ABOUT THE SPEAKER
Sonaar Luthra -
Sonaar Luthra is the creator of Water Canary, a water-testing device that collects real-time water-quality data from the field.

Why you should listen

Sonaar Luthra was a writer and educator when he enrolled in NYU's famed  Interactive Telecommunications Program (ITP) -- a breeding ground for cross-disciplinary thinking. He tells the TED Blog what happened next:

"I wanted to come up with some way of becoming what I was calling an 'urban planner for the global village.' And ... I fell in love with circuitry and with making tangible objects that had real functionality. Next thing I knew, I found myself in a class called Design for UNICEF, taught by Clay Shirky in association with UNICEF’s Innovations Lab.

"I wanted to see what was possible with water, and I was lucky to have an incredible team and the support of faculty that were willing to take on such a huge challenge. We started off as novices but we all became water experts in the process."

Read the TED Blog's full Q&A with Sonaar Luthra, "Waterwise" >>

More profile about the speaker
Sonaar Luthra | Speaker | TED.com
TEDSummit 2019

Sonaar Luthra: We need to track the world's water like we track the weather

Sonaar Luthra: We moeten het water in de wereld volgen zoals we het weer volgen

Filmed:
1,664,440 views

We hebben een wereldwijde weerdienst voor water nodig, zegt ondernemer en TED fellow Sonaar Luthra. In een talk over milieuverantwoordelijkheid laat Luthra zien hoe we watertekorten en risico's zouden kunnen voorspellen door wereldwijd gegevens te verzamelen, net zoals we de beweging van stormen in de gaten houden, en door beter te luisteren naar wat de aarde ons vertelt.
-
Sonaar Luthra is the creator of Water Canary, a water-testing device that collects real-time water-quality data from the field. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

We moeten een weerdienst
voor water maken.
00:12
We need to buildbouwen
a weatherweer serviceservice for waterwater.
0
722
3490
Zolang we niet gezamenlijk
verantwoordelijkheid eisen,
00:16
YetNog, untiltot we collectivelycollectief
demandvraag naar accountabilityverantwoording,
1
4236
3374
zal er geen prikkel zijn
om die te financieren.
00:19
the incentivesprikkels to fundfonds it will not existbestaan.
2
7634
2836
De eerste keer dat ik
op een conferentie sprak,
00:23
The first time I spokespaak at a conferenceconferentie
was here at TEDTED, eightacht yearsjaar agogeleden.
3
11805
4939
was hier bij TED, acht jaar geleden.
Net klaar met mijn master,
wist ik nog niet
00:28
FreshVers out of gradGrad schoolschool-,
little did I know
4
16768
2288
dat ik in die paar minuten op het podium
00:31
that in those fewweinig minutesnotulen onstageop het podium,
5
19080
1854
de vragen zou stellen
die mij zouden worden gesteld
00:32
I was framingframing the questionsvragen
I was going to be askedgevraagd
6
20958
2534
in de 10 jaren erna.
00:35
for the nextvolgende decadedecennium.
7
23516
1275
00:37
And, like too manyveel 20-somethings-somethings,
8
25599
2512
En zoals zoveel twintigers
dacht ik de wereldproblemen
op te kunnen lossen,
00:40
I expectedverwacht to solveoplossen
the world's's werelds problemsproblemen --
9
28135
2476
vooral de waterproblemen in de wereld,
00:42
more specificallyspecifiek,
the world's's werelds waterwater problemsproblemen --
10
30635
2752
met mijn technologie.
00:45
with my technologytechnologie.
11
33411
1707
Ik moest nog veel leren.
00:48
I had a lot to learnleren.
12
36044
1414
00:50
It was seductiveverleidelijke,
13
38630
1484
Het was verleidelijk om te geloven
00:52
believinggeloven that our biggestgrootste
waterwater qualitykwaliteit problemsproblemen persistblijven bestaan
14
40138
4332
dat onze grootste problemen
met de waterkwaliteit bleven bestaan
omdat ze zo moeilijk te vinden waren.
00:56
because they're so hardhard to identifyidentificeren.
15
44494
2453
Ik bleef erbij dat we alleen simpelere,
00:59
And I presumedgeacht
16
47532
1667
01:01
that we just needednodig simplereenvoudigere, fastersneller
and more affordablebetaalbare sensorssensors.
17
49223
5080
snellere en goedkopere
sensoren nodig hadden.
Ik zat fout.
01:07
I was wrongfout.
18
55071
1304
Het klopt dat voor het beheersen
van toekomstige risico's met water
01:09
While it's truewaar that
managingbeheren tomorrow'svan morgen waterwater riskrisico
19
57512
4123
betere gegevens en technologie nodig zijn,
01:13
is going to requirevereisen better datagegevens
and more technologytechnologie,
20
61659
4070
maar we gebruiken nauwelijks
de weinige gegevens die er al zijn.
01:17
todayvandaag we're barelynauwelijks usinggebruik makend van
the little waterwater datagegevens that we have.
21
65753
4541
De grootste waterproblemen bestaan nog
vanwege de dingen die we niet doen,
01:22
Our biggestgrootste waterwater problemsproblemen persistblijven bestaan
because of what we don't do
22
70814
4687
en de problemen die we niet onderkennen.
01:27
and the problemsproblemen we failmislukken to acknowledgeerkennen.
23
75525
2977
Er is bijna geen twijfel
01:31
There's actuallywerkelijk little questionvraag
24
79151
1613
over wat de watergegevens
ons als soort zeggen te moeten doen:
01:32
about what today'svandaag waterwater datagegevens
is tellingvertellen us to do as a speciessoorten:
25
80788
4847
we moeten meer beschermen
01:37
we need to conserveConserve more,
26
85659
1784
en we moeten minder vervuilen.
01:39
and we need to polluteverontreinigen lessminder.
27
87467
1687
01:42
But today'svandaag datagegevens is not going to help us
forecastprognose the emergingopkomende risksrisico's
28
90364
4324
De huidige gegevens helpen ons echter niet
de groeiende risico's te voorspellen
die op bedrijven en markten afkomen.
01:46
facinggeconfronteerd businessesondernemingen and marketsmarkten.
29
94712
2212
Daarvoor worden ze steeds minder nuttig.
01:48
It's rapidlysnel becomingworden uselessnutteloos for that.
30
96948
3067
Ze hadden meer waarde,
01:52
It used to carrydragen more valuewaarde,
31
100039
1958
maar ze zeiden ons nooit precies
01:54
but it's never actuallywerkelijk told us
with any realecht accuracynauwkeurigheid
32
102021
3995
hoeveel water er is
01:58
how much waterwater we have
33
106040
1542
of wat daar in zit.
01:59
or what's in it.
34
107606
1190
02:01
Let's consideroverwegen the pastverleden decadedecennium
of waterwater usagegebruik statisticsstatistieken
35
109899
4383
Laten we de laatste tien jaar
aan waterverbruik eens nemen
van alle G20-landen.
02:06
from eachelk of the G20 nationslanden.
36
114306
2226
Deze cijfers vertellen ons niet
02:08
Now, what these numbersgetallen do not tell you
37
116556
2553
dat geen van de landen rechtstreeks meet
hoeveel water wordt verbruikt.
02:11
is that nonegeen of these countrieslanden
directlydirect measuresmaatregelen how much waterwater they use.
38
119133
5064
Het zijn schattingen,
02:16
These are all estimatesramingen,
39
124221
1284
en ze zijn gebaseerd
op achterhaalde modellen
02:17
and they're basedgebaseerde on outdatedverouderd modelsmodellen
40
125529
2623
die de klimaatcrisis niet meenemen,
02:20
that don't consideroverwegen the climateklimaat crisiscrisis,
41
128176
2834
en niet kijken naar
de gevolgen voor het water.
02:23
nornoch do they consideroverwegen its impactbotsing on waterwater.
42
131034
3434
02:28
In 2015, ChennaiChennai,
India'sIndia's sixth-largestzesde grootste citystad,
43
136037
4042
In 2015 werd Chennai, de op zes na
grootste stad in India, getroffen
02:32
was hitraken with the worstslechtst floodsoverstromingen
it had seengezien in a centuryeeuw.
44
140103
3382
door de ergste overstromingen van de eeuw.
02:37
TodayVandaag, its waterwater reservoirsreservoirs
are nearlybijna drydroog.
45
145100
3262
Tegenwoordig zijn
hun watervoorraden bijna op.
Het duurde drie jaar tot het zover was,
02:40
It tooknam threedrie yearsjaar to get here,
46
148862
3002
drie jaren minder dan gemiddelde regenval.
02:43
threedrie yearsjaar of subaveragesubagemiddelde rainfallregenval.
47
151888
2319
Dat is sneller dan de meeste landen
hun watergegevens op een rijtje krijgen,
02:46
Now, that's fastersneller than mostmeest nationslanden
tabulateTabulate theirhun nationalnationaal waterwater datagegevens,
48
154231
4710
inclusief de VS.
02:50
includinginclusief the US.
49
158965
1523
Hoewel in Chennai ernstige
watertekorten voorspeld werden,
02:53
And althoughhoewel there were forecastsprognoses
50
161200
2608
02:55
that predictedvoorspelde severeerge, ernstige shortagestekorten
of waterwater in ChennaiChennai,
51
163832
4232
kon niemand ons precies vertellen
03:00
nonegeen of them could actuallywerkelijk help us
pinpointvaststellen exactlyprecies when or where
52
168088
3508
wanneer of waar dat ging gebeuren.
03:03
this was going to happengebeuren.
53
171620
1498
03:05
This is a newnieuwe typetype of waterwater problemprobleem,
54
173536
3041
Dit is een nieuw soort waterprobleem,
omdat de snelheid waarmee elk aspect
van de waterkringloop verandert,
03:08
because the ratetarief at whichwelke
everyelk aspectaspect of our waterwater cyclefiets changesveranderingen
55
176601
5314
steeds groter wordt.
03:13
is acceleratingversnellen.
56
181939
1429
Zoals onlangs een waarschuwing
van de VN onthulde,
03:15
As a recentrecent UNVERENIGDE NATIES warningwaarschuwing
this monthmaand revealedonthuld,
57
183392
3325
wordt er nu elke week een nieuw noodgeval
door het klimaat gemeld.
03:18
we are now facinggeconfronteerd one newnieuwe
climateklimaat emergencynoodgeval everyelk singlesingle weekweek.
58
186741
5265
Er zijn steeds grote onzekerheden
wat betreft de waterkwaliteit.
03:26
There are greatergroter uncertaintiesonzekerheden
aheadverder for waterwater qualitykwaliteit.
59
194089
3231
Het komt niet vaak voor dat in een land
watermassa's worden getest
03:29
It's rarezeldzaam in mostmeest countrieslanden
for mostmeest waterwater bodieslichamen to be testedgetest
60
197344
3797
op meer dan een handvol soorten
verontreiniging per jaar.
03:33
for more than a handfulhandvol
of contaminantscontaminanten in a yearjaar.
61
201165
2851
In plaats van te testen,
wordt het verdunningsmodel gebruikt
03:36
InsteadIn plaats daarvan of testingtesting, we use
what's calledriep the "dilutionverdunning modelmodel-"
62
204040
3161
om met vervuiling om te gaan.
03:39
to managebeheren pollutionverontreiniging.
63
207225
1762
03:41
Now, imaginestel je voor I tooknam
an Olympic-sizedOlympisch formaat swimmingzwemmen poolzwembad,
64
209011
3668
Stel dat ik een olympisch zwembad had,
en daar schoon water in deed
en een druppel kwik,
03:44
I filledgevulde it with freshvers waterwater
and I addedtoegevoegd one droplaten vallen of mercurykwik.
65
212703
3333
dan is dat is een kwikverdunning
van 1 op de miljard,
03:48
That would diluteVerdun down
to one partdeel perper billionmiljard mercurykwik,
66
216060
2822
wat de WHO als gezond beschouwt.
03:50
whichwelke is well withinbinnen what
the WorldWereld HealthGezondheid OrganizationOrganisatie
67
218906
2573
03:53
considersis van mening safeveilig.
68
221503
1534
03:55
But if there was any unforeseenonvoorziene droplaten vallen
in how much waterwater was availablebeschikbaar --
69
223061
4218
Als er echter een onverwachte
daling zou zijn in de wateraanvoer,
minder grondwater, minder stroming,
minder water in het bad,
03:59
lessminder groundwatergrondwater, lessminder streamstroom flowstroom,
lessminder waterwater in the poolzwembad --
70
227303
4917
dan zou de verdunning minder worden,
04:04
lessminder dilutionverdunning would take placeplaats,
71
232244
1957
en zou het giftiger worden.
04:06
and things would get more toxicgiftig.
72
234225
2203
Zo gaan de meeste landen om
met het aanpakken van vervuiling.
04:09
So this is how mostmeest countrieslanden
are managingbeheren pollutionverontreiniging.
73
237049
3365
Met dit model bepalen ze
welke verontreiniging nog veilig is.
04:12
They use this modelmodel- to tell them
how much pollutionverontreiniging is safeveilig.
74
240438
3319
04:16
And it has clearduidelijk weaknesseszwakke punten,
75
244146
2125
Het heeft duidelijk zwakke punten,
maar het werkte goed genoeg
toen we water genoeg hadden
04:18
but it workedwerkte well enoughgenoeg
when we had abundantovervloedig waterwater
76
246295
2642
en voorspelbare weerpatronen.
04:20
and consistentconsequent weatherweer patternspatronen.
77
248961
2357
Nu we die niet meer hebben,
moeten we nieuwe manieren
04:23
Now that we don't, we're going to need
to investinvesteren and developontwikkelen
78
251751
4036
van gegevensverzameling ontwikkelen.
04:27
newnieuwe data-collectiondata-collectie strategiesstrategieën.
79
255811
2326
Maar eerst moeten we gaan handelen
op basis van de gegevens die we al hebben.
04:30
But before we do that, we have to startbegin
actingacteren on the datagegevens we alreadynu al have.
80
258161
4075
Dit is een kerosinebrand.
04:34
This is a jetJet fuelbrandstof firebrand.
81
262944
2122
04:37
As manyveel of you maymei be awarebewust,
82
265090
1836
Je weet dat uitstoot door luchtvaart
04:38
jetJet fuelbrandstof emissionsemissies playspelen
an enormousenorm rolerol in climateklimaat changeverandering.
83
266950
3333
een enorme rol speelt
bij klimaatverandering.
04:42
What you mightmacht not be awarebewust of
is that the US DepartmentDepartement of DefenseDefensie
84
270307
3634
Je zal niet weten dat
het ministerie van defensie van de VS
de grootste verbruiker is van kerosine.
04:45
is the world's's werelds largestDe grootste
consumerklant of jetJet fuelbrandstof.
85
273965
2783
04:48
And when they consumeconsumeren jetJet fuelbrandstof,
86
276772
1730
En als ze kerosine verbruiken,
verplichten ze gebruik
van blusschuim zoals hier,
04:50
they mandatemandaat the use
of the firefightingbrandbestrijding foamschuim picturedafgebeeld here,
87
278526
4026
dat een groep chemicaliën
bevat dat PFAS heet.
04:54
whichwelke containsbevat a classklasse
of chemicalsChemicaliën calledriep PFASPFAS.
88
282576
3227
Niemand gebruikt meer van dit schuim
dan het ministerie van defensie van de VS,
04:57
NobodyNiemand usestoepassingen more of this foamschuim
than the US DepartmentDepartement of DefenseDefensie,
89
285827
3807
en elke keer als PFAS wordt gebruikt,
vindt het z'n weg naar onze watersystemen.
05:01
and everyelk time it's used, PFASPFAS
findsvondsten its way into our waterwater systemssystemen.
90
289658
4444
05:06
GloballyWereldwijd, militariesmilitairen have been usinggebruik makend van
this foamschuim sincesinds the 1970s.
91
294582
4905
Wereldwijd hebben militairen dit schuim
sinds de jaren 70 gebruikt.
We weten dat PFAS kanker kan veroorzaken
en geboorte-afwijkingen,
05:11
We know PFASPFAS causesoorzaken cancerkanker, birthgeboorte defectsdefecten,
92
299511
3546
en het is nu zo
doorgedrongen in het milieu,
05:15
and it's now so pervasivedoordringend
in the environmentmilieu
93
303081
2847
dat we het in bijna elk levend
wezen vinden dat we testen,
05:17
that we seemlijken to find it in nearlybijna
everyelk livingleven thing we testtest,
94
305952
4286
ook bij onszelf.
05:22
includinginclusief us.
95
310262
1462
05:25
But so farver, the US DepartmentDepartement of DefenseDefensie
has not been heldheld accountableverantwoordelijk
96
313073
4162
Het ministerie van defensie
is nog niet verantwoordelijk gesteld
voor de PFAS-vervuiling,
05:29
for PFASPFAS contaminationbesmetting,
97
317259
1762
en ook niet aansprakelijk gesteld.
05:31
nornoch has it been heldheld liableaansprakelijk.
98
319045
1900
05:32
And althoughhoewel there's an effortinspanning underwayaan de gang
to phasefase out these firefightingbrandbestrijding foamsSchuimen,
99
320969
3963
Hoewel er wordt geprobeerd om
dit blusschuim geleidelijk af te schaffen,
worden veiligere en effectievere
schuimen niet omarmd.
05:36
they're not embracingomarmen saferveiliger,
effectiveeffectief alternativesalternatieven.
100
324956
3513
Ze gebruiken zelfs andere PFAS-moleculen,
05:40
They're actuallywerkelijk usinggebruik makend van
other PFASPFAS moleculesmoleculen,
101
328493
2837
die, voor zover we weten, nog slechter
kunnen zijn voor de gezondheid.
05:43
whichwelke maymei, for all we know,
carrydragen worseerger healthGezondheid consequencesgevolgen.
102
331354
5211
05:49
So todayvandaag, governmentregering accountabilityverantwoording
is erodingeroderen to the pointpunt of eliminationeliminatie,
103
337969
6551
De verantwoordelijkheid van de overheid
is dus bijna tot het nulpunt gedaald,
en de kans dat je aansprakelijk bent
voor waterverontreiniging verdwijnt.
05:56
and the riskrisico of liabilityaansprakelijkheid
from waterwater pollutionverontreiniging is vanishingverdwijning.
104
344544
4799
06:02
What typestypes of incentivesprikkels does this createcreëren
for investinginvesteren in our waterwater futuretoekomst?
105
350029
4341
Welke voordelen biedt dit om te investeren
in onze watertoekomst?
In de laatste tien jaar was
de wereldwijde investering
06:07
Over the pastverleden decadedecennium, the averagegemiddelde
earlyvroeg stagestadium globalglobaal investmentinvestering
106
355190
5726
aan start-ups van
watertechnologiebedrijven
06:12
in earlyvroeg stagestadium waterwater technologytechnologie companiesbedrijven
107
360940
2427
in totaal minder dan
30 miljoen dollar per jaar.
06:15
has totaledbedroegen lessminder than
30 millionmiljoen dollarsdollars everyelk yearjaar.
108
363391
2782
Dat is 0,12 procent van
al het durfkapitaal in start-ups.
06:18
That's 0.12 percentprocent of globalglobaal
ventureonderneming capitalhoofdstad for earlyvroeg stagestadium companiesbedrijven.
109
366919
6338
06:27
And publicopenbaar spendinguitgaven is not going up
nearlybijna fastsnel enoughgenoeg.
110
375035
4570
Overheidsuitgaven stijgen
ook niet genoeg mee.
Als je goed kijkt,
blijkt water geen prioriteit.
06:31
And a closerdichterbij look at it revealsonthult
that waterwater is not a priorityprioriteit.
111
379629
4064
06:36
In 2014, the US federalfederaal governmentregering
was spendinguitgaven 11 dollarsdollars perper citizeninwoner
112
384371
5408
In 2014 spendeerde de Amerikaanse overheid
11 dollar per inwoner
aan waterinfrastructuur,
06:41
on waterwater infrastructureinfrastructuur,
113
389803
1890
tegenover 251 dollar
aan ICT-infrastructuur.
06:43
versusversus 251 dollarsdollars on IT infrastructureinfrastructuur.
114
391717
4154
Als je dus niet de gegevens
gebruikt die je hebt,
06:48
So when we don't use the datagegevens we have,
115
396478
3317
moedig je investeringen
in nieuwe technologie niet aan,
06:51
we don't encourageaanmoedigen investmentinvestering
in newnieuwe technologiestechnologieën,
116
399819
2639
en het verzamelen
van meer gegevens ook niet,
06:54
we don't encourageaanmoedigen more datagegevens collectionverzameling
117
402482
2160
en we moedigen zeker niet aan dat
onze watertoekomst veilig wordt gesteld.
06:56
and we certainlyzeker don't encourageaanmoedigen
investmentinvestering in securingbeveiligen a waterwater futuretoekomst.
118
404666
5011
Is het te laat?
07:02
So are we doomedverdoemde?
119
410820
1626
Ik leer nog steeds
07:05
PartDeel of what I'm still learningaan het leren
120
413477
1711
hoe ondergang en noodzaak in
balans te krijgen met wat we kunnen doen,
07:07
is how to balancebalans the doomnoodlot
and the urgencyurgentie with things we can do,
121
415212
5122
omdat Greta Thunberg
en Extinction Rebellion
07:12
because GretaGreta ThunbergThunberg
and the ExtinctionUitsterven RebellionOpstand
122
420358
2826
geen hoop van ons willen, maar actie.
07:15
don't want our hopehoop --
they want us to acthandelen.
123
423208
2156
Wat kunnen we dan doen?
07:17
So what can we do?
124
425388
1547
07:19
It's hardhard to imaginestel je voor life
withoutzonder a weatherweer serviceservice,
125
427872
4910
Je kan je het leven niet voorstellen
zonder weerdienst,
maar voordat de moderne
weerdiensten er waren,
07:24
but before modernmodern weatherweer forecastingprognoses,
126
432806
2315
was er geen commerciële luchtvaart,
07:27
we had no commercialcommercieel airlucht travelreizen,
127
435145
2051
was het gebruikelijk
dat er schepen op zee verdwenen,
07:29
it was commongemeenschappelijk for shipsschepen to be lostde weg kwijt at seazee,
128
437220
3868
en kon je door een storm
voedselschaarste krijgen.
07:33
and a singlesingle stormstorm could produceproduceren
a foodeten shortagetekort.
129
441112
3276
07:37
OnceEenmaal we had radioradio- and telegraphtelegraaf networksnetwerken,
130
445460
2436
Toen we eenmaal radio
en telegrafie kregen,
hoefde je om deze problemen op te lossen
07:39
all that was necessarynoodzakelijk
to solveoplossen these problemsproblemen
131
447920
3308
alleen maar het pad
van de storm bij te houden.
07:43
was trackingbijhouden the movementbeweging of stormsstormen.
132
451252
2191
En dat legde de basis voor
een wereldwijde gegevensverzameling
07:46
And that laidlaid the foundationfundament
for a globalglobaal datagegevens collectionverzameling effortinspanning,
133
454705
4384
waar elk huishouden en elke onderneming
tegenwoordig op vertrouwt.
07:51
one that everyelk householdhuishouden
and everyelk businessbedrijf dependshangt af uponop todayvandaag.
134
459113
4211
Dit was zowel het resultaat
07:55
And this was as much the resultresultaat of
coordinatedgecoördineerd and consistentconsequent datagegevens collectionverzameling
135
463987
3737
van gecoördineerd
en consequent gegevens verzamelen,
als van het scheppen van een cultuur
die grotere waarde zag
07:59
as it was the resultresultaat of producingproducerende
a culturecultuur that saw greatergroter valuewaarde
136
467748
5407
in het openlijk beoordelen en delen
van alles dat het maar kon vinden
08:05
in openlyopenlijk assessingbeoordeling van and sharingdelen everything
that it could find out and discoverontdekken
137
473179
4847
over de risico's die ons wachten.
08:10
about the risksrisico's we facegezicht.
138
478050
1951
Een wereldwijde weerdienst voor water
zou helpen watertekorten te voorspellen.
08:13
A globalglobaal weatherweer serviceservice for waterwater
would help us forecastprognose waterwater shortagestekorten.
139
481108
3933
Het zou kunnen helpen bij het rantsoeneren
voordat de voorraden uitdrogen.
08:17
It could help us implementuitvoeren rationingrantsoenering
well before reservoirsreservoirs runrennen drydroog.
140
485770
5589
Het kan helpen bij het vinden van
verontreiniging voor ze zich verspreidt.
08:23
It could help us detectopsporen
contaminationbesmetting before it spreadsspreads.
141
491942
3255
Het kan de aanvoerketen beschermen,
08:27
It could protectbeschermen our supplylevering chainskettingen,
142
495221
2380
onze voedselvoorziening beschermen
08:29
securebeveiligen our foodeten suppliesbenodigdheden,
143
497625
1854
en misschien het belangrijkst,
08:31
and, perhapsmisschien mostmeest importantlybelangrijker,
144
499503
1646
je kan er de risico's goed mee inschatten
08:33
it would enablein staat stellen
the precisenauwkeurig estimationschatting of riskrisico
145
501173
3438
zodat je maatregelen kan nemen.
08:36
necessarynoodzakelijk to ensureervoor zorgen againsttegen it.
146
504635
2741
We weten dat we dat kunnen,
want dat doen we al met het weer,
08:40
We know we can do this because
we'vewij hebben alreadynu al donegedaan it with weatherweer.
147
508062
3197
maar er zijn wel middelen nodig.
08:43
But it's going to requirevereisen resourcesmiddelen.
148
511283
2297
We moeten investeren
in water meer stimuleren.
08:46
We need to encourageaanmoedigen
greatergroter investmentinvestering in waterwater.
149
514683
2806
Investeerders, durfkapitalisten:
08:49
InvestorsBeleggers, ventureonderneming capitalistskapitalisten:
150
517513
2112
een deel van je fondsen
zou je moeten besteden aan water.
08:51
a portiondeel of your fundsfondsen and portfoliosportefeuilles
should be dedicatedtoegewijd to waterwater.
151
519649
3723
Niets is meer waardevol
08:55
Nothing is more valuablewaardevol
152
523715
1544
en uiteindelijk zullen ondernemingen
de risico's moeten kennen van water
08:57
and, after all, businessesondernemingen are going
to need to understandbegrijpen waterwater risksrisico's
153
525283
3771
om concurrerend te blijven
in de wereld van de toekomst.
09:01
in orderbestellen to remainblijven competitivecompetitief
in the worldwereld- we are enteringinvoeren.
154
529078
3384
Naast durfkapitaal
09:05
AsideOpzij from ventureonderneming capitalhoofdstad,
155
533220
2235
zijn er genoeg andere veelbelovende
overheidsprogramma's
09:07
there are alsoook lots of promisingveelbelovend
governmentregering programsprogramma's
156
535479
3279
die economische ontwikkeling
aanmoedigen via belastingvoordelen.
09:10
that encourageaanmoedigen economiceconomisch developmentontwikkeling
throughdoor taxbelasting incentivesprikkels.
157
538782
3490
Een nieuwe mogelijkheid in de VS
die mijn bedrijf gebruikt,
09:14
A newnieuwe optionkeuze in the US
that my companybedrijf is usinggebruik makend van
158
542665
2829
wordt 'kans-zone' genoemd.
09:17
is calledriep "opportunitykans zoneszones."
159
545518
1589
Ze bieden een gunstige fiscale behandeling
voor het beleggen van vermogenswinsten
09:19
They offeraanbod favorablegunstig taxbelasting treatmentbehandeling
for investinginvesteren capitalhoofdstad gainsaanwinsten
160
547651
3906
in aangewezen noodlijdende
en arme gebieden.
09:23
in designatedaangewezen distressedverdrietig
and low-incomelaag inkomen areasgebieden.
161
551581
3335
Dit zijn gebieden die ook te maken
krijgen met waterrisico's.
09:26
Now, these are areasgebieden
162
554940
1797
09:28
that are alsoook facinggeconfronteerd
staggeringspreiding waterwater riskrisico,
163
556761
2614
Dit zorgt voor cruciale prikkels
om rechtstreeks te werken
09:31
so this createscreëert crucialbeslissend incentivesprikkels
to work directlydirect with the communitiesgemeenschappen
164
559399
3553
met de gemeenschappen
die hulp het meeste nodig hebben.
09:34
who need help mostmeest.
165
562976
1780
09:36
And if you're not looking
to make this typetype of investmentinvestering
166
564780
4327
Als je dit soort investeringen niet zoekt
maar je hebt grond in de VS,
09:41
but you owneigen landland- in the US,
167
569131
1529
dan kan je die grond benutten
09:42
did you know that
you can leveragehefboomwerking your landland-
168
570684
3554
om de waterkwaliteit op peil te houden
09:46
to conserveConserve waterwater qualitykwaliteit permanentlypermanent
169
574262
2915
met erfdienstbaarheid.
09:49
with a conservationgesprek easementerfdienstbaarheid?
170
577201
2017
Je kent dan eeuwigdurend recht toe
aan een plaatselijke beheerder
09:51
You can assigntoewijzen the perpetualeeuwigdurende right
to a locallokaal landland- trustvertrouwen
171
579242
3609
om de grond te beschermen
09:54
to conserveConserve your landland-
172
582875
1613
en waterkwaliteitsdoelen vast te leggen.
09:56
and setreeks specificspecifiek waterwater qualitykwaliteit goalsdoelen.
173
584512
1934
Als je die doelen haalt,
09:58
And if you meetontmoeten those goalsdoelen,
174
586470
1710
wordt je elk jaar beloond
met aanzienlijke belastingvoordelen.
10:00
you can be rewardedbeloond with
a substantialwezenlijk taxbelasting discountkorting everyelk yearjaar.
175
588204
4358
10:06
How manyveel areasgebieden could
our globalglobaal communitygemeenschap protectbeschermen
176
594435
4410
Hoeveel gebieden kunnen we beschermen
via deze en andere programma's?
10:10
throughdoor these and other programsprogramma's?
177
598869
2606
Ze zijn krachtig omdat ze
toegang geven tot onroerend goed
10:14
They're powerfulkrachtig because they offeraanbod
the accesstoegang to realecht propertyeigendom
178
602435
3483
die nodig is om de basis te leggen
voor een brede weerdienst voor water.
10:17
necessarynoodzakelijk to layleggen the foundationfundament
for a globalglobaal weatherweer serviceservice for waterwater.
179
605942
4189
Dit werkt alleen als we deze programma's
gebruiken zoals ze zijn bedoeld
10:23
But this can only work if we use
these programsprogramma's as they are intendedvoorgenomen
180
611020
5735
en niet als middel
om belasting te ontduiken.
10:28
and not as merelouter vehiclesvoertuigen for taxbelasting evasionbelastingontduiking.
181
616779
3287
Bij de introductie
van beschermingsversoepeling
10:33
When the conservationgesprek easementerfdienstbaarheid
was establishedgevestigd,
182
621072
2261
kon niemand vermoeden
hoe betrokken in de milieuorganisaties
10:35
nobodyniemand could anticipateanticiperen how ingrainedingebakken
in environmentalmilieu movementsbewegingen
183
623357
3258
de vervuilende bedrijven zouden raken.
10:38
corporatezakelijke pollutersvervuilers would becomeworden.
184
626639
2278
We zijn gewend geraakt aan bedrijven
die wel praten over de klimaatcrisis
10:40
And we'vewij hebben becomeworden accustomedgebruikelijk to companiesbedrijven
talkingpratend about the climateklimaat crisiscrisis
185
628941
4711
maar er niets aan doen.
10:45
while doing nothing about it.
186
633676
2372
10:49
This has underminedondermijnd the legacynalatenschap
and the impactbotsing of these programsprogramma's,
187
637738
4641
Dit heeft de nalatenschap en de impact
van deze programma's ondermijnd,
maar maakt ze ook rijp voor protest.
10:54
but it alsoook makesmerken them
riperijp for reclamationterugwinning.
188
642403
2682
Waarom gebruik je de versoepeling
niet zoals die bedoeld is,
10:57
Why not use conservationgesprek easementserfdienstbaarheden
as they were intendedvoorgenomen,
189
645109
3098
door beschermingsdoelen
te stellen en te halen?
11:00
to setreeks and reachberijk
ambitiousambitieuze conservationgesprek goalsdoelen?
190
648231
4350
Waarom geen kansen creëren
in kansgebieden?
11:04
Why not createcreëren opportunitieskansen
in opportunitykans zoneszones?
191
652605
4303
Want waterbescherming
vereist verantwoording.
11:09
Because fundamentallyfundamenteel,
waterwater securityveiligheid requiresvereist accountabilityverantwoording.
192
657456
4370
Dat houdt niet in dat vervuilers
milieugroepen sponsoren,
11:14
AccountabilityVerantwoording is not corporatezakelijke pollutersvervuilers
sponsoringsponsoring environmentalmilieu groupsgroepen
193
662444
5718
of museums.
11:20
and museumsmusea.
194
668186
1809
Dat zijn conflicterende belangen.
11:22
Those are conflictsconflicten of interestinteresseren.
195
670019
2040
(Applaus)
11:24
(ApplauseApplaus)
196
672083
5121
11:30
AccountabilityVerantwoording is:
197
678126
2079
Verantwoording is:
het risico van aansprakelijkheid
te duur maken
11:33
makingmaking the riskrisico of liabilityaansprakelijkheid too expensiveduur
198
681143
4260
om door te gaan
met het vervuilen van water.
11:37
to continuevoortzetten pollutingvervuilende
and wastingverspilling our waterwater.
199
685427
2978
We kunnen geen genoegen nemen
met woorden; het is tijd om te handelen.
11:40
We can't keep settlingafwikkeling for wordstekst.
It's time to acthandelen.
200
688429
3780
We kunnen het beste beginnen
met de grootste vervuilers,
11:44
And where better to startbegin
than with our biggestgrootste pollutersvervuilers,
201
692233
3468
vooral bij het ministerie van Defensie van
de VS, dat wordt betaald met belasting.
11:47
particularlyvooral the US DepartmentDepartement
of DefenseDefensie, whichwelke is taxpayer-fundedbelastingplichtige-gefinancierd.
202
695725
5079
Wie en wat beschermen we
als Amerikaanse soldaten, hun gezinnen,
11:52
Who and what are we protectingbescherming
when US soldierssoldaten, theirhun familiesgezinnen
203
700828
3673
en de mensen die rond buitenlandse
militaire bases van de VS wonen
11:56
and the people who liveleven nearin de buurt
US militaryleger basesbases abroadBuitenland
204
704525
3487
vervuild water drinken?
12:00
are all drinkingdrinken toxicgiftig waterwater?
205
708036
2272
Wereldveiligheid kan niet langer
tegenover milieubescherming
12:02
GlobalGlobal securityveiligheid can no longerlanger remainblijven
at oddskansen with protectingbescherming our planetplaneet
206
710876
4447
of gezondheid staan.
12:07
or our collectivecollectief healthGezondheid.
207
715347
1440
Onze overleving hangt ervan af.
12:08
Our survivaloverleving dependshangt af on it.
208
716811
2147
Tegelijk steunt landbouw
in de meeste landen
12:11
SimilarlyOp dezelfde manier,
209
719404
1150
12:13
agriculturelandbouw in mostmeest countrieslanden
dependshangt af on taxpayer-fundedbelastingplichtige-gefinancierd subsidiessubsidies
210
721178
3876
op door de belastingbetaler
opgebrachte subsidies
die boeren krijgen om hun oogsten
veilig te stellen en stabiel te houden.
12:17
that are paidbetaald to farmersboeren to securebeveiligen
and stabilizestabiliseren foodeten suppliesbenodigdheden.
211
725078
3867
Die prikkels zijn cruciaal voor ons,
12:22
These incentivesprikkels are
a crucialbeslissend leveragehefboomwerking pointpunt for us,
212
730039
4378
omdat landbouw verantwoordelijk is
12:26
because agriculturelandbouw is responsibleverantwoordelijk
for consumingconsumeren 70 percentprocent
213
734441
4530
voor 70% van het jaarlijkse waterverbruik.
12:30
of all the waterwater we use everyelk yearjaar.
214
738995
2358
Afvloeiing van meststoffen en pesticiden
12:34
FertilizerMeststof and pesticidebestrijdingsmiddelen runoffafvoer
215
742061
2652
zijn de twee grootste oorzaken
van watervervuiling.
12:36
are the two biggestgrootste sourcesbronnen
of waterwater pollutionverontreiniging.
216
744737
2699
Laten we deze subsidies herzien
voor een efficiënter watergebruik
12:39
Let's restructureherstructureren these subsidiessubsidies
to demandvraag naar better waterwater efficiencyrendement
217
747460
3765
en minder vervuiling.
12:43
and lessminder pollutionverontreiniging.
218
751249
1722
(Applaus)
12:44
(ApplauseApplaus)
219
752995
5110
12:50
FinallyTot slot:
220
758740
1459
Ten slotte:
verwacht geen vooruitgang
12:52
we can't expectverwachten progressvooruitgang
221
760223
1472
als we niet kijken
naar de tegengestelde belangen
12:53
if we're unwillingniet bereid to confrontconfronteren
the conflictsconflicten of interestinteresseren
222
761719
2878
die wetenschap onderdrukken,
12:56
that suppressonderdrukken sciencewetenschap,
223
764621
1857
die innovatie ondermijnen
12:58
that undermineondermijnen innovationinnovatie
224
766502
1948
en transparantie ontmoedigen.
13:00
and that discourageontmoedigen transparencytransparantie.
225
768474
2458
Het is van algemeen belang
13:02
It is in the publicopenbaar interestinteresseren
226
770956
1800
om alles te meten en te delen
wat we te weten komen en ontdekken
13:04
to measuremaatregel and to sharedelen everything
we can learnleren and discoverontdekken
227
772780
3948
over de risico's die ons water loopt.
13:08
about the risksrisico's we facegezicht in waterwater.
228
776752
2589
Iets bestaat niet totdat we het meten.
13:11
RealityWerkelijkheid does not existbestaan
untiltot it's measuredafgemeten.
229
779881
3570
Er is niet alleen technologie
nodig om het te meten.
13:15
It doesn't just take
technologytechnologie to measuremaatregel it.
230
783475
3799
We moeten het allemaal willen.
13:19
It takes our collectivecollectief will.
231
787298
1879
Dank je wel.
13:21
Thank you.
232
789201
1334
(Applaus)
13:22
(ApplauseApplaus)
233
790559
5044
Translated by Dick Stada
Reviewed by Peter Van de Ven

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sonaar Luthra -
Sonaar Luthra is the creator of Water Canary, a water-testing device that collects real-time water-quality data from the field.

Why you should listen

Sonaar Luthra was a writer and educator when he enrolled in NYU's famed  Interactive Telecommunications Program (ITP) -- a breeding ground for cross-disciplinary thinking. He tells the TED Blog what happened next:

"I wanted to come up with some way of becoming what I was calling an 'urban planner for the global village.' And ... I fell in love with circuitry and with making tangible objects that had real functionality. Next thing I knew, I found myself in a class called Design for UNICEF, taught by Clay Shirky in association with UNICEF’s Innovations Lab.

"I wanted to see what was possible with water, and I was lucky to have an incredible team and the support of faculty that were willing to take on such a huge challenge. We started off as novices but we all became water experts in the process."

Read the TED Blog's full Q&A with Sonaar Luthra, "Waterwise" >>

More profile about the speaker
Sonaar Luthra | Speaker | TED.com