ABOUT THE SPEAKER
Hajer Sharief - Activist
As an activist promoting human rights in Libya and beyond, Hajer Sharief works against society's flow -- and across generations -- to find solutions.

Why you should listen

When Hajer Sharief was young, she had no risk assessment skills. If she felt like jumping from a cliff, she did so without thinking of the consequences. As an older and wiser activist, she tends to balance risks -- but she still actively keeps an element of risk-free thinking when it comes to doing the right thing.

As cofounder of the Together We Build It Foundation, an intergenerational organization working to builds peace in Libya, Sharief promotes human rights, gender equality and political participation. Doing the right thing regardless of risk remains her life principle, and activism remains her lifestyle -- one that helps individuals become aware of their responsibility towards humanity and the environment.

More profile about the speaker
Hajer Sharief | Speaker | TED.com
TEDSummit 2019

Hajer Sharief: How to use family dinner to teach politics

Hajer Sharief: Gebruik je avondeten om politiek te leren

Filmed:
1,954,697 views

Iedereen moet meedoen aan besluitvorming en politiek -- en het begint thuis, zegt activist Hajer Sharief. Ze komt met een simpel maar veranderend idee: ouders kunnen hun kinderen over politiek leren door hen mee te laten praten over het huishouden tijdens gezinsbijeenkomsten waar ze hun mening mogen geven, mogen onderhandelen en compromissen mogen sluiten. "We moeten de mensen leren dat politieke, nationale en wereldzaken net zo belangrijk voor hen zijn als familiezaken", zegt ze. "Kan je je het echt veroorloven om niet geïnteresseerd te zijn of mee te doen aan politiek?"
- Activist
As an activist promoting human rights in Libya and beyond, Hajer Sharief works against society's flow -- and across generations -- to find solutions. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Twintig jaar geleden
00:13
TwentyTwintig yearsjaar agogeleden,
0
1643
1366
introduceerde ons gezin het systeem
'Democratische Vrijdagvergadering'.
00:15
my familyfamilie introducedintroduceerde a systemsysteem
calledriep "FridayVrijdag DemocracyDemocratie MeetingsVergaderingen."
1
3033
5848
Vrijdagsavonds 7 uur kwam ons gezin samen
voor een officiële vergadering
00:21
EveryElke FridayVrijdag at 7pmPM, my familyfamilie
camekwam togethersamen for an officialofficieel meetingvergadering
2
9812
5294
om over de lopende
gezinszaken te discussiëren.
00:27
to discussbespreken the currentactueel familyfamilie affairszaken.
3
15130
2960
00:31
These meetingsvergaderingen were facilitatedvergemakkelijkt
by one of my parentsouders,
4
19740
3294
Een van mijn ouders organiseerde
de vergaderingen
en we hadden zelfs een notulist.
00:35
and we even had a notetakernotetaker.
5
23058
2469
Er waren twee regels.
00:37
These meetingsvergaderingen had two rulesreglement.
6
25551
2115
Ten eerste mocht je open
en vrijuit spreken.
00:39
First, you are allowedtoegestaan
to speakspreken openOpen and freelyvrij.
7
27690
3217
Wij kinderen mochten
kritiek uiten op onze ouders
00:42
Us kidskinderen were allowedtoegestaan
to criticizebekritiseren our parentsouders
8
30931
2673
00:45
withoutzonder that beingwezen consideredbeschouwd
disrespectfulrespectloos or rudeonbeleefd.
9
33628
3316
zonder dat het als respectloos
of brutaal werd gezien.
De tweede regel was
de Chatham House-regel:
00:48
SecondTweede ruleregel was the ChathamChatham HouseHuis ruleregel,
10
36968
2786
alles wat werd gezegd
bleef binnen de vergadering.
00:51
meaningbetekenis whateverwat dan ook is said in the meetingvergadering
staysverblijven in the meetingvergadering.
11
39778
3950
(Gelach)
00:55
(LaughterGelach)
12
43752
1001
De onderwerpen die werden bediscussieerd
00:56
The topicstopics whichwelke were discussedbesproken
in these meetingsvergaderingen
13
44777
2364
verschilden per week.
00:59
variedafwisselend from one weekweek to anothereen ander.
14
47165
2411
De ene week praatten we
over wat we wilden eten,
01:01
One weekweek, we'dwij hadden talk about
what foodeten we wanted to eateten,
15
49600
3466
over hoe laat wij kinderen
naar bed moesten
01:05
what time us kidskinderen should go to bedbed
16
53090
2701
en hoe we dingen als gezin
konden verbeteren,
01:07
and how to improveverbeteren things as a familyfamilie,
17
55815
2587
terwijl een andere vergadering ging
over allerlei gebeurtenissen op school
01:10
while anothereen ander meetingvergadering discussedbesproken
prettymooi much eventsevents that happenedgebeurd at schoolschool-
18
58426
4833
en hoe onenigheid tussen broers en zussen
moest worden opgelost,
01:15
and how to solveoplossen
disputesgeschillen betweentussen siblingsbroers en zussen,
19
63283
3144
en dat waren echte vechtpartijen.
01:18
by whichwelke I mean realecht fightsgevechten.
20
66451
1879
Aan het eind van elke vergadering
maakten we besluiten en afspraken
01:21
At the endeinde of eachelk meetingvergadering,
we'dwij hadden reachberijk decisionsbeslissingen and agreementsovereenkomsten
21
69232
3810
die tot minstens de volgende vergadering
van kracht zouden zijn.
01:25
that would last at leastminst
untiltot the nextvolgende meetingvergadering.
22
73066
3764
Je zou kunnen zeggen
dat ik als politicus ben opgevoed.
01:28
So you could say
I was raisedverheven as a politicianpoliticus.
23
76854
4491
Toen ik zes of zeven was,
had ik de politiek onder de knie.
01:35
By the ageleeftijd of sixzes or sevenzeven,
I masteredonder de knie politicspolitiek.
24
83105
3715
Ik onderhandelde, sloot compromissen,
01:38
I was negotiatingonderhandelen, compromisingafbreuk te doen aan,
25
86844
2843
sloot verbonden met andere
politieke spelers ...
01:41
buildinggebouw alliancesallianties
with other politicalpolitiek actorsacteurs.
26
89711
2808
(Gelach)
01:44
(LaughterGelach)
27
92543
2331
Ik bracht zelfs een keer
het politieke proces in gevaar.
01:46
And I even onceeen keer triedbeproefd to jeopardizein gevaar brengen
the politicalpolitiek processwerkwijze.
28
94898
4090
01:51
(LaughterGelach)
29
99012
1000
(Gelach)
01:53
These meetingsvergaderingen soundgeluid very peacefulvredig,
civilciviel and democraticdemocratisch, right?
30
101077
4643
Deze vergaderingen klinken erg vreedzaam,
beschaafd en democratisch, hè?
Dat was echter niet altijd het geval.
01:58
But that was not always the casegeval.
31
106421
2001
Vanwege die openheid om te praten,
te discussiëren en kritiek te leveren,
02:00
Because of this openOpen, freegratis spaceruimte
to talk, discussbespreken and criticizebekritiseren,
32
108446
4785
ging het er soms verhit aan toe.
02:05
things sometimessoms got really heatedverwarmd.
33
113255
2610
Een keer pakte het slecht uit voor mij.
02:08
One meetingvergadering wentgegaan really badslecht for me.
34
116529
2683
Ik was toen ongeveer 10 jaar,
02:11
I was about 10 yearsjaar oldoud at that time,
35
119236
2067
en ik had iets erg stoms gedaan op school,
02:13
and I'd donegedaan something
really horribleverschrikkelijk at schoolschool-,
36
121327
2295
02:15
whichwelke I'm not going to sharedelen todayvandaag --
37
123646
1811
dat ik nu niet ga delen,
(Gelach)
02:17
(LaughterGelach)
38
125481
1018
maar mijn broer besloot het
op de agenda te zetten van de vergadering.
02:18
but my brotherbroer decidedbeslist
to bringbrengen it up in the meetingvergadering.
39
126523
4223
Ik kon mezelf niet verdedigen,
02:22
I could not defendverdedigen myselfmezelf,
40
130770
1779
02:24
so I decidedbeslist to withdrawtrekken from the meetingvergadering
and boycottboycot the wholegeheel systemsysteem.
41
132573
4076
dus trok ik me terug van de vergadering
en boycotte ik het hele systeem.
Ik schreef letterlijk een officiële brief
die ik mijn vader gaf,
02:29
I literallyletterlijk wroteschreef an officialofficieel letterbrief
and handedhanded it to my dadpa,
42
137287
3151
met de melding dat ik boycotte.
02:32
announcingaankondiging that I am boycottingboycotten.
43
140462
1817
02:34
(LaughterGelach)
44
142303
2158
(Gelach)
Ik dacht dat als ik niet meer meedeed,
02:36
I thought that if I stoppedgestopt
attendingBijwonen these meetingsvergaderingen anymoremeer,
45
144485
3540
het systeem zou mislukken,
02:40
the systemsysteem would collapseineenstorting,
46
148049
1952
02:42
(LaughterGelach)
47
150025
1531
(Gelach)
maar ons gezin ging door
met de vergaderingen,
02:43
but my familyfamilie continuedvervolgd with the meetingsvergaderingen,
48
151580
2859
en besloot vaak dingen die ik niet wilde.
02:46
and they oftenvaak
madegemaakt decisionsbeslissingen that I dislikedhekel.
49
154463
3690
Ik kon die beslissingen niet betwisten,
02:50
But I could not challengeuitdaging these decisionsbeslissingen,
50
158177
2192
omdat ik niet meedeed,
02:52
because I was not attendingBijwonen the meetingsvergaderingen,
51
160393
1953
en dus had ik geen recht
om ertegenin te gaan.
02:54
and thusdus had no right to go againsttegen it.
52
162370
2350
Ironisch genoeg ging ik
toen ik ongeveer 13 was
02:57
IronicallyIronisch genoeg, when I turnedgedraaid
about 13 yearsjaar oldoud,
53
165517
4204
weer meedoen aan de vergadering
03:01
I endedbeëindigde up attendingBijwonen
one of these meetingsvergaderingen again,
54
169745
2900
na mijn lange boycot.
03:04
after I boycottedgeboycot them for a long time.
55
172669
3097
Er was namelijk iets
dat alleen mij aanging,
03:07
Because there was an issuekwestie
that was affectinginvloed me only,
56
175790
4557
en niemand anders kwam ermee.
03:12
and no other familyfamilie memberlid
was bringingbrengen it up.
57
180371
3315
Het probleem was dat ik na het avondeten
03:16
The problemprobleem was that after eachelk dinneravondeten,
58
184760
4152
altijd degene was aan wie
werd gevraagd de afwas te doen,
03:20
I was always the only one
who was askedgevraagd to washwassen the dishesborden,
59
188936
4032
03:24
while my brothersbroers didn't have to do
anything about it.
60
192992
3193
terwijl mijn broers helemaal niets
hoefden te doen.
Ik vond dat niet juist,
oneerlijk en discriminerend,
03:28
I feltvoelde this was unjustonrechtvaardige,
unfaironeerlijke and discriminatorydiscriminerende,
61
196971
4568
dus wilde ik erover praten
in de vergadering.
03:33
so I wanted to discussbespreken it in the meetingvergadering.
62
201563
2776
Je weet dat het idee dat het huishouden
voor vrouwen en meisjes is,
03:36
As you know, the ideaidee that it's a womanvrouw
or a girl'smeisje rolerol to do householdhuishouden work
63
204363
5627
een regel is die al heel lang
in veel gemeenschappen bestaat,
03:42
is a ruleregel that has been carriedgedragen out
by manyveel societiessamenlevingen for so long,
64
210014
4222
en om daar als 13-jarige iets aan te doen,
had ik draagvlak nodig.
03:46
so in orderbestellen for a 13-year-old-jaar oud me
to challengeuitdaging it, I needednodig a platformplatform.
65
214260
4166
In de vergadering voerden mijn broers aan
03:51
In the meetingvergadering, my brothersbroers arguedbetoogde
66
219295
2243
dat ze geen enkele jongen kenden
die moest afwassen,
03:53
that nonegeen of the other boysjongens we knewwist
were washinghet wassen the dishesborden,
67
221562
3535
dus waarom zou het bij ons anders moeten?
03:57
so why should our familyfamilie be any differentverschillend?
68
225121
2697
Maar mijn ouders waren het met me eens
dat mijn broers moesten helpen.
03:59
But my parentsouders agreedAkkoord with me and decidedbeslist
that my brothersbroers should assistAssist me.
69
227842
4936
Ze konden ze echter niet dwingen,
dus bleef het probleem bestaan.
04:04
HoweverEchter, they could not forcedwingen them,
so the problemprobleem continuedvervolgd.
70
232802
3733
Zonder uitzicht op een oplossing
besloot ik het nog een keer aan te kaarten
04:08
SeeingZien no solutionoplossing to my problemprobleem,
I decidedbeslist to attendwonen anothereen ander meetingvergadering
71
236559
4965
en een nieuw systeem voor te stellen
dat voor iedereen eerlijk was.
04:13
and proposevoorstellen a newnieuwe systemsysteem
that would be faireerlijk to everyoneiedereen.
72
241548
4417
Ik stelde voor dat niet één persoon
04:17
So I suggestedgesuggereerd insteadin plaats daarvan of one personpersoon
73
245989
2775
alle borden van de hele
familie moest afwassen,
04:20
washinghet wassen all the dishesborden
used by all the familyfamilie membersleden,
74
248788
3819
maar dat elk gezinslid
z'n eigen bord moest doen.
04:24
eachelk familyfamilie memberlid
should washwassen theirhun owneigen dishesborden.
75
252631
3986
En als blijk van goede wil
04:28
And as a gesturegebaar of good faithgeloof,
76
256641
2032
zei ik dat ik de pannen
ook wel wilde doen.
04:30
I said I'd washwassen the potspotten as well.
77
258697
2221
Zo konden mijn broers niet langer zeggen
04:33
This way, my brothersbroers
could no longerlanger argueargumenteren
78
261808
2802
dat het niet hun verantwoordelijkheid
als man of jongen was
04:36
that it wasn'twas niet withinbinnen theirhun responsibilityverantwoordelijkheid
79
264634
2046
04:38
as boysjongens or menmannen to washwassen the dishesborden
and cleanschoon after the familyfamilie,
80
266704
3954
om de borden van de hele familie te doen,
omdat bij mijn systeem elk gezinslid
zelf z'n eigen spullen moest afwassen
04:42
because the systemsysteem I proposedvoorgestelde
was about everyelk memberlid of the familyfamilie
81
270682
5187
en voor zichzelf moest zorgen.
04:47
cleaningschoonmaak after themselveszich
and takingnemen carezorg of themselveszich.
82
275893
3620
Iedereen was het eens met mijn voorstel,
04:51
EveryoneIedereen agreedAkkoord to my proposalvoorstel,
83
279537
2088
en het werd jarenlang
ons systeem van afwassen.
04:53
and for yearsjaar, that was
our washing-the-disheswassen-de-gerechten systemsysteem.
84
281649
4514
05:00
What I just sharedgedeelde with you
is a familyfamilie storyverhaal,
85
288152
3675
Wat ik zojuist met je heb gedeeld
is een familiegeschiedenis,
maar het is puur politiek.
05:03
but it's purezuiver politicspolitiek.
86
291851
1824
Elk onderdeel van de politiek
heeft besluitvorming
05:06
EveryElke partdeel of politicspolitiek
includesomvat decision-makingbesluitvorming,
87
294500
3834
en idealiter zou bij
het besluitvormingsproces
05:10
and ideallyideaal, the processwerkwijze
of decision-makingbesluitvorming
88
298358
2676
iedereen betrokken moeten zijn
met verschillende achtergrond,
05:13
should includeomvatten people
from differentverschillend backgroundsachtergronden,
89
301058
2926
belangen, meningen, sexe,
05:16
interestsbelangen, opinionsmeningen, gendergeslacht,
90
304008
3143
geloof, ras, etniciteit,
leeftijd enzovoort.
05:19
beliefsovertuigingen, racerace, ethnicityetniciteit, ageleeftijd, and so on.
91
307175
3794
Ze zouden allemaal evenveel
kans moeten hebben,
05:22
And they should all have
an equalGelijk opportunitykans to contributebijdragen
92
310993
3357
bij te dragen aan het beslissingsproces
en de besluiten te beïnvloeden
05:26
to the decision-makingbesluitvorming processwerkwijze
and influenceinvloed the decisionsbeslissingen
93
314374
3809
die hun leven direct
of indirect beïnvloeden.
05:30
that will affectaantasten theirhun liveslevens
directlydirect or indirectlyindirect.
94
318207
3571
Ik vind het daarom moeilijk te begrijpen
als ik jonge mensen hoor zeggen:
05:34
As suchzodanig, I find it difficultmoeilijk to understandbegrijpen
when I hearhoren youngjong people sayinggezegde,
95
322742
6102
"Ik ben te jong voor de politiek of zelfs
om een politieke mening te hebben."
05:40
"I'm too youngjong to engagebezighouden in politicspolitiek
or to even holdhouden a politicalpolitiek opinionmening."
96
328868
4318
Net als wanneer ik sommige
vrouwen hoor zeggen:
05:45
SimilarlyOp dezelfde manier, when I hearhoren some womenvrouw sayinggezegde,
97
333569
2401
"De politiek is smerig,
daar wil niets mee te maken hebben."
05:47
"PoliticsPolitiek is a dirtyvuil worldwereld-
I don't want to engagebezighouden with,"
98
335994
4023
Ik maak me zorgen dat het idee
over politiek en politieke betrokkenheid
05:52
I'm worriedbezorgd that the ideaidee of politicspolitiek
and politicalpolitiek engagementverloving
99
340041
4354
zo gepolariseerd is
op veel plaatsen in de wereld,
05:56
has becomeworden so polarizedgepolariseerde
in manyveel partsonderdelen of the worldwereld-
100
344419
3963
dat gewone mensen vinden dat ze
om mee te doen aan de politiek
06:00
that ordinarygewoon people feel, in orderbestellen
for them to participatedeelnemen in politicspolitiek,
101
348406
4315
een uitgesproken activist moeten zijn,
06:04
they need to be outspokenopenhartig activistsactivisten,
102
352745
2928
en dat is niet waar.
06:07
and that is not truewaar.
103
355697
1460
Ik wil vragen aan deze jongeren,
vrouwen en mensen in het algemeen:
06:09
I want to askvragen these youngjong people,
womenvrouw and ordinarygewoon people in generalalgemeen:
104
357835
5683
kan je het je echt veroorloven
06:15
Can you really affordveroorloven not to be interestedgeïnteresseerd
or not to participatedeelnemen in politicspolitiek?
105
363542
6246
niet geïnteresseerd te zijn in
of mee te doen aan politiek?
06:22
PoliticsPolitiek is not only activismactivisme.
106
370172
2067
Politiek is niet alleen activisme.
Het is besef.
06:24
It's awarenessbewustzijn,
107
372263
1151
Het is geïnformeerd blijven,
het is om feiten geven.
06:25
it's keepingbewaring ourselvesonszelf informedop de hoogte,
it's caringzorgzaam for the factsfeiten.
108
373438
2784
Als het kan, is het stemmen.
06:28
When it's possiblemogelijk, it's castinggieten a votestemmen.
109
376246
2128
Politiek is het gereedschap
waarmee we onszelf vormen
06:30
PoliticsPolitiek is the toolgereedschap
throughdoor whichwelke we structurestructuur ourselvesonszelf
110
378914
2794
06:33
as groupsgroepen and societiessamenlevingen.
111
381732
1769
als groep en als gemeenschap.
Politiek omhelst elk aspect van het leven,
06:36
PoliticsPolitiek governsregelt everyelk aspectaspect of life,
112
384039
2715
06:38
and by not participatingdeelnemende in it,
113
386778
2222
en door er niet aan mee te doen
sta je letterlijk anderen toe
te bepalen wat je eet, draagt,
06:41
you're literallyletterlijk allowingtoestaan other people
to decidebesluiten on what you can eateten, where,
114
389024
5247
of je toegang tot gezondheidszorg hebt,
06:46
if you can have accesstoegang to healthGezondheid carezorg,
115
394295
2214
onderwijs gratis is,
06:48
freegratis educationonderwijs,
116
396533
1447
hoeveel belasting je betaalt,
06:50
how much taxbelasting you paybetalen,
117
398004
1850
wanneer je met pensioen mag,
06:51
when you can retiremet pensioen gaan,
118
399878
1539
wat je pensioen is.
06:53
what is your pensionpensioen.
119
401441
1734
Anderen willen ook bepalen
of je ras of etniciteit
06:55
Other people are alsoook decidingbeslissende
on whetherof your racerace and ethnicityetniciteit
120
403199
3878
genoeg is om je crimineel te noemen,
06:59
is enoughgenoeg to consideroverwegen you a criminalcrimineel,
121
407101
2357
of dat je geloof en nationaliteit
genoeg is om je terrorist te noemen.
07:01
or if your religiongodsdienst and nationalitynationaliteit
is enoughgenoeg to put you on a terroristterrorist listlijst.
122
409482
4351
En als je nog steeds denkt dat je
een sterk en onafhankelijk mens bent,
07:06
And if you still think you are a strongsterk,
independentonafhankelijk humanmenselijk beingwezen
123
414293
3888
niet beïnvloed door politiek,
07:10
unaffectedonaangetast by politicspolitiek,
124
418205
2594
denk dan nog een keer na.
07:12
then think twicetweemaal.
125
420823
1493
07:15
I am speakingsprekend to you
as a youngjong womanvrouw from LibyaLibië,
126
423607
3381
Ik spreek hier als jonge vrouw uit Libië,
een land dat midden
in een burgeroorlog zit.
07:19
a countryland that is
in the middlemidden- of a civilciviel waroorlog.
127
427012
2764
07:22
After more than 40 yearsjaar
of authoritarianautoritaire ruleregel,
128
430083
3215
Na meer dan 40 jaar van autoritair gezag,
is het niet de plek
waar politieke betrokkenheid
07:25
it's not a placeplaats
where politicalpolitiek engagementverloving
129
433322
2247
door vrouwen en jongeren
mogelijk is, of aangemoedigd wordt.
07:27
by womenvrouw and youngjong people
is possiblemogelijk, nornoch encouragedaangemoedigd.
130
435593
2927
Bijna alle politieke dialogen
die plaatsvonden in de laatste jaren,
07:31
AlmostBijna all politicalpolitiek dialoguesdialogen
that tooknam placeplaats in the pastverleden fewweinig yearsjaar,
131
439020
4080
zelfs die in het buitenland
zijn georganiseerd,
07:35
even those gatheredverzamelde by foreignbuitenlands powersbevoegdheden,
132
443124
2366
waren uitsluitend met mannen
van middelbare leeftijd.
07:37
has been with only
middle-agedmiddelbare leeftijd menmannen in the roomkamer.
133
445514
2832
Op plekken met een kapot
politiek systeem zoals Libië,
07:41
But in placesplaatsen with a brokengebroken
politicalpolitiek systemsysteem like LibyaLibië,
134
449235
3945
of op plekken die ogenschijnlijk werken,
inclusief internationale organisaties,
07:45
or in seeminglyschijnbaar functioningfunctionerende placesplaatsen,
includinginclusief internationalInternationale organizationsorganisaties,
135
453204
4832
zijn de systemen die we tegenwoordig
voor politieke besluitvorming hebben,
07:50
the systemssystemen we have nowadaysvandaag de dag
for politicalpolitiek decision-makingbesluitvorming
136
458060
4256
niet door het volk, voor het volk,
07:54
are not from the people for the people,
137
462340
2945
maar wel door enkelen, voor enkelen.
07:57
but they have been establishedgevestigd
by the fewweinig for the fewweinig.
138
465309
4084
En die enkelen zijn van oudsher
bijna uitsluitend mannen.
08:01
And these fewweinig have been historicallyhistorisch
almostbijna exclusivelyuitsluitend menmannen,
139
469417
6237
Ze maakten wetten en beleid,
08:07
and they'veze hebben producedgeproduceerd lawswetten, policiesbeleid,
140
475678
3175
mechanismes voor politieke deelname
die zijn gebaseerd op meningen,
08:10
mechanismsmechanismen for politicalpolitiek participationdeelname
that are basedgebaseerde on the opinionsmeningen,
141
478877
4758
geloven, wereldbeelden, dromen
08:15
beliefsovertuigingen, worldviewswereldbeelden, dreamsdromen,
142
483659
2844
en verwachtingen van deze ene groep mensen
08:18
aspirationsaspiraties of this one groupgroep of people,
143
486527
2696
terwijl ieder ander buitengesloten werd.
08:21
while everyoneiedereen elseanders was keptgehouden out.
144
489247
2905
Uiteindelijk hebben we allemaal
zoiets als dit gehoord:
08:24
After all, we'vewij hebben all heardgehoord
some versionversie of this sentencezin:
145
492585
4075
wat begrijpt een vrouw nou,
en al helemaal een jonge, getinte,
08:28
"What does a womanvrouw,
let alonealleen a youngjong personpersoon, who is brownbruin,
146
496684
4123
van politiek?
08:32
understandbegrijpen about politicspolitiek?"
147
500831
1772
08:35
When you're youngjong --
148
503437
1263
Als je jong bent --
en in veel landen een vrouw --
08:36
and in manyveel partsonderdelen of the worldwereld-, a womanvrouw --
149
504724
2001
dan hoor je ervaren politici vaak zeggen:
"Je hebt geen politieke ervaring."
08:38
you oftenvaak hearhoren experiencedervaren politicianspolitici
say, "But you lackgebrek politicalpolitiek experienceervaring."
150
506749
5740

Als ik dat hoor,
08:44
And when I hearhoren that,
151
512513
1421
vraag ik me af welk soort
ervaring ze bedoelen.
08:45
I wonderwonder what sortsoort of experienceervaring
are they referringverwijzend to?
152
513958
3325
De ervaring met politieke systemen
die corrupt zijn?
08:49
The experienceervaring of corruptedbedorven
politicalpolitiek systemssystemen?
153
517307
3465
Of met oorlog voeren?
08:53
Or of wagingwaging warsoorlogen?
154
521266
1938
Of bedoelen ze ervaring
08:55
Or are they referringverwijzend to the experienceervaring
155
523228
2183
met het prevaleren van economische winst
08:57
of puttingzetten the interestsbelangen
of economiceconomisch profitswinst
156
525435
2184
boven het milieu?
08:59
before those of the environmentmilieu?
157
527643
1878
Als dat namelijk politieke ervaring is,
09:01
Because if this is politicalpolitiek experienceervaring,
158
529545
2229
dan wel --
09:03
then yes --
159
531798
1151
Wij, als vrouwen, en jongeren --
09:04
(ApplauseApplaus)
160
532973
7000
(Applaus)
09:14
we, as womenvrouw and youngjong people,
have no politicalpolitiek experienceervaring at all.
161
542828
4825
Wij, als vrouwen, en jongeren, hebben
dan helemaal geen politieke ervaring.
09:21
Now, politicianspolitici mightmacht not be
the only onesdegenen to blameschuld,
162
549240
5905
Daar kunnen we niet alleen politici
de schuld van geven,
omdat gewone mensen, en ook veel jongeren,
09:27
because ordinarygewoon people,
and manyveel youngjong people as well,
163
555169
5688
niet in politiek zijn geïnteresseerd.
09:32
don't carezorg about politicspolitiek.
164
560881
2169
Zelfs degenen die dat wel zijn,
weten gewoon niet hoe ze moeten meedoen.
09:35
And even those who carezorg
don't know how to participatedeelnemen.
165
563074
4715
Dit moet veranderen
en hier is mijn voorstel.
09:39
This mustmoet changeverandering, and here is my proposalvoorstel.
166
567813
3327
We moeten de mensen
op jonge leeftijd leren
09:43
We need to teachonderwijzen people at an earlyvroeg ageleeftijd
167
571164
3081
over besluitvorming
en hoe je daaraan meedoet.
09:46
about decision-makingbesluitvorming
and how to be partdeel of it.
168
574269
3545
Elk gezin is z'n eigen
politieke mini-systeem,
09:49
EveryElke familyfamilie is its owneigen
minimini politicalpolitiek systemsysteem
169
577838
3578
dat normaal gesproken
niet democratisch is,
09:53
that is usuallydoorgaans not democraticdemocratisch,
170
581440
2507
omdat de ouders beslissen
over alle gezinsleden,
09:55
because parentsouders make decisionsbeslissingen
that affectaantasten all membersleden of the familyfamilie,
171
583971
4183
terwijl de kinderen
heel weinig te zeggen hebben.
10:00
while the kidskinderen have very little to say.
172
588178
2580
Evenzo maken politici besluiten
die het gehele volk aangaan,
10:02
SimilarlyOp dezelfde manier, politicianspolitici make decisionsbeslissingen
that affectaantasten the wholegeheel nationnatie,
173
590782
4150
terwijl het volk
niet veel heeft te zeggen.
10:06
while the people have
very little say in them.
174
594956
2745
Dat moeten we veranderen.
10:10
We need to changeverandering this,
175
598566
1975
Om dat systematisch te veranderen,
10:12
and in orderbestellen to achievebereiken
this changeverandering systematicallysystematisch,
176
600565
3288
moeten we de mensen leren
10:15
we need to teachonderwijzen people
177
603877
2009
dat politieke, nationale en wereldzaken
10:17
that politicalpolitiek, nationalnationaal
and globalglobaal affairszaken
178
605910
3418
net zo belangrijk zijn als familiezaken.
10:21
are as relevantrelevant to them
as personalpersoonlijk and familyfamilie affairszaken.
179
609352
5308
Als we dat willen bereiken,
is mijn voorstel en advies:
10:26
So if we want to achievebereiken this,
my proposalvoorstel and adviceadvies is,
180
614684
4890
10:31
try out the FamilyFamilie DemocracyDemocratie
MeetingVergadering systemsysteem.
181
619598
3604
probeer het systeem
van Democratische Gezinsvergadering.
Dat stelt je kinderen in staat
hun keuzevrijheid uit te oefenen
10:35
Because that will enablein staat stellen your kidskinderen
to exerciseoefening theirhun agencyagentschap
182
623226
3595
en hen keuzes te laten bepalen
vanaf jonge leeftijd.
10:38
and decision-makingbesluitvorming from a very earlyvroeg ageleeftijd.
183
626845
2760
Politiek is het hebben van discussies,
10:42
PoliticsPolitiek is about havingmet conversationsconversaties,
184
630494
2867
ook ingewikkelde discussies,
10:45
includinginclusief difficultmoeilijk conversationsconversaties,
185
633385
2139
die leiden tot besluiten.
10:47
that leadlood to decisionsbeslissingen.
186
635548
2137
En om gesprekken te hebben,
moet je meedoen.
10:49
And in orderbestellen to have a conversationgesprek,
you need to participatedeelnemen,
187
637709
3839
Niet afhaken, zoals ik ooit deed
10:53
not signteken off like I did when I was a kidkind
188
641572
2073
en dan door schade en schande
wijs te worden, zoals ooit bij mij.
10:55
and then learnleren the lessonles the hardhard way
and have to go back again.
189
643669
3841
Als je je kinderen mee laat doen
aan gezinsoverleg,
10:59
If you includeomvatten your kidskinderen
in familyfamilie conversationsconversaties,
190
647534
2437
worden ze volwassen
11:01
they will growgroeien up
191
649995
1334
en leren ze hoe ze mee
moeten doen in politiek overleg.
11:03
and know how to participatedeelnemen
in politicalpolitiek conversationsconversaties.
192
651353
3356
En het belangrijkste is
11:06
And mostmeest importantlybelangrijker, mostmeest importantlybelangrijker,
193
654733
3297
dat ze anderen aanmoedigen mee te doen.
11:10
they will help othersanderen engagebezighouden.
194
658054
1870
Dank je wel.
11:11
Thank you.
195
659948
1151
(Applaus)
11:13
(ApplauseApplaus)
196
661123
7000
Translated by Dick Stada

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Hajer Sharief - Activist
As an activist promoting human rights in Libya and beyond, Hajer Sharief works against society's flow -- and across generations -- to find solutions.

Why you should listen

When Hajer Sharief was young, she had no risk assessment skills. If she felt like jumping from a cliff, she did so without thinking of the consequences. As an older and wiser activist, she tends to balance risks -- but she still actively keeps an element of risk-free thinking when it comes to doing the right thing.

As cofounder of the Together We Build It Foundation, an intergenerational organization working to builds peace in Libya, Sharief promotes human rights, gender equality and political participation. Doing the right thing regardless of risk remains her life principle, and activism remains her lifestyle -- one that helps individuals become aware of their responsibility towards humanity and the environment.

More profile about the speaker
Hajer Sharief | Speaker | TED.com