ABOUT THE SPEAKER
George Monbiot - Rewilding campaigner
As George Monbiot puts it: "I spend my life looking for ways to untangle the terrible mess we’ve got ourselves into."

Why you should listen

As a young man, George Monbiot spent six years working as an investigative journalist in West Papua, Brazil and East Africa, during which time he was shot at, shipwrecked, beaten up, stung into a poisoned coma by hornets, became lost for days in a rainforest, where he ate rats and insects to avert starvation and was (incorrectly) pronounced clinically dead in a hospital in northern Kenya. Today, he leads a less adventurous life as an author, columnist for the Guardian newspaper and environmental campaigner. Among his books and projects are Feral: Rewilding the Land, the Sea and Human Life; The Age of Consent and Heat: How to Stop the Planet from Burning, as well as the concept album Breaking the Spell of Loneliness. His latest book is Out of the Wreckage: A New Politics for an Age of Crisis. He has made a number of viral videos. One of them, How Wolves Change Rivers, has been watched 30m times on YouTube. 

More profile about the speaker
George Monbiot | Speaker | TED.com
TEDSummit 2019

George Monbiot: The new political story that could change everything

George Monbiot: Het nieuwe politieke verhaal dat alles kan veranderen

Filmed:
2,187,433 views

Om uit de chaos te geraken waarin we ons bevinden, hebben we een nieuw verhaal nodig dat het heden verklaart en de toekomst aanstuurt, zegt auteur George Monbiot. Op basis van bevindingen uit de psychologie, neurowetenschappen en evolutionaire biologie biedt hij een nieuwe visie voor een samenleving die is opgebouwd rond ons fundamentele vermogen voor altruïsme en samenwerking. Deze aanstekelijk optimistische talk zal je opnieuw doen nadenken over de mogelijkheden voor onze gezamenlijke toekomst.
- Rewilding campaigner
As George Monbiot puts it: "I spend my life looking for ways to untangle the terrible mess we’ve got ourselves into." Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Do you feel trappedgevangen
0
958
1685
Voel je je gevangen
00:14
in a brokengebroken economiceconomisch modelmodel-?
1
2667
2392
in een kapot economisch model?
00:17
A modelmodel- that's trashingtrashing the livingleven worldwereld-
2
5083
2643
Een model dat de levende wereld vertrapt
00:19
and threatensbedreigt the liveslevens
of our descendantsnakomelingen?
3
7750
3976
en de levens bedreigt
van onze nakomelingen?
00:23
A modelmodel- that excludesSluit billionsmiljarden of people
4
11750
3934
Een model dat miljarden mensen uitsluit
00:27
while makingmaking a handfulhandvol unimaginablyonvoorstelbaar richrijk?
5
15708
3976
terwijl het een enkeling
onvoorstelbaar rijk maakt?
00:31
That sortssoorten us into winnerswinnaars and losersverliezers,
6
19708
3143
Dat ons opdeelt
in winnaars en verliezers
00:34
and then blameswijt the losersverliezers
for theirhun misfortunepech?
7
22875
4518
en dan de verliezers
hun tegenslag verwijt?
00:39
WelcomeWelkom to neoliberalismNeoliberalisme,
8
27417
2559
Welkom bij het neoliberalisme,
00:42
the zombieZombie doctrineleer
that never seemslijkt to diedood gaan,
9
30000
3476
de zombie-doctrine
die nooit lijkt te sterven,
00:45
howeverechter comprehensivelyuitgebreid it is discreditedin diskrediet.
10
33500
3851
hoezeer ze ook in diskrediet is gebracht.
00:49
Now you mightmacht have imaginedingebeeld
that the financialfinancieel crisiscrisis of 2008
11
37375
5518
Nu had je kunnen denken
dat de financiële crisis van 2008
00:54
would have led to the collapseineenstorting
of neoliberalismNeoliberalisme.
12
42917
3017
het neoliberalisme
zou hebben doen ineenstorten.
00:57
After all, it exposedblootgesteld
its centralcentraal featuresKenmerken,
13
45958
3560
Ze had toch de centrale
kenmerken ervan blootgelegd,
01:01
whichwelke were deregulatingderegulering
businessbedrijf and financefinanciën,
14
49542
4726
namelijk het dereguleren van
het zakenleven en de financiële wereld,
01:06
tearinghet scheuren down publicopenbaar protectionsbescherming,
15
54292
2517
de afbraak van sociale buffers,
01:08
throwinghet werpen us into extremeextreem
competitionwedstrijd with eachelk other,
16
56833
3143
en het stimuleren van
extreme onderlinge concurrentie.
01:12
as, well, just a little bitbeetje flawedgebrekkig.
17
60000
3643
Een ieder zag nu zijn gebreken.
01:15
And intellectuallyintellectueel, it did collapseineenstorting.
18
63667
3208
Intellectueel ging het
ook inderdaad onderuit.
01:19
But still, it dominatesdomineert our liveslevens.
19
67792
4351
Maar toch domineert het ons leven.
01:24
Why?
20
72167
1809
Waarom?
01:26
Well, I believe the answerantwoord
is that we have not yetnog producedgeproduceerd
21
74000
4143
Ik denk dat we nog
geen nieuw verhaal vonden
01:30
a newnieuwe storyverhaal with whichwelke to replacevervangen it.
22
78167
3750
om het te vervangen.
01:35
StoriesVerhalen are the meansmiddelen
by whichwelke we navigatenavigeren the worldwereld-.
23
83125
4018
Met verhalen navigeren we de wereld.
01:39
They allowtoestaan us to interpretinterpreteren
its complexcomplex and contradictorytegenstrijdige signalssignalen.
24
87167
4934
Ze stellen ons in staat
complexe en tegenstrijdige
signalen te interpreteren.
01:44
When we want to make sensezin of something,
25
92125
3684
Als we de zin van iets willen snappen,
01:47
the sensezin we seekzoeken is not scientificwetenschappelijk sensezin
26
95833
4226
zoeken we geen wetenschappelijke uitleg,
maar wel trouw aan een verhaal.
01:52
but narrativeverhaal fidelitytrouw.
27
100083
2893
01:55
Does what we are hearinggehoor reflectreflecteren the way
28
103000
3184
Weerspiegelt wat we horen
01:58
that we expectverwachten humansmensen
and the worldwereld- to behavezich gedragen?
29
106208
4143
de manier waarop wij verwachten
dat de mens en de wereld zich gedragen?
02:02
Does it hanghangen togethersamen?
30
110375
2101
Is het samenhangend?
02:04
Does it progressvooruitgang
31
112500
1643
Gaat het vooruit
02:06
as a storyverhaal should progressvooruitgang?
32
114167
2750
zoals een verhaal moet vooruitgaan?
02:10
Now, we are creaturesschepsels of narrativeverhaal,
33
118458
3060
We zijn wezens van het verhaal
02:13
and a stringdraad of factsfeiten and figuresfiguren,
howeverechter importantbelangrijk factsfeiten and figuresfiguren are --
34
121542
6017
en een reeks feiten en cijfers,
hoe belangrijk die ook zijn --
02:19
and, you know, I'm an empiricistempirische,
I believe in factsfeiten and figuresfiguren --
35
127583
3185
ik ben een empirist,
ik geloof in feiten en cijfers --
02:22
but those factsfeiten and figuresfiguren have no powermacht
to displaceverdringen a persuasiveovertuigend storyverhaal.
36
130792
6208
maar feiten en cijfers staan machteloos
tegenover een overtuigend verhaal.
02:29
The only thing that can replacevervangen a storyverhaal
37
137833
3125
Het enige dat een verhaal kan vervangen...
... is een verhaal.
02:34
is a storyverhaal.
38
142583
1685
02:36
You cannotkan niet take away someone'siemands storyverhaal
39
144292
2476
Je kunt iemands verhaal niet wegnemen
02:38
withoutzonder givinggeven them a newnieuwe one.
40
146792
3059
zonder hen een nieuw verhaal te geven.
02:41
And it's not just storiesverhalen in generalalgemeen
that we are attunedafgestemd to,
41
149875
4434
Het zijn niet de verhalen in het algemeen
die ons aanspreken,
02:46
but particularbijzonder narrativeverhaal structuresstructuren.
42
154333
3518
maar wel bepaalde narratieve structuren.
02:49
There are a numberaantal of basicbasis- plotspercelen
that we use again and again,
43
157875
5393
Er zijn een aantal basisplots
die we opnieuw en opnieuw gebruiken,
02:55
and in politicspolitiek there is one basicbasis- plotplot
44
163292
4601
en in de politiek
is er een fundamenteel plot
02:59
whichwelke turnsbochten out to be
tremendouslyenorm powerfulkrachtig,
45
167917
4184
dat enorm krachtig blijkt te zijn.
03:04
and I call this "the restorationrestauratie storyverhaal."
46
172125
2958
Ik noem dat ‘het restauratieverhaal’.
03:08
It goesgaat as followsvolgt.
47
176000
1333
Het gaat als volgt.
03:11
DisorderStoornis afflictstreft the landland-,
48
179000
2518
Onheil in het land!
03:13
causedveroorzaakt by powerfulkrachtig and nefarioussnode forceskrachten
49
181542
3684
Veroorzaakt door machtige, snode krachten
03:17
workingwerkend againsttegen the interestsbelangen of humanityde mensheid.
50
185250
2934
tegen de belangen van de mensheid.
03:20
But the heroheld will revoltopstand
againsttegen this disorderwanorde,
51
188208
3893
Maar de held zal in opstand komen
tegen deze wanorde,
03:24
fightstrijd those powerfulkrachtig forceskrachten,
52
192125
2143
die machtige krachten bevechten,
03:26
againsttegen the oddskansen overthrowomver them
53
194292
2726
hen tegen de verwachtingen in
ten val te brengen
03:29
and restoreherstellen harmonyharmonie to the landland-.
54
197042
3041
en de harmonie in het land herstellen.
03:33
You've heardgehoord this storyverhaal before.
55
201167
1791
Je hebt dit verhaal eerder gehoord.
03:35
It's the BibleBijbel storyverhaal.
56
203750
1601
Het is het verhaal uit de Bijbel.
03:37
It's the "HarryHarry PotterPotter" storyverhaal.
57
205375
2101
Het is het ‘Harry Potter’-verhaal.
03:39
It's the "LordLord of the RingsRingen" storyverhaal.
58
207500
2476
Het is het ‘Lord of the Rings’-verhaal.
03:42
It's the "NarniaNarnia" storyverhaal.
59
210000
1833
Het is het ‘Narnia’-verhaal.
03:44
But it's alsoook the storyverhaal
60
212583
2393
Maar het is ook het verhaal
03:47
that has accompaniedbegeleid almostbijna everyelk
politicalpolitiek and religiousreligieus transformationtransformatie
61
215000
5351
van bijna elke politieke
en religieuze transformatie
03:52
going back millenniamillennia.
62
220375
1726
van de voorbije millennia.
03:54
In factfeit, we could go as farver as to say
63
222125
2768
In feite kun je zelfs beweren
03:56
that withoutzonder a powerfulkrachtig
newnieuwe restorationrestauratie storyverhaal,
64
224917
5184
dat zonder een krachtig
nieuw restauratieverhaal
04:02
a politicalpolitiek and religiousreligieus transformationtransformatie
65
230125
2934
een politieke en religieuze transformatie
wellicht onmogelijk is.
04:05
mightmacht not be ablein staat to happengebeuren.
66
233083
1709
04:07
It's that importantbelangrijk.
67
235625
1500
Zo belangrijk is het.
04:10
After laissez-faireLaissez-faire economicseconomie
triggeredveroorzaakt the Great DepressionDepressie,
68
238250
4934
Nadat de laissez-faire-economie
tot de Grote Depressie leidde,
04:15
JohnJohn MaynardMaynard KeynesKeynes
satza down to writeschrijven a newnieuwe economicseconomie,
69
243208
5435
schreef John Maynard Keynes
een nieuwe economie uit.
04:20
and what he did was to tell
a restorationrestauratie storyverhaal,
70
248667
3892
Hij vertelde een restauratieverhaal,
04:24
and it wentgegaan something like this.
71
252583
1667
en het ging ongeveer als volgt.
04:27
DisorderStoornis afflictstreft the landland-!
72
255750
2434
Onheil in het land!
04:30
(LaughterGelach)
73
258208
1268
(Gelach)
04:31
CausedVeroorzaakt by the powerfulkrachtig and nefarioussnode
forceskrachten of the economiceconomisch elitede elite,
74
259500
4684
Veroorzaakt door de krachtige en snode
krachten van de economische elite
04:36
whichwelke have capturedgevangen genomen the world's's werelds wealthrijkdom.
75
264208
2917
die beslag legde
op de rijkdom van de wereld.
04:39
But the heroheld of the storyverhaal,
76
267833
2351
Maar de held van het verhaal,
04:42
the enablinginschakelen statestaat, supportedondersteunde
by workingwerkend classklasse and middlemidden- classklasse people,
77
270208
5685
de helpende staat, gesteund
door de arbeiders en de middenklasse,
04:47
will contestwedstrijd that disorderwanorde,
78
275917
2059
zal die wanorde aanvechten.
04:50
will fightstrijd those powerfulkrachtig forceskrachten
by redistributingherverdeling wealthrijkdom,
79
278000
4559
Ze zullen deze macht bestrijden
door een herverdeling van rijkdom,
04:54
and throughdoor spendinguitgaven
publicopenbaar moneygeld on publicopenbaar goodsgoederen
80
282583
3685
door het besteden
van publiek geld aan publieke goederen
04:58
will generatevoortbrengen incomeinkomen and jobsjobs,
81
286292
3142
inkomsten en banen creëren,
05:01
restoringherstellen harmonyharmonie to the landland-.
82
289458
3643
en de harmonie in het land herstellen.
05:05
Now like all good restorationrestauratie storiesverhalen,
83
293125
2351
Zoals bij alle goede restauratieverhalen,
05:07
this one resonatedresoneerde
acrossaan de overkant the politicalpolitiek spectrumspectrum.
84
295500
3518
vond dit weerklank
door het hele politieke spectrum.
05:11
DemocratsDemocraten and RepublicansRepublikeinen,
laborarbeid and conservativesconservatieven,
85
299042
3892
Democraten en republikeinen,
labour en conservatieven,
05:14
left and right all becamewerd,
broadlyin grote lijnen, KeynesianKeynesiaanse.
86
302958
3709
links en rechts werden allen
in grote lijnen keynesiaans.
05:19
Then, when KeynesianismKeynesianisme ranrende into troublemoeite
87
307708
2518
Maar toen het keynesianisme
in de problemen geraakte
05:22
in the 1970s,
88
310250
2059
in de jaren zeventig,
05:24
the neoliberalsneoliberalen, people like
FriedrichFriedrich HayekHayek and MiltonMilton FriedmanFriedman,
89
312333
4351
kwamen neoliberalen, mensen zoals
Friedrich Hayek en Milton Friedman,
05:28
camekwam forwardvooruit with
theirhun newnieuwe restorationrestauratie storyverhaal,
90
316708
3351
op de proppen met
hun nieuwe restauratieverhaal,
05:32
and it wentgegaan something like this.
91
320083
1542
en het ging ongeveer als volgt.
05:34
You'llU zult never guessraden what's comingkomt eraan.
92
322917
1601
Je raadt nooit wat er gaat komen.
05:36
(LaughterGelach)
93
324542
1267
(Gelach)
05:37
DisorderStoornis afflictstreft the landland-!
94
325833
2810
Onheil in het land!
05:40
CausedVeroorzaakt by the powerfulkrachtig
and nefarioussnode forceskrachten
95
328667
4517
Veroorzaakt door de machtige
en snode krachten
05:45
of the overmightyovermachtige statestaat,
96
333208
2476
van de almachtige staat,
05:47
whosewaarvan collectivizinginvoeren tendenciestendensen
crushCrush freedomvrijheid and individualismindividualisme
97
335708
4726
wiens collectiviseringsneigingen
vrijheid, individualisme
en kansen onderdrukken.
05:52
and opportunitykans.
98
340458
1643
05:54
But the heroheld of the storyverhaal,
the entrepreneurondernemer,
99
342125
3184
Maar de held van het verhaal,
de ondernemer,
05:57
will fightstrijd those powerfulkrachtig forceskrachten,
100
345333
3268
zal deze machtige krachten bevechten,
06:00
rollrollen back the statestaat,
101
348625
1684
de staat ontmantelen
06:02
and throughdoor creatinghet creëren van
wealthrijkdom and opportunitykans,
102
350333
3268
en door het creëren van
rijkdom en kansen,
06:05
restoreherstellen harmonyharmonie to the landland-.
103
353625
3268
de harmonie herstellen in het land.
06:08
And that storyverhaal alsoook resonatedresoneerde
acrossaan de overkant the politicalpolitiek spectrumspectrum.
104
356917
4601
En ook dat verhaal resoneerde
het hele politieke spectrum.
06:13
RepublicansRepublikeinen and DemocratsDemocraten,
conservativesconservatieven and laborarbeid,
105
361542
3059
Republikeinen en democraten,
conservatieven en labour,
06:16
they all becamewerd, broadlyin grote lijnen, neoliberalneoliberale.
106
364625
3458
werden allen in grote lijnen neoliberalen.
06:22
OppositeTegenover storiesverhalen
107
370583
1584
Tegengestelde verhalen
06:25
with an identicalidentiek narrativeverhaal structurestructuur.
108
373333
3209
met een identieke verhaalstructuur.
06:29
Then, in 2008,
109
377917
2976
Dan, in 2008,
06:32
the neoliberalneoliberale storyverhaal fellviel apartdeel,
110
380917
2309
viel het neoliberale verhaal uit elkaar,
06:35
and its opponentstegenstanders camekwam forwardvooruit with ...
111
383250
2458
en kwamen de tegenstanders
naar voren met ...
06:41
nothing.
112
389083
1560
... niets.
06:42
No newnieuwe restorationrestauratie storyverhaal!
113
390667
2767
Geen nieuw restauratieverhaal!
06:45
The bestbeste they had to offeraanbod
was a watered-downafgezwakte neoliberalismNeoliberalisme
114
393458
3476
Het beste wat ze te bieden hadden
was een afgezwakt neoliberalisme
06:48
or a microwavedMagnetron KeynesianismKeynesianisme.
115
396958
2584
of een opgewarmd keynesianisme.
06:53
And that is why we're stuckgeplakt.
116
401125
3393
En daarom zitten we vast.
06:56
WithoutZonder that newnieuwe storyverhaal,
117
404542
2101
Zonder nieuw verhaal
06:58
we are stuckgeplakt with the oldoud failedmislukt storyverhaal
118
406667
3267
zitten we met het oude, mislukte verhaal
dat maar blijft falen.
07:01
that keepshoudt on failingtekortkoming.
119
409958
1667
07:04
DespairWanhoop is the statestaat we fallvallen into
120
412833
3643
We vervallen tot wanhoop
07:08
when our imaginationverbeelding failsmislukt.
121
416500
2976
wanneer onze verbeelding tekortschiet.
07:11
When we have no storyverhaal
that explainslegt uit the presentaanwezig
122
419500
4143
Zonder verhaal dat het heden verklaart
07:15
and describesbeschrijft the futuretoekomst,
123
423667
2392
en de toekomst beschrijft,
07:18
hopehoop evaporatesverdampt.
124
426083
2976
verdampt de hoop.
07:21
PoliticalPolitieke failuremislukking is at hearthart-
125
429083
2976
Politieke mislukking is in de grond
07:24
a failuremislukking of imaginationverbeelding.
126
432083
2792
een mislukking van de verbeelding.
07:27
WithoutZonder a restorationrestauratie storyverhaal
127
435792
3059
Zonder restauratieverhaal
07:30
that can tell us where we need to go,
128
438875
2893
dat ons vertelt waarheen,
07:33
nothing is going to changeverandering,
129
441792
2059
gaat er niets veranderen.
07:35
but with suchzodanig a restorationrestauratie storyverhaal,
130
443875
2809
Maar met zo'n restauratieverhaal
07:38
almostbijna everything can changeverandering.
131
446708
2875
kan bijna alles veranderen.
07:42
The storyverhaal we need to tell
132
450917
2726
Het verhaal dat wij moeten vertellen
07:45
is a storyverhaal whichwelke will appealin beroep gaan
to as widebreed a rangereeks of people as possiblemogelijk,
133
453667
3642
is een verhaal dat zoveel mogelijk
mensen zal aanspreken,
07:49
crossingkruispunt politicalpolitiek faultschuld lineslijnen.
134
457333
2476
over de politieke breuklijnen heen.
07:51
It should resonateresoneren
with deepdiep needsbehoefte aan and desiresverlangens.
135
459833
3560
Het moet resoneren
met diepe behoeften en verlangens.
07:55
It should be simpleeenvoudig and intelligiblebegrijpelijke,
136
463417
3184
Het moet eenvoudig en begrijpelijk zijn
07:58
and it should be groundedgeaard in realityrealiteit.
137
466625
2768
en in de realiteit geworteld.
08:01
Now, I admittoegeven that all of this soundsklanken
like a bitbeetje of a talllang orderbestellen.
138
469417
4333
Ik geef toe dat dit een hele opgave lijkt.
Maar ik geloof dat in de westerse landen
08:06
But I believe that in WesternWestern nationslanden,
139
474542
1851
08:08
there is actuallywerkelijk a storyverhaal like this
140
476417
3351
een verhaal als dit erop wacht
om verteld te worden.
08:11
waitingaan het wachten to be told.
141
479792
1333
08:14
Over the pastverleden fewweinig yearsjaar,
142
482833
1310
In de afgelopen jaren
08:16
there's been a fascinatingfascinerend
convergenceconvergentie of findingsbevindingen
143
484167
3434
is er al een fascinerende
convergentie van bevindingen
08:19
in severalverscheidene differentverschillend scienceswetenschappen,
144
487625
1643
in verschillende wetenschappen,
08:21
in psychologypsychologie and anthropologyantropologie
and neuroscienceneurowetenschappen and evolutionaryevolutionaire biologybiologie,
145
489292
5059
in de psychologie, de antropologie,
de neurowetenschappen
en de evolutionaire biologie,
08:26
and they all tell us
something prettymooi amazingverbazingwekkend:
146
494375
3684
en die vertellen ons iets nogal geweldigs:
08:30
that humanmenselijk beingswezens have got
this massivemassief capacitycapaciteit for altruismaltruïsme.
147
498083
5268
dat menselijke wezens
een enorme gave voor altruïsme hebben.
08:35
Sure, we all have a bitbeetje of selfishnessegoïsme
and greedhebzucht insidebinnen us,
148
503375
4018
Zeker, we hebben allemaal
een beetje egoïsme en hebzucht in ons,
08:39
but in mostmeest people,
those are not our dominantdominant valueswaarden.
149
507417
4333
maar bij de meeste mensen
zijn dat niet onze dominante waarden.
08:44
And we alsoook turnbeurt out to be
the supremeopperst cooperatorsmedewerkers.
150
512417
4226
En we blijken ook buitengewoon
te kunnen samenwerken.
08:48
We survivedoverleefd the AfricanAfrikaanse savannassavanne,
151
516667
2101
We overleefden de Afrikaanse savannes
08:50
despiteondanks beingwezen weakerzwakkere and slowertragere
than our predatorsroofdieren and mostmeest of our preyprooi,
152
518792
5601
ondanks het feit dat we
zwakker en langzamer waren
dan onze roofdieren
en de meeste van onze prooien,
08:56
by an amazingverbazingwekkend abilityvermogen
to engagebezighouden in mutualwederzijds aidsteun,
153
524417
5267
door een verbazingwekkend vermogen
tot wederzijdse hulp,
09:01
and that urgedrang to cooperatesamenwerken
has been hardwiredHardwired into our mindsgeesten
154
529708
5185
en die drang om samen te werken
zit in onze geest geëtst
09:06
throughdoor naturalnatuurlijk selectionselectie.
155
534917
2017
door de natuurlijke selectie.
09:08
These are the centralcentraal,
crucialbeslissend factsfeiten about humankindmensheid:
156
536958
4851
Dit zijn de centrale,
cruciale feiten over de mensheid:
09:13
our amazingverbazingwekkend altruismaltruïsme and cooperationsamenwerking.
157
541833
3792
ons geweldige altruïsme en samenwerking.
09:18
But something has goneweg horriblyverschrikkelijk wrongfout.
158
546708
3643
Maar er is iets vreselijk misgegaan.
09:22
DisorderStoornis afflictstreft the landland-.
159
550375
2226
Onheil in het land!
09:24
(LaughterGelach)
160
552625
2601
(Gelach)
09:27
Our good naturenatuur has been thwartedverijdeld
by severalverscheidene forceskrachten,
161
555250
3059
Onze goede natuur is gedwarsboomd
door verschillende krachten,
09:30
but I think the mostmeest powerfulkrachtig of them
is the dominantdominant politicalpolitiek narrativeverhaal
162
558333
4268
maar ik denk dat de meest krachtige ervan
het dominante politieke verhaal
09:34
of our timestijden,
163
562625
1726
van onze tijd is,
09:36
whichwelke tellsvertelt us that we should liveleven
in extremeextreem individualismindividualisme
164
564375
6268
dat ons vertelt dat we moeten leven
in extreem individualisme
09:42
and competitionwedstrijd with eachelk other.
165
570667
2517
en concurrentie met elkaar.
09:45
It pushesduwt us to fightstrijd eachelk other,
to fearangst and mistrustwantrouwen eachelk other.
166
573208
5601
Het dwingt ons om elkaar te bevechten,
te vrezen en te wantrouwen.
Het versplintert de samenleving.
09:50
It atomizesatomizes societymaatschappij.
167
578833
1685
09:52
It weakensverzwakt the socialsociaal bondsobligaties
that make our liveslevens worthwaard livingleven.
168
580542
5476
Het verzwakt de sociale banden
die ons leven de moeite waard maken.
09:58
And into that vacuumvacuüm
169
586042
2976
En in dat vacuüm
10:01
growgroeien these violentgewelddadig, intolerantintolerant forceskrachten.
170
589042
5101
groeien deze gewelddadige,
intolerante krachten.
We zijn een maatschappij van altruïsten,
10:06
We are a societymaatschappij of altruistsaltruists,
171
594167
2125
10:10
but we are governedgeregeerd by psychopathspsychopaten.
172
598042
2184
maar worden geregeerd door psychopaten.
10:12
(ApplauseApplaus)
173
600250
4417
(Applaus)
10:21
But it doesn't have to be like this.
174
609125
1851
Maar het hoeft niet zo te zijn.
10:23
It really doesn't,
175
611000
1309
Echt niet,
10:24
because we have this incredibleongelooflijk capacitycapaciteit
for togethernesssaamhorigheid and belongingtoebehoren,
176
612333
4435
want we hebben een ongelooflijk vermogen
tot saamhorigheid en verbondenheid
10:28
and by invokingberoep te doen op that capacitycapaciteit,
177
616792
1934
en met een beroep op die hoedanigheid
10:30
we can recoverherstellen those amazingverbazingwekkend
componentscomponenten of our humanityde mensheid:
178
618750
5143
kunnen we die fantastische onderdelen
van onze menselijkheid herstellen:
10:35
our altruismaltruïsme and cooperationsamenwerking.
179
623917
3142
ons altruïsme en onze samenwerking.
10:39
Where there is atomizationverneveling,
we can buildbouwen a thrivingbloeiende civicburgerlijk life
180
627083
5143
Waar er versplintering is, kunnen we
een bloeiend burgerlijk leven opbouwen
10:44
with a richrijk participatoryparticipatieve culturecultuur.
181
632250
2976
met een rijke participatieve cultuur.
10:47
Where we find ourselvesonszelf crushedverpletterd
betweentussen marketmarkt and statestaat,
182
635250
4059
Waar we geprangd zitten
tussen markt en staat,
10:51
we can buildbouwen an economicseconomie
that respectsopzichten bothbeide people and planetplaneet.
183
639333
5851
kunnen we een economie bouwen
die zowel mens als planeet respecteert.
10:57
And we can createcreëren this economicseconomie
around that great neglectedverwaarloosd spheregebied,
184
645208
5351
We kunnen deze economie creëren
rond dat grote verwaarloosde gebied:
de commons.
11:02
the commonsburgerij.
185
650583
1351
11:03
The commonsburgerij is neithernoch marketmarkt nornoch statestaat,
capitalismkapitalisme nornoch communismcommunisme,
186
651958
4435
De commons is noch markt, noch staat,
noch kapitalisme, noch communisme,
11:08
but it consistsbestaat of threedrie mainhoofd elementselementen:
187
656417
2392
maar het bestaat uit drie hoofdelementen:
11:10
a particularbijzonder resourcehulpbron;
188
658833
1851
een bepaalde hulpbron,
11:12
a particularbijzonder communitygemeenschap
that managesbeheert that resourcehulpbron;
189
660708
3185
een bepaalde gemeenschap
die deze hulpbron beheert
11:15
and the rulesreglement and negotiationsonderhandelingen
the communitygemeenschap developsontwikkelt to managebeheren it.
190
663917
5226
en de regels en onderhandelingen
die de gemeenschap ontwikkelt
om ze te beheren.
11:21
Think of communitygemeenschap broadbandbreedband
or communitygemeenschap energyenergie cooperativescoöperaties
191
669167
4267
Denk aan de breedbandgemeenschap
of de gemeenschap van energiecoöperanten
11:25
or the sharedgedeelde landland-
for growinggroeiend fruitfruit and vegetablesgroenten
192
673458
3185
of de gedeelde grond
voor de teelt van groenten en fruit
11:28
that in BritainGroot-Brittannië we call allotmentsvolkstuinen.
193
676667
2767
die we kennen als volkstuinen.
11:31
A commongemeenschappelijk can't be solduitverkocht,
it can't be givengegeven away,
194
679458
3018
Een common kan niet worden verkocht,
kan niet worden weggegeven,
11:34
and its benefitsvoordelen are sharedgedeelde equallyeven
amongtussen the membersleden of the communitygemeenschap.
195
682500
4583
en de voordelen ervan
worden gelijkelijk gedeeld
onder de leden van de gemeenschap.
11:40
Where we have been ignoredbuiten beschouwing gelaten and exploitedbenut,
196
688000
3643
Waar we werden genegeerd en geëxploiteerd,
kunnen we nu onze politiek doen herleven.
11:43
we can revivedoen herleven our politicspolitiek.
197
691667
1934
11:45
We can recoverherstellen democracydemocratie
from the people who have capturedgevangen genomen it.
198
693625
4518
We kunnen de democratie heroveren
van de mensen die ze ons afnamen.
11:50
We can use newnieuwe rulesreglement
and methodsmethoden of electionsverkiezingen
199
698167
3351
We kunnen nieuwe regels en methoden
van verkiezingen gaan gebruiken
11:53
to ensureervoor zorgen that financialfinancieel powermacht
never trumpstroeven democraticdemocratisch powermacht again.
200
701542
6142
om ervoor te zorgen dat financiële macht
democratische macht nooit meer overtroeft.
11:59
(ApplauseApplaus)
201
707708
3167
(Applaus)
12:06
RepresentativeVertegenwoordiger democracydemocratie should
be temperedgetemperd by participatoryparticipatieve democracydemocratie
202
714417
4976
Representatieve democratie
moet worden getemperd
door de participerende democratie
12:11
so that we can refineverfijnen
our politicalpolitiek choiceskeuzes,
203
719417
2851
zodat we onze politieke keuzes
kunnen verfijnen,
12:14
and that choicekeuze should be exerciseduitgeoefend
as much as possiblemogelijk at the locallokaal levelniveau.
204
722292
5142
en die keuze moet zoveel mogelijk
op lokaal niveau worden betracht.
12:19
If something can be decidedbeslist locallyplaatselijk,
it shouldn'tmoet niet be determinedvastbesloten nationallyop nationaal niveau.
205
727458
5459
Als er iets plaatselijk
kan worden besloten,
moet het niet nationaal worden bepaald.
12:26
And I call all this
the politicspolitiek of belongingtoebehoren.
206
734125
4583
Ik noem dit geheel
de politiek van verbondenheid.
12:31
Now, I think this has got
the potentialpotentieel to appealin beroep gaan
207
739358
3618
Ik denk dat dit de potentie heeft
12:35
acrossaan de overkant quiteheel a widebreed rangereeks of people,
208
743000
2643
om een breed scala van mensen
aan te spreken,
12:37
and the reasonreden for this
is that amongtussen the very fewweinig valueswaarden
209
745667
3601
en de reden hiervoor is
dat een van de weinige waarden
12:41
that bothbeide left and right sharedelen
210
749292
3017
die zowel links als rechts delen
12:44
are belongingtoebehoren and communitygemeenschap.
211
752333
3351
verbondenheid en gemeenschap zijn.
Ze verstaan er elk
ietwat andere dingen onder,
12:47
And we mightmacht mean
slightlylicht differentverschillend things by them,
212
755708
2476
maar in ieder geval beginnen we
met wat gemeenschappelijke taal.
12:50
but at leastminst we startbegin
with some languagetaal in commongemeenschappelijk.
213
758208
3018
12:53
In factfeit, you can see a lot of politicspolitiek
as beingwezen a searchzoeken for belongingtoebehoren.
214
761250
5101
In feite kan je veel politiek zien
als een poging ergens bij te horen.
12:58
Even fascistsfascisten seekzoeken communitygemeenschap,
215
766375
3184
Zelfs fascisten zoeken gemeenschap,
13:01
albeitofschoon a frighteninglybeangstigend
homogenoushomogene communitygemeenschap
216
769583
3060
zij het een beangstigend
homogene gemeenschap
13:04
where everyoneiedereen lookslooks the samedezelfde
and wearsdraagt the samedezelfde uniformuniform
217
772667
2642
waar iedereen er hetzelfde uitziet,
hetzelfde uniform draagt
13:07
and chantsgezangen the samedezelfde slogansslogans.
218
775333
2560
en dezelfde slogans zingt.
13:09
What we need to createcreëren
is a communitygemeenschap basedgebaseerde on bridgingoverbruggen networksnetwerken,
219
777917
4434
Wat we moeten creëren is een gemeenschap
op basis van overbruggende netwerken,
geen netwerken binnen de groep.
13:14
not bondinghechting networksnetwerken.
220
782375
1476
13:15
Now a bondinghechting networknetwerk bringsbrengt togethersamen
people from a homogenoushomogene groupgroep,
221
783875
4393
Een netwerk binnen de groep brengt mensen
uit een homogene groep samen,
13:20
whereasterwijl a bridgingoverbruggen networknetwerk bringsbrengt togethersamen
people from differentverschillend groupsgroepen.
222
788292
4517
terwijl een overbruggend netwerk mensen
uit verschillende groepen samenbrengt.
13:24
And my beliefgeloof is that if we createcreëren
223
792833
1976
En mijn overtuiging is
13:26
sufficientlyvoldoende richrijk and vibranttrillend
bridgingoverbruggen communitiesgemeenschappen,
224
794833
4685
dat als we voldoend rijke en levendige
overbruggende gemeenschappen creëren,
13:31
we can thwartdwarsbomen the urgedrang
for people to burrowingraven into the securityveiligheid
225
799542
4934
we de drang van mensen kunnen dwarsbomen
om zich in te graven in de veiligheid
13:36
of a homogenoushomogene bondinghechting communitygemeenschap
226
804500
2476
van een homogene verbindende gemeenschap
13:39
defendingverdedigen themselveszich againsttegen the other.
227
807000
2458
die zich verdedigt tegen 'de ander'.
13:43
So in summarySamenvatting,
228
811583
1976
Kort gezegd
13:45
our newnieuwe storyverhaal could go
something like this.
229
813583
3167
zou ons nieuwe verhaal
iets als dit kunnen worden.
13:50
DisorderStoornis afflictstreft the landland-!
230
818667
2392
Onheil in het land!
13:53
(LaughterGelach)
231
821083
1018
(Gelach)
13:54
CausedVeroorzaakt by the powerfulkrachtig
and nefarioussnode forceskrachten
232
822125
2351
Veroorzaakt door de krachtige
en snode krachten
13:56
of people who say
there's no suchzodanig thing as societymaatschappij,
233
824500
4018
van mensen die zeggen dat zoiets
als een samenleving niet bestaat,
14:00
who tell us that
our highesthoogst purposedoel in life
234
828542
3351
die ons vertellen dat
ons hoogste doel in het leven
14:03
is to fightstrijd like strayverdwaalde dogshonden
over a dustbinvuilnisbak.
235
831917
3458
is om te vechten als zwerfhonden
over een vuilnisbak.
14:08
But the heroesheroes of the storyverhaal, us,
236
836708
3018
Maar wij, de helden van het verhaal,
14:11
we'llgoed revoltopstand againsttegen this disorderwanorde.
237
839750
2684
komen in opstand tegen dit onheil.
14:14
We will fightstrijd those nefarioussnode forceskrachten
by buildinggebouw richrijk, engaginginnemend,
238
842458
5601
We zullen die snode krachten bestrijden
door het bouwen van rijke, boeiende,
14:20
inclusiveinclusief and generousgenereus communitiesgemeenschappen,
239
848083
2685
inclusieve en gulle gemeenschappen,
14:22
and, in doing so,
240
850792
1601
en daarmee de harmonie
herstellen in het land.
14:24
we will restoreherstellen harmonyharmonie to the landland-.
241
852417
2684
14:27
(ApplauseApplaus)
242
855125
3625
(Applaus)
14:34
Now whetherof or not
you feel this is the right storyverhaal,
243
862625
3559
Of je dit nu al dan niet
het juiste verhaal vindt,
hoop ik dat je het ermee eens bent
dat we er een nodig hebben.
14:38
I hopehoop you'llje zult agreemee eens that we need one.
244
866208
2393
14:40
We need a newnieuwe restorationrestauratie storyverhaal,
245
868625
2351
We hebben een nieuw
restauratieverhaal nodig,
14:43
whichwelke is going to guidegids us
out of the messknoeien we're in,
246
871000
4101
dat ons moet leiden
uit de puinhoop waar we in zitten,
14:47
whichwelke tellsvertelt us why we're in the messknoeien
and tellsvertelt us how to get out of that messknoeien.
247
875125
4750
dat ons vertelt waarom we
in die puinhoop zitten
en ons vertelt hoe eruit te geraken.
14:52
And that storyverhaal, if we tell it right,
248
880542
3101
Als we dat verhaal goed vertellen,
14:55
will infectinfecteren the mindsgeesten of people
acrossaan de overkant the politicalpolitiek spectrumspectrum.
249
883667
4208
zal het de hoofden infecteren
over het hele politieke spectrum.
15:00
Our tasktaak is to tell the storyverhaal
that lightslichten the pathpad to a better worldwereld-.
250
888667
5767
Onze taak is het
om het verhaal te vertellen
dat het pad voorlicht
naar een betere wereld.
15:06
Thank you.
251
894458
1268
Dank je.
15:07
(ApplauseApplaus)
252
895750
3625
(Applaus)
Translated by Rik Delaet
Reviewed by Axel Saffran

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
George Monbiot - Rewilding campaigner
As George Monbiot puts it: "I spend my life looking for ways to untangle the terrible mess we’ve got ourselves into."

Why you should listen

As a young man, George Monbiot spent six years working as an investigative journalist in West Papua, Brazil and East Africa, during which time he was shot at, shipwrecked, beaten up, stung into a poisoned coma by hornets, became lost for days in a rainforest, where he ate rats and insects to avert starvation and was (incorrectly) pronounced clinically dead in a hospital in northern Kenya. Today, he leads a less adventurous life as an author, columnist for the Guardian newspaper and environmental campaigner. Among his books and projects are Feral: Rewilding the Land, the Sea and Human Life; The Age of Consent and Heat: How to Stop the Planet from Burning, as well as the concept album Breaking the Spell of Loneliness. His latest book is Out of the Wreckage: A New Politics for an Age of Crisis. He has made a number of viral videos. One of them, How Wolves Change Rivers, has been watched 30m times on YouTube. 

More profile about the speaker
George Monbiot | Speaker | TED.com