ABOUT THE SPEAKER
Efosa Ojomo - Innovation researcher
Efosa Ojomo researches and writes about how innovation transforms organizations and creates inclusive prosperity for many.

Why you should listen

Efosa Ojomo leads the Global Prosperity research group at the Clayton Christensen Institute for Disruptive Innovation, a think tank based in Boston and Silicon Valley. In January, 2019, Ojomo and Harvard Business School professor Clayton Christensen published The Prosperity Paradox: How Innovation Can Lift Nations Out of Poverty. In a Wall Street Journal review of The Prosperity Paradox, Rupert Darwall writes: "The authors return the entrepreneur and innovation to the center stage of economic development and prosperity."

Ojomo's work has been published and covered by the Wall Street Journal, Harvard Business Review, the Guardian, Quartz, Forbes, Fortune, The World Bank, NPR and several other media outlets. He speaks regularly on innovation and has presented his work at TED, the Aspen Ideas Festival, the World Bank, Harvard, Yale, Oxford and at several other conferences and institutions.

Ojomo graduated from Vanderbilt University with a degree in computer engineering and got his MBA from Harvard Business School.

More profile about the speaker
Efosa Ojomo | Speaker | TED.com
TED Salon Brightline Initiative

Efosa Ojomo: Reducing corruption takes a specific kind of investment

Efosa Ojomo: Vernieuwing is het tegengif voor corruptie

Filmed:
1,559,191 views

Het traditionele denken over corruptie gaat als volgt: als je goede wetten instelt en deze goed toepast, neemt de economische ontwikkeling toe en daalt de corruptie. In werkelijkheid is het andersom, zegt innovatieonderzoeker Efosa Ojomo. In deze boeiende talk komt hij met nieuwe ideeën over hoe we corruptie wereldwijd kunnen elimineren door ons op één ding te concentreren: schaarste. "Samenlevingen ontwikkelen zich niet omdat ze de corruptie hebben verminderd", zegt hij. "Ze kunnen corruptie verminderen omdat ze zich hebben ontwikkeld."
- Innovation researcher
Efosa Ojomo researches and writes about how innovation transforms organizations and creates inclusive prosperity for many. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So in 2011,
0
933
1600
In 2011
00:14
someoneiemand brokekapot gegaan into my sister'szuster officekantoor
1
2557
2160
brak iemand in
bij het kantoor van mijn zus
00:16
at the universityUniversiteit
where she teachesonderwijst in NigeriaNigeria.
2
4741
2894
aan de universiteit in Nigeria
waar ze les gaf.
00:20
Now thankfullydankbaar, the personpersoon was caughtgevangen,
arrestedgearresteerd and chargedopgeladen to courtrechtbank.
3
8277
4245
Gelukkig werd de persoon gevonden,
gearresteerd en aangeklaagd
voor de rechter.
00:25
When I get into courtrechtbank,
4
13182
1681
Toen ik in de rechtbank kwam,
00:26
the clerksgriffiers who were assignedtoegewezen
to my sister'szuster casegeval informedop de hoogte her
5
14887
3381
zegden de griffiers die waren toegewezen
aan het geval van mijn zus,
00:30
that they wouldn'tzou het niet be ablein staat
to processwerkwijze the paperworkpapierwerk
6
18292
2467
dat zij het papierwerk
niet konden verwerken
00:32
unlesstenzij she paidbetaald a bribesmeergeld.
7
20783
1646
tenzij ze een steekpenning betaalde.
00:35
Now, at first she thought
it was partdeel of a practicalpraktisch jokegrap.
8
23035
3289
In eerste instantie dacht zij
dat ze haar in het ootje wilden nemen.
00:38
But then she realizedrealiseerde they were seriousernstig.
9
26348
2368
Maar toen besefte ze dat het ernst was.
00:40
And then she becamewerd furiouswoedend.
10
28740
1889
Ze was woedend.
00:42
I mean, think about it: here she was,
the recentrecent victimslachtoffer of a crimemisdrijf,
11
30653
5088
Bedenk: hier stond ze,
een recent slachtoffer van een misdrijf,
00:47
with the very people
who were supposedvermeend to help her,
12
35765
2972
bij de mensen die verondersteld
werden haar te helpen
00:50
and they were demandingveeleisende a bribesmeergeld from her.
13
38761
2370
en ze eisten smeergeld.
00:53
That's just one of the manyveel waysmanieren
14
41906
2184
Dat is slechts één van de vele manieren
00:56
that corruptioncorruptie impactsimpacts
millionsmiljoenen of people in my countryland.
15
44114
3418
waarop corruptie impact heeft
op miljoenen mensen in mijn land.
01:00
You know, growinggroeiend up in NigeriaNigeria,
16
48252
1797
Toen ik opgroeide in Nigeria
01:02
corruptioncorruptie permeateddoordrongen
virtuallyvirtueel everyelk elementelement of the societymaatschappij.
17
50073
3573
vond je corruptie in vrijwel
elk onderdeel van de samenleving.
01:06
ReportsVerslagen of politicianspolitici embezzlingverduistering
millionsmiljoenen of dollarsdollars were commongemeenschappelijk.
18
54182
4519
Verhalen over politici
die miljoenen dollars verduisterden,
waren heel gewoon.
01:11
PolicePolitie officersofficieren stealingstelen moneygeld
19
59463
2548
Politieagenten die geld stalen
01:14
or extortingafpersen moneygeld
from everydayelke dag hardworkinghardwerkende citizensburgers
20
62035
3538
of geld afpersten
van hardwerkende gewone mensen
01:17
was routineroutine- practicepraktijk.
21
65597
1598
was de dagelijkse praktijk.
01:20
I feltvoelde that developmentontwikkeling
could never actuallywerkelijk happengebeuren,
22
68214
3736
Het voelde alsof er nooit
plaats zou zijn voor ontwikkeling
01:23
so long as corruptioncorruptie persistedblijven bestaan.
23
71974
2287
zolang de corruptie bleef.
01:27
But over the pastverleden severalverscheidene yearsjaar,
24
75279
1661
Maar in de afgelopen paar jaar,
01:28
in my researchOnderzoek on
innovationinnovatie and prosperitywelvaart,
25
76964
3448
in mijn onderzoek naar
innovatie en welvaart,
01:32
I've learnedgeleerd that corruptioncorruptie is actuallywerkelijk
not the problemprobleem hinderingBelemmeren our developmentontwikkeling.
26
80436
4713
leerde ik dat de corruptie
eigenlijk niet het probleem was
dat onze ontwikkeling belemmerde.
01:37
In factfeit,
27
85794
1151
In feite is het conventionele
denken over corruptie
01:38
conventionalconventioneel thinkinghet denken on corruptioncorruptie
and its relationshipverhouding to developmentontwikkeling
28
86969
3891
en haar relatie tot ontwikkeling
01:42
is not only wrongfout, but it's holdingbezit
manyveel poorarm countrieslanden backwardsachteruit.
29
90884
5081
niet alleen verkeerd,
maar het houdt veel arme landen terug.
01:48
So, the thinkinghet denken goesgaat like this:
30
96827
1903
Het denken gaat als volgt:
01:50
in a societymaatschappij that's poorarm and corruptcorrupt,
31
98754
2302
in een samenleving
die slecht en corrupt is,
01:53
our bestbeste shotschot at reducingvermindering corruptioncorruptie
is to createcreëren good lawswetten,
32
101080
4393
is onze beste kans
op het verminderen van de corruptie
goede wetten te maken,
01:57
enforceafdwingen them well,
33
105497
1523
ze goed af te dwingen,
01:59
and this will make way for developmentontwikkeling
and innovationinnovatie to flourishfloreren.
34
107044
3896
en dit zal leiden
tot ontwikkeling en innovatie.
02:03
Now, it makesmerken sensezin on paperpapier,
35
111631
1492
Op papier klopt het wel
02:05
whichwelke is why manyveel governmentsoverheden
and developmentontwikkeling organizationsorganisaties
36
113147
3172
en daarom investeren veel regeringen
en ontwikkelingsorganisaties
02:08
investinvesteren billionsmiljarden of dollarsdollars annuallyjaarlijks
37
116343
2725
jaarlijks miljarden dollars
02:11
on institutionalinstitutionele reformhervorming
and anti-corruptionanti-corruptie programsprogramma's.
38
119092
3644
in institutionele hervormingen
en anti-corruptie-programma's.
02:15
But manyveel of these programsprogramma's
failmislukken to reduceverminderen corruptioncorruptie,
39
123354
3217
Maar veel van deze programma's
verminderen de corruptie niet,
02:18
because we have the equationvergelijking backwardsachteruit.
40
126595
2305
omdat het andersom werkt.
02:21
You see, societiessamenlevingen don't developontwikkelen
because they'veze hebben reducedgereduceerd corruptioncorruptie.
41
129729
4492
Samenleving ontwikkelen zich niet
omdat ze corruptie terugdringen.
02:26
They're ablein staat to reduceverminderen corruptioncorruptie
because they'veze hebben developedontwikkelde.
42
134965
4395
Ze kunnen de corruptie terugdringen
omdat ze zich hebben ontwikkeld.
02:32
And societiessamenlevingen developontwikkelen
throughdoor investmentsinvesteringen in innovationinnovatie.
43
140034
3806
En samenlevingen ontwikkelen zich
door investeringen in innovatie.
02:37
Now, at first, I thought
this was impossibleonmogelijk.
44
145156
2110
Eerst dacht ik dat dit onmogelijk was.
02:39
Why would anyoneiedereen in theirhun right mindgeest
45
147290
1788
Waarom zou iemand bij zijn volle verstand
02:41
investinvesteren in a societymaatschappij where,
at leastminst on the surfaceoppervlak,
46
149102
3433
investeren in een samenleving
waar het oppervlakkig gezien
02:44
it seemslijkt a terribleverschrikkelijk placeplaats to do businessbedrijf?
47
152559
2511
een vreselijke plek lijkt
om zaken te doen?
02:47
You know, a societymaatschappij where
politicianspolitici are corruptcorrupt
48
155094
2948
Je weet wel, een samenleving
waar politici corrupt zijn
02:50
and consumersconsumenten are poorarm?
49
158066
1590
en consumenten arm.
02:52
But then, the more I learnedgeleerd about
50
160390
1695
Maar hoe meer ik leerde
02:54
the relationshipverhouding
betweentussen innovationinnovatie and corruptioncorruptie,
51
162109
3427
over de relatie tussen
innovatie en corruptie,
02:57
the more I startedbegonnen
to see things differentlyanders.
52
165560
2319
hoe meer ik de dingen
anders begon te zien.
03:01
Here'sHier is how this playedgespeeld out
in sub-SaharanSahara AfricaAfrika
53
169073
2975
Zo werkte dit in sub-Saharaans Afrika
03:04
as the regionregio developedontwikkelde
its telecommunicationstelecommunicatie industryindustrie.
54
172072
3214
toen het gebied begon
met zijn telecommunicatie-industrie.
03:08
In the latelaat 1990s,
55
176096
1413
In de late jaren 90
03:09
fewerminder than fivevijf percentprocent of people
in sub-SaharanSahara AfricaAfrika had phonestelefoons.
56
177533
4143
hadden minder dan 5% mensen in Afrika
bezuiden de Sahara telefoons.
03:13
In NigeriaNigeria, for examplevoorbeeld, the countryland
had more than 110 millionmiljoen people
57
181700
4932
In Nigeria woonden bijvoorbeeld
meer dan 110 miljoen mensen,
maar er waren nog geen half miljoen
telefoons in het hele land.
03:18
but fewerminder than halfvoor de helft a millionmiljoen phonestelefoons
in the wholegeheel nationnatie.
58
186656
3404
03:22
Now, this scarcityschaarste fueledaangewakkerd
widespreadwijd verspreid corruptioncorruptie in the industryindustrie.
59
190084
3933
Deze schaarste wakkerde wijdverspreide
corruptie aan in de industrie.
03:26
I mean, publicopenbaar officialsambtenaren who workedwerkte
for the state-ownedstaatsbedrijf phonetelefoon companiesbedrijven
60
194600
3376
Ambtenaren die voor
de staatstelefoonbedrijven werkten,
03:30
demandedeiste bribessteekpenningen from people
who wanted phonestelefoons.
61
198000
2434
eisten steekpenningen
van mensen die telefoons wilden.
De meeste mensen konden zich
geen steekpenningen veroorloven,
03:32
And because mostmeest people
couldn'tkon het niet affordveroorloven to paybetalen the bribessteekpenningen,
62
200918
2735
03:35
phonestelefoons were only availablebeschikbaar
to those who were wealthyrijk.
63
203677
2732
dus waren er alleen
telefoons voor de rijken.
03:39
Then an entrepreneurondernemer namedgenaamd MoMo IbrahimIbrahim
64
207314
2354
Toen besloot de ondernemer Mo Ibrahim
03:41
decidedbeslist that he would setreeks up
a telecommunicationstelecommunicatie companybedrijf
65
209692
3294
een telecommunicatiebedrijf op te richten
op het continent.
03:45
on the continentcontinent.
66
213010
1187
03:46
Now, when he told his colleaguescollega's
about his ideaidee, they just laughedlachte at him.
67
214721
4182
Toen hij zijn collega's vertelde
over zijn idee, lachten ze hem uit.
Maar Mo Ibrahim
liet zich niet afschrikken.
03:50
But MoMo IbrahimIbrahim was undeterredonverschrokken.
68
218927
1809
03:52
And so in 1998, he setreeks up CeltelCeltel.
69
220760
3404
In 1998 richtte hij Celtel op.
03:57
The companybedrijf providedvoorzien affordablebetaalbare
mobilemobiel phonestelefoons and cellcel serviceservice
70
225116
3384
Het bedrijf verstrekte betaalbare
mobiele telefoons en mobiele service
04:00
to millionsmiljoenen of AfricansAfrikanen,
71
228524
1676
voor miljoenen Afrikanen,
04:02
in some of the poorestarmste and mostmeest corruptcorrupt
countrieslanden in the regionregio --
72
230224
3591
en wel in sommige van de armste
en meest corrupte landen in de regio --
04:05
I mean countrieslanden suchzodanig as CongoCongo, MalawiMalawi,
73
233839
2826
ik bedoel landen zoals Congo, Malawi,
04:08
SierraSierra LeoneLeone and UgandaOeganda.
74
236689
2759
Sierra Leone en Oeganda.
04:12
You see, in our researchOnderzoek,
we call what MoMo IbrahimIbrahim builtgebouwd
75
240401
3446
In ons onderzoek noemen we
wat Mo Ibrahim oprichtte
04:15
a "market-creatingmarktcreëeren innovationinnovatie."
76
243871
2622
een ‘markt-creërende innovatie’.
04:19
Market-creatingMarktcreëeren innovationsinnovaties transformtransformeren
complicatedingewikkeld and expensiveduur productsproducten
77
247208
4923
Markt-creërende innovaties transformeren
ingewikkelde en dure producten
04:24
into productsproducten that
are simpleeenvoudig and affordablebetaalbare,
78
252155
2140
in eenvoudige en betaalbare producten,
04:26
so that manyveel more people in societymaatschappij
could accesstoegang them.
79
254319
3774
zodat veel meer mensen in de samenleving
ze kunnen kopen.
04:30
Now in this casegeval, phonestelefoons were expensiveduur
80
258775
2116
In dit geval waren telefoons duur
04:32
before CeltelCeltel madegemaakt them
much more affordablebetaalbare.
81
260915
2824
voordat Celtel ze veel goedkoper maakte.
04:36
As other investorsinvesteerders --
some of his colleaguescollega's, actuallywerkelijk --
82
264855
3005
Toen andere investeerders --
collega's van hem eigenlijk --
04:39
saw that it was possiblemogelijk to createcreëren
a successfulgeslaagd mobilemobiel phonetelefoon companybedrijf
83
267884
3789
zagen dat het mogelijk was
om een succesvol mobiele-telefoonbedrijf
op het continent op te richten,
04:43
on the continentcontinent,
84
271697
1315
04:45
they floodedoverstroomd in with billionsmiljarden
of dollarsdollars of investmentsinvesteringen.
85
273036
3314
investeerden ze er miljarden dollars in.
04:48
And this led to significantsignificant
growthgroei in the industryindustrie.
86
276374
2988
Dit leidde tot een aanzienlijke
groei in de industrie.
04:52
From barelynauwelijks nothing in 2000,
87
280187
2406
Vanaf bijna niets in 2000,
04:54
todayvandaag, virtuallyvirtueel everyelk
AfricanAfrikaanse countryland now has
88
282617
2790
heeft vandaag bijna elk Afrikaans land
04:57
a vibranttrillend mobilemobiel
telecommunicationstelecommunicatie industryindustrie.
89
285431
2722
een bloeiende mobiele-
telecommunicatie-industrie.
05:00
The sectorsector now supportsondersteunt
closedichtbij to one billionmiljard phonetelefoon connectionsverbindingen,
90
288756
4466
De sector ondersteunt nu
bijna een miljard telefoonaansluitingen,
05:05
it has createdaangemaakt nearlybijna fourvier millionmiljoen jobsjobs
91
293246
3207
creëerde bijna vier miljoen banen
05:08
and generatesgenereert billionsmiljarden of dollarsdollars
in taxesbelastingen everyelk yearjaar.
92
296477
4501
en genereert miljarden dollars
aan belastingen per jaar.
05:13
These are taxesbelastingen that governmentsoverheden
can now reinvestherinvesteren into the economyeconomie
93
301002
4134
Dit zijn belastingen die de overheid
nu kan herinvesteren in de economie
05:17
to buildbouwen theirhun institutionsinstellingen.
94
305160
2125
om hun instellingen uit te bouwen.
05:20
And here'shier is the thing:
95
308114
1518
En nu komt het:
omdat de meeste mensen geen openbare
ambtenaren meer moeten omkopen
05:21
because mostmeest people no longerlanger
have to bribesmeergeld publicopenbaar officialsambtenaren
96
309656
3136
05:24
just to get a phonetelefoon,
97
312816
1494
om een telefoon te krijgen,
05:26
corruptioncorruptie -- at leastminst withinbinnen
this industryindustrie -- has reducedgereduceerd.
98
314334
4540
is de corruptie verminderd --
in ieder geval in deze tak dan toch.
05:32
Now, if MoMo IbrahimIbrahim had waitedwachtte
for corruptioncorruptie to be fixedvast
99
320469
3238
Als Mo Ibrahim had gewacht
totdat de corruptie was verdwenen
05:35
in all of sub-SaharanSahara AfricaAfrika
before he investedinvesteerde,
100
323731
3349
in heel sub-Saharaans Afrika
voordat hij investeerde,
05:39
he would still be waitingaan het wachten todayvandaag.
101
327104
1883
zou hij vandaag nog steeds wachten.
05:41
You know, mostmeest people who engagebezighouden
in corruptioncorruptie know they shouldn'tmoet niet.
102
329858
4585
De meeste mensen die zich bezighouden
met corruptie weten wel dat het niet mag.
05:46
I mean, the publicopenbaar officialsambtenaren
who were demandingveeleisende bribessteekpenningen from people
103
334889
3593
Ik bedoel, de ambtenaren
die steekpenningen eisten van mensen
05:50
to get phonestelefoons
104
338506
1151
voor telefoons
en de mensen die
de steekpenningen betaalden --
05:51
and the people
who were payingbetalen the bribessteekpenningen --
105
339681
2055
05:53
they knewwist they were breakingbreken the lawwet.
106
341760
1791
wisten dat ze de wet overtraden.
05:55
But they did it anywaysanyways.
107
343575
1516
Maar ze deden het toch.
05:57
The questionvraag is: Why?
108
345638
1766
De vraag is: waarom?
05:59
The answerantwoord?
109
347967
1355
Het antwoord?
06:01
ScarcitySchaarste.
110
349346
1292
Schaarste.
06:04
See, whenevertelkens als people would benefitvoordeel
from gainingwint accesstoegang
111
352128
2620
Als mensen kunnen profiteren
van toegang tot iets dat schaars is,
06:06
to something that scarceschaars,
112
354772
1513
06:08
this makesmerken corruptioncorruptie attractiveaantrekkelijk.
113
356309
2357
maakt dat corruptie aantrekkelijk.
06:11
You know, in poorarm countrieslanden, we complainklagen
a lot about corruptcorrupt politicianspolitici
114
359642
4026
In arme landen klagen we
veel over corrupte politici
06:15
who embezzleachter statestaat fundsfondsen.
115
363692
1497
die staatsfondsen verduisteren.
06:17
But in manyveel of those countrieslanden,
economiceconomisch opportunitykans is scarceschaars,
116
365213
3930
Maar in veel van die landen,
zijn economische kansen schaars
06:21
and so corruptioncorruptie becomeswordt
an attractiveaantrekkelijk way to gainkrijgen wealthrijkdom.
117
369167
3711
en wordt corruptie dus
een aantrekkelijke manier
om rijkdom te vergaren.
06:25
We alsoook complainklagen about
civilciviel servantspersoneelsleden like policePolitie officersofficieren,
118
373986
3486
We klagen ook over ambtenaren,
zoals politieagenten,
06:29
who extortpersen moneygeld from everydayelke dag
hardworkinghardwerkende citizensburgers.
119
377496
3531
die geld afpersen van de gewone
hardwerkende burger.
06:33
But mostmeest civilciviel servantspersoneelsleden
are grosslygrof underpaidonderbetaald
120
381860
2831
Maar de meeste ambtenaren
zijn schromelijk onderbetaald
06:36
and are leadingleidend desperateten einde raad liveslevens.
121
384715
1991
en komen nauwelijks rond.
06:38
And so for them, extortionafpersing or corruptioncorruptie
is a good way to make a livingleven.
122
386730
6471
Dus zijn voor hen afpersing of corruptie
een goede manier om de kost te verdienen.
06:46
You know, this phenomenonfenomeen alsoook playstoneelstukken
itselfzelf out in wealthyrijk countrieslanden as well.
123
394241
4194
Weet je, dit fenomeen speelt
ook in de rijke landen.
Wanneer rijke ouders een universiteit
steekpenningen betalen --
06:51
When richrijk parentsouders
bribesmeergeld universityUniversiteit officialsambtenaren --
124
399720
2797
06:54
(LaughterGelach)
125
402541
4655
(Gelach)
06:59
When richrijk parentsouders
bribesmeergeld universityUniversiteit officialsambtenaren
126
407220
2908
Wanneer rijke ouders een universiteit
steekpenningen betalen
07:02
so theirhun childrenkinderen can gainkrijgen admissiontoelating
into elitede elite collegeshogescholen,
127
410152
4722
zodat hun kinderen toegang kunnen krijgen
tot elite hogescholen,
07:06
the circumstanceomstandigheid is differentverschillend,
128
414898
2279
dan zijn de omstandigheden verschillend,
07:09
but the principlebeginsel is the samedezelfde.
129
417201
1710
maar het principe is hetzelfde.
Ik bedoel dat de toegang
tot een elite universiteit schaars is
07:11
I mean, admissiontoelating
into elitede elite collegeshogescholen is scarceschaars,
130
419360
2894
07:14
and so briberyomkoping becomeswordt attractiveaantrekkelijk.
131
422278
3168
en dus wordt omkoping aantrekkelijk.
07:19
The thing is,
132
427938
1178
Nu is het zo
07:21
I'm not tryingproberen to say there shouldn'tmoet niet
be things that are scarceschaars in societymaatschappij
133
429140
4032
dat ik niet wil zeggen dat er geen dingen
schaars mogen zijn in de maatschappij
07:25
or things that are selectiveselectieve.
134
433196
1540
of dingen niet speciaal mogen zijn.
Ik probeer alleen maar uit te leggen
07:27
What I'm just tryingproberen to explainuitleg geven
135
435435
1675
07:29
is this relationshipverhouding
betweentussen corruptioncorruptie and scarcityschaarste.
136
437134
3757
wat de relatie is
tussen corruptie en schaarste.
07:33
And in mostmeest poorarm countrieslanden,
way too manyveel basicbasis- things are scarceschaars.
137
441424
4900
In de meeste arme landen zijn
veel te veel fundamentele dingen schaars.
07:38
I mean things like foodeten,
138
446348
1642
Ik bedoel dingen zoals voedsel,
07:40
educationonderwijs,
139
448014
1369
opleiding,
07:41
healthGezondheid carezorg,
140
449407
1285
gezondheidszorg,
07:42
economiceconomisch opportunitykans,
141
450716
1549
economische kansen,
07:44
jobsjobs.
142
452289
1228
banen.
07:46
This createscreëert the perfectperfect breedingteelt groundgrond
for corruptioncorruptie to thrivetieren.
143
454522
4155
Dat schept de perfecte voedingsbodem
om corruptie te laten renderen.
07:51
Now, in no way does this
excuseexcuus corruptcorrupt behaviorgedrag.
144
459884
3204
Op geen enkele manier verschoont
dit echter corrupt gedrag.
07:55
It just helpshelpt us
understandbegrijpen it a bitbeetje better.
145
463112
2886
Het helpt ons alleen
om het een beetje beter te begrijpen.
07:58
InvestingInvesteren in businessesondernemingen
that make things affordablebetaalbare
146
466672
3821
Investeren in bedrijven
die dingen betaalbaar maken
08:02
and accessiblebeschikbaar to so manyveel more people
147
470517
2482
en toegankelijk voor zo veel meer mensen,
08:05
attacksaanvallen this scarcityschaarste
148
473023
1717
pakt die schaarste aan
08:06
and createscreëert the revenuesinkomsten for governmentsoverheden
to reinvestherinvesteren in theirhun economieseconomieën.
149
474764
4533
en creëert overheidsinkomsten
om te herinvesteren in hun economieën.
08:11
Now, when this happensgebeurt
on a countrywideCountrywide levelniveau,
150
479992
3136
Als dat gebeurt op landelijk niveau,
08:15
it can revolutionizerevolutie nationslanden.
151
483152
2183
kan het voor een land
een revolutie betekenen.
08:18
ConsiderOverwegen the impactbotsing in SouthSouth KoreaKorea.
152
486284
2419
Denk aan de gevolgen in Zuid-Korea.
08:21
Now, in the 1950s,
153
489822
1480
In de jaren 50
08:23
SouthSouth KoreaKorea was
a desperatelywanhopig poorarm countryland,
154
491326
3538
was Zuid-Korea een straatarm land,
08:26
and it was very corruptcorrupt.
155
494888
1669
en ook zeer corrupt.
08:29
The countryland was ruledregeerde
by an authoritarianautoritaire governmentregering
156
497513
3162
Het land werd geregeerd
door een autoritaire regering
08:32
and engagedbezet in briberyomkoping and embezzlementVerduistering.
157
500699
2797
en was betrokken
bij omkoping en verduistering.
08:35
In factfeit, economistseconomen at the time
said SouthSouth KoreaKorea was trappedgevangen in povertyarmoede,
158
503858
5668
In feite zegden economen toen
dat Zuid-Korea gevangen zat in armoede
08:41
and they referredgenoemd to it
as "an economiceconomisch basketmand casegeval."
159
509550
3603
en ze noemden het
‘een economisch hopeloos geval’.
De instellingen van Zuid-Korea,
08:46
When you lookedkeek
at SouthSouth Korea'sKorea's institutionsinstellingen,
160
514240
2190
08:48
even as latelaat as the 1980s,
161
516454
1561
zelfs nog in de jaren 80,
08:50
they were on parpar with some of the poorestarmste
and mostmeest corruptcorrupt AfricanAfrikaanse countrieslanden
162
518039
3900
stonden toen op gelijke voet
met enkele van de armste
en meest corrupte Afrikaanse landen.
08:53
at the time.
163
521963
1247
08:55
But as companiesbedrijven like
SamsungSamsung, KiaKia, HyundaiHyundai
164
523938
4731
Maar toen bedrijven
als Samsung, Kia, Hyundai
09:00
investedinvesteerde in innovationsinnovaties
that madegemaakt things much more affordablebetaalbare
165
528693
3732
investeerden in innovaties
die de zaken veel betaalbaarder maakten
09:04
for so manyveel more people,
166
532449
2184
voor zo veel meer mensen,
09:06
SouthSouth KoreaKorea ultimatelytenslotte becamewerd prosperouswelvarende.
167
534657
2616
werd Zuid-Korea uiteindelijk voorspoedig.
09:09
As the countryland grewgroeide prosperouswelvarende,
168
537925
2757
Terwijl het land voorspoedig werd,
09:12
it was ablein staat to transitionovergang
from an authoritarianautoritaire governmentregering
169
540706
3078
kon het de overstap maken
van een autoritaire regering
09:15
to a democraticdemocratisch governmentregering
170
543808
2201
naar een democratische regering
09:18
and has been ablein staat to reinvestherinvesteren
in buildinggebouw its institutionsinstellingen.
171
546033
4396
en herinvesteren
in de opbouw van haar instellingen.
09:22
And this has paidbetaald off tremendouslyenorm.
172
550453
2235
Dit heeft enorme vruchten afgeworpen.
09:25
For instanceaanleg, in 2018,
173
553698
1962
Zo werd bijvoorbeeld in 2018
09:27
SouthSouth Korea'sKorea's presidentpresident
was sentencedveroordeeld to 25 yearsjaar in prisongevangenis
174
555684
3956
Zuid-Korea's president
veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf
09:31
on corruption-relatedcorruptie-gerelateerde chargeskosten.
175
559664
1979
wegens beschuldigingen van corruptie.
09:34
This could never have happenedgebeurd decadestientallen jaren agogeleden
when the countryland was poorarm
176
562259
4061
Dit kon decennia geleden
nooit zijn gebeurd toen het land arm was
09:38
and ruledregeerde by an authoritarianautoritaire governmentregering.
177
566344
2794
en geregeerd werd
door een autoritaire overheid.
09:42
In factfeit, as we lookedkeek at mostmeest prosperouswelvarende
countrieslanden todayvandaag, what we foundgevonden was,
178
570450
4645
In feite zien we dat
de meest welvarende landen vandaag
de corruptie konden verminderen
nadat ze welvarend werden --
09:47
they were ablein staat to reduceverminderen corruptioncorruptie
as they becamewerd prosperouswelvarende --
179
575119
4053
09:51
not before.
180
579196
1499
niet ervoor.
09:53
And so where does that leavehet verlof us?
181
581910
1670
Wat moeten we daaruit besluiten?
Ik weet dat het
misschien klinkt alsof ik zeg
09:56
I know it maymei soundgeluid like I'm sayinggezegde
we should just ignorenegeren corruptioncorruptie.
182
584673
4142
dat we corruptie gewoon moeten negeren.
10:01
That's not what I'm sayinggezegde at all.
183
589259
1772
Dat is helemaal niet wat ik zeg.
10:03
What I'm suggestingsuggereren, thoughhoewel,
184
591850
1520
Wat ik echter voorstel
10:05
is that corruptioncorruptie, especiallyvooral
for mostmeest people in poorarm countrieslanden,
185
593394
4777
is dat corruptie, in het bijzonder
voor de meeste mensen in arme landen,
10:10
is a work-aroundwork-around.
186
598195
1295
een alternatief is.
10:12
It's a utilitynut
187
600196
1151
Het is een hulpprogramma
10:13
in a placeplaats where there are fewerminder
better optionsopties to solveoplossen a problemprobleem.
188
601371
3575
op een plaats waar er weinig
betere opties zijn
om een probleem op te lossen.
10:17
InvestingInvesteren in innovationsinnovaties that make
productsproducten much more affordablebetaalbare
189
605770
3586
Investeren in innovaties
die producten veel goedkoper maken
10:21
for manyveel people
190
609380
1759
voor veel mensen,
bestrijdt niet alleen die schaarste,
10:23
not only attacksaanvallen this scarcityschaarste
191
611163
2213
10:25
but it createscreëert a sustainableduurzame
sourcebron of revenueomzet
192
613400
2717
maar creëert een duurzame
bron van inkomsten
10:28
for governmentsoverheden to reinvestherinvesteren
into the economieseconomieën
193
616141
3228
voor overheden om te herinvesteren
in de economie
10:31
to strengthenversterken theirhun institutionsinstellingen.
194
619393
2519
om hun instellingen te versterken.
10:34
This is the criticalkritisch missingmissend piecestuk
in the economiceconomisch developmentontwikkeling puzzlepuzzel
195
622497
3718
Dit is het kritieke ontbrekende stukje
in de economische ontwikkelingspuzzel
10:38
that will ultimatelytenslotte
help us reduceverminderen corruptioncorruptie.
196
626239
3322
die ons uiteindelijk zal helpen
om de corruptie terug te dringen.
10:43
You know, I lostde weg kwijt hopehoop
in NigeriaNigeria when I was 16.
197
631013
2551
Weet je, ik verloor de hoop
in Nigeria toen ik 16 was.
10:46
And in some waysmanieren, the countryland
has actuallywerkelijk gottengekregen worseerger.
198
634405
2951
In sommige opzichten ging het land
er eigenlijk op achteruit.
10:50
In additiontoevoeging to widespreadwijd verspreid povertyarmoede
and endemicendemisch corruptioncorruptie,
199
638105
4175
Bovenop de wijdverspreide armoede
en endemische corruptie
10:54
NigeriaNigeria now actuallywerkelijk dealsaanbiedingen
with terroristterrorist organizationsorganisaties
200
642304
2885
heeft Nigeria nu af te rekenen
met terroristische organisaties
10:57
like BokoBoko HaramHaram.
201
645213
1702
zoals Boko Haram.
10:59
But somehowhoe dan ook, I am more hopefulhoopvol
about NigeriaNigeria todayvandaag
202
647788
3490
Maar op de een of andere manier
ben ik vandaag hoopvoller over Nigeria
11:03
than I have ever been before.
203
651302
1707
dan ik ooit eerder was.
11:05
When I see organizationsorganisaties
investinginvesteren in innovationsinnovaties
204
653474
3862
Als ik organisaties
zie investeren in innovaties
11:09
that are creatinghet creëren van jobsjobs for people
205
657360
2311
die banen creëren voor de mensen
11:11
and makingmaking things affordablebetaalbare --
206
659695
2118
en dingen betaalbaar maken --
11:13
I mean organizationsorganisaties
like LifestoresLifestores PharmacyApotheek,
207
661837
3012
ik bedoel organisaties
zoals Lifestores Pharmacy,
11:16
makingmaking drugsdrugs and pharmaceuticalsfarmaceutische producten
more affordablebetaalbare for people;
208
664873
4380
die geneesmiddelen betaalbaarder maken;
11:21
or MetroMetro AfricaAfrika XpressXpress,
209
669277
2136
of Metro Afrika Xpress,
11:23
tacklingaan te pakken the scarcityschaarste of distributiondistributie
and logisticslogistiek for manyveel smallklein businessesondernemingen;
210
671437
5014
dat de schaarste
van de distributie en logistiek
voor veel kleine bedrijven aanpakt;
11:28
or AndelaAndela, creatinghet creëren van economiceconomisch opportunitykans
for softwaresoftware developersontwikkelaars --
211
676475
5127
of Andela dat economische kansen
voor software-ontwikkelaars creëert --
11:33
I am optimisticoptimistisch about the futuretoekomst.
212
681626
2746
ben ik optimistisch voor de toekomst.
11:36
I hopehoop you will be, too.
213
684396
1729
Ik hoop dat jullie dat ook zijn.
11:38
Thank you.
214
686149
1188
Dank je.
11:39
(ApplauseApplaus)
215
687361
4924
(Applaus)
Translated by Rik Delaet
Reviewed by Peter Van de Ven

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Efosa Ojomo - Innovation researcher
Efosa Ojomo researches and writes about how innovation transforms organizations and creates inclusive prosperity for many.

Why you should listen

Efosa Ojomo leads the Global Prosperity research group at the Clayton Christensen Institute for Disruptive Innovation, a think tank based in Boston and Silicon Valley. In January, 2019, Ojomo and Harvard Business School professor Clayton Christensen published The Prosperity Paradox: How Innovation Can Lift Nations Out of Poverty. In a Wall Street Journal review of The Prosperity Paradox, Rupert Darwall writes: "The authors return the entrepreneur and innovation to the center stage of economic development and prosperity."

Ojomo's work has been published and covered by the Wall Street Journal, Harvard Business Review, the Guardian, Quartz, Forbes, Fortune, The World Bank, NPR and several other media outlets. He speaks regularly on innovation and has presented his work at TED, the Aspen Ideas Festival, the World Bank, Harvard, Yale, Oxford and at several other conferences and institutions.

Ojomo graduated from Vanderbilt University with a degree in computer engineering and got his MBA from Harvard Business School.

More profile about the speaker
Efosa Ojomo | Speaker | TED.com