ABOUT THE SPEAKER
Tashka and Laura Yawanawá - Leaders of the Yawanawá
Chief Tashka Yawanawá and Laura Yawanawá represent the critical perspective often missed in the discussions about the future of indigenous people in Brazil: that of the indigenous people themselves.

Why you should listen

For Tashka and Laura Yawanawá, leaders of the Yawanawá people living in the Acre region of Brazil, engagement with the world begins with his people’s right to self-determination and self-worth.

The son of a former leader of the Yawanawá, as a boy Tashka witnessed the near annihilation of his culture by the New Tribes Mission and by the pressure of economic interests. He studied in the United States and visited other indigenous communities. With other tribal leaders in the Amazon, he is working to restore dignity, identity and a sustainable economic future to indigenous populations, founded on their own values, culture and definition of prosperity.

More profile about the speaker
Tashka and Laura Yawanawá | Speaker | TED.com
We the Future

Tashka and Laura Yawanawá: The Amazon belongs to humanity -- let's protect it together

Tashka ve Laura Yawanawá: Amazon insanlığa ait -- birlikte koruyalım

Filmed:
139,417 views

Tashka ve Laura Yawanawá Brezilya Acre'de ki Yawanawa halkına -- yaklaşık 500.000 dönümlük Amazon Yağmur ormanını yöneten bir kabile -- önderlik ediyorlar. Amazon ormanlarının yanan görüntüsü Dünya'yı sarsarken, Tashka ve Laura bu anı bir fırsata dönüştürmek ve Amazon topraklarını korumak için gerekli tecrübeye, bilgiye ve araca sahip olan yerli halkı desteklememiz için bizlere sesleniyor.
- Leaders of the Yawanawá
Chief Tashka Yawanawá and Laura Yawanawá represent the critical perspective often missed in the discussions about the future of indigenous people in Brazil: that of the indigenous people themselves. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
TashkaTaşka YawanawYawanawá (SharpKeskin exhalenefes vermek)
0
3560
1596
Tashka Yawanawá (Keskin nefes)
00:17
(SharpKeskin exhalenefes vermek)
1
5180
1150
(Keskin nefes)
00:18
(SharpKeskin exhalenefes vermek)
2
6966
1302
(Keskin nefes)
00:20
(SharpKeskin exhalenefes vermek)
3
8292
1150
(Keskin nefes)
00:23
(SingingŞarkı)
4
11855
6551
(Şarkı)
01:07
(SingingŞarkı endsuçları)
5
55378
2487
(Şarkı sona erer)
01:11
(SharpKeskin exhalenefes vermek)
6
59530
1150
(Keskin nefes)
01:19
I'm TashkaTaşka YawanawYawanawá.
7
67535
1785
Ben Tashka Yawanawa.
01:22
I'm here with my wifekadın eş.
8
70360
1467
Burada karımla birlikteyim.
01:24
I come from the YawanawYawanawá communitytoplum,
9
72781
5471
Brezilya Amazon'unda
01:30
whichhangi is locatedbulunan in the statebelirtmek, bildirmek of AcreAcre
10
78276
2175
Acre eyaletinde bulunan
01:32
in the BrazilianBrezilya AmazonAmazon.
11
80475
1400
Yawanawa kabilesinden geliyorum.
01:35
Takes some daysgünler to arrivevarmak here.
12
83617
2067
Buraya gelmem birkaç gün sürdü.
01:38
I just did the songşarkı
13
86969
2220
Az önce, bizi yağmur ormanlarının ruhuna
01:41
to reconnectyeniden us
to the spiritruh of the rainforestyağmur ormanı.
14
89213
3449
tekrardan bağlayan bir şarkı söyledim.
01:45
From immemorialeski time,
15
93173
2254
Çok eski zamanlardan beri
01:47
my people livecanlı in the YawanawYawanawá territorybölge.
16
95451
3610
kabilem Yawanawa bölgesinde yaşıyor.
01:51
We see this holisticbütünsel way
17
99998
3469
Doğanın nasıl olduğuna dair
bütünsel bir yol görüyoruz.
01:56
of how naturedoğa is.
18
104584
2271
01:58
NatureDoğa, to us, belongsaittir
to the wholebütün of humanityinsanlık.
19
106879
5539
Bizlere göre; doğa tüm insanlığa aittir.
02:05
And we YawanawYawanawá see
20
113212
1937
Bizler çevreyi, ormanı;
02:08
the environmentçevre, the forestorman, as alivecanlı.
21
116276
2533
canlı olarak görürüz.
Her şey, her zaman
bir meydan okumadır.
02:11
But everything is always a challengemeydan okuma.
22
119807
3503
02:15
MostlyÇoğunlukla now, because I think
manyçok of you know
23
123673
3571
Çoğunlukla şimdi, çünkü bir çoğunuzun
bildiğini düşünüyorum,
02:19
that the AmazonAmazon now is on fireateş.
24
127268
2856
Amazon ormanları yanıyor.
02:23
That affectsetkiler all of us.
25
131186
2645
Bu durum hepimizi etkiliyor.
Amazon'un yok oluyor olması
sadece yerli halkı etkilemiyor.
02:27
DestroyingYok the AmazonAmazon does not affectetkilemek
just the indigenousyerli people,
26
135371
4555
Çünkü hepimiz bir bütünüz.
02:31
because we are all connectedbağlı.
27
139950
2316
Kabilemde ne yaparsak yapalım,
eğer ben her şeyi yakarsam,
02:34
WhateverNe olursa olsun we do in my communitytoplum,
if I burnyanmak everything,
28
142578
3420
yılbaşında kar buraya ulaştığında,
02:38
it's going to affectetkilemek it here,
29
146022
1416
02:39
when the snowkar comesgeliyor here at ChristmasNoel.
30
147462
2377
hepiniz etkilenirsiniz.
02:41
If you pollutekirletmek here,
31
149863
1413
Eğer burayı kirletirseniz,
02:43
it's going to affectetkilemek it when the rainyağmur
comesgeliyor to my countryülke.
32
151300
4793
yağmur benim ülkeme ulaştığında,
biz bu durumdan etkileneceğiz.
02:48
I used to say we all belongait
to the globalglobal villageköy.
33
156981
4556
Eskiden, hepimizin evrensel bir köye
ait olduğunu söylerdim.
02:53
I used to say, AmazonAmazon belongsaittir to humanityinsanlık,
34
161561
4381
Eskiden, Amazon'un insanlığa ait olduğunu,
02:57
and alsoAyrıca that humanityinsanlık needsihtiyaçlar to take carebakım
as the indigenousyerli do in the worldDünya.
35
165966
5850
hatta yerli halkın ilgilendiği gibi
ilgilenmeleri gerektiğini söylerdim.
03:04
And for this reasonneden,
36
172776
2728
İşte bu yüzden bugün,
03:08
todaybugün is a time to wakeuyanmak, unitebirleştirmek us.
37
176474
5492
bizleri uyandırma ve birleştirme zamanı.
Biz Yawanawa kabilesi olarak
üzerimize düşeni yapıyoruz.
03:13
We YawanawYawanawá are doing our partBölüm.
38
181990
1859
03:16
We take carebakım of MotherAnne EarthDünya.
39
184331
2134
Biz, toprak ana ile ilgileniyoruz.
03:20
And now, I will give to my wifekadın eş.
40
188090
2190
Sözü eşime bırakıyorum.
03:23
LauraLaura YawanawYawanawá: We are here
with our heartskalpler cryingağlıyor.
41
191844
4103
Laura Yawanawá: Burada kalbimiz
buruk bir şekilde duruyoruz.
03:28
I am smilinggülümseyen here, but my heartkalp is cryingağlıyor,
42
196511
3245
Şu an gülümsüyorum
ama içte kalbim kan ağlıyor.
03:31
because a lot of our forestsormanlar
are beingolmak destroyedyerlebir edilmiş.
43
199780
4084
Çünkü ormanlarımızın çoğu yok oluyor.
03:36
And I just want to give you a messagemesaj.
44
204748
3055
Sadece sizlere bir mesaj vermek istiyorum.
03:40
This crisiskriz is givingvererek
humanityinsanlık two optionsseçenekleri.
45
208328
5062
Bu yaşanan kriz
insanlığa iki seçenek sunuyor.
03:46
One optionseçenek is you help to endson,
to destroyyıkmak and exterminateyok edin
46
214049
6617
İlk seçenek bütün ormanlarımızın
ve kültürümüzün
03:52
all our forestsormanlar and all
our cultureskültürler that go with it.
47
220690
4591
yok olmasına göz yummanız.
03:57
Or, we transformdönüştürmek this crisiskriz
into an opportunityfırsat
48
225792
5537
Ya da bu krizi bir fırsata çevirebiliriz.
Yerli halkı destekleyerek
04:03
to empowergüçlendirmek indigenousyerli people,
49
231353
2437
ve güçlendirerek
04:05
to supportdestek indigenousyerli people
50
233814
2166
04:08
and to savekayıt etmek the rainforestyağmur ormanı
and theironların cultureskültürler.
51
236004
4373
yağmur ormanlarını
ve kültürünü kurtarabiliriz.
Peki siz nasıl yardım edebilirsiniz?
04:12
And how can you do that?
52
240401
1698
04:14
We have, the YawanawYawanawá,
we createdoluşturulan a life planplan,
53
242927
5896
Yawanawa kabilesi olarak
bir yaşam planı oluşturduk.
04:20
whichhangi is our strategicstratejik planningplanlama
54
248847
2905
Bu oluşturduğumuz strateji planı bize
04:23
that tellsanlatır us the stepsadımlar
of how we want to securegüvenli our territorybölge.
55
251776
5405
topraklarımızı nasıl güvence altına
almak istediğimizi adım adım anlatıyor.
04:29
We take carebakım of about
200,000 hectareshektar of rainforestyağmur ormanı.
56
257205
4126
Ormanın yaklaşık 200 bin hektarlık
bölümü ile ilgileniyoruz.
04:33
But now it's underaltında threattehdit.
57
261355
1733
Ama şu anda bu ormanlar tehdit altında.
04:35
So this life planplan showsgösterileri the stepsadımlar
for us to securegüvenli our landarazi,
58
263752
5945
Bu oluşturduğumuz plan bizlere
ormanımız, biyo-çeşitliliğimiz,
kültürümüz ve eğitimimizi
04:41
our biodiversitybiyolojik çeşitlilik,
59
269721
1880
04:43
our culturekültür, our educationEğitim.
60
271625
2603
nasıl koruyacağımızı gösteriyor.
04:46
I inviteDavet etmek you all,
61
274688
2873
Sizleri,
şirketleri,
04:49
I inviteDavet etmek all companiesşirketler,
62
277585
2365
devletleri ve sivil kuruluşları;
04:51
I inviteDavet etmek all governmentshükümetler,
all civilsivil societytoplum,
63
279974
3992
yerli halkı dinlemeye
04:55
to listen to indigenousyerli peopleshalklar,
64
283990
1889
ve özümüze geri dönmeye çağırıyorum.
04:57
to go back to our rootskökleri.
65
285903
2467
05:00
We have been here
for manyçok, manyçok ... for centuriesyüzyıllar.
66
288776
5174
Bizler bu topraklarda
yüzyıllardır yaşıyoruz.
05:05
And we have been tryingçalışıyor
to screamçığlık to the worldDünya
67
293974
2857
Tüm dünyaya seslenmeye çalışıyoruz.
05:08
that we need to protectkorumak
our territorybölge, our naturedoğa.
68
296855
2778
Bölgemizi, doğamızı korumalıyız.
Ama siz, bizi asla duymuyorsunuz.
05:11
And you never listen to us.
69
299657
1849
05:13
Never.
70
301530
1166
Asla.
05:14
I guesstahmin this crisiskriz is teachingöğretim humanityinsanlık
71
302720
3944
Bence yaşanan bu kriz insanlığa
05:18
that now you need to listen to us
72
306688
2286
bizi dinlemeleri,
05:20
and to supportdestek indigenousyerli
peopleshalklar directlydirekt olarak,
73
308998
2809
yerli halkı ve mücadelelerini
05:23
to supportdestek theironların initiativesgirişimler directlydirekt olarak.
74
311831
3040
desteklemeleri gerektiğini öğretiyor.
05:26
So that's the messagemesaj
that I would love to leaveayrılmak to you.
75
314895
5444
Sizlere iletmek istediğim mesajım buydu.
05:32
That indigenousyerli people have the answerCevap,
76
320363
2286
Krizin çözümü yerli halkta.
05:34
and if you want to savekayıt etmek the AmazonAmazon,
77
322673
2261
Eğer Amazon'u kurtarmak istiyorsanız,
05:36
we have to take actionaksiyon now.
78
324958
2690
şu an harekete geçmemizin tam zamanı.
05:41
TYTy: (SharpKeskin exhalenefes vermek)
79
329927
1200
TY: (Keskin nefes)
05:46
(ApplauseAlkış)
80
334389
4981
(Alkışlar)
Translated by Lalemelek Göncüoğlu
Reviewed by Ezgisu Karakaya

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Tashka and Laura Yawanawá - Leaders of the Yawanawá
Chief Tashka Yawanawá and Laura Yawanawá represent the critical perspective often missed in the discussions about the future of indigenous people in Brazil: that of the indigenous people themselves.

Why you should listen

For Tashka and Laura Yawanawá, leaders of the Yawanawá people living in the Acre region of Brazil, engagement with the world begins with his people’s right to self-determination and self-worth.

The son of a former leader of the Yawanawá, as a boy Tashka witnessed the near annihilation of his culture by the New Tribes Mission and by the pressure of economic interests. He studied in the United States and visited other indigenous communities. With other tribal leaders in the Amazon, he is working to restore dignity, identity and a sustainable economic future to indigenous populations, founded on their own values, culture and definition of prosperity.

More profile about the speaker
Tashka and Laura Yawanawá | Speaker | TED.com