ABOUT THE SPEAKER
Moreangels Mbizah - Lion conservationist
Moreangels Mbizah is the founder of Wildlife Conservation Action, an organization dedicated to conserving biodiversity, promoting human-wildlife coexistence and empowering local communities.

Why you should listen

Besides identifying and addressing the threats to lions, other large carnivores and their habitat in Zimbabwe, Moreangels Mbizah also works to promote coexistence between wildlife and the communities that reside alongside wildlife habitats. Mbizah has dedicated her life to seeking ways to jointly address conservation and livelihoods issues to benefit both wildlife and the local communities who are living in abject poverty.

More profile about the speaker
Moreangels Mbizah | Speaker | TED.com
TED2019

Moreangels Mbizah: How community-led conservation can save wildlife

Moreangels Mbizah: Hoe bescherming vanuit de gemeenschap dieren in het wild kan redden

Filmed:
1,405,511 views

Natuurbeschermster en TED Fellow Moreangels Mbizah bestudeerde de beroemde leeuw Cecil, totdat een trofeejager hem doodschoot in 2015. Ze is benieuwd hoe dingen anders hadden kunnen lopen en vraagt: "Wat als de gemeenschap die naast Cecil woonde, betrokken was bij zijn bescherming?" In een korte talk deelt Mbizah de staat van natuurbescherming in haar thuisland Zimbabwe -- en waarom ze denkt dat gemeenschappen die met wilde dieren samenleven in de beste positie zijn om ze te helpen.
- Lion conservationist
Moreangels Mbizah is the founder of Wildlife Conservation Action, an organization dedicated to conserving biodiversity, promoting human-wildlife coexistence and empowering local communities. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
I'm a lionLeeuw conservationistnatuurbeschermer.
0
1317
1968
Ik ben een leeuwenbeschermer.
00:15
SoundsGeluiden coolkoel, doesn't it?
1
3309
1857
Klinkt cool, hè?
00:17
Some people maymei have no ideaidee
what that meansmiddelen.
2
5190
3191
Sommige mensen hebben misschien
geen idee wat het betekent.
00:20
But I'm sure you've all heardgehoord
about CecilCecil the lionLeeuw.
3
8405
3009
Maar jullie hebben vast wel
van Cecil de leeuw gehoord.
00:23
[CecilCecil the LionLion (2002-2015)]
4
11438
1545
[Cecil de Leeuw (2002-2015)]
00:25
(LionLion roaringbrullende)
5
13007
4989
(Leeuw brult)
00:31
He roarsbrult no more.
6
19744
2276
Hij brult niet meer.
00:34
On the secondtweede of JulyJuli, 2015,
7
22044
2628
Op 2 juli 2015
00:36
his life was cutbesnoeiing shortkort
when he was killedgedood by a trophytrofee hunterHunter.
8
24696
3419
eindigde zijn leven toen hij werd vermoord
door een trofeejager.
00:41
They say that you can becomeworden attachedgehecht
to the animalsdieren you studystudie.
9
29069
3344
Ze zeggen dat je gehecht kan raken
aan de dieren die je bestudeert.
00:44
That was the casegeval for me
with CecilCecil the lionLeeuw,
10
32919
2722
Dat was bij mij het geval
met Cecil de leeuw,
00:47
havingmet knownbekend him and studiedbestudeerd him
for threedrie yearsjaar
11
35665
2301
die ik drie jaar lang kende en bestudeerde
00:49
in HwangeHwange NationalNationale ParkPark.
12
37990
1541
in Hwange National Park.
00:52
I was heartbrokengebroken hart at his deathdood.
13
40411
2066
Ik vond zijn dood hartverscheurend.
00:56
But the good thing
to come out of this tragedytragedie
14
44061
2525
Het goede wat voortkwam uit deze tragedie,
00:58
is the attentionaandacht that the storyverhaal broughtbracht
15
46610
2269
is de aandacht die het verhaal opleverde
01:00
towardsnaar the plighttoestand
of threatenedbedreigd wildwild animalsdieren.
16
48903
3174
voor de benarde toestand
van bedreigde wilde dieren.
01:04
After Cecil'sCecil 's deathdood,
17
52101
2095
Na Cecil's dood
01:06
I beganbegon to askvragen myselfmezelf these questionsvragen:
18
54220
2802
vroeg ik mezelf het volgende af:
01:09
What if the communitygemeenschap
that livedleefden nextvolgende to CecilCecil the lionLeeuw
19
57046
3987
Wat als de gemeenschap
die naast Cecil de leeuw leefde,
01:13
was involvedbetrokken in protectingbescherming him?
20
61057
2066
betrokken zou zijn bij zijn bescherming?
01:15
What if I had metleerde kennen CecilCecil
when I was 10 yearsjaar oldoud, insteadin plaats daarvan of 29?
21
63572
5473
Wat als ik Cecil had ontmoet
toen ik 10 jaar was in plaats van 29?
01:21
Could I or my classmatesklasgenoten
have changedveranderd his fatelot?
22
69458
2988
Zouden ik of mijn klasgenoten
zijn lot hebben veranderd?
01:25
ManyVeel people are workingwerkend
to stop lionsleeuwen from disappearingverdwijnen,
23
73212
3714
Velen zetten zich in om het verdwijnen
van leeuwen tegen te gaan,
01:28
but very fewweinig of these people
are nativeinheems to these countrieslanden
24
76950
3667
maar slechts enkelen behoren
tot de inheemse bevolking
01:32
or from the communitiesgemeenschappen mostmeest affectedgetroffen.
25
80641
2533
of tot de zwaarst getroffen
gemeenschappen.
01:35
But the communitiesgemeenschappen
that liveleven with the lionsleeuwen
26
83601
2445
Terwijl gemeenschappen
die met leeuwen leven
01:38
are the onesdegenen bestbeste positionedGeplaatst
to help lionsleeuwen the mostmeest.
27
86070
3673
toch het best in staat zijn
om leeuwen goed te helpen.
01:42
LocalLokale people should be at the forefrontvoorhoede
28
90268
2333
Lokale inwoners zouden
de voorhoede moeten vormen
01:44
of the solutionsoplossingen to the challengesuitdagingen
facinggeconfronteerd theirhun wildlifedieren in het wild.
29
92625
3563
bij het oplossen van de problemen
waar hun wilde dieren mee kampen.
01:48
SometimesSoms, changeverandering can only come
30
96212
2095
Soms is verandering alleen mogelijk
01:50
when the people mostmeest affectedgetroffen
and impactedbeïnvloed take chargein rekening brengen.
31
98331
4182
als de zwaarst getroffenen
de leiding nemen.
01:54
LocalLokale communitiesgemeenschappen playspelen an importantbelangrijk rolerol
32
102537
2198
Lokale gemeenschappen zijn belangrijk
01:56
in fightingvechten poachingstroperij
and illegalonwettig wildlifedieren in het wild tradehandel,
33
104759
3182
voor het bestrijden van stroperij
en illegale dierenhandel,
01:59
whichwelke are majorgroot threatsbedreigingen
affectinginvloed lionsleeuwen and other wildlifedieren in het wild.
34
107965
3717
wat immense bedreigingen zijn
voor leeuwen en andere wilde dieren.
02:04
BeingWordt a blackzwart AfricanAfrikaanse womanvrouw
in the scienceswetenschappen,
35
112395
2825
Omdat ik een zwarte Afrikaanse vrouw
en wetenschapper ben,
02:07
the people I meetontmoeten
are always curiousnieuwsgierig to know
36
115244
2558
willen mensen die ik ontmoet
altijd graag weten
02:09
if I've always wanted
to be a conservationistnatuurbeschermer,
37
117826
2640
of ik altijd al een
natuurbeschermer wilde worden,
02:12
because they don't meetontmoeten
a lot of conservationistsnatuurbeschermers
38
120490
2309
want zij kennen weinig natuurbeschermers
02:14
who look like me.
39
122823
1381
die eruit zien zoals ik.
02:16
When I was growinggroeiend up,
40
124228
1151
Toen ik opgroeide,
02:17
I didn't even know that wildlifedieren in het wild
conservationgesprek was a careercarrière.
41
125403
3066
wist ik niet eens dat
dierenbeschermer een beroep was.
02:20
The first time I saw a wildwild animaldier
in my home countryland
42
128800
3214
De eerste keer dat ik
een wild dier in mijn land zag,
02:24
was when I was 25 yearsjaar oldoud,
43
132038
2626
was ik 25 jaar oud,
02:26
even thoughhoewel lionsleeuwen and AfricanAfrikaanse wildwild dogshonden
44
134688
2453
terwijl leeuwen en Afrikaanse wilde honden
02:29
livedleefden just a fewweinig milesmijlen away from my home.
45
137165
2865
slechts een paar mijl
van mijn huis leefden.
02:32
This is quiteheel commongemeenschappelijk in ZimbabweZimbabwe,
46
140815
2326
Dit is vrij normaal in Zimbabwe,
02:35
as manyveel people
are not exposedblootgesteld to wildlifedieren in het wild,
47
143165
2666
aangezien velen niet in aanraking
komen met wilde dieren,
02:37
even thoughhoewel it's partdeel of our heritageerfgoed.
48
145855
2654
terwijl zij toch deel uitmaken
van ons erfgoed.
02:40
When I was growinggroeiend up,
49
148533
1539
Toen ik opgroeide,
02:42
I didn't even know
that lionsleeuwen livedleefden in my backyardachtererf.
50
150096
3968
wist ik niet eens dat er leeuwen
in mijn achtertuin leefden.
02:46
When I steppedgetrapte into
SavSavé ValleyVallei ConservancyConservancy
51
154088
2730
Toen ik het Savé Valley
Conservancy binnenstapte,
02:48
on a coldkoude winterwinter morningochtend- 10 yearsjaar agogeleden
52
156842
3068
10 jaar geleden
op een koude winterochtend,
02:51
to studystudie AfricanAfrikaanse wildwild dogshonden
for my master'smasteropleiding researchOnderzoek projectproject,
53
159934
4184
om Afrikaanse wilde honden te bestuderen
voor mijn Master's onderzoek project,
02:56
I was mesmerizedgebiologeerd by the beautyschoonheid
and the tranquilityrust that surroundedomgeven me.
54
164142
4091
was ik gehypnotiseerd
door de schoonheid en rust om me heen.
03:00
I feltvoelde like I had foundgevonden my passionpassie
and my purposedoel in life.
55
168701
3676
Het voelde alsof ik mijn passie
en doel van mijn leven vond.
03:04
I madegemaakt a commitmentinzet that day
56
172401
1936
Die dag beloofde ik plechtig
03:06
that I was going to dedicatewijden my life
to protectingbescherming animalsdieren.
57
174361
3357
dat ik mijn leven zou wijden
aan dierenbescherming.
03:09
I think of my childhoodkinderjaren
schoolschool- daysdagen in ZimbabweZimbabwe
58
177742
2873
Ik denk aan schooldagen
tijdens mijn jeugd in Zimbabwe
03:12
and the other kidskinderen I was in schoolschool- with.
59
180639
2446
en aan de andere kinderen
die op mijn school zaten.
03:15
PerhapsMisschien if we had a chancekans
to interactop elkaar inwerken with wildlifedieren in het wild,
60
183109
4206
Als we de kans hadden gehad
om in contact te komen met wilde dieren,
03:19
more of my classmatesklasgenoten
would be workingwerkend alongsideNaast me now.
61
187339
3250
zouden misschien meer van mijn klasgenoten
nu met mij samenwerken.
03:23
UnlessTenzij the locallokaal communitiesgemeenschappen
want to protectbeschermen and coexistnaast elkaar with wildlifedieren in het wild,
62
191458
4881
Totdat de lokale gemeenschap met
wilde dieren samenleeft en ze beschermt,
03:28
all conservationgesprek effortsinspanningen mightmacht be in vainijdele.
63
196363
2733
kunnen alle inspanningen
om ze te beschermen tevergeefs zijn.
03:31
These are the communitiesgemeenschappen
that liveleven with the wildwild animalsdieren
64
199616
2977
Dit zijn de gemeenschappen
die met wilde dieren samenleven
03:34
in the samedezelfde ecosystemecosysteem
65
202617
1635
in hetzelfde ecosysteem
03:36
and bearbeer the costkosten of doing so.
66
204276
2201
en daar de kosten voor dragen.
03:39
If they don't have a directdirect connectionverbinding
67
207109
2278
Als zij geen directe band hebben met,
of profiteren van de dieren,
03:41
or benefitvoordeel from the animalsdieren,
68
209411
2166
03:43
they have no reasonreden
to want to protectbeschermen them.
69
211601
2549
hebben zij geen reden
om hen te willen beschermen.
03:46
And if locallokaal communitiesgemeenschappen
don't protectbeschermen theirhun wildlifedieren in het wild,
70
214649
3111
En als lokale gemeenschappen
hun wilde dieren niet beschermen,
03:49
no amountbedrag of outsidebuiten
interventioninterventie will work.
71
217784
3000
zal geen enkele interventie
van buitenaf werken.
03:53
So what needsbehoefte aan to be donegedaan?
72
221728
2182
Dus wat moet er gebeuren?
03:56
ConservationistsNatuurbeschermers mustmoet prioritizeprioriteren
environmentalmilieu educationonderwijs
73
224688
3461
Natuurbeschermers moeten
milieu-educatie voorop stellen
04:00
and help expanduitbreiden the community'sgemeenschap skillsvaardigheden
to conserveConserve theirhun wildlifedieren in het wild.
74
228173
3831
en de vaardigheden voor dierenbescherming
van de gemeenschap vergroten.
Schoolkinderen en gemeenschappen moeten
naar nationale parken gebracht worden,
04:04
SchoolchildrenScholieren and communitiesgemeenschappen
mustmoet be takeningenomen to nationalnationaal parksparken,
75
232426
3651
04:08
so they get a chancekans
to connectaansluiten with the wildlifedieren in het wild.
76
236101
3151
zodat ze de kans hebben
met wilde dieren in contact te komen.
04:11
At everyelk effortinspanning and everyelk levelniveau,
77
239776
2682
In elke inspanning en op elk niveau
moet natuurbescherming
de economie betrekken
04:14
conservationgesprek mustmoet includeomvatten
the economieseconomieën of the people
78
242482
2993
van de bevolking die het land
deelt met de wilde dieren.
04:17
who sharedelen the landland- with the wildwild animalsdieren.
79
245499
2734
04:20
It is alsoook criticalkritisch
that locallokaal conservationistsnatuurbeschermers
80
248872
3127
Het is ook noodzakelijk
dat lokale natuurbeschermers
04:24
be partdeel of everyelk conservationgesprek effortinspanning,
81
252023
3068
deel uitmaken van elke
natuurbeschermingsinspanning
04:27
if we are to buildbouwen trustvertrouwen and really embedembed
conservationgesprek into communitiesgemeenschappen.
82
255115
4414
als we vertrouwen willen vergroten
en natuurbescherming willen integreren.
04:31
As locallokaal conservationistsnatuurbeschermers,
we facegezicht manyveel hurdleshorden,
83
259974
3486
Als lokale natuurbeschermers
lopen we tegen veel hindernissen aan,
04:35
from outrightronduit discriminationdiscriminatie
to barriersbelemmeringen because of culturalcultureel normsnormen.
84
263484
4347
van regelrechte discriminatie
tot barrières door culturele waarden.
04:40
But I will not give up my effortsinspanningen
85
268133
2365
Maar ik zal mijn inspanningen niet staken
04:42
to bringbrengen indigenousinheems
communitiesgemeenschappen to this fightstrijd
86
270522
2543
om inheemse gemeenschappen
in dit gevecht te betrekken
04:45
for the survivaloverleving of our planetplaneet.
87
273089
2067
voor het voortbestaan van onze planeet.
04:47
I'm askingvragen you to come
and standstand togethersamen with me.
88
275712
3047
Ik vraag jullie mij hierin bij te staan.
De barrières die we hebben opgericht,
zullen we actief moeten ontmantelen,
04:50
We mustmoet activelyactief dismantleontmantelen
the hurdleshorden we have createdaangemaakt,
89
278783
3461
04:54
whichwelke are leavingverlaten indigenousinheems populationspopulaties
out of conservationgesprek effortsinspanningen.
90
282268
4182
want ze sluiten inheemse bevolking uit
van natuurbeschermingsinspanningen.
04:58
I've dedicatedtoegewijd my life
to protectingbescherming lionsleeuwen.
91
286474
3143
Ik heb mijn leven gewijd
aan het beschermen van leeuwen.
05:01
And I know my neighborbuurman would, too,
92
289641
2333
En ik weet dat mijn buren
dat ook zouden doen
05:03
if only they knewwist the animalsdieren
that livedleefden nextvolgende doordeur- to them.
93
291998
4406
als ze de dieren gekend hadden
die naast hen leefden.
05:08
Thank you.
94
296984
1174
Dank jullie wel.
05:10
(ApplauseApplaus)
95
298182
4515
(Applaus)
Translated by Inge Widdershoven

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Moreangels Mbizah - Lion conservationist
Moreangels Mbizah is the founder of Wildlife Conservation Action, an organization dedicated to conserving biodiversity, promoting human-wildlife coexistence and empowering local communities.

Why you should listen

Besides identifying and addressing the threats to lions, other large carnivores and their habitat in Zimbabwe, Moreangels Mbizah also works to promote coexistence between wildlife and the communities that reside alongside wildlife habitats. Mbizah has dedicated her life to seeking ways to jointly address conservation and livelihoods issues to benefit both wildlife and the local communities who are living in abject poverty.

More profile about the speaker
Moreangels Mbizah | Speaker | TED.com