ABOUT THE SPEAKER
Jess Kutch - Labor entrepreneur
TED Fellow Jess Kutch is the cofounder of Coworker.org, a nonprofit that helps people join together to improve their jobs and workplaces.

Why you should listen

Jess Kutch and her team at Coworker.org are figuring out the technology, organizing models, financing and policies that can help workers improve their companies and industries in today’s economy. At Coworker.org, they believe anyone can be a workplace organizer and that seeking positive change at work is a form of civic and community leadership that requires infrastructure. Since 2013, hundreds of thousands of people in the United States and worldwide have used Coworker.org tools and services to win wage increases, scheduling improvements and parental leave benefits; end biased dress codes; fix harassment policies; demand corporate ethics and much more. Coworker.org also helps channel workers' information about the real-time effects of digital economy trends -- like automation, data profiting, surveillance and app-based gig work -- to influence decisions that will shape the future of work and inequality. 

Kutch has 15 years of experience innovating at the intersection of technology and social change. Previously, she led a team at Change.org that inspired hundreds of thousands of people to launch and lead their own efforts on the platform. She also spent five years at the Service Employees International Union (SEIU), where she pioneered digital strategies for the labor movement. Kutch is a TED Fellow, an Echoing Green Global Fellow, a J.M.K. Innovation Prize winner and an Aspen Institute Job Quality Fellow. She is a frequently requested speaker at business, labor, futurist, democracy and economic conferences around the world. She has been invited to provide expert testimony to the EEOC Task Force on Harassment in the Workplace and the National Labor Relations Board. In 2015, Coworker.org cohosted the first-ever White House Town Hall on Worker Voice.

 

More profile about the speaker
Jess Kutch | Speaker | TED.com
TED2019

Jess Kutch: What productive conflict can offer a workplace

Jess Kutch: Wat productief conflict een werkplek te bieden heeft

Filmed:
1,286,027 views

Heb je een idee om je werkplek te verbeteren? Vakbondsmedewerker en TED Fellow Jess Kutch kan je tonen hoe er iets mee te doen. In deze snelle talk legt ze uit hoe 'productief conflict' -- wanneer mensen samenkomen om hun werkleven in vraag te stellen en te veranderen -- positief kan zijn voor zowel werknemers als werkgevers.
- Labor entrepreneur
TED Fellow Jess Kutch is the cofounder of Coworker.org, a nonprofit that helps people join together to improve their jobs and workplaces. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Ik ben een vakbondsmedewerker
00:12
I am a laborarbeid organizerorganisator,
0
833
2175
00:15
and in 2013, I cofoundedsamen
an organizationorganisatie calledriep coworkercollega.orgorg
1
3032
4799
en in 2013 was ik medestichter
van een organisatie genaamd coworker.org,
00:19
that usestoepassingen technologytechnologie
to help people jointoetreden with coworkerscollega 's
2
7855
4249
die technologie gebruikt
om collega's samen te brengen
00:24
and organizeorganiseren for improvementsverbeteringen
in the workplacewerkplaats.
3
12128
3243
zodat ze verbeteringen
op de werkplek kunnen organiseren.
00:27
Now, there are two kindssoorten
of reactionsreacties to what I do.
4
15986
3147
Er zijn twee soorten reacties
op wat ik doe.
00:31
ActuallyEigenlijk, no, there are threedrie.
5
19157
1820
Nee, eigenlijk zijn er drie.
00:33
The first is completecompleet confusionverwarring
about what organizingorganiserende is.
6
21001
4401
De eerste is complete verwarring
over wat de vakbond organiseert.
00:37
When my doctordoctor askedgevraagd
what I do and I told him,
7
25426
2535
Toen mijn dokter vroeg
wat ik doe en ik het vertelde,
00:39
he thought I meantbedoelde organizingorganiserende,
like, MarieMarie Kondo-styleKondo-stijl.
8
27985
3769
dacht hij dat ik organiseerde
als een soort opruimgoeroe.
00:43
(LaughterGelach)
9
31778
1018
(Gelach)
00:44
He was like, "Oh, that's so great,
I could use some of that around here.
10
32820
3656
Hij zei: "O geweldig,
dat kan ik hier wel gebruiken.
00:48
I would love to cleanschoon up
our patientgeduldig filesbestanden."
11
36500
2257
Ik zou zo graag onze
patiëntgegevens opruimen."
00:50
And I had to explainuitleg geven to him that no, no,
it's not that kindsoort of organizingorganiserende,
12
38781
4153
En ik moest hem uitleggen:
"Nee nee, niet dat soort organiseren.
00:54
it's more like if you showedtoonden up
to work tomorrowmorgen
13
42958
2542
Het is zoals wanneer je morgen
op het werk aankomt
00:57
and all the nursesverpleegkundigen in the officekantoor
had gottengekregen togethersamen
14
45524
2499
en al de verpleegsters hier
samen zouden zitten
01:00
to askvragen for an across-the-boardover de gehele linie raiseverhogen.
15
48047
1809
om een algemene opslag te vragen."
01:01
(LaughterGelach)
16
49880
1141
(Gelach)
01:03
"Oh," he repliedantwoordde, and he got really quietrustig.
17
51045
3716
"O", antwoordde hij,
en hij werd erg stil.
01:06
(LaughterGelach)
18
54785
986
(Gelach)
01:07
Yeah, and that's
the secondtweede kindsoort of reactionreactie:
19
55795
2782
En dat is de tweede soort reactie:
01:10
the uncomfortableongemakkelijk kindsoort.
20
58601
1587
de ongemakkelijke soort.
01:12
People usuallydoorgaans withdrawtrekken
from the conversationgesprek
21
60212
2151
Mensen verlaten meestal het gesprek
01:14
and find someoneiemand elseanders to talk to.
22
62387
2165
en zoeken iemand anders om mee te praten.
01:17
FinallyTot slot, there's the thirdderde reactionreactie,
23
65428
2085
Dan is er nog de derde reactie,
01:19
the excitedopgewonden one,
24
67537
1317
de enthousiaste,
01:20
the, "Oh my God, yes! We need this!"
25
68878
2742
de: "O mijn God, ja!
Dat hebben we nodig!"
01:23
And someoneiemand always proceedsopbrengst
to tell me a storyverhaal.
26
71644
3052
En dan vertelt iemand
me altijd een verhaal.
01:26
It's always a storyverhaal about a jobbaan
or a coworkercollega or a friendvriend
27
74720
4085
Het is altijd een verhaal over een job
of een collega of een vriend
01:30
who'swie is enduringblijvende something awfulafschuwelijk at work.
28
78829
2344
die iets verschrikkelijks
doormaakt op het werk.
01:33
What I've noticedmerkte is that there is never
a neutralneutrale responseantwoord to what I do.
29
81197
4010
Wat ik heb gemerkt, is dat er nooit
een neutrale reactie volgt op wat ik doe.
01:37
You're eithereen van beide repelledafgestoten by it,
30
85231
2211
Ofwel vind je het afstotelijk,
01:39
or you're struckgeslagen with
a lightningbliksem boltbout of excitementopwinding.
31
87466
3124
ofwel wordt je geraakt door
een bliksemschicht van enthousiasme.
01:43
So why does my work stirroer up
suchzodanig strongsterk reactionsreacties?
32
91113
3354
En waarom wekt mijn werk
dan zo'n sterke reacties op?
01:47
My hunchvoorgevoel is that it's about conflictconflict.
33
95308
2701
Ik wil wedden dat het gaat om conflict.
01:50
If you have powermacht in your workplacewerkplaats,
34
98033
2301
Als je macht hebt op je werk,
01:52
maybe as a CEOCEO
or a seniorsenior leaderleider of some kindsoort,
35
100358
3893
misschien als CEO of een soort manager,
01:56
you're going to feel uncomfortableongemakkelijk
with that powermacht beingwezen challengeduitgedaagd.
36
104275
4234
ga je je ongemakkelijk voelen
als die macht uitgedaagd wordt.
02:00
But if you lackgebrek powermacht, or you know someoneiemand
who lacksmist it and needsbehoefte aan it,
37
108533
3870
Maar als je geen macht hebt
of iemand kent die het nodig heeft,
02:04
you mightmacht grabgrijpen me by the shouldersschouders
and shakeschudden me, you're so pumpedgepompt.
38
112427
3714
zal je me misschien
door elkaar schudden van opwinding.
Maar we hebben er echt
allemaal voordeel bij
02:08
But really, we can all benefitvoordeel
from understandingbegrip
39
116165
3829
om te begrijpen hoe conflict
ons kan helpen op ons werk.
02:12
what conflictconflict can offeraanbod in our workplaceswerkplekken.
40
120018
2556
02:15
The powermacht imbalanceonbalans
in our workplacewerkplaats is realecht,
41
123102
2785
Het machtsverschil
op onze werkplek is er echt
02:17
and it's constantlyvoortdurend changingveranderen.
42
125911
1977
en verandert heel de tijd.
02:19
PowerMacht movesmoves betweentussen us,
dependingafhankelijk on our rolesrollen and statusstaat.
43
127912
4446
Macht verschuift tussen ons,
afhankelijk van rollen en status.
02:24
Now, sometimessoms this can feel
like officekantoor politicspolitiek, right?
44
132382
3404
Soms kan dit aanvoelen
als bureaupolitiek, toch?
02:27
WhichDie is never funpret.
45
135810
1760
Wat nooit leuk is.
02:29
But when we contestwedstrijd
for powermacht thoughtfullyzorgvuldig
46
137594
2495
Maar als we doordacht om macht strijden
02:32
and togethersamen with our coworkerscollega 's,
47
140113
1968
en samen met onze collega's,
02:34
it can be incrediblyongelooflijk productiveproduktief.
48
142105
2298
kan het ongelooflijk productief zijn.
02:36
And it's that kindsoort of productiveproduktief conflictconflict
49
144427
2028
En het is die vorm van productief conflict
02:38
that I want to talk
to you all about todayvandaag,
50
146479
2055
waar ik het vandaag over wil hebben,
02:40
the kindsoort that can make
some of us uncomfortableongemakkelijk.
51
148558
2608
de vorm die sommigen
ongemakkelijk doet voelen.
02:43
BusinessBusiness leadersleiders should embraceomhelzing
52
151190
1528
Leiders moeten omarmen
02:44
when theirhun workersarbeiders conflictconflict
with policiesbeleid and decisionsbeslissingen,
53
152742
3159
dat hun werknemers
beleid en beslissingen tegenspreken,
02:47
bothbeide for what it teachesonderwijst us
54
155925
2061
zowel voor wat het ons leert,
02:50
and for what it sayszegt about
our commitmentinzet to eachelk other.
55
158010
2710
als voor wat het zegt
over onze toewijding aan elkaar.
02:53
So what do I mean by
"productiveproduktief conflictconflict"?
56
161941
2260
Wat bedoel ik nu
met 'productief conflict'?
02:56
Well, let me tell you a storyverhaal.
57
164225
1658
Laat ik een verhaal vertellen.
02:58
In 2016, a storeop te slaan employeewerknemer
for an outdoorbuiten retailerdetailhandelaar --
58
166406
4479
In 2016 was er een verkoopster
van buitensportmateriaal --
03:02
I'll call her "AlexAlex" --
59
170909
1427
ik noem haar nu 'Alex' --
03:04
AlexAlex approachedbenaderde her bossbaas
and askedgevraagd for a raiseverhogen.
60
172360
2794
en Alex ging naar haar baas
en vroeg om opslag.
Er werd haar verteld dat haar loon
vrij standaard was voor haar functie
03:07
Now, she was told her paybetalen
was fairlytamelijk standardstandaard- for her positionpositie
61
175608
3266
03:10
and that her bossbaas didn't even have
the authorityautoriteit to give suchzodanig a raiseverhogen.
62
178898
3846
en dat haar baas niet eens
de autoriteit had om opslag te geven.
03:14
And that was supposedvermeend to be
the endeinde of the conversationgesprek.
63
182768
2711
En dat had maar het einde
van het gesprek moeten zijn.
03:18
UnhappyOngelukkig with that answerantwoord,
64
186107
1547
Niet tevreden met dat antwoord,
03:19
AlexAlex wentgegaan home, and she decidedbeslist
to createcreëren a campaigncampagne on coworkercollega.orgorg,
65
187678
3873
ging Alex naar huis en besliste
om een campagne te starten op coworker.org
03:23
askingvragen the corporatezakelijke officekantoor
to give raisesraises to storeop te slaan employeeswerknemers.
66
191575
4294
waarin ze het hoofdkantoor vroeg
om opslag te geven aan winkelbediendes.
03:27
WithinBinnen daysdagen, employeeswerknemers
from around the countryland
67
195893
2346
In geen tijd begonnen
werknemers in heel het land
03:30
beganbegon joiningaansluiting Alex'sAlex effortinspanning
and sharingdelen theirhun owneigen storiesverhalen
68
198263
2926
Alex haar actie te steunen
en hun eigen verhalen te vertellen
03:33
about what they were earningverdiencapaciteit --
69
201213
1542
over wat ze verdienden --
03:34
11, 12 dollarsdollars an houruur --
70
202779
1588
11, 12 dollar per uur --
03:36
and how that wagevoeren
was impactinginvloed theirhun liveslevens.
71
204391
2373
en hoe dat loon
een impact had op hun leven.
03:38
Some even sharedgedeelde
that they had quitophouden recentlykort geleden
72
206788
2818
Sommigen vertelden zelfs
dat ze net gestopt waren
03:41
to work for competitorsconcurrenten who paidbetaald more.
73
209630
2357
omdat de concurrentie beter betaalde.
03:44
But here'shier is the thing: they alsoook sharedgedeelde
that they didn't want to quitophouden,
74
212011
3283
Maar dit is het punt: ze vertelden ook
dat ze niet wilden stoppen,
03:47
they likedvond theirhun jobbaan, they believedgeloofde
in the company'svennootschappelijk missionmissie,
75
215318
2872
ze deden hun werk graag,
ze geloofden in de bedrijfsmissie,
03:50
but for them, the paybetalen issuekwestie
was a growinggroeiend problemprobleem in theirhun work liveslevens.
76
218214
5014
maar voor hen was het loon
een groeiend probleem in hun werkleven.
03:55
Well, after weeksweken of this groundswellvloedgolf
of employeewerknemer activismactivisme,
77
223974
4422
Na weken van deze vloedgolf
aan werknemersactivisme
04:00
the companybedrijf decidedbeslist to raiseverhogen wagesloon
78
228420
1722
verhoogde het bedrijf de lonen
04:02
by fivevijf to 15 percentprocent
in citiessteden acrossaan de overkant the countryland.
79
230166
3683
met 5 tot 15 procent
in steden over heel het land.
04:05
And that's what I mean
by productiveproduktief conflictconflict:
80
233873
2144
En dat bedoel ik met productief conflict:
04:08
pushingduwen up againsttegen the things
that aren'tzijn niet workingwerkend for us
81
236041
2673
opstaan tegen de dingen
die niet werken voor ons
04:10
when there existsbestaat no other pathpad forwardvooruit.
82
238738
1999
als dat de enige weg vooruit is.
04:13
The other thing I learnedgeleerd
in doing this work
83
241681
2326
Iets anders wat ik
geleerd heb in dit werk,
04:16
is that people engagebezighouden
in productiveproduktief conflictconflict
84
244031
2087
is dat mensen productief conflict aangaan
04:18
when they carezorg about theirhun jobsjobs
and theirhun coworkerscollega 's.
85
246142
3815
wanneer ze geven om hun werk en collega's.
04:21
Now, that surprisedverwonderd me at first.
86
249981
2030
Dat verbaasde me eerst wel.
04:24
I expectedverwacht the worstslechtst jobsjobs,
the worstslechtst workplaceswerkplekken,
87
252035
2905
Ik verwachtte dat de slechtste jobs,
de slechtste werkplekken,
04:26
to have the mostmeest
employeewerknemer activismactivisme on our siteplaats,
88
254964
2562
het meeste activisme
zouden hebben op onze site,
04:29
but the oppositetegenover is oftenvaak truewaar.
89
257550
2564
maar vaak is het tegengestelde waar.
04:32
When we come togethersamen,
we can accomplishbereiken great things.
90
260836
4778
Wanneer we samenkomen,
kunnen we mooie dingen verwezenlijken.
04:37
At one companybedrijf,
91
265638
1585
In één bedrijf
04:39
there are more than 50 campaignscampagnes
by employeeswerknemers there
92
267247
2815
zijn er meer dan 50 campagnes
van hun werknemers
04:42
on issueskwesties rangingvariërend from dressjurk codecode changesveranderingen
to legitimaterechtmatig safetyveiligheid concernszorgen.
93
270086
5294
over problemen uiteenlopend
van kledingregels
tot ernstige zorgen over veiligheid.
04:47
And get this:
94
275404
1549
En weet je wat:
04:48
that samedezelfde companybedrijf has
the lowestlaagste voluntaryvrijwillig turnoveromzet ratetarief
95
276977
4379
datzelfde bedrijf heeft het laagste
natuurlijk personeelsverloop
04:53
of any majorgroot chainketen in its sectorsector.
96
281380
2388
van eender welke keten in zijn sector.
04:55
And it alsoook has one of the higherhoger
productivityproduktiviteit ratesprijzen as well.
97
283792
3259
En het heeft ook een van
de hogere productiviteitspercentages.
05:01
BusinessBusiness leadersleiders:
you shouldn'tmoet niet fearangst conflictconflict,
98
289106
2817
Bedrijfsleiders:
jullie moeten conflict niet vrezen,
05:03
and you shouldn'tmoet niet try to tampaanstampen down on it
99
291947
1934
en jullie moeten het niet onderdrukken
05:05
the minuteminuut it bubblesbubbels up
in your workforcepersoneelsbestand.
100
293905
2697
zodra het opborrelt
bij jullie werkkrachten.
05:08
While it can introducevoorstellen uncertaintiesonzekerheden
that can be difficultmoeilijk to managebeheren,
101
296626
4631
Hoewel het onzekerheden kan geven
waar je wellicht moeilijk
mee om kunt gaan,
05:13
those uncertaintiesonzekerheden are tryingproberen
to tell you something
102
301281
3355
die onzekerheden
proberen iets te vertellen
05:16
about an underlyingonderliggende problemprobleem
that needsbehoefte aan your attentionaandacht.
103
304660
3359
over een onderliggend probleem
dat jullie aandacht nodig heeft.
05:20
And I think this is
especiallyvooral importantbelangrijk right now,
104
308592
3043
En ik denk dat dit zeker nu belangrijk is,
05:23
you know, as technologytechnologie
transformstransformaties nearlybijna everyone'sieders jobbaan
105
311659
4490
omdat technologie
bijna iedereen zijn werk verandert
05:28
and as the structuresstructuren
that containbevatten our work
106
316173
2868
en omdat de structuren
die ons werk bevatten,
05:31
are changingveranderen at a pacetempo not seengezien
sincesinds the IndustrialIndustriële RevolutionRevolutie.
107
319065
3980
veranderen aan een tempo
ongezien sinds de Industriële Revolutie.
05:35
We all need to be shapingvormgeving
and participatingdeelnemende in the futuretoekomst of work.
108
323513
5004
We moeten allemaal vormgeven
en deelnemen aan de toekomst van werk.
05:40
We all need to be challenginguitdagend
and changingveranderen the partsonderdelen of our work liveslevens
109
328541
3967
We moeten kritisch durven kijken naar
en durven veranderen
wat niet goed functioneert op ons werk.
05:44
that are brokengebroken.
110
332532
1218
05:47
So I hopehoop the nextvolgende time
a coworkercollega invitesverzoekt you
111
335027
3372
Dus ik hoop dat als een collega
je nog eens uitnodigt
05:50
maybe to jointoetreden a sign-onSign-on
letterbrief to your bossbaas,
112
338423
3262
om misschien in te tekenen
op een brief naar je baas,
05:53
or a groupgroep of employeeswerknemers asksvraagt for a meetingvergadering
113
341709
2765
of een groep werknemers vraagt
om een vergadering
05:56
to discussbespreken theirhun concernszorgen
about the newnieuwe healthGezondheid carezorg planplan,
114
344498
3536
om hun zorgen rond de nieuwe
zorgverzekering te bespreken,
06:00
I hopehoop you'llje zult consideroverwegen it an opportunitykans
115
348058
3058
je het dan als een kans zal zien
06:03
to buildbouwen a better workplacewerkplaats,
116
351140
1960
om een betere werkplek te bouwen,
06:05
a strongersterker businessbedrijf
117
353124
2276
een sterker bedrijf
06:07
and an economyeconomie that workswerken for all of us.
118
355424
2633
en een economie die werkt
voor ons allemaal.
06:10
Thank you.
119
358081
1323
Dankjewel.
06:11
(ApplauseApplaus)
120
359428
4429
(Applaus)
Translated by Kelly Brosens
Reviewed by Peter Van de Ven

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Jess Kutch - Labor entrepreneur
TED Fellow Jess Kutch is the cofounder of Coworker.org, a nonprofit that helps people join together to improve their jobs and workplaces.

Why you should listen

Jess Kutch and her team at Coworker.org are figuring out the technology, organizing models, financing and policies that can help workers improve their companies and industries in today’s economy. At Coworker.org, they believe anyone can be a workplace organizer and that seeking positive change at work is a form of civic and community leadership that requires infrastructure. Since 2013, hundreds of thousands of people in the United States and worldwide have used Coworker.org tools and services to win wage increases, scheduling improvements and parental leave benefits; end biased dress codes; fix harassment policies; demand corporate ethics and much more. Coworker.org also helps channel workers' information about the real-time effects of digital economy trends -- like automation, data profiting, surveillance and app-based gig work -- to influence decisions that will shape the future of work and inequality. 

Kutch has 15 years of experience innovating at the intersection of technology and social change. Previously, she led a team at Change.org that inspired hundreds of thousands of people to launch and lead their own efforts on the platform. She also spent five years at the Service Employees International Union (SEIU), where she pioneered digital strategies for the labor movement. Kutch is a TED Fellow, an Echoing Green Global Fellow, a J.M.K. Innovation Prize winner and an Aspen Institute Job Quality Fellow. She is a frequently requested speaker at business, labor, futurist, democracy and economic conferences around the world. She has been invited to provide expert testimony to the EEOC Task Force on Harassment in the Workplace and the National Labor Relations Board. In 2015, Coworker.org cohosted the first-ever White House Town Hall on Worker Voice.

 

More profile about the speaker
Jess Kutch | Speaker | TED.com