ABOUT THE SPEAKER
Sara Valencia Botto - Psychologist
Sara Valencia Botto investigates when and how humans develop a concern for reputation.

Why you should listen

Sara Valencia Botto is a PhD candidate in the cognition and development program at Emory University, where she researches social-cognitive development in early childhood. Her recent publication on sensitivity to evaluation in toddlers has been featured in various outlets, including ABC News, the Huffington Post and other major international newspapers.

By exploring the developmental origins of reputation, Botto's research investigates when and how humans, unlike many other animals, care about what other people think. She designs experiments for children of 14 months to five years and studies when and how they begin to alter their behavior to garner positive evaluations from others. Her goal is to understand why humans come to care about their reputation as well as the factors that contribute to inter-individual differences.

More profile about the speaker
Sara Valencia Botto | Speaker | TED.com
TEDxAtlanta

Sara Valencia Botto: When do kids start to care about other people's opinions?

Sara Botto: Vanaf welk moment gaan kinderen geven om de mening van anderen?

Filmed:
570,031 views

Op basis van haar eigen onderzoek naar de ontwikkeling van jonge kinderen onderzoekt psychologe Sara Valencia Botto wanneer (en hoe) kinderen hun gedrag beginnen aan te passen in de aanwezigheid van anderen -- en ze verkent wat dit betekent voor de waarden die we overbrengen in onze dagelijkse interacties. (Let op de schattige beelden van stiekeme peuters.)
- Psychologist
Sara Valencia Botto investigates when and how humans develop a concern for reputation. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I'd like you to take a momentmoment
0
262
1450
Neem eens een momentje
00:13
and consideroverwegen what
you are wearingvervelend right now.
1
1736
3000
om stil te staan
bij welke kleding je nu draagt.
00:17
I have a deepdiep, philosophicalfilosofisch
questionvraag for you.
2
5675
2872
Ik heb een diepzinnige,
filosofische vraag voor je.
00:21
Why are we not all wearingvervelend
comfortablecomfortabel pajamaspyjama right now?
3
9079
2682
Waarom dragen we nu
niet allemaal comfortabele pyjama's?
00:23
(LaughterGelach)
4
11785
1000
(Gelach)
00:24
Well, I'm a psychologistpsycholoog
and not a mindgeest readerlezer,
5
12809
2538
Ik ben een psychologe
en geen helderziende,
00:27
althoughhoewel manyveel people think
that's the samedezelfde thing.
6
15371
2372
al denken veel mensen
dat dit hetzelfde is.
00:30
I can betinzet you that your responseantwoord
is somewhereergens alonglangs the lineslijnen of,
7
18069
3667
Ik durf te wedden dat je reactie
iets is in de trant van:
00:33
"I'm expectedverwacht to not wearslijtage pj'spj's in publicopenbaar"
8
21760
2674
men verwacht dat ik geen pyjama
in het openbaar draag,
00:36
or "I don't want people
to think I am a slobSlob."
9
24458
2548
of: ik wil niet dat mensen denken
dat ik een slons ben.
00:39
EitherBeide way, the factfeit that we all
chosekoos to wearslijtage businessbedrijf casualtoevallig clothingkleding,
10
27665
4051
Het feit dat we allemaal
business casual gekleed zijn
en niet onze favoriete
joggingbroek dragen,
00:43
as opposedgekant tegen to our favoritefavoriete
pairpaar- of sweatpantstrainingsbroek,
11
31740
2151
is niet stom toevallig.
00:45
is not a sillydwaas coincidencetoeval.
12
33915
1800
00:48
InsteadIn plaats daarvan, it revealsonthult two
definingdefiniëren humanmenselijk characteristicskenmerken.
13
36311
3897
In plaats daarvan laat het twee
belangrijke menselijke eigenschappen zien.
00:52
The first is that we are cognizantCognizant
of what other people valuewaarde,
14
40704
3595
De eerste is dat we ons bewust zijn
van wat andere mensen belangrijk vinden,
00:56
like what they will approvegoedkeuren
or disapproveafkeuren of,
15
44323
2627
zoals wat ze zullen
goedkeuren of afkeuren,
00:58
suchzodanig as not wearingvervelend pj'spj's
to these sortssoorten of settingsInstellingen.
16
46974
3016
zoals het dragen van een pyjama
naar dit soort gelegenheden.
01:02
And two, we'vewij hebben readilygemakkelijk used
this informationinformatie to guidegids our behaviorgedrag.
17
50490
3714
De tweede is dat we deze informatie
gebruiken om ons gedrag te sturen.
In tegenstelling tot veel andere soorten
01:07
UnlikeIn tegenstelling tot manyveel other speciessoorten,
18
55149
1699
01:08
humansmensen are pronevatbaar to tailorop maat theirhun behaviorgedrag
in the presenceaanwezigheid of othersanderen
19
56872
4040
passen mensen hun gedrag aan
in de aanwezigheid van anderen
01:12
to garnerGarner approvalgoedkeuring.
20
60936
1379
om goedkeuring te verdienen.
We besteden veel tijd
aan het aanbrengen van make-up,
01:14
We spendbesteden valuablewaardevol time puttingzetten on make up,
21
62766
2318
01:17
choosingkiezen the right pictureafbeelding
and InstagramInstagram filterfilter,
22
65108
2904
het kiezen van de juiste foto
en Instagramfilter,
01:20
and composingsamenstellen van ideasideeën
that will undoubtedlyongetwijfeld changeverandering the worldwereld-
23
68036
2762
en aan ideeën verzinnen
die de wereld zullen veranderen
in minder dan 140 tekens.
01:22
in 140 characterstekens or lessminder.
24
70822
1733
01:25
ClearlyDuidelijk, our concernbezorgdheid
with how other people will evaluateschatten us
25
73561
3024
Dat we ons zorgen maken
over hoe anderen ons beoordelen,
01:28
is a biggroot partdeel of beingwezen humanmenselijk.
26
76609
1933
is een belangrijk onderdeel
van menselijk zijn.
Ondanks dat het een belangrijke
menselijke eigenschap is,
01:31
DespiteOndanks this beingwezen
a biggroot humanmenselijk traitTrait, howeverechter,
27
79530
2690
01:34
we know relativelynaar verhouding little
about when and how
28
82244
2770
weten we relatief weinig
over wanneer en hoe
01:37
we come to carezorg
about the opinionmening of othersanderen.
29
85038
2230
we gaan geven om de mening van anderen.
01:39
Now, this is a biggroot questionvraag
that requiresvereist manyveel studiesstudies.
30
87649
3200
Dit is een belangrijke vraag
die veel onderzoek vereist.
01:43
But the first stepstap
to uncoveringblootleggen this questionvraag
31
91269
2301
De eerste stap in
het beantwoorden van deze vraag
01:45
is to investigateonderzoeken when in developmentontwikkeling
32
93594
2175
is onderzoeken op welk punt
in de ontwikkeling
01:47
we becomeworden sensitivegevoelig
to others'anderen evaluationsevaluaties.
33
95793
2717
we gevoelig worden
voor de beoordelingen van anderen.
Ik heb de afgelopen vier jaar
aan de Emory Universiteit bestudeerd
01:51
I have spentdoorgebracht the pastverleden fourvier yearsjaar
at EmoryEmory UniversityUniversiteit
34
99245
2880
01:54
investigatingonderzoeken how an infantzuigeling,
35
102149
2087
hoe een kind dat er
geen probleem mee heeft
01:56
who has no problemprobleem walkingwandelen
around the grocerykruidenierswinkel storeop te slaan in her onesieOnesie,
36
104260
4286
om in haar rompertje
door de supermarkt te lopen,
een volwassene wordt die bang is
om in het openbaar te spreken
02:00
developsontwikkelt into an adultvolwassen
that fearsangsten publicopenbaar speakingsprekend
37
108570
2851
02:03
for fearangst of beingwezen negativelynegatief judgedbeoordeeld.
38
111445
2101
uit angst om negatief
beoordeeld te worden.
02:06
(LaughterGelach)
39
114472
1637
(Gelach)
02:08
Now, this is usuallydoorgaans a pointpunt
when people askvragen me,
40
116133
2341
Dit is meestal het moment
waarop mensen me vragen:
02:10
"How do you investigateonderzoeken
this questionvraag, exactlyprecies?
41
118498
2579
"Hoe onderzoek je deze vraag precies?
02:13
InfantsZuigelingen can't talk, right?"
42
121101
1800
Baby's kunnen toch niet praten?"
02:15
Well, if my husbandman
were up here right now,
43
123530
2150
Als mijn man hier had gestaan,
02:17
he would tell you that I interviewinterview babiesbabies,
44
125704
2667
zou hij je zeggen dat ik baby's interview,
02:20
because he would ratherliever not say
that his wifevrouw experimentsexperimenten on childrenkinderen.
45
128395
4432
omdat hij liever niet zegt dat zijn vrouw
experimenten op kinderen uitvoert.
02:24
(LaughterGelach)
46
132851
2552
(Gelach)
02:27
In realityrealiteit, I designontwerp
experimentsexperimenten for childrenkinderen,
47
135427
3231
Feitelijk ontwerp ik
experimenten voor kinderen,
02:30
usuallydoorgaans in the formformulier of gamesspellen.
48
138682
1934
normaal gesproken
in de vorm van spelletjes.
02:33
DevelopmentalOntwikkelingsstoornissen psychologistpsycholoog
DrDr. PhilippePhilippe RochatRochat and I
49
141269
2745
Ontwikkelingspsycholoog
Dr. Philippe Rochat en ik
02:36
designedontworpen a "gamespel" calledriep "The RobotRobot TaskTaak"
50
144038
3111
ontwierpen een 'spel'
genaamd 'De Robottaak'
02:39
to exploreonderzoeken when childrenkinderen
would beginbeginnen to be sensitivegevoelig
51
147173
2643
om te ontdekken wanneer
kinderen gevoelig worden
02:41
to the evaluationevaluatie of othersanderen.
52
149840
1867
voor de beoordeling van anderen.
02:44
SpecificallySpecifiek, the robotrobot tasktaak
capturescaptures when childrenkinderen, like adultsvolwassenen,
53
152442
4492
De robottaak stelt het moment vast
waarop kinderen, net zoals volwassenen,
02:48
strategicallystrategisch modifywijzigen theirhun behaviorgedrag
when othersanderen are watchingkijken.
54
156958
3135
hun gedrag strategisch aanpassen
wanneer anderen toekijken.
02:53
To do this, we showedtoonden
14 to 24-month-old-maand-oude infantszuigelingen
55
161030
3214
We lieten kinderen
tussen de 14 en 24 maanden oud zien
02:56
how to activateactiveren a toyspeelgoed- robotrobot,
56
164268
2175
hoe ze een speelgoedrobot
konden activeren.
02:58
and importantlybelangrijker, we eithereen van beide
assignedtoegewezen a positivepositief valuewaarde,
57
166467
2483
We lieten daarbij
onze waardering blijken,
positief door te zeggen:
"Wow, dat is geweldig!"
03:00
sayinggezegde "WowWow, isn't that great!"
58
168974
2246
03:03
or a negativenegatief valuewaarde, sayinggezegde,
"Oh, oh. OopsOeps, oh no,"
59
171244
2674
of negatief door te zeggen:
"Oh, oh. Oeps, oh nee",
03:05
after pressingpersing the remoteafgelegen.
60
173942
1734
na de afstandsbediening
gebruikt te hebben.
03:08
FollowingVolgende this toyspeelgoed- demonstrationdemonstratie,
61
176220
1577
Na de speelgoeddemonstratie
lieten we de kinderen
met de afstandsbediening spelen
03:09
we inviteduitgenodigd the infantszuigelingen
to playspelen with the remoteafgelegen,
62
177821
2548
03:12
and then eithereen van beide watchedbekeken them
63
180393
1422
en keken we naar hen
03:13
or turnedgedraaid around and pretendeddeed
to readlezen a magazinetijdschrift.
64
181839
2817
of draaiden we ons om en deden
alsof we een tijdschrift lazen.
03:17
The ideaidee was that if by 24 monthsmaanden,
65
185212
2429
Het idee was dat
als kinderen van 24 maanden
03:19
childrenkinderen are indeedinderdaad sensitivegevoelig
to the evaluationevaluatie of othersanderen,
66
187665
3277
daadwerkelijk gevoelig zijn
voor de beoordeling van anderen,
03:22
then theirhun button-pressingknop-drukken behaviorgedrag
should be influencedbeïnvloed
67
190966
2675
dat hun gebruik van de knoppen
beïnvloed zou worden
niet alleen door of ze
al dan niet bekeken werden,
03:25
not only by whetherof or not
they're beingwezen watchedbekeken
68
193665
2381
03:28
but alsoook by the valueswaarden
that the experimenterexperimenteer expresseduitgedrukt
69
196070
2690
maar ook door de waardering
die de onderzoeker had geuit
03:30
towardsnaar pressingpersing the remoteafgelegen.
70
198784
1625
over hun gebruik van de afstandsbediening.
03:33
So for examplevoorbeeld,
71
201173
1206
Hier is een voorbeeld:
03:34
we would expectverwachten childrenkinderen to playspelen with
the positivepositief remoteafgelegen significantlyaanzienlijk more
72
202403
3628
we verwachtten dat ze meer
zouden spelen met de positieve knop
als ze geobserveerd werden,
03:38
if they were beingwezen observedopgemerkt
73
206055
1365
03:39
but then chooseKiezen to exploreonderzoeken
the negativenegatief remoteafgelegen
74
207444
2143
maar de negatieve afstandsbediening
zouden onderzoeken als niemand keek.
03:41
onceeen keer no one was watchingkijken.
75
209611
1667
03:43
To really capturevangst this phenomenonfenomeen,
we did threedrie variationsvariaties of the studystudie.
76
211952
3460
Om dit goed vast te leggen voerden we
het onderzoek op drie manieren uit.
De eerste manier onderzocht hoe baby's
zouden omgaan met een nieuw speeltje
03:47
StudyStudie one exploredonderzocht how infantszuigelingen
would engagebezighouden with a novelroman toyspeelgoed-
77
215871
3349
03:51
if there were no valueswaarden
or instructionsinstructies providedvoorzien.
78
219244
2603
als er geen waardering
of uitleg gegeven werden.
We lieten baby's zien
hoe ze de robot aan konden zetten,
03:53
So we simplyeenvoudigweg showedtoonden infantszuigelingen
how to activateactiveren the toyspeelgoed- robotrobot,
79
221871
2730
maar kenden geen waardering toe
03:56
but didn't assigntoewijzen any valueswaarden,
80
224625
1587
en vertelden hen niet dat ze
met de knop konden spelen,
03:58
and we alsoook didn't tell them
that they could playspelen with the remoteafgelegen,
81
226236
3111
waardoor een voor hen
onduidelijke situatie ontstond.
04:01
providinghet verstrekken van them with a really
ambiguousdubbelzinnig situationsituatie.
82
229371
2563
04:03
In studystudie two,
83
231958
1183
In het tweede onderzoek
04:05
we incorporatedopgenomen the two valueswaarden,
a positivepositief and a negativenegatief.
84
233165
4595
bouwden we de twee waarderingen in,
een positieve en een negatieve.
In het laatste onderzoek hadden we twee
onderzoekers en een afstandsbediening.
04:10
And in the last studystudie,
we had two experimentersonderzoekers and one remoteafgelegen.
85
238609
3269
Een onderzoeker reageerde negatief
tegenover de afstandsbediening en zei:
04:14
One experimenterexperimenteer expresseduitgedrukt a negativenegatief
valuewaarde towardsnaar pressingpersing the remoteafgelegen,
86
242196
3429
"Bah, het speelgoed bewoog."
04:17
sayinggezegde, "YuckBah, the toyspeelgoed- movedverhuisd,"
87
245649
1507
04:19
while the other experimenterexperimenteer
expresseduitgedrukt a positivepositief valuewaarde, sayinggezegde,
88
247180
3017
De andere onderzoeker
reageerde positief en zei:
"Jee, het speelgoed bewoog."
04:22
"YayYay, the toyspeelgoed- movedverhuisd."
89
250221
1400
04:23
And this is how the childrenkinderen reactedreageerde
to these threedrie differentverschillend scenariosscenario's.
90
251927
3531
Hier zie je hoe de kinderen reageerden
in de verschillende situaties.
04:27
So in studystudie one, the ambiguousdubbelzinnig situationsituatie,
91
255482
2840
In het eerste onderzoek,
de onduidelijke situatie,
04:30
I'm currentlymomenteel watchingkijken the childkind.
92
258346
2411
kijk ik nu naar het kind.
04:32
She doesn't seemlijken to be too interestedgeïnteresseerd
in pressingpersing the remoteafgelegen.
93
260781
2999
Ze lijkt niet erg geïnteresseerd
in de afstandsbediening.
04:36
OnceEenmaal I turnedgedraaid around --
94
264622
1669
Toen ik me omdraaide --
04:39
now she's readyklaar to playspelen.
95
267061
1611
nu is ze klaar om te spelen.
04:40
(LaughterGelach)
96
268696
1150
(Gelach)
04:43
CurrentlyOp dit moment, I'm not watchingkijken the childkind.
97
271903
1910
Nu kijk ik niet naar het kind.
04:45
She's really focusedgefocust.
98
273837
1151
Ze is heel erg gefocust.
04:47
I turnbeurt around.
99
275012
1150
Ik draai me om.
04:49
(LaughterGelach)
100
277588
1032
(Gelach)
04:50
She wasn'twas niet doing anything, right?
101
278644
2200
Ze deed helemaal niets, toch?
Het tweede onderzoek heeft twee knoppen --
04:55
In studystudie two, it's the two remotesAfstandsbedieningen,
102
283596
1751
voor een positieve
of een negatieve waardering.
04:57
one with the positivepositief
and one with the negativenegatief valuewaarde.
103
285371
2547
Ik kijk nu naar het kind.
04:59
I'm currentlymomenteel observingobserveren the childkind.
104
287942
1667
05:01
And the orangeoranje remoteafgelegen
is a negativenegatief remoteafgelegen.
105
289633
2506
De oranje afstandsbediening
is de negatieve waardering.
05:05
She's just looking around,
looking at me, hangingopknoping out.
106
293259
2793
Ze kijkt om zich heen,
kijkt naar mij, hangt wat rond.
05:08
Then I turnbeurt around ...
107
296494
1267
Dan draai ik me om ...
05:12
(LaughterGelach)
108
300081
1150
(Gelach)
05:15
That's what she's going for.
109
303072
1867
Daar ging ze voor.
05:19
I'm not watchingkijken the childkind.
110
307875
1537
Ik kijk niet naar het kind.
05:21
He wants the mommam to playspelen with it, right?
111
309436
2244
Hij wil dat zijn moeder
ermee speelt, toch?
05:23
Take a saferveiliger routeroute.
112
311704
1267
Hij neemt de veilige weg.
05:25
I turnbeurt around ...
113
313736
1150
Ik draai me om ...
05:28
(LaughterGelach)
114
316093
1667
(Gelach)
05:29
He wasn'twas niet doing anything, eithereen van beide.
115
317784
2200
Hij deed ook helemaal niets.
05:36
Yeah, he feelsvoelt awkwardonhandig.
116
324371
1532
Hij voelt zich ongemakkelijk.
05:37
(LaughterGelach)
117
325927
1007
(Gelach)
05:38
EveryoneIedereen knowsweet
that side-eyedSide-eyed glanceoogopslag, right?
118
326958
2119
Iedereen kent die zijdelingse blik, toch?
Onderzoek drie, twee onderzoekers,
een afstandsbediening.
05:41
StudyStudie threedrie, the two
experimentersonderzoekers, one remoteafgelegen.
119
329807
2461
De onderzoeker die
negatief reageerde op de knop,
05:44
The experimenterexperimenteer that reactedreageerde negativelynegatief
towardsnaar pressingpersing the remoteafgelegen
120
332292
3261
kijkt nu naar het kind.
05:47
is watchingkijken the childkind right now.
121
335577
1627
05:49
She feelsvoelt a little awkwardonhandig,
doesn't know what to do, relyingberoep on MomMoeder.
122
337228
4174
Ze voelt zich ongemakkelijk, ze weet niet
wat ze moet doen, steunt op haar moeder.
05:56
And then, she's going to turnbeurt around
123
344307
2421
En dan gaat ze zich omdraaien,
05:58
so that the experimenterexperimenteer that expresseduitgedrukt
a positivepositief responseantwoord is watchingkijken.
124
346752
3467
zodat de onderzoeker
die positief reageerde naar haar kijkt.
06:04
CoastKust is clearduidelijk -- now she's readyklaar to playspelen.
125
352109
2230
De kust is veilig -- nu kan ze spelen.
06:06
(LaughterGelach)
126
354363
1063
(Gelach)
06:07
So, as the datagegevens suggestssuggereert,
127
355450
1905
Zoals de gegevens al deden vermoeden,
ontdekten we dat hoe de kinderen
op de knop drukten
06:09
we foundgevonden that children'skinderen
button-pressingknop-drukken behaviorgedrag
128
357379
2333
inderdaad werd beïnvloed
door de waardering
06:11
was indeedinderdaad influencedbeïnvloed by the valueswaarden
and the instructionsinstructies of the experimenterexperimenteer.
129
359736
4809
en de instructies van de onderzoeker.
06:16
Because in studystudie one,
childrenkinderen did not know
130
364934
2541
Omdat in het eerste onderzoek
de kinderen niet wisten
06:19
what would be positivelypositief
or negativelynegatief evaluatedgeëvalueerd,
131
367499
2888
wat positief of wat negatief
gewaardeerd zou worden,
06:22
they tendedde neiging to take the safestveiligste routeroute
132
370411
1944
kozen ze meestal voor de veiligste weg
en wachtten tot ik weggedraaid was
om op de knop te drukken.
06:24
and wait untiltot I turnedgedraaid my back
to presspers the remoteafgelegen.
133
372379
2680
06:27
ChildrenKinderen in studystudie two
134
375083
1388
De kinderen in onderzoek twee
06:28
chosekoos to presspers the positivepositief remoteafgelegen
significantlyaanzienlijk more when I was watchingkijken,
135
376495
3802
drukten duidelijk vaker
op de positieve knop als ik naar ze keek.
06:32
but then onceeen keer I turnedgedraaid my back,
136
380321
1571
Maar zodra ik me omdraaide,
06:33
they immediatelyper direct tooknam the negativenegatief remoteafgelegen
and startedbegonnen playingspelen with it.
137
381916
3423
gingen ze onmiddellijk
met de negatieve afstandsbediening spelen.
06:37
ImportantlyBelangrijker, in a controlcontrole studystudie,
138
385363
1590
In een controleonderzoek
06:38
where we removedverwijderd
the differentverschillend valueswaarden of the remotesAfstandsbedieningen --
139
386977
2941
waar we geen waardering
aan de afstandsbedieningen toekenden,
maar alleen zeiden: "Oh, wauw",
na op een knop gedrukt te hebben,
06:41
so we simplyeenvoudigweg said, "Oh, wowWauw"
after pressingpersing eithereen van beide of the remotesAfstandsbedieningen --
140
389942
3238
06:45
children'skinderen button-pressingknop-drukken behaviorgedrag
no longerlanger differedverschilden acrossaan de overkant conditionsvoorwaarden,
141
393204
3451
gebruikten de kinderen de knoppen
gelijk in beide omstandigheden,
06:48
suggestingsuggereren that it was really
the valueswaarden that we gavegaf the two remotesAfstandsbedieningen
142
396679
3731
wat suggereert dat de waarderingen
die we de afstandsbedieningen gaven
06:52
that drovedreef the behaviorgedrag
in the previousvoorgaand studystudie.
143
400434
2730
in het vorige onderzoek
het gedrag beïnvloedden.
06:55
Last but not leastminst,
144
403188
1168
Ten slotte
06:56
childrenkinderen in studystudie threedrie chosekoos to presspers
a remoteafgelegen significantlyaanzienlijk more
145
404380
3800
drukten de kinderen in onderzoek drie
vaker op een afstandsbediening
07:00
when the experimenterexperimenteer that expresseduitgedrukt
a positivepositief valuewaarde was watchingkijken,
146
408204
3310
als de onderzoeker die
er positief over was naar hen keek,
07:03
as opposedgekant tegen to the experimenterexperimenteer
that had expresseduitgedrukt a negativenegatief valuewaarde.
147
411538
3267
in tegenstelling tot de onderzoeker
die zich er negatief over uitliet.
07:07
Not coincidentallytoevallig,
148
415553
1278
Het is niet toevallig
07:08
it is alsoook around this ageleeftijd
that childrenkinderen beginbeginnen to showtonen embarrassmentverlegenheid
149
416855
3643
dat kinderen rond deze leeftijd
voor het eerst schaamte beginnen te tonen
07:12
in situationssituaties that mightmacht elicitontlokken
a negativenegatief evaluationevaluatie,
150
420522
2993
in situaties die een negatieve
beoordeling kunnen uitlokken,
07:15
suchzodanig as looking
at themselveszich in the mirrorspiegel
151
423539
2007
zoals zichzelf in de spiegel zien
en een plekje op hun neus opmerken.
07:17
and noticingin de gaten hebben a markMark on theirhun noseneus-.
152
425570
1651
Vergelijkbaar met spinazie
tussen je tanden zien als volwassene.
07:19
The equivalentgelijkwaardig of findingbevinding spinachspinazie
in your teethtanden, for adultsvolwassenen.
153
427245
2810
07:22
(LaughterGelach)
154
430079
1174
(Gelach)
07:23
So what can we say,
basedgebaseerde on these findingsbevindingen?
155
431277
3048
Wat kunnen we concluderen
op basis van deze resultaten?
07:26
BesidesBovendien the factfeit that babiesbabies
are actuallywerkelijk really, really sneakystiekeme.
156
434349
3452
Behalve het feit dat baby's
eigenlijk heel erg stiekem zijn.
07:29
(LaughterGelach)
157
437825
1056
(Gelach)
07:30
From very earlyvroeg on, childrenkinderen, like adultsvolwassenen,
158
438905
3293
Van jongs af aan zijn kinderen,
net als volwassenen,
07:34
are sensitivegevoelig to the valueswaarden
that we placeplaats on objectsvoorwerpen and behaviorsgedragingen.
159
442222
3727
gevoelig voor hoe we voorwerpen
en gedragingen waarderen.
07:38
And importantlybelangrijker, they use these valueswaarden
to guidegids theirhun behaviorgedrag.
160
446354
3277
Ze gebruiken deze waardering
om hun gedrag te sturen.
07:42
WhetherOf we're awarebewust of it or not,
161
450425
1707
Bewust of onbewust
07:44
we're constantlyvoortdurend communicatingcommuniceren valueswaarden
to those around us.
162
452156
3010
delen we continu waarden
met de mensen om ons heen.
07:47
Now, I don't mean valueswaarden like
"be kindsoort" or "don't stealstelen,"
163
455522
3484
Ik bedoel dan niet waarden
als 'wees aardig' of 'niet stelen',
07:51
althoughhoewel those are certainlyzeker valueswaarden.
164
459030
2111
hoewel dat zeker waarden zijn.
07:53
I mean that we are constantlyvoortdurend
showingtonen othersanderen, specificallyspecifiek our childrenkinderen,
165
461450
3603
Ik bedoel dat we anderen, en vooral
onze kinderen, continu laten zien
07:57
what is likeableaardig, valuablewaardevol
and praiseworthyLofwaardig, and what is not.
166
465077
3682
wat leuk, waardevol
en lovenswaardig is en wat niet.
08:01
And a lot of the timestijden,
167
469307
1176
En heel vaak
08:02
we actuallywerkelijk do this
withoutzonder even noticingin de gaten hebben it.
168
470507
2436
doen we dit zonder het op te merken.
08:05
PsychologistsPsychologen studystudie behaviorgedrag
to exploreonderzoeken the contentsinhoud of the mindgeest,
169
473601
3848
Psychologen bestuderen gedrag om de inhoud
van onze gedachten te verkennen,
08:09
because our behaviorgedrag
oftenvaak reflectsweerspiegelt our beliefsovertuigingen,
170
477473
2930
omdat ons gedrag vaak onze overtuigingen,
08:12
our valueswaarden and our desiresverlangens.
171
480427
2385
onze waardes en verlangens reflecteren.
08:15
Here in AtlantaAtlanta,
we all believe the samedezelfde thing.
172
483471
2658
Hier in Atlanta geloven we
allemaal in hetzelfde.
08:18
That CokeCokes is better than PepsiPepsi.
173
486963
1738
Dat Coca Cola beter is dan Pepsi.
08:20
(ApplauseApplaus)
174
488725
1794
(Applaus)
08:22
Now, this mightmacht have to do with the factfeit
that CokeCokes was inventeduitgevonden in AtlantaAtlanta.
175
490543
4740
Dit kan te maken hebben met het feit
dat Coca Cola in Atlanta is uitgevonden.
08:27
But regardlessachteloos,
176
495307
1174
Hoe dan ook
08:28
this beliefgeloof is expresseduitgedrukt in the factfeit
that mostmeest people will chosekoos to drinkdrinken CokeCokes.
177
496505
4287
wordt dit geloof uitgedrukt in het feit
dat de meeste mensen voor Coke kiezen.
08:33
In the samedezelfde way,
178
501323
1372
Op dezelfde manier
08:34
we are communicatingcommuniceren a valuewaarde
179
502719
1868
brengen wij een waarde over
als we vooral meisjes complimenteren
08:36
when we mostlymeestal complementaanvulling girlsmeisjes
180
504611
1523
08:38
for theirhun prettymooi hairhaar-
or theirhun prettymooi dressjurk,
181
506158
2506
met hun mooie haar of hun mooie jurk
08:40
but boysjongens, for theirhun intelligenceintelligentie-.
182
508688
2389
en jongens met hun intelligentie.
08:43
Or when we chosekoos to offeraanbod candysnoep,
as opposedgekant tegen to nutritiousvoedzaam foodeten,
183
511101
3743
Of wanneer we kiezen om snoep te geven
in plaats van voedzaam eten
08:46
as a rewardbeloning for good behaviorgedrag.
184
514868
2030
als beloning voor goed gedrag.
08:49
AdultsVolwassenen and childrenkinderen
are incrediblyongelooflijk effectiveeffectief
185
517466
2742
Volwassenen en kinderen
zijn ongelofelijk effectief
08:52
at pickingpluk up valueswaarden
from these subtlesubtiel behaviorsgedragingen.
186
520232
2495
in het oppikken van waarden
uit deze subtiele gedragingen.
08:55
And in turnbeurt, this endsloopt af up
shapingvormgeving theirhun owneigen behaviorgedrag.
187
523061
3505
Dit zal vervolgens
hun eigen gedrag gaan vormen.
08:59
The researchOnderzoek I have sharedgedeelde with you todayvandaag
188
527196
2238
Het onderzoek dat ik vandaag
met jullie deelde,
09:01
suggestssuggereert that this abilityvermogen
emergesvoorschijn very earlyvroeg in developmentontwikkeling,
189
529458
3540
suggereert dat deze vaardigheid
zeer vroeg in de ontwikkeling ontstaat,
09:05
before we can even uttervolslagen
a completecompleet sentencezin
190
533022
2055
nog voordat we een zin kunnen uitspreken
09:07
or are even potty-trainedPotty-Getrainde.
191
535101
1541
of zelfs zindelijk zijn.
09:09
And it becomeswordt an integralintegraal partdeel
of who we growgroeien up to be.
192
537014
3285
Het wordt een onlosmakelijk deel
van wie we worden.
09:12
So before I go,
193
540942
1556
Voordat ik ga,
09:14
I'd like to invitenodig uit you
to contemplateaanschouwen on the valueswaarden
194
542522
2873
wil ik jullie uitnodigen
om na te denken over de waardes
09:17
that we broadcastuitzending
in day-to-daydagelijks interactionsinteracties,
195
545419
2400
die we uitdragen in dagelijkse interacties
09:20
and how these valueswaarden mightmacht be shapingvormgeving
the behaviorgedrag of those around you.
196
548125
3628
en hoe deze waardes het gedrag
van de mensen om je heen kunnen vormen.
09:24
For examplevoorbeeld, what valuewaarde
is beingwezen broadcastedUitgezonden
197
552222
3075
Welke waarde wordt
bijvoorbeeld uitgedragen
09:27
when we spendbesteden more time
smilingglimlachen at our phonetelefoon
198
555321
2743
als we langer naar
onze telefoon glimlachen
09:30
than smilingglimlachen with other people?
199
558088
1656
dan naar andere mensen?
09:32
LikewiseOok, consideroverwegen how your owneigen behaviorgedrag
has been shapedgevormd by those around you,
200
560683
3955
Overweeg eens hoe je eigen gedrag
is gevormd door de mensen om je heen
09:36
in waysmanieren you mightmacht not
have consideredbeschouwd before.
201
564662
2398
op manieren die je
misschien nooit gezien hebt.
09:39
To go back to our simpleeenvoudig illustrationillustratie,
202
567543
2087
Terugkomend op ons simpele voorbeeld:
09:41
do you really preferverkiezen CokeCokes over PepsiPepsi?
203
569654
2372
heb je echt liever Coca Cola dan Pepsi?
09:44
Or was this preferencevoorkeur simplyeenvoudigweg drivenaangedreven
by what othersanderen around you valuedwaardevol?
204
572050
3466
Of is deze voorkeur ontstaan
door wat mensen om je heen vonden?
09:48
ParentsOuders and teachersleraren
certainlyzeker have the privilegevoorrecht
205
576461
2754
Ouders en leerkrachten
hebben het voorrecht
09:51
to shapevorm children'skinderen behaviorgedrag.
206
579239
1934
om het gedrag van kinderen te vormen.
09:53
But it is importantbelangrijk to rememberonthouden
207
581977
2191
Het is belangrijk om te onthouden
09:56
that throughdoor the valueswaarden we conveyoverbrengen
in simpleeenvoudig day-to-daydagelijks interactionsinteracties,
208
584192
4259
dat we door de waarden die we in simpele
dagelijkse interacties uitdragen
10:00
we all have the powermacht to shapevorm
the behaviorgedrag of those around us.
209
588475
3404
allemaal het vermogen hebben om het gedrag
van mensen om ons heen te vormen.
10:04
Thank you.
210
592451
1151
Dank jullie wel.
10:05
(ApplauseApplaus)
211
593626
4215
(Applaus)
Translated by Esther van Driel
Reviewed by Peter Van de Ven

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sara Valencia Botto - Psychologist
Sara Valencia Botto investigates when and how humans develop a concern for reputation.

Why you should listen

Sara Valencia Botto is a PhD candidate in the cognition and development program at Emory University, where she researches social-cognitive development in early childhood. Her recent publication on sensitivity to evaluation in toddlers has been featured in various outlets, including ABC News, the Huffington Post and other major international newspapers.

By exploring the developmental origins of reputation, Botto's research investigates when and how humans, unlike many other animals, care about what other people think. She designs experiments for children of 14 months to five years and studies when and how they begin to alter their behavior to garner positive evaluations from others. Her goal is to understand why humans come to care about their reputation as well as the factors that contribute to inter-individual differences.

More profile about the speaker
Sara Valencia Botto | Speaker | TED.com