ABOUT THE SPEAKER
Joy Wolfram - Nanotechnologist
Joy Wolfram leads a nanomedicine research lab with the goal of developing innovative nanoparticles that bring the next generation of treatments directly to the clinic.

Why you should listen

Dr. Joy Wolfram has designed many preclinical nanoparticles for treating cancer and other life-threatening diseases, and has authored more than 50 publications in the past five years. She is the director of the Nanomedicine and Extracellular Vesicles Laboratory at Mayo Clinic in Jacksonville, Florida, and holds affiliate faculty positions at the Houston Methodist Hospital, the University of North Florida and the Chinese Academy of Sciences. She is a board member and scientific advisor of several companies around the world with a cumulative customer base of more than 18 million.

Wolfram's mission is to inspire and support underrepresented minorities in science. She is actively involved in community outreach and scientific education, including serving as the chair of an education and outreach working group of the National Cancer Institute in the United States. She was included in the Amgen Scholars "ten to watch" list, which highlights the best and brightest up-and-comers in science and medicine across 42 countries.

A native of Finland, Wolfram was selected as one of 12 internationally accomplished Finns, alongside Nobel laureates. She was also listed on the Forbes "30 under 30" in healthcare in 2019. Additionally, she is part of the Global Young Academy, which represents 83 countries and is limited to 200 members who are selected based on scientific excellence and commitment to service.

More profile about the speaker
Joy Wolfram | Speaker | TED.com
TEDxJacksonville

Joy Wolfram: How nanoparticles could change the way we treat cancer

Joy Wolfram: Hoe nanodeeltjes kunnen veranderen hoe we kanker behandelen

Filmed:
299,183 views

Negenennegentig procent van de kankermedicijnen bereiken nooit tumoren, worden uit het lichaam gespoeld voordat ze tijd hebben om hun werk te doen. Hoe kunnen we levensreddende medicijnen beter afleveren? Kankeronderzoeker Joy Wolfram deelt baanbrekend medisch onderzoek naar nanodeeltjes -- kleine deeltjes die kunnen worden gebruikt om medicijnen nauwkeurig bij tumoren af te leveren -- en legt uit hoe ze medicijnen langer in het lichaam kunnen houden om kwaadaardige cellen aan te vallen.
- Nanotechnologist
Joy Wolfram leads a nanomedicine research lab with the goal of developing innovative nanoparticles that bring the next generation of treatments directly to the clinic. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
It was a SundayZondag afternoonmiddag
back in AprilApril of this yearjaar.
0
1413
4214
Het was een zondagmiddag
in april van dit jaar.
00:17
My phonetelefoon was ringingbeltonen,
1
5651
1849
Mijn telefoon rinkelde,
00:19
I pickeduitgekozen it up.
2
7524
1344
ik nam hem op.
00:21
The voicestem said, "It's RebeccaRebecca.
3
9500
2894
De stem zei: "Het is Rebecca.
00:24
I'm just callingroeping to invitenodig uit you
4
12847
2548
Ik bel je om je uit te nodigen
00:27
to my funeralbegrafenis."
5
15419
1303
voor mijn begrafenis."
00:30
I said, "RebeccaRebecca,
what are you talkingpratend about?"
6
18330
3239
Ik zei: "Rebecca, waar heb je het over?"
00:33
She said, "JoyJoy, as my friendvriend,
you have to let me go.
7
21593
5128
Ze zei: "Joy, als mijn vriend,
moet je me laten gaan.
00:39
It's my time."
8
27235
1150
Het is mijn tijd."
00:41
The nextvolgende day, she was deaddood.
9
29854
2325
De volgende dag was ze dood.
00:46
RebeccaRebecca was 31 yearsjaar oldoud when she diedging dood.
10
34021
3158
Rebecca was 31 jaar toen ze stierf.
00:49
She had an eight-yearacht jaar struggleworstelen
with breastborst cancerkanker.
11
37657
3849
Ze had een acht jaar durende strijd
met borstkanker achter de rug.
00:53
It camekwam back threedrie timestijden.
12
41530
1883
Het kwam drie keer terug.
00:55
I failedmislukt her.
13
43879
1657
Ik heb haar niet kunnen helpen.
00:58
The scientificwetenschappelijk communitygemeenschap failedmislukt her.
14
46642
2400
De wetenschappelijke gemeenschap
heeft haar niet kunnen helpen.
01:01
And the medicalmedisch communitygemeenschap failedmislukt her.
15
49579
2467
Ook de medische gemeenschap niet.
01:05
And she's not the only one.
16
53254
1800
Ze is niet de enige.
01:07
EveryElke fivevijf secondsseconden,
17
55674
1895
Elke vijf seconden
01:09
someoneiemand diesoverlijdt of cancerkanker.
18
57593
2436
sterft iemand aan kanker.
01:13
TodayVandaag, we medicalmedisch
researchersonderzoekers are committedtoegewijd
19
61371
4288
Vandaag spannen wij medische
onderzoekers ons in
01:17
to havingmet RebeccaRebecca and people like her
20
65683
3262
om ervoor te zorgen
dat Rebecca en mensen zoals zij
01:20
be one of the last patientspatiënten that we failmislukken.
21
68969
2800
de laatste patiënten zijn waar we falen.
01:24
The US governmentregering alonealleen has spentdoorgebracht
over 100 billionmiljard on cancerkanker researchOnderzoek
22
72569
6044
De Amerikaanse regering alleen
gaf meer dan 100 miljard
uit aan kankeronderzoek
01:30
sincesinds the 1970s,
23
78637
1620
sinds de jaren 1970,
01:32
with limitedbeperkt progressvooruitgang
in regardsvriendelijke groeten to patientgeduldig survivaloverleving,
24
80281
3931
met beperkte vooruitgang
wat betreft het overleven van de patiënt,
01:36
especiallyvooral for certainzeker typestypes
of very aggressiveagressief cancerskankers.
25
84236
3800
vooral dan voor bepaalde soorten
zeer agressieve kankers.
Dus hebben we duidelijk
behoefte aan verandering,
01:40
So we need a changeverandering because, clearlyduidelijk,
26
88950
2205
omdat wat we tot nu toe deden
niet genoeg werkte.
01:43
what we'vewij hebben been doing so farver
has not been workingwerkend.
27
91179
4014
01:48
And what we do in medicinegeneeskunde
is to sendsturen out firefightersbrandweerlieden,
28
96679
3287
In de geneeskunde sturen we
brandweerlieden uit,
01:51
because cancerkanker is like a biggroot firebrand.
29
99990
2267
want kanker is als een grote brand.
01:54
And these firefightersbrandweerlieden
are the cancerkanker drugsdrugs.
30
102784
2793
Deze brandweerlieden
zijn de geneesmiddelen tegen kanker.
01:58
But we're sendingBezig met verzenden them out
withoutzonder a firebrand truckvrachtauto --
31
106228
4063
Maar we zenden ze uit
zonder brandweerwagen --
02:02
so withoutzonder transportationvervoer, withoutzonder laddersladders
32
110315
3167
dus zonder vervoer, zonder ladder
02:05
and withoutzonder emergencynoodgeval equipmentuitrusting.
33
113506
2133
en zonder nooduitrusting.
02:08
And over 99 percentprocent of these firefightersbrandweerlieden
never make it to the firebrand.
34
116657
5971
Meer dan 99% van deze brandweerlieden
geraken nooit bij het vuur.
02:15
Over 99 percentprocent of cancerkanker drugsdrugs
never make it to the tumortumor
35
123553
5029
Meer dan 99% van kankermedicijnen
geraken nooit tot bij de tumor,
02:20
because they lackgebrek transportationvervoer and toolsgereedschap
36
128606
4230
omdat ze geen vervoer
en hulpmiddelen hebben
02:24
to take them to the locationplaats
they're aimingdie gericht zijn for.
37
132860
3603
om hen naar de locatie te brengen
waarvoor ze bedoeld zijn.
02:29
TurnsBochten out, it really is all about
locationplaats, locationplaats, locationplaats.
38
137999
3940
Blijkt dat het altijd gaat over
locatie, locatie, locatie.
02:33
(LaughterGelach)
39
141963
1123
(Gelach)
02:35
So we need a firebrand truckvrachtauto
to get to the right locationplaats.
40
143110
4191
Dus hebben we een brandweerwagen nodig
om de juiste plaats te bereiken.
02:40
And I'm here to tell you
that nanoparticlesnanodeeltjes are the firebrand truckstrucks.
41
148403
4574
Ik kom jullie vertellen dat nanodeeltjes
de brandweerwagens zijn.
02:45
We can loadladen cancerkanker drugsdrugs
insidebinnen nanoparticlesnanodeeltjes,
42
153323
4082
We kunnen kankermedicijnen
in nanodeeltjes steken,
02:49
and nanoparticlesnanodeeltjes
can functionfunctie as the carriercarrier
43
157429
3650
en nanodeeltjes kunnen fungeren als drager
02:53
and necessarynoodzakelijk equipmentuitrusting
44
161103
1881
en benodigde apparatuur
02:55
to bringbrengen the cancerkanker drugsdrugs
to the hearthart- of the tumortumor.
45
163008
3753
om de kankermedicijnen
in het hart van de tumor te brengen.
03:00
So what are nanoparticlesnanodeeltjes,
46
168315
1502
Wat zijn nanodeeltjes
03:01
and what does it really mean
to be nano-sizednano-sized?
47
169841
2767
en wat betekent het eigenlijk
om nano-groot te zijn?
03:05
Well, there are manyveel differentverschillend
typestypes of nanoparticlesnanodeeltjes
48
173664
3373
Er zijn veel verschillende
soorten nanodeeltjes
gemaakt van verschillende materialen,
03:09
madegemaakt out of variousdivers materialsmaterialen,
49
177061
1675
03:10
suchzodanig as metal-basedmetaal gebaseerde nanoparticlesnanodeeltjes
50
178760
3373
zoals op metaal gebaseerde nanodeeltjes
03:14
or fat-basedFat-based nanoparticlesnanodeeltjes.
51
182157
2372
of op vet gebaseerde nanodeeltjes.
Maar om echt te illustreren
03:17
But to really illustrateillustreren
what it meansmiddelen to be nano-sizednano-sized,
52
185309
3571
wat het betekent
om nano-afmetingen hebben,
03:20
I tooknam one of my hairhaar- strandsstrengen
53
188904
2754
nam ik een van mijn haren
03:23
and placedgeplaatst it underonder the microscopeMicroscoop.
54
191682
1967
en legde ze onder de microscoop.
03:26
Now, I have very thindun hairhaar-,
55
194094
1468
Nu heb ik zeer dun haar,
03:27
so my hairhaar- is approximatelyongeveer
40,000 nanometersnanometer in diameterdiameter.
56
195586
5186
mijn haar is ongeveer
40.000 nanometer in diameter.
03:33
So this meansmiddelen, if we take
400 of our nanoparticlesnanodeeltjes
57
201283
2985
Dat betekent dat als we 400 nanodeeltjes
03:36
and we stackstack them on toptop of eachelk other,
58
204292
2968
op elkaar stapelen,
03:39
we get the thicknessdikte
of a singlesingle hairhaar- strandstrand.
59
207284
3571
we de dikte van een haar krijgen.
03:43
I leadlood a nanoparticlenanoparticle laboratorylaboratorium
to fightstrijd cancerkanker and other diseasesziekten
60
211577
5595
Ik leid een nanodeeltjeslaboratorium
om kanker en andere ziekten te bestrijden
03:49
at MayoMayo ClinicKliniek here in JacksonvilleJacksonville.
61
217196
2400
in de Mayo Clinic hier in Jacksonville.
03:52
And at MayoMayo ClinicKliniek,
62
220228
1166
In de Mayo Clinic
03:53
we really have the toolsgereedschap
to make a differenceverschil for patientspatiënten,
63
221418
3703
hebben we echt de middelen
om een verschil te maken voor de patiënten
03:57
thanksbedankt to the generousgenereus donationsdonaties
and grantssubsidies to fundfonds our researchOnderzoek.
64
225145
4833
dankzij de gulle giften
en subsidies die
ons onderzoek financieren.
04:03
And so, how do these nanoparticlesnanodeeltjes
managebeheren to transportvervoer- cancerkanker drugsdrugs
65
231574
4407
Maar hoe slagen deze nanodeeltjes nu erin
om geneesmiddelen tegen kanker
te vervoeren naar de tumor?
04:08
to the tumortumor?
66
236005
1150
04:09
Well, they have an extensiveuitgebreide toolboxwerkset.
67
237807
2944
Nou, ze hebben een
uitgebreide gereedschapskist.
04:13
CancerKanker drugsdrugs withoutzonder nanoparticlesnanodeeltjes
are quicklysnel washedgewassen out of the bodylichaam
68
241982
4686
Kankergeneesmiddelen zonder nanodeeltjes
worden snel uit het lichaam weggespoeld
04:18
throughdoor the kidneysnieren
69
246692
1165
door de nieren
04:19
because they're so smallklein.
70
247881
1945
omdat ze zo klein zijn.
04:21
So it's like waterwater going throughdoor a sievezeef.
71
249850
2152
Net als water dat door een zeef loopt.
04:24
And so they don't really have time
to reachberijk the tumortumor.
72
252628
3142
Ze hebben daarom niet echt de tijd
om de tumor te bereiken.
04:27
Here we see an illustrationillustratie of this.
73
255794
2228
Hier zien we er een illustratie van.
04:30
We have the firefightersbrandweerlieden,
the cancerkanker drugsdrugs.
74
258046
2206
We hebben de brandweerlieden,
de kankermedicijnen.
04:32
They're circulatingcirculerende in the bloodbloed,
75
260276
2111
Ze circuleren in het bloed,
04:34
but they're quicklysnel
washedgewassen out of the bodylichaam
76
262411
2023
maar ze worden snel
uit het lichaam gewassen
04:36
and they don't really endeinde up
insidebinnen the tumortumor.
77
264458
3134
en geraken niet echt in de tumor.
04:40
But if we put these cancerkanker drugsdrugs
insidebinnen nanoparticlesnanodeeltjes,
78
268450
4627
Maar als we de geneesmiddelen
tegen kanker in nanodeeltjes steken,
worden ze niet uitgespoeld
door het lichaam,
04:45
they will not get washedgewassen out by the bodylichaam
79
273101
2087
04:47
because the nanoparticlesnanodeeltjes are too biggroot.
80
275212
2317
omdat de nanodeeltjes te groot zijn.
04:49
And they will continuevoortzetten
to circulatecirculeren in the bloodbloed,
81
277553
3178
Ze zullen blijven circuleren in het bloed,
04:52
givinggeven them more time to find the tumortumor.
82
280755
2930
waardoor ze meer tijd hebben
om de tumor te vinden.
04:56
And here we see the cancerkanker drugdrug,
the firefightersbrandweerlieden,
83
284252
2571
Hier zien we het kankermedicijn,
de brandweer,
04:58
insidebinnen the firebrand truckvrachtauto, the nanoparticlesnanodeeltjes.
84
286847
3442
in de brandweerwagen, de nanodeeltjes.
05:02
They're circulatingcirculerende in the bloodbloed,
85
290313
1675
Ze circuleren in het bloed
05:04
they don't get washedgewassen out
86
292012
1936
en worden niet uitgewassen,
05:05
and they actuallywerkelijk endeinde up
reachingbereiken the tumortumor.
87
293972
3166
zodat ze uiteindelijk de tumor bereiken.
05:11
And so what other toolsgereedschap
do nanoparticlesnanodeeltjes have?
88
299480
2619
Welke andere instrumenten
hebben de nanodeeltjes nog?
05:14
Well, they can protectbeschermen cancerkanker drugsdrugs
from gettingkrijgen destroyedvernietigd insidebinnen the bodylichaam.
89
302785
4949
Ze kunnen kankermedicijnen beschermen
tegen vernietiging in het lichaam.
05:20
There are certainzeker very importantbelangrijk
but sensitivegevoelig drugsdrugs
90
308293
3760
Er bestaan enkele zeer belangrijke
maar gevoelige medicijnen
05:24
that are easilygemakkelijk degradedgedegradeerd
by enzymesenzymen in the bloodbloed.
91
312077
3238
die gemakkelijk worden afgebroken
door enzymen in het bloed.
05:27
So unlesstenzij they have
this nanoparticlenanoparticle protectionbescherming,
92
315339
3286
Zonder deze nanodeeltjesbescherming
05:30
they will not be ablein staat to functionfunctie.
93
318649
2285
zullen ze niet kunnen functioneren.
Een ander nanodeeltjeshulpmiddel
zijn de oppervlakte-uitsteeksels
05:34
AnotherEen ander nanoparticlenanoparticle toolgereedschap
are these surfaceoppervlak extensionsextensies
94
322362
3001
05:37
that are like tinyklein handshanden with fingersvingers
that grabgrijpen on to the tumortumor
95
325387
5119
die als kleine handen met vingers
naar de tumor grijpen
05:42
and fitpassen exactlyprecies ontonaar it,
96
330530
1587
en er precies op passen,
05:44
so that when the nanoparticlesnanodeeltjes
are circulatingcirculerende,
97
332141
2285
zodat de rondcirkelende nanodeeltjes
05:46
they can attachhechten ontonaar the cancerkanker cellscellen,
98
334450
2556
zich kunnen vastzetten op de kankercellen
05:49
buyingbuying the cancerkanker drugsdrugs
more time to do theirhun jobbaan.
99
337030
3561
en de kankermedicijnen
meer tijd geven om hun werk te doen.
Dit zijn slechts enkele
van de vele instrumenten
05:53
And these are just some of the manyveel toolsgereedschap
that nanoparticlesnanodeeltjes can have.
100
341887
4136
die nanodeeltjes kunnen hebben.
05:58
And todayvandaag,
101
346585
1175
Vandaag hebben we
05:59
we have more than 10 clinicallyklinisch approvedaangenomen
nanoparticlesnanodeeltjes for cancerkanker
102
347784
4190
meer dan 10 klinisch goedgekeurde
nanodeeltjes voor kanker
06:03
that are givengegeven to patientspatiënten
all over the worldwereld-.
103
351998
3166
die aan patiënten
over de hele wereld worden gegeven.
06:08
YetNog, we have patientspatiënten,
like RebeccaRebecca, who diedood gaan.
104
356069
4293
Toch zijn er patiënten,
zoals Rebecca, die sterven.
06:13
So what are the majorgroot
challengesuitdagingen and limitationsbeperkingen
105
361362
3913
Wat zijn dan de belangrijkste
uitdagingen en beperkingen
06:17
with currentlymomenteel approvedaangenomen nanoparticlesnanodeeltjes?
106
365299
2789
met de huidige goedgekeurde nanodeeltjes?
06:21
Well, a majorgroot challengeuitdaging is the liverlever,
107
369501
3437
Een belangrijke uitdaging is de lever,
06:24
because the liverlever is the body'slichaamseigen
filtrationfiltratie systemsysteem,
108
372962
3071
omdat de lever het filtersysteem
van het lichaam is
06:28
and the liverlever recognizesherkent
and destroysvernietigt foreignbuitenlands objectsvoorwerpen,
109
376057
3598
en de lever vreemde dingen
herkent en vernietigt,
06:31
suchzodanig as virusesvirussen, bacteriabacterie
and alsoook nanoparticlesnanodeeltjes.
110
379679
4052
zoals virussen, bacteriën
en ook nanodeeltjes.
06:36
And the immuneimmuun cellscellen in the liverlever
eateten the nanoparticlesnanodeeltjes,
111
384231
3349
De immuuncellen in de lever
eten de nanodeeltjes op
06:39
preventingvoorkomen them from reachingbereiken the tumortumor.
112
387604
3465
en beletten dat ze de tumor bereiken.
06:45
And here we see an illustrationillustratie
where the kidneynier is no longerlanger a problemprobleem,
113
393367
3769
Hier zien we een afbeelding
waar de nier niet langer een probleem is,
06:49
but these firebrand truckstrucks, the nanoparticlesnanodeeltjes,
114
397160
2420
maar deze brandweerwagens,
de nanodeeltjes,
06:51
get stuckgeplakt in the liverlever
115
399604
1663
vast komen te zitten in de lever,
06:53
and, actuallywerkelijk, lessminder of them
endeinde up reachingbereiken the tumortumor.
116
401291
4410
waardoor er minder de tumor bereiken.
06:59
So a futuretoekomst strategystrategie
to improveverbeteren nanoparticlesnanodeeltjes
117
407164
3298
Een toekomstige strategie
om nanodeeltjes te verbeteren,
07:02
is to temporarilytijdelijk disarmontwapenen
the immuneimmuun cellscellen in the liverlever.
118
410486
4222
is het tijdelijk uitschakelen
van de immuuncellen in de lever.
07:07
So how do we disarmontwapenen these cellscellen?
119
415399
2133
Hoe kunnen we deze cellen ontwapenen?
07:09
Well, we lookedkeek at drugsdrugs
that were alreadynu al clinicallyklinisch approvedaangenomen
120
417883
3632
We keken naar geneesmiddelen
die reeds klinisch goedgekeurd waren
07:13
for other indicationsaanduidingen
121
421539
1856
voor andere indicaties,
07:15
to see if any of them
could stop the immuneimmuun cellscellen
122
423419
2777
om te zien of een daarvan
de immuuncellen kon verhinderen
07:18
from eatingaan het eten the nanoparticlesnanodeeltjes.
123
426220
2595
om de nanodeeltjes op te eten.
07:21
And unexpectedlyonverwacht,
in one of our preclinicalpreklinische studiesstudies,
124
429776
4166
En onverwacht vonden we
in een van onze preklinische studies
07:25
we foundgevonden that a 70-year-old-jaar oud malariamalaria- drugdrug
125
433966
4138
dat een 70 jaar oud malariamedicijn
07:30
was ablein staat to stop the immuneimmuun cellscellen
from internalizinginternaliserende the nanoparticlesnanodeeltjes
126
438128
4830
de immuuncellen kon stoppen
met het opslorpen van de nanodeeltjes,
07:34
so that they could escapeontsnappen the liverlever
127
442982
2230
zodat ze uit de lever konden ontsnappen
07:37
and continuevoortzetten theirhun journeyreis
to theirhun goaldoel, the tumortumor.
128
445236
3960
en hun reis voortzetten
naar hun doel, de tumor.
07:42
And here we see the illustrationillustratie
of blockingblokkeren the liverlever.
129
450538
3151
Hier zien we de afbeelding
van het blokkeren van de lever.
07:45
The nanoparticlesnanodeeltjes don't go there,
130
453713
1833
De nanodeeltjes gaan daar niet heen
07:47
and they insteadin plaats daarvan endeinde up in the tumortumor.
131
455570
2627
en komen in plaats daarvan in de tumor.
07:51
So, sometimessoms, unexpectedniet verwacht connectionsverbindingen
are madegemaakt in sciencewetenschap
132
459141
4690
Soms worden onverwachte verbanden
gelegd in de wetenschap
07:55
that leadlood to newnieuwe solutionsoplossingen.
133
463855
2277
die leiden tot nieuwe oplossingen.
07:59
AnotherEen ander strategystrategie
for preventingvoorkomen nanoparticlesnanodeeltjes
134
467919
3711
Een andere strategie
om te voorkomen dat nanodeeltjes
08:03
from gettingkrijgen stuckgeplakt in the liverlever
135
471654
2542
vast komen te zitten in de lever,
08:06
is to use the body'slichaamseigen owneigen nanoparticlesnanodeeltjes.
136
474220
3230
is lichaamseigen nanodeeltjes gebruiken.
08:09
Yes -- surpriseverrassing, surpriseverrassing.
137
477474
1468
Ja -- surprise, surprise.
08:10
You, and you and you, and all of us
have a lot of nanoparticlesnanodeeltjes
138
478966
5107
Jij, en jij, en jij, en ieder van ons
hebben veel nanodeeltjes
08:16
circulatingcirculerende in our bodieslichamen.
139
484097
1867
die circuleren in ons lichaam.
08:18
And because they're partdeel of our bodieslichamen,
140
486434
2635
Omdat ze deel uitmaken van ons lichaam,
08:21
the liverlever is lessminder likelywaarschijnlijk
to labeletiket them as foreignbuitenlands.
141
489093
4177
zal de lever ze minder waarschijnlijk
als vreemd bestempelen.
08:26
And these biologicalbiologisch nanoparticlesnanodeeltjes
can be foundgevonden in the salivaspeeksel,
142
494998
3714
Deze biologische nanodeeltjes
kunnen worden gevonden in speeksel,
08:30
in the bloodbloed, in the urineurine,
in pancreaticalvleesklier juicesap.
143
498736
3222
in bloed, in urine, in pancreassap.
08:33
And we can collectverzamelen them from the bodylichaam
144
501982
1993
We kunnen ze verzamelen uit het lichaam
08:35
and use them as firebrand truckstrucks
for cancerkanker drugsdrugs.
145
503999
4092
en ze als brandweerwagens
voor kankermedicijnen gebruiken.
08:40
And in this casegeval,
146
508855
1238
In dit geval
08:42
the immuneimmuun cellscellen in the liverlever
are lessminder likelywaarschijnlijk to eateten
147
510117
3199
hebben de immuuncellen
in de lever minder kans
08:45
the biologicalbiologisch nanoparticlesnanodeeltjes.
148
513340
1949
om die biologische
nanodeeltjes op te eten.
08:47
So we're usinggebruik makend van
a Trojan-horse-basedTrojan-Horse-based conceptconcept
149
515691
2928
Met behulp van een Trojaans-paardstrategie
08:50
to fooldwaas the liverlever.
150
518643
1587
misleiden we de lever.
08:52
And here we see
the biologicalbiologisch nanoparticlesnanodeeltjes
151
520921
2357
Hier zien we de biologische nanodeeltjes
08:55
circulatingcirculerende in the bloodbloed.
152
523302
1579
circuleren in het bloed.
08:56
They don't get recognizederkend by the liverlever,
153
524905
2396
Ze worden niet herkend door de lever,
08:59
and they endeinde up in the tumortumor.
154
527325
2164
en komen in de tumor.
09:02
And in the futuretoekomst,
155
530413
1436
In de toekomst
09:03
we want to exploitexploiteren
nature'snatuur owneigen nanoparticlesnanodeeltjes
156
531873
3523
willen we die natuurlijke
nanodeeltjes exploiteren
09:07
for cancerkanker drugdrug deliverylevering,
157
535420
2073
voor het afleveren van kankermedicijn
09:10
to reduceverminderen sidekant effectsbijwerkingen and savebesparen liveslevens
158
538387
2936
om bijwerkingen te verminderen
en levens te redden
09:13
by preventingvoorkomen the cancerkanker drugsdrugs
from beingwezen in the wrongfout locationplaats.
159
541347
4920
door te voorkomen dat de kankermedicijnen
op de verkeerde locatie terechtkomen.
09:19
HoweverEchter, a majorgroot problemprobleem has been:
160
547761
2191
Er was echter een groot probleem:
09:21
How do we isolateisoleren these biologicalbiologisch
nanoparticlesnanodeeltjes in largegroot quantitieshoeveelheden
161
549976
5937
hoe kunnen we deze biologische
nanodeeltjes massaal isoleren
09:27
withoutzonder damagingschadelijk them?
162
555937
1587
zonder ze te beschadigen?
Mijn lab heeft een efficiënte methode
ontwikkeld om dat te doen.
09:30
My lablaboratorium has developedontwikkelde
an efficientdoeltreffend methodmethode for doing this.
163
558915
2872
09:33
We can processwerkwijze largegroot quantitieshoeveelheden
of liquidsvloeistoffen from the bodylichaam
164
561811
4437
We kunnen grote hoeveelheden
lichaamsvloeistoffen verwerken
09:38
to produceproduceren a highlyzeer concentratedgeconcentreerd,
high-qualityhoge kwaliteit formulationformulering
165
566272
4785
om een sterk geconcentreerde,
hoogwaardige vorm
09:43
of biologicalbiologisch nanoparticlesnanodeeltjes.
166
571081
1956
van biologische nanodeeltjes
te produceren.
09:46
And these nanoparticlesnanodeeltjes
are not yetnog in clinicalklinisch use,
167
574136
4143
Deze nanodeeltjes
zijn nog niet in klinisch gebruik,
09:50
because it takes an averagegemiddelde of 12 yearsjaar
168
578303
3012
want het duurt gemiddeld 12 jaar
09:53
to get something from the lablaboratorium
169
581339
2436
voordat iets van het lab
09:55
to your medicinegeneeskunde cabinetkabinet.
170
583799
2094
in je medicijnkastje belandt.
10:00
And this is the typetype of challengeuitdaging
that requiresvereist teamworkteamwork
171
588093
4601
Dit is het soort uitdaging
dat teamwerk vereist
10:04
from scientistswetenschappers and physiciansartsen,
172
592718
3240
van wetenschappers en artsen
10:07
who dedicatewijden theirhun liveslevens to this battlestrijd.
173
595982
2928
die hun leven wijden aan deze strijd.
10:12
And we keep going,
thanksbedankt to inspirationinspiratie from patientspatiënten.
174
600149
4732
We blijven doorgaan
dankzij de inspiratie van patiënten.
10:17
And I believe that if we keep workingwerkend
on these nanomedicinesnanogeneesmiddelen,
175
605532
4159
Ik geloof dat als we op deze
nanogeneesmiddelen blijven werken,
10:21
we will be ablein staat to reduceverminderen harmkwaad
to healthygezond organsorganen,
176
609715
3822
we de schade aan gezonde organen
kunnen beperken,
de kwaliteit van het leven
kunnen verbeteren
10:25
improveverbeteren qualitykwaliteit of life
177
613561
1746
10:27
and savebesparen futuretoekomst patientspatiënten.
178
615331
2452
en toekomstige patiënten kunnen redden.
10:32
I like to imaginestel je voor
179
620363
2230
Ik stel me voor
10:34
that if these treatmentsbehandelingen
had been availablebeschikbaar for RebeccaRebecca,
180
622617
5128
dat als deze behandelingen
voor Rebecca beschikbaar waren,
10:39
that call from her
181
627769
1992
dat telefoontje van haar
10:41
could have been an invitationuitnodiging
182
629785
1638
een uitnodiging had kunnen zijn
10:44
not to her funeralbegrafenis,
183
632516
1666
niet voor haar begrafenis,
10:46
but her weddingbruiloft.
184
634206
1166
maar voor haar huwelijk.
10:47
Thank you.
185
635396
1365
Dank je.
10:48
(ApplauseApplaus)
186
636785
3235
(Applaus)
Translated by Rik Delaet
Reviewed by Peter Van de Ven

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Joy Wolfram - Nanotechnologist
Joy Wolfram leads a nanomedicine research lab with the goal of developing innovative nanoparticles that bring the next generation of treatments directly to the clinic.

Why you should listen

Dr. Joy Wolfram has designed many preclinical nanoparticles for treating cancer and other life-threatening diseases, and has authored more than 50 publications in the past five years. She is the director of the Nanomedicine and Extracellular Vesicles Laboratory at Mayo Clinic in Jacksonville, Florida, and holds affiliate faculty positions at the Houston Methodist Hospital, the University of North Florida and the Chinese Academy of Sciences. She is a board member and scientific advisor of several companies around the world with a cumulative customer base of more than 18 million.

Wolfram's mission is to inspire and support underrepresented minorities in science. She is actively involved in community outreach and scientific education, including serving as the chair of an education and outreach working group of the National Cancer Institute in the United States. She was included in the Amgen Scholars "ten to watch" list, which highlights the best and brightest up-and-comers in science and medicine across 42 countries.

A native of Finland, Wolfram was selected as one of 12 internationally accomplished Finns, alongside Nobel laureates. She was also listed on the Forbes "30 under 30" in healthcare in 2019. Additionally, she is part of the Global Young Academy, which represents 83 countries and is limited to 200 members who are selected based on scientific excellence and commitment to service.

More profile about the speaker
Joy Wolfram | Speaker | TED.com