ABOUT THE SPEAKER
Chris Jordan - Artist
Chris Jordan runs the numbers on modern American life -- making large-format, long-zoom artwork from the most mindblowing data about our stuff.

Why you should listen

Photographer Chris Jordan trains his eye on American consumption. His 2003-05 series "Intolerable Beauty" examines the hypnotic allure of the sheer amount of stuff we make and consume every day: cliffs of baled scrap, small cities of shipping containers, endless grids of mass-produced goods.

His 2005 book In Katrina's Wake: Portraits of Loss from an Unnatural Disaster is a chilling, unflinching look at the toll of the storm. And his latest series of photographs, "Running the Numbers," gives dramatic life to statistics of US consumption. Often-heard factoids like "We use 2 million plastic bottles every 5 minutes" become a chilling sea of plastic that stretches beyond our horizon.

In April 2008, Jordan traveled around the world with National Geographic as an international eco-ambassador for Earth Day 2008.

More profile about the speaker
Chris Jordan | Speaker | TED.com
TED2008

Chris Jordan: Turning powerful stats into art

Chris Jordan prezintă statistici şocante

Filmed:
1,915,736 views

Artistul Chris Jordan ne prezintă o viziune impresionantă a culturii occidentale. Imaginile sale supradimensionate ilustrează statistici aproape inimaginabile - cum ar fi numărul uimitor de pahare de hârtie pe care le folosim zilnic.
- Artist
Chris Jordan runs the numbers on modern American life -- making large-format, long-zoom artwork from the most mindblowing data about our stuff. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
My work is about the behaviors that we all engage in unconsciously,
0
0
5000
Munca mea vorbeşte despre comportamentele în care ne angajăm cu toţii inconştient,
00:17
on a collective level.
1
5000
2000
la nivel colectiv.
00:19
And what I mean by that, it's the behaviors
2
7000
2000
Vreau să spun -- comportamentele
00:21
that we're in denial about,
3
9000
1000
pe care nu vrem să le acceptăm,
00:22
and the ones that operate below the surface of our daily awareness.
4
10000
6000
şi cele care se manifestă fără să ne dăm seama în fiecare zi.
00:29
And as individuals, we all do these things, all the time, everyday.
5
17000
3000
Ca indivizi, cu toţii facem aceste lucruri, tot timpul, zilnic.
00:32
It's like when you're mean to your wife
6
20000
2000
Ca atunci când eşti nervos pe soţie
00:35
because you're mad at somebody else.
7
23000
1000
pentru că te-a enervat altcineva.
00:37
Or when you drink a little too much at a party, just out of anxiety.
8
25000
3000
Sau când bei puţin prea mult la o petrecere fiindcă eşti neliniştit.
00:40
Or when you overeat because your feelings are hurt, or whatever.
9
28000
5000
Sau când mănânci prea mult pentru că te-a supărat cineva sau din alt motiv.
00:46
And when we do these kind of things,
10
34000
2000
Şi, când facem lucrurile astea,
00:48
when 300 million people do unconscious behaviors,
11
36000
4000
când 300 de milioane de oameni au un comportament inconştient,
00:52
then it can add up to a catastrophic consequence
12
40000
3000
acest lucru are o consecinţă catastrofală
00:55
that nobody wants, and no one intended.
13
43000
2000
pe care nimeni nu o doreşte şi nu a intenţionat-o.
00:57
And that's what I look at with my photographic work.
14
45000
3000
Acest lucru este ilustrat în lucrările mele fotografice.
01:00
This is an image I just recently completed, that is --
15
48000
4000
Iată o imagine pe care tocmai am terminat-o, care,
01:04
when you stand back at a distance,
16
52000
1000
dacă o priveşti de la distanţă,
01:05
it looks like some kind of neo-Gothic, cartoon image
17
53000
3000
arată ca o caricatură neo-gotică
01:08
of a factory spewing out pollution.
18
56000
3000
a unei fabrici care „scuipă” poluare.
01:11
And as you get a little bit closer,
19
59000
2000
Când te apropii puţin,
01:14
it starts looking like lots of pipes, like maybe a chemical plant,
20
62000
4000
începe să arate ca o grămadă de ţevi, ca un combinat chimic
01:18
or a refinery, or maybe a hellish freeway interchange.
21
66000
3000
sau o rafinărie sau poate o bucată de autostradă de coşmar.
01:22
And as you get all the way up close,
22
70000
1000
Şi, când te apropii cel mai mult,
01:23
you realize that it's actually made of lots and lots of plastic cups.
23
71000
4000
îţi dai seama că este compusă de fapt din foarte multe pahare de plastic.
01:28
And in fact, this is one million plastic cups,
24
76000
2000
De fapt, aici sunt un milion de pahare de plastic,
01:30
which is the number of plastic cups that are used on airline flights
25
78000
4000
care este numărul de pahare de plastic care se folosesc în cursele aeriene
01:35
in the United States every six hours.
26
83000
1000
din Statele Unite la fiecare şase ore.
01:36
We use four million cups a day on airline flights,
27
84000
4000
Folosim patru milioane de pahare de plastic zilnic în avioane
01:41
and virtually none of them are reused or recycled.
28
89000
2000
şi, teoretic, niciunul nu este refolosit sau reciclat;
01:43
They just don't do that in that industry.
29
91000
2000
pur şi simplu, nu se ocupă cu aşa ceva în industria asta.
01:46
Now, that number is dwarfed
30
94000
2000
Acest număr pare neînsemnat
01:48
by the number of paper cups we use every day,
31
96000
2000
în comparaţie cu numărul de pahare de hârtie pe care le folosim zilnic,
01:51
and that is 40 million cups a day for hot beverages,
32
99000
3000
şi anume 40 de milioane de pahare zilnic pentru băuturi calde,
01:54
most of which is coffee.
33
102000
1000
în mare parte cafea.
01:55
I couldn't fit 40 million cups on a canvas,
34
103000
3000
N-am putut înghesui 40 de milioane de pahare pe o pânză,
01:58
but I was able to put 410,000. That's what 410,000 cups looks like.
35
106000
4000
dar am reuşit să pun 410.000. Aşa arată 410.000 de pahare.
02:03
That's 15 minutes of our cup consumption.
36
111000
1000
Asta reprezintă 15 minute de consum de pahare.
02:04
And if you could actually stack up that many cups in real life,
37
112000
4000
Şi, dacă chiar ai reuşi să stivuieşti fizic atâtea pahare,
02:08
that's the size it would be.
38
116000
1000
ar fi aşa de mare.
02:09
And there's an hour's worth of our cups.
39
117000
2000
Aşa arată o oră de consum de pahare.
02:12
And there's a day's worth of our cups.
40
120000
1000
Şi aşa arată o zi de consum de pahare.
02:13
You can still see the little people way down there.
41
121000
2000
Mai poţi vedea omuleţii undeva acolo, jos.
02:15
That's as high as a 42-story building,
42
123000
2000
Are înălţimea unui bloc cu 42 de etaje,
02:17
and I put the Statue of Liberty in there as a scale reference.
43
125000
4000
şi am pus Statuia Libertăţii acolo, drept referinţă de mărime.
02:23
Speaking of justice, there's another phenomenon going on in our culture
44
131000
3000
Vorbind de justiţie, există un alt fenomen în cultura noastră,
02:26
that I find deeply troubling, and that is that America, right now,
45
134000
3000
unul extrem de cutremurător -- faptul că America, în acest moment,
02:29
has the largest percentage of its population in prison
46
137000
3000
are cel mai mare procentaj din populaţie în închisoare
02:32
of any country on Earth.
47
140000
2000
din întreaga lume.
02:35
One out of four people, one out of four humans in prison
48
143000
3000
Unul din patru oameni aflaţi în închisoare
02:38
are Americans, imprisoned in our country.
49
146000
4000
este american, încarcerat în ţara noastră.
02:43
And I wanted to show the number.
50
151000
1000
Şi voiam să arăt numărul.
02:44
The number is 2.3 million Americans were incarcerated in 2005.
51
152000
4000
Numărul de 2,3 milioane de americani încarceraţi în 2005.
02:48
And that's gone up since then, but we don't have the numbers yet.
52
156000
2000
Numărul a crescut de atunci, dar încă n-avem cifrele.
02:50
So, I wanted to show 2.3 million prison uniforms,
53
158000
3000
Aşa că am vrut să arăt 2,3 milioane de uniforme de deţinuţi,
02:54
and in the actual print of this piece,
54
162000
3000
iar, în această lucrare,
02:57
each uniform is the size of a nickel on its edge.
55
165000
3000
fiecare uniformă e de mărimea marginii unei monezi.
03:00
They're tiny. They're barely visible as a piece of material,
56
168000
3000
Sunt micuţe, abia vizibile ca bucăţi de material,
03:03
and to show 2.3 million of them required a canvas
57
171000
3000
iar, ca să ilustrez 2,3 milioane, am avut nevoie de o pânză
03:07
that was larger than any printer in the world would print.
58
175000
2000
care era mai mare decât orice poate imprima vreo imprimantă în lume.
03:09
And so I had to divide it up into multiple panels
59
177000
2000
Aşa că a trebuit să împart lucrarea în mai multe panouri
03:11
that are 10 feet tall by 25 feet wide.
60
179000
2000
care au 3 metri înălţime şi 7,6 metri lăţime.
03:13
This is that piece installed in a gallery in New York --
61
181000
4000
Aceasta este lucrarea expusă într-o galerie din New York;
03:18
those are my parents looking at the piece.
62
186000
2000
aceştia sunt părinţii mei care privesc lucrarea.
03:20
(Laughter)
63
188000
2000
(Râsete)
03:23
Every time I look at this piece,
64
191000
1000
De fiecare dată când mă uit la această lucrare,
03:24
I always wonder if my mom's whispering to my dad,
65
192000
2000
mă întreb dacă mama îi şopteşte tatălui meu:
03:26
"He finally folded his laundry."
66
194000
2000
„Şi-a împăturit în sfârşit lenjeria!”
03:28
(Laughter)
67
196000
1000
(Râsete)
03:31
I want to show you some pieces now that are about addiction.
68
199000
2000
Vreau să vă arăt câteva lucrări acum despre dependenţă.
03:33
And this particular one is about cigarette addiction.
69
201000
4000
Aceasta este despre dependenţa de ţigări.
03:37
I wanted to make a piece that shows the actual number of Americans
70
205000
3000
Am vrut să fac o lucrare care arată numărul real de americani
03:40
who die from cigarette smoking.
71
208000
2000
care mor din cauza fumatului.
03:42
More than 400,000 people die in the United States every year
72
210000
3000
Peste 400.000 de oameni mor în Statele Unite anual
03:45
from smoking cigarettes.
73
213000
2000
din cauza fumatului.
03:47
And so, this piece is made up of lots and lots of boxes of cigarettes.
74
215000
4000
Ca urmare, această lucrare este construită din multe pachete de ţigări.
03:51
And, as you slowly step back,
75
219000
1000
Şi, când o priveşti în ansamblu,
03:52
you see that it's a painting by Van Gogh, called "Skull with Cigarette."
76
220000
4000
vezi că este pictura lui Van Gogh, numită „Craniu cu ţigară”.
03:56
It's a strange thing to think about, that on 9/11,
77
224000
4000
E ciudat să te gândeşti că, la 9/11 (atacul asupra lui World Trade Center),
04:00
when that tragedy happened, 3,000 Americans died.
78
228000
2000
când s-a întâmplat tragedia, 3.000 de americani au murit,
04:02
And do you remember the response?
79
230000
2000
şi vă aduceţi aminte ce reacţie a avut?
04:05
It reverberated around the world,
80
233000
2000
A reverberat în întreaga lume
04:07
and will continue to reverberate through time.
81
235000
3000
şi va continua să reverbereze în timp.
04:10
It will be something that we talk about in 100 years.
82
238000
3000
Va fi ceva despre care vom discuta şi peste 100 de ani.
04:13
And yet on that same day, 1,100 Americans died from smoking.
83
241000
5000
Şi totuşi, în aceeaşi zi, 1.100 de americani au murit din cauza fumatului.
04:18
And the day after that, another 1,100 Americans died from smoking.
84
246000
3000
Şi, în ziua următoare, alţi 1.100 de americani au murit din cauza fumatului.
04:21
And every single day since then, 1,100 Americans have died.
85
249000
3000
În fiecare zi de atunci, 1.100 de americani au murit,
04:25
And today, 1,100 Americans are dying from cigarette smoking.
86
253000
2000
şi astăzi, 1.100 de americani mor din cauza fumatului.
04:27
And we aren't talking about it -- we dismiss it.
87
255000
4000
Şi nu vorbim despre asta, nu ne gândim la asta.
04:32
The tobacco lobby, it's too strong.
88
260000
2000
Lobby-ul tutunului e prea puternic.
04:34
We just dismiss it out of our consciousness.
89
262000
2000
Pur şi simplu, respingem şi eliminăm informaţiile din conştiinţă.
04:38
And knowing what we know about the destructive power of cigarettes,
90
266000
6000
Şi, deşi ştim ce putere distrugătoare au ţigările,
04:44
we continue to allow our children, our sons and daughters,
91
272000
4000
continuăm să ne lăsăm copiii, fiii şi fiicele,
04:48
to be in the presence of the influences that start them smoking.
92
276000
3000
să fie în prezenţa influenţelor care îi vor face să fumeze.
04:51
And this is what the next piece is about.
93
279000
2000
Următoarea mea lucrare ilustrează acest lucru.
04:54
This is just lots and lots of cigarettes: 65,000 cigarettes,
94
282000
3000
Aceste sunt foarte multe ţigări: 65.000 de ţigări,
04:57
which is equal to the number of teenagers
95
285000
2000
numărul adolescenţilor
05:00
who will start smoking this month, and every month in the U.S.
96
288000
3000
care se vor apuca de fumat în această lună, în fiecare lună în SUA.
05:03
More than 700,000 children in the United States aged 18 and under
97
291000
4000
Peste 700.000 de copii din Statele Unite în vârstă de cel mult 18 ani
05:07
begin smoking every year.
98
295000
2000
se apucă de fumat anual.
05:09
One more strange epidemic in the United States
99
297000
5000
O altă epidemie ciudată în Statele Unite
05:15
that I want to acquaint you with
100
303000
2000
pe care vreau să v-o prezint
05:17
is this phenomenon of abuse and misuse of prescription drugs.
101
305000
5000
este fenomenul abuzului şi a folosirii greşite a medicamentelor cu reţetă.
05:23
This is an image I've made out of lots and lots of Vicodin.
102
311000
4000
Aceasta este o imagine pe care-am construit-o din foarte multe tablete de Vicodin --
05:27
Well, actually, I only had one Vicodin
103
315000
2000
de fapt, am avut o singură tabletă de Vicodin
05:29
that I scanned lots and lots of times.
104
317000
2000
pe care am scanat-o de foarte multe ori.
05:31
(Laughter)
105
319000
1000
(Râsete)
05:32
And so, as you stand back, you see 213,000 Vicodin pills,
106
320000
3000
Astfel, dacă priveşti în ansamblu, vezi 213.000 pastile de Vicodin,
05:35
which is the number of hospital emergency room visits
107
323000
3000
numărul de vizite la camera de gardă a spitalului
05:39
yearly in the United States,
108
327000
1000
care au loc anual în Statele Unite,
05:40
attributable to abuse and misuse of prescription painkillers
109
328000
5000
datorită abuzului şi folosirii greşite a analgezicelor
05:45
and anti-anxiety medications.
110
333000
1000
şi a altor medicamente împotriva anxietăţii.
05:46
One-third of all drug overdoses in the U.S. --
111
334000
4000
O treime din toate supradozele din SUA --
05:50
and that includes cocaine, heroin, alcohol, everything --
112
338000
3000
inclusiv cocaina, heroina, alcoolul, tot --
05:53
one-third of drug overdoses are prescription medications.
113
341000
4000
o treime din supradoze sunt medicamente de reţetă.
05:58
A strange phenomenon.
114
346000
1000
Un fenomen ciudat.
05:59
This is a piece that I just recently completed
115
347000
4000
Aceasta este o lucrare pe care am terminat-o recent
06:03
about another tragic phenomenon. And that is the phenomenon,
116
351000
3000
despre un alt fenomen tragic. Şi anume fenomenul,
06:06
this growing obsession we have with breast augmentation surgery.
117
354000
4000
obsesia crescândă pe care o avem cu mărirea sânilor.
06:12
384,000 women, American women, last year
118
360000
4000
384.000 de femei americane au făcut anul trecut
06:16
went in for elective breast augmentation surgery.
119
364000
4000
operaţie de mărire a sânilor.
06:21
It's rapidly becoming the most popular high school graduation gift,
120
369000
4000
Devine, rapid, cel mai popular cadou de absolvire a liceului,
06:25
given to young girls who are about to go off to college.
121
373000
4000
cadou făcut tinerelor fete care se pregătesc de facultate.
06:31
So, I made this image out of Barbie dolls,
122
379000
3000
Aşa că am construit această imagine din păpuşi Barbie,
06:34
and so, as you stand back you see this kind of floral pattern,
123
382000
5000
şi, pe măsură ce te depărtezi, vezi acest model floral,
06:39
and as you get all the way back, you see 32,000 Barbie dolls,
124
387000
4000
iar când priveşti întreaga lucrare, vezi 32.000 de păpuşi Barbie,
06:43
which represents the number of breast augmentation surgeries
125
391000
3000
care reprezintă numărul de operaţii de mărire a sânilor
06:46
that are performed in the U.S. each month.
126
394000
2000
făcute lunar în Statele Unite.
06:48
The vast majority of those are on women under the age of 21.
127
396000
5000
Majoritatea acestora sunt făcute femeilor sub 21 de ani.
06:54
And strangely enough, the only plastic surgery
128
402000
2000
Şi, în mod ciudat, singura operaţie plastică
06:56
that is more popular than breast augmentation is liposuction,
129
404000
4000
mai populară decât mărirea sânilor este liposucţia,
07:00
and most of that is being done by men.
130
408000
2000
şi, în mare parte, este făcută de bărbaţi.
07:02
Now, I want to emphasize that these are just examples.
131
410000
4000
Aş dori să accentuez faptul că acestea sunt doar exemple.
07:06
I'm not holding these out as being the biggest issues.
132
414000
3000
Nu spun că sunt cele mai mari probleme.
07:09
They're just examples.
133
417000
2000
Sunt doar exemple.
07:12
And the reason that I do this, it's because I have this fear
134
420000
4000
Şi, motivul pentru care fac acest lucru, este fiindcă mi-e frică
07:16
that we aren't feeling enough as a culture right now.
135
424000
3000
că nu suntem suficient de sensibili acum în cultura noastră.
07:20
There's this kind of anesthesia in America at the moment.
136
428000
3000
Există acest fel de anestezie în America în acest moment.
07:23
We've lost our sense of outrage, our anger and our grief
137
431000
8000
Ne-am pierdut simţul indignării, mânia şi suferinţa
07:31
about what's going on in our culture right now,
138
439000
2000
faţă de ce se întâmplă în cultura noastră acum,
07:33
what's going on in our country,
139
441000
1000
despre ce se întâmplă în ţara noastră,
07:34
the atrocities that are being committed in our names around the world.
140
442000
2000
atrocităţile care se întâmplă în numele nostru pe tot globul.
07:36
They've gone missing; these feelings have gone missing.
141
444000
3000
Am pierdut aceste sentimente.
07:40
Our cultural joy, our national joy is nowhere to be seen.
142
448000
3000
Bucuria noastră culturală, bucuria naţională a dispărut.
07:43
And one of the causes of this, I think,
143
451000
3000
Şi una dintre cauze este -- cred -- faptul că
07:47
is that as each of us attempts to build this new kind of worldview,
144
455000
4000
pe măsură ce fiecare dintre noi încearcă să privească lumea altfel,
07:51
this holoptical worldview, this holographic image
145
459000
4000
să-şi asume viziunea asta multifațetată, holografică
07:55
that we're all trying to create in our mind
146
463000
2000
pe care încercăm să ne-o creăm în minte
07:57
of the interconnection of things: the environmental footprints
147
465000
3000
cu privire la interconexiunile dintre lucruri: problemele de mediu create
08:00
1,000 miles away of the things that we buy;
148
468000
3000
de lucrurile pe care le cumpărăm de la 1.000 km depărtare;
08:03
the social consequences 10,000 miles away
149
471000
2000
consecinţele sociale de la 10.000 km depărtare
08:06
of the daily decisions that we make as consumers.
150
474000
3000
ale deciziilor pe care le luăm în calitate de consumatori.
08:09
As we try to build this view,
151
477000
2000
Pe măsură ce ne creăm această imagine,
08:11
and try to educate ourselves about the enormity of our culture,
152
479000
3000
şi încercăm să ne educăm în privinţa enormităţii culturii noastre,
08:14
the information that we have to work with is these gigantic numbers:
153
482000
5000
informaţiile cu care trebuie să lucrăm sunt aceste numere gigantice:
08:20
numbers in the millions, in the hundreds of millions,
154
488000
3000
de ordinul milioanelor, a sutelor de milioane,
08:23
in the billions and now in the trillions.
155
491000
2000
a miliardelor şi, mai nou, a miilor de miliarde.
08:26
Bush's new budget is in the trillions, and these are numbers
156
494000
2000
Noul buget al lui Bush este de mii de miliarde, şi acestea sunt numere
08:28
that our brain just doesn't have the ability to comprehend.
157
496000
3000
pe care mintea noastră, pur şi simplu, nu are capacitatea să le înţeleagă.
08:32
We can't make meaning out of these enormous statistics.
158
500000
4000
Nu putem înţelege aceste statistici enorme.
08:36
And so that's what I'm trying to do with my work,
159
504000
3000
Asta încerc să rezolv prin munca mea,
08:40
is to take these numbers, these statistics
160
508000
1000
iau aceste numere, aceste statistici
08:41
from the raw language of data, and to translate them
161
509000
5000
din limbajul crud al datelor şi le traduc
08:46
into a more universal visual language, that can be felt.
162
514000
3000
într-un limbaj vizual universal, care poate fi simţit.
08:49
Because my belief is, if we can feel these issues,
163
517000
4000
Pentru că eu cred că, dacă putem simţi aceste probleme,
08:53
if we can feel these things more deeply,
164
521000
2000
dacă putem simţi aceste lucruri mai adânc,
08:55
then they'll matter to us more than they do now.
165
523000
4000
atunci vor conta mai mult pentru noi decât contează acum.
09:00
And if we can find that,
166
528000
1000
Şi dacă ne dăm seama de asta,
09:01
then we'll be able to find, within each one of us,
167
529000
4000
atunci vom putea găsi în fiecare dintre noi
09:06
what it is that we need to find to face the big question,
168
534000
3000
acel lucru de care avem nevoie pentru a răspunde la marea întrebare,
09:09
which is: how do we change?
169
537000
2000
care este: Cum ne schimbăm?
09:12
That, to me, is the big question that we face as a people right now:
170
540000
5000
Asta, pentru mine, este marea întrebare cu care ne confruntăm acum ca popor.
09:17
how do we change? How do we change as a culture,
171
545000
3000
Cum ne schimbăm? Cum ne schimbăm ca şi cultură,
09:21
and how do we each individually take responsibility
172
549000
4000
şi cum ne asumăm fiecare din noi responsabilitatea
09:25
for the one piece of the solution that we are in charge of,
173
553000
3000
pentru bucata de soluţie de care răspundem,
09:29
and that is our own behavior?
174
557000
1000
şi anume, propriul nostru comportament?
09:30
My belief is that you don't have to make yourself bad
175
558000
9000
Sunt convins că nu trebuie să faci compromisuri
09:40
to look at these issues.
176
568000
2000
ca să poţi examina aceste probleme.
09:42
I'm not pointing the finger at America in a blaming way.
177
570000
4000
Nu arăt cu degetul spre America într-un mod acuzator,
09:46
I'm simply saying, this is who we are right now.
178
574000
2000
pur şi simplu, spun că aşa suntem în acest moment.
09:48
And if there are things that we see
179
576000
2000
Dacă există lucruri pe care le vedem
09:50
that we don't like about our culture,
180
578000
1000
şi care nu ne plac apropo de cultura noastră,
09:51
then we have a choice.
181
579000
2000
atunci avem de ales.
10:02
The degree of integrity that each of us can bring to the surface,
182
590000
5000
Gradul de integritate pe care fiecare din noi îl poate aduce,
10:07
to bring to this question, the depth of character that we can summon,
183
595000
5000
pentru a acorda acestei întrebări profunzimea de caracter necesară
10:14
as we show up for the question of how do we change --
184
602000
3000
pentru a ne putea întreba „cum ne schimbăm?”.
10:17
it's already defining us as individuals and as a nation,
185
605000
6000
Ne defineşte deja ca indivizi şi ca naţiune,
10:25
and it will continue to do that, on into the future.
186
613000
3000
şi va continua să ne definească şi în viitor.
10:28
And it will profoundly affect the well-being, the quality of life
187
616000
7000
Şi va afecta profund bunăstarea şi calitatea vieţii
10:35
of the billions of people
188
623000
1000
a miliardelor de oameni
10:36
who are going to inherit the results of our decisions.
189
624000
5000
care vor moşteni rezultatele deciziilor noastre.
10:45
I'm not speaking abstractly about this,
190
633000
1000
Nu vorbesc abstract despre asta,
10:46
I'm speaking -- this is who we are in this room,
191
634000
9000
vă spun -- iată cine suntem noi, cei din camera asta.
10:56
right now, in this moment.
192
644000
2000
Chiar acum, în acest moment.
10:58
Thank you and good afternoon.
193
646000
4000
Mulţumesc şi o după-amiază plăcută.
11:03
(Applause)
194
651000
6000
(aplauze)
Translated by Viorel Mocanu

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Chris Jordan - Artist
Chris Jordan runs the numbers on modern American life -- making large-format, long-zoom artwork from the most mindblowing data about our stuff.

Why you should listen

Photographer Chris Jordan trains his eye on American consumption. His 2003-05 series "Intolerable Beauty" examines the hypnotic allure of the sheer amount of stuff we make and consume every day: cliffs of baled scrap, small cities of shipping containers, endless grids of mass-produced goods.

His 2005 book In Katrina's Wake: Portraits of Loss from an Unnatural Disaster is a chilling, unflinching look at the toll of the storm. And his latest series of photographs, "Running the Numbers," gives dramatic life to statistics of US consumption. Often-heard factoids like "We use 2 million plastic bottles every 5 minutes" become a chilling sea of plastic that stretches beyond our horizon.

In April 2008, Jordan traveled around the world with National Geographic as an international eco-ambassador for Earth Day 2008.

More profile about the speaker
Chris Jordan | Speaker | TED.com