ABOUT THE SPEAKER
Heidi Boisvert - Artist and creative technologist
Heidi Boisvert harnesses the power of popular culture, emerging technology and neuroscience to ignite culture change.

Why you should listen

Heidi Boisvert is an interdisciplinary artist, experience designer, creative technologist and academic researcher who interrogates the neurobiological and socio-cultural effects of media and technology.
 Simply put, she studies the role of the body, the senses and emotion in human perception and social change.

Boisvert is currently mapping the world's first media genome, while taking great care with its far-reaching ethical implications.
 She founded futurePerfect lab, a creative agency and think-tank that works with social justice organizations to design playful emerging media campaigns to transform the public imagination. She also co-founded XTH, a company creating novel modes of expression through biotechnology and the human body. Presently, she is working with David Byrne on Theater of the Mind, a new immersive theater piece to debut in August 2020.

Boisvert, who holds a Ph.D. in Electronic Arts from Rensselaer Polytechnic Institute, is the Director of Emerging Media Technology at City University of New York, where she teaches. She is also a Senior Research Fellow at the Norman Lear Center (based at the University of Southern California’s Annenberg School for Communication), a research affiliate in the Open Documentary Lab at the Massachusetts Institute of Technology and a member of NEW INC, the cultural incubator at The New Museum of Contemporary Art. She serves on the advisory board of American Documentary POV Spark and was selected by ZERO1 and the U.S. Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs to represent the United States in Turkey.

More profile about the speaker
Heidi Boisvert | Speaker | TED.com
TED Residency

Heidi Boisvert: How I'm using biological data to tell better stories -- and spark social change

Heidi Boisvert: Biyolojik veriyi nasıl daha iyi öyküler çıkarmada ve sosyal değişimi tetiklemede kullanıyorum

Filmed:
1,238,813 views

Ne tür öyküler bizi harekete geçirir? Bu soruyu cevaplamak için, yaratıcı teknolog Heidi Boisvert insanların beyninin ve bedeninin farklı medyaya nasıl bilinçsiz tepki verdiğini ölçüyor. Bu veriyi empati ve adaleti esinleyen özgün öyküsel bileşenleri saptamak ve büyük çaplı sosyal değişimi tetiklemek için nasıl kullandığını gösteriyor.
- Artist and creative technologist
Heidi Boisvert harnesses the power of popular culture, emerging technology and neuroscience to ignite culture change. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
For the pastgeçmiş 15 yearsyıl I've been tryingçalışıyor
to changedeğişiklik your mindus.
0
1458
3542
Son 15 yıldır fikirlerinizi
değiştirmeye çalışıyorum.
00:17
In my work I harnesskoşum poppop culturekültür
and emerginggelişmekte olan technologyteknoloji
1
5917
3851
İşimde popüler kültür
ve gelişen teknolojiden yararlanarak
00:21
to shiftvardiya culturalkültürel normsnormlar.
2
9792
1458
kültürel normları yükseltiyorum.
00:23
I've madeyapılmış videovideo gamesoyunlar
to promotedesteklemek humaninsan rightshaklar,
3
11833
3685
İnsan haklarını savunmak için
video oyunları yaptım,
00:27
I've madeyapılmış animationsanimasyonlar to raiseyükseltmek awarenessfarkında olma
about unfairhaksız immigrationGöçmenlik lawsyasalar
4
15542
5059
adil olmayan göç kanunlarıyla ilgili
farkındalık yaratmak için animasyonlar
00:32
and I've even madeyapılmış location-basedkonum tabanlı
augmentedartar realitygerçeklik appsuygulamaların
5
20625
4226
ve evsizlik algısını değiştirmek için
00:36
to changedeğişiklik perceptionsalgılamalar around homelessnessevsizlik
6
24875
2643
konum tabanlı artırılmış gerçeklik
uygulamaları yaptım,
00:39
well before PokPokémonPzt Go.
7
27542
1934
Pokémon Go'dan önce.
00:41
(LaughterKahkaha)
8
29500
1351
(Gülüşmeler)
00:42
But then I beganbaşladı to wondermerak etmek
whetherolup olmadığını a gameoyun or an appUygulamanın
9
30875
4018
Ama sonradan düşündüm ki
bir uygulama ya da oyun
00:46
can really changedeğişiklik attitudestutumlar and behaviorsdavranışlar,
10
34917
2476
tutum ve davranışları
gerçekten değiştirebiliyorsa
00:49
and if so, can I measureölçmek that changedeğişiklik?
11
37417
3017
bu değişim ölçülebilir miydi?
00:52
What's the scienceBilim behindarkasında that processsüreç?
12
40458
2976
Bu sürecin ardındaki bilim nasıldı?
00:55
So I shiftedkaydırılır my focusodak
from makingyapma mediamedya and technologyteknoloji
13
43458
3726
Böylece odağımı
medya ve teknoloji üretiminden
00:59
to measuringölçme theironların
neurobiologicalnörobiyolojik effectsetkileri.
14
47208
3042
onların nörobiyolojik
etkisine değiştirdim.
01:03
Here'sİşte what I discoveredkeşfedilen.
15
51458
1851
Şunu keşfettim:
01:05
The web, mobileseyyar devicescihazlar,
virtualsanal and augmentedartar realitygerçeklik
16
53333
3893
İnternet ağı, mobil cihazlar,
sanal ve artırılmış gerçeklik
01:09
were rescriptingyeniden yaz our nervoussinir systemssistemler.
17
57250
2684
sinir sistemimizi baştan yazıyordu.
01:11
And they were literallyharfi harfine changingdeğiştirme
the structureyapı of our brainbeyin.
18
59958
2959
Beynimizin yapısını
tamı tamına değiştiriyordu.
01:15
The very technologiesteknolojiler I had been usingkullanma
to positivelypozitif olarak influenceetki heartskalpler and mindszihinler
19
63875
4976
Olumlu yönde kalbimize dokunması
ve zihnimizi etkilemesi için
kullandığım teknolojiler
01:20
were actuallyaslında erodingaşındırma functionsfonksiyonlar
in the brainbeyin necessarygerekli for empathyempati
20
68875
4393
beynimizde empati ve karar alma için
gerekli fonksiyonları yıpratıyordu.
01:25
and decision-makingkarar verme.
21
73292
1851
01:27
In factgerçek, our dependencebağımlılık
uponüzerine the web and mobileseyyar devicescihazlar
22
75167
4142
Aslında internet
ve mobil cihazlara bağlılığımız
01:31
mightbelki be takingalma over
our cognitivebilişsel and affectiveduygusal facultiesfakülteler,
23
79333
4101
bilişsel ve duyusal yetkinliğimizin
yerini alarak
01:35
renderingsıva us sociallysosyal
and emotionallyduygusal yönden incompetentbeceriksiz,
24
83458
3560
bizi sosyal ve duygusal yetersizliğe
bırakıyor olabilirdi
01:39
and I feltkeçe complicitsuç
in this dehumanizationdehumanization.
25
87042
3291
ve ben bu yabanileşmenin
suç ortağı olduğumu hissettim.
01:43
I realizedgerçekleştirilen that before I could continuedevam et
makingyapma mediamedya about socialsosyal issuessorunlar,
26
91292
4642
Farkına vardım ki sosyal konularla ilgili
medya üretebilmemden önce
01:47
I neededgerekli to reverseters engineermühendis
the harmfulzararlı effectsetkileri of technologyteknoloji.
27
95958
4417
teknolojinin zararlı etkilerini
tersine çevirmeliydim.
01:52
To tackleele almak this I askeddiye sordu myselfkendim,
28
100917
2767
Bunu aşmak için kendime sordum:
01:55
"How can I translateÇevirmek
the mechanismsmekanizmalar of empathyempati,
29
103708
3393
"Empatinin, bilişsel, duyusal
ve motivasyonel yönlerinin mekanizmasını
01:59
the cognitivebilişsel, affectiveduygusal
and motivationalmotivasyon aspectsyönleri,
30
107125
3643
bizi öyküsel içeriğiyle harekete geçiren
02:02
into an enginemotor that simulatestaklit eder
the narrativeöykü ingredientsmalzemeler
31
110792
3226
bir simülasyon motoruna
02:06
that movehareket us to actdavranmak?"
32
114042
1291
nasıl aktarabilirim?"
02:08
To answerCevap this, I had to buildinşa etmek a machinemakine.
33
116583
3935
Bunu cevaplamak için
bir makine yapmalıydım.
02:12
(LaughterKahkaha)
34
120542
1726
(Gülüşmeler)
02:14
I've been developinggelişen
an open-sourceaçık kaynak biometricBiyometrik lablaboratuvar,
35
122292
2892
Bir açık kaynak biyometrik
laboratuvarı geliştiriyorum,
02:17
an AIAI systemsistem whichhangi I call the LimbicLimbik LabLaboratuvar.
36
125208
3476
adına "Limbic Lab" dediğim bir yapay zekâ.
02:20
The lablaboratuvar not only capturesyakalar
37
128708
1435
Lab hem beynin ve bedenin
02:22
the brainbeyin and body'svücudun unconsciousbilinçsiz responsetepki
to mediamedya and technologyteknoloji
38
130167
4226
medya ve teknolojiye
bilinçsiz tepkilerini topluyor
02:26
but alsoAyrıca useskullanımları machinemakine learningöğrenme
to adaptuyarlamak contentiçerik
39
134417
2976
hem de bu biyolojik tepkilere
içerik tabanlı adaptasyon için
02:29
basedmerkezli on these biologicalbiyolojik responsesyanıt-e doğru.
40
137417
2208
yapay öğrenmeyi kullanıyor.
02:32
My goalhedef is to find out what combinationkombinasyon
of narrativeöykü ingredientsmalzemeler
41
140667
3517
Amacım, sosyal adalet, kültürel
ve eğitimsel organizasyonlarının
02:36
are the mostçoğu appealingçekici and galvanizinggalvanizleme
42
144208
2143
daha etkili medya yaratmasını
sağlamak için özgün hedef topluluklara
02:38
to specificözel targethedef audiencesizleyiciler
43
146375
1809
02:40
to enableetkinleştirmek socialsosyal justiceadalet, culturalkültürel
and educationaleğitici organizationsorganizasyonlar
44
148208
5018
ne tür bir öyküsel içerik kombinasyonunun
en cazip ve teşvik edici olduğunu bulmak.
02:45
to createyaratmak more effectiveetkili mediamedya.
45
153250
2643
02:47
The LimbicLimbik LabLaboratuvar consistsoluşur of two componentsbileşenler:
46
155917
2851
Limbik Lab iki bileşenden oluşuyor:
02:50
a narrativeöykü enginemotor and a mediamedya machinemakine.
47
158792
2541
bir öykü motoru ve bir medya makinesi.
02:54
While a subjectkonu is viewinggörüntüleme
or interactingetkileşim with mediamedya contentiçerik,
48
162375
4226
Bir kişi medya içeriğini görüntülüyor
ya da onunla etkileşiyorken öykü motoru,
02:58
the narrativeöykü enginemotor takes in and syncsEşitlenenleri karıştır
real-timegerçek zaman dataveri from brainbeyin wavesdalgalar,
49
166625
4184
beyin dalgaları, kalp ritmi, kan akışı,
03:02
biophysicalbiyofizik dataveri like heartkalp rateoran,
bloodkan flowakış, bodyvücut temperaturesıcaklık
50
170833
3560
vücut sıcaklığı ve kas kasılması gibi
biyofiziksel veriler ile
03:06
and musclekas contractionkasılma,
51
174417
1684
03:08
as well as eye-trackinggöz izleme
and facialYüz Bakımı expressionsifade.
52
176125
2958
göz takip ve yüz ifadeleri verilerini
senkronize ediyor.
Veri, karakter etkileşimi
ya da sıra dışı kamera açıları gibi
03:12
DataVeri is capturedyakalanan at keyanahtar placesyerler
where criticalkritik plotarsa pointsmakas,
53
180083
3726
03:15
characterkarakter interactionetkileşim
or unusualolağandışı camerakamera anglesaçılar occurmeydana.
54
183833
3417
kritik anahtar noktalardan okunuyor.
03:20
Like the finalnihai scenefaliyet alani, sahne
in "GameOyunu of ThronesTahtlar, RedKırmızı WeddingDüğün,"
55
188292
2726
"Game of Thrones, Red Wedding" finalinde
03:23
when shockinglyşok edici,
56
191042
2309
şok edici biçimde
03:25
everybodyherkes dieskalıp.
57
193375
1559
herkesin ölümündeki gibi.
03:26
(LaughterKahkaha)
58
194958
1250
(Gülüşmeler)
03:29
SurveyAnket dataveri on that
person'skişiler politicalsiyasi beliefsinançlar,
59
197042
3184
Kişinin politik görüşüyle ilgili
anket verileri,
03:32
alonguzun bir with theironların psychographicPsikografik
and demographicdemografik dataveri,
60
200250
3143
psikografik ve demografik verileriyle
birlikte, birey hakkında
03:35
are integratedentegre into the systemsistem
61
203417
1767
daha derinlemesine bilgi elde etmek için
03:37
to gainkazanç a deeperDaha derine understandinganlayış
of the individualbireysel.
62
205208
2709
sisteme dahil ediliyor.
03:40
Let me give you an exampleörnek.
63
208833
1542
Bir örnek vereyim.
03:43
MatchingEşleştirme people'sinsanların TVTV preferencesTercihler
with theironların viewsgörünümler on socialsosyal justiceadalet issuessorunlar
64
211708
4851
İnsanların TV tercihleri
ve sosyal adalet konusundaki fikirleri
03:48
revealsortaya çıkarır that AmericansAmerikalılar who ranksırası
immigrationGöçmenlik amongarasında theironların topüst threeüç concernsendişeler
65
216583
4268
gösteriyor ki ilk üç kaygısı
göç alımı olan Amerikalılar
03:52
are more likelymuhtemelen to be fanshayranları
of "The WalkingYürüyüş DeadÖlü,"
66
220875
2792
"The Walking Dead"
hayranı olmaya daha yatkınlar
03:56
and they oftensık sık watch
for the adrenalineadrenalin boostalttan yukarıya ittirmek,
67
224958
2810
ve sıklıkla adrenalini
yükseltmek için izliyorlar
03:59
whichhangi is measurableölçülebilir.
68
227792
1291
ki bu ölçülebiliyor.
04:01
A person'skişiler biologicalbiyolojik signatureimza
and theironların surveyanket responsetepki
69
229792
3934
Bir insanın biyolojik imzası
ve anket yanıtları
04:05
combinesbirleştirir into a databaseveritabanı
to createyaratmak theironların uniquebenzersiz mediamedya imprintdamga.
70
233750
4851
onun özgün medya izini
yaratmak için kombine ediliyor.
04:10
Then our predictiveAkıllı modelmodel
findsbuluntular patternsdesenler betweenarasında mediamedya imprintsdiziniz
71
238625
4268
Sonra öngörüsel modelimiz,
medya izleri arasındaki şablonlardan
04:14
and tellsanlatır me whichhangi narrativeöykü ingredientsmalzemeler
72
242917
1976
hangi öyküsel bileşenin
04:16
are more likelymuhtemelen to leadöncülük etmek
to engagementnişan in altruisticfedakar behaviordavranış
73
244917
3767
üzüntü ya da duyarsızlıktan çok
04:20
ratherdaha doğrusu than distresssıkıntı and apathyilgisizlik.
74
248708
2685
özgeci bağlanmaya götürdüğünü buluyor.
04:23
The more imprintsdiziniz addedkatma to the databaseveritabanı
75
251417
2184
Televizyondan oyuna ne kadar bölüm izi
04:25
acrosskarşısında mediumsortamlar from episodicepizodik
televisiontelevizyon to gamesoyunlar,
76
253625
3226
veri tabanına eklenirse
04:28
the better the predictiveAkıllı modelsmodeller becomeolmak.
77
256875
2167
öngürüsel modeller o kadar iyi oluyor.
04:32
In shortkısa, I am mappingharitalama
the first mediamedya genomegenom.
78
260417
3851
Kısaca, ben ilk medya
genomunu haritalıyorum.
04:36
(ApplauseAlkış and cheersalkış)
79
264292
3791
(Alkışlar ve tezahüratlar)
04:44
WhereasOysa the humaninsan genomegenom
identifiestanımlar all genesgenler involvedilgili
80
272083
3185
İnsan genomunun, insan DNA'sındaki
dizilimindeki tüm genleri
04:47
in sequencingdizileme humaninsan DNADNA,
81
275292
1833
tanımlaması gibi
büyüyen medya izi veri tabanı da sonuçta
04:49
the growingbüyüyen databaseveritabanı of mediamedya imprintsdiziniz
will eventuallysonunda allowizin vermek me
82
277917
3226
04:53
to determinebelirlemek the mediamedya DNADNA
for a specificözel personkişi.
83
281167
4125
her bir kişiye özgü medya DNA'sını
tanımayı sağlayacak.
04:58
AlreadyZaten the LimbicLimbik Lab'sLaboratuar narrativeöykü enginemotor
84
286250
2833
Limbic Lab'ı öyküsel motoru
içerik üreticilerin öykücülüğünü
05:02
helpsyardım eder contentiçerik creatorsyaratıcıları
refineİyileştir theironların storytellinghikaye anlatımı,
85
290333
2601
rafine etmeye yardım ediyor
05:04
so that it resonatesresonates with theironların targethedef
audiencesizleyiciler on an individualbireysel levelseviye.
86
292958
4000
böylece hedef topluluklara
kişisel düzeyde hitap ediyor.
05:11
The LimbicLimbik Lab'sLaboratuar other componentbileşen,
87
299042
2184
Limbic Lab'ın diğer bileşeni,
05:13
the mediamedya machinemakine,
88
301250
1976
medya makinesi,
05:15
will assessbelirlemek how mediamedya elicitsortaya çıkarır
an emotionalduygusal and physiologicalfizyolojik responsetepki,
89
303250
4476
medyanın nasıl duygusal ve psikolojik
tepki vereceğini belirleyecek
05:19
then pullsçeker scenessahneler from a contentiçerik librarykütüphane
90
307750
2434
sonra da kişiye özgü medya DNA'sını
05:22
targetedHedeflenen to person-specifickişiye özel mediamedya DNADNA.
91
310208
2584
içerik kütüphanesinden seçecek.
05:26
ApplyingUygulama artificialyapay intelligencezeka
to biometricBiyometrik dataveri
92
314042
3892
Biyometrik veriye yapay zekâ uygulamak
05:29
createsyaratır a trulygerçekten personalizedkişiselleştirilmiş experiencedeneyim.
93
317958
2726
tamamen kişiselleştirilmiş
bir deneyim oluşturuyor,
05:32
One that adaptsuyarlar contentiçerik basedmerkezli
on real-timegerçek zaman unconsciousbilinçsiz responsesyanıt-e doğru.
94
320708
5084
gerçek zamanlı bilinçsiz tepkiler
baz alınarak içerik ayarlanıyor.
05:38
ImagineHayal if nonprofitskar amacı gütmeyen and mediamedya makersvericiler
were ableyapabilmek to measureölçmek how audiencesizleyiciler feel
95
326625
6059
Düşünün ki kâr amaçlı olmayanlar
ve medya üreticileri
izleyicilerin bunu deneyimlerken
nasıl hissettiklerini ölçebiliyor
05:44
as they experiencedeneyim it
96
332708
1851
05:46
and alterALTER contentiçerik on the flyuçmak.
97
334583
2393
ve aynı anda uyarlayabiliyorlar.
05:49
I believe this is the futuregelecek of mediamedya.
98
337000
3458
Bunun medyanın geleceği
olduğuna inanıyorum.
05:53
To datetarih, mostçoğu mediamedya
and social-changesosyal değişim strategiesstratejiler
99
341333
2601
Günümüze kadar çoğu medya
ve sosyal dönüşüm stratejileri,
05:55
have attemptedteşebbüs to appealtemyiz
to masskitle audiencesizleyiciler,
100
343958
2851
kitlesel topluluğu cezbetmeyi hedeflediler
05:58
but the futuregelecek is mediamedya
customizedözelleştirilmiş for eachher personkişi.
101
346833
3500
ancak medyanın geleceği,
her bir bireye uyarlanması.
06:03
As real-timegerçek zaman measurementÖlçüm
of mediamedya consumptiontüketim
102
351458
2685
Gerçek zamanlı medya tüketimi ölçümü
06:06
and automatedotomatikleştirilmiş mediamedya productionüretim
becomesolur the normnorm,
103
354167
2851
ve otomatikleşmiş
medya üretimi norm olunca
06:09
we will soonyakında be consumingtüketen mediamedya
tailoredözel olarak tasarlanmış directlydirekt olarak to our cravingsistek
104
357042
4059
psikografiklerimizin, biyometriklerimizin
ve yapay zekânın karışımını kullanarak
06:13
usingkullanma a blendkarışım of psychographicsyaşam tarzı,
biometricsBiyometrik and AIAI.
105
361125
4208
canımızın çektiğine uyarlanmış
medyayı tüketiyor olacağız.
06:18
It's like personalizedkişiselleştirilmiş medicinetıp
basedmerkezli on our DNADNA.
106
366250
3559
DNA'ya göre kişiselleştirilmiş ilaç gibi.
06:21
I call it "biomediabiyomedya."
107
369833
2167
Ben buna "biyomedya" diyorum.
06:25
I am currentlyşu anda testingtest yapmak
the LimbicLimbik LabLaboratuvar in a pilotpilot studyders çalışma
108
373042
3267
Bugünlerde Limbic Lab'ı,
Norman Lear Center'da
06:28
with the NormanNorman LearLear CenterMerkezi,
109
376333
2018
en iyi 50 bölümlü televizyon yayınını
inceleyen bir pilot çalışmasını yapıyoruz.
06:30
whichhangi looksgörünüyor at the topüst 50
episodicepizodik televisiontelevizyon showsgösterileri.
110
378375
3726
06:34
But I am grapplingfilika
with an ethicalahlâki dilemmaikilem.
111
382125
3018
Ancak etik bir ikilemdeyim.
06:37
If I designdizayn a toolaraç
that can be turneddönük into a weaponsilah,
112
385167
3851
Bir silaha dönüşebilecek
bir araç tasarlasam
06:41
should I buildinşa etmek it?
113
389042
1291
onu yaratmalı mıyım?
06:43
By open-sourcingaçık kaynak kullanımı the lablaboratuvar
to encourageteşvik etmek accesserişim and inclusivityinclusivity,
114
391750
3643
Laboratuvarı erişim ve kapsamlılık için
açık kaynaklı yaparak
06:47
I alsoAyrıca runkoş the riskrisk
of enablingetkinleştirme powerfulgüçlü governmentshükümetler
115
395417
3434
aynı zamanda güçlü hükûmetlerin
06:50
and profit-drivenkar odaklı companiesşirketler
to appropriateuygun the platformplatform
116
398875
2934
ve kâr amaçlı şirketlerin,
sahte haber, pazarlama
06:53
for fakesahte newshaber, marketingpazarlama
or other formsformlar of masskitle persuasionikna.
117
401833
4084
ya da diğer kitlesel ikna yapılanmalarına
açık hâle getirme riskini alıyorum.
06:59
For me, thereforebu nedenle,
it is criticalkritik to make my researchAraştırma
118
407375
3351
Benim açımdan araştırmamın
topluluklara ulaşacak
07:02
as transparentşeffaf to
layyatırmak audiencesizleyiciler as GMOGDO labelsetiketleri.
119
410750
3583
GDO etiketi kadar şeffaf olması kritik.
07:07
HoweverAncak, this is not enoughyeterli.
120
415333
2542
Yine de bu yeterli değil.
07:11
As creativeyaratıcı technologiststeknoloji,
121
419208
1643
Yaratıcı teknologlar olarak
07:12
we have a responsibilitysorumluluk
122
420875
2226
günümüz teknolojisinin
07:15
not only to reflectyansıtmak uponüzerine how presentmevcut
technologyteknoloji shapesşekiller our culturalkültürel valuesdeğerler
123
423125
4768
sadece kültürel değeri ve sosyal davranışı
şekillendirmesini yansıtmakla kalmayıp
07:19
and socialsosyal behaviordavranış,
124
427917
2017
aktif olarak geleceğin teknolojisine
07:21
but alsoAyrıca to activelyaktif challengemeydan okuma
the trajectoryYörünge of futuregelecek technologyteknoloji.
125
429958
4935
yol çizmede meydan okuması
sorumluluğumuz var.
07:26
It is my hopeumut that we make
an ethicalahlâki commitmenttaahhüt
126
434917
4059
Umudum şu ki
medya ve teknolojiyi zararlı silahlardan
anlatısal tıbba dönüştüren
07:31
to harvestinghasat the body'svücudun intelligencezeka
127
439000
2351
07:33
for the creationoluşturma of authenticotantik
and just storieshikayeleri
128
441375
3434
07:36
that transformdönüştürmek mediamedya and technologyteknoloji
129
444833
2393
gerçek ve dürüst öyküler yaratmada
07:39
from harmfulzararlı weaponssilahlar
into narrativeöykü medicinetıp.
130
447250
3476
bedensel zekâmızın ürünlerini
kullanacağımıza etik bir söz verelim.
07:42
Thank you.
131
450750
1268
Teşekkürler.
07:44
(ApplauseAlkış and cheersalkış)
132
452042
2208
(Alkışlar ve tezahüratlar)
Translated by ilker cartı
Reviewed by Nevaz Mescioğlu

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Heidi Boisvert - Artist and creative technologist
Heidi Boisvert harnesses the power of popular culture, emerging technology and neuroscience to ignite culture change.

Why you should listen

Heidi Boisvert is an interdisciplinary artist, experience designer, creative technologist and academic researcher who interrogates the neurobiological and socio-cultural effects of media and technology.
 Simply put, she studies the role of the body, the senses and emotion in human perception and social change.

Boisvert is currently mapping the world's first media genome, while taking great care with its far-reaching ethical implications.
 She founded futurePerfect lab, a creative agency and think-tank that works with social justice organizations to design playful emerging media campaigns to transform the public imagination. She also co-founded XTH, a company creating novel modes of expression through biotechnology and the human body. Presently, she is working with David Byrne on Theater of the Mind, a new immersive theater piece to debut in August 2020.

Boisvert, who holds a Ph.D. in Electronic Arts from Rensselaer Polytechnic Institute, is the Director of Emerging Media Technology at City University of New York, where she teaches. She is also a Senior Research Fellow at the Norman Lear Center (based at the University of Southern California’s Annenberg School for Communication), a research affiliate in the Open Documentary Lab at the Massachusetts Institute of Technology and a member of NEW INC, the cultural incubator at The New Museum of Contemporary Art. She serves on the advisory board of American Documentary POV Spark and was selected by ZERO1 and the U.S. Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs to represent the United States in Turkey.

More profile about the speaker
Heidi Boisvert | Speaker | TED.com