ABOUT THE SPEAKER
Abhishek Gopalka - Public sector strategist
BCG's Abhishek Gopalka advises governments on innovative approaches to deliver better outcomes for citizens.

Why you should listen

BCG's Abhishek Gopalka is a Managing Director and Partner in the New Delhi office, with more than 11 years of experience working with governments, foundations, international institutions, NGOs and private sector.

Gopalka has deep expertise in large-scale transformation of public delivery systems to drive citizen outcomes, with a focus on public health and education. He has worked across multiple geographies, including India and the US.

Gopalka holds an MBA from the Ross School of Business (University of Michigan, Ann Arbor) and a B.E. in Computer Science from R.V. College of Engineering (Visvesvaraya Technological University), Bangalore.

More profile about the speaker
Abhishek Gopalka | Speaker | TED.com
TED@BCG Mumbai

Abhishek Gopalka: How motivation can fix public systems

Abhishek Gopalka: Hoe motivatie de publieke sector kan verbeteren

Filmed:
1,294,177 views

Hoe pak je kapotte openbare systemen aan? Je wekt de concurrentiegeest van mensen op. In een talk over het motiveren van mensen om verandering te bewerkstelligen, bespreekt publieke sector strateeg Abhishek Gopalka hoe hij het gezondheidssysteem van Rajasthan, een staat in India met meer dan 80 miljoen mensen, heeft helpen verbeteren met behulp van transparantie en publieke verantwoording. "Motivatie ontstaat niet vanzelf", zegt Gopalka. "Er moet iets veranderen om betrokkenheid te krijgen."
- Public sector strategist
BCG's Abhishek Gopalka advises governments on innovative approaches to deliver better outcomes for citizens. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
Take a minuteminuut
0
1341
1151
Verbeeld je even
00:14
and think of yourselfjezelf
as the leaderleider of a countryland.
1
2516
2810
dat je de leider bent van een land.
00:18
And let's say one
of your biggestgrootste prioritiesprioriteiten
2
6571
2754
Laten we zeggen dat één
van je grootste prioriteiten
00:21
is to providevoorzien your citizensburgers
with high-qualityhoge kwaliteit healthcaregezondheidszorg.
3
9349
3732
is om je burgers te voorzien
van hoogwaardige gezondheidszorg.
00:26
How would you go about it?
4
14047
1881
Hoe zou je dat aanpakken?
00:27
BuildBouwen more hospitalsziekenhuizen?
5
15952
1857
Meer ziekenhuizen bouwen?
00:29
OpenOpen more medicalmedisch collegeshogescholen?
6
17833
2071
Meer medische colleges oprichten?
00:31
InvestInvesteren in clinicalklinisch innovationinnovatie?
7
19928
2000
Investeren in klinische innovatie?
00:35
But what if your country'slands healthGezondheid systemsysteem
was fundamentallyfundamenteel brokengebroken?
8
23170
3437
Maar wat als het gezondheidssysteem
van je land fundamenteel kapot is?
00:39
WhetherOf it's doctordoctor absenteeismabsenteïsme,
9
27393
2286
Of het nu gaat
om ziekteverzuim door artsen,
00:41
drugdrug stock-outsvoorraad-outs or poorarm qualitykwaliteit of carezorg.
10
29703
3015
tekort aan geneesmiddelen
of slechte kwaliteit van de zorg.
00:45
Where would you startbegin then?
11
33450
1800
Waar zou je dan beginnen?
00:48
I'm a managementbeheer consultantconsultant,
12
36387
1801
Ik ben een managementconsultant
00:50
and for the last threedrie yearsjaar,
13
38212
1834
en de laatste drie jaar
00:52
I've been workingwerkend on a projectproject
14
40070
1975
werk ik aan een project
00:54
to improveverbeteren the publicopenbaar heathHeath
systemsysteem of RajasthanRajasthan,
15
42069
3500
om het systeem voor de volksgezondheid
te verbeteren van Rajasthan,
00:57
a statestaat in IndiaIndia.
16
45593
1674
een staat in India.
01:00
And duringgedurende the courseCursus of the projectproject,
17
48287
2285
In de loop van het project
01:02
we actuallywerkelijk discoveredontdekt something profounddiepgaand.
18
50596
2800
ontdekten we iets fundamenteels.
01:06
More doctorsartsen, better facilitiesuitrusting,
clinicalklinisch innovationinnovatie --
19
54525
4965
Meer artsen, betere faciliteiten
en klinische innovatie --
01:11
they are all importantbelangrijk.
20
59514
1533
ze zijn allemaal belangrijk.
01:13
But nothing changesveranderingen
withoutzonder one keysleutel ingredientingrediënt.
21
61839
4008
Maar er verandert niets
zonder één belangrijk ingrediënt:
01:18
MotivationMotivatie.
22
66339
1150
motivatie.
01:21
But motivationmotivatie is a trickytricky thing.
23
69157
2293
Maar motivatie is een lastig ding.
01:23
If you've led a teamteam, raisedverheven a childkind
or triedbeproefd to changeverandering a personalpersoonlijk habitgewoonte,
24
71474
6333
Als je ooit een team leidde,
een kind opvoedde
of een gewoonte wilde veranderen,
01:29
you know that motivationmotivatie
doesn't just appearverschijnen.
25
77831
3067
weet je dat motivatie niet vanzelf komt.
01:33
Something has to changeverandering to make you carezorg.
26
81665
2995
Er moet iets veranderen
om je erbij te betrekken.
01:37
And if there's one thing
that all of us humansmensen carezorg about,
27
85859
4740
Als er één ding is waar wij mensen
allemaal over inzitten,
01:42
it's an inherentinherent desireverlangen
to shineschijnen in frontvoorkant of societymaatschappij.
28
90623
4410
is het wel een aangeboren verlangen
om uit te blinken in de samenleving.
01:47
So that's exactlyprecies what we did.
29
95992
2000
Dus is dat precies wat we deden.
01:50
We decidedbeslist to focusfocus on the citizeninwoner:
30
98739
2785
We besloten ons
te concentreren op de burger:
01:54
the people who the systemsysteem
was supposedvermeend to servedienen in the first placeplaats.
31
102223
4645
de mensen die het systeem
in de eerste plaats moest dienen.
01:59
And todayvandaag, I'd like to tell you
32
107760
2833
Vandaag wil ik jullie graag vertellen
02:02
how RajasthanRajasthan has transformedgetransformeerd
its publicopenbaar healthGezondheid systemsysteem dramaticallydramatisch
33
110617
5103
hoe Rajasthan de openbare gezondheidszorg
drastisch heeft getransformeerd
02:07
by usinggebruik makend van the citizeninwoner
to triggerin gang zetten motivationmotivatie.
34
115744
3802
door met behulp van de burger
de motivatie te activeren.
02:12
Now, RajasthanRajasthan is one
of India'sIndia's largestDe grootste statesstaten,
35
120865
4228
Rajasthan
is een van de grootste staten van India,
02:17
with a populationbevolking of nearlybijna 80 millionmiljoen.
36
125117
2999
met een bevolking van bijna 80 miljoen.
02:20
That's largergrotere than the UnitedVerenigd KingdomKoninkrijk.
37
128927
2533
Dat is groter dan het Verenigd Koninkrijk.
02:24
But the similaritiesgelijkenissen probablywaarschijnlijk endeinde there.
38
132863
2667
Maar daar houdt de overeenkomst
waarschijnlijk wel op.
02:28
In 2016, when my teamteam was calledriep in
39
136434
3255
Toen in 2016 mijn team erbij werd gehaald
02:31
to startbegin workingwerkend with the publicopenbaar
healthGezondheid systemsysteem of RajasthanRajasthan,
40
139713
4047
om aan de slag te gaan met het publieke
gezondheidssysteem van Rajasthan,
02:35
we foundgevonden it in a statestaat of crisiscrisis.
41
143784
2666
vonden we het in staat van crisis.
02:39
For examplevoorbeeld, the neonatalneonatale
mortalitysterfte ratetarief --
42
147292
3608
Zo was bijvoorbeeld
het neonatale sterftecijfer --
02:42
that's the numberaantal of newbornspasgeborenen who diedood gaan
before theirhun first monthmaand birthdayverjaardag --
43
150924
5230
dat is het aantal pasgeborenen
dat overlijdt vóór ze een maand zijn --
02:48
was 10 timestijden higherhoger than that of the UKVERENIGD KONINKRIJK.
44
156178
3589
10 keer hoger dan dat
van het Verenigd Koninkrijk.
02:53
No wonderwonder then that citizensburgers were sayinggezegde,
45
161069
1960
Geen wonder dat de burgers zeiden:
02:55
"Hey, I don't want to go
to a publicopenbaar healthGezondheid facilityfaciliteit."
46
163053
3172
"Hè, ik wil niet
naar een openbare kliniek."
02:58
In IndiaIndia, if you wanted to see a doctordoctor
in a publicopenbaar healthGezondheid facilityfaciliteit,
47
166879
4916
Als je in India een arts wilde zien
in een openbare kliniek,
03:03
you would go to a "PHCPHC,"
or "primaryprimair healthGezondheid centercentrum."
48
171819
3801
moest je naar een ‘phc’
of ‘primary health center’.
03:08
And at leastminst 40 patientspatiënten
are expectedverwacht to go to a PHCPHC everyelk day.
49
176573
5226
Ten minste 40 patiënten per dag
komen naar verwachting naar een phc.
03:14
But in RajasthanRajasthan,
only one out of fourvier PHCsPHCs
50
182673
4087
Maar in Rajasthan
zag slechts één op de vier phc's
03:18
was seeingziend this minimumminimum
numberaantal of patientspatiënten.
51
186784
2666
dit minimum aantal patiënten.
03:21
In other wordstekst, people
had lostde weg kwijt faithgeloof in the systemsysteem.
52
189474
3981
Met andere woorden, mensen hadden
geen vertrouwen meer in het systeem.
03:27
When we delveddook deeperdiepere,
53
195352
2167
Als we dieper groeven,
03:29
we realizedrealiseerde that lackgebrek of accountabilityverantwoording
is at the corekern of it.
54
197543
4666
realiseerden we ons dat het lag
aan gebrek aan verantwoordelijkheid.
03:35
PictureFoto this.
55
203510
1150
Stel je dit voor.
03:37
SudhaSudha, a daily-wagedagelijks-loon earnerin loondienst,
56
205153
2651
Sudha, een gemiddelde kostwinner,
03:39
realizesrealiseert that her one-year-oldeen-jaar-oude daughterdochter
57
207828
2896
ziet dat haar één jaar oude dochter
03:42
is sufferinglijden from
uncontrollableoncontroleerbare dysenteryDysenterie.
58
210748
2800
aan oncontroleerbare dysenterie lijdt.
03:46
So she decidesbeslist to take the day off.
59
214337
2230
Dus besluit ze om de dag vrij te nemen.
03:48
That's a lossverlies of about
350 rupeesNepalese roepie or fivevijf dollarsdollars.
60
216591
4230
Dat betekent een verlies
van ongeveer 350 roepies, of vijf dollar.
03:53
And she picksPicks up her daughterdochter in her armsarmen
61
221377
2803
Ze neemt haar dochter in haar armen
03:56
and walkswandelingen for fivevijf kilometerskilometer
to the governmentregering PHCPHC.
62
224204
3534
en loopt de vijf kilometer
naar de phc van de overheid.
04:00
But the doctordoctor isn't there.
63
228649
1800
Maar de dokter is er niet.
04:03
So she takes the nextvolgende day off, again,
64
231903
2896
Dus neemt ze de volgende dag opnieuw vrij
04:06
and comeskomt back to the PHCPHC.
65
234823
1734
en komt terug naar de phc.
04:09
This time, the doctordoctor is there,
66
237244
2068
Dit keer is de arts er,
04:11
but the pharmacistapotheker tellsvertelt her
67
239336
1726
maar de apotheker vertelt haar
04:13
that the freegratis drugsdrugs
that she's entitledrecht hebben to have runrennen out,
68
241086
3348
dat de gratis medicijnen,
waar ze recht op had, op zijn,
04:16
because they forgotvergeten
to reorderopnieuw ordenen them on time.
69
244458
2635
omdat ze zijn vergeten
ze tijdig bij te bestellen.
04:19
So now, she rushesRiet
to the privateprivaat medicalmedisch centercentrum,
70
247871
2674
Dus spoedt ze zich nu
naar het privé medisch centrum,
04:22
and as she's rushinghaasten there,
71
250569
1341
en terwijl ze zich haast,
04:23
looking at her daughter'svan de dochter conditionstaat
worseningverslechtering with everyelk passingvoorbijgaand houruur,
72
251934
4167
ziet ze de toestand van haar dochter
uur na uur verslechteren.
04:28
she can't help but wonderwonder
73
256125
2000
Ze kan niet anders dan zich afvragen
04:30
if she should have goneweg
to the privateprivaat medicalmedisch centercentrum
74
258149
2514
of ze niet beter gelijk
naar het privé medisch centrum was gegaan
04:32
in the first placeplaats
75
260687
1176
04:33
and payedbetaald the 350 rupeesNepalese roepie
for the consultationoverleg and drugsdrugs.
76
261887
4734
en 350 roepies had betaald
voor raadpleging en medicijnen.
04:40
No one is heldheld accountableverantwoordelijk
for this incredibleongelooflijk failuremislukking of the systemsysteem.
77
268654
6388
Niemand wordt verantwoordelijk gehouden
voor dit ongelooflijke
falen van het systeem.
04:48
CostingKost time, moneygeld
and heartacheverdriet to SudhaSudha.
78
276273
5239
Dat betekent tijd, geld
en hartzeer voor Sudha.
04:55
And this is something
that just had to be fixedvast.
79
283945
2731
Dit was iets dat moest worden rechtgezet.
04:59
Now, as all good consultantsconsultants,
80
287319
2999
Net als alle goede adviseurs
05:02
we decidedbeslist that data-drivengegevensgestuurde reviewsBeoordelingen
81
290342
3421
besloten we dat op feiten
gebaseerde beoordelingen
05:05
had to be the answerantwoord
to improveverbeteren accountabilityverantwoording.
82
293787
3200
het antwoord moesten zijn
om te zorgen voor meer verantwoording.
05:09
So we createdaangemaakt these fancyzin in hebben
performanceprestatie dashboardsdashboards
83
297509
3888
Dus maakten we mooie prestatieschema’s
om de beoordelingsvergaderingen
van het ministerie van volksgezondheid
05:13
to help make the reviewbeoordeling meetingsvergaderingen
of the healthGezondheid departmentafdeling
84
301421
2897
05:16
much more effectiveeffectief.
85
304342
2023
veel effectiever te maken.
05:19
But nothing changedveranderd.
86
307255
1333
Maar niets veranderde.
05:21
DiscussionDiscussie after discussiondiscussie,
87
309604
2029
Overleg na overleg,
05:23
meetingvergadering after meetingvergadering,
88
311657
2420
vergadering na vergadering,
05:26
nothing changedveranderd.
89
314101
2272
niets veranderde.
05:29
And that's when it struckgeslagen me.
90
317244
2087
En toen viel het me te binnen.
05:31
You see, publicopenbaar systemssystemen
91
319355
1984
Openbare systemen
05:33
have always been governedgeregeerd
throughdoor internalintern mechanismsmechanismen,
92
321363
3526
werden altijd bestuurd
door middel van interne mechanismen,
05:36
like reviewbeoordeling meetingsvergaderingen.
93
324913
2222
zoals nazichtsvergaderingen.
05:39
And over time,
94
327683
1436
Na verloop van tijd
05:41
theirhun accountabilityverantwoording to the citizeninwoner
has been dilutedverdund.
95
329143
3650
verwaterde hun verantwoordelijkheid
ten opzichte van de burger.
05:45
So why not bringbrengen the citizeninwoner
back into the equationvergelijking,
96
333564
3527
Waarom niet de burger
terug in de vergelijking opnemen,
05:49
perhapsmisschien by usinggebruik makend van the citizeninwoner promisesbeloften?
97
337115
3420
misschien met behulp van burgerbeloften?
05:52
Couldn'tKon niet that triggerin gang zetten motivationmotivatie?
98
340559
2134
Zou dat de motivatie niet kunnen verhogen?
05:56
We startedbegonnen with what I like to call
the coffeekoffie shopwinkel strategystrategie.
99
344464
4235
We begonnen met wat ik graag noem
de coffeeshopstrategie.
06:01
You've probablywaarschijnlijk seengezien
one of these signstekenen in a coffeekoffie shopwinkel,
100
349454
3595
Je zag waarschijnlijk al eens
deze reclame in een coffeeshop,
06:05
whichwelke sayszegt,
101
353073
1246
waarop staat:
06:06
"If you don't get your receiptontvangst,
the coffeekoffie is freegratis."
102
354343
3809
"Krijg je je ontvangstbewijs niet,
dan is de koffie gratis."
06:11
Now, the cashierkassa has no optionkeuze
103
359235
3238
Nu kan de kassier niet anders
06:14
but to give you a receiptontvangst eachelk time.
104
362497
2928
dan je elke keer je ontvangstbewijs geven.
06:18
So we tooknam this strategystrategie
and appliedtoegepast it to RajasthanRajasthan.
105
366719
4308
We namen deze strategie over
en pasten ze toe op Rajasthan.
06:23
We workedwerkte with the governmentregering
106
371901
1809
We werkten met de overheid
06:25
on a programprogramma to revivedoen herleven 300 PHCsPHCs
acrossaan de overkant the statestaat,
107
373734
5420
aan een programma om de 300 phc’s
in het hele land te doen herleven.
06:31
and we got them to paintverf very clearduidelijk
citizeninwoner promisesbeloften alonglangs the wallmuur.
108
379178
5405
We lieten ze heel duidelijk
de burgerbeloften op de muur schilderen.
06:37
"We assureverzekeren you that you will have
a doctordoctor eachelk time."
109
385718
3817
"Wij verzekeren je
dat je elke keer een arts krijgt."
06:42
"We assureverzekeren you that you will get
your freegratis drugsdrugs eachelk time."
110
390297
3267
"Wij verzekeren je dat je elke keer
je gratis medicijnen krijgt."
06:46
"We assureverzekeren you
111
394299
1230
"Wij verzekeren je
06:47
that you will get
your freegratis diagnosticsdiagnostiek eachelk time."
112
395553
2921
dat je elke keer
je gratis diagnose krijgt."
06:51
And finallyTenslotte, we workedwerkte
with electedgekozen representativesvertegenwoordigers
113
399211
3398
En als laatste werkten we
met gekozen vertegenwoordigers
06:54
to launchlancering these revivednieuw leven ingeblazen PHCsPHCs,
114
402633
3196
om de nieuw leven ingeblazen
phc’s te lanceren
06:57
who sharedgedeelde the citizeninwoner promisesbeloften
with the communitygemeenschap
115
405853
3333
en de burgerbeloften aan de gemeenschap
07:01
with a lot of fanfareFanfare.
116
409210
1960
met veel fanfare aan te kondigden.
07:04
Now, the promisebelofte
was out there in the openOpen.
117
412210
3781
Nu stond de belofte daar
voor iedereen te zien.
07:08
FailureStoring would be embarrassingpijnlijk.
118
416890
1933
Mislukken zou gênant zijn.
07:12
The systemsysteem had to startbegin deliveringhet leveren van.
119
420073
2333
Het systeem moest beginnen te leveren.
07:16
And deliverleveren it did.
120
424207
1712
En leveren deed het.
07:18
DoctorArts availabilitybeschikbaarheid wentgegaan up,
121
426950
2238
De artsenbeschikbaarheid ging omhoog,
07:21
medicinesgeneesmiddelen camekwam on handhand-,
122
429212
1862
de geneesmiddelen waren er
07:23
and as a resultresultaat,
123
431098
1487
en als resultaat
07:24
patientgeduldig visitsbezoeken wentgegaan up by 20 percentprocent
in lessminder than a yearjaar.
124
432609
4444
stegen de patiëntbezoeken met 20%
in minder dan een jaar.
07:30
The publicopenbaar healthGezondheid systemsysteem
was gettingkrijgen back into businessbedrijf.
125
438252
3990
Het openbare gezondheidssysteem
kwam weer op gang.
07:36
But there was still a long distanceafstand to go.
126
444020
2459
Maar er was nog een lange weg te gaan.
07:38
ChangeWijzigen isn't that easygemakkelijk.
127
446949
1533
Veranderen is niet zo eenvoudig.
07:41
An exasperatedverbitterd doctordoctor onceeen keer told me,
128
449544
3073
Een gefrustreerde dokter vertelde me eens:
07:44
"I really want to transformtransformeren
the maternalmoeders healthGezondheid in my communitygemeenschap,
129
452641
3937
"Ik wil echt de gezondheid van moeders
in mijn gemeenschap verbeteren,
07:48
but I just don't have enoughgenoeg nursesverpleegkundigen."
130
456602
2467
maar ik heb niet genoeg verpleegkundigen."
07:51
Now, resourcesmiddelen like nursesverpleegkundigen
131
459426
2419
Nu wordt de beschikbaarheid
van verpleegkundigen
07:53
are actuallywerkelijk controlledgecontroleerde
by administrativeadministratief officersofficieren
132
461869
3492
in feite gecontroleerd
door bestuursambtenaren
07:57
who the doctorsartsen reportrapport to.
133
465385
1734
waar de artsen aan rapporteren.
07:59
And while the doctorsartsen were now motivatedgemotiveerd,
134
467734
2429
Nu de artsen gemotiveerd waren,
08:02
the administrativeadministratief officersofficieren
simplyeenvoudigweg weren'twaren niet motivatedgemotiveerd enoughgenoeg
135
470187
3865
waren de administratieve beambten
gewoon nog niet genoeg gemotiveerd
08:06
to help the doctorsartsen.
136
474076
1627
om de artsen te helpen.
08:09
This is where the headhoofd
of the publicopenbaar healthGezondheid departmentafdeling,
137
477330
2897
Daarvoor kwam het hoofd
van de afdeling volksgezondheid,
08:12
MsMS. VeenuVeenu GuptaGupta, camekwam up
with a brilliantbriljant ideaidee.
138
480251
3142
Ms. Veenu Gupta, op een briljant idee.
08:16
A monthlymaandelijks rankingranking of all districtsdistricten.
139
484188
3619
Een maandelijkse ranglijst
van alle districten.
08:20
And this rankingranking would assessschatten
the performanceprestatie of everyelk districtwijk
140
488304
3990
Deze rangschikking zou de prestaties
van elk district beoordelen
08:24
on eachelk majorgroot diseaseziekte
141
492318
1862
voor elke belangrijke ziekte
08:26
and eachelk majorgroot procedureprocedure.
142
494204
1984
en elke belangrijke procedure.
08:29
But here'shier is the bestbeste partdeel.
143
497125
1719
Maar hier komt het beste deel.
08:30
We madegemaakt the rankingranking go publicopenbaar.
144
498868
2239
We maakten de rangschikking publiek.
08:33
We put the rankingranking on the websitewebsite,
145
501654
2064
We zetten de rangschikking op de website,
08:35
we put the rankingranking on socialsociaal mediamedia,
146
503742
2340
we zetten de rangschikking
op de sociale media
08:38
and before you knewwist it,
the mediamedia got involvedbetrokken,
147
506106
2900
en voordat je het wist,
werden de media erin betrokken
08:41
with newspaperkrant- articlesartikelen
on whichwelke districtsdistricten were doing well
148
509030
3595
met krantenartikelen
over welke districten het goed deden
08:44
and whichwelke onesdegenen weren'twaren niet.
149
512649
1533
en welke niet.
08:47
And we didn't just want the rankingsranglijst
150
515402
2517
We wilden niet dat de rangschikkingen
08:49
to impactbotsing the best-beste
and the worst-performingslechtst presterende districtsdistricten.
151
517943
2967
alleen de besten
en de slechtsten eruit haalden.
08:52
We wanted the rankingsranglijst
to motivatemotiveren everyelk districtwijk.
152
520934
3744
We wilden met de ranglijst
elk district motiveren.
08:57
So we tooknam inspirationinspiratie
from soccervoetbal leaguescompetities,
153
525720
2881
We haalden onze inspiratie
uit de voetbalcompetities
09:00
and createdaangemaakt a three-tiereddrie lagen rankingranking systemsysteem,
154
528625
3619
en creëerden een
drievoudige rangschikking,
09:04
wherebywaarbij everyelk quarterkwartaal,
155
532268
2535
waarbij je elk kwartaal,
09:06
if a district'svan het district performanceprestatie
were to declineafwijzen,
156
534827
2905
als de prestaties van je district afnamen,
09:09
you could get relegatedgedegradeerd to the lowerlager tiertier.
157
537756
2800
naar een lagere categorie kon zakken.
09:12
But if the district'svan het district performanceprestatie
were to improveverbeteren,
158
540938
2861
Maar als de prestaties
van het district verbeterden,
09:15
you could get promotedbevorderd
to the premierepremière leagueliga.
159
543823
3040
kon je bevorderd worden
naar de Eredivisie.
09:19
The rankingsranglijst were a biggroot successsucces.
160
547538
2133
De rangschikkingen waren een groot succes.
09:22
It generatedgegenereerd tremendousenorme excitementopwinding,
161
550077
2381
Ze genereerden een enorm enthousiasme
09:24
and districtsdistricten beganbegon vyingstrijden with eachelk other
to be knownbekend as exemplarsexemplaren.
162
552482
4627
en de districten begonnen met elkaar
te wedijveren om vooraan te staan.
09:30
It's actuallywerkelijk very simpleeenvoudig,
if you think about it.
163
558292
2709
Het is eigenlijk heel simpel,
als je erover nadenkt.
09:33
If the performanceprestatie datagegevens
is only beingwezen reviewedbeoordeeld by your managermanager
164
561329
4889
Als je prestaties door je manager
alleen intern worden beoordeeld,
09:38
in internalintern settingsInstellingen,
165
566242
2056
is dat gewoon niet motiverend genoeg.
09:40
it simplyeenvoudigweg isn't motivatingmotiverend enoughgenoeg.
166
568322
2266
09:43
But if that datagegevens is out there,
167
571379
2682
Maar als de gegevens
voor iedereen zijn in te kijken,
09:46
in the openOpen, for the communitygemeenschap to see,
168
574085
3421
09:49
that's a very differentverschillend pictureafbeelding.
169
577530
2133
is het een heel ander verhaal.
09:52
That just unlocksontgrendelt a competitivecompetitief spiritgeest
170
580847
2730
Dat roept een competitieve geest op
09:55
whichwelke is inherentinherent
in eachelk and everyelk one of us.
171
583601
3133
die inherent is aan ieder van ons.
09:59
So now, when you put these two togethersamen,
172
587727
2825
Wanneer je nu die twee samenbrengt,
10:02
the coffeekoffie shopwinkel strategystrategie
and publicopenbaar competitionwedstrijd,
173
590576
4048
de coffeeshopstrategie
en de openbare concurrentie,
10:06
you now had a publicopenbaar healthGezondheid systemsysteem
174
594648
2679
krijg je een openbare gezondheidszorg
die significant meer geeft
10:09
whichwelke was significantlyaanzienlijk more motivatedgemotiveerd
to improveverbeteren citizeninwoner healthGezondheid.
175
597351
4820
om de verbetering
van de gezondheid van de burger.
10:15
And now that you had
a more motivatedgemotiveerd healthGezondheid systemsysteem,
176
603565
3525
Een meer gemotiveerd systeem
van gezondheidszorg
10:19
it was actuallywerkelijk a systemsysteem
that was now much more readyklaar for supportondersteuning.
177
607114
3764
is eigenlijk een systeem dat
veel geschikter is om steun te krijgen.
10:23
Because now, there is a pullTrekken
for the supportondersteuning,
178
611228
2555
Want nu zijn er redenen
voor ondersteuning,
10:25
whetherof it's resourcesmiddelen,
datagegevens or skillbekwaamheid buildinggebouw.
179
613807
3907
of het nu gaat om middelen,
data of ontwikkeling van vaardigheden.
10:30
Let me sharedelen an examplevoorbeeld.
180
618667
1600
Laat me een voorbeeld geven.
10:32
I was onceeen keer at a districtwijk meetingvergadering
in the districtwijk of AjmerAjmer.
181
620921
4402
Ik woonde ooit een bijeenkomst bij
in het Ajmer district.
10:37
This is one of the districtsdistricten
that had been risingstijgende lijn rapidlysnel
182
625347
3136
Dit is een van de districten
die snel stegen
10:40
in the rankingsranglijst.
183
628507
1150
in het klassement.
10:42
And there were a groupgroep
of passionatehartstochtelijk doctorsartsen
184
630346
2120
Een groep gepassioneerde artsen
10:44
who were discussingbespreken ideasideeën
on how to better supportondersteuning theirhun teamsteams.
185
632490
4081
discussieerde over ideeën
over hoe hun teams beter te ondersteunen.
10:49
One of the doctorsartsen
had up-skilledup-bekwaam healthGezondheid workersarbeiders
186
637485
3436
Een van de artsen had
bijgeschoolde gezondheidswerkers
10:52
to tackleaanpakken the problemprobleem of nurseverpleegster shortagestekorten.
187
640945
2733
om het probleem van een tekort
aan verpleegkundigen aan te pakken.
10:56
AnotherEen ander doctordoctor was usinggebruik makend van WhatsAppWhatsApp
in creativecreatief waysmanieren
188
644300
3618
Een andere arts gebruikte WhatsApp
op creatieve manieren
10:59
to sharedelen informationinformatie and ideasideeën
with his frontlineFrontline workersarbeiders.
189
647942
4135
om informatie en ideeën uit te wisselen
met zijn frontlijnwerkers.
11:04
For examplevoorbeeld,
190
652101
1206
Zoals:
11:05
where are the childrenkinderen
who are missingmissend from immunizationimmunisatie?
191
653331
3818
Waar zitten de kinderen
die niet naar de vaccinaties komen?
11:09
And how do you convinceovertuigen the mothersmoeders
192
657173
1889
Hoe overtuig je de moeders
11:11
to actuallywerkelijk bringbrengen theirhun childrenkinderen
for immunizationimmunisatie?
193
659086
2712
om hun kinderen te laten vaccineren?
11:14
And because theirhun teamsteams
were now significantlyaanzienlijk motivatedgemotiveerd,
194
662514
3841
Omdat hun teams
nu veel gemotiveerder waren,
11:18
they were simplyeenvoudigweg lappinglappen up the supportondersteuning,
195
666379
2508
verhoogden ze hun inzet,
11:20
because they wanted to performuitvoeren
better and better.
196
668911
3333
omdat ze beter en beter wilden presteren.
11:26
BrokenGebroken systemssystemen certainlyzeker need
more resourcesmiddelen and toolsgereedschap.
197
674204
5952
Gebroken systemen hebben zeker
meer middelen en instrumenten nodig.
11:32
But they won'tzal niet driverijden much impactbotsing
198
680879
2539
Maar het zal niet veel uithalen
11:35
if you don't first addressadres
the motivationmotivatie challengeuitdaging.
199
683442
3534
als je niet eerst de motivatie versterkt.
11:39
OnceEenmaal the motivationmotivatie tidetij beginsbegint to shiftverschuiving,
200
687768
3436
Pas als het motivatietij begint te keren,
11:43
that's when you get the realecht returnskomt terug
off resourcesmiddelen and toolsgereedschap.
201
691228
5012
halen middelen
en instrumenten echt wat uit.
Maar ik heb nog steeds
een belangrijke vraag niet beantwoord.
11:50
But I still haven'thebben niet answeredantwoordde
a keysleutel questionvraag.
202
698274
2361
11:53
What happenedgebeurd to the performanceprestatie
of Rajasthan'sVan Rajasthan publicopenbaar healthGezondheid systemsysteem?
203
701328
3850
Wat gebeurde er
met de prestaties van het systeem
van volksgezondheid in Rajasthan?
11:58
In 2016, when our work beganbegon,
204
706535
3439
Toen in 2016 ons werk begon,
12:01
the governmentregering of IndiaIndia and the WorldWereld BankBank
205
709998
3087
publiceerden de regering
van India en de Wereldbank
12:05
camekwam out with a publicopenbaar healthGezondheid indexinhoudsopgave.
206
713109
2400
een volksgezondheidsindex.
12:08
RajasthanRajasthan was rankedgerangschikt 20thth
out of 21 largegroot statesstaten.
207
716371
5037
Rajasthan werd als 20ste gerangschikt
van de 21 grote staten.
12:14
But in 2018,
208
722353
1698
Maar in 2018,
12:16
when the nextvolgende rankingranking camekwam out,
209
724075
2142
toen de volgende ranking kwam,
12:18
RajasthanRajasthan showedtoonden
one of the highesthoogst improvementsverbeteringen
210
726241
2804
toonde Rajasthan
een van de hoogste verbeteringen
12:21
amongtussen all largegroot statesstaten in IndiaIndia,
211
729069
2397
van alle grote staten in India,
12:23
leapfroggingsprongen fourvier positionsstanden.
212
731490
2690
en sprong vier posities naar boven.
12:26
For examplevoorbeeld, it showedtoonden
one of the highesthoogst reductionsreducties
213
734204
3454
Zo vertoonde het bijvoorbeeld
een van de hoogste dalingen
12:29
in neonatalneonatale mortalitysterfte,
214
737682
2260
aan neonatale sterfte,
12:31
with 3,000 additionalextra newbornpasgeboren liveslevens
beingwezen savedgered everyelk yearjaar.
215
739966
4610
met 3.000 extra geredde
pasgeboren levens per jaar.
12:37
TypicallyMeestal, publicopenbaar healthGezondheid transformationstransformaties
take a long time, even decadestientallen jaren.
216
745751
5801
Meestal duren veranderingen
in de volksgezondheid lang,
zelfs tientallen jaren.
12:44
But this approachnadering had deliveredgeleverd resultsuitslagen
217
752052
2795
Maar deze aanpak leverde resultaat op
12:46
in two yearsjaar.
218
754871
1738
in twee jaar.
12:50
But here'shier is the bestbeste partdeel.
219
758387
1753
Maar hier komt het beste deel.
12:52
There is actuallywerkelijk nothing
Rajasthan-specificRajasthan-specifieke about what we learnedgeleerd.
220
760164
4327
Er is eigenlijk niets specifiek
voor Rajasthan aan wat we leerden.
12:57
In factfeit, this approachnadering
of usinggebruik makend van the citizeninwoner to triggerin gang zetten motivationmotivatie
221
765198
5286
Deze aanpak om de burger te gebruiken
om de motivatie te activeren,
13:02
is not even limitedbeperkt
to publicopenbaar healthGezondheid systemssystemen.
222
770508
3066
is zelfs niet beperkt
tot de openbare gezondheidszorg.
13:06
I sincerelyoprecht believe
that if there is any publicopenbaar systemsysteem,
223
774969
4809
Ik geloof oprecht
dat als een openbaar systeem
13:11
in any countryland,
224
779802
1595
in welk land dan ook
13:13
that is in inertiatraagheid,
225
781421
1887
wegzakt in inertie,
13:15
then we need to bringbrengen back the motivationmotivatie.
226
783332
2800
we de motivatie moeten opkrikken.
13:18
And a great way to triggerin gang zetten the motivationmotivatie
227
786601
3143
Een geweldige manier
om de motivatie te activeren
13:21
is to increasetoename transparencytransparantie
to the citizeninwoner.
228
789768
3293
is de transparantie
voor de burger te vergroten.
13:26
We can do this with educationonderwijs
229
794379
1912
We kunnen dit doen met onderwijs,
het verbeteren van het proces
13:28
and sanitationsanitaire voorzieningen and even
politicalpolitiek representationvertegenwoordiging.
230
796315
3334
en zelfs met politieke vertegenwoordiging.
13:32
GovernmentRegering schoolsscholen can competeconcurreren publiclyopenbaar
on the basisbasis of studentstudent enrollmentinschrijving.
231
800863
4539
Overheidsscholen kunnen
openbaar concurreren
op basis van studentenaantallen.
13:38
CitiesSteden and townssteden,
on the basisbasis of cleanlinessnetheid.
232
806144
3072
Steden en gemeenten op basis van netheid.
13:41
And politicianspolitici on the basisbasis
of a scorecardscore kaart
233
809240
2666
Politici op basis van een score
over hoe ze precies
het leven van de burger verbeteren.
13:43
of how exactlyprecies they're
improvingverbeteren citizeninwoner liveslevens.
234
811930
3200
13:49
There are manyveel brokengebroken systemssystemen
out there in the worldwereld-.
235
817117
3600
Er zijn in de wereld
veel gebroken systemen.
13:53
We need to bringbrengen back theirhun motivationmotivatie.
236
821236
2600
We moeten hun motivatie terugbrengen.
13:56
The citizeninwoner is waitingaan het wachten.
237
824841
2047
De burger zit erop te wachten.
13:59
We mustmoet acthandelen todayvandaag.
238
827397
2159
We moeten nu handelen.
14:02
Thank you very much.
239
830095
1349
Veel dank.
14:03
(ApplauseApplaus)
240
831468
2412
(Applaus)
Translated by Rik Delaet
Reviewed by Peter Van de Ven

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Abhishek Gopalka - Public sector strategist
BCG's Abhishek Gopalka advises governments on innovative approaches to deliver better outcomes for citizens.

Why you should listen

BCG's Abhishek Gopalka is a Managing Director and Partner in the New Delhi office, with more than 11 years of experience working with governments, foundations, international institutions, NGOs and private sector.

Gopalka has deep expertise in large-scale transformation of public delivery systems to drive citizen outcomes, with a focus on public health and education. He has worked across multiple geographies, including India and the US.

Gopalka holds an MBA from the Ross School of Business (University of Michigan, Ann Arbor) and a B.E. in Computer Science from R.V. College of Engineering (Visvesvaraya Technological University), Bangalore.

More profile about the speaker
Abhishek Gopalka | Speaker | TED.com