ABOUT THE SPEAKER
Kristie Ebi - Public health researcher
At the Center for Health and the Global Environment, Kristie Ebi studies and develops interventions to help at-risk populations deal with climate change.

Why you should listen

Kristie Ebi has been conducting research and developing practice on the health risks of climate variability and change for more than 20 years, understanding sources of vulnerability, estimating current and future health risks of climate change, and designing adaptation policies for countries in Central America, Europe, Africa, Asia and the Pacific.

Ebi is the author of multiple national and international climate change assessments, including the IPCC Special Report on Global Warming of 1.5C. She co-chairs the International Committee On New Integrated Climate change assessment Scenarios (ICONICS).

More profile about the speaker
Kristie Ebi | Speaker | TED.com
TED2019

Kristie Ebi: How climate change could make our food less nutritious

Kristie Ebi: Wordt ons eten minder voedzaam door klimaatverandering?

Filmed:
1,621,336 views

Wanneer concentraties van kooldioxide in de atmosfeer stijgen, gaan planten sneller groeien. Maar het heeft ook nog iets anders tot gevolg, iets dat minder zichtbaar is: het onttrekt essentiële voedingsstoffen en vitamines aan de planten die we eten. Epidemioloog Kristie Ebie praat over wereldwijde voedselzekerheid en onderzoekt de mogelijk enorme gevolgen voor de gezondheid van deze steeds groter wordende voedselcrisis. Ze kijkt daarbij welke stappen we kunnen zetten om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot veilig en gezond voedsel.
- Public health researcher
At the Center for Health and the Global Environment, Kristie Ebi studies and develops interventions to help at-risk populations deal with climate change. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
YogiYogi BerraBerra, a US baseballbasketbal playerspeler
and philosopherfilosoof, said,
0
1809
4887
Yogi Berra, de Amerikaanse
honkballer en filosoof, heeft gezegd:
00:18
"If we don't know where we're going,
we mightmacht not get there."
1
6720
3567
"Zonder doel komen we
misschien wel helemaal nergens uit."
00:23
AccumulatingAccumuleren scientificwetenschappelijk knowledgekennis
is givinggeven us greatergroter insightsinzichten,
2
11525
4046
Wetenschappelijk onderzoek
geeft ons meer inzicht,
00:27
greatergroter clarityhelderheid, into what our futuretoekomst
mightmacht look like in a changingveranderen climateklimaat
3
15595
5172
meer helderheid over hoe de toekomst
eruit zal zien in een veranderend klimaat
00:32
and what that could mean for our healthGezondheid.
4
20791
2209
en wat dat betekent voor onze gezondheid.
00:35
I'm here to talk about a relatedverwant aspectaspect,
5
23714
3705
Ik ga het hebben over een aspect
dat daar mee te maken heeft:
00:39
on how our emissionsemissies of greenhousebroeikas gasesgassen
from burningbrandend of fossilfossiel fuelsbrandstoffen
6
27443
4662
hoe de uitstoot van broeikasgassen
door het verbranden
van fossiele brandstoffen
00:44
is reducingvermindering the nutritionalvoedingswaarde
qualitykwaliteit of our foodeten.
7
32129
4030
de voedingswaarde
van ons voedsel vermindert.
00:49
We'llWe zullen startbegin with the foodeten pyramidpiramide.
8
37011
2139
Laten we beginnen met de voedselpiramide.
Jullie kennen allemaal de voedselpiramide.
00:51
You all know the foodeten pyramidpiramide.
9
39174
1762
We hebben allemaal
uitgebalanceerde voeding nodig.
00:53
We all need to eateten a balancedevenwichtige dietdieet.
10
41348
2438
00:55
We need to get proteinseiwitten,
11
43810
1517
We hebben eiwitten nodig,
00:57
we need to get micronutrientsmicronutriënten,
12
45351
1711
we hebben mineralen nodig,
00:59
we need to get vitaminsvitaminen.
13
47086
1308
we hebben vitamines nodig.
Dit is dus een manier om te bedenken
01:00
And so, this is a way
for us to think about
14
48418
2730
01:03
how to make sure we get
what we need everyelk day
15
51172
2994
hoe we kunnen zorgen
dat we elke dag voldoende binnenkrijgen
01:06
so we can growgroeien and thrivetieren.
16
54190
2118
zodat we groeien en gezond blijven.
01:08
But we eateten not just because we need to,
17
56332
2585
Maar we eten niet alleen omdat het moet,
01:10
we alsoook eateten for enjoymentgenot.
18
58941
1940
we eten ook voor ons plezier.
01:12
BreadBrood, pastapasta, pizzapizza --
19
60905
2603
Brood, pasta, pizza --
01:15
there's a wholegeheel rangereeks of foodslevensmiddelen
that are culturallycultureel importantbelangrijk.
20
63532
4081
er zijn talloze voedingsmiddelen
die belangrijk zijn in een cultuur.
Die eten we graag.
01:19
We enjoygenieten eatingaan het eten these.
21
67637
1792
01:22
And so they're importantbelangrijk for our dietdieet,
22
70088
2391
En die zijn belangrijk voor onze voeding,
maar ook voor onze cultuur.
01:24
but they're alsoook importantbelangrijk
for our culturesculturen.
23
72503
2670
01:27
CarbonKoolstof dioxidedioxide has been increasingtoenemend sincesinds
the startbegin of the IndustrialIndustriële RevolutionRevolutie,
24
75757
5504
Kooldioxide-uitstoot is gestegen sinds
het begin van de industriële revolutie,
01:33
increasingtoenemend from about
280 partsonderdelen perper millionmiljoen to over 410 todayvandaag,
25
81285
5362
van zo'n 280 deeltjes per miljoen
tot meer dan 410 nu.
01:38
and it continuesblijft to increasetoename.
26
86671
2243
En het blijft stijgen.
01:40
The carbonkoolstof that plantsplanten need to growgroeien
comeskomt from this carbonkoolstof dioxidedioxide.
27
88938
4426
Planten halen de koolstof
voor de groei uit deze kooldioxide.
Het gaat de plant in,
01:45
They bringbrengen it into the plantfabriek,
28
93388
1462
wordt afgebroken
01:46
they breakbreken it apartdeel
into the carbonkoolstof itselfzelf,
29
94874
3247
en de koolstof
wordt gebruikt voor de groei.
01:50
and they use that to growgroeien.
30
98145
1784
Ze hebben ook voedingsstoffen
nodig uit de grond.
01:52
They alsoook need nutrientsvoedingsstoffen from the soilbodem.
31
100542
2933
01:56
And so yes, carbonkoolstof dioxidedioxide is plantfabriek foodeten.
32
104166
3506
En dus is kooldioxide plantenvoedsel.
02:01
And this should be good newsnieuws,
of risingstijgende lijn carbonkoolstof dioxidedioxide concentrationsconcentraties,
33
109186
4966
Het zou goed nieuws moeten zijn
dat stijgende kooldioxideconcentraties
02:06
for foodeten securityveiligheid around the worldwereld-,
34
114176
2956
zorgen voor voedselzekerheid
over de hele wereld,
02:09
makingmaking sure that people
get enoughgenoeg to eateten everyelk day.
35
117156
3658
zodat iedereen elke dag
genoeg te eten heeft.
02:13
About 820 millionmiljoen people in the worldwereld-
don't get enoughgenoeg to eateten everyelk day.
36
121466
5155
Ongeveer 820 miljoen mensen in de wereld
hebben niet elke dag genoeg te eten.
02:19
So there's a faireerlijk amountbedrag writtengeschreven
about how higherhoger COCO2
37
127090
3602
Er is dus nogal wat geschreven
over hoe hogere CO2-concentraties
02:22
is going to help with
our foodeten securityveiligheid problemprobleem.
38
130716
2771
kunnen bijdragen aan voedselzekerheid.
02:25
We need to accelerateversnellen our progressvooruitgang
in agriculturalagrarisch productivityproduktiviteit
39
133511
5082
We moeten de vooruitgang
in voedselproductie versnellen
02:30
to feedeten geven the ninenegen to 10 billionmiljard people
who will be alivelevend in 2050
40
138617
4835
om een wereldbevolking van negen
à tien miljard te kunnen voeden in 2050
en om de doelstellingen te halen
voor Duurzame Ontwikkeling,
02:35
and to achievebereiken the SustainableDuurzame
DevelopmentOntwikkeling GoalsDoelstellingen,
41
143476
2521
02:38
particularlyvooral the GoalDoel NumberNummer 2,
42
146021
1738
en dan vooral doelstelling nummer 2,
over het verminderen
van voedselonzekerheid,
02:39
that is on reducingvermindering foodeten insecurityonzekerheid,
43
147783
3156
het verhogen van de voedingswaarde
02:42
increasingtoenemend nutritionvoeding,
44
150963
1524
02:44
increasingtoenemend accesstoegang to the foodslevensmiddelen
that we need for everyoneiedereen.
45
152511
3660
en het beschikbaar maken
van voedsel voor iedereen.
02:48
We know that climateklimaat changeverandering
is affectinginvloed agriculturalagrarisch productivityproduktiviteit.
46
156195
4740
We weten inmiddels dat klimaatverandering
de landbouwproductiviteit beïnvloedt.
02:52
The earthaarde has warmedopgewarmd
about one degreemate centigradeCelsius
47
160959
2406
De aarde is al één graad Celsius opgewarmd
sinds het pré-industriële tijdperk.
02:55
sincesinds preindustrialpreindustriële timestijden.
48
163389
2291
02:57
That is changingveranderen locallokaal temperaturetemperatuur-
and precipitationneerslag patternspatronen,
49
165704
3809
Daardoor veranderen lokale
temperaturen en neerslagpatronen,
03:01
and that has consequencesgevolgen
for the agriculturalagrarisch productivityproduktiviteit
50
169537
4434
en dat beïnvloedt
de landbouwproductiviteit
overal in de wereld.
03:05
in manyveel partsonderdelen of the worldwereld-.
51
173995
1622
03:08
And it's not just locallokaal changesveranderingen
in temperaturetemperatuur- and precipitationneerslag,
52
176292
3291
En het zijn niet alleen lokale
temperatuurs- en neerslagveranderingen,
03:11
it's the extremesuitersten.
53
179607
1226
het zijn de extremen.
03:13
ExtremesExtremen in termstermen of heatwarmte wavesgolven,
floodsoverstromingen and droughtsdroogte
54
181553
3671
Extremen zoals hittegolven,
overstromingen en droogtes
03:17
are significantlyaanzienlijk affectinginvloed productivityproduktiviteit.
55
185248
3770
hebben grote invloed op de productiviteit.
03:22
And that carbonkoolstof dioxidedioxide,
56
190677
2336
En dat kooldioxide,
03:25
besidesbehalve makingmaking plantsplanten growgroeien,
57
193037
2957
behalve dat het plantengroei bevordert,
03:28
has other consequencesgevolgen as well,
58
196018
2777
ook andere gevolgen heeft:
03:30
that plantsplanten, when they have
higherhoger carbonkoolstof dioxidedioxide,
59
198819
3066
namelijk dat planten
door een hogere kooldioxideconcentratie
03:33
increasetoename the synthesissynthese of carbohydrateskoolhydraten,
sugarssuikers and starcheszetmeel,
60
201909
4045
meer koolhydraten,
suiker en zetmeel produceren,
03:37
and they decreasekleiner worden the concentrationsconcentraties
of proteineiwit and criticalkritisch nutrientsvoedingsstoffen.
61
205978
5260
maar dat concentraties van eiwitten
en essentiële voedingsstoffen verminderen.
03:43
And this is very importantbelangrijk for how we
think about foodeten securityveiligheid going forwardvooruit.
62
211262
6513
Dit is cruciaal voor hoe we nadenken
over de ontwikkeling van voedselzekerheid.
03:50
A couplepaar of nightsovernachtingen agogeleden
in the tabletafel talksgesprekken on climateklimaat changeverandering,
63
218532
3906
Een paar avonden terug,
tijdens de tafelgesprekken
over klimaatverandering,
03:54
someoneiemand said that they're
a five-seventhsFive-sevenths optimistoptimist:
64
222462
3965
zei iemand dat hij
voor vijf zevende optimistisch was:
03:58
that they're an optimistoptimist
fivevijf daysdagen of the weekweek,
65
226451
2831
vijf dagen per week was hij een optimist
04:01
and this is a topiconderwerp
for the other two daysdagen.
66
229306
2715
en dit onderwerp is
voor de overige twee dagen.
04:05
When we think about micronutrientsmicronutriënten,
67
233227
2159
Wanneer we het
hebben over micronutriënten
04:07
almostbijna all of them are affectedgetroffen
by higherhoger COCO2 concentrationsconcentraties.
68
235410
4417
zijn die vrijwel allemaal aangetast
door hogere CO2-concentraties.
04:11
Two in particularbijzonder are ironijzer and zinczink.
69
239851
2409
Twee in het bijzonder zijn ijzer en zink.
04:14
When you don't have enoughgenoeg ironijzer,
you can developontwikkelen ironijzer deficiencydeficiëntie anemiabloedarmoede.
70
242284
4007
Wanneer je niet genoeg ijzer binnenkrijgt,
kun je bloedarmoede ontwikkelen.
04:18
It's associatedgeassocieerd with fatiguevermoeidheid,
shortnesskortademigheid of breathadem
71
246315
3054
Dat kan resulteren
in vermoeidheid, kortademigheid
04:21
and some fairlytamelijk seriousernstig
consequencesgevolgen as well.
72
249393
3333
en verder nog een aantal
vrij ernstige gevolgen.
04:24
When you don't have enoughgenoeg zinczink,
73
252750
1716
Als je niet genoeg zink opneemt,
04:26
you can have a lossverlies of appetiteeetlust.
74
254490
2531
kun je een gebrek aan eetlust ontwikkelen.
04:29
It is a significantsignificant
problemprobleem around the worldwereld-.
75
257045
2127
Dat is overal een wezenlijk probleem.
04:31
There's about one billionmiljard people
who are zinczink deficientgebrekkige.
76
259196
3075
Ongeveer een miljard
mensen heeft een tekort aan zink.
04:34
It's very importantbelangrijk
for maternalmoeders and childkind healthGezondheid.
77
262295
2940
Het is erg belangrijk voor
de gezondheid van moeder en kind.
Het heeft invloed op de ontwikkeling.
04:37
It affectsbeïnvloedt developmentontwikkeling.
78
265259
1907
04:39
The B vitaminsvitaminen are criticalkritisch
for a wholegeheel rangereeks of reasonsredenen.
79
267788
3817
De B-vitamines zijn
essentieel om talloze redenen.
04:43
They help convertconverteren our foodeten into energyenergie.
80
271629
2994
Ze helpen ons voedsel
om te zetten in energie.
Ze zijn belangrijk voor diverse
fysiologische processen in ons lichaam.
04:46
They're importantbelangrijk for the functionsfuncties
81
274647
1718
04:48
of manyveel of the physiologicfysiologische
activitiesactiviteiten in our bodieslichamen.
82
276389
3571
04:51
And when you have
higherhoger carbonkoolstof in a plantfabriek,
83
279984
2704
Als er meer koolstof in een plant zit,
04:54
you have lessminder nitrogenstikstof,
84
282712
1658
zit er minder stikstof in
04:56
and you have lessminder B vitaminsvitaminen.
85
284394
1916
en minder vitamine B.
04:58
And it's not just us.
86
286731
1564
En het gaat niet alleen over ons.
05:00
CattleVee are alreadynu al beingwezen affectedgetroffen
87
288319
1739
Het vee is al aangetast,
05:02
because the qualitykwaliteit
of theirhun foragevoedergewassen is decliningdalende.
88
290082
3622
want de kwaliteit
van hun voedsel gaat achteruit.
05:05
In factfeit, this affectsbeïnvloedt
everyelk consumerklant of plantsplanten.
89
293728
3461
In feite heeft dit
gevolgen voor elke planteneter.
Denk bijvoorbeeld ook eens
05:09
And give a thought to, for examplevoorbeeld,
our pethuisdier catskatten and dogshonden.
90
297213
3872
aan onze huisdieren,
onze katten en honden.
05:13
If you look on the labeletiket
of mostmeest of the pethuisdier and doghond foodeten,
91
301109
3468
Als je de etiketten leest
van de meest gangbare huisdierenvoeding,
05:16
there's a significantsignificant amountbedrag
of graingraan in those foodslevensmiddelen.
92
304601
4645
zie je dat ze voor een groot deel
bestaan uit granen.
05:21
So this affectsbeïnvloedt everyoneiedereen.
93
309270
2087
Dit raakt dus iedereen.
05:23
How do we know that this is a problemprobleem?
94
311381
2306
Hoe weten we dat dit een probleem is?
We hebben het gezien in veldonderzoek
05:25
We know from fieldveld- studiesstudies
95
313711
1877
05:27
and we know from experimentalexperimenteel
studiesstudies in laboratorieslaboratoria.
96
315612
3331
en bij experimenten in het laboratorium.
05:30
In the fieldveld- studiesstudies --
97
318967
1480
Bij het veldonderzoek --
05:32
and I'll focusfocus primarilyvoornamelijk
on wheattarwe and on ricerijst --
98
320471
4445
en ik zal me hier met name
richten op tarwe en rijst --
05:36
there's fieldsvelden, for examplevoorbeeld, of ricerijst
99
324940
2406
zijn er velden met bijvoorbeeld rijst
die zijn onderverdeeld
in verschillende percelen.
05:39
that are dividedverdeeld into differentverschillend plotspercelen.
100
327370
2090
05:42
And the plotspercelen are all the samedezelfde:
101
330460
2104
De percelen zijn allemaal gelijk:
de grond is hetzelfde,
05:44
the soil'svan de bodem the samedezelfde,
102
332588
1871
de neerslag is gelijk --
05:46
the precipitation'sprecipitatie the samedezelfde --
103
334483
1709
05:48
everything'salles is the samedezelfde.
104
336216
1936
alles is hetzelfde.
Alleen wordt er kooldioxide geblazen
over sommige percelen.
05:50
ExceptBehalve carbonkoolstof dioxidedioxide
is blowngeblazen over some of the plotspercelen.
105
338176
4017
05:54
And so you can comparevergelijken
106
342637
2421
Zo kun je vergelijken
05:57
what it lookslooks like
underonder today'svandaag conditionsvoorwaarden
107
345082
3270
wat de effecten zijn
onder de huidige condities
en onder toekomstige
condities met meer kooldioxide.
06:00
and underonder carbonkoolstof dioxidedioxide conditionsvoorwaarden
laterlater in the centuryeeuw.
108
348376
4187
06:05
I was partdeel of one of the fewweinig studiesstudies
that have donegedaan this.
109
353032
3065
Ik heb meegewerkt
aan een van deze onderzoeken.
We hebben 18 rijstsoorten
onderzocht in China en Japan
06:08
We lookedkeek at 18 ricerijst lineslijnen
in ChinaChina and in JapanJapan
110
356121
4571
06:12
and grewgroeide them underonder conditionsvoorwaarden
that you would expectverwachten
111
360716
2822
en die gekweekt onder condities
die zijn te verwachten later deze eeuw.
06:15
laterlater in the centuryeeuw.
112
363562
1623
06:19
And when you look at the resultsuitslagen,
113
367185
2048
Als we naar de uitkomsten kijken:
de witte balk laat
de huidige condities zien
06:21
the whitewit barbar is today'svandaag conditionsvoorwaarden,
114
369257
3092
en de rode balk die later deze eeuw.
06:24
the redrood barbar is conditionsvoorwaarden
laterlater in the centuryeeuw.
115
372373
4036
06:28
So proteineiwit declinesdalingen about 10 percentprocent,
116
376741
3994
Proteïne neemt af
met ongeveer tien procent,
06:32
ironijzer about eightacht percentprocent,
zinczink about fivevijf percentprocent.
117
380759
3843
ijzer zo'n acht procent,
zink ongeveer vijf procent.
06:37
These don't soundgeluid like really biggroot changesveranderingen,
118
385404
2546
Dit klinkt niet
als een dramatische daling,
06:39
but when you startbegin thinkinghet denken
about the poorarm in everyelk countryland
119
387974
3904
maar als je kijkt naar
de allerarmsten in elk land,
06:43
who primarilyvoornamelijk eateten starchzetmeel,
120
391902
2445
die voornamelijk zetmeel eten,
dan zie je dat dit bij de mensen
die toch al op het randje leven
06:46
that this will put people
who are on the edgerand
121
394371
2926
06:49
over the edgerand into frankopenhartig deficienciestekortkomingen,
122
397321
2237
tot regelrechte tekorten zal leiden
met als gevolg
allerlei gezondheidsproblemen.
06:51
creatinghet creëren van all kindssoorten of healthGezondheid problemsproblemen.
123
399582
2657
06:54
The situationsituatie is more significantsignificant
for the B vitaminsvitaminen.
124
402263
3861
De bevindingen zijn een stuk
aanmerkelijker bij de B-vitamines.
Als je kijkt naar vitamine B1 en B2,
06:58
When you look at
vitaminvitamine B1 and vitaminvitamine B2,
125
406148
3629
07:01
there's about a 17 percentprocent declineafwijzen.
126
409801
2669
zie je een afname van 17 procent.
07:04
PantothenicPantotheenzuur acidzuur, vitaminvitamine B5,
is about a 13 percentprocent declineafwijzen.
127
412494
5019
Panthotheenzuur, vitamine B5,
vermindert met 13 procent.
Foliumzuur neemt met zo'n 30 procent af.
07:09
FolateFolaat is about a 30 percentprocent declineafwijzen.
128
417537
3327
07:12
And these are averagesgemiddelden over
the variousdivers experimentsexperimenten that were donegedaan.
129
420888
4274
Dit zijn gemiddelden
van de diverse experimenten.
07:17
FolateFolaat is criticalkritisch for childkind developmentontwikkeling.
130
425186
3572
Foliumzuur is essentieel
voor de ontwikkeling van kinderen.
07:20
PregnantZwanger womenvrouw who don't get enoughgenoeg folatefolaat
131
428782
2109
Zwangeren die te weinig foliumzuur krijgen
hebben een veel grotere kans
op een kind met geboorteafwijkingen.
07:22
are at much higherhoger riskrisico
of havingmet babiesbabies with birthgeboorte defectsdefecten.
132
430915
3176
07:26
So these are very seriousernstig
potentialpotentieel consequencesgevolgen for our healthGezondheid
133
434599
5246
Dit zijn dus ernstige potentiële
gevolgen voor onze gezondheid
wanneer de hoeveelheid CO2
blijft toenemen.
07:31
as COCO2 continuesblijft to risestijgen.
134
439869
2321
07:35
In anothereen ander examplevoorbeeld,
135
443636
1281
In een ander voorbeeld
in modellen die zijn gemaakt
door Chris Weyant en zijn collega's,
07:36
this is modelingmodellering work that was donegedaan
by ChrisChris WeyantWeyant and his colleaguescollega's,
136
444941
4375
zien we hoe meer CO2
leidt tot minder ijzer en zink --
07:41
takingnemen a look at this chainketen
from higherhoger COCO2 to lowerlager ironijzer and zinczink --
137
449340
4632
er werd alleen gekeken
naar ijzer en zink --
07:45
and they only lookedkeek at ironijzer and zinczink --
138
453996
2432
07:48
to variousdivers healthGezondheid outcomesuitkomsten.
139
456452
1957
met allerlei gevolgen voor de gezondheid.
Ze keken naar malaria,
aandoeningen met diarree, longontsteking,
07:50
They lookedkeek at malariamalaria-,
diarrhealdiarree diseaseziekte, pneumonialongontsteking,
140
458433
3338
bloedarmoede door ijzertekort,
07:53
ironijzer deficiencydeficiëntie anemiabloedarmoede,
141
461795
1764
07:55
and lookedkeek at what
the consequencesgevolgen could be in 2050.
142
463583
4147
en ze keken naar
de mogelijke gevolgen in 2050.
Hoe donkerder de kleur hier,
07:59
And the darkerdonkerder the colorkleur in this,
143
467754
2220
hoe groter de gevolgen.
08:01
the largergrotere the consequencesgevolgen.
144
469998
1960
08:03
So you can see the majorgroot impactsimpacts
145
471982
2699
Je ziet de enorme impact
08:06
in AsiaAsia and in AfricaAfrika,
146
474705
2909
in Azië en Afrika,
08:09
but alsoook noteNotitie that in countrieslanden
suchzodanig as the UnitedVerenigd StatesStaten
147
477638
2865
maar vergeet niet dat
in landen als de Verenigde Staten
en landen in Europa,
08:12
and countrieslanden in EuropeEuropa,
148
480527
1506
08:14
the populationspopulaties alsoook could be affectedgetroffen.
149
482057
2415
de bevolking ook getroffen kan worden.
08:17
They estimatedgeschatte about
125 millionmiljoen people could be affectedgetroffen.
150
485075
4274
Volgens hun berekeningen kunnen
wel 125 miljoen mensen worden getroffen.
08:22
They alsoook modeledgemodelleerd what would be
the mostmeest effectiveeffectief interventionsinterventies,
151
490041
4047
Ze hebben ook modellen gemaakt
van de meest effectieve maatregelen
08:26
and theirhun conclusionconclusie was
reducingvermindering our greenhousebroeikas gasesgassen:
152
494112
4505
en hun conclusie was
het reduceren van broeikasgassen:
08:30
gettingkrijgen our greenhousebroeikas gasgas- emissionsemissies
down by mid-centurymidden van de eeuw
153
498641
3078
de uitstoot van broeikasgassen
moet naar beneden vóór 2050,
zodat we ons niet zoveel zorgen
hoeven te maken over deze effecten
08:33
so we don't have to worryzorgen so much
about these consequencesgevolgen
154
501743
3303
later deze eeuw.
08:37
laterlater in the centuryeeuw.
155
505070
1514
08:40
These experimentsexperimenten, these modelingmodellering studiesstudies
156
508568
2506
Deze experimenten, deze onderzoeksmodellen
08:43
did not take climateklimaat changeverandering
itselfzelf into accountaccount.
157
511098
2558
lieten klimaatverandering zelf
buiten beschouwing.
08:46
They just focusedgefocust on
the carbonkoolstof dioxidedioxide componentbestanddeel.
158
514082
3124
Ze richtten zich alleen
op de factor kooldioxide.
08:49
So when you put the two togethersamen,
159
517584
2130
Dus als je ze combineert,
08:51
it's expectedverwacht the impactbotsing is much largergrotere
than what I've told you.
160
519738
3459
verwacht men dat de impact
veel groter zal zijn dan wat ik nu vertel.
08:56
I'd love to be ablein staat to tell you right now
161
524108
3019
Ik zou jullie hier nu het liefst
willen kunnen vertellen
08:59
how much the foodeten you had for breakfastontbijt,
the foodeten you're going to have for lunchlunch,
162
527151
4814
hoezeer het voedsel
dat jullie aten als ontbijt,
dat jullie straks bij de lunch gaan eten,
is veranderd ten opzichte van
dat wat jullie grootouders aten
09:03
has shiftedverschoven from what
your grandparentsgrootouders ateaten
163
531989
2879
09:06
in termstermen of its nutritionalvoedingswaarde qualitykwaliteit.
164
534892
2344
gelet op de voedzaamheid ervan.
09:10
But I can't.
165
538312
1157
Maar dat kan ik niet.
09:11
We don't have the researchOnderzoek on that.
166
539493
2013
Dat hebben we nooit onderzocht.
09:14
I'd love to tell you how much
currentactueel foodeten insecurityonzekerheid
167
542253
3151
Ik zou jullie graag vertellen
hoe de huidige voedselonzekerheid
wordt beïnvloed door die veranderingen.
09:17
is affectedgetroffen by these changesveranderingen.
168
545428
1733
Maar dat kan ik niet.
09:19
But I can't.
169
547851
1246
09:21
We don't have the researchOnderzoek
on that, eithereen van beide.
170
549121
2309
Ook dat hebben we nooit onderzocht.
09:24
There's a lot that needsbehoefte aan
to be knownbekend in this areaGebied,
171
552437
3442
Er is veel dat we
nog niet weten op dit gebied.
09:27
includinginclusief what the possiblemogelijk
solutionsoplossingen could be.
172
555903
4059
Onder andere wat mogelijke
oplossingen kunnen zijn.
09:31
We don't know exactlyprecies
what those solutionsoplossingen are,
173
559986
2754
We weten niet precies
wat die oplossingen zijn,
09:34
but we'vewij hebben got a rangereeks of optionsopties.
174
562764
2733
maar we hebben een heleboel opties.
09:37
We'veWe hebben got advancementsvorderingen in technologiestechnologieën.
175
565521
2511
Er zijn technologische ontwikkelingen.
09:40
We'veWe hebben got plantfabriek breedingteelt.
We'veWe hebben got biofortificationbiofortification.
176
568056
3356
Er is plantenveredeling.
Er is biofortificatie.
De bodem kan verschil maken.
09:43
SoilsBodem could make a differenceverschil.
177
571436
1802
09:45
And, of courseCursus, it will be
very helpfulnuttig to know
178
573262
2993
Natuurlijk is het ook
erg nuttig om te weten
hoe deze aanpassingen in de toekomst
onze gezondheid zullen beïnvloeden
09:48
how these changesveranderingen could affectaantasten
our futuretoekomst healthGezondheid
179
576279
3481
en die van onze kinderen
en die van onze kleinkinderen.
09:51
and the healthGezondheid of our childrenkinderen
and the healthGezondheid of our grandchildrenkleinkinderen.
180
579784
3335
09:56
And these investmentsinvesteringen take time.
181
584111
2363
Dit soort investeringen kost tijd.
09:59
It will take time to sortsoort
all of these issueskwesties out.
182
587053
3184
Het kost tijd
om al deze kwesties uit te zoeken.
10:03
There is no nationalnationaal entityentiteit
or businessbedrijf groupgroep
183
591427
3647
Er is geen nationale instelling of concern
die dit onderzoek financiert.
10:07
that is fundingfinanciering this researchOnderzoek.
184
595098
1854
10:09
We need these investmentsinvesteringen criticallykritisch
so that we do know where we're going.
185
597799
5450
We hebben deze investeringen hard nodig
om te onderzoeken welke kant het op gaat.
10:16
In the meantimeondertussen, what we can do
186
604048
2609
Wat we ondertussen wel kunnen doen,
10:18
is ensureervoor zorgen that all people
have accesstoegang to a completecompleet dietdieet,
187
606681
6168
is ervoor zorgen dat iedereen
toegang heeft tot een volwaardig dieet,
niet alleen degenen in de welvarende delen
van de wereld, maar overal.
10:24
not just those in the wealthyrijk partsonderdelen
of the worldwereld- but everywhereoveral in the worldwereld-.
188
612873
4029
10:29
We alsoook individuallyindividueel and collectivelycollectief need
to reduceverminderen our greenhousebroeikas gasgas- emissionsemissies
189
617552
4819
We moeten ook individueel en gezamenlijk
de uitstoot van broeikasgassen verminderen
10:34
to reduceverminderen the challengesuitdagingen
that will come laterlater in the centuryeeuw.
190
622395
3248
om de uitdagingen van
de nabije toekomst te verkleinen.
Ze zeggen: als je onderwijs te duur vindt,
kijk dan maar eens wat onwetendheid kost.
10:39
It's been said that if you think
educationonderwijs is expensiveduur, try ignoranceonwetendheid.
191
627570
5605
Toch maar niet ...
10:46
Let's not.
192
634112
1219
10:47
Let's investinvesteren in ourselvesonszelf,
193
635977
2786
Laten we investeren in onszelf,
10:50
in our childrenkinderen
194
638787
1158
in onze kinderen
10:51
and in our planetplaneet.
195
639969
1328
en in onze planeet.
Dank u wel.
10:53
Thank you.
196
641321
1214
(Applaus)
10:54
(ApplauseApplaus)
197
642559
4259
Translated by Marja de Reuver
Reviewed by Rik Delaet

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Kristie Ebi - Public health researcher
At the Center for Health and the Global Environment, Kristie Ebi studies and develops interventions to help at-risk populations deal with climate change.

Why you should listen

Kristie Ebi has been conducting research and developing practice on the health risks of climate variability and change for more than 20 years, understanding sources of vulnerability, estimating current and future health risks of climate change, and designing adaptation policies for countries in Central America, Europe, Africa, Asia and the Pacific.

Ebi is the author of multiple national and international climate change assessments, including the IPCC Special Report on Global Warming of 1.5C. She co-chairs the International Committee On New Integrated Climate change assessment Scenarios (ICONICS).

More profile about the speaker
Kristie Ebi | Speaker | TED.com