ABOUT THE SPEAKER
Ashwin Naidu - Fishing cat conservationist
Ashwin Naidu founded the Fishing Cat Conservancy to empower local people in South and Southeast Asia to help fishing cats and their globally critical mangrove habitat.

Why you should listen

Mangroves protect coastal communities from tsunamis, sequester carbon and are an essential source of fish. They're also extremely vulnerable to deforestation, primarily from fish and shrimp farming. Ashwin Naidu's Fishing Cat Conservancy offers local people conservation jobs and alternative livelihoods, such as monitoring fishing cats and reforesting mangroves in their own lands, and encourages global communities to offset their carbon footprints by helping restore this crucial ecosystem.

More profile about the speaker
Ashwin Naidu | Speaker | TED.com
TED2019

Ashwin Naidu: The link between fishing cats and mangrove forest conservation

Ashwin Naidu: De link tussen vissende katten en de bescherming van mangrovebossen

Filmed:
1,115,822 views

Mangrovebossen zijn van cruciaal belang voor een gezonde planeet, doordat ze CO2 opslokken uit de atmosfeer en een thuis bieden aan een grote diversiteit aan diersoorten. Maar deze rijke leefgebieden worden continue bedreigd door ontbossing en industrie. In een indrukwekkende talk vertelt milieubeschermer en Ted Fellow Ashwin Naidu hoe de inspanningen van gemeenschappen in Zuid- en Zuidoost -Azië zich richten op de bescherming van de mangroven -- met de hulp van een mysterieuze, bedreigde vissende kat.
- Fishing cat conservationist
Ashwin Naidu founded the Fishing Cat Conservancy to empower local people in South and Southeast Asia to help fishing cats and their globally critical mangrove habitat. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
(ImitatesImiteert fishingvisserij catkat)
0
929
2388
(Imiteert vissende kat)
00:16
That's my impersonationimitatie of a fishingvisserij catkat,
1
4802
3333
Dat is mijn imitatie van een vissende kat,
00:20
whichwelke actuallywerkelijk soundsklanken more like this.
2
8159
3253
wat in werkelijkheid meer zo klinkt.
00:24
(PrerecordedVooraf opgenomen fishingvisserij catkat soundsklanken)
3
12696
2627
(Vooraf opgenomen vissendekatgeluiden)
Het is een kat die gek is op water,
00:29
It's a catkat that loveshoudt waterwater,
4
17228
3508
00:32
loveshoudt to fishvis,
5
20760
1468
dolgraag vist,
en in een van 's werelds meest unieke
en belangrijke ecosystemen leeft:
00:34
and liveslevens in some of the mostmeest uniqueuniek
and valuablewaardevol ecosystemsecosystemen on earthaarde:
6
22252
5277
00:39
the wetlandswetlands and mangrovemangrove forestsbossen
of SouthSouth and SoutheastZuidoosten AsiaAsia.
7
27553
4076
de draslanden en mangrovebossen
in Zuid- en Zuidoost-Azië.
Zijn het geen fantastische vissers?
00:43
Aren'tBen niet they fishingvisserij awesomegeweldig?
8
31653
1746
(Gelach)
00:45
(LaughterGelach)
9
33423
2341
00:47
FishingVisserij catskatten are one of about 40
speciessoorten of wildcatsWildcats.
10
35788
3222
De vissende kat is één
van de 40 soorten wilde katten.
00:51
Like tigerstijgers and lionsleeuwen, only much smallerkleiner.
11
39034
3021
Ze lijken op tijgers en leeuwen,
alleen zijn ze veel kleiner.
Ze zijn ongeveer twee keer zo groot
als een gemiddelde huiskat.
00:54
They're probablywaarschijnlijk around twicetweemaal the sizegrootte
of our averagegemiddelde domestichuiselijk catkat.
12
42434
3421
In Indonesië
00:58
In IndonesiaIndonesië,
13
46268
1222
noemt men ze 'kuching bakau',
00:59
people call them "kucingkucing bakauBakau,"
14
47514
2079
01:01
whichwelke literallyletterlijk translatesvertaalt
to "the catkat of the mangrovesmangroven."
15
49617
3698
wat letterlijk betekent:
'de kat van de mangroven'.
Maar ik noem ze liever
de tijgers van de mangroven.
01:05
But I like to call them
the tigerstijgers of the mangrovesmangroven.
16
53339
3397
01:09
Now, we don't know fishingvisserij catskatten
as well as we do tigerstijgers,
17
57378
3683
We kennen de tijger
misschien beter dan de vissende kat,
01:13
but what we'vewij hebben learnedgeleerd is that these catskatten
can be a flagshipvlaggenschip speciessoorten
18
61085
4097
maar we weten inmiddels dat deze katten
een paradepaardje zouden kunnen zijn
voor een ecosysteem
dat van belang is voor de hele wereld,
01:17
to a globallywereldwijd importantbelangrijk ecosystemecosysteem,
19
65206
2563
en een visuele aas aan de sterke vislijn
van natuurbescherming.
01:19
and a visualzichtbaar baitaas attachedgehecht
to a strongsterk linelijn for conservationgesprek.
20
67793
5222
Hangen jullie al aan de haak?
01:25
Are you hookedverslaafd yetnog?
21
73500
1293
01:26
(LaughterGelach)
22
74817
1325
(Gelach)
01:28
Like manyveel endangeredbedreigde speciessoorten,
23
76876
1842
Net als veel andere soorten
worden de katten bedreigd
door het verlies van leefgebied,
01:30
fishingvisserij catskatten are threatenedbedreigd
by habitatleefgebied lossverlies,
24
78742
2784
01:33
mainlyhoofdzakelijk because of our internationalInternationale demandvraag naar
for farmedgekweekt fishvis and shrimpgarnalen,
25
81550
4357
vooral door de internationale vraag
naar kweekvissen en -garnalen,
en de ontbossing van bijna de helft
van het historische mangrovegebied
01:37
and the deforestationontbossing
of nearlybijna halfvoor de helft the historichistorisch mangrovemangrove coverdeksel
26
85931
4191
in Zuid- en Zuidoost-Azië.
01:42
in SouthSouth and SoutheastZuidoosten AsiaAsia.
27
90146
1867
Mangroven daarentegen
01:44
MangrovesMangroves, on the other handhand-,
28
92615
1564
01:46
are much more than just habitatleefgebied
to the fishingvisserij catkat.
29
94203
2777
zijn meer dan alleen het leefgebied
van de vissende kat.
Hier vind je een grote
diversiteit aan diersoorten,
01:49
They are home to a fantasticfantastisch
arrayrangschikking of speciessoorten,
30
97379
3262
zoals jakhalzen,
01:52
like jackalsJakhalzen,
31
100665
1793
01:54
turtlesschildpadden,
32
102482
1540
schildpadden,
01:56
shorebirdsshorebirds
33
104046
1706
waadvogels
01:57
and ottersotters.
34
105776
1984
en otters.
01:59
(LaughterGelach)
35
107784
1102
(Gelach)
Mangroven voorkomen ook bodemerosie
02:01
MangrovesMangroves alsoook preventvoorkomen soilbodem erosionerosie,
36
109633
2197
02:03
and they can be the first linelijn of defenseverdediging
betweentussen stormstorm surgespiekspanningen, tsunamistsunami 's
37
111854
5183
en ze werken als de verdedigingslinie
tegen stormvloeden, tsunami's
02:09
and the millionsmiljoenen of people
who liveleven nextvolgende to these forestsbossen
38
117061
3254
en de miljoenen mensen
die naast de bossen wonen
02:12
for theirhun day-to-daydagelijks survivaloverleving.
39
120339
2000
en afhankelijk zijn van het gebied.
Wat een echte kers op de taart is --
02:14
The factfeit that putsputs
the icingslagroom on the cakecake --
40
122839
2413
of eigenlijk op de aarde --
02:17
or the earthaarde, I should say --
41
125276
1801
is dat de mangroven
02:19
is that mangrovesmangroven can storeop te slaan
42
127101
1515
vijf tot tien keer meer
koolstofdioxide kunnen opslaan
02:20
upwardsnaar boven of fivevijf to tentien timestijden
more carbonkoolstof dioxidedioxide
43
128640
3707
02:24
than tropicaltropisch forestsbossen.
44
132371
1467
dan tropische wouden.
Dus het beschermen van 4.000m2 mangroven
02:26
So protectingbescherming one acreacre of mangrovesmangroven
45
134585
2334
02:28
maymei well be like protectingbescherming fivevijf
or more acresacres of tropicaltropisch forestsbossen.
46
136943
4880
doet hetzelfde als het beschermen
van 20.000m2 of meer tropisch woud.
Wil jij de koolstofvoetafdruk
van je hele leven in een keer kwijt?
02:34
Would you like to eliminateelimineren
you entiregeheel life'shet leven carbonkoolstof footprintvoetspoor?
47
142744
4111
Nou, mangroven bieden je
02:38
Well, mangrovesmangroven can offeraanbod you
48
146879
2212
serieus waar voor je groene investering.
02:41
one of the bestbeste bangspony
for your conservationgesprek buckBuck.
49
149115
3333
02:45
DeforestationOntbossing, extinctionuitdoving
and climateklimaat changeverandering
50
153641
3103
Ontbossing, uitsterving
en klimaatverandering
02:48
are all globalglobaal problemsproblemen that we can solveoplossen
51
156768
2936
zijn wereldwijde problemen
die we kunnen oplossen
02:51
by givinggeven valuewaarde
to our speciessoorten and ecosystemsecosystemen
52
159728
3643
door waarde te hechten
aan onze diersoorten en ecosystemen
en door samen te werken
02:55
and by workingwerkend togethersamen
with the locallokaal people
53
163395
2206
met de inheemse bevolking
die ermee samenleeft.
02:57
who liveleven nextvolgende to them.
54
165625
1467
Dit is een van drie rivierdelta's
aan de kust van Zuid India
02:59
This is one of threedrie riverrivier- deltasDelta 's
in coastalkust- SouthSouth IndiaIndia
55
167704
4667
waar gemeenschappen samenkwamen
03:04
where communitiesgemeenschappen camekwam togethersamen
56
172395
1865
03:06
to changeverandering the facegezicht and potentiallymogelijk,
the fatelot of this planetplaneet.
57
174284
3793
om het oppervlak en mogelijk het lot
van onze planeet te veranderen.
03:10
In lessminder than a decadedecennium,
58
178641
1413
In minder dan tien jaar,
03:12
with internationalInternationale supportondersteuning,
59
180078
2205
met internationale hulp,
03:14
the statestaat forestBos departmentsafdelingen
and the locallokaal communitiesgemeenschappen
60
182307
3445
kwamen afdelingen van Staatsbosbeheer
en lokale gemeenschappen samen
om 8.000 hectaren onproductieve
vis- en garnalenkwekerijen
03:17
workedwerkte togethersamen to restoreherstellen
61
185776
2422
03:20
over 20,000 acresacres
of unproductiveonproductieve fishvis and shrimpgarnalen farmsboerderijen
62
188222
4949
03:25
back into mangrovesmangroven.
63
193195
1890
terug te geven aan de mangroven.
03:28
About fivevijf yearsjaar agogeleden,
64
196134
2262
En raadt eens wie er vijf jaar geleden
opdook in deze herstelde mangroven?
03:30
guessraden who we discoveredontdekt
in these restoredhersteld mangrovesmangroven?
65
198420
3650
03:36
When we sharedgedeelde imagesafbeeldingen
of these fishingvisserij catskatten with locallokaal people,
66
204997
4366
Door de lokale bevolking deze beelden
van vissende katten te laten zien,
gaven we ze een gevoel van trots
03:41
we were ablein staat to buildbouwen pridetrots amongtussen them
67
209387
2119
over een wereldwijd erkende
bedreigde diersoort en ecosysteem
03:43
about a globallywereldwijd reveredvereerd
endangeredbedreigde speciessoorten and ecosystemecosysteem
68
211530
3932
in hun achtertuin.
03:47
in theirhun backyardsachtertuinen.
69
215486
1333
Sommige mensen stonden ons toe
03:49
We were alsoook ablein staat to buildbouwen trustvertrouwen
with some people
70
217342
2904
ze aan een andere bron
van inkomsten te helpen.
03:52
to help them leadlood alternativealternatief livelihoodsmiddelen van bestaan.
71
220270
2683
Dit is Santosh,
een negentienjarige jongen
03:54
MeetVoldoen aan SantoshSantosh, a 19-year-old-jaar oud boyjongen
72
222977
2312
03:57
who not only becamewerd
a conservationgesprek professionalprofessioneel
73
225313
2754
die niet alleen een deskundig
milieubeschermer werd
nadat hij ruim een jaar
voor ons had gewerkt,
04:00
after workingwerkend with us
for just over a yearjaar
74
228091
2325
maar ook veel lokale vissers
wist te betrekken
04:02
but alsoook wentgegaan on to involvebetrekken bij
manyveel locallokaal fishermenvissers
75
230440
2841
bij het bestuderen en beschermen
van vissende katten.
04:05
in helpinghelpen studystudie and protectbeschermen fishingvisserij catskatten.
76
233305
2800
04:08
MeetVoldoen aan MoshiMoshi, a tribaltribal poacherStroper,
77
236561
2944
Dit is Moshi, de stroper van een stam,
die niet alleen is gestopt met jagen,
04:11
who not only stoppedgestopt huntingjacht-
78
239529
1357
04:12
and becamewerd our mostmeest
prizedgewaardeerde conservationistnatuurbeschermer,
79
240910
3000
maar ook onze meest gewaardeerde
milieubeschermer werd.
Hij zette ook z'n traditionele kennis in
04:15
but alsoook used his traditionaltraditioneel knowledgekennis
80
243934
2452
04:18
to educateonderwijzen his entiregeheel communitygemeenschap
to stop huntingjacht- fishingvisserij catskatten, ottersotters
81
246410
4645
om z'n hele gemeenschap te laten stoppen
met jagen op vissende katten, otters
04:23
and the manyveel other threatenedbedreigd speciessoorten
82
251079
1769
en de vele andere bedreigde diersoorten
04:24
that liveleven in the mangrovesmangroven
in his backyardachtererf.
83
252872
3245
die in de mangroven
in z'n achtertuin leven.
Vis- en garnalenkwekers, zoals Venkat,
04:28
FishVis and shrimpgarnalen farmersboeren, like VenkatVenkat,
84
256141
2491
04:30
are now willinggewillig to work
with us conservationistsnatuurbeschermers
85
258656
3027
zijn nu bereid samen te werken
met ons milieubeschermers
04:33
to testtest the sustainableduurzame harvestoogst
of ecosystemecosysteem servicesdiensten like crabskrabben,
86
261707
4862
om de duurzame opbrengst te testen
van bijvoorbeeld krab of zelfs honing
04:38
and possiblymogelijk even honeyhoning, for mangrovesmangroven.
87
266593
2794
van een ecosysteem als de mangroven.
04:41
IncentivesPrikkels that could get them
to protectbeschermen and plantfabriek mangrovesmangroven
88
269411
4166
Hierdoor zouden de mangroven
beter beschermt en beplant kunnen worden
04:45
where they have been lostde weg kwijt.
89
273601
1733
waar ze nu zijn verdwenen.
04:47
A win-win-winwin-win-win
90
275982
1777
Een win-win-win situatie
04:49
for fishingvisserij catskatten, locallokaal people
and the globalglobaal communitygemeenschap.
91
277783
4464
voor vissende katten, de lokale bevolking
en de wereldgemeenschap.
04:55
These storiesverhalen showtonen us
that we can all be partdeel of a futuretoekomst
92
283485
3247
Deze verhalen laten zien
dat we er samen voor kunnen zorgen
04:58
where fishingvisserij catskatten
and the lostde weg kwijt mangrovemangrove forestsbossen
93
286756
3523
dat vissende katten
en de verdwenen mangrovebossen
worden beschermd en hersteld
door de vissers zelf,
05:02
are protectedbeschermd and restoredhersteld
by fishermenvissers themselveszich,
94
290303
3871
waardoor koolstofputten ontstaan
05:06
creatinghet creëren van carbonkoolstof sinksputten
95
294198
1873
die onze ecologische voetafdruk
helpen compenseren.
05:08
that can help offsetoffset
our ecologicalecologisch footprintsvoetafdrukken.
96
296095
3642
05:12
So while the fishingvisserij catkat maymei be smallklein,
97
300420
2451
De vissende kat is dan misschien klein,
maar ik hoop dat we er met z'n allen
een grote zaak van kunnen maken.
05:14
I hopehoop that we'vewij hebben been ablein staat
to help make it a biggroot dealtransactie.
98
302895
4150
05:19
One that we can all investinvesteren in
99
307069
1826
Een waarin we kunnen investeren
05:20
to help sustainvolhouden our liveslevens
on earthaarde a little longerlanger.
100
308919
4199
zodat we nog wat langer
op aarde kunnen blijven leven.
Of zoals onze vriend zou zeggen:
05:25
Or as our friendvriend here would say ...
101
313849
2267
(Vooraf opgenomen vissendekatgeluiden)
05:29
(PrerecordedVooraf opgenomen fishingvisserij catkat soundsklanken)
102
317119
2523
(Gelach)
Bedankt.
05:32
Thank you.
103
320151
1150
(Applaus)
05:33
(ApplauseApplaus)
104
321325
4928
Translated by Lisette Feenstra
Reviewed by Peter Van de Ven

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Ashwin Naidu - Fishing cat conservationist
Ashwin Naidu founded the Fishing Cat Conservancy to empower local people in South and Southeast Asia to help fishing cats and their globally critical mangrove habitat.

Why you should listen

Mangroves protect coastal communities from tsunamis, sequester carbon and are an essential source of fish. They're also extremely vulnerable to deforestation, primarily from fish and shrimp farming. Ashwin Naidu's Fishing Cat Conservancy offers local people conservation jobs and alternative livelihoods, such as monitoring fishing cats and reforesting mangroves in their own lands, and encourages global communities to offset their carbon footprints by helping restore this crucial ecosystem.

More profile about the speaker
Ashwin Naidu | Speaker | TED.com