ABOUT THE SPEAKER
Arunabha Ghosh - Social entrepreneur
Arunabha Ghosh is a public policy professional, adviser, author, columnist and institution builder.

Why you should listen
Arunabha Ghosh is the founder and CEO of the Council on Energy, Environment and Water (CEEW), which, since 2010, he has led to the top ranks as one of South Asia's leading policy research institutions. CEEW was also ranked among the world's 20 best climate think-tanks in 2016. Ghosh has been actively involved in the design of the International Solar Alliance since its inception.
More profile about the speaker
Arunabha Ghosh | Speaker | TED.com
TED Talks India: Nayi Baat

Arunabha Ghosh: 5 steps for clean air in India

Arunabha Ghosh: In vijf stappen naar een schone lucht in India

Filmed:
179,997 views

De grote steden in India hebben de slechtste luchtkwaliteit ter wereld. Hoe kunnen we deze volksgezondheidscrisis oplossen? In deze activerende talk legt sociaal ondernemer Arunabha Ghosh een vijfstappenplan voor om India op weg te helpen naar schonere, veiligere lucht -- en hij laat zien hoe elke burger hier een actieve rol in kan spelen.
- Social entrepreneur
Arunabha Ghosh is a public policy professional, adviser, author, columnist and institution builder. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
ShahSjah RukhMirza KhanKhan: Something goesgaat wrongfout
with the airlucht that we take for grantedtoegekend.
0
1458
3560
Shah Rukh Khan: Er gaat iets mis met
de lucht die we vanzelfsprekend vinden.
00:17
The illziek effectsbijwerkingen are sufferedleed by all,
1
5042
1767
Iedereen voelt de kwalijke gevolgen,
00:18
richrijk and poorarm, citystad people
and villagedorp folksmensen,
2
6833
2726
jong en oud, mensen in de stad
en op het platteland,
00:21
those inlandbinnenlands and those on the coastkust.
3
9583
1893
in het binnenland en aan de kust.
00:23
NobodyNiemand is exemptvrijgesteld.
4
11500
1726
Niemand kan eraan ontsnappen.
00:25
So how do we give our childrenkinderen
the chancekans to growgroeien up in a worldwereld-
5
13250
3768
Hoe geven we onze kinderen
de kans om op te groeien in een wereld
00:29
where the airlucht is cleanschoon?
6
17042
1684
met schone lucht?
00:30
Our nextvolgende speakerspreker
addressesadressen this vitalvitaal questionvraag.
7
18750
2434
Onze volgende spreker
gaat in op deze essentiële vraag.
00:33
So jointoetreden me in givinggeven
a wholeheartedonverdeelde welcomeWelkom
8
21208
2893
Geef hem samen met mij
een warm welkom:
00:36
to the publicopenbaar policyhet beleid expertdeskundige and authorauteur,
9
24125
2768
expert openbaar beleid en auteur,
00:38
the multifacetedveelzijdige DrDr. ArunabhaArunabha GhoshGhosh.
10
26917
3726
de veelzijdige dr. Arunabha Ghosh.
00:42
(MusicMuziek)
11
30667
3416
(Muziek)
00:50
ArunabhaArunabha GhoshGhosh: Let me tell you
a storyverhaal from ChinaChina.
12
38917
2684
Arunabha Ghosh: Ik begin
met een verhaal uit China.
00:53
In 2014, ChinaChina declaredverklaard waroorlog on pollutionverontreiniging.
13
41625
4851
In 2014 verklaarde China
de oorlog aan vervuiling.
00:58
In NovemberNovember that yearjaar,
14
46500
1601
In november van dat jaar
01:00
there was an internationalInternationale summittop there.
15
48125
2059
vond er een internationale top plaats.
01:02
PresidentsVoorzitters and primeeerste ministersministers
from manyveel countrieslanden arrivedaangekomen.
16
50208
3185
Presidenten en premiers
uit veel landen kwamen ernaartoe.
01:05
So industriesindustrieën around BeijingBeijing
were shutgesloten down,
17
53417
2517
Fabrieken rond Peking werden stilgelegd,
01:07
halfvoor de helft the carsauto's were takeningenomen off the roadweg.
18
55958
2101
de helft van de auto's
mocht de baan niet op.
01:10
That weekweek, I tooknam a photographfotograaf
of the unusuallyongewoon blueblauw skyhemel in BeijingBeijing.
19
58083
5018
Die week nam ik een foto
van de ongewoon blauwe lucht in Peking.
01:15
A fewweinig daysdagen laterlater,
when the summittop had endedbeëindigde,
20
63125
3184
Een paar dagen later,
toen de top voorbij was,
01:18
the factoriesfabrieken were hummingneuriën again,
21
66333
2060
draaiden de fabrieken opnieuw
01:20
the skyhemel had again turnedgedraaid lightlicht greygrijs.
22
68417
2684
en zag de lucht er weer lichtgrijs uit.
01:23
So newspaperskranten startedbegonnen
urgingaandringen the governmentregering
23
71125
2434
Kranten drongen er bij de overheid op aan
01:25
to make the blueblauw skiesluchten permanentblijvend.
24
73583
3185
om de hemel altijd blauw te maken.
01:28
Then in earlyvroeg 2015, a privateprivaat citizeninwoner
producedgeproduceerd a documentarydocumentaire on airlucht pollutionverontreiniging
25
76792
5101
Begin 2015 maakte een burger
een documentaire over luchtvervuiling,
01:33
calledriep "UnderOnder the DomeKoepel."
26
81917
1642
getiteld 'Under the Dome'.
01:35
Just withinbinnen fourvier daysdagen,
it was viewedbekeken 300 millionmiljoen timestijden,
27
83583
4518
Op vier dagen tijd werd de docu
300 miljoen keer bekeken
01:40
and millionsmiljoenen more continuedvervolgd
discussingbespreken it on socialsociaal mediamedia.
28
88125
3309
en miljoenen mensen spraken erover
op de sociale media.
01:43
EventuallyUiteindelijk, the governmentregering actedgehandeld,
29
91458
1851
Uiteindelijk kwam de overheid in actie
01:45
and by 2018,
30
93333
2018
en tegen 2018
01:47
the bulkmassa of the ChineseChinees populationbevolking
31
95375
2059
ervoeren de meeste inwoners van China
01:49
had witnessedgetuige a declineafwijzen in airlucht pollutionverontreiniging
32
97458
2726
een daling van de luchtvervuiling
01:52
by 32 percentprocent on averagegemiddelde.
33
100208
2601
van gemiddeld 32 procent.
01:54
When will we demandvraag naar cleanschoon airlucht in IndiaIndia?
34
102833
3625
Wanneer gaan we ook in India
schone lucht eisen?
01:59
I have a six-year-oldvan zes jaar oud daughterdochter.
35
107417
1559
Ik heb een dochtertje van zes.
02:01
EveryElke morningochtend-, when I droplaten vallen her
to the schoolschool- busbus stop,
36
109000
2893
Elke ochtend, wanneer ik haar
aan de bushalte afzet,
02:03
I have to remindherinneren her
not to take off her maskmasker.
37
111917
2351
zeg ik dat ze haar mondmasker
niet mag afdoen.
02:06
That's the kindsoort of worldwereld- we liveleven in.
38
114292
1809
Dat is de wereld waarin we leven.
02:08
One day she pointedpuntig me to an advertisementadvertentie
39
116125
2601
Op een dag wees ze naar een advertentie
02:10
for a facegezicht washwassen,
40
118750
1309
voor gezichtsverzorging
02:12
whichwelke claimedbeweerde that the pollutingvervuilende particlesdeeltjes
lodgedingediend deeplydiep in our skinhuid
41
120083
4143
waarop stond dat de vervuilende deeltjes
die diep in onze huid zitten,
02:16
could be miraculouslywonderbaarlijk washedgewassen off.
42
124250
2268
op miraculeuze wijze
konden worden weggewassen.
02:18
But what of the particlesdeeltjes
lodgedingediend in our lungslongen?
43
126542
3000
Maar wat met de deeltjes in onze longen?
02:22
When it's difficultmoeilijk
to make out the differenceverschil
44
130833
2226
Als we het verschil nog maar moeilijk zien
02:25
betweentussen the lunglong of a smokerroker
and the lunglong of a nonsmokerRookvrije eetkamer,
45
133083
3351
tussen de long van een roker
en die van een niet-roker,
02:28
we have a realecht problemprobleem,
46
136458
1393
dan is er een groot probleem.
02:29
because I can runrennen an airlucht purifierPurifier at home,
47
137875
2934
Ik kan thuis een luchtreiniger plaatsen,
02:32
but can I lockslot up my daughterdochter at home?
48
140833
2042
maar kan ik mijn dochter opsluiten?
02:35
AirLucht pollutionverontreiniging is the great levelerleveler.
49
143583
2667
Luchtvervuiling maakt geen onderscheid.
02:38
It affectsbeïnvloedt us all,
50
146917
1517
Iedereen wordt erdoor geraakt,
02:40
richrijk and poorarm,
51
148458
1351
rijk en arm,
02:41
citystad dwellerbewoner or villagedorp folkFolk,
52
149833
2560
stadsmus of dorpeling,
02:44
those livingleven inlandbinnenlands
or those livingleven on the coastkust,
53
152417
2351
zowel in het binnenland als aan de kust.
02:46
and it's affectinginvloed our healthGezondheid,
54
154792
2142
Het heeft gevolgen voor onze gezondheid,
02:48
our economiceconomisch growthgroei, our qualitykwaliteit of life.
55
156958
2768
onze economische groei
en onze levenskwaliteit.
02:51
In 2017, more than
1.2 millionmiljoen deathssterfgevallen in IndiaIndia
56
159750
5101
In 2017 konden meer dan
1,2 miljoen sterfgevallen in India
worden toegeschreven aan luchtvervuiling.
02:56
were attributabletoe te schrijven to airlucht pollutionverontreiniging.
57
164875
1893
02:58
That's more than those deathssterfgevallen
causedveroorzaakt by HIVHIV/AIDSAIDS,
58
166792
2767
Dat zijn meer doden dan door hiv/aids,
03:01
tuberculosistuberculose, malariamalaria- or diarrheadiarree.
59
169583
2476
tuberculose, malaria of diarree.
03:04
At the CouncilRaad on EnergyEnergie,
EnvironmentMilieu and WaterWater,
60
172083
3435
Mijn collega's bij de 'Council on Energy,
Environment and Water'
03:07
my colleaguescollega's find that todayvandaag,
one in two IndiansIndianen is breathingademen airlucht
61
175542
4184
hebben vastgesteld dat vandaag
één op twee Indiërs lucht inademt
03:11
that does not meetontmoeten
our airlucht qualitykwaliteit standardsstandaarden.
62
179750
3309
die niet voldoet aan onze normen
voor luchtkwaliteit.
03:15
And the economiceconomisch impactbotsing
of this publicopenbaar healthGezondheid crisiscrisis
63
183083
3143
De economische impact
van deze crisis voor de volksgezondheid
03:18
is more than 80 billionmiljard
dollarsdollars everyelk yearjaar.
64
186250
3434
bedraagt jaarlijks
meer dan 80 miljard dollar.
03:21
At CEEWCEEW, my colleaguescollega's find
65
189708
2476
Mijn collega's bij de CEEW stelden vast
03:24
that 80 percentprocent of IndiansIndianen
can breatheademen cleanschoon airlucht
66
192208
2976
dat 80 procent van de Indiërs
schone lucht kunnen inademen
03:27
if we adoptedgeadopteerd stringentstrenge
pollutionverontreiniging controlscontrols.
67
195208
2500
als we strenge controles
op vervuiling invoeren.
03:30
So here is my visionvisie for IndiaIndia.
68
198750
2833
Dit is mijn visie voor India.
03:34
In 2027,
69
202667
1601
In 2027,
03:36
when we are celebratingvieren
our 80thth yearjaar of independenceonafhankelijkheid,
70
204292
4226
als we 80 jaar onafhankelijkheid vieren,
03:40
can we ensureervoor zorgen that, by then,
71
208542
2142
kunnen we er dan niet voor zorgen
03:42
80 citiessteden in IndiaIndia have reducedgereduceerd
airlucht pollutionverontreiniging by 80 percentprocent?
72
210708
4935
dat 80 steden in India hun luchtvervuiling
met 80 procent hebben verminderd?
03:47
Let's calledriep this MissionMissie 80-80-80,
73
215667
4267
Laten we dit 'Mission 80-80-80' noemen.
03:51
and this is possiblemogelijk,
74
219958
1310
We kunnen dit waarmaken,
03:53
but the rolerol of citizensburgers
is going to be criticalkritisch.
75
221292
2601
maar de burgers zullen
een cruciale rol moeten spelen.
03:55
To combatgevecht airlucht pollutionverontreiniging,
76
223917
2017
Om luchtvervuiling aan te pakken,
03:57
we have to createcreëren a democraticdemocratisch demandvraag naar
77
225958
4060
moeten we een democratische vraag creëren
04:02
for cleanschoon airlucht.
78
230042
1392
naar schone lucht.
04:03
We can make this happengebeuren.
79
231458
1893
We kunnen dit verwezenlijken.
04:05
First, we have to educateonderwijzen ourselvesonszelf.
80
233375
3143
Eerst moeten we onszelf opleiden.
04:08
Low-costLow-cost sensorssensors give us real-timeechte tijd
informationinformatie about the airlucht qualitykwaliteit,
81
236542
4142
Goedkope sensoren geven ons
realtime gegevens over de luchtkwaliteit,
04:12
but we still need informationinformatie
82
240708
2060
maar we hebben nog altijd informatie nodig
04:14
about how to interpretinterpreteren it and how to acthandelen.
83
242792
3267
over de interpretatie van die gegevens
en hoe we moeten reageren.
04:18
So we need to targetdoel informationinformatie
to schoolsscholen and childrenkinderen,
84
246083
3435
We moeten informatie verstrekken
aan scholen en kinderen,
04:21
to residentinwoner welfarewelzijn associationsverenigingen,
85
249542
2017
aan belangenverenigingen voor inwoners,
04:23
to the elderlyouderen, who are more at riskrisico.
86
251583
2310
aan ouderen, die meer risico lopen.
04:25
You know, when the temperaturetemperatuur- outsidebuiten
is 30 degreesgraden versusversus 40 degreesgraden,
87
253917
3392
Als het buiten 30 graden is of 40 graden,
04:29
we know how to dressjurk,
88
257333
1726
weten we hoe we ons moeten kleden,
04:31
we know what to do, what not to do.
89
259083
1726
of wat we moeten doen of laten.
04:32
We need, similarlyevenzo, informationinformatie
on what precautionsvoorzorgsmaatregelen to take
90
260833
3976
We hebben soortgelijke informatie nodig
over voorzorgsmaatregelen
04:36
when the airlucht qualitykwaliteit outsidebuiten is poorarm,
91
264833
1768
wanneer de luchtkwaliteit
buiten slecht is,
04:38
very poorarm, severeerge, ernstige or hazardousgevaarlijke.
92
266625
2625
of erg slecht, ernstig of gevaarlijk.
04:41
SecondTweede, we need to becomeworden activeactief monitorsmonitoren.
93
269958
5060
Ten tweede moeten we
actieve waarnemers worden.
04:47
TodayVandaag, mostmeest IndianIndische citiessteden
and much of rurallandelijk IndiaIndia
94
275042
2809
In de meeste steden
en grote delen van het platteland
04:49
have no airlucht qualitykwaliteit monitoringtoezicht houden at all.
95
277875
2976
wordt de luchtkwaliteit
nu niet gemonitord.
04:52
So we need to demandvraag naar
that airlucht qualitykwaliteit sensorssensors
96
280875
2768
We moeten eisen dat
sensoren voor luchtkwaliteit
04:55
are installedgeïnstalleerd in everyelk constituencykiesdistrict.
97
283667
2226
worden geïnstalleerd in elk kiesdistrict.
04:57
TodayVandaag, in ParliamentParlement,
who is going to standstand up for us
98
285917
3059
Wie zal vandaag voor ons opkomen
in het Parlement
05:01
as the airlucht qualitykwaliteit warriorkrijger?
99
289000
1976
als voorvechter van de luchtkwaliteit?
05:03
When enforcementhandhaving agenciesagentschappen
landland- up at pollutingvervuilende sitesplaatsen
100
291000
3643
Als handhavingsdiensten
vervuilende locaties
05:06
or dust-spewingstof-spewing constructionbouw sitesplaatsen,
101
294667
2559
of stoffige bouwwerven inspecteren,
05:09
theirhun whack-a-moleWhack-a-mol approachnadering
doesn't always work,
102
297250
2601
werkt hun aanpak niet altijd,
05:11
because as soonspoedig as theirhun attentionaandacht
turnsbochten somewhereergens elseanders,
103
299875
2851
want zodra ze hun aandacht verschuiven,
05:14
the offendersovertreders go back
to businessbedrijf as usualgebruikelijk.
104
302750
2434
doen de overtreders voort
alsof er niets is gebeurd.
05:17
We citizensburgers have to becomeworden
the firebrand alarmsalarmen.
105
305208
3851
Wij moeten als burgers
het brandalarm worden.
05:21
We have to demandvraag naar
emergencynoodgeval call-inCall-in numbersgetallen
106
309083
2935
We moeten noodnummers eisen
05:24
and specializedgespecialiseerde tasktaak forceskrachten
107
312042
2517
en gespecialiseerde eenheden
05:26
that can respondreageren in realecht time
to pollutionverontreiniging sitesplaatsen.
108
314583
3351
die meteen kunnen optreden
tegen vervuilende locaties.
05:29
So we need not just the authorityautoriteit
but the enforcementhandhaving strengthkracht
109
317958
3351
We moeten zowel de bevoegdheid
als de handhavingsmacht hebben
05:33
to crackbarst down.
110
321333
1435
om hiertegen op te treden.
05:34
ThirdDerde,
111
322792
1684
Ten derde
05:36
we have to be preparedbereid to paybetalen a priceprijs,
112
324500
2184
moeten we bereid zijn
om een prijs te betalen,
05:38
whetherof it's for carsauto's usinggebruik makend van BSBS6 fuelbrandstof
113
326708
3060
of het nu voor auto's is
met een lagere uitstoot
05:41
or for more expensiveduur electricityelektriciteit
from cleanerschoonmaakster powermacht plantsplanten.
114
329792
3642
of voor duurdere stroom
van schonere energiecentrales.
05:45
Last yearjaar, just before DiwaliDiwali,
115
333458
2435
Vorig jaar, net voor het Diwali-feest,
05:47
I tooknam a surpriseverrassing inspectioninspectie
of pollutingvervuilende industriesindustrieën
116
335917
4517
deed ik een onaangekondigde inspectie
van vervuilende industrieën
05:52
in an unauthorizedonbevoegde industrialindustrieel areaGebied
just outsidebuiten of DelhiDelhi,
117
340458
2976
in een niet-erkende industriezone
net buiten Delhi,
05:55
and I foundgevonden pollutingvervuilende
firecrackersvoetzoekers were beingwezen solduitverkocht.
118
343458
3101
en ik ontdekte dat er vervuilende
voetzoekers werden verkocht.
05:58
The SupremeOpperste CourtHof had mandatedmandaat
only greengroen firecrackersvoetzoekers could be solduitverkocht,
119
346583
3726
Het Hooggerechtshof had de verkoop
van milieuvriendelijke rotjes verplicht,
06:02
but those were nowherenergens to be foundgevonden.
120
350333
1726
maar die waren nergens te bespeuren.
06:04
But the pollutingvervuilende onesdegenen were availablebeschikbaar.
121
352083
1810
De vervuilende waren wel beschikbaar.
06:05
Why?
122
353917
1476
Waarom?
06:07
Because we were readyklaar to buykopen.
123
355417
1541
Omdat we ze wilden kopen.
06:09
As citizensburgers, we have to reduceverminderen
the demandvraag naar for these pollutingvervuilende productsproducten
124
357917
5184
Als burgers moeten we de vraag
naar vervuilende producten verminderen
06:15
or be preparedbereid to paybetalen more
for cleanerschoonmaakster productsproducten.
125
363125
3125
of bereid zijn meer te betalen
voor schonere alternatieven.
06:19
FourthVierde stepstap: let's buildbouwen some empathyempathie
for our fellowkameraad citizensburgers.
126
367208
4042
Vierde stap: laten we wat empathie tonen
voor onze medeburgers.
06:24
How much does it take
to keep a night guardbewaker warmwarm
127
372125
2934
Wat is er nodig om een nachtwaker
wat warmte te bieden
06:27
ratherliever than forcedwingen them to burnbrandwond rubbishonzin
to stayverblijf warmwarm in winterwinter?
128
375083
3768
in plaats van hem te dwingen afval
te verbranden in de winter tegen de kou?
06:30
Or, let's take farmersboeren.
129
378875
1309
Of neem nu de landbouwers.
06:32
You know, it's very easygemakkelijk to blameschuld them
for burningbrandend the stubbleStoppels
130
380208
3018
Ze krijgen vaak de schuld
voor het verbranden van stoppels
06:35
of the ricerijst paddyrijstveld cropgewas everyelk winterwinter,
whichwelke causesoorzaken airlucht pollutionverontreiniging.
131
383250
3518
op de rijstvelden elke winter,
wat vervuiling veroorzaakt.
06:38
It's much harderharder to understandbegrijpen
132
386792
2351
Het is veel moeilijker te begrijpen
06:41
that it's the combinationcombinatie
of our agriculturalagrarisch policyhet beleid
133
389167
3517
dat het de combinatie is
van ons landbouwbeleid
06:44
and our groundwatergrondwater crisiscrisis
134
392708
1310
en onze grondwatercrisis
06:46
that oftenvaak leavesbladeren the farmerboer
with no optionkeuze but to burnbrandwond the stubbleStoppels.
135
394042
4184
die de boeren geen andere keuze laat
dan de stoppels te verbranden.
06:50
So we need to drawtrek in
the urbanstedelijk poorarm laborerarbeider
136
398250
3351
We moeten dus de arme stadsarbeider
06:53
or the rurallandelijk poorarm farmerboer
137
401625
1559
of de arme landbouwer
06:55
into our collectivecollectief call for cleanschoon airlucht.
138
403208
3060
betrekken bij onze collectieve vraag
naar schone lucht.
06:58
FarmersBoeren come and tell us that they
want to adoptadopteren sustainableduurzame agriculturelandbouw,
139
406292
4017
Landbouwers vertellen ons
dat ze aan duurzame landbouw willen doen,
07:02
but they need some help.
140
410333
1351
maar ze hebben hulp nodig.
07:03
And fifthvijfde, we have to
changeverandering our lifestyleslevensstijlen.
141
411708
5101
En ten vijfde moeten we
onze levensstijl veranderen.
07:08
Yes, publicopenbaar transportvervoer-
is oftenvaak not availablebeschikbaar,
142
416833
3143
Ja, openbaar vervoer is vaak geen optie,
07:12
but the choicekeuze to buykopen a cleanerschoonmaakster,
lessminder pollutingvervuilende privateprivaat vehiclevoertuig is oursDe onze.
143
420000
4809
maar de keuze voor een schonere,
minder vervuilende auto is aan ons.
07:16
The choicekeuze to segregatescheiden
and recyclerecycleren householdhuishouden wasteverspilling is oursDe onze.
144
424833
4560
De keuze om huishoudelijk afval
te scheiden en recyclen is aan ons.
07:21
You know, in SuratSurat after the 1994 plaguePest,
145
429417
2892
Sinds de uitbraak van de pest
in Surat in 1994
07:24
citizensburgers there take pridetrots
in keepingbewaring theirhun citystad
146
432333
2976
zijn de burgers er trots op
dat hun stad een van de schoonste
van het land is.
07:27
one of the cleanestschoonste in the countryland.
147
435333
1976
07:29
Down southzuiden in MysoreMysore,
148
437333
1685
In de zuidelijke stad Mysore
07:31
public-privatepubliek-private partnershipspartnerschappen
and citizen-ledonder leiding van de burger ecoEco clubsklaveren
149
439042
3559
slaan publiek-private samenwerkingen
en door burgers geleide ecoclubs
de handen in elkaar
07:34
are comingkomt eraan togethersamen to reduceverminderen,
segregatescheiden and recyclerecycleren wasteverspilling in a mannermanier
150
442625
5059
om afval te verminderen,
scheiden en recyclen
07:39
that landfillsstortplaatsen can be
eliminatedgeëlimineerd altogetherover het geheel genomen.
151
447708
2768
zodat stortplaatsen overbodig worden.
07:42
Now I'm not sayinggezegde that officialsambtenaren
have no responsibilityverantwoordelijkheid here,
152
450500
3476
Ik zeg niet dat de overheid hier
geen verantwoordelijkheid draagt,
07:46
but it is our collectivecollectief apathyapathie
153
454000
3434
maar het is onze collectieve apathie
07:49
that takes the pressuredruk
off of our parliamentariansparlementsleden,
154
457458
3435
die de druk wegneemt
bij onze parlementairen,
07:52
the bureaucratsbureaucraten
155
460917
1726
de bureaucraten
07:54
or the enforcementhandhaving agenciesagentschappen.
156
462667
2059
of de handhavingsdiensten.
07:56
MissionMissie 80-80-80 will only beginbeginnen
157
464750
3976
'Mission 80-80-80' zal pas beginnen
08:00
when we demandvraag naar it.
158
468750
1458
als wij het eisen.
08:02
We have to createcreëren
a democraticdemocratisch demandvraag naar for cleanschoon airlucht,
159
470875
4018
We moeten een democratische vraag
creëren naar schone lucht,
want burgers, jullie en ik,
08:06
because citizensburgers, you and me,
160
474917
3934
08:10
can decidebesluiten what kindsoort of airlucht we breatheademen.
161
478875
2750
kunnen beslissen welke lucht we inademen.
08:14
Thank you.
162
482792
1267
Dank jullie wel.
08:16
(ApplauseApplaus)
163
484083
2084
(Applaus)
08:20
SRKSRK: Thank you so much.
164
488958
1643
SRK: Hartelijk dank.
08:22
Tell me something: IndiaIndia, our countryland,
165
490625
2184
Kan je me zeggen of India, ons thuisland,
08:24
do we have any advantagesvoordelen?
166
492833
2393
bepaalde voordelen heeft?
08:27
Have we becomeworden awarebewust of it earliervroeger
167
495250
2934
Zijn we ons er vroeger bewust van geworden
08:30
because of all the inputsinput
from people like you?
168
498208
2268
door alle inbreng van mensen zoals jij?
08:32
AGAG: Our biggestgrootste strengthkracht:
169
500500
1292
AG: Onze grootste sterkte:
08:35
our people and our abilityvermogen to make changeverandering
170
503125
3559
onze mensen en ons vermogen
om te veranderen
08:38
withoutzonder always necessarilynodig
relyingberoep only on the governmentregering.
171
506708
3268
zonder altijd noodzakelijk
een beroep te doen op de overheid.
08:42
And that strengthkracht of civilciviel societymaatschappij
and civilciviel demandvraag naar
172
510000
4184
En die sterkte van de burgermaatschappij
en de vraag van de burgers
08:46
for a civilizedbeschaafd livingleven conditionstaat
173
514208
2601
naar een beschaafde leefomgeving
08:48
is, I think, our biggestgrootste assetaanwinst.
174
516833
2435
is volgens mij onze grootste troef.
08:51
Then, all of those and more will happengebeuren.
175
519292
2351
Dan kunnen we dit alles
en nog veel meer realiseren.
08:53
(ApplauseApplaus)
176
521667
1017
(Applaus)
08:54
SRKSRK: Thank you, DrDr. GhoshGhosh.
BlessZegenen you for comingkomt eraan here.
177
522708
2810
SRK: Bedankt, dr. Ghosh.
Fantastisch dat je hier was.
08:57
And it's very enlighteningverhelderend.
178
525542
1684
Het was erg verhelderend.
08:59
Thank you very much,
and all the bestbeste with 80-80-80.
179
527250
2476
Heel erg bedankt
en veel succes met 80-80-80.
09:01
DrDr. GhoshGhosh, everyoneiedereen.
AGAG: Thank you.
180
529750
1643
Dr. Ghosh, beste mensen.
AG: Dank.
09:03
(ApplauseApplaus)
181
531417
1291
(Applaus)
Translated by Tom Van Cleempoel
Reviewed by Peter Van de Ven

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Arunabha Ghosh - Social entrepreneur
Arunabha Ghosh is a public policy professional, adviser, author, columnist and institution builder.

Why you should listen
Arunabha Ghosh is the founder and CEO of the Council on Energy, Environment and Water (CEEW), which, since 2010, he has led to the top ranks as one of South Asia's leading policy research institutions. CEEW was also ranked among the world's 20 best climate think-tanks in 2016. Ghosh has been actively involved in the design of the International Solar Alliance since its inception.
More profile about the speaker
Arunabha Ghosh | Speaker | TED.com