ABOUT THE SPEAKER
Paola Antonelli - Design curator
Paola Antonelli is on a mission to introduce -- and explain -- design to the world. With her shows at New York's Museum of Modern Art, she celebrates design's presence in every part of life.

Why you should listen

Since she stepped back from practicing architecture in order to focus on writing about design, teaching and curating gallery exhibitions, Italian native Paola Antonelli has become a force to be reckoned with in the design world. Working at the Museum of Modern Art in New York since 1994, she is senior curator of the gallery's Architecture and Design department and, as of 2012, the museum's first ever director of research and development. Antonelli has worked on shows such as "Humble Masterpieces," which celebrated traditionally unheralded design icons such as the paperclip; "Design and the Elastic Mind," considering the relationship of design and technology, and "Talk to Me ," which looked at design and the communication of people and objects.

Ever mindful that the majority of visitors to MOMA are attracted by artists such as Picasso and Matisse, Antonelli works to ensure that if they do stumble across a design-related show, they'll be both entertained and enlightened. In 2012, she led a move to acquire 14 video games for the museum's permanent collection.

More profile about the speaker
Paola Antonelli | Speaker | TED.com
TED2007

Paola Antonelli: Treat design as art

Paola Antonelli tratează design-ul ca pe o artă

Filmed:
663,544 views

Paola Antonelli, custode de design al Muzeului de Artă Modernă din New York, vrea să își facă cunoscută aprecierea pentru design — în toate formele sale — pe tot mapamondul.
- Design curator
Paola Antonelli is on a mission to introduce -- and explain -- design to the world. With her shows at New York's Museum of Modern Art, she celebrates design's presence in every part of life. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Those of us who believe in heaven have some sort of idea of what heaven would be.
0
0
4000
Aceia din noi care cred în Rai au o oarecare idee despre cum ar trebui să arate.
00:16
And in my idea, heaven is satisfied curiosity.
1
4000
3000
În mintea mea raiul înseamnă curiozitate satisfăcută.
00:19
I think of heaven as a really comfortable cloud
2
7000
3000
Mă gândesc la rai ca la un nor foarte confortabil,
00:22
where I can just lie down with my belly down,
3
10000
2000
unde mă pot întinde pe burtă
00:24
like I was watching TV when I was a child, and my elbows up.
4
12000
4000
cum făceam când mă uitam la TV când eram copil,
00:28
And I can basically look everywhere I want,
5
16000
2000
și pot privi oriunde și orice doresc —
00:31
see every movie I've always wanted to see.
6
19000
2000
pot vedea toate filmele pe care am dorit întotdeauna să le văd.
00:33
And in the same kind of trance that you can feel sometimes
7
21000
4000
În același fel de transă pe care o simți uneori
00:37
in the subway in New York when you're reading,
8
25000
1000
în metroul din New York când citești;
00:38
there's something really soothing and easy.
9
26000
2000
e un sentiment foarte reconfortant și liniștitor.
00:40
Well, the funny thing is that I already have that kind of life, in a way,
10
28000
4000
Ei bine, partea amuzantă e că am deja o asemenea viață, cumva.
00:44
because I discovered ...
11
32000
3000
Pentru că am descoperit —
00:47
it took me a while to understand it,
12
35000
1000
mi-a luat o vreme să înțeleg asta —
00:48
but when I discovered around 24 years of age that I was much more comfortable
13
36000
5000
dar când am descoperit, pe la 24 de ani, că mă simțeam mult mai confortabil
00:53
with objects than with people, I finally decided to really embrace this passion.
14
41000
6000
cu obiecte decât cu oameni, m-am decis să îmbrățișez această pasiune.
00:59
And I basically live my life in sort of a trance,
15
47000
2000
Și îmi trăiesc viața într-un fel de transă.
01:01
and I look around and everything I see is just the beginning of a long story.
16
49000
5000
Mă uit în jurul meu și tot ceea ce văd este începutul unei lungi povești.
01:06
Just to give you an example:
17
54000
2000
Să vă dau un exemplu:
01:08
this is the exhibition, Humble Masterpieces, as it was at MoMA in 2004.
18
56000
5000
aceasta este expoziția „Capodopere Modeste” de la MoMA în 2004.
01:13
We were in Queens,
19
61000
1000
Eram în Queens.
01:14
we were building the big, big, big, big building in Midtown,
20
62000
3000
Construiam clădirea mare, mare, mare de tot din centru
01:17
so we were in the small, small, small boondocks.
21
65000
2000
și eram într-o zonă aproape rurală, mică, mică de tot.
01:19
That was one of the funnest moments of my career.
22
67000
4000
A fost printre cele mai amuzante momente ale carierei mele.
01:23
But it's not only that.
23
71000
1000
Dar nu numai asta...
01:24
The typeface -- the typeface is Helvetica;
24
72000
2000
Corpul de literă... este Helvetica.
01:26
it's its 50th anniversary this year.
25
74000
3000
Anul acesta este a 50-a aniversare a acestuia.
01:29
And so I start thinking -- Max Miedinger and all those Swiss designers together,
26
77000
4000
Așa că am început să mă gândesc la Max Miedinger și toți acei designeri elvețieni,
01:33
trying to outdo Akzidenz-Grotesk, and come up with a new sans-serif typeface --
27
81000
5000
care au încercat să depășească Akzidenz Grotesk, și au obținut noul tip de literă: sans-serif.
01:38
and the movie starts playing in my head already.
28
86000
3000
Și deja filmul începe să mi se deruleze în minte.
01:41
And of course, you can imagine, with Humble Masterpieces
29
89000
3000
Și vă imaginați, bineînțeles, că expoziția „Capodopere Modeste”
01:44
it was the same thing multiplied by a hundred.
30
92000
3000
era cam același lucru multiplicat de o sută de ori.
01:47
And I do hope, by the way, that the real goal of the exhibition
31
95000
3000
Și sper, apropo, că adevăratul scop al expoziției
01:50
is going to have the same effect on you.
32
98000
2000
va avea același efect asupra dumneavoastră.
01:52
The exhibition was meant to be a way to have children think of doing ...
33
100000
6000
Scopul expoziției a fost să determine copiii să se gândească să facă —
01:58
you know when they do homeworks at home?
34
106000
2000
știți cum își fac ei temele acasă?
02:00
Instead of having a tray with two peas, I was hoping that they would go
35
108000
3000
În loc să aibă o tavă cu două boabe de mazăre, speram să se
02:03
into the kitchen cabinet or the mother's handbag
36
111000
3000
aventureze în dulapul din bucătărie sau în sacoșa mamei,
02:06
and do their museum-quality design collection on a tray.
37
114000
4000
și să-și facă colecția de design de calitate exponabilă pe tavă.
02:10
So, everybody's always suggesting new humble masterpieces,
38
118000
4000
Așa că toată lumea sugerează noi „Capodopere Modeste”.
02:14
and at MoMA we put out some books
39
122000
1000
La MoMA, am pus niște caiete special
02:15
just for people to suggest their own humble masterpieces.
40
123000
4000
pentru ca vizitatorii să sugereze propriile „Capodopere Modeste”.
02:19
And when you do that, usually you get 80 percent porn and 20 percent real suggestions,
41
127000
5000
De obicei, când faci așa ceva, primești 80% porn și 20% sugestii adevărate.
02:24
and instead it was all -- almost -- all good suggestions.
42
132000
5000
Noi, însă, am primit aproape numai sugestii bune.
02:29
And a lot of nationalism came in.
43
137000
2000
A intervenit un grad mare de naționalism.
02:31
For instance, I didn't know that the Spaniards invented the mop,
44
139000
4000
De exemplu, nu știam că spaniolii au inventat mopul —
02:35
but they were very proud
45
143000
1000
dar ei erau foarte mândri de asta.
02:36
so every Spaniard said "la frego." And Italians did the pizza.
46
144000
3000
Așa că toți spaniolii au spuns „la frego”, iar italienii au făcut „pizza”.
02:39
And I wanted to show you, also, the suggestions from Kentucky are pretty good --
47
147000
4000
Și vroiam să vă arăt, deasemenea, că sugestiile din Kentucky au fost destul de bune:
02:43
they had moonshine, laundry detergents and liquid nails.
48
151000
3000
băutura moonshine, detergentul de rufe și unghiile lichide.
02:46
And I keep it going, and I just got,
49
154000
1000
Și am continuat cu ideea, și am obținut —
02:47
(Laughter)
50
155000
1000
(Râsete)
02:48
also, this suggestion from Milan:
51
156000
3000
-- iată, această sugestie din Milan:
02:51
it's our traffic divider, which we call "panettone," and it's painted;
52
159000
5000
separatorul nostru de trafic, pe care-l numim „panettone”, care este pictat —
02:56
it's these beautiful concrete things that you use around Milan
53
164000
4000
știți, sunt obiectele acelea din beton folosite prin Milan
03:00
to define all the lanes of traffic.
54
168000
2000
pentru a defini benzile în trafic.
03:02
So, think of your own,
55
170000
1000
Așa că gândiți-vă la unul propriu.
03:03
send them on if you want to -- they're always welcome.
56
171000
3000
Trimite-ți-le, dacă doriți — sunt întotdeauna binevenite.
03:06
But an exhibition like that made me understand even more
57
174000
5000
O expoziție ca aceasta m-a făcut să înțeleg și mai bine
03:11
what I've been thinking of for 13 years ever since I got to MoMA.
58
179000
4000
ce dorisem să fac în ultimii 13 ani, de când am ajuns la MoMA.
03:15
I'm Italian. In Italy, design is normal.
59
183000
3000
Sunt italiancă. În Italia, design-ul este firesc.
03:18
Different parts of the world have a knack for different things.
60
186000
4000
Știți că diferite părți ale lumii au talente locale pentru diferite lucruri.
03:22
I was just recently in Argentina and in Uruguay,
61
190000
4000
Am fost recent în Argentina și Uruguay,
03:26
and the default way of building homes in the country is a beautiful modernism
62
194000
6000
iar felul standard de construcție a caselor de la țară e un modernism superb
03:32
that you don't see elsewhere, but the contemporary art was terrible.
63
200000
4000
pe care nu-l vezi în altă parte, dar arta contemporană era groaznică.
03:36
In Italy, in Milan especially,
64
204000
2000
În Italia — în Milan, în mod special —
03:38
contemporary art really doesn't have that much of a place.
65
206000
4000
Arta contemporană nu prea-și are locul.
03:42
But design -- oh, my God.
66
210000
1000
Dar design-ul — o, Doamne.
03:43
What you find at the store at the corner, without going to any kind of fancy store,
67
211000
5000
Ce găsiți la magazinașul din colț, fără să mergeți la vreun magazin stil,
03:48
is the kind of refined design that makes everybody think that
68
216000
2000
este genul de design rafinat care-i face pe toți să creadă
03:50
we are all so sophisticated.
69
218000
2000
că suntem sofisticați.
03:52
It's just what you find at the store.
70
220000
2000
Sunt doar lucruri pe care le găsești la magazin.
03:54
And New York has another kind of knack for contemporary art.
71
222000
5000
Iar New York-ul are un alt fel de talent pentru arta contemporană.
03:59
I'm always amazed -- three-year-olds know who Richard Serra is
72
227000
5000
Sunt în permanență uluită — copii de 3 ani care știu cine e Richard Serra
04:04
and take you to the galleries.
73
232000
2000
și te duc la galerii.
04:06
But design, for some reason, is still misunderstood for decoration.
74
234000
4000
Dar design-ul, dintr-un motiv sau altul, este înțeles greșit ca decorație.
04:10
It's really interesting:
75
238000
2000
E cu adevărat ciudat .
04:12
what many people think when I say the word "design" is they think of
76
240000
4000
Mulți oameni, când se gândesc la cuvântul „design” se gândesc la
04:16
this kind of overdesigned -- in this case, it's overdesigned on purpose, but --
77
244000
5000
lucruri exagerate --în cazul de față sunt intenționat exagerate--
04:21
decoration, interior decoration.
78
249000
2000
decorații, decorații interioare.
04:23
They think of somebody choosing fabrics.
79
251000
2000
Se gândesc la cineva care asortează materialele.
04:25
Design can be that, of course, but it can also be this.
80
253000
4000
Design-ul poate fi asta, bineînțeles, dar mai poate însemna și asta.
04:29
It can be a school of design in Jerusalem that tries to find a better way
81
257000
5000
Design-ul poate fi o școală din Ierusalim care încearcă să găsească o modalitate
04:34
to design gas masks for people,
82
262000
1000
mai bună de a proiecta măști de gaze pentru oameni.
04:35
because, as you know, Israel deploys one gas mask per person including babies.
83
263000
5000
Pentru că, după cum știți, Israelul distribuie o mască de gaze pe cap de locuitor, inclusiv copii.
04:41
So, what these designers do is they find a way to lower the neckline,
84
269000
5000
Așa că acești designeri încearcă să găsească un mod de a coborî linia gâtului,
04:46
so that instead of being completely strangled, a teenager can also sip a Coke.
85
274000
6000
astfel încât în loc să fie complet strangulat, un adolescent poate să soarbă o Cola.
04:52
They tried to make a toddler's gas mask in such a way that the toddler
86
280000
6000
Au încercat să proiecteze masca de gaze a bebelușilor în așa fel încât ei
04:58
can be held by the parent because proximity of the body is so important.
87
286000
4000
să poată fi ținuți în brațe de părinți — pentru că proximitatea trupească e foarte importantă —
05:03
And then they make a little tent for the baby.
88
291000
1000
și au gândit un mic cort pentru copii.
05:04
However cruel, however ruthless you can think this is it's a great design,
89
292000
6000
Oricât pare de crud sau de inuman, acesta este un exemplu de design grozav.
05:10
and it is miles away from the fancy furniture,
90
298000
4000
Și e la mare distanță de mobila extravagantă,
05:14
but still, it's part of my same field of passion.
91
302000
3000
dar totuși e cuprins în același câmp al pasiunii mele.
05:17
What I've been doing at MoMA since the beginning is to try to
92
305000
5000
Și ceea ce-am făcut la MoMA încă de la început este să
05:22
harness the power of MoMA
93
310000
2000
valorific puterea Muzeului.
05:24
because it's great to work there. You really have power
94
312000
3000
Pentru că e grozav să lucrezi aici — chiar ai putere,
05:27
in that people usually tend to know about your exhibition or see the exhibitions,
95
315000
5000
fiindcă oamenii tind să știe despre expozițiile tale, sau chiar să le vadă.
05:32
and that is power because in a design museum I wouldn't have as many visitors.
96
320000
5000
Și asta înseamnă putere fiindcă într-un muzeu de design nu intră așa mulți vizitatori.
05:37
I'm very well aware that 80 percent of my public is there to see Picasso and Matisse,
97
325000
5000
Sunt foarte conștientă că 80% din publicul meu e aici să vadă opere de Picasso și Matisse.
05:42
and then they stumble upon my show and I keep them there.
98
330000
3000
Și apoi dau de expoziția mea și îi captez acolo.
05:45
But what I've been trying to do is something that the curators at MoMA
99
333000
3000
Și am încercat să fac ceea ce-au făcut custozii de la MoMA
05:48
in my department have been doing ever since the museum was founded in 1929,
100
336000
4000
din departamentul meu încă de la înființarea muzeului în 1929,
05:52
which is to try and see what's going on in the world
101
340000
3000
și anume să încerc să observ ce se întâmplă în lume
05:55
and try to use that authority in order to make things better.
102
343000
4000
și să încerc să folosesc această autoritate pentru a îmbunătăți lucrurile.
05:59
There have been many episodes,
103
347000
3000
Au fost multe episoade —
06:02
and actually Eames Demetrius may be here in the audience,
104
350000
2000
De fapt, Eames Demetrius poate că este aici în auditoriu.
06:04
but in two instances, his great-grandfather, grandfather --
105
352000
5000
Dar în două rânduri, străbunicul sau bunicul său —
06:09
I'm always a little perplexed about the relation, exactly --
106
357000
4000
sunt puțin confuză în privința relației de rudenie exactă.
06:14
Charles Eames the first time and then Charles and Ray Eames the second time
107
362000
4000
Dar Charles Eames inițial și ulterior Charles și Ray Eames
06:18
were involved in two competitions:
108
366000
2000
au fost implicați în două competiții.
06:20
one in 1940, it was about organic furniture, and the second one in 1948
109
368000
5000
Prima, din 1940 — despre mobilă organică — și a doua, din 1948,
06:25
was low-cost furniture for the GIs coming back from the war
110
373000
4000
despre mobilă ieftină pentru soldații care veneau din război
06:29
that then sparked a whole line of furniture.
111
377000
3000
care apoi a inspirat o întreagă linie de mobilă.
06:32
And then there was good design for very low price.
112
380000
4000
Acela era design bun la preț foarte scăzut.
06:37
There were a lot of programs in architecture and design that were about
113
385000
4000
Existau multe programe în arhitectură și design care
06:41
pointing people in the direction of a better design for a better life.
114
389000
4000
direcționau spre un design mai bun pentru o viață mai bună.
06:47
So, I started out in '95 with this exhibition that was called
115
395000
2000
Așa că am început în 1995 cu această expoziție numită
06:50
Mutant Materials in Contemporary Design.
116
398000
2000
„Materiale Mutant în Design-ul Contemporan”.
06:52
It was about a new phase, in my opinion, in the world of design
117
400000
4000
Era o nouă fază, în opinia mea, în lumea design-ului
06:56
in that materials could be customized by the designers themselves.
118
404000
4000
în care materialele să poată fi personalizate chiar de designeri.
07:00
And that put me in touch with such diverse design examples as the aerogels
119
408000
8000
Și asta m-a pus în legătură cu diverse exemple de design ca de exemplu aerogelurile
07:08
from the Lawrence Livermore Lab in California;
120
416000
2000
din laboratorul Lawrence Livermore din California.
07:10
at that time, they were beginning to be brought into the civilian market.
121
418000
5000
La momentul respectiv produsele începeau să fie aduse pe piața civilă.
07:16
And at the same time, the gorgeous work of Takeshi Ishiguro, who did these
122
424000
2000
Totodată lucrările superbe ale lui Takeshi Ishiguro, care a creat
07:19
beautiful salt-and-pepper containers that are made of rice dough.
123
427000
4000
aceste solnițe pentru sare și piper făcute din aluat de orez.
07:23
So you see, the range is really quite diverse.
124
431000
4000
Așadar, vedeți, diversitatea e destul de mare.
07:28
And then, for instance, this other exhibition
125
436000
2000
Și apoi, spre exemplu, altă expoziție
07:30
that was entitled Workspheres in 2001,
126
438000
3000
denumită „Sfere de lucru” în 2001,
07:34
where I asked different designers to come up with ideas for
127
442000
4000
când am rugat diverși designeri să vină cu idei pentru
07:38
the new type of work styles that were happening in the world at that time.
128
446000
5000
noile stiluri de lucru care apăruseră în lume în acel moment.
07:43
And you see IDEO there.
129
451000
2000
Și vedeți un Ideo aici.
07:45
It was beautiful -- it was called Personal Skies.
130
453000
2000
A fost frumos — denumit „Bolți Cerești Personale”.
07:48
The idea was that if you had a cubicle, you could project a sky on top
131
456000
4000
Ideea era că, dacă aveai o nișă, puteai proiecta un cer deasupra capului
07:52
of your head and have your own "Cielo in Una Stanza" -- a sky in a room --
132
460000
3000
și să ai propriul „Cielo in Una Stanza” — un cer într-o încăpere.
07:56
it's a very famous Italian song.
133
464000
2000
E un faimos cântec italian.
07:58
And other examples: this was Marti Guixe about working on the go,
134
466000
3000
Și alte exemple. Acesta a fost Marti Guixe, despre lucrul pe fugă.
08:02
and Hella Jongerius, my favorite, about how to work at home.
135
470000
3000
Și Hella Jogerius, favorita mea, despre cum să lucrezi acasă.
08:05
And this lets me introduce a very important idea about design:
136
473000
4000
Acest lucru îmi permite să vă prezint o idee foarte importantă despre design.
08:10
designers are the biggest synthesizers in the world.
137
478000
3000
Designerii sunt cei mai mari sintetizatori din lume.
08:13
What they do best is make a synthesis of human needs,
138
481000
4000
Ce fac ei cel mai bine e o sinteză a nevoilor umane,
08:18
current conditions in economy, in materials, in sustainability issues,
139
486000
4000
a condițiilor curente din economie, materiale, probleme de sustenanță.
08:22
and then what they do at the end -- if they are good --
140
490000
4000
Și apoi, la sfârșit, dacă sunt buni, creează
08:26
is much more than the sum of its parts.
141
494000
2000
un ansamblu mult mai bun decât suma părților.
08:28
Hella Jongerius is a person that is able to make a synthesis
142
496000
3000
Hella Jongerius este o persoană capabilă să facă o sinteză
08:31
that is really quite amazing
143
499000
2000
surprinzătoare
08:34
and also quite hilarious.
144
502000
1000
și foarte amuzantă.
08:35
The idea behind her work was that
145
503000
3000
Ideea din spatele lucrării sale era că —
08:38
at that time, everybody was saying you have to really divide your life.
146
506000
4000
știți, la momentul acela toată lumea zicea că trebuie să-ți fragmentezi viața.
08:42
Instead, she said, "No, no. Work and leisure can be together."
147
510000
3000
În schimb, ea a zis „nu, nu” — munca și relaxarea pot fi concomitente.
08:45
Yeah, that's particularly gorgeous -- it's the TV dinner of 2001.
148
513000
4000
Da, o lucrare realmente superbă — cina la TV în 2001.
08:49
There have been many other exhibitions in the meantime,
149
517000
3000
Au fost multe alte expoziții între timp,
08:53
but I don't want to focus on my shows.
150
521000
1000
dar nu vreau să pun accent pe expunerile mele.
08:54
I would like, instead, to talk about how great some designers are.
151
522000
4000
În schimb, aș vrea să vorbesc despre cât de extraordinari sunt unii designeri.
08:58
I've always had a hard time with the word "maverick."
152
526000
2000
Am avut întotdeauna o problemă cu cuvântul „maverick” (rebel).
09:00
I came to the United States 13 years ago, and to this day
153
528000
2000
Știți, am ajuns în Statele Unite acum 13 ani, și până în ziua de azi
09:02
I have to ask, "What does that mean?"
154
530000
3000
sunt nevoită să întreb dacă știe cineva ce înseamnă cuvântul.
09:05
So, this morning I went to see on the dictionary and it said that
155
533000
3000
Așa că în această dimineață l-am căutat în dicționar și acolo spunea
09:08
there was this gentleman that was not branding its cattle.
156
536000
3000
că a existat un domn care nu-și însemna vacile.
09:11
Therefore, he was not following everybody's lead,
157
539000
3000
Așadar, nu urma exemplul tuturor din jur —
09:14
and therefore, he was a maverick.
158
542000
1000
și prin urmare era un „maverick” (rebel).
09:15
So, designers do need to be mavericks,
159
543000
4000
Știți, desingerii chiar trebuie să fie rebeli.
09:19
because the best way to design a successful object --
160
547000
3000
Pentru că metoda cea mai bună de a face design-ul unui obiect de succes —
09:22
and also an object that we were missing before --
161
550000
4000
și în același timp al unui obiect care ne lipsea înainte —
09:26
is to pretend that either it never existed
162
554000
3000
este să te prefaci fie că n-a existat niciodată
09:29
or that people will be able to have a new behavior with it.
163
557000
4000
fie că oamenii vor putea să-și modifice comportamentul utilizându-l.
09:33
So, Safe is the last exhibition that I did at MoMA
164
561000
4000
Așadar „Safe” este ultima expoziție pe care am făcut-o la MoMA.
09:37
and it ended at the beginning of last year.
165
565000
2000
S-a încheiat la începutul anului trecut,
09:40
It was about design that deals with safety and deals with protection.
166
568000
3000
și a adresat design-ul care tratează siguranța și protecția.
09:43
It's a long story because it started before 2001 and it was called Emergency.
167
571000
5000
E o poveste lungă pentru că a început înainte de 2001, și se numea „Urgență”.
09:48
And then when 9/11 happened, I had a shock and I canceled the exhibition
168
576000
6000
Și apoi, după 11 septembrie, am avut un șoc și am anulat expoziția.
09:54
until, slowly but surely, it came back --
169
582000
2000
Până când, încet dar sigur, a revenit —
09:57
as a half-full glass instead of half-empty --
170
585000
3000
ca un pahar pe jumătate plin, nu pe jumătate gol —
10:00
and it was about protection and safety.
171
588000
1000
și a devenit despre protecție și siguranță.
10:02
But it ranged from such items as a complete de-mining equipment to
172
590000
7000
Dar varia de la echipamente cum ar fi complete de de-minare a terenului
10:09
these kind of water-sterilizing straws,
173
597000
4000
până la paie de sterilizare a apei.
10:13
so it was really wide-ranging.
174
601000
1000
Deci era destul de variată.
10:14
It also had ... you know, Cameron and I worked a little bit together,
175
602000
3000
A avut și — știți, eu și Cameron am lucrat puțin împreună.
10:18
and some of the entries that you see in his website were actually in the exhibition.
176
606000
4000
Unele din elementele pe care le vedeți în site-ul lui au fost în expoziție.
10:22
But what is interesting is that we don't need to talk about design and art anymore;
177
610000
6000
Dar ce e interesant e că nu mai trebuie să vorbim despre design și artă.
10:29
design uses whatever tools it has at its disposal in order to make a point.
178
617000
4000
Design-ul folosește orice fel de unelte disponibile ca să rezolve o problemă.
10:33
It's a sense of economy and a sense, also, of humor.
179
621000
3000
Are un simț al economiei — și totodată, al umorului.
10:36
This is a beautiful project by Ralph Borland, who's South African.
180
624000
4000
Acesta este un proiect frumos al lui Ralph Borland, din Africa de Sud.
10:40
It's a suit for civil disobedience.
181
628000
2000
Este un costum pentru nesupunere civilă.
10:42
The idea is that when you have a riot or a protest
182
630000
3000
Ideea e că dacă participi la o revoltă sau protest
10:45
and the police comes towards you, you're wearing this thing --
183
633000
3000
și poliția vine spre tine, tu purtând chestia asta...
10:48
it's like a big heart and it has a loudspeaker over your heart
184
636000
3000
E ca o inimă mare, și are un megafon pus peste inimă
10:52
so your heartbeat is amplified --
185
640000
1000
ca să amplifice bătăile inimii.
10:53
and the police is reminded;
186
641000
1000
Și poliției i se aduce aminte —
10:55
it's like having a flower in front of the rifle.
187
643000
3000
e ca și cum ai pune o floare în fața puștii.
10:58
And also, you can imagine, a whole group of people with the same suit
188
646000
5000
Vă mai puteți imagina un întreg grup de oameni cu același costum
11:03
will have this mounting collective heartbeat that will be scary to the police.
189
651000
4000
va avea ritmuri cardiace colective din ce în ce mai zgomotoase și va speria poliția.
11:07
So, designers sometimes don't do things that are immediately
190
655000
3000
Știți, designerii uneori nu creează lucruri care au funcționalitate imediată
11:10
functional, but they're functional to our understanding of issues.
191
658000
3000
dar sunt funcționale în înțelegerea problemelor noastre.
11:14
Tony Dunne and Fiona Raby
192
662000
2000
Dunne și Raby — Tony Dunne și Fiona Raby —
11:16
did this series of objects that are about our anguish and our paranoia,
193
664000
6000
au creat o serie de obiecte care adresează paranoia și frica noastră.
11:22
like this hideaway furniture that's made in the same wood as your floor
194
670000
4000
Ca această mobilă-ascunziș care e făcută din același lemn ca podeaua,
11:26
so it disappears completely and you can hide away;
195
674000
2000
deci dispare complet și te poți ascunde acolo.
11:28
or even better, the huggable atomic mushroom, which got me an article
196
676000
5000
Sau, și mai bine, o ciupercă atomică de luat în brațe — care mi-a adus
11:33
on the Bulletin of Atomic Scientists of the United States --
197
681000
2000
un articol în Buletinul Savanților Atomici ai Statelor Unite.
11:36
I don't think it ever happened before at MoMA;
198
684000
1000
Nu cred că se mai întâmplase până atunci la MoMA.
11:38
or this Faraday Chair that is supposed to protect you from radiations.
199
686000
3000
Sau acest scaun Faraday, care se presupune că te protejează de radiații.
11:41
But the interesting thing in the exhibition is the discovery that
200
689000
5000
Lucrul cel mai interesant din expoziție a fost descoperirea că
11:47
the ultimate shelter is your sense of self,
201
695000
2000
adăpostul absolut e sentimentul de identitate —
11:49
and there are quite a few designers that are working on this particular topic.
202
697000
4000
și sunt mulți designeri care lucrează în acest sens.
11:54
This is Cindy van den Bremen, who is a Dutch designer
203
702000
2000
Aceasta este Cindy van der Bremen, designer olandez
11:56
that's done this series of Capsters.
204
704000
2000
care a făcut această serie de capișoane.
11:58
They are athletic gear for Muslim women that enable them to ski, play tennis,
205
706000
7000
Sunt articole sportive pentru femei musulmane care le permite să skieze, să joace tenis —
12:05
do whatever they want to do without having to uncap themselves.
206
713000
4000
să facă orice vor — fără să-și dea jos glugile.
12:09
And sometimes by doing this kind of research,
207
717000
4000
Uneori, cercetând astfel de lucruri
12:13
you encounter such beautiful ideas of design.
208
721000
2000
te întâlnești cu idei atât de frumoase de design.
12:15
Twan Verdonck is really young, I think he's 27, and working together with
209
723000
6000
Twan Verdonck e foarte tânăr — cred că are 27 de ani — și, lucrând cu
12:21
some psychologist he did a series of toys that are for sensorial
210
729000
3000
un psiholog, a creat o serie de jucării pentru stimularea
12:25
stimulation for children that have psychological impairments.
211
733000
2000
senzorială a copiilor care au handicapuri psihologice.
12:27
They're quite beautiful.
212
735000
1000
Sunt foarte frumoase.
12:29
They range from this fluffy toy that is about hugging you --
213
737000
3000
Variază de la această jucările pufoasă care te îmbrățisează —
12:32
because autistic children like to be hugged tight, so it has a spring inside --
214
740000
3000
copiilor autiști le place să fie strânși tare în brațe, deci are un arc înăuntru —
12:36
all the way to this doll with a mirror so the child can see him or herself
215
744000
5000
până la această păpușă cu oglindă, să se poată vedea copilul în ea
12:41
in the mirror and regain a sense of self.
216
749000
2000
și să-și redobândească sentimentul de identitate.
12:45
Design really looks upon the whole world
217
753000
3000
Design-ul păstrează o perspectiva a întregii lumi,
12:48
and it considers the world in all of its different ranges.
218
756000
3000
și o estimează în toate aspectele sale diferite.
12:51
I was recently at a conference on luxury organized by the Herald Tribune in Istanbul.
219
759000
5000
Am fost de curând la o conferință despre lux, organizată de Herald Tribune în Istanbul.
12:56
And it was really interesting because I was the last speaker
220
764000
2000
Și a fost foarte interesantă, pentru că eu am avut ultimul discurs,
12:59
and before me there were people that were really talking about luxury,
221
767000
3000
iar înaintea mea fuseseră oameni care vorbiseră efectiv despre lux.
13:02
and I didn't want to be a party pooper but at the same time
222
770000
3000
Și nu vroiam să le stric petrecerea, dar în același timp
13:06
I felt that I had to kind of bring back the discourse to reality.
223
774000
2000
am simțit că trebuie să readuc discuția la realitate.
13:08
And the truth is that there are very different kinds of luxury,
224
776000
5000
Și adevărul este că există foarte multe feluri de lux.
13:14
and there's luxury that is relative for people that don't have that much.
225
782000
4000
Iar luxul e relativ pentru persoanele care nu au atât de multe.
13:18
I want to make this point by showing you two examples of
226
786000
5000
Vreau să-mi dovedesc punctul de vedere arătându-vă două exemple de
13:23
design coming from a sense of economy -- very, very clear limits.
227
791000
5000
design care vine dintr-un simț al economiei — limite foarte, foarte clare.
13:28
This is Cuba, and this is the recycling of a squeaky toy as a bicycle bell,
228
796000
6000
Suntem în Cuba, iar aceasta este reciclarea unei jucării de cauciuc într-un claxon de bicicletă.
13:34
and this is a raincoat that is made out of rice sacks.
229
802000
5000
Aceasta este o pelerină de ploaie făcută din saci de orez.
13:39
So they're quite beautiful, but they're beautiful because
230
807000
2000
Sunt chiar frumoase, dar frumoase pentru că
13:41
they're so smart and economical.
231
809000
2000
sunt atât de ingenioase și economice.
13:44
And here is the work of two brothers from Sao Paulo,
232
812000
3000
Apoi, iată munca a doi frați din Sao Paulo,
13:47
Fernando and Humberto Campana, who got inspired by the poverty and
233
815000
5000
Fernando și Humberto Campana, care s-au inspirat din sărăcia și
13:53
smartness that they saw around them to do pieces of furniture that now are
234
821000
4000
ingeniozitatea observată în jurul lor pentru a crea mobilă care acum
13:57
selling for an enormous amount of money.
235
825000
2000
se vinde pentru sume enorme de bani.
13:59
But that's because of the kind of strangeness of the market itself.
236
827000
4000
Dar asta e datorită ciudățeniei pieței însăși.
14:03
So really, design takes everything into account,
237
831000
3000
Deci până la urmă desgin-ul ia totul în considerare.
14:07
and the interesting thing is that as the technology advances,
238
835000
3000
Și partea interesantă este că, pe măsură ce tehnologia avansează,
14:10
as we become more and more wireless and impalpable,
239
838000
4000
pe măsură ce devenim din ce în ce mai wireless și nepalpabili,
14:14
designers, instead, want us to be hands-on.
240
842000
3000
designerii încearcă să ne facă să participăm direct.
14:17
Sometimes hammer-on.
241
845000
1000
Uneori exagerat.
14:18
This is a whole series of furniture that wants to engage you physically.
242
846000
4000
Aceasta este o serie de articole de mobilă care vor să te antreneze fizic.
14:23
Even this chair that you have to open up and then sit on so that it takes
243
851000
4000
Chiar acest scaun, pe care trebuie să-l deschizi ca apoi să te așezi pe el și să-ți rețină
14:27
your imprint, all the way to this beautiful series of objects
244
855000
4000
forma imprimată, până la această serie frumoasă de obiecte
14:32
that are considered design by Ana Mir in Barcelona.
245
860000
3000
care sunt considerate design de Ana Mir din Barcelona.
14:35
From this kind of bijou made with human hair to these chocolate nipples
246
863000
4000
De la aceste bijuterii făcute cu păr uman, până la aceste suzete de ciocolată
14:40
to these intra-toe candies that your lover is supposed to suck from your toes.
247
868000
4000
sau la aceste bomboane plasabile între degete pe care jumătatea să le sugă.
14:44
(Laughter)
248
872000
1000
(Râsete)
14:45
It's quite beautiful because somehow, this is a gorgeous moment for design.
249
873000
5000
Sunt frumoase, fiindcă într-un fel, reprezintă un moment superb al design-ului.
14:50
Many years ago I heard a mathematician from Vienna, whose name was Marchetti,
250
878000
6000
Acum mulți ani, am auzit un matematician vienez numit Marchetti
14:57
explain how the innovation in the military industry --
251
885000
4000
explicând cum inovația din industria militară —
15:01
therefore, secret innovation -- and the innovation in the
252
889000
3000
prin urmare, una secretă — și inovația în societatea civilă
15:05
civilian society are two sinusoids that are kind of opposed.
253
893000
3000
sunt două funcții sinusoidale care au perioade opuse.
15:08
And that makes sense.
254
896000
1000
Și e logic.
15:10
In moments of war there's great technological innovation,
255
898000
2000
În momente de război au loc inovații tehnologice masive.
15:12
and in the world you have to do without --
256
900000
2000
Și în lume trebuia să te descurci fără...
15:15
well, during the Second World War, you had to do without steel,
257
903000
2000
ei bine, în al doilea Război Mondial, trebuia să te descurci fără oțel,
15:17
you had to do without aluminum.
258
905000
1000
sau fără aluminiu.
15:18
And then as peace comes, all of these technologies get all of a sudden
259
906000
5000
Și apoi, când se instaurează pacea, toate aceste tehnologii sunt instantaneu
15:23
available for the civilian market.
260
911000
2000
disponibile pieței civile.
15:25
Many of you might know that the Potato Chip Chair
261
913000
3000
Mulți dintre voi cred că știu că scaunul Potato Chip
15:28
by Charles and Ray Eames comes exactly from that kind of instance:
262
916000
4000
de Charles și Ray Eames se încadrează exact intr-o astfel de consecință cronologică.
15:32
fiberglass was available for civilian use all of a sudden.
263
920000
3000
Fibra de sticlă a fost dintr-o dată disponibilă pentru uz civil.
15:35
I think that this is a strange moment.
264
923000
2000
Acela a fost un moment de răscruce.
15:38
The rhythm of the sinusoids has changed tremendously,
265
926000
2000
Ritmul sinusoidelor s-a schimbat radical,
15:40
just like the rhythm of our life in the past 25 years,
266
928000
3000
ca și ritmul vieților noastre în ultimii 25 de ani.
15:44
so I'm not sure anymore what the wavelength is.
267
932000
3000
Așa încât nu mai sunt sigură care e lungimea de undă.
15:47
But it surely is a very important moment for design,
268
935000
3000
Dar cu siguranță e un moment extraordinar pentru design.
15:51
because not only is the technology proceeding, not only is computing
269
939000
4000
Datorită nu numai tehnologiei care avansează — sau tehnicii de calcul
15:55
technology making open-source possible also in the world of design,
270
943000
4000
care face eforturile „open-source” posibile și în lumea design-ului —
16:00
but also the idea of sustainability --
271
948000
2000
dar și ideii de sustenabilitate —
16:02
which is not only sustainability from the viewpoint of CO2 emissions and footprint,
272
950000
5000
care nu reprezintă doar sustenabilitatea privind emisiile de CO2 și poluarea,
16:08
but also sustainability of human interrelationships --
273
956000
3000
ci reprezintă și durabilitatea interrelaționărilor umane —
16:11
is very much part of the work of so many designers.
274
959000
3000
este o parte componentă importantă a atâtor designeri.
16:14
And that's why designers, more and more, are working on behaviors
275
962000
3000
Și de aceea designerii, din ce în ce mai mult, lucrează pe comportamente
16:17
rather than on objects.
276
965000
1000
nu neapărat pe obiecte.
16:18
Especially the good ones, not all of them.
277
966000
3000
Mai ales cei mai buni, nu chiar toți.
16:21
I wanted to show you, for instance, the work of Mathieu Lehanneur,
278
969000
3000
Vroiam să vă arăt, spre exemplu, munca lui Mathieu Lehanneur,
16:25
which is quite fantastic.
279
973000
1000
care e fantastică.
16:26
He's another young designer from France who's working --
280
974000
2000
E un alt designer tânăr din Franța care lucrează —
16:29
and at this point he's working, also, with pharmaceutical companies --
281
977000
2000
la acest moment lucrează și cu companii farmaceutice —
16:31
on new ways to engage patients, especially children,
282
979000
4000
la noi metode de a antrena pacienții, în special copiii,
16:35
in taking their medicines with constancy and with certainty.
283
983000
4000
pentru a-și lua medicamentele cu continuitate și certitudine.
16:39
For instance, this is a beautiful container for asthma medicine
284
987000
4000
De exemplu, acesta este un container fantastic pentru medicament anti-astm
16:43
that kind of inflates itself when it's time for you to take the medicine,
285
991000
3000
care se umflă singur când e momentul să-ți iei doza.
16:46
so the child has to go -- pffff! -- to release and relieve the container itself.
286
994000
5000
Deci copilul trebuie să facă „puf” pentru a degaja și elibera containerul însuși.
16:51
And this other medicine is something that you can draw on your skin,
287
999000
3000
Iar acest medicament poate fi desenat pe piele.
16:54
so intradermal delivery enables you to joyfully be involved
288
1002000
5000
Transferul intradermal îți permite să te implici entuziast
16:59
in this particular kind of delivery.
289
1007000
2000
în a-ți lua medicamentul.
17:01
Similarly, there's the work of people like Marti Guixe that tries to involve
290
1009000
5000
Similar, iată lucrarea oamenilor ca Marti Guixe, care încearcă să te implice
17:07
you in a way that is really about making everything pass through your mouth
291
1015000
5000
într-un fel în care totul trebuie să treacă prin gură.
17:12
so that you learn from your mistakes or from your taste, orally.
292
1020000
6000
Deci înveți din greșeli, sau din gust, oral.
17:19
The next show that I'm going to work on --
293
1027000
2000
Următoarea expoziție la care voi lucra —
17:21
and I've been bugging a lot of you about this here --
294
1029000
3000
și v-am cicălit pe mulți din voi despre asta —
17:24
is about the relationship between design and science.
295
1032000
2000
captează relația dintre design și știință.
17:26
I'm trying to find not the metaphors, but, rather, the points in common --
296
1034000
4000
Nu încerc să găsesc metaforele, ci mai degrabă punctele comune:
17:30
the common gripes, the common issues, the common preoccupations --
297
1038000
4000
parâmele asemănătoare , aspectele înrudite, preocupările similare .
17:34
and I think that it will enable us to go a little further in this idea of design
298
1042000
6000
Cred că ne va permite să mergem puțin mai departe în această idee de design
17:41
as an instruction, as a direction rather than a prescription of form.
299
1049000
5000
ca instrucție: mai mult ca direcție decât ca prescriere a formei.
17:46
And I am hoping that many of you will respond to this.
300
1054000
4000
Și sper că mulți dintre voi vor răspunde acestei provocări.
17:50
I've sent an email already to quite a few of you.
301
1058000
3000
Am trimis deja un email multora dintre voi,
17:53
But design and science and the possibility of visualizing different scales,
302
1061000
3000
despre design și știință, și posibilitatea de a vizualiza scale diferite,
17:57
and therefore, really work at the scale of the very small
303
1065000
4000
și deci a lucra de fapt la scala celor foarte mici
18:01
to make it very big and very meaningful.
304
1069000
2000
pentru a crea lucruri foarte mari și semnificative.
18:03
Thank you. (Applause)
305
1071000
1000
Vă mulțumesc!
Translated by Viorel Mocanu
Reviewed by Ariana Bleau Lugo

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Paola Antonelli - Design curator
Paola Antonelli is on a mission to introduce -- and explain -- design to the world. With her shows at New York's Museum of Modern Art, she celebrates design's presence in every part of life.

Why you should listen

Since she stepped back from practicing architecture in order to focus on writing about design, teaching and curating gallery exhibitions, Italian native Paola Antonelli has become a force to be reckoned with in the design world. Working at the Museum of Modern Art in New York since 1994, she is senior curator of the gallery's Architecture and Design department and, as of 2012, the museum's first ever director of research and development. Antonelli has worked on shows such as "Humble Masterpieces," which celebrated traditionally unheralded design icons such as the paperclip; "Design and the Elastic Mind," considering the relationship of design and technology, and "Talk to Me ," which looked at design and the communication of people and objects.

Ever mindful that the majority of visitors to MOMA are attracted by artists such as Picasso and Matisse, Antonelli works to ensure that if they do stumble across a design-related show, they'll be both entertained and enlightened. In 2012, she led a move to acquire 14 video games for the museum's permanent collection.

More profile about the speaker
Paola Antonelli | Speaker | TED.com