ABOUT THE SPEAKER
Yaniv Erlich - Computational geneticist
Yaniv Erlich is fascinated by the connection between DNA and data.

Why you should listen

As a professor and researcher at Columbia University and as CSO of MyHeritage.com, Yaniv Erlich has performed foundational work in genetic privacy and large-scale studies of crowdsourced genomic data. Dubbed a "genome hacker" by the journal Nature, Erlich and his team discovered a privacy loophole enabling reidentification of allegedly anonymous male research participants using just internet searches and their Y chromosome. Later, he discovered that 60 percent of all US individuals with European descent can be identified by forensic genetics using open genetic genealogy databases, which Science magazine called one of the top 10 breakthroughs of 2018.

Erlich is also responsible for the construction of the world's largest family tree, comprising 13 million people, as well as the development of the website DNA.land, which has compiled the genotypes of more than 150,000 donors. He has also worked to discover the genetic bases for several conditions in Israeli families. His team has demonstrated stable DNA data storage, reaching a density of 215 petabyte per gram of DNA. He's been awarded numerous prizes, has published more than 45 papers and authored seven patents.

More profile about the speaker
Yaniv Erlich | Speaker | TED.com
TEDMED 2018

Yaniv Erlich: How we're building the world's largest family tree

Yaniv Erlich: Dünyanın en geniş soyağacını nasıl oluşturuyoruz

Filmed:
1,507,766 views

Hesaplamalı genomik ile ilgilenen Yaniv Erlich, dünyanın en geniş soyağacını oluşturmaya yardım etti -- 13 milyon insanı kapsayan ve 500 yıldan fazla geçmişe giden bir ağaç. Aşk hayatımız, sağlığımız, hatta on yıllarca süren kamu davaları hakkında büyüleyici modeller paylaşıyor ve kitle kaynak kullanılan soyağacı veri tabanlarının nasıl sadece geçmişe değil aynı zamanda geleceğe de ışık tuttuğunu gösteriyor.
- Computational geneticist
Yaniv Erlich is fascinated by the connection between DNA and data. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
People use the internetInternet
for variousçeşitli reasonsnedenleri.
0
817
3452
İnsanlar interneti çeşitli
sebeplerden dolayı kullanıyor.
00:17
It turnsdönüşler out that one of the mostçoğu
popularpopüler categorieskategoriler of websiteWeb sitesi
1
5765
3804
Meğerse internet sitelerinin
en popüler kategorilerinden biri
00:21
is something that people
typicallytipik consumetüketmek in privateözel.
2
9593
2872
insanların genellikle başkaları
yokken baktığı bir şeymiş.
00:25
It involvesgerektirir curiositymerak,
3
13639
2510
Merakı, rahata düşkünlüğün
pek az olmadığı seviyeleri içeriyor
00:28
non-insignificantönemsiz olmayan levelsseviyeleri
of self-indulgencerahatına düşkünlük
4
16173
3796
00:31
and is centeredortalanmış around recordingkayıt
the reproductiveüreme activitiesfaaliyetler
5
19993
3260
ve diğer insanların üreme aktivitelerini
kayda almanın çevresinde dönüyor.
00:35
of other people.
6
23277
1309
00:36
(LaughterKahkaha)
7
24610
1032
(Gülüşmeler)
00:37
Of coursekurs, I'm talkingkonuşma about genealogySoyağacı --
8
25666
2250
Tabii ki soyağacından bahsediyorum --
00:39
(LaughterKahkaha)
9
27940
1214
(Gülüşmeler)
00:41
the studyders çalışma of familyaile historytarih.
10
29178
1702
soygeçmiş bilimi.
00:43
When it comesgeliyor to detailingayrıntılı familyaile historytarih,
11
31353
2037
Soygeçmişi detaylandırmak
söz konusu olunca
00:45
in everyher familyaile, we have this personkişi
that is obsessedkafayı takmış with genealogySoyağacı.
12
33414
3943
her ailede soyağacına
takıntılı bir kişi vardır.
00:49
Let's call him UncleAmca BernieBernie.
13
37381
1713
Bu kişiye Bernie amca diyelim.
00:51
UncleAmca BernieBernie is exactlykesinlikle the last personkişi
you want to sitoturmak nextSonraki to
14
39118
3782
Bernie amca, Şükran Günü yemeğinde
kesinlikle yan yana oturmak
isteyeceğiniz son insandır
00:54
in ThanksgivingŞükran günü dinnerakşam yemegi,
15
42924
1599
çünkü bazı eski akrabalarınız hakkındaki
garip detaylarla içinizi bayacaktır.
00:56
because he will boregeçişli you to deathölüm
with peculiartuhaf detailsayrıntılar
16
44547
2814
00:59
about some ancienteski relativesakrabaları.
17
47385
1966
01:02
But as you know,
18
50462
1262
Ancak bildiğiniz üzere
01:03
there is a scientificilmi sideyan for everything,
19
51748
2872
her şeyin bir bilimsel tarafı da vardır
01:06
and we foundbulunan that UncleAmca Bernie'sBernie'nin storieshikayeleri
20
54644
2978
ve Bernie amcanın hikâyelerinin
biyomedikal araştırma için
01:09
have immenseengin potentialpotansiyel
for biomedicalBiyomedikal researchAraştırma.
21
57646
3168
çok büyük bir potensiyele
sahip olduğunu bulduk.
Bernie amcanın ve soy izleme
uzmanlarının geni.com adındaki
01:13
We let UncleAmca BernieBernie
and his fellowadam genealogistsgenealogists
22
61306
2714
01:16
documentbelge theironların familyaile treesağaçlar throughvasitasiyla
a genealogySoyağacı websiteWeb sitesi calleddenilen genigeni.comcom.
23
64044
4668
bir soyağacı internet sitesi aracılığıyla
soyağaçlarını belgelemelerini istedik.
Kullancılar soyağaçlarını
internet sitesine yüklediklerinde
01:21
When userskullanıcılar uploadyüklemek
theironların treesağaçlar to the websiteWeb sitesi,
24
69198
2128
01:23
it scanstaramalar theironların relativesakrabaları,
25
71350
1690
akrabalarını tarıyor
01:25
and if it findsbuluntular matchesmaçlar to existingmevcut treesağaçlar,
26
73064
2075
ve var olan ağaçlarla eşleşmeler buluyor,
01:27
it mergesbirleştirir the existingmevcut
and the newyeni treeağaç togetherbirlikte.
27
75163
3610
var olan ve yeni ağacı birleştiriyor.
01:31
The resultsonuç is that largegeniş
familyaile treesağaçlar are createdoluşturulan,
28
79768
2950
Varılan sonuç, geniş soyağaçlarının
her soy izleme uzmanın
bireysel düzeyinin ötesinde yaratıldığı.
01:34
beyondötesinde the individualbireysel levelseviye
of eachher genealogistsoy izleme uzmanı.
29
82742
3479
01:38
Now, by repeatingYinelenen this processsüreç
with millionsmilyonlarca of people
30
86808
4129
Şimdi, bu süreci tüm dünyadaki
milyonlarca insanla tekrar ettiğimizde
01:42
all over the worldDünya,
31
90961
1817
01:44
we can crowdsourcecrowdsource the constructioninşaat
of a familyaile treeağaç of all humankindinsanlık.
32
92802
5532
tüm insalığın bir soyağacının yapısını
kitle kaynakla kullanabiliriz.
01:51
UsingKullanarak this websiteWeb sitesi,
33
99292
1584
Bu internet sitesini kullanarak
125 milyon insanı tek bir soyağacı ile
birleştirmeyi başardık.
01:52
we were ableyapabilmek to connectbağlamak 125 millionmilyon people
34
100900
4813
01:57
into a singletek familyaile treeağaç.
35
105737
2521
02:00
I cannotyapamam drawçekmek the treeağaç
on the screensekranlar over here
36
108967
2788
Ağacı burdaki ekranda çizemem
02:03
because they have lessaz pixelspiksel
37
111779
2165
çünkü bu ağaçtaki insan sayısından
daha az piksele sahipler.
02:05
than the numbernumara of people in this treeağaç.
38
113968
2513
02:08
But here is an exampleörnek of a subsetalt küme
of 6,000 individualsbireyler.
39
116505
5010
Ancak size 6 bin bireyin
bir alt kümesinin örneğini göstereyim.
02:14
EachHer greenyeşil nodedüğüm is a personkişi.
40
122159
2362
Her yeşil düğüm, bir kişi.
02:17
The redkırmızı nodesdüğümleri representtemsil etmek marriagesevlilikler,
41
125060
2849
Kırmızı düğümler evlilikleri temsil ediyor
02:19
and the connectionsbağlantıları representtemsil etmek parenthoodEbeveynlik.
42
127933
2258
ve bağlantılar ebeveynliği temsil ediyor.
02:22
In the middleorta of this treeağaç,
you see the ancestorsatalarımız.
43
130557
2372
Bu ağacın tam ortasında
ataları görebilirsiniz
02:24
And as we go to the peripheryçevre,
you see the descendantstorunları.
44
132953
2604
ve dış kenarlara gittikçe
torunlarını görebilirsiniz.
02:27
This treeağaç has sevenYedi
generationsnesiller, approximatelyyaklaşık olarak.
45
135581
3102
Bu ağaçta tahmini olarak 7 nesil var.
02:31
Now, this is what happensolur
when we increaseartırmak the numbernumara of individualsbireyler
46
139692
3234
Bireylerin sayısını 70 bin kişiye
yükselttiğimizde ise işte bu oluyor --
02:34
to 70,000 people --
47
142950
1828
02:36
still a tinyminik subsetalt küme
of all the dataveri that we have.
48
144802
4330
sahip olduğumuz tüm verinin
çok küçük bir alt kümesi.
02:41
DespiteRağmen that, you can alreadyzaten see
the formationformasyon of giganticDev familyaile treesağaçlar
49
149629
4813
Buna rağmen birçok
uzaktan akrabayla birlikte
devasa soyağaçlarının oluşumunu
şimdiden görebilirsiniz.
02:46
with manyçok very distantuzak relativesakrabaları.
50
154466
2655
02:49
Thanksteşekkürler to the hardzor work
of our genealogistsgenealogists,
51
157610
3134
Soy izleme uzmanlarımızın
sıkı çalışması sayesinde
02:52
we can go back in time
hundredsyüzlerce of yearsyıl agoönce.
52
160768
3103
yüzlerce yıl önceye, geçmişe gidebiliriz.
02:56
For exampleörnek, here is AlexanderAlexander HamiltonHamilton,
53
164418
3441
Örneğin 1755'te doğan Alexander Hamilton.
02:59
who was borndoğmuş in 1755.
54
167883
2475
03:02
AlexanderAlexander was the first
US SecretarySekreter of the TreasuryHazine,
55
170872
3764
Alexander, ABD'nin ilk hazine bakanıydı
03:06
but mostlyçoğunlukla knownbilinen todaybugün
duenedeniyle to a popularpopüler BroadwayBroadway musicalmüzikal.
56
174660
3831
ancak günümüzde çoğunlukla popüler
bir Broadway müzikaliyle tanınıyor.
03:11
We foundbulunan that AlexanderAlexander has deeperDaha derine
connectionsbağlantıları in the showbizşov dünyası industrysanayi.
57
179137
4922
Alexander'ın eğlence sektöründe
daha derin bağlantıları olduğunu bulduk.
03:16
In factgerçek, he's a bloodkan relativebağıl of ...
58
184083
2111
Aslında kan bağı var,
03:18
KevinKevin BaconPastırma!
59
186781
1220
Kevin Bacon'la!
03:20
(LaughterKahkaha)
60
188025
2032
(Gülüşmeler)
03:22
BothHer ikisi de of them are descendantstorunları
of a ladybayan from Scotlandİskoçya
61
190081
2606
Her ikisi de 13. yüzyılda yaşayan
03:24
who livedyaşamış in the 13thinci centuryyüzyıl.
62
192711
2314
İskoçyalı bir hanımefendinin
neslinden geliyor.
03:27
So you can say that AlexanderAlexander HamiltonHamilton
63
195049
3102
Dolayısıyla Alexander Hamilton'ın
03:30
is 35 degreesderece of KevinKevin BaconPastırma genealogySoyağacı.
64
198175
3188
Kevin Bacon soyağacında 35 derece
olduğunu söyleyebilirsiniz.
03:33
(LaughterKahkaha)
65
201387
1441
(Gülüşmeler)
03:34
And our treeağaç has millionsmilyonlarca
of storieshikayeleri like that.
66
202852
3230
Ağacımızın bunun gibi
milyonlarca hikâyesi var.
03:40
We investedyatırım significantönemli effortsçabaları
to validatedoğrulamak the qualitykalite of our dataveri.
67
208113
4890
Verilerimizin kalitesini doğrulamak için
önemli derecede çaba sarf ettik.
03:45
UsingKullanarak DNADNA, we foundbulunan that .3 percentyüzde of
the mother-childAnne-Çocuk connectionsbağlantıları in our dataveri
68
213027
5391
DNA kullanarak verilerimizdeki
anne-çocuk bağlantılarının
%3'ünün yanlış olduğunu bulduk
03:50
are wrongyanlış,
69
218442
1250
ki bu, ABD'nin 2. Dünya Savaşı öncesindeki
evlat edinme oranlarıyla eşleşebilir.
03:51
whichhangi could matchmaç the adoptionBenimseme rateoran
in the US pre-Secondikinci öncesi WorldDünya WarSavaş.
70
219716
3591
03:56
For the father'sbabanın sideyan,
71
224847
1785
Baba tarafı içinse
03:58
the newshaber is not as good:
72
226656
1961
haberler o kadar iyi değil.
04:02
1.9 percentyüzde of the father-childbaba-çocuk
connectionsbağlantıları in our dataveri are wrongyanlış.
73
230149
5600
Verilerimizdeki baba-çocuk
bağlantılarının %1,9'u yanlış.
04:07
And I see some people smirksırıtıp over here.
74
235773
2363
Bazı insanların burada
sırıttığını görebiliyorum.
04:10
It is what you think --
75
238160
1717
Tam olarak da düşündüğünüz şey --
04:11
there are manyçok milkmensütçüler out there.
76
239901
1789
dışarıda birçok sütçü var.
04:13
(LaughterKahkaha)
77
241714
1064
(Gülüşmeler)
04:14
HoweverAncak, this 1.9 percentyüzde errorhata rateoran
in patrilinealataerkil connectionsbağlantıları
78
242802
3989
Bununla beraber, bu babadan gelen
bağlantılardaki %1,9'luk hata oranı
04:18
is not uniquebenzersiz to our dataveri.
79
246815
1769
verilerimize has bir şey değil.
04:20
PreviousÖnceki studiesçalışmalar foundbulunan
a similarbenzer errorhata rateoran
80
248608
3069
Önceki çalışmalar, kliniksel
seviyedeki soyları kullanarak
04:23
usingkullanma clinical-gradeKlinik-grade pedigreessoylular.
81
251701
2021
benzer bir hata oranı buldu.
04:26
So the qualitykalite of our dataveri is good,
82
254254
2525
Bu yüzden verilerimizin kalitesi iyi
04:28
and that should not be a surprisesürpriz.
83
256803
2133
ve bu bir sürpriz olmamalı.
04:30
Our genealogistsgenealogists have
a profoundderin, vestedkazanılmış interestfaiz
84
258960
3776
Bizim soy izleme uzmanlarımızın kendi
soyağaçlarını doğru şekilde belgelemede
04:34
in correctlydoğru şekilde documentingbelgeleme
theironların familyaile historytarih.
85
262760
3668
çok derin, yetkili bir ilgileri var.
04:40
We can leverageKaldıraç this dataveri to learnöğrenmek
quantitativenicel informationbilgi about humanityinsanlık,
86
268594
4591
İnsanoğlu hakkında sayısal bilgi
öğrenmek için bu veriyi kullanabiliriz,
04:45
for exampleörnek, questionssorular about demographydemografi.
87
273209
2596
örneğin demografi hakkındaki sorular için.
04:47
Here is a look at all our profilesprofilleri
on the mapharita of the worldDünya.
88
275829
3857
Burada dünya haritasında
bizim tüm profillerimiz bulunuyor.
04:52
EachHer pixelpiksel is a personkişi
that livedyaşamış at some pointpuan.
89
280250
4481
Her piksel belli bir noktada
yaşamış bir insan.
04:56
And sincedan beri we have so much dataveri,
90
284755
1680
Çok fazla verimiz olduğundan dolayı
04:58
you can see the contourskontür
of manyçok countriesülkeler,
91
286459
2781
birçok ülkenin hatlarını görebilirsiniz,
05:01
especiallyözellikle in the WesternWestern worldDünya.
92
289264
2099
özellikle de Batı dünyasını.
05:03
In this clipklips, we stratifiedtabakalı
the mapharita that I've showedgösterdi you
93
291387
3548
Bu klipte 1400'lerden 1900'lere kadar olan
bireylerin doğum yıllarına dayanan
05:06
basedmerkezli on the yearyıl of birthsdoğumlular of individualsbireyler
from 1400 to 1900,
94
294959
5072
size gösterdiğim haritayı
sınıflara ayırdık
05:12
and we comparedkarşılaştırıldığında it
to knownbilinen migrationgöç eventsolaylar.
95
300055
2766
ve bilinen göç olaylarıyla karşılaştırdık.
05:15
The clipklips is going to showgöstermek you
that the deepesten derin lineagessoy in our dataveri
96
303482
3165
Klip, daha iyi arşivciliğin olduğu
Birleşik Krallık'a kadar geri giden
05:18
go all the way back to the UKİNGİLTERE,
97
306671
1627
verilerimizdeki en eski soyları gösteriyor
05:20
where they had better recordkayıt keepingkoruma,
98
308322
1808
05:22
and then they spreadYAYILMIŞ alonguzun bir
the routesrotalar of WesternWestern colonialismsömürgecilik.
99
310154
3282
ve sonrasında Batı sömürgeciliğinin
rotası boyunca yayılıyorlar.
05:25
Let's watch this.
100
313460
1322
Hadi bunu izleyelim.
05:27
(MusicMüzik)
101
315143
1609
(Müzik)
05:28
[YearYıl of birthdoğum: ]
102
316776
2341
[Doğum yılı:]
05:31
[1492 - ColumbusColumbus sailsyelken the oceanokyanus bluemavi]
103
319705
1836
[1492 - Columbus, mavi okyanusa açılıyor.]
[1620 - Mayflower,
Massachusetts'e ayak basıyor.]
05:35
[1620 - MayflowerMayflower landstoprakları in MassachusettsMassachusetts]
104
323661
2000
[1652 - Hollandalılar,
Güney Afrika'ya yerleşiyor.]
05:38
[1652 - DutchHollanda dili settleyerleşmek in SouthGüney AfricaAfrika]
105
326726
1775
[1788 - Britanya'nın Avustralya'ya
cezai taşımacılığı başlıyor.]
05:44
[1788 - Great Britainİngiltere penalceza
transportationtaşımacılık to AustraliaAvustralya startsbaşlar]
106
332321
3186
[1836 - İlk göçmenler,
Oregon Yolu'nu kullanıyor.]
05:47
[1836 - First migrantsgöçmenler use OregonOregon Trailİz]
107
335531
1927
[Tüm etkinlikler]
05:50
[all activityaktivite]
108
338149
3183
05:55
I love this moviefilm.
109
343851
1543
Bu filmi çok seviyorum.
05:57
Now, sincedan beri these migrationgöç eventsolaylar
are givingvererek the contextbağlam of familiesaileleri,
110
345418
5093
Bu göç etkinlikleri,
ailelerin kaynağını veriyor,
06:02
we can asksormak questionssorular suchböyle as:
111
350535
2183
dolayısıyla bunun gibi
sorular sorabiliriz:
06:04
What is the typicaltipik distancemesafe
betweenarasında the birthdoğum locationsyerleri
112
352742
3470
Eşlerin doğum yerleri arasındaki
normal mesafe ne kadar?
06:08
of husbandsKocalar and wiveseşleri?
113
356236
2812
06:11
This distancemesafe playsoyunlar
a pivotalçok önemli rolerol in demographydemografi,
114
359072
3677
Mesafe, demografide
çok önemli bir rol oynuyor
06:14
because the patternsdesenler in whichhangi
people migrategöç to formform familiesaileleri
115
362773
3681
çünkü aile oluşturmak için
insanların göç etme kalıpları
06:18
determinebelirlemek how genesgenler spreadYAYILMIŞ
in geographicalcoğrafi areasalanlar.
116
366478
3713
genlerin coğrafi bölgelerde
nasıl yayıldığını belirliyor.
06:22
We analyzedanaliz this distancemesafe usingkullanma our dataveri,
117
370706
2328
Verilerimizi kullanarak
bu mesafeyi inceledik
06:25
and we foundbulunan that in the oldeski daysgünler,
118
373058
2290
ve eski zamanlarda insanların
zorluk yaşamadığını bulduk.
06:27
people had it easykolay.
119
375372
1230
06:28
They just marriedevli someonebirisi
in the villageköy nearbyyakında.
120
376626
2594
Yakınlardaki bir köydeki
biriyle evleniyorlardı.
06:31
But the IndustrialEndüstriyel RevolutionDevrim
really complicatedkarmaşık our love life.
121
379958
3705
Ancak Sanayi Devrimi
aşk hayatımızı gerçekten zorlaştırdı.
06:35
And todaybugün, with affordablesatın alınabilir flightsuçuşlar
and onlineinternet üzerinden socialsosyal mediamedya,
122
383687
4560
Günümüzde ise uygun uçak biletleri
ve çevrim içi sosyal medya ile
06:40
people typicallytipik migrategöç more than
100 kilometerskilometre from theironların placeyer of birthdoğum
123
388271
4828
sıklıkla insanlar ruh eşlerini bulmak için
doğum yerlerinden
100 kilometreden fazla göç ediyor.
06:45
to find theironların soulruh matedostum.
124
393123
1504
06:48
So now you mightbelki asksormak:
125
396524
1187
Şunu sorabilirsiniz:
06:49
OK, but who does the hardzor work
of migratinggeçiş yapma from placesyerler to placesyerler
126
397735
4496
Tamam ama kim aile oluşturmak için
bir yerden bir yere
göç etme zahmetine giriyor?
06:54
to formform familiesaileleri?
127
402255
1269
06:55
Are these the maleserkek or the femaleskadın?
128
403548
3727
Bu kişiler kadın mı erkek mi?
Bu soruyu irdelemek için
verilerimizi kullandık
06:59
We used our dataveri to addressadres this questionsoru,
129
407752
2155
07:01
and at leasten az in the last 300 yearsyıl,
130
409931
2594
ve en az son 300 yıldır
07:04
we foundbulunan that the ladiesBayan do the hardzor work
131
412549
3883
kadınların aile oluşturmak için
bir yerden bir yere göç etme
zahmetine girdiğini bulduk.
07:08
of migratinggeçiş yapma from placesyerler
to placesyerler to formform familiesaileleri.
132
416456
2996
07:11
Now, these resultsSonuçlar
are statisticallyistatistiksel significantönemli,
133
419476
3101
Bu sonuçlar istatistiksel olarak önemli
dolayısıyla erkeklerin tembel olduğunu
07:14
so you can take it as scientificilmi factgerçek
that maleserkek are lazytembel.
134
422601
3471
bilimsel bir gerçek olarak
kabul edebilirsiniz.
07:18
(LaughterKahkaha)
135
426096
3156
(Gülüşmeler)
07:21
We can movehareket from questionssorular
about demographydemografi
136
429276
2536
Demografi hakkındaki soruları geçebilir
07:23
and asksormak questionssorular about humaninsan healthsağlık.
137
431836
2913
ve insan sağlığı hakkındaki
soruları sorabiliriz.
07:26
For exampleörnek, we can asksormak
138
434773
1487
Örneğin genetik varyasyonların
07:28
to what extentderece geneticgenetik variationsvaryasyonlar
accounthesap for differencesfarklar in life spankarış
139
436284
4963
bireyler arasındaki
ömür süresindeki farklılıkları
ne ölçüde açıkladığını sorabiliriz.
07:33
betweenarasında individualsbireyler.
140
441271
1194
07:34
PreviousÖnceki studiesçalışmalar analyzedanaliz the correlationbağıntı
of longevityuzun ömürlü betweenarasında twinsİkizler
141
442988
4530
Önceki araştırmalar,
bu soruyu irdelemek için
ikizler ile yaşam süresi
arasındaki ilişkiyi inceledi.
07:39
to addressadres this questionsoru.
142
447542
1442
07:41
They estimatedtahmini that the geneticgenetik
variationsvaryasyonlar accounthesap for
143
449411
2667
Genetik varyasyonların bireyler arasındaki
ömür süresindeki farklılıkların
07:44
about a quarterçeyrek of the differencesfarklar
in life spankarış betweenarasında individualsbireyler.
144
452102
4040
yaklaşık olarak bir çeyreğini
açıkladığını tahmin ediyorlar.
07:48
But twinsİkizler can be correlatedkorelasyon
duenedeniyle to so manyçok reasonsnedenleri,
145
456688
2598
Fakat ikizler, çeşitli çevresel etkiler
veya ortak bir ev de dahil olmak üzere
07:51
includingdahil olmak üzere variousçeşitli environmentalçevre effectsetkileri
146
459310
2304
birçok nedenden
dolayı ilişkilendirilebilir.
07:53
or a sharedpaylaşılan householdev halkı.
147
461638
1622
07:56
LargeBüyük familyaile treesağaçlar give us the opportunityfırsat
to analyzeçözümlemek bothher ikisi de closekapat relativesakrabaları,
148
464411
3753
Geniş soyağaçları bize ikizler gibi
yakın akrabaları, uzak akrabaları,
hatta dördüncü derece kuzenleri
inceleme fırsatı veriyor.
08:00
suchböyle as twinsİkizler,
149
468188
1207
08:01
all the way to distantuzak relativesakrabaları,
even fourthdördüncü cousinskuzenler.
150
469419
2917
08:04
This way we can buildinşa etmek robustgüçlü modelsmodeller
151
472749
2689
Bu şekilde genetik varyasyonların
katkısını çevresel etkilerden ayıracak
08:07
that can teaseTease apartayrı the contributionkatkı
of geneticgenetik variationsvaryasyonlar
152
475462
3708
sağlam modeller kurabiliriz.
08:11
from environmentalçevre factorsfaktörler.
153
479194
1717
08:13
We conductedyürütülen this analysisanaliz usingkullanma our dataveri,
154
481379
2899
Verilerimizi kullanarak
bu analizi gerçekleştirdik
08:16
and we foundbulunan that geneticgenetik variationsvaryasyonlar
explainaçıklamak only 15 percentyüzde
155
484302
5791
ve genetik varyasyonların bireyler
arasındaki ömür süresindeki farklılıkların
08:22
of the differencesfarklar in life spankarış
betweenarasında individualsbireyler.
156
490117
2806
sadece yüzde 15'ini açıkladığını bulduk.
08:26
That is fivebeş yearsyıl, on averageortalama.
157
494760
2756
Bu da ortalama olarak 5 sene.
08:30
So genesgenler mattermadde lessaz than
what we thought before to life spankarış.
158
498316
4708
Dolayısıyla genler ömür süresine daha önce
düşündüğümüzden daha az önem taşıyor.
08:35
And I find it great newshaber,
159
503675
2136
Bunun harika bir haber
olduğunu düşünüyorum
08:38
because it meansanlamına geliyor that
our actionseylemler can mattermadde more.
160
506438
3293
çünkü bu, eylemlerimizin
daha önemli olduğu anlamına geliyor.
08:42
SmokingYasaktır, for exampleörnek, determinesbelirleyen
10 yearsyıl of our life expectancybeklenti --
161
510533
4274
Sigara içmek, örneğin, ortalama
yaşam süresinin 10 yılını belirliyor --
08:46
twiceiki defa as much as what geneticsgenetik determinesbelirleyen.
162
514831
2646
genetik biliminin belirlediğinin iki katı.
Soyağaçlarına baktıkça ve soy izleme
uzmanlarını DNA bilgilerini
08:50
We can even have more surprisingşaşırtıcı findingsbulgular
163
518236
2289
08:52
as we movehareket from familyaile treesağaçlar
164
520549
1492
kayıt altına almalarına ve kitle kaynağı
kullanmalarına izin verdiğimiz sürece
08:54
and we let our genealogistsgenealogists
documentbelge and crowdsourcecrowdsource DNADNA informationbilgi.
165
522065
4732
çok daha şaşırtıcı
bulgular bile elde edebiliriz.
08:58
And the resultsSonuçlar can be amazingşaşırtıcı.
166
526821
2024
Sonuçlar harika olabilir.
09:01
It mightbelki be hardzor to imaginehayal etmek,
but UncleAmca BernieBernie and his friendsarkadaşlar
167
529255
3915
Hayal etmesi zor olabilir
ama Bernie amca ve arkadaşları,
FBI'ın şu anda sahip olduğunu bile aşacak
09:05
can createyaratmak DNADNA forensicadli capabilitiesyetenekleri
168
533194
2646
09:07
that even exceedaşan
what the FBIFBI currentlyşu anda has.
169
535864
3559
DNA adli kabiliyetleri yaratabilir.
09:12
When you placeyer the DNADNA
on a largegeniş familyaile treeağaç,
170
540862
2404
DNA'yı geniş bir soyağacına
yerleştirdiğinizde etkili bir şekilde
09:15
you effectivelyetkili bir şekilde createyaratmak a beaconBeacon
171
543290
2117
hepsinin DNA'yı oluşturan bir insana bağlı
yüzlerce uzak akrabayı aydınlatan
09:17
that illuminatesaydınlatır the hundredsyüzlerce
of distantuzak relativesakrabaları
172
545431
2634
09:20
that are all connectedbağlı to the personkişi
that originatedkökenli the DNADNA.
173
548089
3490
bir işaret ışığı yaratıyorsunuz.
09:24
By placingyerleştirme multipleçoklu beaconsişaretleri
on a largegeniş familyaile treeağaç,
174
552505
2913
Geniş bir soyağacına
birçok işaret ışığı yerleştirerek
09:27
you can now triangulateüçgen the DNADNA
of an unknownBilinmeyen personkişi,
175
555442
3720
bilinmeyen bir insanın DNA'sını
nirengi yapabiliyorsunuz,
09:31
the sameaynı way that the GPSGPS systemsistem
useskullanımları multipleçoklu satellitesuydular
176
559186
3938
GPS sisteminin bir konumu bulmak için
birçok uyduyu kullanması gibi.
09:35
to find a locationyer.
177
563148
1324
09:37
The primeasal exampleörnek
of the powergüç of this techniqueteknik
178
565226
3624
Bu tekniğin gücünün başlıca örneği
09:40
is capturingyakalama the GoldenAltın StateDevlet KillerKatil,
179
568874
2675
ABD tarihindeki en kötü şöhretli
suçlularından biri olan
09:44
one of the mostçoğu notoriousadı çıkmış criminalssuçlular
in the historytarih of the US.
180
572612
4528
Golden State Katili'nin yakalanması.
09:49
The FBIFBI had been searchingArama
for this personkişi for over 40 yearsyıl.
181
577164
5892
FBI, bu kişiyi 40 yılı aşkın
bir süredir arıyordu.
09:55
They had his DNADNA,
182
583588
1835
DNA'sına sahiplerdi
09:57
but he never showedgösterdi up
in any policepolis databaseveritabanı.
183
585447
3350
ancak herhangi bir polis
veri tabanında hiç çıkmamıştı.
10:01
About a yearyıl agoönce, the FBIFBI
consultedistişare a geneticgenetik genealogistsoy izleme uzmanı,
184
589447
4712
Bir sene kadar önce FBI
bir genetik soy izleme uzmanına danıştı
10:06
and she suggestedönerdi that they submitGönder
his DNADNA to a genealogySoyağacı servicehizmet
185
594183
3950
ve o da uzak akrabalarını tespit edecek
bir soyağacı hizmetine
10:10
that can locatebulun distantuzak relativesakrabaları.
186
598157
2398
adamın DNA'sını yüklemelerini önerdi.
10:13
They did that,
187
601117
1156
Bunu yaptılar
10:14
and they foundbulunan a thirdüçüncü cousinhala kızı
of the GoldenAltın StateDevlet KillerKatil.
188
602297
3692
ve Golden State Katili'nin
üçüncü derece kuzenini buldular.
10:18
They builtinşa edilmiş a largegeniş familyaile treeağaç,
189
606013
2344
Geniş bir soyağacı oluşturdular,
bu ağacın farklı dallarını taradılar
10:20
scannedtaranan the differentfarklı
branchesdalları of that treeağaç,
190
608381
2102
ta ki Golden State Katili
hakkında bildikleriyle
10:22
untila kadar they foundbulunan a profileprofil
that exactlykesinlikle matchedeşleşti
191
610507
2565
10:25
what they knewbiliyordum about
the GoldenAltın StateDevlet KillerKatil.
192
613096
2581
tam olarak eşleşen
bir profil bulana kadar.
10:27
They obtainedelde edilen DNADNA from this personkişi
and foundbulunan a perfectmükemmel matchmaç
193
615701
3592
Bu kişiden DNA aldılar
ve ellerinde olan DNA'yla
mükemmel bir eşleşme buldular.
10:31
to the DNADNA they had in handel.
194
619317
2025
10:33
They arrestedtutuklandı him
and broughtgetirdi him to justiceadalet
195
621366
2350
Onu tutukladılar
ve bu kadar sene sonra
adalete teslim ettiler.
10:35
after all these yearsyıl.
196
623740
1424
10:38
SinceBeri then, geneticgenetik genealogistsgenealogists
have startedbaşladı workingçalışma with
197
626172
3241
O zamandan beri genetik
soy izleme uzmanları,
suçluları yakalamak için
bu tekniği kullanmaya
10:41
localyerel US lawhukuk enforcementzorlama agenciesajanslar
198
629437
2668
10:44
to use this techniqueteknik
in ordersipariş to captureele geçirmek criminalssuçlular.
199
632129
3362
ve yerel ABD emniyet teşkilatlarıyla
çalışmaya başladılar.
10:47
And only in the pastgeçmiş sixaltı monthsay,
200
635521
2681
Sadece son altı ay içinde
10:50
they were ableyapabilmek to solveçözmek
over 20 coldsoğuk casesvakalar with this techniqueteknik.
201
638226
4296
bu teknikle yirmiden fazla
faili meçhul davayı çözebildiler.
10:56
LuckilyNeyse ki, we have people like UncleAmca
BernieBernie and his fellowadam genealogistsgenealogists
202
644203
4636
Neyse ki Bernie amca ve soy izleme
uzmanları gibi insanlara sahibiz.
Bu kişiler, kendilerince
hobileri olan amatörler değiller.
11:01
These are not amateursamatör
with a self-servingKendine hizmet eden hobbyhobi.
203
649045
2994
11:04
These are citizenvatandaş scientistsBilim adamları
with a deepderin passiontutku to tell us who we are.
204
652602
6419
Bu kişiler, bize kim olduğumuzu söylemenin
derin bir tutkusuna sahip olan
bilim insanı birer vatandaşlar
11:11
And they know that the pastgeçmiş
can holdambar a keyanahtar to the futuregelecek.
205
659065
4458
ve geçmişin, geleceğe
ışık tuttuğunu biliyorlar.
11:16
Thank you very much.
206
664067
1183
Çok teşekkür ederim.
11:17
(ApplauseAlkış)
207
665314
3469
(Alkış)
Translated by Gözde Alpçetin
Reviewed by Nevaz Mescioğlu

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Yaniv Erlich - Computational geneticist
Yaniv Erlich is fascinated by the connection between DNA and data.

Why you should listen

As a professor and researcher at Columbia University and as CSO of MyHeritage.com, Yaniv Erlich has performed foundational work in genetic privacy and large-scale studies of crowdsourced genomic data. Dubbed a "genome hacker" by the journal Nature, Erlich and his team discovered a privacy loophole enabling reidentification of allegedly anonymous male research participants using just internet searches and their Y chromosome. Later, he discovered that 60 percent of all US individuals with European descent can be identified by forensic genetics using open genetic genealogy databases, which Science magazine called one of the top 10 breakthroughs of 2018.

Erlich is also responsible for the construction of the world's largest family tree, comprising 13 million people, as well as the development of the website DNA.land, which has compiled the genotypes of more than 150,000 donors. He has also worked to discover the genetic bases for several conditions in Israeli families. His team has demonstrated stable DNA data storage, reaching a density of 215 petabyte per gram of DNA. He's been awarded numerous prizes, has published more than 45 papers and authored seven patents.

More profile about the speaker
Yaniv Erlich | Speaker | TED.com