ABOUT THE SPEAKER
Kristie Ebi - Public health researcher
At the Center for Health and the Global Environment, Kristie Ebi studies and develops interventions to help at-risk populations deal with climate change.

Why you should listen

Kristie Ebi has been conducting research and developing practice on the health risks of climate variability and change for more than 20 years, understanding sources of vulnerability, estimating current and future health risks of climate change, and designing adaptation policies for countries in Central America, Europe, Africa, Asia and the Pacific.

Ebi is the author of multiple national and international climate change assessments, including the IPCC Special Report on Global Warming of 1.5C. She co-chairs the International Committee On New Integrated Climate change assessment Scenarios (ICONICS).

More profile about the speaker
Kristie Ebi | Speaker | TED.com
TED2019

Kristie Ebi: How climate change could make our food less nutritious

Kristie Ebi: İklim değişikliği yiyeceklerimizi nasıl daha az besleyici yapabilir

Filmed:
1,621,336 views

Atmosferdeki artan karbon seviyeleri, bitkilerin daha hızlı büyümesini sağlayabilir ancak başka gizli bir sonucu daha var: Hayatta kalmamız için ihtiyacımız olan bitkilerin besin maddelerini ve vitaminleri çalıyorlar. Küresel gıda güvenliği hakkındaki bir konuşmada, epidemiyolojist Kristie Ebi bu büyüyen beslenme krizinin devasa olası sağlık sonuçlarını -- ve tüm insanların yaşama, sağlıklı yiyeceklere erişimi olduğundan emin olmak için atacağımız adımları araştırıyor.
- Public health researcher
At the Center for Health and the Global Environment, Kristie Ebi studies and develops interventions to help at-risk populations deal with climate change. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
YogiYogi BerraBerra, a US baseballbeyzbol playeroyuncu
and philosopherfilozof, said,
0
1809
4887
Amerikalı beyzbol oyuncusu
ve filozof Yogi Berra şöyle söylüyor:
00:18
"If we don't know where we're going,
we mightbelki not get there."
1
6720
3567
"Nereye gittiğimizi bilmiyorsak
oraya ulaşamayabiliriz."
00:23
AccumulatingBiriktirme scientificilmi knowledgebilgi
is givingvererek us greaterbüyük insightsanlayışlar,
2
11525
4046
Bilimsel bilgi toplamak, değişen
bir iklimde geleceğimizin nasıl görüneceği
00:27
greaterbüyük clarityberraklık, into what our futuregelecek
mightbelki look like in a changingdeğiştirme climateiklim
3
15595
5172
ve bunun sağlımız için
ne anlama geldiği konusunda
bize daha geniş
bir kavrayış ve netlik sağlıyor.
00:32
and what that could mean for our healthsağlık.
4
20791
2209
00:35
I'm here to talk about a relatedilgili aspectGörünüş,
5
23714
3705
İlgili bir bakış açısı hakkında
konuşmak için buradayım,
00:39
on how our emissionsemisyonları of greenhouseyeşil Ev gasesgazlar
from burningyanan of fossilfosil fuelsyakıtlar
6
27443
4662
fosil yakıt yakmaktan oluşan
sera gazı emisyonlarının
00:44
is reducingindirgen the nutritionalbesin
qualitykalite of our foodGıda.
7
32129
4030
yiyeceklerimizin besin kalitesini
nasıl azalttığı hakkında konuşacağım.
00:49
We'llWe'll startbaşlama with the foodGıda pyramidpiramit.
8
37011
2139
Besin piramidiyle başlayalım.
00:51
You all know the foodGıda pyramidpiramit.
9
39174
1762
Hepiniz besin piramidini biliyordur.
00:53
We all need to eatyemek a balanceddengeli dietdiyet.
10
41348
2438
Hepimizin dengeli beslenmesi gerekiyor.
00:55
We need to get proteinsproteinler,
11
43810
1517
Protein almamız gerekiyor,
00:57
we need to get micronutrientsmikro-besinler,
12
45351
1711
mikro besin almamız gerekiyor,
00:59
we need to get vitaminsVitaminler.
13
47086
1308
vitamin almamız gerekiyor.
01:00
And so, this is a way
for us to think about
14
48418
2730
Dolayısıyla bu, her gün
ihtiyacımız olan şeyleri aldığımızdan
01:03
how to make sure we get
what we need everyher day
15
51172
2994
nasıl emin olacağımız
konusunda düşünmemiz için bir yol
01:06
so we can growbüyümek and thrivegelişmek.
16
54190
2118
ki böylece büyüyüp gelişebilelim.
01:08
But we eatyemek not just because we need to,
17
56332
2585
Ancak sadece ihtiyacımız
olduğu için yemek yemiyoruz,
01:10
we alsoAyrıca eatyemek for enjoymenthoşlanma.
18
58941
1940
aynı zamanda zevk için de yemek yiyoruz.
01:12
BreadEkmek, pastamakarna, pizzaPizza --
19
60905
2603
Ekmek, makarna, pizza --
01:15
there's a wholebütün rangemenzil of foodsgıdalar
that are culturallykültürel importantönemli.
20
63532
4081
kültürel olarak önemli olan
birçok yiyecek var.
01:19
We enjoykeyfini çıkarın eatingyemek yiyor these.
21
67637
1792
Bunları yemeyi seviyoruz.
01:22
And so they're importantönemli for our dietdiyet,
22
70088
2391
Bu yüzden diyetimiz için önemliler
01:24
but they're alsoAyrıca importantönemli
for our cultureskültürler.
23
72503
2670
ancak aynı zamanda
kültürlerimiz için de önemliler.
01:27
CarbonKarbon dioxidedioksit has been increasingartan sincedan beri
the startbaşlama of the IndustrialEndüstriyel RevolutionDevrim,
24
75757
5504
Karbondioksit, Sanayi Devrimi'nin
başından beri artıyor,
01:33
increasingartan from about
280 partsparçalar perbaşına millionmilyon to over 410 todaybugün,
25
81285
5362
günümüzde yaklaşık olarak milyonda
280'den 410 birimin üzerine artış gösterdi
01:38
and it continuesdevam ediyor to increaseartırmak.
26
86671
2243
ve artmaya da devam ediyor.
01:40
The carbonkarbon that plantsbitkiler need to growbüyümek
comesgeliyor from this carbonkarbon dioxidedioksit.
27
88938
4426
Bitkilerin büyümesi için gerekli olan
karbon, bu karbondioksitten geliyor.
01:45
They bringgetirmek it into the plantbitki,
28
93388
1462
Onu bitkiye getiriyorlar,
01:46
they breakkırılma it apartayrı
into the carbonkarbon itselfkendisi,
29
94874
3247
karbonun kendisini ayırıyorlar
01:50
and they use that to growbüyümek.
30
98145
1784
ve onu büyümek için kullanıyorlar.
01:52
They alsoAyrıca need nutrientsbesinler from the soiltoprak.
31
100542
2933
Aynı zamanda topraktaki
besinlere de ihtiyaçları var.
01:56
And so yes, carbonkarbon dioxidedioksit is plantbitki foodGıda.
32
104166
3506
Bu yüzden evet,
karbondioksit bir gübre.
02:01
And this should be good newshaber,
of risingyükselen carbonkarbon dioxidedioksit concentrationskonsantrasyonları,
33
109186
4966
Bu; artan karbondioksit yoğunluğu,
dünya genelindeki gıda güvenliği
02:06
for foodGıda securitygüvenlik around the worldDünya,
34
114176
2956
ve insanların her gün yeteri kadar
yediklerinden emin olmak açısından
02:09
makingyapma sure that people
get enoughyeterli to eatyemek everyher day.
35
117156
3658
sevindirici bir haber olmalı.
02:13
About 820 millionmilyon people in the worldDünya
don't get enoughyeterli to eatyemek everyher day.
36
121466
5155
Dünyada yaklaşık olarak 820 milyon insan
her gün yeteri kadar yemek yiyemiyor.
02:19
So there's a fairadil amounttutar writtenyazılı
about how higherdaha yüksek COCO2
37
127090
3602
Dolayısıyla yüksek karbondioksitin
gıda güvenliği sorunumuza
02:22
is going to help with
our foodGıda securitygüvenlik problemsorun.
38
130716
2771
nasıl yardımcı olacağı hakkında
makul sayıda yayın var.
02:25
We need to acceleratehızlandırmak our progressilerleme
in agriculturaltarım productivityverimlilik
39
133511
5082
Tarımsal verimlilik sürecimizi
hızlandırmamız gerekiyor,
02:30
to feedbesleme the ninedokuz to 10 billionmilyar people
who will be alivecanlı in 2050
40
138617
4835
böylece 2050'de hayatta olacak
9 ile 10 milyar insana besin sağlayabilir
02:35
and to achievebaşarmak the SustainableSürdürülebilir
DevelopmentGeliştirme GoalsGol,
41
143476
2521
ve Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri'ne ulaşabiliriz,
02:38
particularlyözellikle the GoalHedef NumberNumarası 2,
42
146021
1738
özellikle de iki numaralı hedefe;
besin güvensizliğini azaltmak,
02:39
that is on reducingindirgen foodGıda insecuritygüvensizlik,
43
147783
3156
besin değerini artırmak,
02:42
increasingartan nutritionbeslenme,
44
150963
1524
herkesin ihtiyaç duyduğu
yiyeceklere erişimi artırmak.
02:44
increasingartan accesserişim to the foodsgıdalar
that we need for everyoneherkes.
45
152511
3660
02:48
We know that climateiklim changedeğişiklik
is affectingetkileyen agriculturaltarım productivityverimlilik.
46
156195
4740
İklim değişikliğinin tarımsal
verimliliği etkilediğini biliyoruz.
02:52
The earthtoprak has warmedısındı
about one degreederece centigradesantigrat
47
160959
2406
Dünya, sanayi öncesi zamandan bu yana
bir santigrat derece kadar ısındı.
02:55
sincedan beri preindustrialsanayi öncesi timeszamanlar.
48
163389
2291
02:57
That is changingdeğiştirme localyerel temperaturesıcaklık
and precipitationYağış Olasılığı patternsdesenler,
49
165704
3809
Bu ısınma, yerel sıcaklıkları
ve yağış dağılımlarını değiştiriyor
03:01
and that has consequencessonuçları
for the agriculturaltarım productivityverimlilik
50
169537
4434
ve bunun dünyanın birçok kısmında
tarımsal verimlilik açısından
sonuçlar doğuruyor.
03:05
in manyçok partsparçalar of the worldDünya.
51
173995
1622
03:08
And it's not just localyerel changesdeğişiklikler
in temperaturesıcaklık and precipitationYağış Olasılığı,
52
176292
3291
Sorun sadece sıcaklık ve yağıştaki
yerel değişiklikler değil,
03:11
it's the extremes.
53
179607
1226
aşırı derecede olması.
03:13
ExtremesAşırı in termsşartlar of heatsıcaklık wavesdalgalar,
floodssel and droughtskuraklık
54
181553
3671
Sıcak hava dalgası,
seller ve kuraklık açısından aşırılık
03:17
are significantlyanlamlı affectingetkileyen productivityverimlilik.
55
185248
3770
önemli derecede verimliliği etkiliyor.
03:22
And that carbonkarbon dioxidedioksit,
56
190677
2336
Bitkilerin büyümesini sağlamak dışında
03:25
besidesdışında makingyapma plantsbitkiler growbüyümek,
57
193037
2957
03:28
has other consequencessonuçları as well,
58
196018
2777
bu karbondioksit
başka sonuçlar da doğuruyor,
03:30
that plantsbitkiler, when they have
higherdaha yüksek carbonkarbon dioxidedioksit,
59
198819
3066
yüksek oranda karbondioksit olduğunda
03:33
increaseartırmak the synthesissentez of carbohydrateskarbonhidratlar,
sugarsşekerler and starchesnişastalar,
60
201909
4045
bitkiler; karbonhidratların, şekerlerin
ve nişastaların sentezini arttırıyor
03:37
and they decreaseazaltmak the concentrationskonsantrasyonları
of proteinprotein and criticalkritik nutrientsbesinler.
61
205978
5260
ve protein ile önemli besinlerin
yoğunluğunu azaltıyor
03:43
And this is very importantönemli for how we
think about foodGıda securitygüvenlik going forwardileri.
62
211262
6513
ve bu, gıda güvenliğinin gelişimini
nasıl düşündüğümüz açısından çok önemli.
03:50
A coupleçift of nightsgece agoönce
in the tabletablo talksgörüşmeler on climateiklim changedeğişiklik,
63
218532
3906
Birkaç gece önce, iklim değişikliği
hakkındaki bir masa sohbetinde
03:54
someonebirisi said that they're
a five-seventhsbeş-yedinci optimistiyimser:
64
222462
3965
biri 7'de 5 oranında
iyimser olduklarını söyledi:
03:58
that they're an optimistiyimser
fivebeş daysgünler of the weekhafta,
65
226451
2831
Haftanın 5 günü iyimserler
04:01
and this is a topickonu
for the other two daysgünler.
66
229306
2715
ve bu diğer iki günde
konuşulacak bir konu.
04:05
When we think about micronutrientsmikro-besinler,
67
233227
2159
Mikro besinleri düşündüğümüzde
04:07
almostneredeyse all of them are affectedetkilenmiş
by higherdaha yüksek COCO2 concentrationskonsantrasyonları.
68
235410
4417
neredeyse hepsi yüksek karbondioksit
yoğunluklarından etkileniyor.
04:11
Two in particularbelirli are ironDemir and zincçinko.
69
239851
2409
Özellikle de ikisi, demir ve çinko.
04:14
When you don't have enoughyeterli ironDemir,
you can developgeliştirmek ironDemir deficiencyeksikliği anemiaanemi.
70
242284
4007
Yeteri kadar demire sahip değilseniz
demir eksikliği anemisi olabilirsiniz.
04:18
It's associatedilişkili with fatigueyorgunluk,
shortnessdarlığı of breathnefes
71
246315
3054
Yorgunluk, nefes darlığı ve bazı oldukça
ciddi sonuçlarla da ilişkilendiriliyor.
04:21
and some fairlyoldukça seriousciddi
consequencessonuçları as well.
72
249393
3333
Yeteri kadar çinkoya sahip değilseniz ise
04:24
When you don't have enoughyeterli zincçinko,
73
252750
1716
04:26
you can have a losskayıp of appetiteiştah.
74
254490
2531
iştahsızlık yaşayabilirsiniz.
04:29
It is a significantönemli
problemsorun around the worldDünya.
75
257045
2127
Dünya genelinde çok önemli bir sorun.
04:31
There's about one billionmilyar people
who are zincçinko deficienteksik.
76
259196
3075
Çinko eksikliği olan
neredeyse bir milyar insan var.
04:34
It's very importantönemli
for maternalAnne and childçocuk healthsağlık.
77
262295
2940
Anne ve çocuk sağlığı
açısından çok önemli.
04:37
It affectsetkiler developmentgelişme.
78
265259
1907
Gelişimi etkiliyor.
04:39
The B vitaminsVitaminler are criticalkritik
for a wholebütün rangemenzil of reasonsnedenleri.
79
267788
3817
B vitaminleri de
pek çok nedenden ötürü çok önemli.
04:43
They help convertdönüştürmek our foodGıda into energyenerji.
80
271629
2994
Yiyecekleri enerjiye
çevirmemizde yardımcı oluyorlar.
04:46
They're importantönemli for the functionsfonksiyonlar
81
274647
1718
Vücudumuzun birçok fizyolojik faaliyetinin
işlevi açısından çok önemliler
04:48
of manyçok of the physiologicfizyolojik
activitiesfaaliyetler in our bodiesbedenler.
82
276389
3571
04:51
And when you have
higherdaha yüksek carbonkarbon in a plantbitki,
83
279984
2704
ve bir bitkide yüksek oranda
karbon olduğunda
daha az azot ve B vitaminleri alıyorsunuz.
04:54
you have lessaz nitrogenazot,
84
282712
1658
04:56
and you have lessaz B vitaminsVitaminler.
85
284394
1916
04:58
And it's not just us.
86
286731
1564
Sadece biz etkilenmiyoruz.
05:00
CattleSığır are alreadyzaten beingolmak affectedetkilenmiş
87
288319
1739
Sığırlar çoktan etkilendi
çünkü yemlerinin kalitesi düşüyor.
05:02
because the qualitykalite
of theironların foragehayvan yemi için is decliningazalan.
88
290082
3622
05:05
In factgerçek, this affectsetkiler
everyher consumertüketici of plantsbitkiler.
89
293728
3461
Aslında bu, bitkilerin
her tüketicisini etkiliyor.
05:09
And give a thought to, for exampleörnek,
our petEvcil Hayvan catskediler and dogsköpekler.
90
297213
3872
Örneğin evcil kedi
ve köpeklerimizi düşünelim.
05:13
If you look on the labeletiket
of mostçoğu of the petEvcil Hayvan and dogköpek foodGıda,
91
301109
3468
Birçok evcil hayvan ve köpek
mamalarındaki etiketlere bakarsanız
05:16
there's a significantönemli amounttutar
of graintahıl in those foodsgıdalar.
92
304601
4645
bu mamalarda kayda değer miktarda
tahıl olduğunu fark edeceksiniz.
05:21
So this affectsetkiler everyoneherkes.
93
309270
2087
Dolayısıyla bu herkesi etkiliyor.
05:23
How do we know that this is a problemsorun?
94
311381
2306
Peki, bunun bir sorun
olduğunu nasıl biliyoruz?
05:25
We know from fieldalan studiesçalışmalar
95
313711
1877
Saha araştırmalarından
05:27
and we know from experimentaldeneysel
studiesçalışmalar in laboratorieslaboratuarlar.
96
315612
3331
ve laboratuvarlardaki
deneysel çalışmalardan biliyoruz.
05:30
In the fieldalan studiesçalışmalar --
97
318967
1480
Saha araştırmalarında --
05:32
and I'll focusodak primarilyÖncelikle
on wheatbuğday and on ricepirinç --
98
320471
4445
ilk olarak buğdaya
ve pirince odaklanacağım --
örneğin farklı arazilere
ayrılan pirinç tarlaları var.
05:36
there's fieldsalanlar, for exampleörnek, of ricepirinç
99
324940
2406
05:39
that are dividedbölünmüş into differentfarklı plotsaraziler.
100
327370
2090
05:42
And the plotsaraziler are all the sameaynı:
101
330460
2104
Arazilerin hepsi aynı:
05:44
the soil'stoprağın the sameaynı,
102
332588
1871
Toprak aynı,
05:46
the precipitation'syağış the sameaynı --
103
334483
1709
yağış aynı --
05:48
everything'sherşey the sameaynı.
104
336216
1936
her şey aynı.
05:50
ExceptHariç carbonkarbon dioxidedioksit
is blownşişmiş over some of the plotsaraziler.
105
338176
4017
Bunların haricinde bazı araziler
üzerine karbondioksit atılıyor.
05:54
And so you can comparekarşılaştırmak
106
342637
2421
Dolayısıyla günümüzün koşulları
05:57
what it looksgörünüyor like
underaltında today'sbugünkü conditionskoşullar
107
345082
3270
ve yüzyılın ilerleyen zamanlarındaki
karbondioksit koşulları altında
06:00
and underaltında carbonkarbon dioxidedioksit conditionskoşullar
latersonra in the centuryyüzyıl.
108
348376
4187
nasıl görüneceğini karşılaştırabilirsiniz.
06:05
I was partBölüm of one of the fewaz studiesçalışmalar
that have donetamam this.
109
353032
3065
Bunu yapan birkaç çalışmadan
birinin bir parçasıydım.
06:08
We lookedbaktı at 18 ricepirinç lineshatlar
in ChinaÇin and in JapanJaponya
110
356121
4571
Çin ve Japonya'daki
18 pirinç sahasını inceledik
06:12
and grewbüyüdü them underaltında conditionskoşullar
that you would expectbeklemek
111
360716
2822
ve yüzyılın ilerleyen zamanlarında
beklediğimiz koşullar
altında onları yetiştirdik.
06:15
latersonra in the centuryyüzyıl.
112
363562
1623
06:19
And when you look at the resultsSonuçlar,
113
367185
2048
Sonuçlara baktığımızda
06:21
the whitebeyaz barbar is today'sbugünkü conditionskoşullar,
114
369257
3092
beyaz sütun günümüz koşulları,
06:24
the redkırmızı barbar is conditionskoşullar
latersonra in the centuryyüzyıl.
115
372373
4036
kırmızı sütun ise yüzyılın ilerleyen
zamanlarındaki koşullar.
06:28
So proteinprotein declinesdüşüşler about 10 percentyüzde,
116
376741
3994
Protein, yaklaşık olarak yüzde 10,
06:32
ironDemir about eightsekiz percentyüzde,
zincçinko about fivebeş percentyüzde.
117
380759
3843
demir yüzde 8, çinko yüzde 5 azalıyor.
Bunlar, çok büyük bir değişim
olarak görünmüyor olabilir
06:37
These don't soundses like really bigbüyük changesdeğişiklikler,
118
385404
2546
06:39
but when you startbaşlama thinkingdüşünme
about the poorfakir in everyher countryülke
119
387974
3904
fakat her ülkedeki
ağırlıklı olarak nişasta yiyen
06:43
who primarilyÖncelikle eatyemek starchnişasta,
120
391902
2445
yoksul kesimi düşünmeye başladığınızda
bunun sınırda olan insanları
ciddi eksikliklerin sınırına taşıyacağını
06:46
that this will put people
who are on the edgekenar
121
394371
2926
06:49
over the edgekenar into frankdürüst deficiencieseksiklikleri,
122
397321
2237
ve her tür sağlık sorunları
yaratacağını fark ediyorsunuz.
06:51
creatingoluşturma all kindsçeşit of healthsağlık problemssorunlar.
123
399582
2657
06:54
The situationdurum is more significantönemli
for the B vitaminsVitaminler.
124
402263
3861
Durum, B vitaminleri için daha da ciddi.
06:58
When you look at
vitaminvitamin B1 and vitaminvitamin B2,
125
406148
3629
B1 ve B2 vitaminlerine baktığınızda
07:01
there's about a 17 percentyüzde declinedüşüş.
126
409801
2669
yaklaşık yüzde 17'lik bir düşüş var.
07:04
PantothenicPantotenik acidasit, vitaminvitamin B5,
is about a 13 percentyüzde declinedüşüş.
127
412494
5019
Pantotenik asitte, yani B5 vitamininde,
yaklaşık yüzde 13'lük bir düşüş var.
07:09
FolateFolat is about a 30 percentyüzde declinedüşüş.
128
417537
3327
Folik asitte yaklaşık
yüzde 30'luk bir düşüş var.
07:12
And these are averagesortalamalar over
the variousçeşitli experimentsdeneyler that were donetamam.
129
420888
4274
Bunlar, yapılan çeşitli deneylerin
üstünde ortalamalar.
07:17
FolateFolat is criticalkritik for childçocuk developmentgelişme.
130
425186
3572
Folik asit çocuk gelişimi için çok önemli.
Yeteri kadar folik asit
almayan hamile kadınlar
07:20
PregnantHamile womenkadınlar who don't get enoughyeterli folatefolat
131
428782
2109
07:22
are at much higherdaha yüksek riskrisk
of havingsahip olan babiesbebekler with birthdoğum defectskusurları.
132
430915
3176
doğum kusurlarıyla bebek sahibi
olmakta daha yüksek riske sahipler.
07:26
So these are very seriousciddi
potentialpotansiyel consequencessonuçları for our healthsağlık
133
434599
5246
Dolayısıyla bunlar, karbondioksit
yükselmeye devam ettikçe
sağlığımız için oldukça
ciddi olası sonuçlar.
07:31
as COCO2 continuesdevam ediyor to riseyükselmek.
134
439869
2321
07:35
In anotherbir diğeri exampleörnek,
135
443636
1281
Diğer bir örnek ise
07:36
this is modelingmodelleme work that was donetamam
by ChrisChris WeyantIsıtı and his colleaguesmeslektaşlar,
136
444941
4375
Chris Weyant ve meslektaşları tarafından
yapılan bu modelleme işi,
07:41
takingalma a look at this chainzincir
from higherdaha yüksek COCO2 to loweralt ironDemir and zincçinko --
137
449340
4632
yüksek karbondioksitten
düşük demir ve çinkoya --
sadece demir ve çinkoya baktılar --
07:45
and they only lookedbaktı at ironDemir and zincçinko --
138
453996
2432
çeşitli sağlık sonuçlarına kadar
olan bu zincere baktılar.
07:48
to variousçeşitli healthsağlık outcomesçıktıları.
139
456452
1957
07:50
They lookedbaktı at malariasıtma,
diarrhealishal diseasehastalık, pneumoniazatürree,
140
458433
3338
Sıtmaya, ishalli hastalıklara, zatürreye,
demir eksikliği anemisine
07:53
ironDemir deficiencyeksikliği anemiaanemi,
141
461795
1764
07:55
and lookedbaktı at what
the consequencessonuçları could be in 2050.
142
463583
4147
ve 2050'de sonuçlarının
ne olabileceğine baktılar.
07:59
And the darkerdaha koyu the colorrenk in this,
143
467754
2220
Burada renk ne kadar koyuysa
08:01
the largerdaha büyük the consequencessonuçları.
144
469998
1960
sonuçlar da o kadar büyük.
08:03
So you can see the majormajör impactsetkiler
145
471982
2699
En büyük etkilerin Asya ve Afrika'da
olduğunu görebilirsiniz
08:06
in AsiaAsya and in AfricaAfrika,
146
474705
2909
08:09
but alsoAyrıca noteNot that in countriesülkeler
suchböyle as the UnitedAmerika StatesBirleşik
147
477638
2865
ancak aynı zamanda ABD
ve Avrupa'daki ülkelerde de
08:12
and countriesülkeler in EuropeEurope,
148
480527
1506
08:14
the populationspopülasyonları alsoAyrıca could be affectedetkilenmiş.
149
482057
2415
nüfuslar bundan etkilenebilir.
08:17
They estimatedtahmini about
125 millionmilyon people could be affectedetkilenmiş.
150
485075
4274
Yaklaşık olarak 125 milyon insanın
etkilenebileceğini tahmin ediyorlar.
08:22
They alsoAyrıca modeledmodellenmiştir what would be
the mostçoğu effectiveetkili interventionsmüdahaleler,
151
490041
4047
Aynı zamanda en etkili müdahalenin
ne olacağını da modellediler
08:26
and theironların conclusionSonuç was
reducingindirgen our greenhouseyeşil Ev gasesgazlar:
152
494112
4505
ve nihai kararları
sera gazlarını azaltmaktı:
08:30
gettingalma our greenhouseyeşil Ev gasgaz emissionsemisyonları
down by mid-centuryOrta yüzyıl
153
498641
3078
Yüzyılın ortasına kadar
sera gazı emisyonlarını azaltmak
08:33
so we don't have to worryendişelenmek so much
about these consequencessonuçları
154
501743
3303
ki böylece yüzyılın ilerleyen zamanlarında
bu sonuçlar hakkında
endişelenmemize gerek kalmasın.
08:37
latersonra in the centuryyüzyıl.
155
505070
1514
08:40
These experimentsdeneyler, these modelingmodelleme studiesçalışmalar
156
508568
2506
Bu deneyler, bu modelleme çalışmaları
08:43
did not take climateiklim changedeğişiklik
itselfkendisi into accounthesap.
157
511098
2558
iklim değişikliğinin kendisini
hesaba katmadı.
08:46
They just focusedodaklı on
the carbonkarbon dioxidedioksit componentbileşen.
158
514082
3124
Sadece karbondioksit
bileşenine odaklandılar.
08:49
So when you put the two togetherbirlikte,
159
517584
2130
Dolayısıyla ikisini birleştirince
08:51
it's expectedbeklenen the impactdarbe is much largerdaha büyük
than what I've told you.
160
519738
3459
etkinin size söylediğimden
daha büyük olması bekleniyor.
08:56
I'd love to be ableyapabilmek to tell you right now
161
524108
3019
Kahvaltı için yediğiniz yemeğin,
öğle yemeği için yiyeceğiniz yemeğin
08:59
how much the foodGıda you had for breakfastkahvaltı,
the foodGıda you're going to have for lunchöğle yemeği,
162
527151
4814
besin kalitesi açısından büyükanne
ve büyükbabanızın yediklerinden
09:03
has shiftedkaydırılır from what
your grandparentsBüyükanne ve büyükbaba ateyemek yedi
163
531989
2879
ne kadar değiştiğini
size şimdi anlatabilmek isterdim.
09:06
in termsşartlar of its nutritionalbesin qualitykalite.
164
534892
2344
09:10
But I can't.
165
538312
1157
Ama anlatamam.
09:11
We don't have the researchAraştırma on that.
166
539493
2013
Bu konu hakkında bir araştırmamız yok.
09:14
I'd love to tell you how much
currentşimdiki foodGıda insecuritygüvensizlik
167
542253
3151
Şu anki gıda güvensizliğinin
bu değişimler tarafından
ne kadar etkilendiğini anlatmak isterdim.
09:17
is affectedetkilenmiş by these changesdeğişiklikler.
168
545428
1733
09:19
But I can't.
169
547851
1246
Ama anlatamam.
09:21
We don't have the researchAraştırma
on that, eitherya.
170
549121
2309
Bu konu hakkında da bir araştırmamız yok.
09:24
There's a lot that needsihtiyaçlar
to be knownbilinen in this areaalan,
171
552437
3442
Olası çözümlerin ne olabileceği de
dahil olmak üzere
09:27
includingdahil olmak üzere what the possiblemümkün
solutionsçözeltiler could be.
172
555903
4059
bu alanda bilinmesi gereken çok şey var.
09:31
We don't know exactlykesinlikle
what those solutionsçözeltiler are,
173
559986
2754
Bu çözümlerin ne olduğunu
tam olarak bilmiyoruz
09:34
but we'vebiz ettik got a rangemenzil of optionsseçenekleri.
174
562764
2733
fakat birçok seçeneğimiz var.
09:37
We'veBiz ettik got advancementsgelişmeler in technologiesteknolojiler.
175
565521
2511
Teknolojide ilerleme kaydettik.
09:40
We'veBiz ettik got plantbitki breedingüreme.
We'veBiz ettik got biofortificationbiyofortifikasyon.
176
568056
3356
Bitki ıslahımız var.
Biyolojik arıtmamız var.
09:43
SoilsToprak could make a differencefark.
177
571436
1802
Toprak bir fark yaratabilir
09:45
And, of coursekurs, it will be
very helpfulfaydalı to know
178
573262
2993
ve tabii bu değişimlerin
gelecekteki sağlığımızı,
09:48
how these changesdeğişiklikler could affectetkilemek
our futuregelecek healthsağlık
179
576279
3481
çocuklarımız sağlığını
ve torunlarımızın sağlığını
09:51
and the healthsağlık of our childrençocuklar
and the healthsağlık of our grandchildrentorunlar.
180
579784
3335
nasıl etkileyebileceğini bilmenin
çok yararı olacaktır.
09:56
And these investmentsyatırımlar take time.
181
584111
2363
Bu yatırımlar zaman alır.
09:59
It will take time to sortçeşit
all of these issuessorunlar out.
182
587053
3184
Tüm bu sorunları çözmek zaman alacak.
10:03
There is no nationalUlusal entityvarlık
or business groupgrup
183
591427
3647
Bu araştırmaya yatırım yapan herhangi bir
ulusal bir kuruluş veya iş grubu yok.
10:07
that is fundingfinansman this researchAraştırma.
184
595098
1854
10:09
We need these investmentsyatırımlar criticallyciddi olarak
so that we do know where we're going.
185
597799
5450
Nereye gittiğimizi bilmemiz için
bu yatırımlara son derece ihtiyacımız var.
10:16
In the meantimebu arada, what we can do
186
604048
2609
Bu süre içerisinde yapabileceğimiz şey
10:18
is ensuresağlamak that all people
have accesserişim to a completetamamlayınız dietdiyet,
187
606681
6168
tüm insanların tam bir beslenmeye
erişimi olduğundan emin olmak,
10:24
not just those in the wealthyzengin partsparçalar
of the worldDünya but everywhereher yerde in the worldDünya.
188
612873
4029
sadece dünyanın zengin kısımlarında değil
dünyanın her yerinde.
10:29
We alsoAyrıca individuallytek tek and collectivelytopluca need
to reduceazaltmak our greenhouseyeşil Ev gasgaz emissionsemisyonları
189
617552
4819
Ayrıca yüzyılın ilerleyen zamanlarında
gelecek olan zorlukları azaltmak için
sera gazı emisyonlarını teker teker
ve toplu olarak düşürmemiz gerekiyor.
10:34
to reduceazaltmak the challengeszorluklar
that will come latersonra in the centuryyüzyıl.
190
622395
3248
10:39
It's been said that if you think
educationEğitim is expensivepahalı, try ignorancecehalet.
191
627570
5605
Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsan
cahilliği dene diye bir söz vardır.
10:46
Let's not.
192
634112
1219
Denemeyelim.
10:47
Let's investyatırmak in ourselveskendimizi,
193
635977
2786
Kendimize yatırım yapalım;
çocuklarımıza
10:50
in our childrençocuklar
194
638787
1158
ve de gezegenimize.
10:51
and in our planetgezegen.
195
639969
1328
10:53
Thank you.
196
641321
1214
Teşekkür ederim.
10:54
(ApplauseAlkış)
197
642559
4259
(Alkış)
Translated by Gözde Alpçetin
Reviewed by Cihan Ekmekçi

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Kristie Ebi - Public health researcher
At the Center for Health and the Global Environment, Kristie Ebi studies and develops interventions to help at-risk populations deal with climate change.

Why you should listen

Kristie Ebi has been conducting research and developing practice on the health risks of climate variability and change for more than 20 years, understanding sources of vulnerability, estimating current and future health risks of climate change, and designing adaptation policies for countries in Central America, Europe, Africa, Asia and the Pacific.

Ebi is the author of multiple national and international climate change assessments, including the IPCC Special Report on Global Warming of 1.5C. She co-chairs the International Committee On New Integrated Climate change assessment Scenarios (ICONICS).

More profile about the speaker
Kristie Ebi | Speaker | TED.com