ABOUT THE SPEAKER
Tashka and Laura Yawanawá - Leaders of the Yawanawá
Chief Tashka Yawanawá and Laura Yawanawá represent the critical perspective often missed in the discussions about the future of indigenous people in Brazil: that of the indigenous people themselves.

Why you should listen

For Tashka and Laura Yawanawá, leaders of the Yawanawá people living in the Acre region of Brazil, engagement with the world begins with his people’s right to self-determination and self-worth.

The son of a former leader of the Yawanawá, as a boy Tashka witnessed the near annihilation of his culture by the New Tribes Mission and by the pressure of economic interests. He studied in the United States and visited other indigenous communities. With other tribal leaders in the Amazon, he is working to restore dignity, identity and a sustainable economic future to indigenous populations, founded on their own values, culture and definition of prosperity.

More profile about the speaker
Tashka and Laura Yawanawá | Speaker | TED.com
We the Future

Tashka and Laura Yawanawá: The Amazon belongs to humanity -- let's protect it together

Tashka en Laura Yawanawá: Het Amazonewoud behoort de mensheid toe -- laten we het samen beschermen.

Filmed:
139,417 views

Tashka en Laura Yawanawá leiden de Yawanawá gemeenschap in Acre, Brazilië -- een volk dat bijna 200.000 hectare Amazoneregenwoud beschermt. Terwijl video's van het brandende woud de wereld schokken, roepen Tashka en Laura ons op om dit moment om te toveren in een gelegenheid om de inheemse volken te steunen. Zij hebben de nodige ervaring, kennis en middelen om het land te beschermen.
- Leaders of the Yawanawá
Chief Tashka Yawanawá and Laura Yawanawá represent the critical perspective often missed in the discussions about the future of indigenous people in Brazil: that of the indigenous people themselves. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Tashka Yawanawá: (Blaast in de handen)
00:15
TashkaTashka YawanawYawanawá (SharpScherpe exhaleuitademen)
0
3560
1596
(Blaast in de handen)
00:17
(SharpScherpe exhaleuitademen)
1
5180
1150
(Blaast in de handen)
00:18
(SharpScherpe exhaleuitademen)
2
6966
1302
00:20
(SharpScherpe exhaleuitademen)
3
8292
1150
(Blaast in de handen)
00:23
(SingingZingen)
4
11855
6551
(Gezang)
01:07
(SingingZingen endsloopt af)
5
55378
2487
(Gezang stopt)
01:11
(SharpScherpe exhaleuitademen)
6
59530
1150
(Blaast in de handen)
01:19
I'm TashkaTashka YawanawYawanawá.
7
67535
1785
Ik ben Tashka Yawanawá.
01:22
I'm here with my wifevrouw.
8
70360
1467
Ik ben hier met mijn vrouw.
01:24
I come from the YawanawYawanawá communitygemeenschap,
9
72781
5471
Ik kom van de Yawanawá gemeenschap,
01:30
whichwelke is locatedgelegen in the statestaat of AcreAcre
10
78276
2175
die gelegen is in de staat Acre
01:32
in the BrazilianBraziliaanse AmazonAmazon.
11
80475
1400
in de Braziliaanse Amazone.
01:35
Takes some daysdagen to arriveaankomen here.
12
83617
2067
Het kost enkele dagen om hier te geraken.
Ik zong net dit lied
01:38
I just did the songlied
13
86969
2220
01:41
to reconnectsluit us
to the spiritgeest of the rainforestregenwoud.
14
89213
3449
om ons opnieuw te verbinden
met de geest van het regenwoud.
01:45
From immemorialeeuwenoud time,
15
93173
2254
Sinds mensenheugenis
01:47
my people liveleven in the YawanawYawanawá territorygebied.
16
95451
3610
leeft mijn volk in het Yawanawá gebied.
01:51
We see this holisticholistische way
17
99998
3469
We zien de holistische aard
01:56
of how naturenatuur is.
18
104584
2271
van de natuur.
01:58
NatureNatuur, to us, belongsbehoort
to the wholegeheel of humanityde mensheid.
19
106879
5539
De natuur behoort volgens ons
toe aan de gehele mensheid.
02:05
And we YawanawYawanawá see
20
113212
1937
En wij Yawanawá beschouwen
02:08
the environmentmilieu, the forestBos, as alivelevend.
21
116276
2533
de omgeving, het woud, als levend.
02:11
But everything is always a challengeuitdaging.
22
119807
3503
Maar alles is altijd een uitdaging.
02:15
MostlyMeestal now, because I think
manyveel of you know
23
123673
3571
Vooral nu, want ik denk
dat velen onder jullie weten
02:19
that the AmazonAmazon now is on firebrand.
24
127268
2856
dat de Amazone nu in brand staat.
02:23
That affectsbeïnvloedt all of us.
25
131186
2645
Dat treft ons allemaal.
02:27
DestroyingVernietigen the AmazonAmazon does not affectaantasten
just the indigenousinheems people,
26
135371
4555
De Amazone vernietigen,
treft niet alleen de inheemse bevolking,
02:31
because we are all connectedaangesloten.
27
139950
2316
want we zijn allemaal verbonden.
02:34
WhateverWat we do in my communitygemeenschap,
if I burnbrandwond everything,
28
142578
3420
Wat ik ook doe in mijn gemeenschap,
als ik alles afbrand,
02:38
it's going to affectaantasten it here,
29
146022
1416
heeft het hier zijn invloed
02:39
when the snowsneeuw comeskomt here at ChristmasKerst.
30
147462
2377
wanneer er hier sneeuw valt
rond Kerstmis.
02:41
If you polluteverontreinigen here,
31
149863
1413
Als je hier vervuilt,
02:43
it's going to affectaantasten it when the rainregen
comeskomt to my countryland.
32
151300
4793
zal dat van invloed zijn
op wanneer de regen komt in mijn land.
02:48
I used to say we all belongbehoren
to the globalglobaal villagedorp.
33
156981
4556
Ik zei vroeger dat we allemaal
behoren tot het 'werelddorp'.
02:53
I used to say, AmazonAmazon belongsbehoort to humanityde mensheid,
34
161561
4381
Ik zei vroeger dat de Amazone
de mensheid toebehoort
02:57
and alsoook that humanityde mensheid needsbehoefte aan to take carezorg
as the indigenousinheems do in the worldwereld-.
35
165966
5850
en dat de mensheid zorg moet dragen
zoals de inheemsen dat doen in de wereld.
03:04
And for this reasonreden,
36
172776
2728
En om deze reden
03:08
todayvandaag is a time to wakewekken, uniteverenigen us.
37
176474
5492
is vandaag een tijd om op te staan,
om ons te verenigen.
03:13
We YawanawYawanawá are doing our partdeel.
38
181990
1859
Wij Yawanawá doen ons deel.
03:16
We take carezorg of MotherMoeder EarthAarde.
39
184331
2134
Wij zorgen voor Moeder Aarde.
03:20
And now, I will give to my wifevrouw.
40
188090
2190
En nu geef ik het woord aan mijn vrouw.
03:23
LauraLaura YawanawYawanawá: We are here
with our heartsharten cryinghuilen.
41
191844
4103
Laura Yawanawá: We zijn hier
met onze wenende harten.
03:28
I am smilingglimlachen here, but my hearthart- is cryinghuilen,
42
196511
3245
Ik glimlach hier, maar mijn hart huilt,
03:31
because a lot of our forestsbossen
are beingwezen destroyedvernietigd.
43
199780
4084
omdat een groot deel
van onze wouden vernietigd wordt.
03:36
And I just want to give you a messagebericht.
44
204748
3055
En ik wil jullie enkel
een boodschap geven.
03:40
This crisiscrisis is givinggeven
humanityde mensheid two optionsopties.
45
208328
5062
Deze crisis laat de mensheid
kiezen uit twee dingen.
03:46
One optionkeuze is you help to endeinde,
to destroyvernietigen and exterminateroeien
46
214049
6617
Eén keuze is dat je helpt
met de verwijdering en vernietiging
03:52
all our forestsbossen and all
our culturesculturen that go with it.
47
220690
4591
van al onze wouden en alle culturen
die ermee gepaard gaan.
03:57
Or, we transformtransformeren this crisiscrisis
into an opportunitykans
48
225792
5537
Of we toveren deze crisis
om in een gelegenheid
04:03
to empowermachtigen indigenousinheems people,
49
231353
2437
om inheemse volken te versterken,
04:05
to supportondersteuning indigenousinheems people
50
233814
2166
om inheemse volken te steunen
04:08
and to savebesparen the rainforestregenwoud
and theirhun culturesculturen.
51
236004
4373
en om het regenwoud
en zijn culturen te redden.
04:12
And how can you do that?
52
240401
1698
En hoe kan je dat doen?
04:14
We have, the YawanawYawanawá,
we createdaangemaakt a life planplan,
53
242927
5896
Wij Yawanawá hebben
een levensplan gecreëerd;
04:20
whichwelke is our strategicstrategisch planningplanning
54
248847
2905
het is ons strategisch plan
04:23
that tellsvertelt us the stepsstappen
of how we want to securebeveiligen our territorygebied.
55
251776
5405
dat ons vertelt in welke stappen
we ons gebied willen veiligstellen.
04:29
We take carezorg of about
200,000 hectareshectare of rainforestregenwoud.
56
257205
4126
Wij zorgen voor zo'n
200.000 hectare regenwoud.
04:33
But now it's underonder threatbedreiging.
57
261355
1733
Maar nu is het in gevaar.
04:35
So this life planplan showsshows the stepsstappen
for us to securebeveiligen our landland-,
58
263752
5945
Dus toont dit levensplan ons de stappen
om ons land veilig te stellen,
04:41
our biodiversitybiodiversiteit,
59
269721
1880
onze biodiversiteit,
04:43
our culturecultuur, our educationonderwijs.
60
271625
2603
onze cultuur, ons onderwijs.
04:46
I invitenodig uit you all,
61
274688
2873
Ik nodig jullie allemaal uit,
04:49
I invitenodig uit all companiesbedrijven,
62
277585
2365
ik nodig alle bedrijven uit,
04:51
I invitenodig uit all governmentsoverheden,
all civilciviel societymaatschappij,
63
279974
3992
ik nodig alle overheden uit
en alle burgers
om te luisteren naar de inheemse volken,
04:55
to listen to indigenousinheems peoplesvolkeren,
64
283990
1889
04:57
to go back to our rootswortels.
65
285903
2467
om terug te keren naar onze roots.
05:00
We have been here
for manyveel, manyveel ... for centurieseeuwen.
66
288776
5174
We zijn hier al vele, vele ... al eeuwen.
05:05
And we have been tryingproberen
to screamschreeuw to the worldwereld-
67
293974
2857
En we hebben geprobeerd
om te schreeuwen naar de wereld
05:08
that we need to protectbeschermen
our territorygebied, our naturenatuur.
68
296855
2778
dat we ons gebied, onze natuur,
moeten beschermen.
05:11
And you never listen to us.
69
299657
1849
En jullie luisteren nooit naar ons.
Nooit.
05:13
Never.
70
301530
1166
Ik veronderstel dat door deze crisis
de mensheid aan het leren is
05:14
I guessraden this crisiscrisis is teachingonderwijs humanityde mensheid
71
302720
3944
05:18
that now you need to listen to us
72
306688
2286
dat jullie nu naar ons moeten luisteren
05:20
and to supportondersteuning indigenousinheems
peoplesvolkeren directlydirect,
73
308998
2809
en de inheemse volken
direct moeten steunen,
05:23
to supportondersteuning theirhun initiativesinitiatieven directlydirect.
74
311831
3040
om hun initiatieven direct te steunen.
05:26
So that's the messagebericht
that I would love to leavehet verlof to you.
75
314895
5444
Dat is de boodschap
die ik jullie graag zou geven.
05:32
That indigenousinheems people have the answerantwoord,
76
320363
2286
Dat inheemse volken het antwoord kennen,
05:34
and if you want to savebesparen the AmazonAmazon,
77
322673
2261
en dat als jullie de Amazone
willen redden,
05:36
we have to take actionactie now.
78
324958
2690
we nu actie moeten ondernemen.
05:41
TYTy: (SharpScherpe exhaleuitademen)
79
329927
1200
TY: (Blaast in de handen)
(Applaus)
05:46
(ApplauseApplaus)
80
334389
4981
Translated by Kjell Vandevyvere
Reviewed by Peter Van de Ven

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Tashka and Laura Yawanawá - Leaders of the Yawanawá
Chief Tashka Yawanawá and Laura Yawanawá represent the critical perspective often missed in the discussions about the future of indigenous people in Brazil: that of the indigenous people themselves.

Why you should listen

For Tashka and Laura Yawanawá, leaders of the Yawanawá people living in the Acre region of Brazil, engagement with the world begins with his people’s right to self-determination and self-worth.

The son of a former leader of the Yawanawá, as a boy Tashka witnessed the near annihilation of his culture by the New Tribes Mission and by the pressure of economic interests. He studied in the United States and visited other indigenous communities. With other tribal leaders in the Amazon, he is working to restore dignity, identity and a sustainable economic future to indigenous populations, founded on their own values, culture and definition of prosperity.

More profile about the speaker
Tashka and Laura Yawanawá | Speaker | TED.com