179
630708
3125
die we niet gewoon weggooien
omdat ze verkleurd is.
10:47
but let us slicesegment in halfvoor de helft
the experienceervaring we have gatheredverzamelde,
180
635333
6143
Maar laat ons de ervaring
die we opgelopen hebben, in twee delen,
10:53
let us seedzaad what the hearthart-, the corekern,
181
641500
2851
laat ons zaaien wat het hart, de kern,
10:56
the seedzaad of that ideaidee in eachelk of us is,
182
644375
2726
het zaadje van dat ene idee
in elk van ons is.
En laat ons dit rug aan rug
aan elkaar doorgeven.
10:59
and let us sharedelen it back to back.
183
647125
2101
11:01
Thank you very much.
184
649250
1393
Heel erg bedankt.
11:02
(ApplauseApplaus)
185
650667
4416
(Applaus)
Translated by Hanna Vandenberghe
Reviewed by Axel Saffran

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Anthony Veneziale - Improvisor, facilitator, teacher
Anthony Veneziale is a leader in the field of improvisation and teaching, with over 25 years of improv performances around the globe.

Why you should listen

Anthony Veneziale cofounded Speechless with Sammy Wegent and Scott Lifton, using improv thinking to help people be themselves and be heard. He has used improv techniques for endeavors with Lin-Manuel Miranda (HamiltonIn The HeightsThe Electric Company), Daveed Diggs (The Freeze) and on numerous networks like HBO, TBS, MTV, Nickelodeon and PBS. Veneziale co-founded "Freestyle Love Supreme," an improvised, hip hop, live musical performance with Lin-Manuel Miranda and Thomas Kail, which will appear on Broadway in the fall of 2019.

More profile about the speaker
Anthony Veneziale | Speaker | TED.com