English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2007

John Doerr: Salvation (and profit) in greentech

John Doerr vede salvare și profit în tehnologia eco

Filmed
Views 823,649

"Nu cred că vom reuși", susține John Doerr, într-un emoțional discurs despre schimbarea climei și investiții. Stimulat de fiica sa, care îi cere lui și partenerilor săi să oprească haosul spre care se îndreaptă omenirea.

- Venture capitalist
John Doerr, Silicon Valley's legendary moneyman, is afraid of eco-apocalypse. After building his reputation (and a considerable fortune) investing in high-tech successes, he's turning his focus toward green technologies, and hoping it isn't too late. Full bio

I'm really scared. I don't think we're going to make it.
Sunt foarte speriat. Nu cred că vom reuși.
00:25
Probably by now most of you have seen Al Gore's amazing talk.
Probabil cei mai mulți dintre voi ați văzut deja discursul fascinant al lui Al Gore.
00:32
Shortly after I saw that, we had some friends over for dinner
La scurt timp după ce l-am văzut, am avut invitați cîțiva prieteni la cină
00:36
with the family. The conversation turned to global warming,
împreună cu familia. Conversația s-a îndreptat către încălzirea globală
00:40
and everybody agreed, there's a real problem.
și toți am căzut de acord că este o problemă.
00:44
We've got a climate crisis.
Avem de-a face cu o criză climaterică.
00:48
So, we went around the table to talk about what we should do.
Așadar, ne-am strîns în jurul mesei pentru a discuta ce ar trebui să facem.
00:50
The conversation came to my 15-year-old daughter, Mary.
Venise rîndul fiicei mele de 15 ani, Mary, să ia cuvîntul.
00:55
She said, "I agree with everything that's been said.
A spus, "Sunt de acord cu tot ce s-a spus."
01:00
I'm scared and I'm angry." And then she turned to me and said,
Sunt speriată și furioasă. Apoi s-a întors către mine și mi-a spus,
01:05
"Dad, your generation created this problem; you'd better fix it." Wow.
"Tată, generația ta a creat această problemă, ați face bine s-o rezolvați." Wow.
01:10
All the conversation stopped. All the eyes turned to me.
Întreaga conversație se opri. Toți ochii erau îndreptați către mine.
01:18
(Laughter)
(Rîsete)
01:22
I didn't know what to say. Kleiner's second law is,
Nu știam ce să spun. A doua lege a lui Kleiner spune că
01:27
"There is a time when panic is the appropriate response."
"Există un moment când panica este reacția potrivită."
01:32
(Laughter)
(Rîsete)
01:36
And we've reached that time. We cannot afford to underestimate
Și am ajuns în acel moment. Nu ne permitem sa subestimăm
01:37
this problem. If we face irreversible and catastrophic consequences,
această problemă. Dacă ne confruntăm cu consecințe ireversibile și catastrofale,
01:43
we must act, and we must act decisively.
trebuie să acționăm, și nu doar atît, ci să luăm măsuri decisive.
01:51
I've got to tell you, for me, everything changed that evening.
Trebuie să vă spun, totul s-a schimbat pentru mine în acea seară.
01:54
And so, my partners and I, we set off on this mission to learn more,
Astfel, eu și partenerii mei am pornit într-o misiune de a afla mai multe,
01:58
to try to do much more. So, we mobilized. We got on airplanes.
de a încerca să facem mult mai mult. Așadar, ne-am mobilizat. Ne-am suit în avioane.
02:02
We went to Brazil. We went to China and to India,
Ne-am dus in Brazilia. Apoi în China și India,
02:06
to Bentonville, Arkansas, to Washington, D.C. and to Sacramento.
în Bentonville, Arkansas, Waschington, D.C. și Sacramento.
02:09
And so, what I'd like to do now is to tell you
Și astfel, ce aș vrea să fac acum este să vă spun
02:14
about what we've learned in those journeys.
ce am învățat în acele călătorii.
02:17
Because the more we learned, the more concerned we grew.
Deoarece cu cît aflam mai multe, cu atît mai îngrijorați deveneam.
02:20
You know, my partners at Kleiner and I were compulsive networkers,
Știți, partenerii mei de la Kleiner și cu mine eram extrem de activi pe internet
02:23
and so when we see a big problem or an opportunity
așa că de cîte ori vedem o problemă mare sau o oportunitate,
02:25
like avian flu or personalized medicine,
ca gripa aviară sau medicina personalizată,
02:28
we just get together the smartest people we know.
pur si simplu adunăm cei mai inteligenți oameni pe care îi cunoaștem.
02:31
For this climate crisis, we assembled a network, really,
Pentru aceasta criză climaterică am înființat cu adevărat o rețea
02:34
of superstars, from policy activists to scientists and entrepreneurs
de superstaruri, de la activiști politici la oameni de știință, antreprenori
02:38
and business leaders. Fifty or so of them.
și oameni de afaceri. În jur de 50.
02:43
And so, I want to tell you about what we've learned in doing that
Și astfel, vreau să vă povestesc ce am învățat făcînd acest lucru
02:45
and four lessons I've learned in the last year.
și patru lecții pe care le-am învățat anul trecut.
02:49
The first lesson is that companies are really powerful,
Prima lecție învățată este că marile companii sunt cu adevărat puternice,
02:52
and that matters a lot. This is a story about
iar asta contează foarte mult. Aceasta este o poveste despre
02:56
how Wal-Mart went green, and what that means.
cum a devenit Wal-Mart "verde" și ce înseamnă asta.
02:59
Two years ago, the CEO, Lee Scott, believed that green is
Acum doi ani, directorul executiv Lee Scott era de părere ca "verde" este
03:02
the next big thing, and so Wal-Mart made going green a top priority.
următorul hit și astfel Wal-Mart a făcut din a deveni "verde" o prioritate.
03:07
They committed that they're going to take their existing stores
Și-au luat angajamentul să preia magazinele lor deja existente
03:13
and reduce their energy consumption by 20 percent,
și să reducă consumul de energie cu 20 de procente,
03:15
and their new stores by 30 percent, and do all that in seven years.
iar în cazul magazinelor noi cu 30 de procente și toate să facă toate acestea in șapte ani.
03:18
The three biggest uses of energy in a store are heating
Cele mai mari trei moduri de consum al energiei înntr-un magazin sunt încălzirea
03:24
and air conditioning, then lighting, and then refrigeration.
și răcirea aerului, apoi iluminatul și apoi refrigerarea.
03:27
So, look what they did.
Așadar, priviți ce au făcut.
03:31
They painted the roofs of all their stores white.
Au pictat acoperișurile tuturor magazinelor lor în alb.
03:33
They put smart skylights through their stores
Au montat lucarne de-a lungul magazinelor
03:36
so they could harvest the daylight and reduce the lighting demands.
pentru a putea capta lumina zilei și a reduce consumul de energie.
03:38
And, third, they put the refrigerated goods
Și, în al treilea rînd, au depozitat bunurile refrigerate
03:42
behind closed doors with LED lighting.
în vitrine cu lumină LED.
03:44
I mean, why would you try to refrigerate a whole store?
Adică, de ce ai încerca să refrigerezi un întreg magazin?
03:47
These are really simple, smart solutions based on existing technology.
Acestea sunt soluții foarte simple și ingenioase, bazate pe tehnologie existentă.
03:50
Why does Wal-Mart matter? Well, it's massive.
De ce contează Wal-Mart? Ei bine, pentru că este imens.
03:55
They're the largest private employer in America.
Reprezintă cel mai mare angajator privat din America.
03:58
They're the largest private user of electricity.
Reprezintă cel mai mare consumator privat de energie electrică.
04:01
They have the second-largest vehicle fleet on the road.
Ei dețin a doua cea mai mare flotă de vehicule în circulație.
04:03
And they have one of the world's most amazing supply chains,
Și au una dintre cele mai uimitoare rețele de furnizori din lume,
04:07
60,000 suppliers. If Wal-Mart were a country,
60,000 de furnizori. Dacă Wal-Mart ar fi o țară,
04:10
it would be the sixth-largest trading partner with China.
ea ar fi al șaselea cel mai mare partener de comerț cu China.
04:14
And maybe most important, they have a big effect on other companies.
Și poate cel mai important, au o influență mare asupra altor companii.
04:17
When Wal-Mart declares it's going to go green and be profitable,
Cînd Wal-Mart decide să devină "verde" și să fie profitabil,
04:22
it has a powerful impact on other great institutions.
are un mare impact asupra altor instituții importante.
04:27
So, let me tell you this:
Așadar, permiteți-mi să vă spun următorul lucru:
04:30
when Wal-Mart achieves 20 percent energy reductions,
Când Wal-Mart va ajunge să obțină o reducere cu 20 de procente a consumului de energie,
04:31
that's going to be a very big deal. But I'm afraid it's not enough.
va fi un lucru semnificativ. Dar mi-e teamă că nu este suficient.
04:34
We need Wal-Mart and every other company to do the same.
Avem nevoie ca Wal-Mart și toate celelalte companii să procedeze la fel.
04:40
The second thing that we learned is that individuals matter,
Al doilea lucru pe care l-am învățat este că fiecare persoană în parte contează,
04:45
and they matter enormously.
și contează enorm.
04:48
I've got another Wal-Mart story for you, OK?
Am o altă poveste cu Wal-Mart pentru voi, OK?
04:51
Wal-Mart has over 125 million U.S. customers.
Wal-Mart are peste 125 milioane de consumatori in Statele Unite.
04:53
That's a third of the U.S. population.
Asta înseamnă o treime din populația Statelor Unite.
04:56
65 million compact fluorescent light bulbs were sold last year.
65 de milioane de becuri compacte fluorescente au fost vândute anul trecut.
05:00
And Wal-Mart has committed they're going to sell
Iar Wal-Mart a promis să vândă
05:05
another 100 million light bulbs in the coming year. But it's not easy.
încă 100 de milioane de astfel de becuri anul viitor. Dar nu este ușor.
05:08
Consumers don't really like these light bulbs.
Consumatorilor nu le prea place acest tip de becuri.
05:13
The light's kind of funny, they won't dim,
Lumina este puțin ciudată, destul de vagă,
05:15
takes a while for them to start up.
durează puțin până se încălzesc.
05:17
But the pay-off is really enormous.
Dar beneficiile sunt cu adevărat enorme.
05:19
100 million compact fluorescent light bulbs means
100 de milioane de becuri fluorescente înseamnă
05:22
that we'll save 600 million dollars in energy bills,
că vom economisi 600 de milioane de dolari în facturi de energie electrică,
05:25
and 20 million tons of CO2 every year, year in and year out.
și 20 de milioane de tone de dioxid de carbon în fiecare an.
05:29
It does seem really hard to get consumers to do the right thing.
Nu pare așa de greu să convingi consumatorii să facă ce este bine.
05:36
It is stupid that we use two tons of steel, glass and plastic
Este stupid că folosim două tone de oțel, sticlă și plastic
05:40
to haul our sorry selves to the shopping mall.
să ne târâm până la mall.
05:45
It's stupid that we put water in plastic bottles
Este stupid că punem apa în sticle de plastic
05:49
in Fiji and ship it here.
în Fiji și le trimitem aici.
05:52
(Laughter)
(Rîsete)
05:56
It's hard to change consumer behavior
Este greu să schimbi comportamentul consumatorului
05:58
because consumers don't know how much this stuff costs. Do you know?
deoarece consumatorii nu știu cât costă toate acestea. Voi știți?
06:00
Do you know how much CO2 you generated to drive here or fly here?
Știți cât dioxid de carbon ați generat conducând sau zburând până aici?
06:05
I don't know, and I should.
Eu nu știu, deși ar trebui.
06:10
Those of us who care about all this would act better
Cei dintre noi cărora le pasă ar acționa altfel
06:13
if we knew what the real costs were.
dacă ar ști costurile reale.
06:15
But as long as we pretend that CO2 is free,
Dar atâta timp cât ne prefacem că dioxidul de carbon este gratis,
06:18
as long as these uses are nearly invisible, how can we expect change?
atâta timp cât aceste consumuri sunt aproape invizibile, cum ne putem aștepta la schimbări?
06:21
I'm really afraid, because I think the kinds of changes
Îmi este foarte teamă, deoarece cred că tipurile de schimbări
06:26
we can reasonably expect from individuals
pe care le putem aștepta în mod rezonabil de la indivizi
06:30
are going to be clearly not enough.
cu siguranță nu vor fi de ajuns.
06:33
The third lesson we learned is that policy matters. It really matters.
Al treilea lucru pe care l-am învățat este că politica contează. Chiar contează.
06:38
In fact, policy is paramount.
De fapt, politica deține supremația.
06:41
I've got a behind-the-scenes story for you
Am o poveste din culise pentru voi
06:44
about that green tech network I described.
despre rețeaua de tehnologie ecologică despre care am vorbit.
06:46
At the end of our first meeting, we got together to talk about
La sfârșitul primei noastre întâlniri ne-am adunat și am discutat despre
06:47
what the action items would be, how we'd follow up.
care va fi planul de acțiune și cum îl vom pune în aplicare.
06:50
And Bob Epstein raised a hand. He stood up.
Iar Bob Epstein a ridicat mâna. Apoi s-a ridicat de pe scaun.
06:54
You know, Bob's that Berkeley techie type who started Sybase.
Știți, Bob este IT-istul de la Berkley care a pus bazele afacerii Sybase.
06:58
Well, Bob said the most important thing we could do right now
Ei bine, Bob a spus că cel mai important lucru pe care îl putem facem chiar acum
07:01
is to make it clear in Sacramento, California
este să facem întreg Sacramento, California, să înțeleagă
07:05
that we need a market-based system of mandates
că avem nevoie de un sistem de mandate bazate pe piață
07:09
that's going to cap and reduce greenhouse gases in California.
care să pună presiune și să reducă volumul gazelor cu efect de seră în California.
07:12
It's necessary and, just as important,
Este necesar și la fel de important,
07:17
it's good for the California economy.
este bine pentru economia Californiei.
07:20
So, eight of us went to Sacramento in August and we met
Așadar, opt dintre noi ne-am dus în Sacramento în luna august și ne-am întâlnit cu
07:22
with the seven undecided legislators and we lobbied for AB32.
cu cei șapte potențiali legiuitori și am făcut lobby pentru AB32.
07:25
You know what? Six of those seven voted yes in favor of the bill,
Știți ce? Șase din cei șapte au votat în favoarea proiectului de lege,
07:30
so it passed, and it passed by a vote of 47 to 32.
așa că a fost promovată, cu un scor de 47 la 32 de voturi.
07:33
(Applause)
(Aplauze)
07:39
Please. Thank you.
Vă rog. Mulțumesc.
07:42
I think it's the most important legislation of 2006. Why?
Cred că este cea mai importantă lege din anul 2006. De ce?
07:46
Because California was the first state in this country
Deoarece California a fost primul regiune din această țară
07:47
to mandate 25 percent reduction of greenhouse gases by 2020.
care a cerut reducerea cu 25 de procente a volumului de gaze cu efect de seră până în anul 2020.
07:51
And the result of that is, we're going to generate 83,000 new jobs,
Iar rezultatul acestui fapt este că vom crea 83,000 de locuri noi de muncă,
07:55
four billion dollars a year in annual income, and reduce the CO2 emissions
4 miliarde de dolari pe an în profit anual și reducerea emisiilor de dioxid de carbon
08:00
by 174 million tons a year.
cu 174 de milioane de tone pe an.
08:04
California emits only seven percent of U.S. CO2 emissions.
California emite doar șapte procente din totalul de emisii din Statele Unite.
08:09
It's only a percent and a half of the country's CO2 emissions. It's a great start,
Este doar un procent și jumătate din emisiile de dioxid de carbon ale țării. Este un început bun
08:14
but I've got to tell you -- where I started -- I'm really afraid.
dar trebuie să vă spun- unde am început- mi-e foarte teamă.
08:17
In fact, I'm certain California's not enough.
De fapt, sunt sigur că doar California nu este de ajuns.
08:22
Here's a story about national policy that we could all learn from.
Iată o poveste despre politica națională, din care toți am putea învăța.
08:26
You know Tom Friedman says, "If you don't go, you don't know"?
Știți că Tom Friedman spune că n-ai cum să afli lucruri stând pe loc?
08:30
Well, we went to Brazil to meet Dr. Jose Goldemberg.
Ei bine, ne-am dus în Brazilia să ne întâlnim cu Dr. Jose Goldemberg.
08:33
He's the father of the ethanol revolution.
El este tatăl revoluției etanolului.
08:37
He told us that Brazil's government mandated
Ne-a spus că guvernul Braziliei a cerut
08:40
that every gasoline station in the country would carry ethanol.
ca fiecare benzinărie din țară să folosească etanol.
08:43
And they mandated that their new vehicles
Și au cerut ca noile lor autovehicule
08:47
would be flex-fuel compatible, right?
să fie compatibile cu combustibil-flex, da?
08:50
They'd run ethanol or ordinary gasoline.
Să meargă cu etanol sau benzină normală.
08:52
And so, here's what's happened in Brazil.
Și astfel, iată ce s-a întâmplat în Brazilia.
08:55
They now have 29,000 ethanol pumps --
Ei dețin acum 29,000 de pompe de etanol--
08:57
this versus 700 in the U.S., and a paltry two in California --
asta în comparație cu 700 în Statele Unite și doar două în California--
09:00
and in three years their new car fleet
iar în 3 ani noua lor flota de vehicule
09:04
has gone from four percent to 85 percent flex-fuel.
a trecut de la patru la 85 de procente- vehicule cu combustibil-flex.
09:06
Compare that to the U.S.: five percent are flex-fuel.
Comparați acest lucru cu Statele Unite, doar cinci la sută au combustibil-flex.
09:11
And you know what? Most consumers who have them don't even know it.
Și știți ce? Majoritatea consumatorilor care le dețin nici măcar nu știu.
09:14
So, what's happened in Brazil is, they've replaced
Deci, ce s-a întâmplat în Brazilia- au înlocuit
09:19
40 percent of the gasoline consumed by their automotive fleet with ethanol.
40 la sută din consumul de benzină cu etanol.
09:22
That's 59 billion dollars since 1975
Asta înseamnă 59 miliarde de dolari din 1975
09:26
that they didn't ship to the Middle East.
pe care nu i-au aruncat în Orientul Mijlociu.
09:30
It's created a million jobs inside that country,
Au fost create un milion de locuri de muncă în țară,
09:32
and it's saved 32 million tons of CO2. It's really substantial.
și au fost salvate 32 de milioane de tone de dioxid de carbon. Destul de mult.
09:35
That's 10 percent of the CO2 emissions across their entire country.
Asta înseamnă 10 procente din totalul emisiile de dioxid de carbon din țară.
09:39
But Brazil's only 1.3 percent of the world's CO2 emission.
Dar Brazilia reprezintă doar 1.3 la sută din totalul de emisii de dioxid de carbon din lume.
09:43
So, Brazil's ethanol miracle, I'm really afraid, is not enough.
Deci mă tem că miracolul etanolului din Brazilia nu este suficient.
09:47
In fact, I'm afraid all of the best policies we have
De fapt, mi-e teama că nici toate cele mai bune politici pe care le avem
09:54
are not going to be enough.
nu vor fi de ajuns.
09:57
The fourth and final lesson we've learned
A patra și ultima lecție pe care am învățat-o
10:01
is about the potential of radical innovation.
este despre potențialul inovațiilor radicale.
10:03
So, I want to tell you about a tragic problem
Așadar, vreau să vă vorbesc despre o problemă tragică
10:05
and a breakthrough technology.
și o inovație tehnologică.
10:07
Every year a million and a half people die of
În fiecare an, un milion și jumătate de oameni mor din cauza
10:09
a completely preventable disease. That's malaria. 6,000 people a day.
unei boli ce poate fi prevenită. Această boală este malaria. 6,000 de oameni pe zi.
10:12
All for want of two dollars' worth of medications
Și asta din cauza medicației în valoare de doi dolari
10:17
that we can buy at the corner drugstore.
pe care o pot cumpăra de la farmacia din colț.
10:19
Well, two dollars, two dollars is too much for Africa.
Ei bine, doi dolari este prea mult pentru Africa.
10:21
So, a team of Berkeley researchers with 15 million dollars
Așadar, o echipă de cercetători de la Berkley cu 15 milioane de dolari
10:25
from the Gates Foundation is engineering, designing a radical new way
de la Fundația Gates, proiectează, gândește o metodă cu totul nouă
10:29
to make the key ingredient, called artemisinin,
de a produce substanța activă, numit artemisinin,
10:35
and they're going to make that drug 10 times cheaper.
și vor face acel medicament de 10 ori mai ieftin.
10:39
And in doing so, they'll save a million lives --
Și făcând asta, vor salva un milion de vieți--
10:41
at least a million lives a year. A million lives.
cel puțin un milion de vieți anual. Un milion de vieți.
10:44
Their breakthrough technology is synthetic biology.
Tehnologia lor inovatoare este biologia sintetică.
10:47
This leverages millions of years of evolution
Aceasta contrabalansează milioane de ani de evoluție
10:51
by redesigning bugs to make really useful products.
reproiectând bacterii, pentru a face lucruri cu adevărat utile.
10:53
Now, what you do is, you get inside the microbe,
Acum, ce se întâmplă, intri în interiorul microbului,
10:56
you change its metabolic pathways, and you end up with a living chemical factory.
îi schimbi direcțiile metabolice și ajungi să obții o fabrică chimică vie.
10:59
Now, you may ask,
Acum, ați putea întreba,
11:04
John, what has this got to go with green and with climate crisis?
John, ce are asta de-a face cu ecologia și cu criza climaterică?
11:06
Well, I'll tell you -- a lot.
Ei bine, vă voi răspunde- are!
11:09
We've now formed a company called Amyris, and this technology
Am înființat acum o companie numită Amyris, iar această tehnologie
11:11
that they're using can be used to make better biofuels.
pe care o folosesc, poate fi întrebuințată în crearea unor biocombustibili mai buni.
11:15
Don't let me skip over that. Better biofuels are a really big deal.
Nu mă lasați sa trec cu vederea acest fapt. Biocombustibili mai buni inseamnă un lucru mare.
11:19
That means we can precisely engineer the molecules in the fuel chain
Ast înseamnă cp putem proiecta cu precizie moleculele din combustibil
11:23
and optimize them along the way.
și le putem optimiza pe parcurs.
11:27
So, if all goes well, they're going to have designer bugs in warm vats
Deci, dacă totul merge bine, vor avea bacterii modificate, în cuve calde
11:30
that are eating and digesting sugars to excrete better biofuels.
care mănîncă și digeră zaharuri pentru a excreta combustibili mai buni.
11:35
I guess that's better living through bugs.
Cred că aceste bacterii ne pot ajuta să trăim mai bine.
11:42
Alan Kay is famous for saying
Alan Key a devenit celebru spunând
11:46
the best way to predict the future is to invent it.
că cea mai bună metodă de a prezice viitorul este să-l inventezi.
11:48
And, of course, at Kleiner we, kind of, apologize and say
Iar, desigur, noi cei de la Kleiner ne cerem scuze și spunem
11:50
the second best way is to finance it.
că a doua cea mai bună metodă este să îl finanțezi.
11:53
And that's why we're investing 200 million dollars
Și de aceea investim 200 de milioane de dolari
11:55
in a wide range of really disruptive new technologies
într-o gamă largă de noi tehnologii distrugătoare
11:59
for innovation in green technologies.
pentru inovații în tehnologia eco.
12:02
And we're encouraging others to do it as well.
Și îi încurajăm și pe ceilalți să facă la fel.
12:04
We're talking a lot about this.
Vorbim foarte mult despre acest lucru.
12:06
In 2005, there were 600 million dollars invested in new technologies
În 2005, 600 de milioane de dolari au fost investiți in tehnologii noi
12:08
of the sort you see here. It doubled in 2006 to 1.2 billion dollars.
ca cele pe care le vedeți aici. În 2006 s-a dublat la 1,2 miliarde de dolari.
12:13
But I'm really afraid we need much, much more.
Dar mi-e teamă că avem nevoie de mult mai mult.
12:18
For reference, fact one:
De exemplu, primul fapt:
12:24
Exxon's revenues in 2005 were a billion dollars a day.
Veniturile Exxon în 2005 au fost de un miliard de dolari pe zi.
12:25
Do you know, they only invested 0.2 percent of revenues in R&D?
Știați că au investit doar 0,2 la sută din venituri în cercetare și dezvoltare?
12:28
Second fact: the President's new budget for renewable energy
Al doilea fapt: Noul buget al președintelui pentru energie regenerabilă
12:32
is barely a billion dollars in total.
reprezintă în total mai puțin de un miliard de dolari.
12:36
Less than one day of Exxon's revenues.
Veniturile pe mai puțin de o zi ale Exxon.
12:39
Third fact: I bet you didn't know that there's enough energy
Al treilea fapt: pun pariu că nu știați că există suficientă energie
12:42
in hot rocks under the country to supply America's energy needs
în rocile fierbinți din scoarță pentru a acoperi consumul de energie al Americii
12:45
for the next thousand years. And the federal budget
pentru următorii 1000 de ani. Iar bugetul federal
12:50
calls for a measly 20 million dollars of R&D in geothermal energy.
alocă suma mizeră de 20 de milioane de dolari cercetării și dezvoltării energiei geotermale.
12:54
It is almost criminal that we are not investing more
Este aproape o crimă că nu investim mai mult
12:59
in energy research in this country.
în cercetarea energiei în această țară.
13:02
And I am really afraid that it's absolutely not enough.
Și mi-e teama că este absolut insuficient.
13:05
So, in a year's worth of learning we found a bunch of surprises.
Așadar, într-un an de studiu am întâlnit o multime de surprize.
13:10
Who would have thought that a mass retailer
Cine ar fi crezut că un distribuitor gigant
13:13
could make money by going green? Who would have thought that
poate face bani devenind "verde"? Cine ar fi crezut că
13:15
a database entrepreneur could transform California with legislation?
un antreprenor de baze de date poate schimba legislația Californiei?
13:17
Who would have thought that the ethanol biofuel miracle
Cine ar fi crezut că miracolul biocombustibilului etanol
13:21
would come from a developing country in South America?
va veni de la o țară în proces de dezvoltare din America de Sud?
13:25
And who would have thought that scientists
Și cine ar fi crezut că oamenii de știință
13:28
trying to cure malaria could come up with breakthroughs in biofuels?
care încercau să vindece malaria ar putea face asemenea inovații în domeniul biocarburanților?
13:30
And who would have thought that all that is not enough?
Și cine ar fi crezut că toate acestea sunt insuficiente?
13:35
Not enough to stabilize the climate.
Insuficiente pentru a stabiliza clima.
13:40
Not enough to keep the ice in Greenland from crashing into the ocean.
Insuficiente pentru a preveni căderea ghețurilor din Groenlanda în ocean.
13:42
The scientists tell us -- and they're only guessing --
Oamenii de știință ne spun- și este doar o presupunere-
13:46
that we've got to reduce greenhouse gas emissions by one half,
că trebuie să reducem emisiile de gaze produse de sere la jumătate,
13:48
and do it as fast as possible.
și trebuie să facem acest lucru cât mai repede.
13:52
Now, we may have the political will to do this in the U.S.,
Este adevărat că avem puterea politică de a face acest lucru aici, în S.U.A.,
13:53
but I've got to tell you, we've got only one atmosphere,
dar trebuie să vă spun, avem o singură atmosferă,
13:56
and so somehow we're going to have to find the political will
și deci va trebui sa găsim puterea politică
14:00
to do this all around the world. The wild card in this deck is China.
de a face aceasta peste tot în lume. Asul în acest caz este China.
14:02
To size the problem, China's CO2 emissions today are 3.3 gigatons;
Pentru a cuantifica situația, China emite 3.3 gigatone de dioxid de carbon,
14:09
the U.S. is 5.8. Business as usual means
iar Statele Unite 5.8. În ritmul actual de afaceri
14:15
we'll have 23 gigatons from China by 2050.
vom avea 23 de gigatone din China până în 2050.
14:19
That's about as much CO2 as there is in the whole world.
Asta înseamnă aproape tot dioxidul de carbon din lume.
14:22
And if it's business as usual, we're going out of business.
Iar dacă afacerile își păstrează ritmul, în curând nu vom mai avea afaceri.
14:25
When I was in Davos, China's Mayor of Dalian was pressed
Când eram in Davos, primarul chinez din Dalian era presat
14:28
about their CO2 strategy, and he said the following,
de întrebări legate de strategia lor CO2, iar el a spus,
14:31
"You know, Americans use seven times the CO2 per capita as Chinese."
Știți, americanii folosesc de 7 ori mai mult CO2 pe cap de locuitor decât chinezii.
14:34
Then he asked, "Why should China sacrifice our growth
Apoi a întrebat, De ce să sacrifice China creșterea noastră
14:39
so that the West can continue to be profligate and stupid?"
pentru ca Vestul să continue să fie risipitor și stupid?
14:43
Does anybody here have an answer for him? I don't.
Îi poate răspunde cineva de aici? Eu nu.
14:47
We've got to make this economic so that all people and all nations
Trebuie să facem acest lucru economic, astfel încât toți oamenii și toate națiunile
14:52
make the right outcome, the profitable outcome,
să aibe rezultatul bun, rezultatul profitabil,
14:59
and therefore the likely outcome.
și astfel rezultatul potrivit.
15:01
Energy's a six-trillion-dollar business worldwide.
Energia reprezintă o afacere internațională de 5 trilioane de dolari.
15:03
It is the mother of all markets. You remember that Internet?
Este mama tuturor magazinelor. Vă amintiți de afacerea cu internetul?
15:05
Well, I'll tell you what. Green technologies -- going green --
Ei bine, să vă spun un lucru. Tehnologiile eco- ce devin eco-
15:09
is bigger than the Internet.
sunt ceva mai mare decât internetul.
15:13
It could be the biggest economic opportunity of the 21st century.
Poate fi cea mai importantă oportunitate economică a secolului 21.
15:14
Moreover, if we succeed, it's going to be
Mai mult, dacă reușim, va fi
15:18
the most important transformation for life on the planet since,
cea mai importantă transformare a vieții pe planetă de când,
15:20
as Bill Joy says, we went from methane to oxygen in the atmosphere.
cum spune Bill Joy, am trecut de la metan la oxigen în atmosferă.
15:24
Now, here's the hard question, if the trajectory of all the world's
Acum, iată o întrebare grea, dacă traiectoria tuturor
15:28
companies and individuals and policies and innovation
companiilor, indivizilor, politicilor și ale inovațiilor
15:33
is not going to be enough, what are we going to do? I don't know.
nu vor fi de ajuns, ce vom face? Nu știu.
15:37
Everyone here cares about changing the world
Tuturor de aici le pasă de schimbarea lumii
15:45
and has made a difference in that one way or another.
și au adus o schimbare proprie într-un fel sau altul.
15:48
So, our call to action -- my call to you --
Așadar, îndemnarea noastră - rugămintea mea pentru voi-
15:51
is for you to make going green your next big thing, your gig.
este să faceți din procesul ecologic o prioritate.
15:55
What can you do? You can personally get carbon neutral.
Ce puteți face? Vă puteți micșora amprenta C02.
16:02
Go to ClimateCrisis.org or CarbonCalculator.com
Intrați pe ClimateCrisis.org sau CarbonCalculator.com
16:08
and buy carbon credits. You could join other leaders in mandating,
și cumpărați credite de carbon.Vă puteți alătura altor reprezentanți în mandatarea,
16:12
lobbying for mandated cap and trade in U.S. greenhouse gas reductions.
susținerea comerțului în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
16:17
There's six bills right now in Congress. Let's get one of them passed.
Există deja 6 propuneri de lege în Congres. Haideți să facem măcar una să fie aprobată.
16:22
And the most important thing you can do, I think,
Și cel mai important lucru pe care îl puteți face, cred,
16:27
is to use your personal power and your Rolodex
este să folosiți puterea proprie și contactele
16:29
to lead your business, your institution, in going green.
pentru a vă face afacerile, instituțiile, să devină eco.
16:31
Do it like Wal-Mart, get it to go green
Procedați ca Wal-Mart, faceți-i să devină eco
16:35
for its customers and its suppliers and for itself.
pentru consumatorii, furnizorii lor și pentru ei înșiși.
16:37
Really think outside the box.
Gîndiți dincolo de limite.
16:42
Can you imagine what it would be like if Amazon or eBay or Google
Vă puteți imagina cum ar fi ca Amazon sau eBay sau Google
16:44
or Microsoft or Apple really went green and you caused that to happen?
sau Microsoft sau Apple să devină eco datorită vouă?
16:49
It could be bigger than Wal-Mart.
Poate fi mai mare decât fenomenul Wal-Mart.
16:54
I can't wait to see what we TEDsters do about this crisis.
Sunt nerăbdător să văd ce vom face noi, cei din comunitatea TED, în privința acestei crize.
16:59
And I really, really hope that we multiply all of our energy,
Și sper din tot sufletul să înmulțim toată energia,
17:05
all of our talent and all of our influence to solve this problem.
tot talentul și toate influența noastră pentru a rezolva aceasta problemă.
17:09
Because if we do, I can look forward
Pentru că dacă facem asta, voi aștepta cu nerăbdare
17:24
to the conversation I'm going to have with my daughter in 20 years.
discuția pe care o voi avea cu fiica mea peste 20 de ani.
17:30
(Applause)
Aplauze
17:34
Translated by Livia Visan
Reviewed by Antoniu Gugu

▲Back to top

About the speaker:

John Doerr - Venture capitalist
John Doerr, Silicon Valley's legendary moneyman, is afraid of eco-apocalypse. After building his reputation (and a considerable fortune) investing in high-tech successes, he's turning his focus toward green technologies, and hoping it isn't too late.

Why you should listen

John Doerr, a partner in famed VC firm Kleiner Perkins Caufield & Byers, made upwards of $1 billion picking dot-com stars like Amazon, Google, Compaq and Netscape. (He also picked some flops, like Go Corporation and the scandal-ridden MyCFO.com.) He was famously quoted saying, "The Internet is the greatest legal creation of wealth in history," right before the dot-com crash. However, his business prowess earned him an appointment on President Obama's Economic Advisory Board in 2009 following the economic downturn. 

But now he's back, warning that carbon-dioxide-sputtering, gas-powered capitalism will destroy us all, and that going green may be the "biggest economic opportunity of the 21st century." So Kleiner Perkins has invested $200 million in so-called greentech, a combination of startups that are pioneering alternative energy, waste remediation and other schemes to prevent the coming environmental calamity. But Doerr is afraid that it might be too little, too late.

More profile about the speaker
John Doerr | Speaker | TED.com