ABOUT THE SPEAKER
Rose M. Mutiso - Energy scientist
As the Research Director of the Energy for Growth Hub, Rose M. Mutiso works with a global network of experts finding solutions for energy deficits across Africa and Asia. She is also cofounder of the Mawazo Institute, helping African women to become scholars and thought leaders.

Why you should listen

As a student in Nairobi, Kenya, Rose M. Mutiso dreamed of following her curiosity. Drawn to materials science and engineering -- which underpins ubiquitous features of modern life like plastics and electronics -- she received a PhD in the field, pursuing nanotechnology, polymer physics and creating materials for energy and electronic applications. As a postdoctoral fellow in the US Senate, Mutiso coauthored legislation signed into law by President Barack Obama.

Grateful for an education supported by financial aid and taxpayer-funded research, Mutiso resolved to help inspire Africa's next generation of female scholars. She cofounded the Mawazo ("Ideas") Institute, a nonprofit research institute based in Nairobi. She is also research director of the Energy for Growth Hub, working with global experts to find solutions for energy deficits in developing countries. Her dream is to see more African women shaping decision-making and public discourse on critical issues such as energy poverty.

More profile about the speaker
Rose M. Mutiso | Speaker | TED.com
TEDSummit 2019

Rose M. Mutiso: How to bring affordable, sustainable electricity to Africa

Rose M. Mutiso: Betaalbare en duurzame stroom voor Afrika

Filmed:
1,306,609 views

Energiearmoede, of het gebrek aan toegang tot elektriciteit en andere basisdiensten op het gebied van energie, treft bijna twee derde van Sub-Sahara-Afrika. Naarmate de bevolking van de regio blijft toenemen, zal ook de noodzaak groter worden om een nieuw energiesysteem uit te bouwen, zegt Rose M. Mutiso. In een krachtige talk bespreekt ze hoe een evenwichtige mix van oplossingen zoals zonne-energie, windmolenparken, geothermische energie en moderne stroomnetten kan leiden tot een toekomst voor Afrika boordevol energie -- door betrouwbare stroom te leveren, banen te creëren en de inkomens te verhogen.
- Energy scientist
As the Research Director of the Energy for Growth Hub, Rose M. Mutiso works with a global network of experts finding solutions for energy deficits across Africa and Asia. She is also cofounder of the Mawazo Institute, helping African women to become scholars and thought leaders. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
So right now, nearlybijna
one billionmiljard people globallywereldwijd
0
1737
3277
Op dit moment hebben
bijna één miljard mensen wereldwijd
00:17
don't have accesstoegang
to electricityelektriciteit in theirhun homeshuizen.
1
5038
2929
geen elektriciteit bij hen thuis.
00:19
And in sub-SaharanSahara AfricaAfrika,
2
7991
1522
En in Sub-Sahara-Afrika
00:21
more than halfvoor de helft of the populationbevolking
remainblijven in the darkdonker.
3
9537
2866
zit meer dan de helft
van de bevolking in het donker.
00:25
So you probablywaarschijnlijk all know
this imagebeeld from NASANASA.
4
13869
2891
Jullie kennen allemaal ongetwijfeld
deze foto van de NASA.
00:28
There's a namenaam for this darknessduisternis.
5
16784
1630
Deze duisternis heeft een naam.
00:30
It's calledriep "energyenergie povertyarmoede,"
6
18438
1500
Dit noemen we 'energiearmoede'
00:31
and it has massivemassief implicationsimplicaties
for economiceconomisch developmentontwikkeling
7
19962
3389
en het heeft grootschalige gevolgen
voor de economische ontwikkeling
00:35
and socialsociaal well-beingwelzijn.
8
23375
1365
en het sociaal welzijn.
00:36
One uniqueuniek aspectaspect of the energyenergie
povertyarmoede problemprobleem in sub-SaharanSahara AfricaAfrika --
9
24764
3685
Een uniek aspect van het probleem
van energiearmoede in de sub-Sahara --
00:40
and by the way, in this talk
when I "energyenergie," I mean "electricityelektriciteit" --
10
28473
3866
als ik het hier over energie heb,
bedoel ik trouwens elektriciteit --
00:44
one thing that's uniqueuniek about it is
11
32363
1960
een uniek aspect is
00:46
there isn't much legacynalatenschap
infrastructureinfrastructuur alreadynu al in placeplaats
12
34347
2582
dat er niet veel bestaande
infrastructuur aanwezig is
00:48
in manyveel countrieslanden of the regionregio.
13
36953
2345
in veel landen in de regio.
00:51
So, for examplevoorbeeld, accordingvolgens to 2015 datagegevens,
14
39322
3076
Zo blijkt uit gegevens van 2015
dat de totale geïnstalleerde capaciteit
aan stroom in Sub-Sahara-Afrika
00:54
the totaltotaal installedgeïnstalleerd electricityelektriciteit capacitycapaciteit
in sub-SaharanSahara AfricaAfrika
15
42422
3278
00:57
is only about 100 gigawattsgigawatt.
16
45724
2296
maar ongeveer 100 gigawatt bedraagt.
01:00
That's similarsoortgelijk to that of the UKVERENIGD KONINKRIJK.
17
48044
1872
Dat komt overeen met
heel het Verenigd Koninkrijk.
01:02
So this actuallywerkelijk presentspresenteert
a uniqueuniek opportunitykans
18
50615
2760
Dit biedt ons in feite de unieke kans
01:05
to buildbouwen an energyenergie systemsysteem
in the 21stst centuryeeuw
19
53399
3230
om een energiesysteem
voor de 21e eeuw te bouwen
01:08
almostbijna from scratchkrassen.
20
56653
1397
vanaf nul.
01:10
The questionvraag is: How do you do that?
21
58540
2346
Maar hoe doe je dat?
01:13
We could look back to the pastverleden
and replicatekopiëren the waysmanieren
22
61400
2961
We kunnen naar het verleden kijken
en de methoden nabootsen
01:16
in whichwelke we'vewij hebben managedbeheerd to bringbrengen
stablestal, affordablebetaalbare electricityelektriciteit
23
64385
3240
waarmee we vroeger
stabiele, betaalbare elektriciteit
01:19
to a biggroot partdeel of the world's's werelds populationbevolking.
24
67649
2341
naar grote delen van de wereld brachten.
01:22
But we all know that that has
some well-knownbekende terribleverschrikkelijk sidekant effectsbijwerkingen,
25
70518
3196
Maar dat heeft niet alleen
enkele verschrikkelijke bijwerkingen
01:25
suchzodanig as pollutionverontreiniging and climateklimaat changeverandering,
26
73738
2250
zoals vervuiling en klimaatverandering,
01:28
in additiontoevoeging to beingwezen
costlyduur and inefficientinefficiënt.
27
76012
2593
het is ook nog eens duur en inefficiënt.
01:30
With Africa'sAfricaâ™ s populationbevolking setreeks to quadrupleVierpersoonskamer
by the endeinde of the centuryeeuw,
28
78629
3794
Tegen het einde van de eeuw zal
de Afrikaanse bevolking verviervoudigen.
01:34
this is not a theoreticaltheoretisch questionvraag.
29
82447
2271
Dit is dus geen theoretisch probleem.
Afrika heeft veel energie nodig,
en het liefst snel,
01:36
AfricaAfrika needsbehoefte aan a lot of energyenergie,
and it needsbehoefte aan it fastsnel,
30
84742
2613
01:39
because its populationbevolking is boomingbooming
and its economyeconomie needsbehoefte aan to developontwikkelen.
31
87379
3602
want de bevolking groeit
en de economie moet meegroeien.
01:44
So for mostmeest countrieslanden,
the generalalgemeen trajectorytraject of electrificationelektrificatie
32
92212
3717
In de meeste landen
werd hetzelfde algemene traject
van elektrificatie gevolgd:
01:47
has been as followsvolgt.
33
95953
1398
01:49
First, large-scalegrootschalig
gridrooster infrastructureinfrastructuur is put in placeplaats,
34
97375
3094
Eerst wordt een grootschalige
infrastructuur gebouwd,
01:52
usuallydoorgaans with significantsignificant
publicopenbaar investmentinvestering.
35
100493
2421
doorgaans met grote
openbare investeringen.
01:54
That infrastructureinfrastructuur then powersbevoegdheden
productiveproduktief centerscenters,
36
102938
2580
Die infrastructuur levert
stroom aan productiecentra,
01:57
suchzodanig as factoriesfabrieken,
agriculturalagrarisch mechanizationmechanisatie,
37
105542
2982
zoals fabrieken,
landbouwmechanisatie,
02:00
commercialcommercieel enterprisesondernemingen and the like.
38
108548
2612
commerciële bedrijven enzovoort.
02:03
And this then stimulatesstimuleert economiceconomisch growthgroei,
39
111184
2525
Dit stimuleert op zijn beurt
economische groei,
02:05
creatinghet creëren van jobsjobs, raisingverheffing incomesinkomens
40
113733
2267
creëert banen, verhoogt inkomens
en leidt tot een vicieuze cirkel
02:08
and producingproducerende a virtuousdeugdzaam cyclefiets
41
116024
1494
02:09
that helpshelpt more people
affordveroorloven more appliancestoestellen,
42
117542
2675
waarbij meer mensen
toestellen kunnen kopen
02:12
whichwelke then createscreëert residentialwoon-
demandvraag naar for electricityelektriciteit.
43
120241
3015
en zo een residentiële vraag
naar elektriciteit ontstaat.
02:15
But in sub-SaharanSahara AfricaAfrika,
despiteondanks decadestientallen jaren of energyenergie projectsprojecten,
44
123946
3469
Maar in Sub-Sahara-Afrika,
ondanks decennia aan energieprojecten,
02:19
we haven'thebben niet really seengezien these benefitsvoordelen.
45
127439
2440
zien we deze voordelen nog altijd niet.
02:22
The energyenergie projectsprojecten have oftenvaak
been characterizedgekarakteriseerde by wasteverspilling,
46
130657
2805
De energieprojecten
gingen vaak gepaard met afval,
02:25
corruptioncorruptie and inefficiencyinefficiëntie;
47
133486
2098
corruptie en inefficiëntie.
02:27
our rurallandelijk electrificationelektrificatie
ratesprijzen are really lowlaag,
48
135608
2804
Op het platteland
is er nauwelijks elektriciteit
02:30
and our urbanstedelijk ratesprijzen could be better;
49
138436
2348
en in de stedelijke gebieden
kan het beter.
02:32
the reliabilitybetrouwbaarheid of
our electricityelektriciteit is terribleverschrikkelijk;
50
140808
3232
De stroomvoorziening is onbetrouwbaar
02:36
and we have some of the highesthoogst
electricityelektriciteit pricesprijzen in the wholegeheel worldwereld-.
51
144064
3465
en de elektriciteitsprijzen
behoren tot de hoogste ter wereld.
02:39
And on toptop of all of this,
52
147553
1680
Daar komt nog eens bij
02:41
we are now facinggeconfronteerd the impactsimpacts of
the growinggroeiend climateklimaat catastrophecatastrofe head-onfrontaal.
53
149257
4094
dat we nu te maken krijgen met de gevolgen
van de groeiende klimaatramp.
02:46
So AfricaAfrika will need
to find a differentverschillend pathpad.
54
154145
2267
Afrika zal dus een andere
weg moeten zoeken.
02:49
And, as it turnsbochten out,
we are now witnessinggetuige
55
157588
2099
We zijn trouwens nu al getuige
02:51
some prettymooi excitingopwindend disruptionontwrichting
in the AfricanAfrikaanse energyenergie spaceruimte.
56
159711
3352
van een spannende verandering
in de Afrikaanse energieruimte.
02:55
This newnieuwe pathpad is calledriep off-gridoff-grid solarzonne-,
57
163547
2472
Deze nieuwe weg
heet off-grid zonne-energie
02:58
and it's enabledingeschakeld by cheapgoedkoop solarzonne- panelspanelen,
58
166043
2221
en is mogelijk dankzij
goedkope zonnepanelen
03:00
advancesvoorschotten in LED and batteryaccu technologytechnologie,
59
168288
2421
en de vooruitgang
in led- en batterijtechnologie,
03:02
and combinedgecombineerde with
innovativeinnovatief businessbedrijf modelsmodellen.
60
170733
2302
in combinatie met
innovatieve bedrijfsmodellen.
03:05
So these off-gridoff-grid solarzonne- productsproducten
typicallytypisch rangereeks from a singlesingle lightlicht
61
173059
3968
Deze off-grid zonneproducten
variëren van één enkele lamp
03:09
to home systemsysteem kitsKits
that can chargein rekening brengen phonestelefoons,
62
177051
3082
tot kits voor thuissystemen
die telefoons opladen,
03:12
powermacht a televisiontelevisie
63
180157
1873
een televisie van stroom voorzien,
of een ventilator laten draaien.
03:14
or runrennen a fanventilator.
64
182054
1483
03:15
I want to be clearduidelijk:
65
183561
1409
Laat mij duidelijk zijn:
03:16
off-gridoff-grid solarzonne- is a biggroot dealtransactie in AfricaAfrika.
66
184994
2641
off-grid zonne-energie
is belangrijk in Afrika.
03:19
I have workedwerkte in the sectorsector for yearsjaar,
67
187659
1885
Ik heb jaren in de sector gewerkt
03:21
and these productsproducten are enablinginschakelen us
to extenduitbreiden basicbasis- energyenergie servicesdiensten
68
189568
3410
en dankzij deze producten
kunnen we primaire energiediensten leveren
03:25
to some of the world's's werelds poorestarmste,
69
193002
1736
aan de armsten ter wereld
03:26
raisingverheffing theirhun qualitykwaliteit of life.
70
194762
1889
om hun levenskwaliteit te verbeteren.
03:28
This is a very good
and a very importantbelangrijk thing.
71
196675
3243
Dit is een heel goede en belangrijke zaak.
03:31
HoweverEchter, off-gridoff-grid solarzonne- will not solveoplossen
energyenergie povertyarmoede in AfricaAfrika,
72
199942
4636
Toch zal off-grid zonne-energie
de energiearmoede niet oplossen,
03:36
and for that matterer toe doen,
73
204602
1195
maar dat geldt ook
voor een top-downstrategie
03:37
neithernoch will a top-downondersteboven effortinspanning
to connectaansluiten everyelk unservedonaangeboord householdhuishouden
74
205821
3139
waarbij elk huishouden
wordt aangesloten op het distributienet.
03:40
to the gridrooster.
75
208984
1250
03:42
See, I'm not here to rehashRehash
that played-outuitgespeelde "on-versus-off-gridon-versus-off-grid"
76
210258
4655
Ik ben hier niet om het opnieuw
te hebben over 'on-grid' versus 'off-grid'
03:46
or "old-versus-newoud-versus-nieuw" debatedebat.
77
214937
1668
of oud versus nieuw.
03:48
InsteadIn plaats daarvan,
78
216629
1155
Nee,
ik ben van mening dat ons onvermogen
03:49
I believe that our inabilityonvermogen
to grappleGrApple with and trulywerkelijk addressadres
79
217808
3351
om echt werk te maken
van de energiearmoede in Afrika
03:53
energyenergie povertyarmoede in AfricaAfrika
80
221183
1210
drie oorzaken heeft.
03:54
stemsstengels from threedrie mainhoofd sourcesbronnen.
81
222417
1715
03:56
First, we don't really have
a clearduidelijk understandingbegrip
82
224616
2950
Ten eerste hebben we geen duidelijk begrip
03:59
of what energyenergie povertyarmoede is,
or how deepdiep it goesgaat.
83
227590
3071
van wat energiearmoede is
en hoe ernstig het is.
04:03
SecondTweede, we are avoidingvermijden
complexcomplex systemicsystemische issueskwesties
84
231023
2860
Ten tweede vermijden we
complexe systemische problemen
04:05
and preferverkiezen quicksnel fixesfixes.
85
233907
1776
en gaan we liever voor een lapmiddel.
04:07
And thirdderde, we are misdirectingnaar
concernszorgen about climateklimaat changeverandering.
86
235707
3517
Ten derde trekken we verkeerde conclusies
over de klimaatverandering.
04:11
CombinedGecombineerd, these threedrie mistakesfouten are leadingleidend
us to imposeleggen a WesternWestern debatedebat
87
239694
3788
Samen brengen deze drie fouten ons ertoe
om een Westers debat op te leggen
over de toekomst van energie
04:15
on the futuretoekomst of energyenergie
88
243506
1271
04:16
and fallingvallend back on paternalisticpaternalistische
attitudesattitudes towardsnaar AfricaAfrika.
89
244801
2995
en hervallen we in een paternalistische
houding tegenover Afrika.
Ik ga deze drie problemen
proberen te ontleden.
04:20
So let me try and unpackuitpakken
these threedrie questionsvragen.
90
248378
2260
04:22
First, what exactlyprecies is energyenergie povertyarmoede?
91
250662
2319
Ten eerste, wat is energiearmoede juist?
04:25
The mainhoofd energyenergie povertyarmoede targeteddoelgerichte indicatorindicator
92
253005
2518
De belangrijkste indicator
voor energiearmoede
04:27
is enshrinedverankerd in the UN'sVan de Verenigde Naties SeventhZevende
SustainableDuurzame DevelopmentOntwikkeling GoalDoel,
93
255547
2941
is opgenomen in de VN's zevende
Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling
04:30
or SDGSdg 7.
94
258512
1230
of SDG 7.
04:31
It callscalls for 100 percentprocent
of the world's's werelds populationbevolking
95
259766
2661
Die streeft ernaar
om 100% van de wereldbevolking
04:34
to have accesstoegang to electricityelektriciteit
by the yearjaar 2030.
96
262451
2431
toegang te geven
tot elektriciteit tegen 2030.
04:37
This binarybinair thresholddrempel, howeverechter,
97
265457
1665
Maar deze binaire doelstelling
04:39
ignoresnegeert the qualitykwaliteit, reliabilitybetrouwbaarheid
or utilitynut of the powermacht,
98
267146
4309
houdt geen rekening met de kwaliteit,
betrouwbaarheid of het nut van de stroom,
04:43
thoughhoewel indicatorsindicatoren
are currentlymomenteel beingwezen developedontwikkelde
99
271479
2241
hoewel nu toch indicatoren
worden ontwikkeld
04:45
that will try and capturevangst these things.
100
273744
2194
om met die aspecten rekening te houden.
04:47
HoweverEchter, the questionvraag of when
a householdhuishouden is consideredbeschouwd "connectedaangesloten"
101
275962
3225
De vraag wanneer een huishouden
wordt beschouwd als 'aangesloten'
04:51
is not quiteheel clear-cutscherp omlijnd.
102
279211
1797
is niet zo eenvoudig te beantwoorden.
04:53
So, for examplevoorbeeld, last yearjaar
the IndianIndische PrimePrime MinisterMinister NarendraNarendra ModiModi
103
281032
3731
Vorig jaar kondigde de Indiase premier
Narendra Modi bijvoorbeeld aan
04:56
declaredverklaard all of the villagesdorpen
in IndiaIndia electrifiedstroomstoten,
104
284787
2715
dat alle dorpen in India
geëlektrificeerd zijn,
04:59
the criteriacriteria for electrificationelektrificatie beingwezen
105
287526
2010
met als criteria voor elektrificatie:
05:01
a transformertransformator in everyelk villagedorp
plusplus its publicopenbaar centerscenters
106
289560
3071
een transformator in elk dorp
en in de openbare centra,
05:04
and 10 percentprocent -- 10 percentprocent --
of its householdshuishoudens connectedaangesloten.
107
292655
3835
en 10 procent -- 10 procent --
aangesloten huishoudens.
05:09
MeanwhileOndertussen,
108
297452
1171
Maar ...
05:10
the InternationalInternational EnergyEnergie AgencyAgentschap,
whichwelke trackssporen progressvooruitgang againsttegen SDGSdg 7,
109
298647
4536
het Internationaal Energieagentschap,
dat de vooruitgang van SDG 7 bijhoudt,
05:15
definesdefinieert energyenergie accesstoegang as
50 kilowattkilowatt hoursuur perper personpersoon perper yearjaar.
110
303207
4960
definieert energietoegang
als 50 kWh per persoon per jaar.
05:20
That's enoughgenoeg to powermacht
some lightlicht bulbsbollen and chargein rekening brengen a phonetelefoon,
111
308597
3725
Dat is genoeg voor wat lampen
en om een telefoon op te laden,
05:24
perhapsmisschien runrennen a low-wattLow-watt TVTV or fanventilator
for a fewweinig hoursuur a day.
112
312346
4476
misschien voor een energiezuinige tv
of een ventilator enkele uren per dag.
05:28
Now, providinghet verstrekken van entry-levelinstap accesstoegang
is an importantbelangrijk first stepstap,
113
316846
4207
Een basisvoorziening creëren
is een belangrijke eerste stap,
05:33
but let's not romanticizeromantiseren the situationsituatie.
114
321077
2737
maar we moeten realistisch blijven.
05:35
By any standardstandaard-, a fewweinig lightslichten
and not much elseanders
115
323838
3244
Enkele lampen en voor de rest niets,
05:39
is still livingleven in energyenergie povertyarmoede.
116
327106
2119
dat is nog altijd leven in energiearmoede.
05:41
And what's more,
117
329979
1459
En bovendien ...
05:43
these energyenergie povertyarmoede
indicatorsindicatoren and targetsdoelen
118
331462
2822
deze indicatoren en doelstellingen
voor energiearmoede
05:46
coverdeksel only residentialwoon- use.
119
334308
2174
gelden alleen voor residentieel gebruik.
05:48
And yetnog, householdshuishoudens accountaccount
for just about one quarterkwartaal
120
336506
3269
Toch zijn huishoudens maar goed
voor een ongeveer een kwart
van het wereldwijde energieverbruik.
05:51
of the world's's werelds electricityelektriciteit consumptionconsumptie.
121
339799
1887
05:53
That's because mostmeest of our powermacht
is used in industriesindustrieën and for commercehandel.
122
341710
4059
Want het grootste deel van onze energie
wordt gebruikt door industrie en handel.
05:57
WhichDie bringsbrengt me to my mainhoofd pointpunt:
123
345793
2247
En dat brengt me
bij mijn belangrijkste punt:
06:00
countrieslanden cannotkan niet growgroeien out of povertyarmoede
withoutzonder accesstoegang to abundantovervloedig,
124
348064
3843
Landen kunnen niet uit de armoede geraken
zonder toegang tot overvloedige,
betaalbare en betrouwbare elektriciteit
06:03
affordablebetaalbare and reliablebetrouwbaar electricityelektriciteit
to powermacht these productiveproduktief centerscenters,
125
351931
4232
om hun productiecentra te laten draaien.
06:08
or what I call "EnergyEnergie for GrowthGroei."
126
356187
2325
Dat noem ik 'Energie voor Groei'.
06:10
As you can see from this graphdiagram,
127
358536
1620
Zoals te zien is in deze grafiek,
06:12
there's simplyeenvoudigweg no suchzodanig thing
as a low-energylage-energie, high-incomemet een hoog inkomen countryland.
128
360180
3560
is er niet zoiets als een land
met weinig energie en een hoog inkomen.
06:15
It doesn't existbestaan.
129
363764
1377
Dat bestaat niet.
06:17
And yetnog, threedrie billionmiljard people in the worldwereld-
130
365165
2511
En toch leven drie miljard mensen
06:19
currentlymomenteel liveleven in countrieslanden withoutzonder
reliablebetrouwbaar, affordablebetaalbare electricityelektriciteit --
131
367700
3675
momenteel in een land zonder
betrouwbare, betaalbare elektriciteit --
06:23
not just to powermacht theirhun homeshuizen
but alsoook theirhun factoriesfabrieken,
132
371399
3292
niet alleen voor hun huizen,
maar ook voor hun fabrieken,
06:26
theirhun officekantoor buildingsgebouwen, theirhun datagegevens centerscenters
133
374715
2342
hun kantoren, hun datacenters
06:29
and other economiceconomisch activitiesactiviteiten.
134
377081
1956
en andere economische activiteiten.
Alleen door huizen en kleine bedrijven
aan te sluiten op het net
06:31
MerelySlechts electrifyingopwindende householdshuishoudens
and microenterprisesmicro-ondernemingen
135
379529
2996
wordt deze onderliggende
energiearmoede niet opgelost.
06:34
cannotkan niet solveoplossen this deeperdiepere energyenergie povertyarmoede.
136
382549
2596
06:37
To solveoplossen energyenergie povertyarmoede,
137
385169
1525
Om energiearmoede op te lossen
06:38
we need to deliverleveren reliablebetrouwbaar,
affordablebetaalbare electricityelektriciteit at scaleschaal,
138
386718
4563
moeten we betrouwbare, betaalbare
elektriciteit leveren op grote schaal
06:43
to powermacht economy-wideEconomy-Wide jobbaan creationschepping
and incomeinkomen growthgroei.
139
391305
3950
om in de hele economie banen te creëren
en de inkomens te laten stijgen.
06:47
This need, howeverechter, bumpsDrempels
againsttegen an emergingopkomende narrativeverhaal that,
140
395279
4222
Deze behoefte botst echter
met het opkomende discours dat zegt
dat we door de klimaatverandering
06:51
facedgeconfronteerd with climateklimaat changeverandering,
141
399525
1345
06:52
we all need to transitionovergang
from largegroot, centralizedgecentraliseerde powermacht systemssystemen
142
400894
3647
allemaal moeten omschakelen van grote,
gecentraliseerde energiesystemen
06:56
to small-scalekleinschalige distributedgedistribueerd powermacht.
143
404565
2094
naar een distributie op kleine schaal.
06:59
The growthgroei of off-gridoff-grid solarzonne- in AfricaAfrika --
144
407722
1977
Off-grid zonne-energie in Afrika --
07:01
and let me repeatherhaling,
off-gridoff-grid solarzonne- is a good thing --
145
409723
2541
en ik herhaal, off-grid
zonne-energie is positief --
07:04
but that growthgroei fitspast bij nicelyaardig
into this narrativeverhaal
146
412288
3028
maar de groei ervan
past netjes binnen dat discours
en heeft geleid tot beweringen
07:07
and has led to those claimsvorderingen that AfricaAfrika
is leapfroggingsprongen the oldoud waysmanieren of energyenergie
147
415340
4101
dat Afrika de oude manier
van energieproductie overslaat
07:11
and buildinggebouw its powermacht systemsysteem
from the groundgrond up,
148
419465
2726
en zijn energiesysteem van nul opbouwt,
07:14
one solarzonne- panelpaneel at a time.
149
422215
1758
zonnepaneel per zonnepaneel.
07:16
It's a niceleuk, solicitousbezorgd narrativeverhaal,
but alsoook quiteheel naNBïveve.
150
424942
3937
Het is een mooi, aantrekkelijk discours,
maar ook heel naïef.
07:21
Like manyveel narrativesverhalen
of technologicaltechnologisch disruptionontwrichting,
151
429660
2970
Zoals vele verhalen
over technologische disruptie,
07:24
oftenvaak inspiredgeinspireerd by SiliconSilicium ValleyVallei,
152
432654
1998
vaak geïnspireerd door Silicon Valley,
07:26
it takes for grantedtoegekend the existingbestaand systemssystemen
that underpinten grondslag liggen aan all of this transformationtransformatie.
153
434676
4885
vergeet het de bestaande systemen die
aan de basis liggen van de transformatie.
07:32
You see, when it comeskomt
to innovatinginnoveren and energyenergie,
154
440067
3318
Als het gaat over innovatie en energie
07:35
the WestWest is workingwerkend around the edgesranden
of a systemsysteem that is triedbeproefd and testedgetest.
155
443409
4391
werkt het Westen aan de rand
van een systeem dat zich al heeft bewezen.
07:39
And so all the sexysexy stuffspul --
156
447824
1967
En al het sexy gedoe --
07:41
the rooftopop het dak solarzonne-,
157
449815
1492
de zonnepanelen op het dak,
07:43
the smartslim householdhuishouden devicesapparaten,
the electricelektrisch vehiclesvoertuigen --
158
451331
3461
de smart devices,
de elektrische voertuigen --
07:46
all of this is builtgebouwd on toptop of a massivemassief
and absolutelyAbsoluut essentialessentieel gridrooster,
159
454816
4125
dat is allemaal gebouwd bovenop een groot
en absoluut essentieel stroomnet,
07:50
whichwelke itselfzelf existsbestaat withinbinnen
a provenbewezen governancebestuur frameworkkader.
160
458965
3381
dat op zijn beurt bestaat
binnen een beproefd overheidskader.
07:55
Even the mostmeest advancedgevorderd
countrieslanden in the worldwereld-
161
463608
2205
Zelfs de meest geavanceerde
landen ter wereld
07:57
don't have an examplevoorbeeld of an energyenergie systemsysteem
that is all edgesranden and no centercentrum at scaleschaal.
162
465837
4239
hebben geen groot energiesysteem
zonder grootschalige, centrale productie.
08:03
So ultimatelytenslotte, no approachnadering --
163
471163
2638
Uiteindelijk kan geen enkele aanpak --
08:05
be it centralizedgecentraliseerde or distributedgedistribueerd,
renewablehernieuwbare or fossil-basedop fossiele basis --
164
473825
3762
gecentraliseerd of lokaal,
hernieuwbaar of fossiel --
08:09
can succeedslagen in solvingoplossen energyenergie povertyarmoede
165
477611
2591
de energiearmoede oplossen
zonder eerst een manier te vinden
08:12
withoutzonder findingbevinding a way to deliverleveren
reliablebetrouwbaar, affordablebetaalbare electricityelektriciteit
166
480226
4154
om betrouwbare, betaalbare
elektriciteit te leveren
08:16
to Africa'sAfricaâ™ s emergingopkomende industrialindustrieel
and commercialcommercieel sectorssectoren.
167
484404
3380
aan Afrika's opkomende
industriële en commerciële sectoren.
08:20
So, it's not just lightslichten
in everyelk rurallandelijk home.
168
488312
3070
Het gaat dus niet alleen
om verlichting in elk afgelegen huis.
08:23
It's powermacht for Africa'sAfricaâ™ s citiessteden
that are growinggroeiend fastsnel
169
491908
3346
Het gaat om stroom voor
de snelgroeiende steden in Afrika
08:27
and increasinglyin toenemende mate fullvol
of youngjong, capablein staat people
170
495278
2630
die vollopen met jonge, talentvolle mensen
08:29
in desperateten einde raad need of a jobbaan.
171
497932
1732
wanhopig op zoek naar een baan.
08:32
This in turnbeurt will requirevereisen
significantsignificant interconnectivityinterconnectiviteit
172
500303
3756
Dit zal op zijn beurt
heel wat interconnectiviteit vereisen
08:36
and economieseconomieën of scaleschaal,
173
504083
1523
en schaalvergrotingen,
08:37
makingmaking a robustrobuust and modernmodern gridrooster
174
505630
1941
zodat een robuust en sterk stroomnet
08:39
a crucialbeslissend piecestuk of any
energyenergie povertyarmoede solutionoplossing.
175
507595
2860
essentieel is voor gelijk welke
oplossing voor energiearmoede.
08:43
So, our secondtweede mistakevergissing is fallingvallend
for the allureallure of the quicksnel fixrepareren.
176
511821
4221
De tweede fout die we dus maken,
is dat we voor lapmiddelen kiezen.
08:48
You see, energyenergie povertyarmoede existsbestaat
177
516417
1883
Energiearmoede doet zich voor
08:50
withinbinnen a complexcomplex socioeconomicsociaal-economische
and politicalpolitiek contextcontext.
178
518324
3347
binnen een complexe sociaaleconomische
en politieke context.
08:54
And partdeel of the appealin beroep gaan
of newnieuwe electrificationelektrificatie modelsmodellen
179
522121
3076
Een deel van de charme
van nieuwe elektrificatiemodellen
08:57
suchzodanig as off-gridoff-grid solarzonne-, for examplevoorbeeld,
180
525221
1772
zoals off-grid zonne-energie
08:59
is they can oftenvaak bypassBypass the glacialglaciale pacetempo
and inefficiencyinefficiëntie of governmentregering.
181
527017
4584
is dat ze geen last hebben
van langzame en inefficiënte overheden.
09:03
See, with smallklein systemssystemen you can skipoverspringen
the bureaucraciesbureaucratieën and the utilitieshulpprogramma 's
182
531625
4496
Met kleine systemen kan je de bureaucratie
en nutsbedrijven overslaan
09:08
and sellverkopen directlydirect to customersklanten.
183
536145
1912
en direct aan klanten verkopen.
09:10
But to confrontconfronteren energyenergie povertyarmoede,
184
538914
2768
Maar om energiearmoede aan te pakken
09:13
you cannotkan niet ignorenegeren governmentsoverheden,
you cannotkan niet ignorenegeren institutionsinstellingen,
185
541706
3174
kan je overheden niet negeren,
kan je de instellingen niet negeren.
09:16
you cannotkan niet ignorenegeren the manyveel playersspelers
involvedbetrokken in makingmaking, movingin beweging
186
544904
3708
Je kan de vele spelers niet negeren
voor het produceren, transporteren
09:20
and usinggebruik makend van electricityelektriciteit at scaleschaal,
187
548636
2591
en gebruiken van elektriciteit
op grote schaal.
09:23
whichwelke is a way to say that when it comeskomt
to providinghet verstrekken van energyenergie for growthgroei,
188
551251
3639
Met andere woorden,
energie leveren voor groei
09:26
it's not just about
innovatinginnoveren the technologytechnologie,
189
554914
2578
heeft niet alleen te maken
met technologische innovaties,
09:29
it's about the slowlangzaam and hardhard work
of improvingverbeteren governancebestuur, institutionsinstellingen
190
557516
4531
maar met het trage en langzame werk
om de overheid, de instellingen
09:34
and the broaderbredere macroenvironmentmacroenvironment.
191
562071
1920
en de bredere macro-omgeving
te verbeteren.
09:37
OK, so this is all good and niceleuk, you say.
192
565022
3285
Oké, dat kan best zijn, zeg je dan.
09:40
But what about climateklimaat changeverandering?
193
568743
1635
Maar wat met de klimaatverandering?
09:42
How do we ensureervoor zorgen a high-energyhoog-energetische
futuretoekomst for everyoneiedereen
194
570968
3404
Hoe garanderen we een toekomst
met energie voor iedereen
09:46
while alsoook curbinginperken our emissionsemissies?
195
574396
1963
en dringen we ook onze uitstoot terug?
09:49
Well, we'llgoed have to make
some complexcomplex tradeoffsnadelen,
196
577411
3148
Daarvoor moeten we enkele
complexe compromissen sluiten,
09:52
but I believe that
a high-energyhoog-energetische futuretoekomst for AfricaAfrika
197
580583
2374
maar een energierijke toekomst voor Afrika
09:54
is not mutuallyonderling exclusiveexclusief
to a low-carbonkoolstofarme futuretoekomst.
198
582981
2716
kan hand in hand gaan
met een koolstofarme toekomst.
09:58
And make no mistakevergissing:
199
586239
1408
Vergis jullie niet:
09:59
the worldwereld- cannotkan niet expectverwachten AfricaAfrika
to remainblijven in energyenergie povertyarmoede
200
587671
2940
de wereld kan niet verwachten
dat Afrika energiearm blijft
10:02
because of climateklimaat changeverandering.
201
590635
1514
vanwege de klimaatverandering.
10:04
(ApplauseApplaus)
202
592173
3769
(Applaus)
10:11
ActuallyEigenlijk, the factsfeiten showtonen
that the oppositetegenover is truewaar.
203
599949
3296
Uit de feiten blijkt
het tegenovergestelde.
10:15
EnergyEnergie will be essentialessentieel for AfricaAfrika
to adaptzich aanpassen to climateklimaat changeverandering
204
603269
3194
Energie is essentieel voor Afrika
om de klimaatverandering te weerstaan
10:18
and buildbouwen resilienceveerkracht.
205
606487
1481
en veerkrachtiger te worden.
10:19
You see, risingstijgende lijn temperaturestemperaturen will mean
increasedtoegenomen demandvraag naar for spaceruimte coolingkoeling
206
607992
4004
Door de stijgende temperaturen zal er
meer vraag zijn naar airconditioning
10:24
and coldkoude storageopslagruimte.
207
612020
1173
en koelopslag.
10:25
DecliningDalende waterwater tablestafels will mean
increasedtoegenomen pumpedgepompt irrigationirrigatie.
208
613217
3676
Door het dalende grondwater zullen meer
pompen worden gebruikt voor irrigatie.
10:28
And extremeextreem weatherweer and risingstijgende lijn seazee levelslevels
will requirevereisen a significantsignificant expansionuitbreiding
209
616917
3862
Extreem weer en de stijgende zeespiegel
zullen een aanzienlijke
uitbreiding en versteviging
10:32
and reinforcementversterking of our infrastructureinfrastructuur.
210
620803
2231
van onze infrastructuur vergen.
10:35
These are all energy-intensiveenergie-intensieve activitiesactiviteiten.
211
623058
2660
Dit zijn allemaal
energie-intensieve activiteiten.
Een evenwicht vinden
tussen klimaatverandering
10:38
So balancingBalancing climateklimaat changeverandering
and Africa'sAfricaâ™ s pressingpersing need
212
626535
3506
en Afrika's behoefte om te schakelen
naar een energierijke toekomst
10:42
to transitionovergang to a high-energyhoog-energetische futuretoekomst
213
630065
2041
zal moeilijk zijn.
10:44
will be toughtaai.
214
632130
1231
Maar hier valt niet over te onderhandelen;
we moeten een manier vinden.
10:45
But doing so is nonnegotiablezij;
we will have to find a way.
215
633385
3861
10:49
The first stepstap is broadeningverbreding
the termstermen of the debatedebat
216
637790
2575
We moeten eerst het debat verbreden,
10:52
away from this either-oreither-or framingframing.
217
640389
2689
weg van het of/of-verhaal.
10:55
And we alsoook mustmoet stop
romanticizingromantiseren solutionsoplossingen
218
643102
2583
We moeten ook stoppen
met oplossingen te verheerlijken
10:57
that distractafleiden us from the corekern challengesuitdagingen.
219
645709
2276
die ons afleiden van de échte uitdagingen.
11:01
And let's not alsoook forgetvergeten that AfricaAfrika
is endowedbegiftigd with vastgroot naturalnatuurlijk resourcesmiddelen,
220
649572
4348
Laten we ook niet vergeten dat Afrika
enorme natuurlijke rijkdommen bezit,
11:05
includinginclusief significantsignificant renewablehernieuwbare potentialpotentieel.
221
653944
2614
waaronder veel hernieuwbare bronnen.
11:08
For examplevoorbeeld, in KenyaKenia, where I'm from,
222
656979
2741
Zo is in Kenia, mijn thuisland,
11:11
geothermalgeothermische powermacht accountsrekeningen
for halfvoor de helft of our electricityelektriciteit generationgeneratie,
223
659744
3764
geothermische energie goed
voor de helft van onze stroomproductie,
11:15
and with hydroHydro beingwezen
the other majorgroot sourcebron,
224
663532
2069
en met waterkracht als andere grote bron,
11:17
we are alreadynu al mainlyhoofdzakelijk poweredaangedreven
by renewablehernieuwbare energyenergie.
225
665625
2451
draaien we nu al
vooral op hernieuwbare energie.
11:20
We alsoook just broughtbracht onlineonline
Africa'sAfricaâ™ s largestDe grootste windwind farmfarm
226
668100
3284
We hebben ook net Afrika's grootste
windmolenpark geactiveerd
11:23
and EastEast Africa'sAfricaâ™ s biggestgrootste solarzonne- facilityfaciliteit.
227
671408
2914
en de grootste centrale
voor zonne-energie in Oost-Afrika.
11:26
(ApplauseApplaus)
228
674346
3639
(Applaus)
11:30
In additiontoevoeging,
229
678906
1389
Bovendien ...
11:32
newnieuwe technologytechnologie meansmiddelen that we can now
runrennen and designontwerp our powermacht systemssystemen
230
680319
3789
Dankzij nieuwe technologieën kunnen we nu
onze energiesystemen ontwikkelen
11:36
and use energyenergie more efficientlyefficiënt than ever,
231
684132
2458
en efficiënter dan ooit
met energie omspringen;
11:38
doing more with lessminder.
232
686614
1684
we doen meer met minder.
11:40
EnergyEnergie efficiencyrendement
will be an importantbelangrijk toolgereedschap
233
688322
2157
Energie-efficiëntie
wordt een belangrijke tool
11:42
in the fightstrijd againsttegen climateklimaat changeverandering.
234
690503
2124
in de strijd tegen klimaatverandering.
11:45
So in closingsluitend, I'd just like to say that
AfricaAfrika is a realecht placeplaats with realecht people,
235
693998
5273
Tot slot wil ik nog zeggen dat Afrika
een echte plek is met echte mensen
11:51
navigatingnavigeren complexcomplex challengesuitdagingen
and majorgroot transitionsovergangen,
236
699295
3207
die complexe uitdagingen aangaan
en grote veranderingen meemaken,
11:54
just like any other regionregio of the worldwereld-.
237
702526
2296
net als elke andere regio in de wereld.
11:56
(ApplauseApplaus)
238
704846
3152
(Applaus)
12:02
And while eachelk countryland and eachelk regionregio
239
710390
2665
En hoewel elk land en elke regio
12:05
has its socialsociaal, economiceconomisch
and politicalpolitiek quirksgrillen,
240
713079
2908
andere sociale, economische
en politieke grillen heeft,
12:08
the physicsfysica of electricityelektriciteit
are the samedezelfde everywhereoveral.
241
716011
2566
zijn de wetten van de fysica
overal dezelfde.
12:10
(LaughterGelach) (ApplauseApplaus)
242
718601
3753
(Gelach) (Applaus)
12:14
And the energyenergie needsbehoefte aan of our economieseconomieën
243
722378
3022
De energiebehoeften van onze economieën
12:17
are just as intensiveintensief as those
of any other economyeconomie.
244
725424
3380
zijn even groot als die
van elke andere economie.
12:21
So, the expansionuitbreiding
of householdhuishouden electrificationelektrificatie
245
729535
2825
Meer huishoudens aansluiten
op het elektriciteitsnet
12:24
throughdoor a mixmengen of
on-on- and off-gridoff-grid solutionsoplossingen
246
732384
2158
via een mix van on- en off-gridoplossingen
12:26
has had an incredibleongelooflijk impactbotsing in AfricaAfrika.
247
734566
2342
heeft een enorme impact in Afrika.
12:28
But they are nowherenergens nearin de buurt sufficientvoldoende
for solvingoplossen energyenergie povertyarmoede.
248
736932
3279
Toch is dit lang niet genoeg
om energiearmoede op te lossen.
12:32
To solveoplossen energyenergie povertyarmoede,
249
740628
1698
Om energiearmoede op te lossen
moeten we elektriciteit produceren
12:34
we need generationgeneratie of electricityelektriciteit
from diverseverschillend sourcesbronnen at scaleschaal
250
742350
4130
op grote schaal via verschillende bronnen
en moderne stroomnetten
12:38
and modernmodern gridsrasters to powermacht
a high-energyhoog-energetische futuretoekomst,
251
746504
2467
om een energierijke toekomst te creëren
12:40
in whichwelke AfricansAfrikanen can enjoygenieten
modernmodern livingleven standardsstandaarden
252
748995
2752
waarin Afrikanen kunnen genieten
van een moderne levensstandaard
12:43
and well-payinggoedbetaalde jobsjobs.
253
751771
1491
en goed betaalde banen.
12:45
AfricansAfrikanen deserveverdienen this,
254
753744
1788
De Afrikanen verdienen dit,
12:47
and with one of everyelk fourvier people
in the worldwereld- projectedgeprojecteerd to be AfricanAfrikaanse
255
755556
4087
en aangezien Afrikanen een kwart
van de wereldbevolking zullen uitmaken
12:51
by the yearjaar 2100,
256
759667
1646
tegen 2100,
12:53
the planetplaneet needsbehoefte aan it.
257
761337
1251
verdient onze planeet dit.
12:54
Thank you.
258
762612
1166
Dank je wel.
12:55
(ApplauseApplaus)
259
763802
2969
(Applaus)
Translated by Tom Van Cleempoel

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Rose M. Mutiso - Energy scientist
As the Research Director of the Energy for Growth Hub, Rose M. Mutiso works with a global network of experts finding solutions for energy deficits across Africa and Asia. She is also cofounder of the Mawazo Institute, helping African women to become scholars and thought leaders.

Why you should listen

As a student in Nairobi, Kenya, Rose M. Mutiso dreamed of following her curiosity. Drawn to materials science and engineering -- which underpins ubiquitous features of modern life like plastics and electronics -- she received a PhD in the field, pursuing nanotechnology, polymer physics and creating materials for energy and electronic applications. As a postdoctoral fellow in the US Senate, Mutiso coauthored legislation signed into law by President Barack Obama.

Grateful for an education supported by financial aid and taxpayer-funded research, Mutiso resolved to help inspire Africa's next generation of female scholars. She cofounded the Mawazo ("Ideas") Institute, a nonprofit research institute based in Nairobi. She is also research director of the Energy for Growth Hub, working with global experts to find solutions for energy deficits in developing countries. Her dream is to see more African women shaping decision-making and public discourse on critical issues such as energy poverty.

More profile about the speaker
Rose M. Mutiso | Speaker | TED.com