ABOUT THE SPEAKER
Ashwin Naidu - Fishing cat conservationist
Ashwin Naidu founded the Fishing Cat Conservancy to empower local people in South and Southeast Asia to help fishing cats and their globally critical mangrove habitat.

Why you should listen

Mangroves protect coastal communities from tsunamis, sequester carbon and are an essential source of fish. They're also extremely vulnerable to deforestation, primarily from fish and shrimp farming. Ashwin Naidu's Fishing Cat Conservancy offers local people conservation jobs and alternative livelihoods, such as monitoring fishing cats and reforesting mangroves in their own lands, and encourages global communities to offset their carbon footprints by helping restore this crucial ecosystem.

More profile about the speaker
Ashwin Naidu | Speaker | TED.com
TED2019

Ashwin Naidu: The link between fishing cats and mangrove forest conservation

Ashwin Naidu: Balıkçı kediler ve mangrov ormanlarını koruma arasındaki bağ

Filmed:
1,115,822 views

Atmosferdeki karbondioksidi silip süpüren ve çok çeşitli türler için bir ev sağlayan mangrov ormanları, gezegenin sağlığı için çok önemli. Ama bu doğal ekosistemler, ormansızlaştırmanın ve endüstrinin süregelen bir tehdidi altında. Çevreci ve TED Fellow Ashwin Naidu, güçlü bir konuşmada gizemli ve nesli tehlikede olan balıkçı kedisinden biraz yardım alarak Güney Asya ve Güneydoğu Asya'daki topluluk güdümlü girişimlerin mangrovları korumak için nasıl çalıştığını paylaşıyor.
- Fishing cat conservationist
Ashwin Naidu founded the Fishing Cat Conservancy to empower local people in South and Southeast Asia to help fishing cats and their globally critical mangrove habitat. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
(ImitatesTaklit fishingBalık tutma catkedi)
0
929
2388
(Balıkçı kedisi taklidi)
00:16
That's my impersonationkimliğe bürünme of a fishingBalık tutma catkedi,
1
4802
3333
Bu benim bir balıkçı kedisi canlandırmam.
00:20
whichhangi actuallyaslında soundssesleri more like this.
2
8159
3253
Aslında sesi daha çok böyle çıkıyor:
00:24
(PrerecordedÖnceden kaydedilmiş fishingBalık tutma catkedi soundssesleri)
3
12696
2627
(Kaydedilmiş balıkçı kedisi sesi)
00:29
It's a catkedi that lovessever waterSu,
4
17228
3508
Bu suyu seven bir kedi türü,
00:32
lovessever to fishbalık,
5
20760
1468
balık avlamayı da sever
00:34
and liveshayatları in some of the mostçoğu uniquebenzersiz
and valuabledeğerli ecosystemsekosistemler on earthtoprak:
6
22252
5277
ve dünyadaki en değerli ve en özgün
eko sistemlerden bazılarında yaşar:
00:39
the wetlandssulak alanlar and mangrovemangrov forestsormanlar
of SouthGüney and SoutheastGüneydoğu AsiaAsya.
7
27553
4076
Güney Asya'nın ve Güneydoğu Asya'nın
sulak alanlarında ve mangrov ormanlarında.
00:43
Aren'tDeğil they fishingBalık tutma awesomemüthiş?
8
31653
1746
Muhteşem avlanmıyorlar mı?
00:45
(LaughterKahkaha)
9
33423
2341
(Gülüşmeler)
00:47
FishingBalık tutma catskediler are one of about 40
speciesTürler of wildcatsYaban Kedileri.
10
35788
3222
Balıkçı kedileri, kaplan ve aslanlar gibi
yaklaşık 40 vahşi kedi türünden biri,
sadece onlardan biraz daha küçük.
00:51
Like tigersKaplanlar and lionsaslanlar, only much smallerdaha küçük.
11
39034
3021
00:54
They're probablymuhtemelen around twiceiki defa the sizeboyut
of our averageortalama domesticyerli catkedi.
12
42434
3421
Muhtemelen ortalama ev kedisinin
yaklaşık iki katı kadarlar.
00:58
In IndonesiaEndonezya,
13
46268
1222
Endonezya'da
00:59
people call them "kucingkucing bakaubakau,"
14
47514
2079
insanlar onlara ''kucing bakau'' diyorlar,
01:01
whichhangi literallyharfi harfine translatesçevirir
to "the catkedi of the mangrovesmangrov."
15
49617
3698
bu da tam olarak ''mangrovların kedisi''
olarak çevriliyor.
01:05
But I like to call them
the tigersKaplanlar of the mangrovesmangrov.
16
53339
3397
Ama ben onlara mangrovların kaplanı
demeyi seviyorum.
01:09
Now, we don't know fishingBalık tutma catskediler
as well as we do tigersKaplanlar,
17
57378
3683
Şimdi, biz kaplanları bildiğimiz kadar
balıkçı kedilerini bilmiyoruz
01:13
but what we'vebiz ettik learnedbilgili is that these catskediler
can be a flagshipamiral gemisi speciesTürler
18
61085
4097
fakat öğrendiğimiz şey şu ki
bu kediler küresel önemdeki ekosistemin
01:17
to a globallyküresel importantönemli ecosystemekosistem,
19
65206
2563
ve koruma için güçlü bir görsel misinanın
01:19
and a visualgörsel baityem attachedekli
to a stronggüçlü linehat for conservationkoruma.
20
67793
5222
amiral gemisi olabilirler.
01:25
Are you hookedbağlanmış yethenüz?
21
73500
1293
Yakalandınız mı?
01:26
(LaughterKahkaha)
22
74817
1325
(Gülüşmeler)
01:28
Like manyçok endangerednesli tehlike altında olan speciesTürler,
23
76876
1842
Nesli tehlikedeki birçok tür gibi
01:30
fishingBalık tutma catskediler are threatenedtehdit
by habitatyetişme ortamı losskayıp,
24
78742
2784
balıkçı kedileri de başlıca
uluslararası talep gören
01:33
mainlyağırlıklı olarak because of our internationalUluslararası demandtalep
for farmedçiftlik fishbalık and shrimpkarides,
25
81550
4357
çiftlik balıkları ve karidesleri ile
Güney Asya ve Güneydoğu Asya'daki
01:37
and the deforestationorman açma
of nearlyneredeyse halfyarım the historictarihi mangrovemangrov coverkapak
26
85931
4191
tarihî mangrov örtüsünün neredeyse
yarısının ormansızlaştırılması yüzünden
yaşam alanlarını kaybetme tehlikesi
ile karşı karşıyalar.
01:42
in SouthGüney and SoutheastGüneydoğu AsiaAsya.
27
90146
1867
01:44
MangrovesMangroves, on the other handel,
28
92615
1564
Öte yandan mangrovlar
01:46
are much more than just habitatyetişme ortamı
to the fishingBalık tutma catkedi.
29
94203
2777
balıkçı kedileri için
yaşam alanından çok daha fazlası.
01:49
They are home to a fantasticfantastik
arraydizi of speciesTürler,
30
97379
3262
Olağanüstü çeşitlilikteki türlere
ev sahipliği yapıyorlar,
01:52
like jackals,
31
100665
1793
çakallar,
01:54
turtlesKaplumbağalar,
32
102482
1540
kaplumbağalar,
01:56
shorebirdskıyı kuşları
33
104046
1706
sahil kuşları
01:57
and otterssu samuru.
34
105776
1984
ve su samurları gibi.
01:59
(LaughterKahkaha)
35
107784
1102
(Gülüşmeler)
02:01
MangrovesMangroves alsoAyrıca preventönlemek soiltoprak erosionerozyon,
36
109633
2197
Mangrovlar ayrıca
toprak erozyonunu önlüyor.
02:03
and they can be the first linehat of defensesavunma
betweenarasında stormfırtına surgesvoltaj dalgalanması, tsunamisTsunami
37
111854
5183
Fırtına dalgaları ve tsunamiler ile
günlük yaşamlarında bu ormanların yanında
yaşayan milyonlarca insan arasındaki
02:09
and the millionsmilyonlarca of people
who livecanlı nextSonraki to these forestsormanlar
38
117061
3254
02:12
for theironların day-to-dayGünden güne survivalhayatta kalma.
39
120339
2000
ilk savunma hattı olabilirler.
02:14
The factgerçek that putskoyar
the icingbuzlanma on the cakekek --
40
122839
2413
Bu vakanın da cabası --
02:17
or the earthtoprak, I should say --
41
125276
1801
şunu söylemem daha uygun ki
02:19
is that mangrovesmangrov can storemağaza
42
127101
1515
mangrovlar, tropik ormanların
02:20
upwardsyukarı doğru of fivebeş to tenon timeszamanlar
more carbonkarbon dioxidedioksit
43
128640
3707
depoladığı karbondioksidin
beş ile on katı kadarını depolayabilirler.
02:24
than tropicaltropikal forestsormanlar.
44
132371
1467
02:26
So protectingkoruyucu one acreAcre of mangrovesmangrov
45
134585
2334
Yani yaklaşık yarım hektarlık
mangrovları korumak
02:28
mayMayıs ayı well be like protectingkoruyucu fivebeş
or more acresdönüm of tropicaltropikal forestsormanlar.
46
136943
4880
yaklaşık iki buçuk veya daha fazla
hektarlık tropik ormanı korumak gibi.
02:34
Would you like to eliminateelemek
you entiretüm life'shayatın carbonkarbon footprintayak izi?
47
142744
4111
Tüm yaşamın karbon ayak izini
yok etmek istemez misiniz?
02:38
Well, mangrovesmangrov can offerteklif you
48
146879
2212
Mangrovlar size koruma için
02:41
one of the besten iyi bangskâkül
for your conservationkoruma buckBuck.
49
149115
3333
en iyi olaylardan birini sunabilir.
02:45
DeforestationOrmansızlaşma, extinctionsönme
and climateiklim changedeğişiklik
50
153641
3103
Ormansızlaştırma, soy tükenmesi
ve iklim değişikliği
02:48
are all globalglobal problemssorunlar that we can solveçözmek
51
156768
2936
türlerimize ve ekosistemlere değer vererek
02:51
by givingvererek valuedeğer
to our speciesTürler and ecosystemsekosistemler
52
159728
3643
ve onların yanı başında yaşayan
02:55
and by workingçalışma togetherbirlikte
with the localyerel people
53
163395
2206
yerel halkla birlikte
çalışarak çözebileceğimiz
02:57
who livecanlı nextSonraki to them.
54
165625
1467
küresel sorunlar.
02:59
This is one of threeüç rivernehir deltasDeltalar
in coastalsahil SouthGüney IndiaHindistan
55
167704
4667
Burası, toplulukların
bu gezegenin yüzünü
ve belki de kaderini
değiştirmek için bir araya geldiği
03:04
where communitiestopluluklar camegeldi togetherbirlikte
56
172395
1865
03:06
to changedeğişiklik the faceyüz and potentiallypotansiyel,
the fatekader of this planetgezegen.
57
174284
3793
Güney Hindistan sahilindeki
üç nehir deltasından biri.
03:10
In lessaz than a decadeonyıl,
58
178641
1413
On yıldan kısa süre içinde
03:12
with internationalUluslararası supportdestek,
59
180078
2205
uluslararası destekle,
03:14
the statebelirtmek, bildirmek forestorman departmentsbölümler
and the localyerel communitiestopluluklar
60
182307
3445
eyaletin orman birimleri
ve yerel topluluklar
03:17
workedişlenmiş togetherbirlikte to restoregeri
61
185776
2422
10.000 hektarın üzerindeki
03:20
over 20,000 acresdönüm
of unproductiveverimsiz fishbalık and shrimpkarides farmsçiftlikleri
62
188222
4949
verimsiz balık ve karides çiftliklerini
mangrov ormanına dönüştürmek için
03:25
back into mangrovesmangrov.
63
193195
1890
birlikte çalıştılar.
03:28
About fivebeş yearsyıl agoönce,
64
196134
2262
Yaklaşık beş sene önce,
03:30
guesstahmin who we discoveredkeşfedilen
in these restoredgeri mangrovesmangrov?
65
198420
3650
korunan mangrovlarda
kimi keşfettiğimizi tahmin edin?
03:36
When we sharedpaylaşılan imagesGörüntüler
of these fishingBalık tutma catskediler with localyerel people,
66
204997
4366
Bu balıkçı kedilerinin fotoğraflarını
yerel halkla paylaştığımızda
03:41
we were ableyapabilmek to buildinşa etmek pridegurur amongarasında them
67
209387
2119
onlar arasında küresel
çapta saygı gösterilen
03:43
about a globallyküresel reveredsaygı
endangerednesli tehlike altında olan speciesTürler and ecosystemekosistem
68
211530
3932
tehlikedeki türleri ve ekosistemleri
evlerinin bahçesine kurma konusunda
03:47
in theironların backyardsarka bahçeleri.
69
215486
1333
gurur kaynağı kurabildik.
03:49
We were alsoAyrıca ableyapabilmek to buildinşa etmek trustgüven
with some people
70
217342
2904
Ayrıca bazı insanların
alternatif geçim kaynaklarına
03:52
to help them leadöncülük etmek alternativealternatif livelihoodsgeçim.
71
220270
2683
öncülük etmelerine yardım ederek
onlara güven verebildik.
03:54
MeetKarşılamak SantoshSantosh, a 19-year-old-yaşında boyoğlan
72
222977
2312
Bizimle bir yıldan fazla çalıştıktan sonra
03:57
who not only becameoldu
a conservationkoruma professionalprofesyonel
73
225313
2754
doğal kaynakları koruma
uzmanı olmakla kalmayıp
04:00
after workingçalışma with us
for just over a yearyıl
74
228091
2325
balıkçı kedilerini araştırmaya ve korumaya
04:02
but alsoAyrıca wentgitti on to involvedahil
manyçok localyerel fishermenBalıkçılar
75
230440
2841
yardım etmek için çoğu
yerel balıkçıyı işe dahil eden
04:05
in helpingyardım ediyor studyders çalışma and protectkorumak fishingBalık tutma catskediler.
76
233305
2800
19 yaşında bir erkek çocukla,
Santosh ile tanışın.
04:08
MeetKarşılamak MoshiMoshi, a tribalkabile poacherkaçak avcı,
77
236561
2944
Avlanmayı durdurarak
sadece en çok ödül alan
çevrecimiz olmakla kalmayıp
04:11
who not only stoppeddurduruldu huntingavcılık
78
239529
1357
04:12
and becameoldu our mostçoğu
prizedödüllü conservationistdoğacı,
79
240910
3000
geleneksel bilgisini,
evinin bahçesindeki mangrov ormanlarında
04:15
but alsoAyrıca used his traditionalgeleneksel knowledgebilgi
80
243934
2452
yaşayan balıkçı kedilerini, su samurlarını
04:18
to educateEğitmek his entiretüm communitytoplum
to stop huntingavcılık fishingBalık tutma catskediler, otterssu samuru
81
246410
4645
ve başka birçok tehlike altındaki türleri
04:23
and the manyçok other threatenedtehdit speciesTürler
82
251079
1769
avlamayı durdurmak adına
04:24
that livecanlı in the mangrovesmangrov
in his backyardarka bahçe.
83
252872
3245
tüm topluluğunu eğitmekte kullandı.
04:28
FishBalık and shrimpkarides farmersçiftçiler, like VenkatVenkat,
84
256141
2491
Venkat gibi balık
ve karides yetiştiricileri
04:30
are now willingistekli to work
with us conservationistskorumacılar
85
258656
3027
mangrov ormanlarındaki yengeçler
ve hatta bal gibi
04:33
to testÖlçek the sustainablesürdürülebilir harvesthasat
of ecosystemekosistem servicesHizmetler like crabsYengeçler,
86
261707
4862
sürdürülebilir ekosistem
hasat sistemlerini test etmek için
04:38
and possiblybelki even honeybal, for mangrovesmangrov.
87
266593
2794
biz çevrecilerle birlikte
çalışmaya istekliler.
04:41
IncentivesTeşvikler that could get them
to protectkorumak and plantbitki mangrovesmangrov
88
269411
4166
Teşvikler, onları kaybettikleri
mangrovları korumaya
ve ekmeye yöneltebilir.
04:45
where they have been lostkayıp.
89
273601
1733
04:47
A win-win-winkazan kazan
90
275982
1777
Balıkçı kedileri için,
04:49
for fishingBalık tutma catskediler, localyerel people
and the globalglobal communitytoplum.
91
277783
4464
yerel insanlar ve küresel toplum için
bir kazan-kazan-kazan stratejisi.
04:55
These storieshikayeleri showgöstermek us
that we can all be partBölüm of a futuregelecek
92
283485
3247
Bu hikâyeler, balıkçı kedilerinin
ve kaybolmuş mangrov ormanlarının
04:58
where fishingBalık tutma catskediler
and the lostkayıp mangrovemangrov forestsormanlar
93
286756
3523
balıkçılar tarafından
korunduğu ve onarıldığı
05:02
are protectedkorumalı and restoredgeri
by fishermenBalıkçılar themselveskendilerini,
94
290303
3871
ekolojik ayak izlerimizi
telafi etmeye yardım edebilen
05:06
creatingoluşturma carbonkarbon sinkslavabo
95
294198
1873
karbon yutaklarının oluştuğu
05:08
that can help offsetmahsup hesabı
our ecologicalekolojik footprintsayak izi.
96
296095
3642
bir geleceğin parçası
olabileceğimizi hepimize anlatıyor.
05:12
So while the fishingBalık tutma catkedi mayMayıs ayı be smallküçük,
97
300420
2451
Balıkçı kedileri küçük olabilirler
05:14
I hopeumut that we'vebiz ettik been ableyapabilmek
to help make it a bigbüyük dealanlaştık mı.
98
302895
4150
umuyorum ki onları büyük bir mesele
hâline getirmeye yardımcı olabildik.
05:19
One that we can all investyatırmak in
99
307069
1826
Hepimizin yatırabileceği şey
05:20
to help sustainsürdürmek our liveshayatları
on earthtoprak a little longeruzun.
100
308919
4199
dünyadaki yaşamımızı biraz daha uzatmayı
sürdürmeye yardımcı olmak
05:25
Or as our friendarkadaş here would say ...
101
313849
2267
ya da arkadaşımızın
burada söylediği gibi...
05:29
(PrerecordedÖnceden kaydedilmiş fishingBalık tutma catkedi soundssesleri)
102
317119
2523
(Kaydedilmiş balıkçı kedisi sesi)
05:32
Thank you.
103
320151
1150
Teşekkür ederim.
05:33
(ApplauseAlkış)
104
321325
4928
(Alkış)
Translated by Can Boysan
Reviewed by Nevaz Mescioğlu

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Ashwin Naidu - Fishing cat conservationist
Ashwin Naidu founded the Fishing Cat Conservancy to empower local people in South and Southeast Asia to help fishing cats and their globally critical mangrove habitat.

Why you should listen

Mangroves protect coastal communities from tsunamis, sequester carbon and are an essential source of fish. They're also extremely vulnerable to deforestation, primarily from fish and shrimp farming. Ashwin Naidu's Fishing Cat Conservancy offers local people conservation jobs and alternative livelihoods, such as monitoring fishing cats and reforesting mangroves in their own lands, and encourages global communities to offset their carbon footprints by helping restore this crucial ecosystem.

More profile about the speaker
Ashwin Naidu | Speaker | TED.com