ABOUT THE SPEAKER
Janelle Shane - AI researcher
While moonlighting as a research scientist, Janelle Shane found fame documenting the often hilarious antics of AI algorithms.

Why you should listen

Janelle Shane's humor blog, AIweirdness.com, looks at, as she tells it, "the strange side of artificial intelligence." Her upcoming book, You Look Like a Thing and I Love You: How AI Works and Why It's Making the World a Weirder Place, uses cartoons and humorous pop-culture experiments to look inside the minds of the algorithms that run our world, making artificial intelligence and machine learning both accessible and entertaining.

According to Shane, she has only made a neural network-written recipe once -- and discovered that horseradish brownies are about as terrible as you might imagine.

More profile about the speaker
Janelle Shane | Speaker | TED.com
TED2019

Janelle Shane: The danger of AI is weirder than you think

Janelle Shane: Yapay zekâ tehlikesi düşündüğünüzden daha garip

Filmed:
376,501 views

Yapay zekânın tehlikesi aslında bizlere karşı ayaklanacakları değil, tam olarak yapmalarını istediğimiz şeyleri yapacak olmalarıdır diyor, yapay zeka araştırmacısı Janelle Shane. İnsanların problemlerini çözmeyi deneyen -- yeni dondurma tatları yaratmak veya yoldaki arabaları tanımak gibi -- yapay zekâ algoritmalarının garipliğini ve bazen de korkutucu tuhaflıklarını paylaşan Shane, yapay zekânın neden henüz gerçek beyin ile aynı düzeyde olamayacağını gösteriyor.
- AI researcher
While moonlighting as a research scientist, Janelle Shane found fame documenting the often hilarious antics of AI algorithms. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
So, artificialyapay intelligencezeka
0
1765
3000
Yapay zekânın,
00:16
is knownbilinen for disruptingengellemeden
all kindsçeşit of industriesEndüstriyel.
1
4789
3529
her tür endüstriyi
bozduğu bilinmektedir.
00:20
What about icebuz creamkrem?
2
8961
2043
Peki ya dondurma?
00:23
What kindtür of mind-blowingsanrılama
newyeni flavorstatlar could we generateüretmek
3
11879
3639
Gelişmiş bir yapay zekânın gücüyle
00:27
with the powergüç of an advancedileri
artificialyapay intelligencezeka?
4
15542
2976
akıllara durgunluk verecek
ne tür tatlar oluşturabiliriz?
00:31
So I teamedtakım up with a groupgrup of coderskodlama
from KealingKealing MiddleOrta SchoolOkul
5
19011
4161
Bu sorunun cevabını bulmak için
Kealing orta okulundan
bir grup kodlayıcı ile birlikte çalıştım.
00:35
to find out the answerCevap to this questionsoru.
6
23196
2241
00:37
They collectedtoplanmış over 1,600
existingmevcut icebuz creamkrem flavorstatlar,
7
25461
5081
Mevcut olan yaklaşık 1600
dondurma tadını topladılar
00:42
and togetherbirlikte, we fedfederasyon them to an algorithmalgoritma
to see what it would generateüretmek.
8
30566
5522
ve birlikte, ne oluşturacağını görmek için
onları bir algoritmaya çevirdik.
00:48
And here are some of the flavorstatlar
that the AIAI camegeldi up with.
9
36112
3753
İşte yapay zekânın
ürettiği tatlardan birkaçı.
[Kabak Çöpü Parçası]
00:52
[PumpkinKabak TrashÇöp kutusu BreakAra]
10
40444
1471
(Gülüşmeler)
00:53
(LaughterKahkaha)
11
41939
1402
[Fıstık Ezmesi Balçığı]
00:55
[PeanutFıstık ButterTereyağı SlimeBalçık]
12
43365
2469
[Çilek Kreması Hastalığı]
00:58
[StrawberryÇilek CreamKrem DiseaseHastalığı]
13
46822
1343
(Gülüşmeler)
01:00
(LaughterKahkaha)
14
48189
2126
Bu tatlar umduğumuz gibi
lezzetli değiller.
01:02
These flavorstatlar are not deliciouslezzetli,
as we mightbelki have hopedümit they would be.
15
50339
4597
01:06
So the questionsoru is: What happenedolmuş?
16
54960
1864
Soru şu: Ne oldu?
01:08
What wentgitti wrongyanlış?
17
56848
1394
Yanlış giden neydi?
01:10
Is the AIAI tryingçalışıyor to killöldürmek us?
18
58266
1959
Yapay zekâ bizi öldürmeye mi çalışıyor?
01:13
Or is it tryingçalışıyor to do what we askeddiye sordu,
and there was a problemsorun?
19
61027
4310
Yoksa istediğimiz şeyi yapmaya mı
çalışıyor ve bir problem mi oluyor?
01:18
In moviesfilmler, when something
goesgider wrongyanlış with AIAI,
20
66567
2464
Filmlerde yapay zekâyla ilgili
bir hata olduğunda
01:21
it's usuallygenellikle because the AIAI has decidedkarar
21
69055
2712
bu genelde yapay zekânın,
artık insanlara itaat etmemeye
karar vermesi nedeniyle olur
01:23
that it doesn't want to obeyitaat etmek
the humansinsanlar anymoreartık,
22
71791
2272
01:26
and it's got its ownkendi goalshedefleri,
thank you very much.
23
74087
2623
ve artık kendi kuralları vardır,
çok teşekkürler.
01:29
In realgerçek life, thoughgerçi,
the AIAI that we actuallyaslında have
24
77266
3216
Ancak, gerçek hayatta
sahip olduğumuz yapay zekâ
01:32
is not nearlyneredeyse smartakıllı enoughyeterli for that.
25
80506
1863
bunu yapabilecek kadar zeki değil.
01:34
It has the approximateyaklaşık computingbilgi işlem powergüç
26
82781
2982
Yaklaşık bir solucanın
veya belki de
olsa olsa tek bir bal arısının
01:37
of an earthwormsolucan,
27
85787
1276
01:39
or maybe at mostçoğu a singletek honeybeeBal arısı,
28
87087
3403
programlama gücüne sahiptir
01:42
and actuallyaslında, probablymuhtemelen maybe lessaz.
29
90514
2215
ve aslında, belki de daha azına sahiptir.
Beyinlerle ilgili sürekli yeni şeyler
öğreniyoruz ve bu da yapay zekânın
01:44
Like, we're constantlysürekli learningöğrenme
newyeni things about brainsbeyin
30
92753
2594
01:47
that make it clearaçık how much our AIsAIS
don't measureölçmek up to realgerçek brainsbeyin.
31
95371
4360
neden gerçek beyinlerle
aynı düzeyde olmayacağını açıklıyor.
01:51
So today'sbugünkü AIAI can do a taskgörev
like identifybelirlemek a pedestrianyaya in a pictureresim,
32
99755
5663
Günümüzdeki yapay zekâ,
bir resimde yayayı saptamak gibi
bir görevi yapabilir, fakat bir yayanın
ne olduğunu kavrayamaz,
01:57
but it doesn't have a conceptkavram
of what the pedestrianyaya is
33
105442
2983
02:00
beyondötesinde that it's a collectionToplamak
of lineshatlar and texturesdokular and things.
34
108449
4824
yaya onun için bir çizgiler, dokular
ve bazı şeylerin toplamıdır.
02:05
It doesn't know what a humaninsan actuallyaslında is.
35
113792
2521
Bir insanın aslında ne olduğunu bilmez.
02:08
So will today'sbugünkü AIAI
do what we asksormak it to do?
36
116822
3282
Peki günümüzün yapay zekâsı
biz ne istersek onu mu yapacak?
02:12
It will if it can,
37
120128
1594
Eğer yapabilirse evet,
02:13
but it mightbelki not do what we actuallyaslında want.
38
121746
2726
fakat gerçekten
istediğimizi yapamayabilir.
02:16
So let's say that you
were tryingçalışıyor to get an AIAI
39
124496
2415
Diyelim ki bir yapay zekânın
bu robot parçalarını alıp
02:18
to take this collectionToplamak of robotrobot partsparçalar
40
126935
2619
A noktasından B noktasına gidecek
02:21
and assemblebirleştirmek them into some kindtür of robotrobot
to get from PointNoktası A to PointNoktası B.
41
129578
4197
bir robota dönüştürmesini istiyorsunuz.
02:25
Now, if you were going to try
and solveçözmek this problemsorun
42
133799
2481
Bu problemi geleneksel türden
bir bilgisayar programı yazarak
02:28
by writingyazı a traditional-stylegeleneksel tarzdaki
computerbilgisayar programprogram,
43
136304
2351
çözmeyi deneyecek olsaydınız,
02:30
you would give the programprogram
step-by-stepadım adım instructionstalimatlar
44
138679
3417
programa bu parçaları nasıl alacağına,
bunları bacaklı bir robota
nasıl dönüştüreceğine
02:34
on how to take these partsparçalar,
45
142120
1329
ve o bacakları B noktasına gitmesi
için nasıl kullanacağına dair
02:35
how to assemblebirleştirmek them
into a robotrobot with legsbacaklar
46
143473
2407
02:37
and then how to use those legsbacaklar
to walkyürümek to PointNoktası B.
47
145904
2942
adım adım talimatlar verirdiniz.
Fakat problemi çözmek için
yapay zekâ kullandığınızda
02:41
But when you're usingkullanma AIAI
to solveçözmek the problemsorun,
48
149441
2340
02:43
it goesgider differentlyfarklı olarak.
49
151805
1174
işler farklı ilerliyor.
02:45
You don't tell it
how to solveçözmek the problemsorun,
50
153003
2382
Ona problemi
nasıl çözeceğini söylemiyorsunuz,
02:47
you just give it the goalhedef,
51
155409
1479
ona sadece amacı veriyorsunuz
02:48
and it has to figureşekil out for itselfkendisi
viaüzerinden trialDeneme and errorhata
52
156912
3262
ve onun, amaca ulaşmak için
deneme yanılma aracılığıyla
02:52
how to reachulaşmak that goalhedef.
53
160198
1484
kendisi çözmesi gerekiyor.
02:54
And it turnsdönüşler out that the way AIAI tendseğilimi
to solveçözmek this particularbelirli problemsorun
54
162254
4102
Yapay zekânın bu problemi
çözmek için gittiği yol
02:58
is by doing this:
55
166380
1484
şu şekilde görünüyor:
02:59
it assemblestoplanır itselfkendisi into a towerkule
and then fallsdüşme over
56
167888
3367
kendisini bir kuleye
monte ediyor, sonra düşüyor
03:03
and landstoprakları at PointNoktası B.
57
171279
1827
ve B noktasına iniş yapıyor.
03:05
And technicallyteknik olarak, this solvesçözer the problemsorun.
58
173130
2829
Bu, teknik olarak problemi çözüyor.
03:07
TechnicallyTeknik olarak, it got to PointNoktası B.
59
175983
1639
Teknik olarak B noktasına gidiyor.
03:09
The dangerTehlike of AIAI is not that
it's going to rebelasi againstkarşısında us,
60
177646
4265
Yapay zekânın tehlikesi aslında
bizlere karşı ayaklanacağı değil,
03:13
it's that it's going to do
exactlykesinlikle what we asksormak it to do.
61
181935
4274
tam olarak yapmalarını istediğimiz
şeyleri yapacak olmalarıdır.
03:18
So then the trickhile
of workingçalışma with AIAI becomesolur:
62
186876
2498
O zaman da yapay zekâyla
çalışma hilesi şu hale geliyor:
03:21
How do we setset up the problemsorun
so that it actuallyaslında does what we want?
63
189398
3828
Problemi nasıl düzenleyelim ki
gerçekten istediğimizi yapsın?
03:26
So this little robotrobot here
is beingolmak controlledkontrollü by an AIAI.
64
194726
3306
Bu küçük robot bir yapay zekâ
tarafından kontrol ediliyor.
03:30
The AIAI camegeldi up with a designdizayn
for the robotrobot legsbacaklar
65
198056
2814
Yapay zekâ robot bacakları için
bir tasarım buldu
03:32
and then figuredanladım out how to use them
to get pastgeçmiş all these obstaclesengeller.
66
200894
4078
ve sonra onları, bu engelleri aşmak için
nasıl kullanacağını çözdü.
03:36
But when DavidDavid HaHa setset up this experimentdeney,
67
204996
2741
Fakat David Ha bu deneyi oluşturduğunda
03:39
he had to setset it up
with very, very strictsıkı limitssınırları
68
207761
2856
yapay zekânın bacakları ne kadar
büyük yapabileceğine dair
03:42
on how bigbüyük the AIAI
was allowedizin to make the legsbacaklar,
69
210641
3292
çok, çok katı
kısıtlamalarla oluşturmalıydı,
03:45
because otherwiseaksi takdirde ...
70
213957
1550
çünkü, aksi takdirde...
03:55
(LaughterKahkaha)
71
223058
3931
(Gülüşmeler)
04:00
And technicallyteknik olarak, it got
to the endson of that obstacleengel coursekurs.
72
228563
3745
Teknik olarak bu engel rotasının
sonuna varabildi.
04:04
So you see how hardzor it is to get AIAI
to do something as simplebasit as just walkyürümek.
73
232332
4942
Bir yapay zekânın, yürümek gibi basit
bir eylemi yapmasını sağlamak çok zor.
04:09
So seeinggörme the AIAI do this,
you mayMayıs ayı say, OK, no fairadil,
74
237298
3820
Yapay zekânın bunu yaptığını görünce,
bu haksızlık diyebilirsiniz,
04:13
you can't just be
a talluzun boylu towerkule and falldüşmek over,
75
241142
2580
yüksek bir kule olup düşemezsiniz,
04:15
you have to actuallyaslında, like,
use legsbacaklar to walkyürümek.
76
243746
3435
yürümek için bacak
kullanmanız gerek diyebilirsiniz.
04:19
And it turnsdönüşler out,
that doesn't always work, eitherya.
77
247205
2759
Görünen o ki, bu da
her zaman işe yaramıyor.
04:21
This AI'sAI'ın job was to movehareket fasthızlı.
78
249988
2759
Yapay zekânın işi hızlı hareket etmek.
04:25
They didn't tell it that it had
to runkoş facingkarşı forwardileri
79
253115
3593
Ona ileri doğru koşması gerektiğini
04:28
or that it couldn'tcould use its armssilâh.
80
256732
2258
veya kollarını
kullanamayacağını söylemediler.
04:31
So this is what you get
when you traintren AIAI to movehareket fasthızlı,
81
259487
4618
Yapay zekâya hızlı hareket etmeyi
öğrettiğiniz zaman olan şey budur,
04:36
you get things like somersaultingsomersaulting
and sillysaçma walksyürüyüşleri.
82
264129
3534
takla atmak veya şaşkınca yürüyüşler
gibi şeylerle karşılaşırsınız.
04:39
It's really commonortak.
83
267687
1400
Bu gerçekten yaygın.
04:41
So is twitchingseğirmesi alonguzun bir the floorzemin in a heapyığın.
84
269667
3179
Yerde sürünmek de yaygın.
04:44
(LaughterKahkaha)
85
272870
1150
(Gülüşmeler)
04:47
So in my opiniongörüş, you know what
should have been a wholebütün lot weirderdaha garip
86
275241
3254
Bana göre, bundan çok daha
garip olan şey,
04:50
is the "TerminatorSonlandırıcı" robotsrobotlar.
87
278519
1396
"Terminatör" robotları.
04:52
HackingHacking "The MatrixMatris" is anotherbir diğeri thing
that AIAI will do if you give it a chanceşans.
88
280256
3755
Ona bir şans verirseniz, yapay zekanın
yapacağı diğer şey "Matrix"e girmektir.
04:56
So if you traintren an AIAI in a simulationsimülasyon,
89
284035
2517
Bir simülasyonda
yapay zekâyı eğitirseniz,
04:58
it will learnöğrenmek how to do things like
hackkesmek into the simulation'ssimülasyon'ın mathmatematik errorshatalar
90
286576
4113
simülasyonun matematik hatalarına
girmek ve onları enerji için saklamak
05:02
and harvesthasat them for energyenerji.
91
290713
2207
gibi şeyleri yapmayı öğrenir.
05:04
Or it will figureşekil out how to movehareket fasterDaha hızlı
by glitchingglitching repeatedlydefalarca into the floorzemin.
92
292944
5475
Sürekli yerde sürünerek
hızlı hareket etmeyi de çözebilir.
05:10
When you're workingçalışma with AIAI,
93
298443
1585
Bir yapay zekâyla çalışırken
05:12
it's lessaz like workingçalışma with anotherbir diğeri humaninsan
94
300052
2389
bu diğer bir insanla çalışmaktan ziyade,
05:14
and a lot more like workingçalışma
with some kindtür of weirdtuhaf forcekuvvet of naturedoğa.
95
302465
3629
daha çok doğanın garip bir gücüyle
çalışmaya benziyor.
05:18
And it's really easykolay to accidentallyyanlışlıkla
give AIAI the wrongyanlış problemsorun to solveçözmek,
96
306562
4623
Yapay zekâya çözmesi için kazara
yanlış problemi vermek de çok kolay
05:23
and oftensık sık we don't realizegerçekleştirmek that
untila kadar something has actuallyaslında gonegitmiş wrongyanlış.
97
311209
4538
ve bir şeyler yanlış gidene dek
bunu genelde fark etmeyiz.
05:28
So here'sburada an experimentdeney I did,
98
316242
2080
Yaptığım bir deneyde
05:30
where I wanted the AIAI
to copykopya paintboya colorsrenkler,
99
318346
3182
yapay zekâdan
boya renklerini kopyalamasını
05:33
to inventicat etmek newyeni paintboya colorsrenkler,
100
321552
1746
ve yeni boya renkleri
yaratmasını istedim,
05:35
givenverilmiş the listliste like the onesolanlar
here on the left.
101
323322
2987
bu soldaki listedekiler gibi
bir liste verdim.
05:38
And here'sburada what the AIAI
actuallyaslında camegeldi up with.
102
326798
3004
Yapay zekânın önerdikleri ise şunlar.
05:41
[SindisSindis PoopKaka, TurdlyBokdly, SufferAcı, GrayGri PubicKasık]
103
329826
3143
[Sindi Kakası, Gübremsi, Acı, Gri Kasık]
05:44
(LaughterKahkaha)
104
332993
4230
(Gülüşmeler)
05:51
So technicallyteknik olarak,
105
339177
1886
Teknik olarak
05:53
it did what I askeddiye sordu it to.
106
341087
1864
istediğimi yaptı.
05:54
I thought I was askingsormak it for,
like, niceGüzel paintboya colorrenk namesisimler,
107
342975
3308
Ben güzel boya renkleri isimleri
istediğimi düşünmüştüm,
05:58
but what I was actuallyaslında askingsormak it to do
108
346307
2307
fakat aslında yapmasını istediğim şey
06:00
was just imitatetaklit etmek the kindsçeşit
of lettermektup combinationskombinasyonlar
109
348638
3086
orijinalinde gördüğü
harf kombinasyonları türlerini
06:03
that it had seengörüldü in the originalorijinal.
110
351748
1905
taklit etmesiydi.
06:05
And I didn't tell it anything
about what wordskelimeler mean,
111
353677
3098
Kelimelerin ne anlama geldiğine dair
veya isimleri bulurken
kullanmaması gereken bazı kelimeler
06:08
or that there are maybe some wordskelimeler
112
356799
2560
06:11
that it should avoidönlemek usingkullanma
in these paintboya colorsrenkler.
113
359383
2889
olabileceğine dair hiçbir şey söylemedim.
06:15
So its entiretüm worldDünya
is the dataveri that I gaveverdi it.
114
363141
3494
Yani onun tüm dünyası,
benim ona sağladığım veri.
06:18
Like with the icebuz creamkrem flavorstatlar,
it doesn't know about anything elsebaşka.
115
366659
4028
Dondurma tatları gibi,
başka hiçbir şey bilmiyor.
06:24
So it is throughvasitasiyla the dataveri
116
372491
1638
Yani genelde veri aracılığıyla
06:26
that we oftensık sık accidentallyyanlışlıkla tell AIAI
to do the wrongyanlış thing.
117
374153
4044
yapay zekâya kazara yanlış şeyi
yapmasını söylüyoruz.
06:30
This is a fishbalık calleddenilen a tenchKadife.
118
378694
3032
Bu, karabalık adlı bir balık.
06:33
And there was a groupgrup of researchersaraştırmacılar
119
381750
1815
Bir grup araştırmacı da yapay zekâyı
06:35
who trainedeğitilmiş an AIAI to identifybelirlemek
this tenchKadife in picturesresimler.
120
383589
3874
resimlerde karabalığı
saptaması için eğitmişti.
fakat ona, balığı saptamak için
06:39
But then when they askeddiye sordu it
121
387487
1296
06:40
what partBölüm of the pictureresim it was actuallyaslında
usingkullanma to identifybelirlemek the fishbalık,
122
388807
3426
resmin hangi kısmını
kullandığını sorduklarında,
06:44
here'sburada what it highlightedvurgulanmış.
123
392257
1358
işte bunu vurguladı.
06:47
Yes, those are humaninsan fingersparmaklar.
124
395203
2189
Evet, bunlar insan elinin parmakları.
06:49
Why would it be looking for humaninsan fingersparmaklar
125
397416
2059
Bir balığı saptamayı deniyorsa,
06:51
if it's tryingçalışıyor to identifybelirlemek a fishbalık?
126
399499
1921
neden insan elinin parmaklarını arıyor?
06:54
Well, it turnsdönüşler out that the tenchKadife
is a trophyganimet fishbalık,
127
402126
3164
Görünen o ki bu karabalık bir ödül balığı
06:57
and so in a lot of picturesresimler
that the AIAI had seengörüldü of this fishbalık
128
405314
3811
ve eğitimi sırasında
yapay zekânın gördüğü
07:01
duringsırasında trainingEğitim,
129
409149
1151
birçok resimde,
07:02
the fishbalık lookedbaktı like this.
130
410324
1490
balık böyle görünüyordu.
07:03
(LaughterKahkaha)
131
411838
1635
(Gülüşmeler)
07:05
And it didn't know that the fingersparmaklar
aren'tdeğil partBölüm of the fishbalık.
132
413497
3330
Parmakların, balığın bir parçası
olmadığını bilmiyordu.
07:10
So you see why it is so hardzor
to designdizayn an AIAI
133
418808
4120
Baktığı şeyi gerçekten anlayabilecek
bir yapay zekâ tasarlamanın
07:14
that actuallyaslında can understandanlama
what it's looking at.
134
422952
3319
neden çok zor olduğunu
görüyorsunuz.
07:18
And this is why designingtasarım
the imagegörüntü recognitiontanıma
135
426295
2862
Ayrıca sürücüsüz arabalarda
görüntü tanımayı tasarlamanın
zor olmasının nedeni de bu
07:21
in self-drivingkendi kendine sürüş carsarabalar is so hardzor,
136
429181
2067
07:23
and why so manyçok self-drivingkendi kendine sürüş cararaba failuresarızaları
137
431272
2205
ve sürücüsüz arabalardaki
birçok başarısızlık da
07:25
are because the AIAI got confusedŞaşkın.
138
433501
2885
yapay zekânın şaşırması nedenlidir.
07:28
I want to talk about an exampleörnek from 2016.
139
436410
4008
2016'dan bir örnek vermek istiyorum.
07:32
There was a fatalölümcül accidentkaza when somebodybirisi
was usingkullanma Tesla'sTesla'nın autopilototomatik pilot AIAI,
140
440442
4455
Birisi Tesla'nın oto-pilot yapay zekasını
kullanırken ölümcül bir kaza oldu,
07:36
but insteadyerine of usingkullanma it on the highwaykarayolu
like it was designedtasarlanmış for,
141
444921
3414
fakat tasarlandığı üzere
otoyolda kullanmak yerine,
07:40
they used it on cityŞehir streetssokaklar.
142
448359
2205
şehrin sokaklarında kullandılar.
07:43
And what happenedolmuş was,
143
451239
1175
Olan şey de şuydu;
07:44
a truckkamyon drovesürdü out in frontön of the cararaba
and the cararaba failedbaşarısız oldu to brakeFren.
144
452438
3396
bir kamyon, arabanın önüne sürdü
ve araba fren yapamadı.
07:48
Now, the AIAI definitelykesinlikle was trainedeğitilmiş
to recognizetanımak truckskamyonlar in picturesresimler.
145
456507
4762
Yapay zekâ kesinlikle resimlerde
kamyonları saptamak üzere eğitilmişti.
07:53
But what it looksgörünüyor like happenedolmuş is
146
461293
2145
Fakat olan şey şu gibi görünüyor,
07:55
the AIAI was trainedeğitilmiş to recognizetanımak
truckskamyonlar on highwaykarayolu drivingsürme,
147
463462
2931
yapay zekâ otoyolda giden
kamyonları saptamayı öğrenmişti,
07:58
where you would expectbeklemek
to see truckskamyonlar from behindarkasında.
148
466417
2899
yani kamyonları arkadan
göreceğimiz bir şekilde öğrenmişti.
08:01
TrucksKamyon on the sideyan is not supposedsözde
to happenolmak on a highwaykarayolu,
149
469340
3420
Yanı görünen kamyonların
otoyolda olmaları beklenmez
08:04
and so when the AIAI saw this truckkamyon,
150
472784
3455
ve yapay zekâ bu kamyonu gördüğünde,
08:08
it looksgörünüyor like the AIAI recognizedtanınan it
as mostçoğu likelymuhtemelen to be a roadyol signişaret
151
476263
4827
büyük olasılıkla
bir yol işareti olarak algıladı
ve altından geçmenin
güvenli olduğunu düşündü.
08:13
and thereforebu nedenle, safekasa to drivesürücü underneathaltında.
152
481114
2273
08:16
Here'sİşte an AIAI misstepyanlış adım
from a differentfarklı fieldalan.
153
484114
2580
Yapay zekânın başka alanda
attığı yanlış bir adım daha.
08:18
AmazonAmazon recentlyson günlerde had to give up
on a résumtoplamé-sorting-sıralama algorithmalgoritma
154
486718
3460
Amazon, algoritmanın kadınlara karşı
ayrımcılık yapmayı öğrendiğini
08:22
that they were workingçalışma on
155
490202
1220
keşfettiği zaman,
08:23
when they discoveredkeşfedilen that the algorithmalgoritma
had learnedbilgili to discriminateayırımcılık againstkarşısında womenkadınlar.
156
491446
3908
bir özgeçmiş-sıralama algoritmasından
vazgeçmek zorunda kaldı.
08:27
What happenedolmuş is they had trainedeğitilmiş it
on exampleörneksumtoplamés
157
495378
2716
Olan şey şuydu, yapay zekâyı
geçmişte işe aldıkları insanlara ait
08:30
of people who they had hiredkiralanmış in the pastgeçmiş.
158
498118
2242
örnek özgeçmişlerle eğittiler.
08:32
And from these examplesörnekler, the AIAI learnedbilgili
to avoidönlemek the résumtoplamés of people
159
500384
4023
Yapay zekâ da bu örneklerden,
kadın okullarına gitmiş olan
08:36
who had gonegitmiş to women'sBayanlar collegeskolejler
160
504431
2026
veya özgeçmişinin herhangi bir yerinde
08:38
or who had the wordsözcük "womenkadınlar"
somewherebir yerde in theironların resumeÖzgeçmiş,
161
506481
2806
"kadın" kelimesi geçen,
-- "kadın futbol takımı"
08:41
as in, "women'sBayanlar soccerFutbol teamtakım"
or "SocietyToplum of WomenKadınlar EngineersMühendisler."
162
509311
4576
veya "Kadın Mühendisler Derneği" gibi --
özgeçmişlerden kaçınmayı öğrendi.
08:45
The AIAI didn't know that it wasn'tdeğildi supposedsözde
to copykopya this particularbelirli thing
163
513911
3974
Yapay zekâ, insanların
yaptığını gördüğü bu şeyi
08:49
that it had seengörüldü the humansinsanlar do.
164
517909
1978
kopyalaması gerekmediğini bilmiyordu.
08:51
And technicallyteknik olarak, it did
what they askeddiye sordu it to do.
165
519911
3177
Teknik olarak da
yapmasını istedikleri şeyi yaptı.
08:55
They just accidentallyyanlışlıkla askeddiye sordu it
to do the wrongyanlış thing.
166
523112
2797
Sadece, yanlış şeyi yapmasını istediler.
08:58
And this happensolur all the time with AIAI.
167
526653
2895
Yapay zekâyla bu her zaman olur.
09:02
AIAI can be really destructiveyıkıcı
and not know it.
168
530120
3591
Yapay zeka çok zararlı olabilir
ve bunu bilmeyebilir.
09:05
So the AIsAIS that recommendtavsiye etmek
newyeni contentiçerik in FacebookFacebook, in YouTubeYouTube,
169
533735
5078
Facebook, YouTube'da yeni içerik
öneren yapay zekâlar,
09:10
they're optimizedoptimize to increaseartırmak
the numbernumara of clickstıklama and viewsgörünümler.
170
538837
3539
tıklama ve görüntüleme sayısını
yükseltmek üzere optimize edilmiştir.
09:14
And unfortunatelyne yazık ki, one way
that they have foundbulunan of doing this
171
542400
3436
Ne yazık ki bunu yapmak için
buldukları bir yol da,
09:17
is to recommendtavsiye etmek the contentiçerik
of conspiracykomplo theoriesteoriler or bigotrybağnazlık.
172
545860
4503
komplo teorisi veya fanatiklik
içerikleri önermek.
09:22
The AIsAIS themselveskendilerini don't have any conceptkavram
of what this contentiçerik actuallyaslında is,
173
550902
5302
Yapay zekâların, bu içeriklere dair
herhangi bir fikirleri yok
09:28
and they don't have any conceptkavram
of what the consequencessonuçları mightbelki be
174
556228
3395
ve bu içeriği önerdikleri zaman
sonucun ne olacağına dair de
09:31
of recommendingtavsiye this contentiçerik.
175
559647
2109
herhangi bir fikirleri yok.
09:34
So, when we're workingçalışma with AIAI,
176
562296
2011
Yani, yapay zekâyla çalışırken
09:36
it's up to us to avoidönlemek problemssorunlar.
177
564331
4182
problemlerden kaçınmak bize bağlıdır.
09:40
And avoidingkaçınma things going wrongyanlış,
178
568537
2323
Yanlış giden şeylerden kaçınmak da öyle,
09:42
that mayMayıs ayı come down to
the age-oldasırlık problemsorun of communicationiletişim,
179
570884
4526
bu çok eski iletişim
problemine kadar da inebilir,
09:47
where we as humansinsanlar have to learnöğrenmek
how to communicateiletişim kurmak with AIAI.
180
575434
3745
insanlar yapay zekâyla nasıl iletişim
kuracağını öğrenmelidir.
09:51
We have to learnöğrenmek what AIAI
is capableyetenekli of doing and what it's not,
181
579203
4039
Yapay zekânın ne yapabildiğini
ve ne yapamadığını öğrenmeliyiz
09:55
and to understandanlama that,
with its tinyminik little wormsolucan brainbeyin,
182
583266
3086
ve yapay zekânın,
çok küçük solucan beyniyle,
09:58
AIAI doesn't really understandanlama
what we're tryingçalışıyor to asksormak it to do.
183
586376
4013
ondan yapmasını istediğimiz şeyi
aslında anlamadığını anlamalıyız.
10:03
So in other wordskelimeler, we have
to be preparedhazırlanmış to work with AIAI
184
591148
3321
Yani, süper-yetkili, her şeyi bilen
bilim kurgu yapay zekâlarına benzemeyen
10:06
that's not the super-competentsüper yetkin,
all-knowingher şeyi bilen AIAI of scienceBilim fictionkurgu.
185
594493
5258
yapay zekâ ile çalışmaya
hazırlıklı olmalıyız.
10:11
We have to preparedhazırlanmış to work with an AIAI
186
599775
2862
Şimdiki zamanda sahip olduğumuz
10:14
that's the one that we actuallyaslında have
in the presentmevcut day.
187
602661
2938
tek yapay zekâyla
çalışmaya hazırlıklı olmalıyız.
10:17
And present-daygünümüz AIAI is plentybol weirdtuhaf enoughyeterli.
188
605623
4205
Günümüzün yapay zekâsı da yeterince garip.
10:21
Thank you.
189
609852
1190
Teşekkürler.
10:23
(ApplauseAlkış)
190
611066
5225
(Alkış)
Translated by Gözde Zülal Solak
Reviewed by Figen Ergürbüz

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Janelle Shane - AI researcher
While moonlighting as a research scientist, Janelle Shane found fame documenting the often hilarious antics of AI algorithms.

Why you should listen

Janelle Shane's humor blog, AIweirdness.com, looks at, as she tells it, "the strange side of artificial intelligence." Her upcoming book, You Look Like a Thing and I Love You: How AI Works and Why It's Making the World a Weirder Place, uses cartoons and humorous pop-culture experiments to look inside the minds of the algorithms that run our world, making artificial intelligence and machine learning both accessible and entertaining.

According to Shane, she has only made a neural network-written recipe once -- and discovered that horseradish brownies are about as terrible as you might imagine.

More profile about the speaker
Janelle Shane | Speaker | TED.com