ABOUT THE SPEAKER
Julie Cordua - Social entrepreneur
Julie Cordua is dedicated to building the tools, partnerships and communities that will eliminate child sexual abuse from the internet.

Why you should listen

Julie Cordua is driven by a desire to break down traditional silos and barriers and bring the resources and talent of the private sector to bear on some of our society's worst social problems. In 2006, she left the wireless technology industry to help launch (RED), bringing private sector resources to work on AIDS in Africa. In 2011, she joined co-founders Ashton Kutcher and Demi Moore to create Thorn, a technology-led non-profit that builds products and systems aimed at eliminating online child sexual abuse. Today, Thorn's tools are deployed in more than 50 countries, having helped to identify more than 14,000 child victims of abuse and reduce investigative time by more than 65 percent.

More profile about the speaker
Julie Cordua | Speaker | TED.com
TED2019

Julie Cordua: How we can eliminate child sexual abuse material from the internet

Julie Cordua: Hoe we materiaal over seksueel misbruik van kinderen van het internet kunnen verwijderen

Filmed:
1,173,650 views

Sociaal ondernemer Julie Cordua werkt aan een probleem waarover niet gemakkelijk gesproken kan worden: seksueel misbruik van kinderen in beelden en video's op internet. Bij Thorn werkt ze aan de software om de punten tussen de technologische industrie, de politie en de overheid te verbinden -- zodat we de virale verspreiding van misbruikmateriaal snel kunnen beëindigen en kinderen sneller kunnen redden. Leer over hoe deze schaalbare oplossing kan helpen bij het ontmantelen van de gemeenschappen die tegenwoordig seksueel misbruik van kinderen wereldwijd normaliseren. (Dit ambitieuze plan maakt deel uit van het Audacious Project, het initiatief van TED om wereldwijde verandering te inspireren en te financieren.)
- Social entrepreneur
Julie Cordua is dedicated to building the tools, partnerships and communities that will eliminate child sexual abuse from the internet. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
[This talk containsbevat matureoudere contentinhoud]
0
836
2548
[Deze talk bevat inhoud voor volwassenen]
00:17
FiveVijf yearsjaar agogeleden,
1
5741
1620
Vijf jaar geleden
00:19
I receivedontvangen a phonetelefoon call
that would changeverandering my life.
2
7385
3254
kreeg ik een telefoontje
dat mijn leven zou veranderen.
00:23
I rememberonthouden so vividlylevendig that day.
3
11795
2666
Ik herinner me die dag zo levendig.
00:27
It was about this time of yearjaar,
4
15245
1901
Het was rond deze tijd van het jaar
00:29
and I was sittingzittend in my officekantoor.
5
17170
1958
en ik zat in mijn kantoor.
00:31
I rememberonthouden the sunzon
streamingstreaming throughdoor the windowvenster.
6
19692
3066
Ik herinner me hoe het zonlicht
door het raam viel.
00:35
And my phonetelefoon rangrang.
7
23592
1320
Mijn telefoon ging.
00:37
And I pickeduitgekozen it up,
8
25565
1187
Ik pakte hem op.
00:39
and it was two federalfederaal agentsagenten,
askingvragen for my help
9
27594
3978
Het waren twee federale agenten
die om mijn hulp vroegen
00:43
in identifyingidentificeren a little girlmeisje
10
31596
2706
bij het identificeren van een klein meisje
00:46
featuredFeatured in hundredshonderden of childkind
sexualseksueel abusemisbruik imagesafbeeldingen they had foundgevonden onlineonline.
11
34326
5367
afgebeeld in honderden foto's
van seksueel misbruik van kinderen
die ze online hadden gevonden.
00:53
They had just startedbegonnen workingwerkend the casegeval,
12
41145
2576
Ze waren net begonnen
met werken aan de zaak,
00:55
but what they knewwist
13
43745
2870
maar ze wisten
00:58
was that her abusemisbruik had been broadcastuitzending
to the worldwereld- for yearsjaar
14
46639
4823
dat haar misbruik al jaren
over de wereld werd verspreid
01:03
on darkdonker webweb sitesplaatsen dedicatedtoegewijd
to the sexualseksueel abusemisbruik of childrenkinderen.
15
51486
5149
op dark-websites gewijd
aan het seksueel misbruik van kinderen.
01:09
And her abusermisbruiker was incrediblyongelooflijk
technologicallytechnologisch sophisticatedgeavanceerde:
16
57605
4385
Haar misbruiker was ongelooflijk
technologisch geavanceerd:
01:14
newnieuwe imagesafbeeldingen and newnieuwe videosvideos everyelk fewweinig weeksweken,
17
62014
4588
nieuwe foto's en nieuwe video's
om de paar weken,
01:18
but very fewweinig cluesaanwijzingen as to who she was
18
66626
4049
maar heel weinig aanwijzingen
over wie ze was
01:22
or where she was.
19
70699
1676
of waar ze was.
01:25
And so they calledriep us,
20
73324
1386
Dus belden ze ons,
omdat ze hadden gehoord
dat we een nieuwe non-profit waren
01:26
because they had heardgehoord
we were a newnieuwe nonprofitnon-profit
21
74734
2690
01:29
buildinggebouw technologytechnologie
to fightstrijd childkind sexualseksueel abusemisbruik.
22
77448
3458
die technologie ontwierpen
om seksueel misbruik
van kinderen te bestrijden.
01:33
But we were only two yearsjaar oldoud,
23
81596
2287
Maar we waren maar twee jaar bezig
01:35
and we had only workedwerkte
on childkind sexseks traffickingmensenhandel.
24
83907
3132
en we hadden alleen gewerkt
aan kinderseks-mensenhandel.
01:39
And I had to tell them
25
87944
2123
Ik moest hen vertellen
01:42
we had nothing.
26
90091
1197
dat we niets hadden.
01:44
We had nothing that could
help them stop this abusemisbruik.
27
92280
3955
We hadden niets dat hen kon helpen
om dit misbruik stoppen.
01:49
It tooknam those agentsagenten anothereen ander yearjaar
28
97263
3574
Het vergde die agenten nog een jaar
01:52
to ultimatelytenslotte find that childkind.
29
100861
3001
voor ze het kind vonden.
01:56
And by the time she was rescuedgered,
30
104853
2275
Tegen de tijd dat ze gered was,
01:59
hundredshonderden of imagesafbeeldingen and videosvideos
documentingdocumenteren her rapeverkrachting had goneweg viralvirale,
31
107152
6488
waren al honderden foto's en video's
over haar verkrachting viraal gegaan,
02:05
from the darkdonker webweb
32
113664
1691
van het dark web
02:07
to peer-to-peerpeer-to-peer networksnetwerken,
privateprivaat chatbabbelen roomskamers
33
115379
3017
naar peer-to-peer netwerken,
private chatrooms
02:10
and to the websiteswebsites you and I use
34
118420
3220
en de websites die jullie en ik
02:13
everyelk singlesingle day.
35
121664
2602
elke dag gebruiken.
02:17
And todayvandaag, as she strugglesstrijd to recoverherstellen,
36
125216
3815
Vandaag vecht ze voor haar herstel
02:21
she liveslevens with the factfeit
that thousandsduizenden around the worldwereld-
37
129055
4139
en leeft ze met het feit
dat duizenden over de hele wereld
02:25
continuevoortzetten to watch her abusemisbruik.
38
133218
3088
naar haar misbruik blijven kijken.
02:29
I have come to learnleren
in the last fivevijf yearsjaar
39
137994
2428
Ik ben in de afgelopen vijf jaar
te weten gekomen
02:32
that this casegeval is farver from uniqueuniek.
40
140446
2517
dat deze zaak verre van uniek is.
02:36
How did we get here as a societymaatschappij?
41
144119
3843
Hoe zijn we hier als samenleving
in terecht gekomen?
02:41
In the latelaat 1980s, childkind pornographypornografie --
42
149490
3759
In de late jaren 1980 was kinderporno --
02:45
or what it actuallywerkelijk is,
childkind sexualseksueel abusemisbruik materialmateriaal --
43
153273
5253
of wat het eigenlijk is,
seksueel misbruik van kinderen --
02:50
was nearlybijna eliminatedgeëlimineerd.
44
158550
1851
bijna geëlimineerd.
02:53
NewNieuw lawswetten and increasedtoegenomen prosecutionsvervolgingen
madegemaakt it simplyeenvoudigweg too riskyriskant
45
161209
4504
Nieuwe wetten en verhoogde vervolging
maakten het gewoon te riskant
02:57
to tradehandel it throughdoor the mailmail.
46
165737
1572
om het te verhandelen via de post.
03:00
And then camekwam the internetinternet,
and the marketmarkt explodedexplodeerde.
47
168233
4145
Toen kwam internet
en de markt explodeerde.
03:05
The amountbedrag of contentinhoud in circulationcirculatie todayvandaag
48
173310
3356
De hoeveelheid die vandaag in omloop is,
03:08
is massivemassief and growinggroeiend.
49
176690
2844
is enorm en groeit.
03:12
This is a trulywerkelijk globalglobaal problemprobleem,
50
180421
3244
Dit is echt een wereldwijd probleem,
maar alleen al naar de VS kijkend:
03:15
but if we just look at the US:
51
183689
1833
03:17
in the US alonealleen last yearjaar,
52
185546
2711
in de VS werden alleen al vorig jaar
03:20
more than 45 millionmiljoen imagesafbeeldingen and videosvideos
of childkind sexualseksueel abusemisbruik materialmateriaal
53
188281
5274
meer dan 45 miljoen foto's en video's
van seksueel misbruik van kinderen
03:25
were reportedgerapporteerd to the NationalNationale CenterCenter
for MissingOntbrekende and ExploitedBenut ChildrenKinderen,
54
193579
3678
gemeld aan het Nationaal Centrum
voor Vermiste en Uitgebuite Kinderen,
03:29
and that is nearlybijna doubledubbele
the amountbedrag the yearjaar priorvoorafgaand.
55
197281
4381
en dat is bijna het dubbele
van het voorgaande jaar.
03:34
And the detailsgegevens behindachter these numbersgetallen
are hardhard to contemplateaanschouwen,
56
202627
5286
De details achter deze cijfers
zijn moeilijk voor te stellen,
03:39
with more than 60 percentprocent of the imagesafbeeldingen
featuringfeaturing childrenkinderen youngerjonger than 12,
57
207937
5720
met meer dan 60% afbeeldingen
met kinderen jonger dan 12
03:45
and mostmeest of them includinginclusief
extremeextreem actsacts of sexualseksueel violencegeweld.
58
213681
4502
en de meeste met extreme daden
van seksueel geweld.
03:50
AbusersMisbruikers are cheeredjuichten on in chatbabbelen roomskamers
dedicatedtoegewijd to the abusemisbruik of childrenkinderen,
59
218850
5300
Misbruikers worden toegejuicht
in chatrooms gewijd
aan het misbruik van kinderen,
03:56
where they gainkrijgen rankrang and notorietybekendheid
60
224174
2483
waar ze aanzien en bekendheid krijgen
03:58
with more abusemisbruik and more victimsslachtoffers.
61
226681
2906
met als gevolg nog meer misbruik
en slachtoffers.
04:02
In this marketmarkt,
62
230243
2595
In deze markt
04:04
the currencyvaluta has becomeworden
the contentinhoud itselfzelf.
63
232862
3958
is de inhoud zelf
het betalingsmiddel geworden.
04:10
It's clearduidelijk that abusersmisbruikers have been quicksnel
to leveragehefboomwerking newnieuwe technologiestechnologieën,
64
238023
3806
Het is duidelijk dat de daders snel
de nieuwe technologieën gingen benutten,
04:13
but our responseantwoord as a societymaatschappij has not.
65
241853
3015
maar onze reactie
als samenleving was dat niet.
04:17
These abusersmisbruikers don't readlezen
usergebruiker agreementsovereenkomsten of websiteswebsites,
66
245671
4171
Deze misbruikers lezen geen
gebruikersovereenkomsten van websites
04:21
and the contentinhoud doesn't honoreer
geographicgeografisch boundariesgrenzen.
67
249866
3802
en de inhoud houdt zich niet
aan geografische grenzen.
04:26
And they winwinnen when we look
at one piecestuk of the puzzlepuzzel at a time,
68
254656
6113
Zij winnen als wij slechts kijken
naar één stukje van de puzzel tegelijk,
04:32
whichwelke is exactlyprecies how
our responseantwoord todayvandaag is designedontworpen.
69
260793
4017
en zo is onze reactie
vandaag precies ontworpen.
04:36
LawWet enforcementhandhaving workswerken in one jurisdictionjurisdictie.
70
264834
3487
Handhaving van de wet
werkt in één rechtsgebied.
04:40
CompaniesBedrijven look at just theirhun platformplatform.
71
268345
3414
Bedrijven kijken alleen naar hun platform.
04:43
And whateverwat dan ook datagegevens they learnleren alonglangs the way
72
271783
2704
En wat ze al doende leren,
04:46
is rarelyzelden sharedgedeelde.
73
274511
2002
wordt zelden gedeeld.
04:49
It is so clearduidelijk that this
disconnectedlosgekoppeld approachnadering is not workingwerkend.
74
277402
5601
Het is zo duidelijk dat deze
verbrokkelde aanpak niet werkt.
04:55
We have to redesignherontwerp
our responseantwoord to this epidemicepidemie
75
283643
4110
We moeten onze reactie op deze epidemie
van het digitale tijdperk herontwerpen.
04:59
for the digitaldigitaal ageleeftijd.
76
287777
1522
05:01
And that's exactlyprecies
what we're doing at ThornThorn.
77
289702
2942
En dat is precies wat we doen bij Thorn.
05:05
We're buildinggebouw the technologytechnologie
to connectaansluiten these dotsstippen,
78
293311
3617
We bouwen de technologie
om deze punten te verbinden,
05:08
to armarm everyoneiedereen on the frontvoorkant lineslijnen --
79
296952
2322
om iedereen op de frontlinies
te bewapenen --
05:11
lawwet enforcementhandhaving, NGOsNGO 's and companiesbedrijven --
80
299298
2824
rechtshandhaving, ngo’s en bedrijven --
05:14
with the toolsgereedschap they need
to ultimatelytenslotte eliminateelimineren
81
302146
3509
met de tools die ze nodig hebben
om uiteindelijk kindermisbruikmateriaal
van het internet te bannen.
05:17
childkind sexualseksueel abusemisbruik materialmateriaal
from the internetinternet.
82
305679
2493
Laten we het daar even over hebben --
05:21
Let's talk for a minuteminuut --
83
309571
1271
05:22
(ApplauseApplaus)
84
310866
1519
(Applaus)
05:24
Thank you.
85
312409
1304
Dank je.
05:25
(ApplauseApplaus)
86
313737
2340
(Applaus)
05:29
Let's talk for a minuteminuut
about what those dotsstippen are.
87
317800
2517
Laten we even praten
over wat die punten zijn.
05:33
As you can imaginestel je voor,
this contentinhoud is horrificgruwelijk.
88
321323
3211
Zoals je je kan voorstellen,
is deze inhoud afschuwelijk.
05:36
If you don't have to look at it,
you don't want to look at it.
89
324558
3848
Als je er niet naar moet kijken,
wil je er niet naar kijken.
05:40
And so, mostmeest companiesbedrijven
or lawwet enforcementhandhaving agenciesagentschappen
90
328430
4969
Daarom kunnen de meeste bedrijven
of wetshandhavingsinstanties
05:45
that have this contentinhoud
91
333423
1663
met dit soort inhoud
05:47
can translatevertalen everyelk filehet dossier
into a uniqueuniek stringdraad of numbersgetallen.
92
335110
3452
elk bestand vertalen
in een unieke reeks getallen.
05:50
This is calledriep a "hashhash."
93
338586
1474
Dit heet een ‘hash’.
05:52
It's essentiallyin wezen a fingerprintvingerafdruk
94
340084
2143
Het is in wezen een vingerafdruk
05:54
for eachelk filehet dossier or eachelk videovideo-.
95
342251
2398
van elk bestand of elke video.
05:56
And what this allowstoestaat them to do
is use the informationinformatie in investigationsonderzoeken
96
344673
4613
Dit laat hen toe om gebruik te maken
van de informatie bij onderzoeken
of voor een bedrijf om de inhoud
van hun platform te verwijderen
06:01
or for a companybedrijf to removeverwijderen
the contentinhoud from theirhun platformplatform,
97
349310
3027
06:04
withoutzonder havingmet to relookopnieuw
at everyelk imagebeeld and everyelk videovideo- eachelk time.
98
352361
5174
zonder elk beeld en elke video
telkens weer opnieuw te moeten bekijken.
06:10
The problemprobleem todayvandaag, thoughhoewel,
99
358196
2151
Het probleem vandaag echter
06:12
is that there are hundredshonderden
of millionsmiljoenen of these hashesHashes
100
360371
3751
is dat er honderden miljoenen
van deze hashes zitten
06:16
sittingzittend in siloedverzuilde databasesdatabases
all around the worldwereld-.
101
364146
3610
in geïsoleerde databases
over de hele wereld.
In een geïsoleerde database
06:20
In a silosilo,
102
368214
1151
06:21
it mightmacht work for the one agencyagentschap
that has controlcontrole over it,
103
369389
3076
kan dat werken voor het agentschap
dat er de controle over heeft,
06:24
but not connectingverbinden this datagegevens meansmiddelen
we don't know how manyveel are uniqueuniek.
104
372489
4130
maar deze gegevens niet koppelen
betekent dat we niet weten
hoeveel er uniek zijn.
06:28
We don't know whichwelke onesdegenen representvertegenwoordigen
childrenkinderen who have alreadynu al been rescuedgered
105
376643
3516
We weten niet welke
reeds geredde kinderen voorstellen
06:32
or need to be identifiedgeïdentificeerd still.
106
380183
2889
of welke nog geïdentificeerd
moeten worden.
06:35
So our first, mostmeest basicbasis- premisepremisse
is that all of this datagegevens
107
383096
4170
Dus is ons eerste,
meest fundamentele uitgangspunt
dat al deze gegevens met elkaar
moeten worden verbonden.
06:39
mustmoet be connectedaangesloten.
108
387290
2403
06:42
There are two waysmanieren where this datagegevens,
combinedgecombineerde with softwaresoftware on a globalglobaal scaleschaal,
109
390318
6169
Op twee manieren kunnen deze gegevens,
in combinatie met software
op wereldwijde schaal,
06:48
can have transformativetransformatieve
impactbotsing in this spaceruimte.
110
396511
3408
een grote impact hebben op dit gebied.
06:52
The first is with lawwet enforcementhandhaving:
111
400464
2622
De eerste is met de rechtshandhaving:
06:55
helpinghelpen them identifyidentificeren newnieuwe victimsslachtoffers fastersneller,
112
403110
3631
hen te helpen om nieuwe slachtoffers
sneller te identificeren,
06:58
stoppingstoppen abusemisbruik
113
406765
1216
het misbruik te stoppen
07:00
and stoppingstoppen those producingproducerende this contentinhoud.
114
408005
2904
en het stoppen van
de productie van deze dingen.
07:03
The secondtweede is with companiesbedrijven:
115
411441
2666
De tweede is met bedrijven:
het gebruiken als aanwijzingen
07:06
usinggebruik makend van it as cluesaanwijzingen to identifyidentificeren
the hundredshonderden of millionsmiljoenen of filesbestanden
116
414131
3621
om de honderden miljoenen
bestanden te identificeren
07:09
in circulationcirculatie todayvandaag,
117
417776
1594
die vandaag in omloop zijn,
07:11
pullingtrekken it down
118
419394
1187
ze te verwijderen
07:12
and then stoppingstoppen the uploaduploaden
of newnieuwe materialmateriaal before it ever goesgaat viralvirale.
119
420605
6818
en vervolgens stoppen
met het uploaden van nieuw materiaal
voordat het ooit viraal gaat.
07:21
FourVier yearsjaar agogeleden,
120
429694
1646
Vier jaar geleden,
07:23
when that casegeval endedbeëindigde,
121
431364
1539
toen die zaak eindigde,
07:26
our teamteam satza there,
and we just feltvoelde this, umum ...
122
434300
3739
zat ons team daar,
en we voelden alleen maar, hum ...
07:31
... deepdiep sensezin of failuremislukking,
is the way I can put it,
123
439635
3338
... een diep gevoel van mislukking,
kan ik wel zeggen,
07:34
because we watchedbekeken that wholegeheel yearjaar
124
442997
3651
omdat we dat hele jaar maar toekeken
07:38
while they lookedkeek for her.
125
446672
1320
terwijl ze haar zochten.
07:40
And we saw everyelk placeplaats
in the investigationonderzoek
126
448016
3967
We zagen elke plaats van het onderzoek
07:44
where, if the technologytechnologie
would have existedbestonden,
127
452007
2388
waarbij als de technologie
zou hebben bestaan,
07:46
they would have foundgevonden her fastersneller.
128
454419
2304
ze haar sneller zouden hebben gevonden.
07:49
And so we walkedwandelde away from that
129
457684
1936
Daar hielden we mee op
07:51
and we wentgegaan and we did
the only thing we knewwist how to do:
130
459644
2955
en we gingen dat doen
waarvan we wisten dat we het konden:
07:54
we beganbegon to buildbouwen softwaresoftware.
131
462623
2634
we begonnen software te maken.
07:57
So we'vewij hebben startedbegonnen with lawwet enforcementhandhaving.
132
465689
2252
Dus begonnen we met rechtshandhaving.
07:59
Our dreamdroom was an alarmalarm bellklok on the desksbureaus
of officersofficieren all around the worldwereld-
133
467965
4421
Onze droom was een alarmbel op de bureaus
van politiemensen over de hele wereld
08:04
so that if anyoneiedereen daredurven postpost
a newnieuwe victimslachtoffer onlineonline,
134
472410
4544
zodat zodra iemand nieuwe slachtoffers
online durfde te posten,
08:08
someoneiemand would startbegin
looking for them immediatelyper direct.
135
476978
3489
iemand onmiddellijk
naar hen op zoek zou gaan.
Ik kan natuurlijk niet praten
over de details van die software,
08:13
I obviouslyduidelijk can't talk about
the detailsgegevens of that softwaresoftware,
136
481324
2957
08:16
but todayvandaag it's at work in 38 countrieslanden,
137
484305
2609
maar vandaag is ze in 38 landen actief,
08:18
havingmet reducedgereduceerd the time it takes
to get to a childkind
138
486938
2974
waardoor de tijd die het duurt
om een kind terug te vinden
08:21
by more than 65 percentprocent.
139
489936
2330
met meer dan 65% verminderd is.
08:24
(ApplauseApplaus)
140
492290
4370
(Applaus)
08:33
And now we're embarkinginschepen
on that secondtweede horizonhorizon:
141
501442
3015
Nu gaan we op weg
naar die tweede bestemming:
08:36
buildinggebouw the softwaresoftware to help companiesbedrijven
identifyidentificeren and removeverwijderen this contentinhoud.
142
504481
5665
de bouw van de software
om bedrijven te helpen deze inhoud
te identificeren en te verwijderen.
08:43
Let's talk for a minuteminuut
about these companiesbedrijven.
143
511193
2532
Laten we even praten over deze bedrijven.
08:46
So, I told you -- 45 millionmiljoen imagesafbeeldingen
and videosvideos in the US alonealleen last yearjaar.
144
514270
5232
Zoals ik al zei -- 45 miljoen beelden
en video's in de VS alleen al vorig jaar.
08:52
Those come from just 12 companiesbedrijven.
145
520280
3887
Die komen van slechts 12 bedrijven.
08:57
TwelveTwaalf companiesbedrijven, 45 millionmiljoen filesbestanden
of childkind sexualseksueel abusemisbruik materialmateriaal.
146
525883
6428
Twaalf bedrijven, 45 miljoen bestanden
van seksueel misbruik van kinderen.
09:04
These come from those companiesbedrijven
that have the moneygeld
147
532335
2800
Die komen van die bedrijven
die het geld hebben
09:07
to buildbouwen the infrastructureinfrastructuur that it takes
to pullTrekken this contentinhoud down.
148
535159
4557
voor de infrastructuur die nodig is
om deze inhoud te verwijderen.
09:11
But there are hundredshonderden of other companiesbedrijven,
149
539740
2411
Maar er zijn honderden andere bedrijven,
09:14
small-kleine- to medium-sizemiddelgrote companiesbedrijven
around the worldwereld-,
150
542175
2666
kleine tot middelgrote bedrijven
over de hele wereld,
09:16
that need to do this work,
151
544865
2054
die dit ook moeten doen,
09:18
but they eithereen van beide: 1) can't imaginestel je voor that
theirhun platformplatform would be used for abusemisbruik,
152
546943
5425
maar ofwel:
1) kunnen ze zich niet indenken
dat hun platform zou
worden gebruikt voor misbruik,
09:24
or 2) don't have the moneygeld to spendbesteden
on something that is not drivinghet rijden revenueomzet.
153
552392
5845
of 2) hebben ze niet het geld te besteden
aan iets dat niets opbrengt.
09:30
So we wentgegaan aheadverder and builtgebouwd it for them,
154
558932
3289
Dus maakten wij het voor hen
09:34
and this systemsysteem now getskrijgt smarterslimmer
with the more companiesbedrijven that participatedeelnemen.
155
562245
4969
en het systeem wordt steeds slimmer
nu meer bedrijven eraan deelnemen.
09:39
Let me give you an examplevoorbeeld.
156
567965
1725
Laat me een voorbeeld geven.
09:42
Our first partnerpartner, ImgurImgur --
if you haven'thebben niet heardgehoord of this companybedrijf,
157
570459
3878
Onze eerste partner, Imgur --
mocht je dit bedrijf niet kennen,
09:46
it's one of the mostmeest visitedbezocht
websiteswebsites in the US --
158
574361
3142
het is een van de meest bezochte
websites in de VS --
09:49
millionsmiljoenen of piecesstukken of user-generatedgebruiker geproduceerde-
contentinhoud uploadedgeüpload everyelk singlesingle day,
159
577527
5008
miljoenen stukken door gebruikers
gegenereerde inhoud
worden er elke dag geüpload
09:54
in a missionmissie to make the internetinternet
a more funpret placeplaats.
160
582559
2858
om van het internet
een leuke plek te maken.
09:58
They partneredeen partnership with us first.
161
586012
1852
Ze staken met ons als eerste van wal.
09:59
WithinBinnen 20 minutesnotulen
of going liveleven on our systemsysteem,
162
587888
3343
Binnen de eerste 20 minuten
dat ons systeem live ging,
10:03
someoneiemand triedbeproefd to uploaduploaden
a knownbekend piecestuk of abusemisbruik materialmateriaal.
163
591255
3572
probeerde iemand een bekend item
misbruikmateriaal te uploaden.
10:06
They were ablein staat to stop it,
they pullTrekken it down,
164
594851
2108
Ze konden het stoppen, verwijderen
en melden aan het Nationale Centrum
voor Vermiste en Uitgebuite Kinderen.
10:08
they reportrapport it to the NationalNationale CenterCenter
for MissingOntbrekende and ExploitedBenut ChildrenKinderen.
165
596983
3466
10:12
But they wentgegaan a stepstap furtherverder,
166
600473
1908
Maar ze gingen een stap verder:
10:14
and they wentgegaan and inspectedgeïnspecteerd the accountaccount
of the personpersoon who had uploadedgeüpload it.
167
602405
4133
ze inspecteerden de account
van de persoon die het had geüpload.
10:19
HundredsHonderden more piecesstukken
of childkind sexualseksueel abusemisbruik materialmateriaal
168
607086
4711
Honderden documenten meer
van seksueel misbruik van kinderen
10:23
that we had never seengezien.
169
611821
1818
die we nog nooit hadden gezien.
10:26
And this is where we startbegin
to see exponentialexponentiële impactbotsing.
170
614152
3532
Hier beginnen we
een exponentieel effect te zien.
10:29
We pullTrekken that materialmateriaal down,
171
617708
1768
We verwijderen dat materiaal,
het wordt gemeld
10:31
it getskrijgt reportedgerapporteerd to the NationalNationale CenterCenter
for MissingOntbrekende and ExploitedBenut ChildrenKinderen
172
619500
3550
aan het Nationale Centrum
voor Vermiste en Uitgebuite Kinderen
10:35
and then those hashesHashes
go back into the systemsysteem
173
623074
2511
en dan gaan die hashes
terug in het systeem
10:37
and benefitvoordeel everyelk other companybedrijf on it.
174
625609
2464
en profiteert elk ander bedrijf ervan.
10:40
And when the millionsmiljoenen of hashesHashes we have
leadlood to millionsmiljoenen more and, in realecht time,
175
628097
4784
De miljoenen hashes die we hebben,
leiden tot nog eens miljoenen
en, in real time, identificeren
bedrijven over de hele wereld
10:44
companiesbedrijven around the worldwereld- are identifyingidentificeren
and pullingtrekken this contentinhoud down,
176
632905
4538
deze inhoud en verwijderen hem.
10:49
we will have dramaticallydramatisch increasedtoegenomen
the speedsnelheid at whichwelke we are removingVerwijderen
177
637467
4561
We hebben nu een spectaculaire toename
van de snelheid van verwijdering
10:54
childkind sexualseksueel abusemisbruik materialmateriaal
from the internetinternet around the worldwereld-.
178
642052
4294
van seksueel misbruik van kinderen
op het internet over de hele wereld.
10:58
(ApplauseApplaus)
179
646370
5472
(Applaus)
11:06
But this is why it can't just be
about softwaresoftware and datagegevens,
180
654208
3220
Maar daarom kan het niet
alleen gaan over software en gegevens,
11:09
it has to be about scaleschaal.
181
657452
1772
het moet ook over de schaal gaan.
11:11
We have to activateactiveren thousandsduizenden of officersofficieren,
182
659248
3513
We moeten duizenden ambtenaren activeren,
11:14
hundredshonderden of companiesbedrijven around the worldwereld-
183
662785
2377
honderden bedrijven over de hele wereld,
11:17
if technologytechnologie will allowtoestaan us
to outrunOutrun the perpetratorsdaders
184
665186
3608
als we willen dat de technologie
de daders voorblijft,
11:20
and dismantleontmantelen the communitiesgemeenschappen
that are normalizingnormaliseren childkind sexualseksueel abusemisbruik
185
668818
4125
en de gemeenschappen ontmantelen
die het seksueel misbruik
van kinderen normaliseren
11:24
around the worldwereld- todayvandaag.
186
672967
1552
over de hele wereld van vandaag.
11:27
And the time to do this is now.
187
675064
2650
Nu moeten we dit doen.
11:30
We can no longerlanger say we don't know
the impactbotsing this is havingmet on our childrenkinderen.
188
678288
5797
We kunnen niet langer
zeggen dat we niet weten
welke impact dit heeft op onze kinderen.
11:36
The first generationgeneratie of childrenkinderen
whosewaarvan abusemisbruik has goneweg viralvirale
189
684688
4458
De eerste generatie van de kinderen
van wie misbruik viraal is gegaan
11:41
are now youngjong adultsvolwassenen.
190
689170
1710
zijn nu jongvolwassenen.
11:43
The CanadianCanadese CentreCentrum for ChildKind ProtectionBescherming
191
691451
2585
The Canadian Centre for Child Protection
11:46
just did a recentrecent studystudie
of these youngjong adultsvolwassenen
192
694060
2696
deed recentelijk een studie
van deze jongvolwassenen
11:48
to understandbegrijpen the uniqueuniek traumatrauma
they try to recoverherstellen from,
193
696780
4636
om het unieke trauma te begrijpen
waarvan ze proberen te herstellen,
11:53
knowingwetende that theirhun abusemisbruik liveslevens on.
194
701440
2823
wetende dat hun misbruik voortleeft.
11:57
EightyTachtig percentprocent of these youngjong adultsvolwassenen
have thought about suicidezelfmoord.
195
705213
4846
80% van deze jongvolwassenen
hebben zelfmoord overwogen.
12:02
More than 60 percentprocent
have attemptedpoging tot suicidezelfmoord.
196
710566
4062
Meer dan 60% heeft het gepoogd.
12:07
And mostmeest of them liveleven
with the fearangst everyelk singlesingle day
197
715572
5217
En de meesten van hen
leven elke dag met de angst
12:12
that as they walklopen down the streetstraat
or they interviewinterview for a jobbaan
198
720813
4463
dat als ze op straat lopen,
gaan voor een baan,
12:17
or they go to schoolschool-
199
725300
2290
naar school gaan
12:19
or they meetontmoeten someoneiemand onlineonline,
200
727614
2425
of iemand online ontmoeten,
12:22
that that personpersoon has seengezien theirhun abusemisbruik.
201
730063
3658
dat die persoon het misbruik heeft gezien.
12:26
And the realityrealiteit camekwam truewaar
for more than 30 percentprocent of them.
202
734547
4905
Die realiteit is uitgekomen
voor meer dan 30% van hen.
12:32
They had been recognizederkend
from theirhun abusemisbruik materialmateriaal onlineonline.
203
740256
4586
Ze werden herkend
door hun online data over misbruik.
12:38
This is not going to be easygemakkelijk,
204
746022
3276
Dit zal niet makkelijk zijn,
12:41
but it is not impossibleonmogelijk.
205
749322
2843
maar het is niet onmogelijk.
12:44
Now it's going to take the will,
206
752189
2676
Er gaat een wil nodig zijn,
12:46
the will of our societymaatschappij
207
754889
1589
de wil van onze samenleving
12:48
to look at something
that is really hardhard to look at,
208
756502
3554
om te kijken naar iets
dat echt moeilijk is om naar te kijken,
12:52
to take something out of the darknessduisternis
209
760080
2343
om iets uit de duisternis te halen
12:54
so these kidskinderen have a voicestem;
210
762447
2095
zodat deze kinderen een stem krijgen;
12:58
the will of companiesbedrijven to take actionactie
and make sure that theirhun platformsplatforms
211
766110
4946
de wil van bedrijven
om actie te ondernemen
en ervoor te zorgen dat hun platforms
13:03
are not complicitmedeplichtig in the abusemisbruik of a childkind;
212
771080
3313
niet medeplichtig zijn
aan het misbruik van een kind;
13:07
the will of governmentsoverheden to investinvesteren
with theirhun lawwet enforcementhandhaving
213
775205
3951
de wil van de overheid om te investeren
met hun rechtshandhaving
13:11
for the toolsgereedschap they need to investigateonderzoeken
a digitaldigitaal first crimemisdrijf,
214
779180
5094
voor de middelen die ze nodig hebben
om een digitale eerste misdaad
te onderzoeken,
13:16
even when the victimsslachtoffers
cannotkan niet speakspreken for themselveszich.
215
784298
4083
zelfs wanneer de slachtoffers
niet voor zichzelf kunnen spreken.
13:21
This audaciousaudacious commitmentinzet
is partdeel of that will.
216
789746
3698
Deze moedige inzet
is een onderdeel van die wil.
13:26
It's a declarationverklaring of waroorlog
againsttegen one of humanity'sde mensheid darkestdonkerste evilskwaden.
217
794269
5407
Het is een oorlogsverklaring tegen een
van de donkerste kwaden van de mensheid.
13:32
But what I hanghangen on to
218
800263
1940
Maar waar ik voor ga,
13:34
is that it's actuallywerkelijk
an investmentinvestering in a futuretoekomst
219
802227
3449
is dat het eigenlijk
een investering is in een toekomst
13:37
where everyelk childkind can simplyeenvoudigweg be a kidkind.
220
805700
3074
waar elk kind gewoon een kind kan zijn.
13:41
Thank you.
221
809357
1194
Dank je.
13:42
(ApplauseApplaus)
222
810896
6144
(Applaus)
Translated by Rik Delaet
Reviewed by Peter Van de Ven

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Julie Cordua - Social entrepreneur
Julie Cordua is dedicated to building the tools, partnerships and communities that will eliminate child sexual abuse from the internet.

Why you should listen

Julie Cordua is driven by a desire to break down traditional silos and barriers and bring the resources and talent of the private sector to bear on some of our society's worst social problems. In 2006, she left the wireless technology industry to help launch (RED), bringing private sector resources to work on AIDS in Africa. In 2011, she joined co-founders Ashton Kutcher and Demi Moore to create Thorn, a technology-led non-profit that builds products and systems aimed at eliminating online child sexual abuse. Today, Thorn's tools are deployed in more than 50 countries, having helped to identify more than 14,000 child victims of abuse and reduce investigative time by more than 65 percent.

More profile about the speaker
Julie Cordua | Speaker | TED.com