ABOUT THE SPEAKER
Clay Shirky - Social Media Theorist
Clay Shirky argues that the history of the modern world could be rendered as the history of ways of arguing, where changes in media change what sort of arguments are possible -- with deep social and political implications.

Why you should listen

Clay Shirky's work focuses on the rising usefulness of networks -- using decentralized technologies such as peer-to-peer sharing, wireless, software for social creation, and open-source development. New technologies are enabling new kinds of cooperative structures to flourish as a way of getting things done in business, science, the arts and elsewhere, as an alternative to centralized and institutional structures, which he sees as self-limiting. In his writings and speeches he has argued that "a group is its own worst enemy."

Shirky is an adjunct professor in New York Universityʼs graduate Interactive Telecommunications Program, where he teaches a course named “Social Weather.” Heʼs the author of several books. This spring at the TED headquarters in New York, he gave an impassioned talk against SOPA/PIPA that saw 1 million views in 48 hours.

More profile about the speaker
Clay Shirky | Speaker | TED.com
TEDSalon NY2012

Clay Shirky: Why SOPA is a bad idea

Clay Shirky: De ce SOPA nu este o idee bună

Filmed:
1,582,800 views

Ce înseamnă un proiect de lege ca şi SOPA/PIPA pentru lumea pe care o împărtăşim? La sediul TED, Clay Shirky dă glas unui veritabil manifest: acela de a ne apăra libertatea de creaţie, dezbatere, conectare şi împărtăşire, în locul consumului pasiv.
- Social Media Theorist
Clay Shirky argues that the history of the modern world could be rendered as the history of ways of arguing, where changes in media change what sort of arguments are possible -- with deep social and political implications. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
I'm going to start here.
0
0
2000
O să încep de aici.
00:17
This is a hand-lettered sign
1
2000
2000
Acesta este un afiş scris de mână
00:19
that appeared in a mom and pop bakery
2
4000
2000
care a apărut într-o patiserie de familie
00:21
in my old neighborhood in Brooklyn a few years ago.
3
6000
3000
în vechiul meu cartier din Brooklin, acum câţiva ani.
00:24
The store owned one of those machines
4
9000
2000
Magazinul avea una dintre acele aparate
00:26
that can print on plates of sugar.
5
11000
2000
care pot imprima imagini pe plăci de zahăr.
00:28
And kids could bring in drawings
6
13000
2000
Iar copiii puteau aduce desene
00:30
and have the store print a sugar plate
7
15000
3000
pe care patiseria să le imprime pe o placă de zahăr
00:33
for the top of their birthday cake.
8
18000
2000
pe tortul de ziua lor.
00:35
But unfortunately, one of the things kids liked to draw
9
20000
3000
Dar, din nefericire, unul dintre lucrurile pe care copiii preferau să le deseneze
00:38
was cartoon characters.
10
23000
2000
erau personajele din desene animate.
00:40
They liked to draw the Little Mermaid,
11
25000
2000
Le plăcea să deseneze Mica Sirenă,
00:42
they'd like to draw a smurf, they'd like to draw Micky Mouse.
12
27000
3000
le plăcea să deseneze ştrumfi, le plăcea să-l deseneze pe Micky Mouse.
00:45
But it turns out to be illegal
13
30000
2000
Dar s-a dovedit a fi ilegal
00:47
to print a child's drawing of Micky Mouse
14
32000
3000
să tipareşti desenul cu Micky Mouse al copilului
00:50
onto a plate of sugar.
15
35000
3000
pe o placă de zahăr.
00:53
And it's a copyright violation.
16
38000
2000
Şi este o violare a dreptului de autor.
00:55
And policing copyright violations
17
40000
2000
Şi supravegherea încălcărilor drepturilor de autor
00:57
for children's birthday cakes
18
42000
2000
pe torturile de ziua copiilor
00:59
was such a hassle
19
44000
2000
era atât de chinuitoare
01:01
that the College Bakery said,
20
46000
2000
încât College Bakery a spus,
01:03
"You know what, we're getting out of that business.
21
48000
2000
"Ştiţi ceva, noi ne retragem din această afacere.
01:05
If you're an amateur,
22
50000
2000
Dacă eşti un amator,
01:07
you don't have access to our machine anymore.
23
52000
2000
nu mai ai dreptul să te foloseşti de aparatul nostru.
01:09
If you want a printed sugar birthday cake,
24
54000
2000
Dacă vrei de ziua ta un tort imprimat,
01:11
you have to use one of our prefab images --
25
56000
4000
va trebui să foloseşti una dintre imaginile noastre prefabricate --
01:15
only for professionals."
26
60000
2000
numai pentru profesionişti."
01:17
So there's two bills in Congress right now.
27
62000
3000
Aşadar în momentul de faţă sunt două proiecte de lege în Congres.
01:20
One is called SOPA, the other is called PIPA.
28
65000
2000
Una se numeşte SOPA, cealaltă PIPA.
01:22
SOPA stands for the Stop Online Piracy Act.
29
67000
2000
SOPA înseamnă Stop Actelor de Piraterie Online.
01:24
It's from the Senate.
30
69000
2000
Este a Senatului.
01:26
PIPA is short for PROTECTIP,
31
71000
3000
PIPA este prescurtare de la PROTECT IP,
01:29
which is itself short for
32
74000
2000
care s-ar traduce prin
01:31
Preventing Real Online Threats
33
76000
2000
Prevenirea Ameninţărilor Reale Online
01:33
to Economic Creativity
34
78000
2000
adresate Creativităţii Economice
01:35
and Theft of Intellectual Property --
35
80000
2000
şi Furtului Proprietăţii Intelectuale --
01:37
because the congressional aides who name these things
36
82000
2000
deoarece consilierii care denumesc aceste lucruri
01:39
have a lot of time on their hands.
37
84000
2000
au timp berechet pentru asta.
01:41
And what SOPA and PIPA want to do
38
86000
2000
Iar ceea ce vor să facă SOPA şi PIPA,
01:43
is they want to do this.
39
88000
2000
ei vor să facă asta:
01:45
They want to raise the cost
40
90000
2000
Vor să mărească costul
01:47
of copyright compliance
41
92000
3000
conformităţii faţă de drepturile de autor
01:50
to the point where people simply get out of the business
42
95000
3000
într-atât încât oamenii să renunţe la afacerea
01:53
of offering it as a capability to amateurs.
43
98000
3000
prin care ofereau aceasta ca pe o facilitate amatorilor.
01:56
Now the way they propose to do this
44
101000
3000
Ei propun să se facă asta
01:59
is to identify sites
45
104000
2000
prin identificarea site-urilor
02:01
that are substantially infringing on copyright --
46
106000
2000
care violează substanţial drepturile de autor --
02:03
although how those sites are identified
47
108000
2000
deşi felul în care vor fi identificate acele site-uri
02:05
is never fully specified in the bills --
48
110000
2000
nu este nicăieri specificat în detaliu în proiectele respective --
02:07
and then they want to remove them from the domain name system.
49
112000
3000
şi vor să le scoată afară din sistemul de domenii ale numelor (DNS).
02:10
They want to take them out of the domain name system.
50
115000
2000
Vor să le extragă din sistemul DNS.
02:12
Now the domain name system
51
117000
2000
Acuma, sistemul DNS
02:14
is the thing that turns human-readable names, like Google.com,
52
119000
3000
este ceea transformă numele pe care le pot citi oamenii, cum ar fi Google.com
02:17
into the kinds of addresses
53
122000
2000
în adrese cu care
02:19
machines expect --
54
124000
2000
lucrează computerele:
02:21
74.125.226.212.
55
126000
5000
74.125.226.212.
02:26
Now the problem with this model of censorship,
56
131000
3000
Problema cu acest model de cenzură,
02:29
of identifying a site
57
134000
2000
prin identificarea unui site
02:31
and then trying to remove it from the domain name system,
58
136000
2000
cu intenţia de a îl scoate din DNS
02:33
is that it won't work.
59
138000
2000
este că nu va funcţiona.
02:35
And you'd think that would be a pretty big problem for a law,
60
140000
3000
Şi aţi crede că asta e o problemă mare pentru o lege,
02:38
but Congress seems not to have let that bother them too much.
61
143000
2000
dar Congresul nu pare să se fi lăsat deranjat prea tare de ea.
02:40
Now the reason it won't work
62
145000
2000
Motivul pentru care nu va funcţiona
02:42
is that you can still type 74.125.226.212 into the browser
63
147000
4000
este acela că tu totuşi poţi să tastezi 74.125.226.212 în browser-ul tău
02:46
or you can make it a clickable link
64
151000
2000
sau poţi transforma adresa într-un link pe care să dai click
02:48
and you'll still go to Google.
65
153000
3000
şi să ajungi totuşi la Google.
02:51
So the policing layer
66
156000
2000
Aşadar modul de cenzurare/administrare
02:53
around the problem
67
158000
2000
care se află în jurul acestei probleme
02:55
becomes the real threat of the act.
68
160000
4000
devine adevărata ameninţare pe care o reprezintă această iniţiativă.
02:59
Now to understand how Congress came to write a bill
69
164000
3000
Acuma ca să înţelegem cum de a ajuns Congresul să înainteze un proiect de lege
03:02
that won't accomplish its stated goals,
70
167000
3000
care nu-şi va atinge ţelurile propuse,
03:05
but will produce a lot of pernicious side effects,
71
170000
2000
dar va produce în schimb o grămadă de efecte adverse distructive,
03:07
you have to understand a little bit about the back story.
72
172000
2000
trebuie să înţelegeţi un pic din culisele acestei poveşti.
03:09
And the back story is this:
73
174000
2000
Iar începutul acestei poveşti este:
03:11
SOPA and PIPA, as legislation,
74
176000
2000
SOPA şi PIPA, ca şi legislaţie,
03:13
were drafted largely by media companies
75
178000
3000
au fost elaborate în mare de către companiile de media
03:16
that were founded in the 20th century.
76
181000
2000
care au fost fondate în secolul XX.
03:18
The 20th century was a great time to be a media company,
77
183000
2000
În secolul XX era minunat să fii o companie de media,
03:20
because the thing you really had on your side was scarcity.
78
185000
3000
pentru că ceea ce era într-adevăr de partea ta era raritatea.
03:23
If you were making a TV show,
79
188000
2000
Dacă făceai un spectacol televizat,
03:25
it didn't have to be better than all other TV shows ever made;
80
190000
4000
nu trebuia să fie mai bun decât toate celelalte spectacole de televiziune făcute vreodată;
03:29
it only had to be better
81
194000
2000
trebuia doar să fie mai bun
03:31
than the two other shows
82
196000
2000
decât celelalte două spectacole
03:33
that were on at the same time --
83
198000
2000
care rulau în paralel --
03:35
which is a very low threshold
84
200000
2000
ceea ce era o ştachetă foarte joasă
03:37
of competitive difficulty.
85
202000
3000
de referinţă pentru dificultatea competiţiei.
03:40
Which meant
86
205000
2000
Ceea ce însemna că
03:42
that if you fielded average content,
87
207000
2000
dacă acopereai un subiect de interes comun,
03:44
you got a third of the U.S. public for free --
88
209000
3000
aveai gratuit o treime din publicul Statelor Unite --
03:47
tens of millions of users
89
212000
3000
zeci de milioane de utilizatori
03:50
for simply doing something
90
215000
2000
pur şi simplu pentru că făceai ceva
03:52
that wasn't too terrible.
91
217000
2000
care nu era prea de grozav.
03:54
This is like having a license to print money
92
219000
2000
Asta este ca şi cum a-i avea o licenţă pentru tipărit bani
03:56
and a barrel of free ink.
93
221000
2000
şi un butoi gratuit de cerneală.
03:58
But technology moved on, as technology is wont to do.
94
223000
3000
Dar tehnologia a avansat, aşa cum e de aşteptat din partea ei.
04:01
And slowly, slowly, at the end of the 20th century,
95
226000
3000
Şi încet, încet, la sfârşitul secolului XX,
04:04
that scarcity started to get eroded --
96
229000
2000
raritatea a început să se erodeze --
04:06
and I don't mean by digital technology;
97
231000
2000
şi nu mă refer la tehnologia digitală;
04:08
I mean by analog technology.
98
233000
2000
mă refer la tehnologia analogică.
04:10
Cassette tapes, video cassette recorders,
99
235000
2000
Casete audio, video-recordere,
04:12
even the humble Xerox machine
100
237000
2000
până şi umilul copiator Xerox
04:14
created new opportunities
101
239000
2000
a creat oportunităţi
04:16
for us to behave in ways
102
241000
2000
pentru ca noi să ne comportăm în moduri
04:18
that astonished the media business.
103
243000
2000
care a uimit afacerea media.
04:20
Because it turned out
104
245000
2000
Pentru că s-a dovedit că
04:22
we're not really couch potatoes.
105
247000
2000
nu suntem doar telespectatori înrăiţi.
04:24
We don't really like to only consume.
106
249000
3000
Nu ne place doar să consumăm.
04:27
We do like to consume,
107
252000
2000
Ne place într-adevăr să consumăm,
04:29
but every time one of these new tools came along,
108
254000
3000
dar de câte ori a apărut unul dintre aceste instrumente noi,
04:32
it turned out we also like to produce
109
257000
2000
s-a dovedit că ne plăcea şi să producem
04:34
and we like to share.
110
259000
2000
şi să împărtăşim.
04:36
And this freaked the media businesses out --
111
261000
2000
Iar asta a speriat industria media --
04:38
it freaked them out every time.
112
263000
2000
i-a speriat de fiecare dată.
04:40
Jack Valenti, who was the head lobbyist
113
265000
2000
Jack Valenti, care a fost principalul activist
04:42
for the Motion Picture Association of America,
114
267000
2000
pentru Motion Picture Association of America, (filme artistice de lung metraj)
04:44
once likened the ferocious video cassette recorder
115
269000
4000
a asemănat odată ferocele video-recorder
04:48
to Jack the Ripper
116
273000
2000
cu Jack Spintecătorul
04:50
and poor, helpless Hollywood
117
275000
2000
iar pe săracul, neajutoratul Hollywood
04:52
to a woman at home alone.
118
277000
3000
cu o femeie stând singură acasă.
04:55
That was the level of rhetoric.
119
280000
2000
Acela era nivelul retoricii.
04:57
And so the media industries
120
282000
2000
Aşa încât industriile media
04:59
begged, insisted, demanded
121
284000
2000
au implorat, insistat, cerut
05:01
that Congress do something.
122
286000
2000
ca Congresul să facă ceva.
05:03
And Congress did something.
123
288000
2000
Şi Congresul a făcut ceva.
05:05
By the early 90s, Congress passed the law
124
290000
2000
La începutul anilor 90, Congresul a adoptat o lege
05:07
that changed everything.
125
292000
3000
care a schimbat totul.
05:10
And that law was called the Audio Home Recording Act
126
295000
2000
Iar acea lege s-a numit Actul de Înregistrare Audio Acasă(AHRA)
05:12
of 1992.
127
297000
2000
din 1992.
05:14
What the Audio Home Recording Act of 1992 said was,
128
299000
3000
Ce spunea AHRA din 1992 era că:
05:17
look, if people are taping stuff off the radio
129
302000
2000
iată, dacă oamenii îşi înregistrează chestii de la radio
05:19
and then making mixtapes for their friends,
130
304000
3000
iar apoi îşi mixează benzi pentru prieteni,
05:22
that is not a crime. That's okay.
131
307000
3000
asta nu este o crimă. Este în regulă.
05:25
Taping and remixing
132
310000
2000
Să înregistrezi şi să remixezi
05:27
and sharing with your friends is okay.
133
312000
3000
şi să împarţi cu prietenii este OK.
05:30
If you make lots and lots of high quality copies and you sell them,
134
315000
2000
Dacă faci foarte, foarte multe copii de înaltă calitate iar apoi le vinzi,
05:32
that's not okay.
135
317000
2000
asta nu este în regulă.
05:34
But this taping business,
136
319000
2000
Dar această afacere de înregistrări,
05:36
fine, let it go.
137
321000
2000
e în ordine, s-o lăsăm în pace.
05:38
And they thought that they clarified the issue,
138
323000
3000
Şi au crezut că au clarificat problema,
05:41
because they'd set out a clear distinction
139
326000
2000
pentru că stabiliseră o distincţie clară
05:43
between legal and illegal copying.
140
328000
2000
între copierea legală şi cea ilegală.
05:45
But that wasn't what the media businesses wanted.
141
330000
3000
Dar nu asta îşi doreau cei din media.
05:48
They had wanted Congress
142
333000
2000
Ei ar fi vrut ca Congresul să
05:50
to outlaw copying full-stop.
143
335000
3000
pună copierea cu totul în afara legii.
05:53
So when the Audio Home Recording Act of 1992 was passed,
144
338000
3000
Aşa că atunci când AHRA din 1992 a fost adoptată,
05:56
the media businesses gave up on the idea
145
341000
4000
media renunţase la idea
06:00
of legal versus illegal distinctions for copying
146
345000
2000
distincţiei dintre legal şi ilegal pentru copiere
06:02
because it was clear
147
347000
2000
pentru că era clar
06:04
that if Congress was acting in their framework,
148
349000
2000
că dacă Congresul ar fi acţionat în baza ei
06:06
they might actually increase the rights of citizens
149
351000
4000
ar fi crescut de fapt drepturile cetăţenilor
06:10
to participate in our own media environment.
150
355000
2000
de a participa în propria lor industrie media.
06:12
So they went for plan B.
151
357000
2000
Aşa că au trecut la planul B.
06:14
It took them a while to formulate plan B.
152
359000
2000
Le-a luat ceva timp să formuleze planul B.
06:16
Plan B appeared in its first full-blown form
153
361000
2000
Dar planul B a apărut în plină floare pentru prima oară
06:18
in 1998 --
154
363000
2000
în 1998 --
06:20
something called the Digital Millennium Copyright Act.
155
365000
3000
ceva numit Digital Millennium Copyright Act (DMCA).
06:23
It was a complicated piece of legislation, a lot of moving parts.
156
368000
2000
Era o lege complicată, cu multe părţi flexibile.
06:25
But the main thrust of the DMCA
157
370000
3000
Dar lovitura esenţială a DMCA
06:28
was that it was legal to sell you
158
373000
2000
consta în aceea că era legal să ţi se vândă
06:30
uncopyable digital material --
159
375000
2000
materiale digitale care nu puteau fi copiate --
06:32
except that there's no such things as uncopyable digital material.
160
377000
3000
doar că nu există ceva digital care să nu poată fi copiat.
06:35
It would be, as Ed Felton once famously said,
161
380000
2000
Ar fi ca şi cum, Ed Felten e faimos pentru că a spus asta,
06:37
"Like handing out water
162
382000
2000
"ca şi cum ai înmâna cuiva apă
06:39
that wasn't wet."
163
384000
2000
care nu e udă."
06:41
Bits are copyable. That's what computers do.
164
386000
3000
Biţii sunt copiabili. Cu asta se ocupă computerele.
06:44
That is a side effect of their ordinary operation.
165
389000
3000
Acesta este un efect advers al operaţiilor obişnuite pe care le efectuează.
06:47
So in order to fake the ability
166
392000
2000
Aşadar pentru a simula capacitatea
06:49
to sell uncopyable bits,
167
394000
2000
de a vinde biţi necopiabili
06:51
the DMCA also made it legal
168
396000
2000
DMCA a făcut să fie legal
06:53
to force you to use systems
169
398000
3000
ca tu să fi obligat să foloseşti sisteme
06:56
that broke the copying function of your devices.
170
401000
3000
care întrerupeau funcţiile de copiere ale aparatelor tale.
06:59
Every DVD player and game player
171
404000
2000
Fiecare DVD sau player pentru jocuri
07:01
and television and computer you brought home --
172
406000
3000
sau televizor, sau computer pe care îl aduceai acasă,
07:04
no matter what you thought you were getting when you bought it --
173
409000
3000
indiferent ce credeai că primeşti atunci când îl cumpărai,
07:07
could be broken by the content industries,
174
412000
3000
putea fi stricat de către industriile de conţinut
07:10
if they wanted to set that as a condition of selling you the content.
175
415000
3000
dacă doreau să pună asta ca o condiţie a vânzării conţinutului către tine.
07:13
And to make sure you didn't realize,
176
418000
3000
Şi ca să se asigure că nu îţi dai seama,
07:16
or didn't enact their capabilities
177
421000
3000
sau că nu se punea în aplicare capacităţile
07:19
as general purpose computing devices,
178
424000
2000
de uz general al computerelor,
07:21
they also made it illegal
179
426000
2000
au făcut să fie ilegal
07:23
for you to try to reset
180
428000
2000
ca tu să încerci să resetezi
07:25
the copyability of that content.
181
430000
2000
capacitatea de copiere a acelui conţinut.
07:27
The DMCA marks the moment
182
432000
2000
DMCA marchează momentul
07:29
when the media industries
183
434000
2000
în care industriile media
07:31
gave up on the legal system
184
436000
2000
au renunţat la sistemul legal
07:33
of distinguishing between legal and illegal copying
185
438000
3000
de a distinge între copierea legală şi ilegală
07:36
and simply tried to prevent copying
186
441000
3000
şi pur şi simplu au încercat să împiedice copierea
07:39
through technical means.
187
444000
2000
prin mijloace tehnice.
07:41
Now the DMCA had, and is continuing to have, a lot of complicated effects,
188
446000
3000
Acum DMCA avea, şi are în continuare, o grămadă de efecte complicate,
07:44
but in this one domain, limiting sharing,
189
449000
3000
dar în acest domeniu în special, limitarea distribuirii,
07:47
it has mostly not worked.
190
452000
2000
nu a avut efect în mare parte.
07:49
And the main reason it hasn't worked
191
454000
2000
Iar principalul motiv pentru care nu a avut efect
07:51
is the Internet has turned out to be far more popular and far more powerful
192
456000
3000
este acela că Internetul s-a dovedit a fi mult mai popular şi mai puternic
07:54
than anyone imagined.
193
459000
3000
decât şi-a imaginat vreodată cineva.
07:57
The mixtape, the fanzine,
194
462000
2000
Benzile mixate, revistele pentru fani,
07:59
that was nothing compared to what we're seeing now
195
464000
2000
erau nimic comparativ cu ceea ce vedem acum
08:01
with the Internet.
196
466000
2000
cu Internetul.
08:03
We are in a world
197
468000
2000
Suntem într-o lume
08:05
where most American citizens
198
470000
2000
unde marea majoritate a cetăţenilor americani
08:07
over the age of 12
199
472000
2000
de peste 12 ani
08:09
share things with each other online.
200
474000
2000
îşi împărtăşesc online lucruri între ei.
08:11
We share written things, we share images,
201
476000
2000
Împărtăşim lucruri scrise, imagini,
08:13
we share audio, we share video.
202
478000
2000
împărtăşim materiale audio, împărtăşim materiale video.
08:15
Some of the stuff we share is stuff we've made.
203
480000
2000
Unele dintre cele pe care le împărtăşim sunt făcute de noi.
08:17
Some of the stuff we share is stuff we've found.
204
482000
2000
Altele sunt materiale pe care le-am găsit.
08:19
Some of the stuff we share
205
484000
2000
Câteva dintre chestiile pe care le împărtăşim
08:21
is stuff we've made out of what we've found,
206
486000
2000
le-am facut noi din chestii pe care le-am găsit,
08:23
and all of it horrifies those industries.
207
488000
3000
iar toate acestea îngrozesc acele industrii.
08:26
So PIPA and SOPA
208
491000
2000
Aşa că PIPA şi SOPA
08:28
are round two.
209
493000
2000
sunt runda a doua.
08:30
But where the DMCA was surgical --
210
495000
2000
Dar dacă DMCA a acţionat chirurgical -
08:32
we want to go down into your computer,
211
497000
3000
vrem să ne băgăm în computerului tău,
08:35
we want to go down into your television set, down into your game machine,
212
500000
3000
vrem să ne băgăm în televizorul tău, în aparatul de joc,
08:38
and prevent it from doing
213
503000
2000
şi să nu-l lăsăm să facă
08:40
what they said it would do at the store --
214
505000
2000
ceea ce ţi-au spus că face la magazin -
08:42
PIPA and SOPA are nuclear
215
507000
2000
PIPA şi SOPA sunt nucleare
08:44
and they're saying, we want to go anywhere in the world
216
509000
4000
şi ele spun, "vrem să mergem oriunde în lume
08:48
and censor content.
217
513000
2000
şi să cenzurăm conţinutul.''
08:50
Now the mechanism, as I said, for doing this,
218
515000
3000
Acuma, mecanismul, după cum vă spuneam, pentru a face asta,
08:53
is you need to take out anybody
219
518000
3000
este că trebuie să-i elimini pe toţi
08:56
pointing to those IP addresses.
220
521000
2000
cei care se îndreaptă către acele adrese de IP.
08:58
You need to take them out of search engines,
221
523000
2000
Trebuie să-i scoţi din motoarele de căutare,
09:00
you need to take them out of online directories,
222
525000
2000
trebuie să-i scoţi din directorii online,
09:02
you need to take them out of user lists.
223
527000
3000
trebuie să-i scoţi din listele de utilizatori.
09:05
And because the biggest producers of content on the Internet
224
530000
4000
Şi pentru că cei mai mari producători de conţinut pe Internet
09:09
are not Google and Yahoo,
225
534000
3000
nu sunt Google şi Yahoo,
09:12
they're us,
226
537000
2000
ci chiar noi,
09:14
we're the people getting policed.
227
539000
2000
noi suntem oamenii care vor fi supravegheaţi.
09:16
Because in the end,
228
541000
2000
Pentru că într-un final,
09:18
the real threat
229
543000
3000
adevărata ameninţare pe care o implică
09:21
to the enactment of PIPA and SOPA
230
546000
3000
decretarea SOPA şi PIPA
09:24
is our ability to share things with one another.
231
549000
3000
este capacitatea noastră de a împărtăşi lucruri unii cu alţii.
09:27
So what PIPA and SOPA risk doing
232
552000
3000
Deci ceea ce PIPA şi SOPA riscă să facă
09:30
is taking a centuries-old legal concept,
233
555000
3000
este să ia un concept legal vechi de secole,
09:33
innocent until proven guilty,
234
558000
2000
nevinovat până ce i se dovedeşte vinovăţia
09:35
and reversing it --
235
560000
2000
şi să-l inverseze în
09:37
guilty until proven innocent.
236
562000
2000
vinovat până se dovedeşte nevinovat.
09:39
You can't share
237
564000
2000
Nu poţi împărtăşi
09:41
until you show us
238
566000
3000
până ce nu ne arăţi
09:44
that you're not sharing something
239
569000
2000
că nu împărtăşeşti
09:46
we don't like.
240
571000
2000
ceva ce nouă nu ne place.
09:48
Suddenly, the burden of proof for legal versus illegal
241
573000
3000
Deodată, povara dovezii de legalitate versus celei de ilegalitate
09:51
falls affirmatively on us
242
576000
2000
cade categoric pe noi
09:53
and on the services
243
578000
2000
şi pe serviciile
09:55
that might be offering us any new capabilities.
244
580000
3000
care ne-ar putea oferi orice facilitate nouă.
09:58
And if it costs even a dime
245
583000
3000
Şi chiar dacă ar costa o centimă
10:01
to police a user,
246
586000
2000
să supraveghezi un utilizator,
10:03
that will crush a service
247
588000
2000
asta va strivi un serviciu
10:05
with a hundred million users.
248
590000
2000
cu o sută de milioane de utilizatori.
10:07
So this is the Internet they have in mind.
249
592000
2000
Deci acesta este Internetul pe care şi-l doresc.
10:09
Imagine this sign everywhere --
250
594000
3000
Imaginaţi-vă acest semn peste tot --
10:12
except imagine it doesn't say College Bakery,
251
597000
3000
cu deosebirea că acolo nu scrie "Patiseria College",
10:15
imagine it says YouTube
252
600000
2000
ci YouTube
10:17
and Facebook and Twitter.
253
602000
2000
şi Facebook şi Twitter.
10:19
Imagine it says TED,
254
604000
2000
Imaginaţi-vă că scrie TED,
10:21
because the comments can't be policed
255
606000
3000
pentru că comentariile nu pot fi controlete
10:24
at any acceptable cost.
256
609000
3000
la un cost acceptabil.
10:27
The real effects of SOPA and PIPA
257
612000
3000
Efectul real al SOPA şi PIPA
10:30
are going to be different than the proposed effects.
258
615000
3000
va fi diferit de efectele pe care şi le propune.
10:33
The threat, in fact,
259
618000
2000
Ameninţarea, de fapt,
10:35
is this inversion of the burden of proof,
260
620000
3000
constă în această inversare a poverii doveditoare,
10:38
where we suddenly
261
623000
2000
unde noi deodată
10:40
are all treated like thieves
262
625000
2000
suntem toţi trataţi ca nişte hoţi
10:42
at every moment we're given the freedom to create,
263
627000
3000
în fiecare moment în care ne permitem libertatea de a crea,
10:45
to produce or to share.
264
630000
3000
de a produce sau de a împărtăşi.
10:48
And the people who provide those capabilities to us --
265
633000
3000
Iar oamenii care ne oferă aceste facilităţi --
10:51
the YouTubes, the Facebooks, the Twitters and TEDs --
266
636000
3000
YouTube, Facebook, Twitter şi TED --
10:54
are in the business
267
639000
2000
se află în postura
10:56
of having to police us,
268
641000
2000
de a fi nevoiţi să ne supravegheze
10:58
or being on the hook for contributory infringement.
269
643000
3000
sau să răspundă pentru contribuţia la încălcarea legii.
11:01
There's two things you can do
270
646000
2000
Puteţi face două lucruri
11:03
to help stop this --
271
648000
2000
ca să opriţi aceasta --
11:05
a simple thing and a complicated thing,
272
650000
3000
unul simplu şi unul complicat,
11:08
an easy thing and a hard thing.
273
653000
2000
unul uşor şi unul greu.
11:10
The simple thing, the easy thing, is this:
274
655000
2000
Lucrul simplu, cel uşor, este:
11:12
if you're an American citizen,
275
657000
2000
dacă eşti cetăţean american,
11:14
call your representative, call your senator.
276
659000
3000
sună-ţi reprezentantul, sună-ţi senatorul.
11:17
When you look at
277
662000
3000
Când te uiţi la
11:20
the people who co-signed on the SOPA bill,
278
665000
3000
cine sunt oamenii care au semnat pentru proiectul SOPA,
11:23
people who've co-signed on PIPA,
279
668000
2000
cei care au semnat pentru PIPA,
11:25
what you see is that they have cumulatively received
280
670000
3000
veţi vedea că ei au primit cumulat
11:28
millions and millions of dollars
281
673000
3000
milioane şi milioane de dolari
11:31
from the traditional media industries.
282
676000
2000
de la industriile media tradiţionale.
11:33
You don't have millions and millions of dollars,
283
678000
2000
Voi nu aveţi milioane şi milioane de dolari,
11:35
but you can call your representatives,
284
680000
2000
dar vă puteţi suna reprezentanţii,
11:37
and you can remind them that you vote,
285
682000
3000
şi le puteţi reaminti ca sunteţi votant,
11:40
and you can ask not to be treated like a thief,
286
685000
3000
şi le puteţi cere să nu fiţi trataţi ca un hoţ,
11:43
and you can suggest that you would prefer
287
688000
2000
le puteţi sugera că aţi prefera ca
11:45
that the Internet not be broken.
288
690000
3000
Internetul să nu fie stricat.
11:48
And if you're not an American citizen,
289
693000
2000
Iar dacă nu sunteţi cetăţean american,
11:50
you can contact American citizens that you know
290
695000
2000
şi puteţi contacta cetăţeni americani pe care îi cunoaşteţi
11:52
and encourage them to do the same.
291
697000
2000
încurajaţi-i să facă la fel.
11:54
Because this seems like a national issue,
292
699000
2000
Pentru că pare a fi o problemă naţională,
11:56
but it is not.
293
701000
2000
dar nu este.
11:58
These industries will not be content
294
703000
2000
Aceste industrii nu pot fi mulţumite
12:00
with breaking our Internet.
295
705000
2000
dacă ne strică Internetul.
12:02
If they break it, they will break it for everybody.
296
707000
3000
Dacă îl strică, îl strică pentru toată lumea.
12:05
That's the easy thing.
297
710000
2000
Acesta este lucrul uşor de făcut.
12:07
That's the simple thing.
298
712000
2000
Acesta este lucrul simplu.
12:09
The hard thing is this:
299
714000
2000
Lucrul mai greu de făcut este:
12:11
get ready, because more is coming.
300
716000
3000
să vă pregătiţi, pentru că mai urmează şi altele.
12:14
SOPA is simply a reversion of COICA,
301
719000
3000
SOPA este versiunea simplă a lui COICA,
12:17
which was purposed last year, which did not pass.
302
722000
2000
care a fost propus anul trecut şi care nu a trecut.
12:19
And all of this goes back
303
724000
2000
Şi totul începe de la
12:21
to the failure of the DMCA
304
726000
2000
eşecul legii DMCA
12:23
to disallow sharing as a technical means.
305
728000
2000
de a nu permite împărtăşirea ca şi mijloc tehnic.
12:25
And the DMCA goes back to the Audio Home Recording Act,
306
730000
3000
Iar DMCA se trage din AHRA,
12:28
which horrified those industries.
307
733000
2000
care îngrozeşte acele industri.
12:30
Because the whole business
308
735000
2000
Pentru că întreaga idee
12:32
of actually suggesting that someone is breaking the law
309
737000
3000
de a sugera în fapt că cineva încalcă legea
12:35
and then gathering evidence and proving that,
310
740000
2000
şi adunarea de probe ca să dovedească asta
12:37
that turns out to be really inconvenient.
311
742000
3000
se dovedeşte a fi chiar neplăcută.
12:40
"We'd prefer not to do that,"
312
745000
2000
"Am prefera să nu facem asta,"
12:42
says the content industries.
313
747000
2000
spun industriile de conţinut.
12:44
And what they want is not to have to do that.
314
749000
3000
Iar ceea ce vor ele este să nu fie nevoite să facă asta.
12:47
They don't want legal distinctions
315
752000
2000
Nu vor distincţii legale
12:49
between legal and illegal sharing.
316
754000
2000
între împărtăşirea legală şi cea ilegală.
12:51
They just want the sharing to go away.
317
756000
2000
Ei vor doar ca împărtăşirea să dispară.
12:53
PIPA and SOPA are not oddities, they're not anomalies,
318
758000
3000
PIPA şi SOPA nu sunt ciudăţenii, nu sunt anomalii,
12:56
they're not events.
319
761000
2000
nu sunt evenimente.
12:58
They're the next turn of this particular screw,
320
763000
3000
Ele reprezintă încă o tură de strâns a acestui şurub,
13:01
which has been going on 20 years now.
321
766000
2000
un şurub care se strânge de 20 de ani.
13:03
And if we defeat these, as I hope we do,
322
768000
2000
Iar dacă înfrângem asta, precum sper să reuşim,
13:05
more is coming.
323
770000
2000
mai vine ceva.
13:07
Because until we convince Congress
324
772000
5000
Pentru că până ce convingem Congresul
13:12
that the way to deal with copyright violation
325
777000
3000
că modul de abordare a violării dreptului de autor
13:15
is the way copyright violation was dealt with with Napster, with YouTube,
326
780000
4000
este modul în care violarea dreptului de autor a fost tratată în cazul Napster, cu YouTube,
13:19
which is to have a trial with all the presentation of evidence
327
784000
3000
şi anume printr-un proces cu toate dovezile prezentate
13:22
and the hashing out of facts and the assessment of remedies
328
787000
3000
şi cu cercetarea amănunţită a faptelor şi cu evaluarea despăgubirilor
13:25
that goes on in democratic societies.
329
790000
2000
aşa cum se întâmplă în societăţile democratice.
13:27
That's the way to handle this.
330
792000
2000
În acest fel trebuie tratată problema.
13:29
In the meantime,
331
794000
2000
În acest timp,
13:31
the hard thing to do is to be ready.
332
796000
2000
lucrul cel mai greu de făcut este să fii pregătit.
13:33
Because that's the real message of PIPA and SOPA.
333
798000
2000
Pentru că acesta este mesajul real al PIPA şi SOPA.
13:35
Time Warner has called
334
800000
2000
Time Warner a sunat
13:37
and they want us all back on the couch,
335
802000
2000
şi ne vor înapoi pe canapea,
13:39
just consuming --
336
804000
2000
doar consumând,
13:41
not producing, not sharing --
337
806000
2000
nu producând, nu împărtăşind,
13:43
and we should say, "No."
338
808000
2000
iar noi ar trebui să spunem "Nu."
13:45
Thank you.
339
810000
2000
Vă mulţumesc.
13:47
(Applause)
340
812000
6000
(Aplauze)
Translated by Delia Bogdan
Reviewed by Aura Raducan

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Clay Shirky - Social Media Theorist
Clay Shirky argues that the history of the modern world could be rendered as the history of ways of arguing, where changes in media change what sort of arguments are possible -- with deep social and political implications.

Why you should listen

Clay Shirky's work focuses on the rising usefulness of networks -- using decentralized technologies such as peer-to-peer sharing, wireless, software for social creation, and open-source development. New technologies are enabling new kinds of cooperative structures to flourish as a way of getting things done in business, science, the arts and elsewhere, as an alternative to centralized and institutional structures, which he sees as self-limiting. In his writings and speeches he has argued that "a group is its own worst enemy."

Shirky is an adjunct professor in New York Universityʼs graduate Interactive Telecommunications Program, where he teaches a course named “Social Weather.” Heʼs the author of several books. This spring at the TED headquarters in New York, he gave an impassioned talk against SOPA/PIPA that saw 1 million views in 48 hours.

More profile about the speaker
Clay Shirky | Speaker | TED.com