ABOUT THE SPEAKER
Daniel Bögre Udell - Language activist
Daniel Bögre Udell is the cofounder and director of Wikitongues, working with a global network of grassroots linguists to build a seed bank of every language in the world.

Why you should listen

Daniel Bögre Udell's goal is to create a world in which everyone has the resources and the right to keep their language alive. He cofounded Wikitongues in 2014, establishing a global volunteer movement to expand access to language revitalization. Wikitongues helps speakers document and promote their languages online, safeguarding them for the next generation. All their initiatives work to sustain marginalized languages through media, so their language can be shared and taught. They are collecting videos in every language in the world.

Prior to this, Bögre Udell was an active contributor to the nonprofit news initiative Global Voices, cofounding the project's Catalan language edition and translating Catalan articles into English. He has a BFA in design and technology and a master's degree in historical studies from the New School University in New York City. In addition to Urdell's native English, he speaks Spanish, Catalan and Portuguese.

More profile about the speaker
Daniel Bögre Udell | Speaker | TED.com
TED Residency

Daniel Bögre Udell: How to save a language from extinction

Daniel Bögre Udell: Bir dil yok olmaktan nasıl kurtarılır

Filmed:
1,347,903 views

Tüm kültürler susturularak üç bin kadar dil 80 yıl içinde yok olabilir. Bu hızlı konuşmasında dil aktivisti Daniel Bögre Udell, dünya genelinde insanların nasıl ata dillerini canlandırmaya ve kültürlerini yeniden inşa etmeye başladığını anlatıyor ve her birimize atalarımızın dillerine yatırım yapma çağrısında bulunuyor. "Dilinizi yeniden canlandırmak ve kültürünüzü benimsemek, küreselleşme çağında kendiniz olmanın güçlü bir yolu." diyor.
- Language activist
Daniel Bögre Udell is the cofounder and director of Wikitongues, working with a global network of grassroots linguists to build a seed bank of every language in the world. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Diller doğal bir şekilde yok olmuyor.
00:13
LanguagesDiller don't just dieölmek naturallydoğal olarak.
0
1524
2333
00:16
People abandonterk motheranne tonguesdilleri,
because they're forcedzorunlu to.
1
4706
3071
İnsanlar ana dillerini
terk etmeye zorlanıyor.
00:20
OftenKez, the pressurebasınç is politicalsiyasi.
2
8651
2200
Baskı çoğunlukla politik.
00:23
In 1892,
3
11781
1396
1892 yılında
00:25
the US ArmyOrdu generalgenel RichardRichard HenryHenry PrattPratt
4
13201
2246
ABD ordusu generali Richard Henry Pratt
00:27
arguedsavundu that killingöldürme indigenousyerli cultureskültürler
5
15471
2508
yerli halkı öldürmeye karşı
tek alternatifin
00:30
was the only alternativealternatif
to killingöldürme indigenousyerli people.
6
18003
2888
kültürlerini yok etmek olduğunu
masaya yatırdı.
00:33
"KillÖldürmek the IndianHint," he said,
"but savekayıt etmek the man."
7
21863
2682
Irklarını yok edin
ama insanları kalsın, dedi.
00:37
And untila kadar 1978,
the governmenthükümet did just that,
8
25688
3220
1978 yılına kadar hükûmet bunu yaptı;
00:40
removingçıkarmadan indigenousyerli childrençocuklar
from theironların familiesaileleri
9
28932
3255
yerli halktan çocukları
ailelerinden kopararak
00:44
and forcingzorlama them into boardingyatılı schoolsokullar
where they were givenverilmiş Englishİngilizce namesisimler
10
32211
3496
İngilizce isimler verildikleri
yatılı okullara zorlandılar
00:47
and punishedceza for speakingkonuşuyorum theironların languagesdiller.
11
35731
2423
ve ana dillerini konuşmaları yasaklandı.
00:50
AssimilationAsimilasyon was a complimentiltifat to genocidesoykırım.
12
38750
3082
Asimilasyon, soykırıma övgüdür.
00:56
SevenYedi thousandbin languagesdiller are alivecanlı todaybugün,
13
44029
2428
Bugün hayatta olan yedi bin dil var,
00:58
but fewaz are recognizedtanınan
by theironların ownkendi governmentshükümetler
14
46481
2452
ancak çok azı hükûmetlerce tanınıyor
01:00
or supporteddestekli onlineinternet üzerinden.
15
48957
1334
veya internette destekleniyor.
01:02
So for people from the vastgeniş
majorityçoğunluk of cultureskültürler,
16
50919
2555
Kültürlerin büyük çoğunluğundan
insanlar için
01:05
globalizationküreselleşme remainskalıntılar
profoundlyderinden alienatingyabancılaştırıcı.
17
53498
3000
küreselleşme son derece
yabancılaşmak demek.
01:08
It meansanlamına geliyor givingvererek up your languagedil
for someonebirisi else'sbaşka var.
18
56919
3533
Başkalarınınki için kendi dillerinden
vazgeçmek demek.
01:13
And if nothing changesdeğişiklikler,
19
61530
1181
Böyle giderse
01:14
as manyçok as 3,000 languagesdiller
could disappearkaybolmak in 80 yearsyıl.
20
62735
4274
üç bin kadar dil
80 yıl içinde yok olabilir.
01:20
But things are changingdeğiştirme.
21
68244
1600
Ama bir şeyler değişmeye başladı.
01:22
Around the worldDünya,
22
70347
1246
Dünya genelinde,
01:23
people are revivingcanlandırıcı ancestralatalarının languagesdiller
23
71617
2571
insanlar ata dillerini canlandırmaya
ve kültürlerini yeniden
inşa etmeye başladı.
01:26
and rebuildingYeniden oluşturma theironların cultureskültürler.
24
74212
2000
01:29
As faruzak as we know,
25
77268
1531
Bildiğimiz kadarıyla
dillerin yeniden kazanımı
01:30
languagedil reclamationıslah beganbaşladı in the 1800s
when, at a time of risingyükselen antisemitismAntisemitizm,
26
78823
4587
1800'lü yıllarda antisemitistliğin
yükselişte olduğu bir dönemde başladı,
01:35
JewishYahudi communitiestopluluklar lookedbaktı
to theironların ancestralatalarının languagedil, Hebrewİbranice,
27
83434
3127
Yahudi cemaati ata dilleri olan İbraniceyi
01:38
as a meansanlamına geliyor of culturalkültürel revivalRevival.
28
86585
2230
kültürel uyanış için gözetirken.
01:42
And thoughgerçi it had been dormantUyuyan
for over 1,000 yearsyıl,
29
90173
2468
Bin küsur yıldır uykuda da olsa
01:44
it was well preservedkorunmuş in bookskitaplar
of JewishYahudi religiondin and philosophyFelsefe.
30
92665
3348
Yahudi dini ve felsefesine ilişkin
kitaplarla iyi muhaza edilmişti.
01:48
So JewishYahudi activistseylemciler studiedokudu
and taughtöğretilen it to theironların childrençocuklar,
31
96569
3103
Böylece Yahudi aktivistler çalışıp
çocuklarına öğrettiler
01:51
raisingyükselen the first nativeyerli speakershoparlörler
in nearlyneredeyse 100 generationsnesiller.
32
99696
3444
ve yüzlerce yıllık neslin ana dillerini
ilk konuşanlarını yetiştirdiler.
01:56
TodayBugün, it's the motheranne tonguedil
of fivebeş millionmilyon JewsYahudiler.
33
104204
3555
Bugün ise beş milyon Yahudinin ana dili.
01:59
And at leasten az for me,
34
107783
1754
En azından benim gibi
02:01
an assimilatedasimile English-speakingİngilizce konuşan memberüye
of the JewishYahudi diasporadiasporası,
35
109561
3873
Yahudi diasporasının İngilizce konuşan
asimile kesimi için
02:05
a pillarayağı of culturalkültürel sovereigntyegemenlik.
36
113458
2492
kültürel egemenlikte bir yapı taşı.
02:09
Two thousandbin yearsyıl latersonra,
37
117315
2302
İki bin yıl sonra
02:11
we're still here.
38
119641
1200
hâlâ buradayız.
02:14
Now, untila kadar recentlyson günlerde,
39
122657
1412
Yakın tarihe kadar
02:16
Hebrew'sİbranice'nin reawakeningreawakening was an anomalyanomali.
40
124093
2487
İbranicenin yeniden uyanışı anormaldi.
02:18
FewKaç languagesdiller are
as well preservedkorunmuş as oursbizim was,
41
126604
2635
Bizimki kadar iyi korunmuş çok az dil var
ve bin küsur yıl sonra
ilk Yahudi devlet olarak
02:21
and the creationoluşturma of Israelİsrail,
42
129263
1754
02:23
the first JewishYahudi statebelirtmek, bildirmek
in over 1,000 yearsyıl,
43
131041
2634
İsrail'in doğuşu
İbranicenin kullanımı için
bir alan yarattı.
02:25
providedsağlanan a spaceuzay for Hebrew'sİbranice'nin dailygünlük use.
44
133699
2667
02:29
In other wordskelimeler, mostçoğu cultureskültürler
just weren'tdeğildi givenverilmiş a chanceşans.
45
137188
3334
Bir diğer deyişle
çoğu kültüre bu şans verilmedi.
02:32
(VideoVideo) Good eveningakşam, I'm ElizabethElizabeth
46
140546
2163
(Video) İyi akşamlar. Ben Elizabeth
02:34
and I livecanlı in CornwallCornwall.
47
142733
2416
ve Cornwall'da yaşıyorum.
02:37
That was CornishCornish,
48
145173
1156
Bu Kernevekçe,
02:38
the ancestralatalarının languagedil of CornwallCornwall,
49
146353
1985
bugün teknik olarak
02:40
whichhangi todaybugün is technicallyteknik olarak
a countykontluk in southerngüney Englandİngiltere.
50
148362
3460
Güney İngiltere'de bir ilçe olan
Cornwall'ın ata dili.
02:44
In the 1900s, CornishCornish activistseylemciler
foughtkavga etti for theironların culturekültür.
51
152641
3343
1900'lü yıllarda Kernevekçe konuşan
aktivistler kültürleri için savaştı.
02:48
The languagedil had been dormantUyuyan
for over 100 yearsyıl,
52
156739
2309
Dilleri yüz yılı aşkın süredir
uyumakta da olsa
02:51
but they used oldeski bookskitaplar and playsoyunlar
to teachöğretmek it to theironların childrençocuklar.
53
159072
3579
çocuklarına öğretmek için
eski kitaplar ve oyunlardan yararlandılar.
02:55
HoweverAncak, this newyeni generationnesil
of CornishCornish speakershoparlörler
54
163239
2537
Ancak, Kernevekçe konuşan son jenerasyonun
02:57
was scattereddağınık acrosskarşısında CornwallCornwall
55
165800
1483
Cornwall dışına yayılmasıyla
02:59
and unableaciz to use the languagedil freelyserbestçe.
56
167307
2534
dillerini özgürce konuşabilme
imkanları kısıtlandı.
03:02
By the 1990s, CornishCornish had reawakeneduyanmıştı,
57
170538
3349
1990'lara yaklaşırken
Kernevekçe yeniden uyandı,
03:05
but it wasn'tdeğildi thrivinggelişen.
58
173911
1533
ancak başarılı olmadı.
03:08
Then, in the earlyerken 2000s,
CornishCornish speakershoparlörler foundbulunan one anotherbir diğeri onlineinternet üzerinden
59
176839
4412
2000'li yılların başında ise Kernevekçe
konuşanlar bunu her gün yapabilmek için
03:13
and leveragedkaldıraçlı digitaldijital spacesalanlarda
to speakkonuşmak on a dailygünlük basistemel.
60
181275
3961
çevrim içi ve avantajlı
dijital ortamlar keşfettiler.
03:17
From there, they organizedörgütlü
weeklyhaftalık or monthlyaylık eventsolaylar
61
185934
2684
Oradan haftalık ve aylık etkinlikler
organize ettiler
03:20
where they could gathertoplamak
and speakkonuşmak in publichalka açık.
62
188642
2776
ve dışarıda bir araya gelerek
konuşabildiler.
03:24
TodayBugün, some schoolsokullar teachöğretmek CornishCornish.
63
192005
2794
Bugün bazı okullarda
Kernevekçe öğretiliyor.
03:27
There are CornishCornish languagedil signsişaretler,
64
195117
2151
Kernevekçe tabelalar,
03:29
ice-creamdondurma commercialsreklam,
65
197292
1428
dondurma reklamları,
03:30
WikipediaWikipedia, and even memesmemlerimizin.
66
198744
2277
Vikipedi ve hatta meme'ler var.
03:34
(LaughterKahkaha)
67
202252
2214
(Gülme sesleri)
03:37
(LaughterKahkaha)
68
205815
3946
(Gülme sesleri)
03:42
And with theironların languagedil oncebir Zamanlar again intactsağlam,
69
210393
2127
Dilleri bir kez daha bütünlük kazandığında
03:44
the people of CornwallCornwall
have securedemniyete recognitiontanıma
70
212544
2349
Cornwall insanları
bir Kelt ulusu olarak
03:46
as a CelticCeltic nationulus alongsideyanında
Irelandİrlanda, Scotlandİskoçya and WalesGaller.
71
214917
3531
İrlanda, İskoçya ve Galler yanında
tanınmayı başardılar.
03:50
They staredbaktı down centuriesyüzyıllar
of forcedzorunlu assimilationasimilasyon
72
218782
2588
Yüzyıllar boyu süren
baskı asimilasyonuna bakarak
03:53
and said, "We're not a countykontluk in Englandİngiltere.
73
221394
2366
"Biz İngiltere'nin bir ilçesi değiliz.
03:55
We're a people in our ownkendi right.
74
223784
1976
Biz kendi hakları olan insanlarız.
03:57
And we're still here."
75
225784
1400
Ve hâlâ buradayız." dediler.
03:59
And they're not the only onesolanlar.
76
227648
1469
Onlar tek örnek değil.
04:01
The Tunica-BiloxiTunica-Biloxi tribekabile of LouisianaLouisiana
is revivingcanlandırıcı theironların ancestralatalarının languagedil.
77
229141
4737
Louisiana'daki Tunica-Biloxi kabilesi de
ata dillerini canlandırıyor.
04:05
(VideoVideo) My nameisim is TeyannaTeyanna.
78
233902
1961
(Video) Benim adım Teyanna.
04:07
My friendsarkadaşlar, they call me "QuietSessiz StormFırtına."
79
235887
3436
Arkadaşlarım bana "Sessiz Fırtına" derler.
04:11
It startedbaşladı in the 1980s,
80
239706
2000
Bu 1980'lerde,
Donna Pierite ve ailesi
04:13
when DonnaDonna PieritePierite and her familyaile
81
241730
1881
üniversite arşivlerindeki
eski sözlüklerin fotokopisini almak için
04:15
startedbaşladı takingalma tripsgezileri
to BatonBaton RougeRouge and NewYeni OrleansOrleans
82
243635
2594
04:18
to photocopyFotokopi oldeski dictionariesSözlükler
storeddepolanan away in universityÜniversite archivesarşiv.
83
246253
3988
Baton Rouge ve New Orleans'a
seyahat ettikleri sıralarda başladı.
04:22
The goalhedef was to studyders çalışma TunicaTunica
84
250717
2564
Amaç Tunica dili çalışarak
04:25
and teachöğretmek it to the childrençocuklar
and sharepay it with the communitytoplum.
85
253305
3357
çocuklara öğretmek
ve toplulukla paylaşmaktı.
04:29
TodayBugün, they're leadingönemli
a TunicaTunica renaissanceRönesans.
86
257051
3706
Bugün, sayelerinde
Tunica rönesansı yaşanıyor.
04:33
SinceBeri 2014, there are nearlyneredeyse 100 speakershoparlörler
in languagedil immersiondaldırma classessınıflar,
87
261355
5032
2014'ten bu yana, yabancı dil sınıflarında
100'e yakın konuşan
04:38
and accordinggöre to a 2017 censussayım,
88
266411
2468
ve 2017 sayımına göre
04:40
32 newyeni fluentakıcı speakershoparlörler,
89
268903
2634
32 yeni akıcı konuşan var,
04:43
some of whomkime,
like Donna'sDonna'nın daughterkız evlat ElisabethElisabeth,
90
271561
2810
Donna'nın kızı Elisabeth gibi
bunkardan birkaçı
Tunica dilini
kendi çocuklarına da öğretiyor.
04:46
are teachingöğretim TunicaTunica to theironların childrençocuklar.
91
274395
1881
04:48
These newyeni speakershoparlörler are creatingoluşturma contentiçerik,
92
276300
2061
Konuşmayı yeni öğrenen bu kişiler
içerikler oluşturuyor,
04:50
FacebookFacebook videosvideolar and alsoAyrıca memesmemlerimizin.
93
278385
2481
Facebook videoları ve meme'ler gibi.
04:52
(LaughterKahkaha)
94
280890
1834
(Gülme sesleri)
04:56
(LaughterKahkaha)
95
284180
1365
(Gülme sesleri)
04:58
(LaughterKahkaha)
96
286999
1589
(Gülme sesleri)
05:01
And the more they publishyayınlamak,
97
289166
1270
Paylaşımlar arttıkça
05:02
the more they inspireilham vermek other
TunicaTunica people to get involvedilgili.
98
290460
2777
diğer Tunicalılara da dahil olmaları
için ilham veriyor.
05:05
RecentlySon zamanlarda, a tribalkabile memberüye livingyaşam in TexasTexas
wroteyazdı ElisabethElisabeth on FacebookFacebook,
99
293666
4387
Yakın zamanlarda, Texas'ta yaşayan
kabile üyelerinden biri Elisabeth'e
Facebook'tan yazarak nasıl
"Bu toprakları kutsa." deneceğini sordu.
05:10
askingsormak how to say "blesskutsamak these landstoprakları."
100
298077
2534
05:13
It was for a yardyard signişaret,
101
301593
1825
Bahçesi için istiyordu,
05:15
so she could showgöstermek her neighborsKomşular
that her culturekültür is alivecanlı
102
303442
2746
böylece komşularına
kendi kültürünün hayatta
ve muvaffak olduğunu gösterebilecekti.
05:18
and thrivinggelişen todaybugün.
103
306212
1333
05:20
Now, Hebrewİbranice, CornishCornish and TunicaTunica
104
308514
2023
İbranice, Kernevekçe ve Tunica
05:22
are just threeüç examplesörnekler from a groundswellGroundswell
of languagedil activismaktivizm on everyher continentkıta.
105
310561
4784
her kıtadaki dil aktivizminin
temelden yalnızca üç örneği.
05:27
And whetherolup olmadığını they're Jèrriaisrriais speakershoparlörler
from the ChannelKanal IslesAdaları,
106
315649
2961
Channel Adaları'nda
Jèrriais dilini konuşanlar
05:30
or KenyanKenya signişaret languagedil
speakershoparlörler from NairobiNairobi,
107
318634
4253
ya da Kenya işaret dilini konuşan
Nairobililer olsun,
05:34
all communitiestopluluklar workingçalışma
to preservekorumak or reclaimıslah a languagedil
108
322911
3309
bir dili korumak veya
yeniden canlandırmak için
05:38
have one thing in commonortak: mediamedya,
109
326244
2880
tüm toplulukların kullandıkları
ortak şey: Medya.
05:41
so theironların languagedil
can be sharedpaylaşılan and taughtöğretilen.
110
329148
2268
Böylece, dilleri paylaşılıyor
ve öğretiliyor.
05:43
And as the internetInternet growsbüyür,
111
331936
2095
İnternet büyüdükçe
05:46
expandinggenişleyen mediamedya accesserişim and creationoluşturma,
112
334055
2219
medyaya erişim
ve yaratımın yayılması ile
05:49
preservingkoruma and reclaiminggeri ödemelerine
ancestralatalarının languagesdiller
113
337586
3071
ata dillerini korumak veya
yeniden canlandırmak
her zamankinden daha mümkün hâle geliyor.
05:52
is now more possiblemümkün than ever.
114
340681
1934
05:55
So what are your ancestralatalarının languagesdiller?
115
343600
2396
Sizin ata dilleriniz ne?
05:58
MineBenim are Hebrewİbranice, YiddishYidiş,
HungarianMacarca and Scottishİskoç GaelicGaelce,
116
346020
3119
Benimkiler İbranice, Eskenazi,
Macarca ve İskoç Gal Dili;
her ne kadar İngilizce ile
yetiştirilsem de.
06:01
even thoughgerçi I was raisedkalkık in Englishİngilizce.
117
349163
2119
06:03
And luckilyiyi ki for me, eachher of these
languagesdiller is availablemevcut onlineinternet üzerinden.
118
351854
3654
Şanslıyım ki bu dillerin hepsi
çevrim içi ortamda var.
06:07
Hebrewİbranice in particularbelirli --
it camegeldi installedKurulmuş on my iPhoneiPhone,
119
355532
2714
Özellikle İbranice,
iPhone'umda yüklü
ve Google Translate
tarafından destekleniyor,
06:10
it's supporteddestekli by GoogleGoogle TranslateÇevir,
120
358270
1817
hatta otomatik düzeltme sistemi bile var.
06:12
it even has autocorrectOtomatik düzeltme.
121
360111
1600
06:14
And while your languagedil
mayMayıs ayı not be as widelygeniş ölçüde supporteddestekli,
122
362024
2966
Diliniz bu denli destek görmese dahi
araştırma yapmanızı tavsiye ediyorum
06:17
I encourageteşvik etmek you to investigateincelemek,
123
365014
1551
06:18
because chancesşansı are, someonebirisi, somewherebir yerde,
has startedbaşladı gettingalma it onlineinternet üzerinden.
124
366589
3972
çünkü birilerinin, bir yerlerde
çevrim içi olarak bulunma olasılığı var.
06:23
ReclaimingGeri ödemelerine your languagedil
and embracingkucaklama your culturekültür
125
371877
4794
Dilinizi yeniden canlandırmak
ve kültürünüzü benimsemek
06:28
is a powerfulgüçlü way to be yourselfkendin
in the ageyaş of globalizationküreselleşme,
126
376695
3841
küreselleşme çağında
kendiniz olmanın güçlü bir yolu,
06:32
because as I recentlyson günlerde learnedbilgili
to say in Hebrewİbranice,
127
380560
3321
yakın zamanlarda öğrendiğim
İbranice söylemdeki gibi;
06:35
"'n'nnwNw 'dyyn'dyyn k'nk'n" --
128
383905
2809
"'nḥnw 'dyyn k'n"
06:38
we're still here.
129
386738
1317
hâlâ buradayız.
06:40
Thank you.
130
388524
1151
Teşekkürler.
06:41
(ApplauseAlkış)
131
389699
4023
(Alkışlar)
Translated by Merve Kılıç
Reviewed by Cihan Ekmekçi

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Daniel Bögre Udell - Language activist
Daniel Bögre Udell is the cofounder and director of Wikitongues, working with a global network of grassroots linguists to build a seed bank of every language in the world.

Why you should listen

Daniel Bögre Udell's goal is to create a world in which everyone has the resources and the right to keep their language alive. He cofounded Wikitongues in 2014, establishing a global volunteer movement to expand access to language revitalization. Wikitongues helps speakers document and promote their languages online, safeguarding them for the next generation. All their initiatives work to sustain marginalized languages through media, so their language can be shared and taught. They are collecting videos in every language in the world.

Prior to this, Bögre Udell was an active contributor to the nonprofit news initiative Global Voices, cofounding the project's Catalan language edition and translating Catalan articles into English. He has a BFA in design and technology and a master's degree in historical studies from the New School University in New York City. In addition to Urdell's native English, he speaks Spanish, Catalan and Portuguese.

More profile about the speaker
Daniel Bögre Udell | Speaker | TED.com