ABOUT THE SPEAKER
Risa Wechsler - Astrophysicist, cosmologist
Risa Wechsler uses computer simulations of the entire universe to explore questions about our existence on the largest scales.

Why you should listen

Risa Wechsler is the director of the Kavli Institute for Particle Astrophysics and Cosmology and a professor of physics at Stanford University. She is currently playing a leading role in mapping out tens of billions of galaxies over the last 13 billion years. Her research combines these maps with computer simulations of the entire universe to understand how galaxies form and to figure out the nature of dark matter and dark energy.

Wechsler is a fellow of the American Physical Society as well as a former NASA Hubble fellow, and has written about and discussed science in numerous public venues, from Teen Vogue to the BBC.

More profile about the speaker
Risa Wechsler | Speaker | TED.com
TED@NAS

Risa Wechsler: The search for dark matter -- and what we've found so far

Risa Wechsler: Karanlık madde için yürütülen araştırmalar ve şimdiye dek bulduklarımız

Filmed:
397,764 views

Evrendeki kütlenin aşağı yukarı %85'i ''karanlık madde''. Direkt olarak gözlenemeyen ama kainata çok büyük etki eden gizemli bir materyal. Bu tuhaf şey tam olarak ne ve bizim varlığımızla ne alakası var? Astrofizikçi Risa Wechsler, karanlık maddenin evrenin nasıl oluştuğunu anlamada neden anahtar olabileceğini açıklıyor ve dünyanın her köşesindeki laboratuvarlarda fizikçilerin bu maddeyi araştırmak için bulduğu yaratıcı yöntemleri paylaşıyor.
- Astrophysicist, cosmologist
Risa Wechsler uses computer simulations of the entire universe to explore questions about our existence on the largest scales. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Do you ever think about what would happenolmak
0
958
1953
Dünya biraz daha farklı olsa
neler olacağını hiç düşündünüz mü?
00:14
if the worldDünya were a little bitbit differentfarklı?
1
2935
2583
Bugün değil de 5,000 yıl sonra
doğmuş olsanız
00:17
How your life would be differentfarklı
2
5542
1559
00:19
if you were borndoğmuş 5,000 yearsyıl from now
3
7125
2643
hayatınız ne kadar farklı olurdu?
00:21
insteadyerine of todaybugün?
4
9792
1291
00:23
How historytarih would be differentfarklı
5
11958
1518
Kıtalar farklı paralellerde olsa
tarih ne kadar farklı olurdu,
00:25
if the continentskıtalar
were at differentfarklı latitudesLatitudes
6
13500
2143
00:27
or how life in the SolarGüneş systemsistem
would have developedgelişmiş
7
15667
3934
veya Güneş %10 daha büyük olsa
Güneş Sistemi'ndeki hayat
ne kadar farklı biçimlenirdi?
00:31
if the SunGüneş were 10 percentyüzde largerdaha büyük.
8
19625
2542
00:35
Well, playingoynama with these
kindsçeşit of possibilitiesolasılıklar
9
23292
2892
Benim işim
bu tarz olasılıklarla oynamak
00:38
is what I get to do for a livingyaşam
10
26208
1601
00:39
but with the entiretüm universeEvren.
11
27833
2167
ama ben tüm evrenle oynuyorum.
Bilgisayarda varsayımsal
evrenler tasarlıyorum.
00:43
I make modelmodel universesevrenler in a computerbilgisayar.
12
31042
2809
Farklı başlangıç noktaları olan,
00:45
DigitalDijital universesevrenler that have
differentfarklı startingbaşlangıç pointsmakas
13
33875
2934
00:48
and are madeyapılmış of differentfarklı amountsmiktarlar
of differentfarklı kindsçeşit of materialmalzeme.
14
36833
4601
farklı miktarlarda
değişik maddelerden oluşan,
dijital evrenler.
00:53
And then I comparekarşılaştırmak
these universesevrenler to our ownkendi
15
41458
3310
Sonra, nelerden oluştuğunu
ve nasıl evrildiğini görmek için
00:56
to see what it is madeyapılmış of
and how it evolvedgelişti.
16
44792
3708
bu evrenleri bizimkiyle kıyaslıyorum.
01:02
This processsüreç of testingtest yapmak modelsmodeller
with measurementsölçümler of the skygökyüzü
17
50542
4351
Modelleri gökyüzü ölçütlerine göre
kıyaslama süreci
01:06
has taughtöğretilen us a hugeKocaman amounttutar
about our universeEvren so faruzak.
18
54917
2875
bize evrenimizle ilgili
şimdiden bir ton şey öğretti.
01:10
One of the strangestçok tuhaf
things we have learnedbilgili
19
58625
2226
Öğrendiğimiz en tuhaf şeylerden biri ise
01:12
is that mostçoğu of the materialmalzeme
in the universeEvren
20
60875
2559
evrendeki çoğu materyalin
01:15
is madeyapılmış of something
entirelyBaştan sona differentfarklı than you and me.
21
63458
3917
siz ve benden tamamen farklı bir şeyden
yapılmış olduğuydu.
01:20
But withoutolmadan it,
22
68750
2726
Ama o olmaksızın,
01:23
the universeEvren as we know it wouldn'tolmaz existvar olmak.
23
71500
3500
bildiğimiz haliyle evren var olamazdı.
01:28
Everything we can see with telescopesteleskoplar
24
76958
3601
Teleskopla görebildiğimiz her şey
01:32
makesmarkaları up just about 15 percentyüzde
of the totalGenel Toplam masskitle in the universeEvren.
25
80583
4375
evrendeki toplam kütlenin
hemen hemen %15'ine tekabül ediyor.
01:38
Everything elsebaşka, 85 percentyüzde of it,
26
86000
4393
Geri kalan her şey, %85'lik kısım
01:42
doesn't emityayarlar or absorbemmek lightışık.
27
90417
2333
ışık yaymıyor veya soğurmuyor.
01:45
We can't see it with our eyesgözleri,
28
93708
2351
Bu şeyi gözle göremiyoruz,
01:48
we can't detectbelirlemek it with radioradyo wavesdalgalar
29
96083
3518
radyo dalgaları, mikrodalgalar
veya herhangi bir çeşit ışıkla
01:51
or microwavesmikrodalga fırın or any other kindtür of lightışık.
30
99625
2417
tespit edemiyoruz.
01:55
But we know it is there
31
103083
1935
Ama, gördüklerimiz üzerindeki
etkisi sayesinde
01:57
because of its influenceetki
on what we can see.
32
105042
2375
orada olduğunu biliyoruz.
Mesela, Dünya'nın gece uzaydan
çekilmiş fotoğrafını kullanarak
02:01
It's a little bitbit like,
33
109208
1268
02:02
if you wanted to mapharita
the surfaceyüzey of our planetgezegen
34
110500
2184
02:04
and everything on it
35
112708
1976
gezegenimizin ve üzerindeki her şeyin
yüzeyini hesaplamak isteseydiniz
02:06
usingkullanma this pictureresim of the EarthDünya
from spaceuzay at night.
36
114708
3667
02:11
You get some cluesİpuçları
from where the lightışık is,
37
119708
2476
ışık alan bölgelerle ilgili
biraz fikir edinirdiniz
02:14
but there's a lot that you can't see,
38
122208
1810
ama insanlardan tutun
sıradağlara kadar
02:16
everything from people
to mountaindağ rangesaralıkları.
39
124042
3642
göremediğiniz çok şey olurdu
02:19
And you have to infersonucuna what is there
from these limitedsınırlı cluesİpuçları.
40
127708
4459
ve elinizdeki bu sınırlı bilgiyle
orada ne olduğuna dair
çıkarım yapmanız gerekirdi.
02:25
We call this unseengörünmeyen stuffşey "darkkaranlık mattermadde."
41
133958
2917
Bu görünmeyen şeye
''karanlık madde'' diyoruz.
02:29
Now, a lot of people
have heardduymuş of darkkaranlık mattermadde,
42
137708
2893
Bir sürü insan
karanlık maddeyi duymuştur
02:32
but even if you have heardduymuş of it,
43
140625
2309
ama duyduysanız bile
02:34
it probablymuhtemelen seemsgörünüyor abstractsoyut,
44
142958
3018
muhtemelen size hayal ürünü,
02:38
faruzak away, probablymuhtemelen even irrelevantilgisiz.
45
146000
2958
uzak ve hatta ilgisiz geliyordur.
02:42
Well, the interestingilginç thing is,
46
150625
2809
Ama ilginçtir ki
02:45
darkkaranlık mattermadde is all around us
47
153458
2518
karanlık madde her yerde
02:48
and probablymuhtemelen right here.
48
156000
2934
muhtemelen burada bile var.
Hatta şu anda
02:50
In factgerçek, darkkaranlık mattermadde particlesparçacıklar
49
158958
1935
siz bu odada otururken
02:52
are probablymuhtemelen going throughvasitasiyla
your bodyvücut right now
50
160917
3142
karanlık madde partikülleri
vücudunuzun içinden geçiyor olabilir.
02:56
as you sitoturmak in this roomoda.
51
164083
1976
02:58
Because we are on EarthDünya
52
166083
1351
Çünkü biz Dünya'dayız
02:59
and EarthDünya is spinningdöndürme around the SunGüneş,
53
167458
1851
ve Dünya Güneş'in etrafında dönüyor,
03:01
and the SunGüneş is hurtlingsavrulan throughvasitasiyla our galaxygökada
54
169333
2935
güneş ise saatte yaklaşık
800 bin kilometre hızla
03:04
at about halfyarım a millionmilyon milesmil perbaşına hoursaat.
55
172292
3226
galaksimizde hareket ediyor.
03:07
But darkkaranlık mattermadde doesn't bumpçarpmak into us,
56
175542
1809
Ama karanlık madde bize çarpmıyor,
03:09
it just goesgider right throughvasitasiyla us.
57
177375
1500
sadece içimizden geçip gidiyor.
03:12
So how do we figureşekil out more about this?
58
180583
4435
Peki onun hakkında
nasıl daha fazla şey öğrenebiliriz?
03:17
What is it,
59
185042
1267
Karanlık madde nedir?
03:18
and what does it have to do
with our existencevaroluş?
60
186333
2435
Veya bizim varoluşumuzla ne ilgisi var?
03:20
Well, in ordersipariş to figureşekil out
how we camegeldi to be,
61
188792
4767
İşlerin bu noktaya
nasıl ulaştığını çözmek için
03:25
we first need to understandanlama
how our galaxygökada camegeldi to be.
62
193583
3976
öncelikle galaksimizin bu hale
nasıl geldiğini anlamalıyız.
03:29
This is a pictureresim of our galaxygökada,
the MilkySütlü Way, todaybugün.
63
197583
4476
Bu bizim galaksimiz, Samanyolu'nun
bugünkü halinin bir fotoğrafı.
03:34
What did it look like
10 billionmilyar yearsyıl in the pastgeçmiş
64
202083
2351
10 milyar yıl önce neye benziyordu,
03:36
or what would it look like
10 billionmilyar yearsyıl in the futuregelecek?
65
204458
3417
10 milyar yıl sonra nasıl görünecek?
Peki ya gökyüzünde yapılan
geniş çaplı araştırmalarla
03:40
What about the storieshikayeleri
66
208917
1434
03:42
of the hundredsyüzlerce of millionsmilyonlarca
of other galaxiesgalaksiler
67
210375
2643
çoktan haritasını çıkarttığımız
galaksilerin serüvenlerine ne dersiniz?
03:45
that we'vebiz ettik alreadyzaten mappedeşlenen out
with largegeniş surveysanketler of the skygökyüzü?
68
213042
4142
03:49
How would theironların historiesgeçmişleri be differentfarklı
69
217208
2226
Evren başka bir şeyden yapılmış olsa
03:51
if the universeEvren was madeyapılmış of something elsebaşka
70
219458
2893
veya daha az ya da çok madde içerse
03:54
or if there was more or lessaz mattermadde in it?
71
222375
3101
onların geçmişleri nasıl değişirdi?
03:57
So the interestingilginç thing
about these modelmodel universesevrenler
72
225500
3851
Bu evren modelleriyle ilgili
ilginç şey şu ki
04:01
is that they allowizin vermek us
to testÖlçek these possibilitiesolasılıklar.
73
229375
2792
bu olasılıkları test etmemize
olanak sağlıyorlar
04:05
Let's go back to the first
momentan of the universeEvren --
74
233500
5167
Evrenin oluştuğu ilk ana dönelim
04:11
just a fractionkesir of a secondikinci
after the bigbüyük bangpatlama.
75
239542
4791
büyük patlamadan hemen sonrası.
04:17
In this first momentan,
76
245875
1934
O ilk anda
04:19
there was no mattermadde at all.
77
247833
2101
hiç madde yoktu.
04:21
The universeEvren was expandinggenişleyen very fasthızlı.
78
249958
3476
Evren çok hızlı genişliyordu.
04:25
And quantumkuantum mechanicsmekanik tellsanlatır us
79
253458
2768
Kuantum mekaniğine göre
04:28
that mattermadde is beingolmak createdoluşturulan and destroyedyerlebir edilmiş
80
256250
2726
madde sürekli olarak
ve her an oluşturulup yok ediliyor.
04:31
all the time, in everyher momentan.
81
259000
2000
04:34
At this time, the universeEvren
was expandinggenişleyen so fasthızlı
82
262357
2286
O esnada evren
o kadar hızlı genişliyordu ki
04:36
that the mattermadde that got createdoluşturulan
couldn'tcould get destroyedyerlebir edilmiş.
83
264667
3250
ortaya çıkan madde yok edilemedi.
04:40
And thusBöylece we think that all of the mattermadde
was createdoluşturulan duringsırasında this time.
84
268833
4810
Ve bu sebeple maddenin hepsinin
o sırada oluştuğunu düşünüyoruz.
Hem karanlık maddenin hem de sizi
ve beni oluşturan maddenin
04:45
BothHer ikisi de the darkkaranlık mattermadde
85
273667
2184
04:47
and the regulardüzenli mattermadde
that makesmarkaları up you and me.
86
275875
3083
o zaman oluştuğunu düşünüyoruz.
04:52
Now, let's go a little bitbit furtherayrıca
87
280167
2434
Birazcık daha ilerleyip
maddenin ortaya çıkmış olduğu,
04:54
to a time after the mattermadde was createdoluşturulan,
88
282625
2476
04:57
after protonsProton and neutronsnötron formedoluşturulan,
89
285125
2309
protonlar, nötronlar
ve hidrojen oluştuktan sonrasına
04:59
after hydrogenhidrojen formedoluşturulan,
90
287458
1726
05:01
about 400,000 yearsyıl after the bigbüyük bangpatlama.
91
289208
4018
büyük patlamadan
yaklaşık 400 bin yıl sonrasına gidelim.
05:05
The universeEvren was hotSıcak and denseyoğun
and really smoothpürüzsüz
92
293250
4268
Evren sıcak, yoğun
ve hatırı sayılır derecede pürüzsüzdü
05:09
but not perfectlykusursuzca smoothpürüzsüz.
93
297542
2726
ama tamamen pürüzsüz değildi.
05:12
This imagegörüntü, takenalınmış with a spaceuzay telescopeteleskop
calleddenilen the PlanckPlanck satelliteuydu,
94
300292
4767
Planck uydusu tarafından
çekilen bu fotoğraf
05:17
showsgösterileri us the temperaturesıcaklık of the universeEvren
95
305083
2476
bize her doğrultuda
evrenin sıcaklığını gösteriyor.
05:19
in all directionstalimatlar.
96
307583
1375
05:22
And what we see
97
310000
1393
Ve görüyoruz ki
05:23
is that there were placesyerler
that were a little bitbit hotterdaha sıcak
98
311417
3017
diğerlerine nazaran
05:26
and denserdaha yoğun than othersdiğerleri.
99
314458
2393
daha sıcak ve yoğun bölgeler varmış.
Görüntüdeki noktalar
evrenin erken döneminde
05:28
The spotsnoktalar in this imagegörüntü
100
316875
1684
05:30
representtemsil etmek placesyerler where there was
more or lessaz masskitle in the earlyerken universeEvren.
101
318583
4917
daha az veya daha çok
kütle olan yerleri gösteriyor.
05:37
Those spotsnoktalar got bigbüyük because of gravityyerçekimi.
102
325125
3333
Bu noktaların büyüme sebebiyse
yer çekimi kuvveti.
05:41
The universeEvren was expandinggenişleyen
and gettingalma lessaz denseyoğun overalltüm
103
329500
4434
Evren genişliyordu
ve son 13,8 milyar yıldır
05:45
over the last 13.8 billionmilyar yearsyıl.
104
333958
3685
yoğunluğu her tarafta azalıyordu.
05:49
But gravityyerçekimi workedişlenmiş hardzor in those spotsnoktalar
105
337667
2851
Ama yer çekimi, kütlenin biraz daha
fazla olduğu bölgelerde
05:52
where there was a little bitbit more masskitle
106
340542
2142
epey sıkı çalıştı ve o bölgelere
daha da fazla madde çekti.
05:54
and pulledçekti more and more masskitle
into those regionsbölgeler.
107
342708
4310
05:59
Now, all of this
is a little hardzor to imaginehayal etmek,
108
347042
2767
Bunların hepsini hayal etmek zor,
06:01
so let me just showgöstermek you
what I am talkingkonuşma about.
109
349833
3351
bu yüzden size
neden bahsettiğimi göstereyim.
06:05
Those computerbilgisayar modelsmodeller I mentionedadı geçen
allowizin vermek us to testÖlçek these ideasfikirler,
110
353208
3560
Bahsettiğim bilgisayar yapımı modeller,
bu görüşleri test etmemize
olanak sağlıyor,
06:08
so let's take a look at one of them.
111
356792
1791
içlerinden birine göz atalım.
06:11
This moviefilm, madeyapılmış by my researchAraştırma groupgrup,
112
359625
2934
Araştırma ekibim tarafından
hazırlanan bu görüntü
06:14
showsgösterileri us what happenedolmuş to the universeEvren
after its earliesten erken momentsanlar.
113
362583
4209
bize ilk anlarından sonra
evrene ne olduğunu gösteriyor.
06:20
You see the universeEvren
startedbaşladı out prettygüzel smoothpürüzsüz,
114
368375
2893
Gördüğünüz üzere,
başlangıçta evren oldukça düzgündü
06:23
but there were some regionsbölgeler
115
371292
1434
ama biraz daha fazla madde
içeren bölgeler vardı.
06:24
where there was
a little bitbit more materialmalzeme.
116
372750
3059
06:27
GravityYerçekimi turneddönük on
and broughtgetirdi more and more masskitle
117
375833
3226
Yer çekimi devreye girdi
ve fazladan maddeyle başlamış bölgelere
06:31
into those spotsnoktalar that startedbaşladı out
with a little bitbit extraekstra.
118
379083
4042
gittikçe daha fazla kütle getirdi.
06:36
Over time,
119
384167
1434
Başlangıçta bir yerde karanlık maddeyle
06:37
you get enoughyeterli stuffşey in one placeyer
120
385625
2851
iç içe olan hidrojenin
ondan ayrılıp soğuyarak
06:40
that the hydrogenhidrojen gasgaz,
121
388500
1268
06:41
whichhangi was initiallybaşlangıçta well mixedkarışık
with the darkkaranlık mattermadde,
122
389792
3017
yıldızları oluşturmasına
yetecek kadar madde birikirse
06:44
startsbaşlar to separateayrı from it,
123
392833
1810
zamanla küçük bir galaksi elde edersiniz.
06:46
coolgüzel down, formform starsyıldızlar,
124
394667
2559
06:49
and you get a smallküçük galaxygökada.
125
397250
2434
06:51
Over time, over billionsmilyarlarca
and billionsmilyarlarca of yearsyıl,
126
399708
3018
Zamanla, milyarlarca
ve milyarlarca yıl içinde,
bu küçük galaksiler birbirleriyle çarpışır
06:54
those smallküçük galaxiesgalaksiler crashkaza into eachher other
127
402750
2434
06:57
and mergebirleşmek and growbüyümek
to becomeolmak largerdaha büyük galaxiesgalaksiler,
128
405208
3018
kaynaşıp büyür
ve daha büyük galaksiler oluştururlar,
07:00
like our ownkendi galaxygökada, the MilkySütlü Way.
129
408250
2333
tıpkı bizim galaksimiz Samanyolu gibi.
07:03
Now, what happensolur
if you don't have darkkaranlık mattermadde?
130
411875
3583
Peki karanlık maddeniz yoksa ne olur?
07:08
If you don't have darkkaranlık mattermadde,
131
416292
1892
Karanlık maddeniz yoksa
07:10
those spotsnoktalar never get clumpykümeli enoughyeterli.
132
418208
2959
bu noktalarda asla
yeteri kadar yığılma olmaz.
07:14
It turnsdönüşler out, you need at leasten az
a millionmilyon timeszamanlar the masskitle of the SunGüneş
133
422000
5143
Görünen o ki yoğun bir bölgede
Güneş'in kütlesinin
en az bir milyon katına
07:19
in one denseyoğun regionbölge,
134
427167
1642
ihtiyacınız var ki
yıldız oluşturmaya başlayabilesiniz.
07:20
before you can startbaşlama formingşekillendirme starsyıldızlar.
135
428833
2518
07:23
And withoutolmadan darkkaranlık mattermadde,
136
431375
1643
Karanlık madde olmadan
07:25
you never get enoughyeterli stuffşey in one placeyer.
137
433042
3767
bir noktada asla yeteri kadar
madde biriktiremezsiniz.
07:28
So here, we're looking
at two universesevrenler, sideyan by sideyan.
138
436833
4601
Burada, yan yana duran
iki evrene bakıyoruz.
07:33
In one of them you can see
139
441458
2476
Birinde çok çabuk yığılmanın
başladığını görebilirsiniz.
07:35
that things get clumpykümeli quicklyhızlı bir şekilde.
140
443958
3018
07:39
In that universeEvren,
141
447000
1268
Bu evrende,
07:40
it's really easykolay to formform galaxiesgalaksiler.
142
448292
2333
galaksi oluşturmak oldukça kolaydır.
07:43
In the other universeEvren,
143
451458
1476
Diğer evrende ise
07:44
the things that startbaşlama out
like smallküçük clumpsyığınları,
144
452958
2518
kümecikler halinde başlıyor
07:47
they just staykalmak really smallküçük.
145
455500
1893
ve öylece kalıyorlar.
07:49
Not very much happensolur.
146
457417
2101
Çok bir şey olmuyor.
07:51
In that universeEvren,
you wouldn'tolmaz get our galaxygökada.
147
459542
3351
Bu evrende galaksimizi
veya başka bir galaksiyi yaratamazsınız.
07:54
Or any other galaxygökada.
148
462917
1684
07:56
You wouldn'tolmaz get the MilkySütlü Way,
149
464625
1851
Samanyolu galaksiniz olmaz,
07:58
you wouldn'tolmaz get the SunGüneş,
150
466500
1809
Güneş olmaz.
08:00
you wouldn'tolmaz get us.
151
468333
1726
Bizi var edemezsiniz.
08:02
We just couldn'tcould existvar olmak in that universeEvren.
152
470083
2667
Bu evrende var olamazdık.
08:07
OK, so this crazyçılgın stuffşey, darkkaranlık mattermadde,
153
475083
3310
Yani bu müthiş şey, karanlık madde,
08:10
it's mostçoğu of the masskitle in the universeEvren,
154
478417
1810
evrenin kütlesinin çoğunu oluşturuyor.
08:12
it's going throughvasitasiyla us right now,
we wouldn'tolmaz be here withoutolmadan it.
155
480251
3100
Şu anda içimizde dolaşıyor.
O olmadan burada olamazdık.
08:15
What is it?
156
483375
1250
Peki nedir bu?
08:17
Well, we have no ideaFikir.
157
485625
1268
Doğrusu hiçbir fikrimiz yok.
08:18
(LaughterKahkaha)
158
486917
1375
(Kahkahalar)
08:21
But we have a lot of educatedeğitimli guessestahmin,
159
489208
3060
Ama bir sürü destekli tahminimiz var.
08:24
and a lot of ideasfikirler
for how to find out more.
160
492292
3267
Ve daha fazlasını keşfetmek için
bir sürü fikrimiz.
08:27
So, mostçoğu physicistsfizikçiler think
that darkkaranlık mattermadde is a particleparçacık,
161
495583
4518
Çoğu fizikçi karanlık maddenin
atom altı parçacıklara çok benzeyen
08:32
similarbenzer in manyçok waysyolları to the subatomicAtom altı
particlesparçacıklar that we know of,
162
500125
3059
bir parçacık olduğunu düşünüyor,
08:35
like protonsProton and neutronsnötron and electronselektronlar.
163
503208
3018
proton, nötron ve elektronlar gibi.
08:38
WhateverNe olursa olsun it is,
164
506250
1268
Bu şey her ne ise
08:39
it behavesdavranır very similarlybenzer şekilde
with respectsaygı to gravityyerçekimi.
165
507542
3875
yer çekimine benzer
davranışlar sergiliyor.
08:44
But it doesn't emityayarlar or absorbemmek lightışık,
166
512333
3185
Ama ışık yaymıyor ya da soğurmuyor
08:47
and it goesgider right throughvasitasiyla normalnormal mattermadde,
167
515542
1934
ve sanki yokmuşçasına
normal maddenin
doğrudan içinden geçiyor.
08:49
as if it wasn'tdeğildi even there.
168
517500
1792
Bunun ne tür bir parçacık olduğunu
bilmek istiyoruz.
08:52
We'dBiz istiyorsunuz like to know what particleparçacık it is.
169
520375
2393
08:54
For exampleörnek, how heavyağır is it?
170
522792
2476
Örneğin ağırlığı ne?
08:57
Or, does anything at all happenolmak
if it interactsetkileşim with normalnormal mattermadde?
171
525292
5059
Veya normal maddeyle etkileşime geçtiğinde
herhangi bir şey oluyor mu?
09:02
PhysicistsFizikçiler have lots of great ideasfikirler
for what it could be,
172
530375
2809
Fizikçilerin bunun ne olabileceğine dair
bir sürü sağlam fikri var,
09:05
they're very creativeyaratıcı.
173
533208
2018
epey de yaratıcılar.
09:07
But it's really hardzor,
174
535250
1809
Ama işimiz çok zor
09:09
because those ideasfikirler spankarış a hugeKocaman rangemenzil.
175
537083
3685
çünkü bu fikirler
çok geniş bir aralığı kapsıyor.
09:12
It could be as smallküçük
as the smallestEn küçük subatomicAtom altı particlesparçacıklar,
176
540792
3226
En küçük atomaltı parçacığı
kadar ufak olabilir
09:16
or it could be as largegeniş
as the masskitle of 100 SunsGüneş.
177
544042
3583
veya Güneş'in kütlesinin
100 katı büyüklüğünde olabilir.
09:20
So, how do we figureşekil out what it is?
178
548958
3685
Peki, ne olduğunu nasıl öğreneceğiz?
09:24
Well, physicistsfizikçiler and astronomersastronomlar
179
552667
1809
Fizikçilerin ve astronomların
09:26
have a lot of waysyolları
to look for darkkaranlık mattermadde.
180
554500
3476
karanlık maddeyi aramak için
birçok yöntemleri var.
09:30
One of the things we're doing
is buildingbina sensitivehassas detectorsdedektörleri
181
558000
4184
Yaptığımız şeylerden biri,
derin yeraltı tünellerine
hassas dedektörler yerleştirip
09:34
in deepderin undergroundyeraltı minesmayınlar,
182
562208
2935
bizim ve dünyanın içinden geçip gidebilen
bir karanlık madde parçacığının
09:37
waitingbekleme for the possibilityolasılık
183
565167
2851
09:40
that a darkkaranlık mattermadde particleparçacık,
whichhangi goesgider throughvasitasiyla us and the EarthDünya,
184
568042
3851
daha yoğun bir maddeye denk gelip
09:43
would hitvurmak a denserdaha yoğun materialmalzeme
185
571917
2309
arkasında geçişinden bir iz bırakması
09:46
and leaveayrılmak behindarkasında
some traceiz of its passagegeçit.
186
574250
2917
ihtimalini beklemek.
09:50
We're looking for darkkaranlık mattermadde in the skygökyüzü,
187
578000
2976
Karanlık madde parçacıklarının çarpışıp
09:53
for the possibilityolasılık
that darkkaranlık mattermadde particlesparçacıklar
188
581000
2184
özel gama ışını teleskoplarıyla
görebileceğimiz
09:55
would crashkaza into eachher other
189
583208
1393
yüksek enerjili bir ışık yaratması
ihtimaline karşın,
09:56
and createyaratmak high-energyyüksek enerjili lightışık
that we could see
190
584625
2976
karanlık maddeyi göklerde arıyoruz.
09:59
with specialözel gamma-raygama ışını telescopesteleskoplar.
191
587625
2976
10:02
We're even tryingçalışıyor to make
darkkaranlık mattermadde here on EarthDünya,
192
590625
3726
İsviçre'deki Büyük Hadron
Çarpıştırıcısı'nı kullanıp
parçacıkları çarpıştırarak
ve sonuçları gözleyerek
10:06
by smashingSmashing particlesparçacıklar togetherbirlikte
and looking for what happensolur,
193
594375
4559
burada, Dünya'da
karanlık madde üretmeyi bile deniyoruz.
10:10
usingkullanma the LargeBüyük HadronHadron
ColliderÇarpıştırıcısı in Switzerlandİsviçre.
194
598958
3084
Şu ana kadar
10:15
Now, so faruzak,
195
603083
2185
tüm bu deneyler, bize karanlık maddenin
10:17
all of these experimentsdeneyler
have taughtöğretilen us a lot
196
605292
3267
ne olmadığına dair çok şey öğretti
10:20
about what darkkaranlık mattermadde isn't
197
608583
1643
(Kahkahalar)
10:22
(LaughterKahkaha)
198
610250
1184
ama henüz ne olduğunu öğretemedi.
10:23
but not yethenüz what it is.
199
611458
1542
Karanlık maddenin ne olabileceğine dair
10:25
There were really good ideasfikirler
that darkkaranlık mattermadde could have been,
200
613875
3143
bu deneylerin kanıtlamış olacağı
bir sürü iyi fikir vardı.
10:29
that these experimentsdeneyler would have seengörüldü.
201
617042
2059
Ama henüz kanıtlanmadılar,
10:31
And they didn't see them yethenüz,
202
619125
1393
bu yüzden araştırmaya devam etmemiz
ve daha fazla düşünmemiz gerekiyor.
10:32
so we have to keep looking
and thinkingdüşünme harderDaha güçlü.
203
620542
2791
10:37
Now, anotherbir diğeri way to get a clueipucu
to what darkkaranlık mattermadde is
204
625458
4810
Karanlık maddenin ne olduğu hakkında
ipucu edinmenin bir başka yolu ise
galaksileri araştırmaktan geçer.
10:42
is to studyders çalışma galaxiesgalaksiler.
205
630292
2267
Karanlık madde olmadan
10:44
We alreadyzaten talkedkonuştuk about
206
632583
1435
galaksimiz ve diğer birçok galaksinin
asla var olmamış olacağından
10:46
how our galaxygökada and manyçok other galaxiesgalaksiler
wouldn'tolmaz even be here
207
634042
3559
10:49
withoutolmadan darkkaranlık mattermadde.
208
637625
1851
zaten bahsettik.
10:51
Those modelsmodeller alsoAyrıca make predictionstahminler
209
639500
2351
Bu modeller, aynı zamanda
galaksiler hakkında daha birçok konuda
10:53
for manyçok other things about galaxiesgalaksiler:
210
641875
2059
tahminde bulunmamızı sağlıyor:
10:55
How they're distributeddağıtılmış in the universeEvren,
211
643958
1905
Evrene nasıl dağıldılar,
10:57
how they movehareket,
212
645887
1256
nasıl hareket ediyorlar,
10:59
how they evolvegelişmek over time.
213
647167
2017
zamanla nasıl evrim geçiriyorlar?
11:01
And we can testÖlçek those predictionstahminler
with observationsgözlemler of the skygökyüzü.
214
649208
4810
Bu tahminleri gökyüzü gözlemleriyle
test edebiliyoruz.
11:06
So let me just give you two examplesörnekler
215
654042
2809
Sizlere galaksileri kullanarak
yapabileceğimiz ölçümlerden
11:08
of these kindsçeşit of measurementsölçümler
we can make with galaxiesgalaksiler.
216
656875
3250
iki örnek vereyim.
11:13
The first is that we can make
mapsharitalar of the universeEvren with galaxiesgalaksiler.
217
661208
4893
İlk olarak
galaksilerle evrenin haritasını
çıkartabiliyoruz.
11:18
I am partBölüm of a surveyanket
calleddenilen the DarkKaranlık EnergyEnerji SurveyAnket,
218
666125
2726
Karanlık Enerji Ölçümü adı verilen
evrenin şimdiye kadarki
en büyük haritasını çıkartmış
11:20
whichhangi has madeyapılmış the largesten büyük mapharita
of the universeEvren so faruzak.
219
668875
3208
bir araştırmada yer alıyorum.
11:25
We measuredölçülü the positionspozisyonları and shapesşekiller
of 100 millionmilyon galaxiesgalaksiler
220
673167
5434
Gökyüzünün sekizde birinden yola çıkarak
100 milyon galaksinin konumunu
ve şeklini hesapladık.
11:30
over one-eighthsekizde bir of the skygökyüzü.
221
678625
2292
11:34
And this mapharita is showinggösterme us all the mattermadde
in this regionbölge of the skygökyüzü,
222
682458
5435
Bu harita bize,
gökyüzünün bu bölgesinde
11:39
whichhangi is inferredanlaşılmaktadır by the lightışık
distortedbozuk from these 100 millionmilyon galaxiesgalaksiler.
223
687917
5625
o 100 milyon galaksinin yarattığı
ışık kırılması sayesinde tespit edilmiş
mevcut tüm maddeyi gösteriyor.
11:46
The lightışık distortedbozuk from all of the mattermadde
224
694708
3060
Bütün maddeden kırılan ışık
11:49
that was betweenarasında those galaxiesgalaksiler and us.
225
697792
3208
bu galaksiler ile bizim aramızdaydı.
11:54
The gravityyerçekimi of the mattermadde is stronggüçlü enoughyeterli
to bendviraj the pathyol of lightışık.
226
702333
4643
Maddenin çekim gücü,
ışığın yolunu değiştirecek kadar kuvvetli.
11:59
And it givesverir us this imagegörüntü.
227
707000
3667
Ve bu sayede bu görseli elde ediyoruz.
12:04
So these kindsçeşit of mapsharitalar
228
712250
1434
Yani bu çeşit haritalar
12:05
can tell us about how much
darkkaranlık mattermadde there is,
229
713708
3060
ne miktarda karanlık madde bulunduğunu,
12:08
they alsoAyrıca tell us where it is
230
716792
2267
nerede bulunduğunu
ve zamanla nasıl değişim gösterdiğini
bize söyleyebilir.
12:11
and how it changesdeğişiklikler over time.
231
719083
1917
Yani evrenin büyük ölçüde
neyden oluştuğunu
12:14
So we're tryingçalışıyor to learnöğrenmek
about what the universeEvren is madeyapılmış of
232
722583
4185
öğrenmeye çalışıyoruz.
12:18
on the very largesten büyük scalesterazi.
233
726792
2309
12:21
It turnsdönüşler out that the tiniestufak
galaxiesgalaksiler in the universeEvren
234
729125
4726
Görünüşe göre evrendeki en ufak galaksiler
12:25
providesağlamak some of the besten iyi cluesİpuçları.
235
733875
3143
bize en yararlı bazı bilgileri sağlıyor.
12:29
So why is that?
236
737042
1250
Peki neden?
12:31
Here are two exampleörnek simulatedtaklit universesevrenler
237
739375
3434
İşte iki farklı karanlık madde türü içeren
12:34
with two differentfarklı kindsçeşit of darkkaranlık mattermadde.
238
742833
2601
iki temsili evren örneğini görüyorsunuz.
12:37
BothHer ikisi de of these picturesresimler
are showinggösterme you a regionbölge
239
745458
2226
İki fotoğraf da size
Samanyolu gibi bir galaksinin
12:39
around a galaxygökada like the MilkySütlü Way.
240
747708
2893
etrafında bir bölge gösteriyor.
12:42
And you can see that there's a lot
of other materialmalzeme around it,
241
750625
2976
Gördüğünüz üzere
çevrelerinde bir sürü başka madde var,
12:45
little smallküçük clumpsyığınları.
242
753625
1684
bunlar ufak kümecikler.
12:47
Now, in the imagegörüntü on the right,
243
755333
2185
Sağdaki resimde
12:49
darkkaranlık mattermadde particlesparçacıklar are movinghareketli slowerYavaş
than they are in the one on the left.
244
757542
5184
karanlık madde parçacıkları
soldaki resme göre daha yavaş ilerliyor.
12:54
If those darkkaranlık mattermadde particlesparçacıklar
are movinghareketli really fasthızlı,
245
762750
3101
Eğer bu parçacıklar hızlı ilerliyorsa
12:57
then the gravityyerçekimi in smallküçük clumpsyığınları
is not stronggüçlü enoughyeterli
246
765875
2809
bu küçük kümelerin çekim kuvveti
13:00
to slowyavaş those fasthızlı particlesparçacıklar down.
247
768708
2435
onları yavaşlatacak kadar güçlü değildir.
Bu yüzden ilerlemeye devam ediyorlar.
13:03
And they keep going.
248
771167
1267
13:04
They never collapseçöküş
into these smallküçük clumpsyığınları.
249
772458
2476
Asla bu kümeciklerin içine girmiyorlar.
13:06
So you endson up with fewerDaha az of them
than in the universeEvren on the right.
250
774958
4768
Bu yüzden, sağdaki evrene kıyasla
solda daha az küme var.
13:11
If you don't have those smallküçük clumpsyığınları,
251
779750
1934
Eğer bu küçük kümeler yoksa
13:13
then you get fewerDaha az smallküçük galaxiesgalaksiler.
252
781708
2709
daha az küçük galaksi oluşur.
13:18
If you look up at the southerngüney skygökyüzü,
253
786208
1685
Gökyüzünün güneyine bakarsanız
13:19
you can actuallyaslında see
two of these smallküçük galaxiesgalaksiler,
254
787917
3351
bu küçük galaksilerden
iki tane görebilirsiniz,
13:23
the largesten büyük of the smallküçük galaxiesgalaksiler
that are orbitingyörüngesindeki our MilkySütlü Way,
255
791292
3476
Samanyolu'muzun yörüngesindeki
cüce galaksilerin en büyükleri,
13:26
the LargeBüyük MagellanicMacellan CloudBulut
and the SmallKüçük MagellanicMacellan CloudBulut.
256
794792
3000
Büyük Macellan Bulutu
ile Küçük Macellan Bulutu.
13:30
In the last severalbirkaç yearsyıl,
257
798958
1268
Son yıllarda
13:32
we have detectedtespit a wholebütün bunchDemet more
even smallerdaha küçük galaxiesgalaksiler.
258
800250
3351
daha da küçük bir sürü
galaksi tespit ettik.
Bu, evreni haritalamakta kullandığımız
13:35
This is an exampleörnek of one of them
259
803625
1809
13:37
that we detectedtespit
with the sameaynı darkkaranlık energyenerji surveyanket
260
805458
2935
aynı karanlık enerji ölçümüyle
13:40
that we used to make mapsharitalar of the universeEvren.
261
808417
3101
tespit ettiklerimizin bir örneği.
13:43
These really smallküçük galaxiesgalaksiler,
262
811542
2226
Bu küçük galaksilerden bazıları
13:45
some of them are extremelyson derece smallküçük.
263
813792
1958
cidden çok küçük.
13:48
Some of them have as fewaz
as a fewaz hundredyüz starsyıldızlar,
264
816458
2935
Samanyolu'ndaki
milyarlarca yıldızın aksine
13:51
comparedkarşılaştırıldığında to the fewaz hundredyüz
billionmilyar starsyıldızlar in our MilkySütlü Way.
265
819417
3642
bazılarının sadece
birkaç yüz yıldızı var.
13:55
So that makesmarkaları them really hardzor to find.
266
823083
2810
Bu yüzden onları bulmak epey zor.
13:57
But in the last decadeonyıl,
267
825917
1892
Ama son on yılda
13:59
we'vebiz ettik actuallyaslında foundbulunan
a wholebütün bunchDemet more of these.
268
827833
2685
bunlardan bir sürü keşfettik.
14:02
We now know of 60 of these tinyminik galaxiesgalaksiler
269
830542
2726
Bugün, Samanyolu'nu çevreleyen
minik galaksilerin
14:05
that are orbitingyörüngesindeki our ownkendi MilkySütlü Way.
270
833292
3017
60 tanesini biliyoruz.
14:08
And these little guys
are a bigbüyük clueipucu to darkkaranlık mattermadde.
271
836333
3584
Ve bu ufaklıklar karanlık madde
açısından önemli ipuçları.
14:12
Because just the existencevaroluş
of these galaxiesgalaksiler tellsanlatır us
272
840833
3810
Çünkü bu galaksilerin
sadece varlıkları bile
14:16
that darkkaranlık mattermadde
can't be movinghareketli very fasthızlı,
273
844667
2809
bize, karanlık maddenin
çok hızlı ilerliyor olamayacağını
14:19
and not much can be happeningolay
when it runskoşar into normalnormal mattermadde.
274
847500
3917
ve normal madde ile çarpıştığında
fazla bir şey olmadığını gösteriyor.
14:24
In the nextSonraki severalbirkaç yearsyıl,
275
852583
1435
Önümüzdeki yıllarda
14:26
we're going to make much more
precisekesin mapsharitalar of the skygökyüzü.
276
854042
3666
gökyüzünün çok daha kusursuz
haritalarını çıkartacağız.
Ve bunlar, tüm evren ve galaksiyi gösteren
14:31
And those will help refineİyileştir our moviesfilmler
277
859292
2434
videolarımızı geliştirmemize
yardım edecek.
14:33
of the wholebütün universeEvren
and the entiretüm galaxygökada.
278
861750
3000
14:37
PhysicistsFizikçiler are alsoAyrıca makingyapma newyeni,
more sensitivehassas experimentsdeneyler
279
865708
4060
Fizikçiler de karanlık maddeye dair
bir belirti yakalamak için
14:41
to try to catchyakalamak some signişaret
of darkkaranlık mattermadde in theironların laboratorieslaboratuarlar.
280
869792
3833
laboratuvarlarında yeni ve daha hassas
deneyler yapıyorlar.
14:47
DarkKaranlık mattermadde is still a hugeKocaman mysterygizem.
281
875042
3267
Karanlık madde hala büyük bir bilinmez.
14:50
But it's a really excitingheyecan verici time
to be workingçalışma on it.
282
878333
3250
Ama üzerinde çalışması
gerçekten çok heyecan verici.
14:54
We have really clearaçık evidencekanıt it existsvar.
283
882750
2351
Var olduğuna dair
çok açık kanıtlarımız var.
14:57
From the scaleölçek of the smallestEn küçük galaxiesgalaksiler
284
885125
2393
En küçük galaksilerden tutun da
14:59
to the scaleölçek of the wholebütün universeEvren.
285
887542
2583
evrenin kendisine kadar kanıtlar var.
15:03
Will we actuallyaslında find it
and figureşekil out what it is?
286
891458
3500
Bunu gerçekten de bulup
ne olduğunu çözebilecek miyiz?
15:08
I have no ideaFikir.
287
896542
1767
Hiçbir fikrim yok.
15:10
But it's going to be
a lot of funeğlence to find out.
288
898333
2935
Ama öğrenmesi çok eğlenceli olacak.
15:13
We have a lot of possibilitiesolasılıklar
for discoverykeşif,
289
901292
2392
Bir sürü keşif şansımız var,
15:15
and we definitelykesinlikle will learnöğrenmek more
about what it is doing
290
903708
3476
ve ne işe yaradığına dair,
ne olmadığına dair
15:19
and about what it isn't.
291
907208
1584
kesinlikle daha çok şey öğreneceğiz.
15:21
RegardlessNe olursa olsun of whetherolup olmadığını we find
that particleparçacık anytimeistediğin zaman soonyakında,
292
909833
3060
Bu parçacığı yakın zamanda
bulup bulamayacağımıza bakmaksızın
15:24
I hopeumut I have convincedikna olmuş you
293
912917
1726
umarım bu gizemin
hassas noktamıza dokunduğuna
15:26
that this mysterygizem is actuallyaslında
really closekapat to home.
294
914667
4059
sizi ikna edebilmişimdir.
15:30
The searcharama for darkkaranlık mattermadde
295
918750
1518
Karanlık madde arayışı
15:32
mayMayıs ayı just be the keyanahtar to a wholebütün newyeni
understandinganlayış of physicsfizik
296
920292
3309
yepyeni bir fizik anlayışının
ve evrendeki yerimizi algılamanın
15:35
and our placeyer in the universeEvren.
297
923625
1851
anahtarı olabilir.
15:37
Thank you.
298
925500
1268
Teşekkür ederim.
15:38
(ApplauseAlkış)
299
926792
3750
(Alkış)
Translated by İrem Telli
Reviewed by Can Boysan

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Risa Wechsler - Astrophysicist, cosmologist
Risa Wechsler uses computer simulations of the entire universe to explore questions about our existence on the largest scales.

Why you should listen

Risa Wechsler is the director of the Kavli Institute for Particle Astrophysics and Cosmology and a professor of physics at Stanford University. She is currently playing a leading role in mapping out tens of billions of galaxies over the last 13 billion years. Her research combines these maps with computer simulations of the entire universe to understand how galaxies form and to figure out the nature of dark matter and dark energy.

Wechsler is a fellow of the American Physical Society as well as a former NASA Hubble fellow, and has written about and discussed science in numerous public venues, from Teen Vogue to the BBC.

More profile about the speaker
Risa Wechsler | Speaker | TED.com