ABOUT THE SPEAKER
Becky Blanton - Writer
Becky Blanton is a writer, photographer and former journalist who found herself homeless, but bounced back to tell her story and inspire others.

Why you should listen

Primarily, Becky Blanton is a writer. She was a journalist for more than 22 years, working as a reporter, photojournalist and editor. Today, she is best known for her independent writing. Tim Russert selected her essay "The Monster," to be included in his last book, Wisdom of Our Fathers. On the heels of this success, Becky won a competition held by Dan Pink to come up with an additional lesson for his bestselling book The Adventures of Johnny Bunko. The prize was admission to TEDGlobal 2009, where she gave a talk on her personal journey through homelessness.

Blanton is now working on her first book, to be titled Staying Hungry, the Official Guide for Never Settling for What Life Puts on Your Plate, as well as a second about how her dog saved her life while she was homeless. The proceeds from the second book will be donated to The Humane Society. Blanton also continues to blog and post photos from her adventures at beckyblanton.com

More profile about the speaker
Becky Blanton | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2009

Becky Blanton: The year I was homeless

Becky Blanton: Anul în care am fost fără adăpost

Filmed:
1,278,615 views

Becky Blanton a planificat să trăiască în furgoneta ei pentru un an şi să călătorească prin tară, dar atunci cand depresia și-a facut apariția și locul independent de muncă s-a încheiat, călătoria ei de camping s-a transformat în rămânerea fără adăpost. În această expunere intimă, ea descrie experienţa ei în care a devenit unul dintre oamenii cu serviciu însă fără adăpost din America.
- Writer
Becky Blanton is a writer, photographer and former journalist who found herself homeless, but bounced back to tell her story and inspire others. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
I'm a writer and a journalist,
0
0
3000
Sunt scriitoare și jurnalistă
00:18
and I'm also an insanely curious person,
1
3000
3000
și de asemenea sunt o persoană extrem de curioasă.
00:21
so in 22 years as a journalist,
2
6000
2000
Astfel, în 22 de ani de jurnalistică
00:23
I've learned how to do a lot of new things.
3
8000
2000
am învățat cum sa fac o mulțime de lucruri noi.
00:25
And three years ago, one of the things I learned how to do
4
10000
3000
Acum 3 ani unul din lucrurile pe care l-am învățat
00:28
was to become invisible.
5
13000
3000
a fost să devin invizibilă.
00:31
I became one of the working homeless.
6
16000
3000
Am ajuns o persoană fără adăpost, însă angajată.
00:34
I quit my job as a newspaper editor
7
19000
2000
Am renunțat la munca mea ca editor la un ziar
00:36
after my father died in February of that same year,
8
21000
4000
după ce tatăl meu a murit în luna februarie a acelui an
00:40
and decided to travel.
9
25000
3000
și m-am hotarât să călătoresc.
00:43
His death hit me pretty hard.
10
28000
2000
Moartea tatalui meu m-a afectat profund.
00:45
And there were a lot of things that I wanted to feel and deal with while I was doing that.
11
30000
4000
Existau o mulțime de lucuri pe care doream să le experimentez și cu care a trebuit să mă confrunt în acel timp.
00:49
I've camped my whole life. And I decided
12
34000
2000
Am trăit în aer liber toată viața și am decis că,
00:51
that living in a van for a year to do this
13
36000
2000
poate dacă aș locui într-o furgonetă pentru un an de zile,
00:53
would be like one long camping trip.
14
38000
2000
ar fi ca si cum aș pleca într-o drumeție îndelungată.
00:55
So I packed my cat, my Rottweiler
15
40000
3000
Deci, mi-am luat pisica, rottweilerul
00:58
and my camping gear into a 1975 Chevy van,
16
43000
4000
și echipamentul de drumeție într-un Chevy 1975
01:02
and drove off into the sunset,
17
47000
2000
și am condus în necunoscut,
01:04
having fully failed to realize three critical things.
18
49000
4000
fară să realizez trei lucruri esențiale.
01:08
One: that society equates
19
53000
2000
Unu: că societatea echivalează
01:10
living in a permanent structure, even a shack,
20
55000
4000
a locui într-o structură permanentă, chiar și un bordei
01:14
with having value as a person.
21
59000
2000
cu a avea valoare ca personă.
01:16
Two: I failed to realize how quickly
22
61000
3000
Doi: am realizat cât de rapid
01:19
the negative perceptions of other people
23
64000
2000
percepțiile negative ale persoanelor din jurul nostru
01:21
can impact our reality, if we let it.
24
66000
3000
pot să influențeze realitatea noastă dacă le permitem.
01:24
Three: I failed to realize
25
69000
2000
Trei: Am realizat
01:26
that homelessness is an attitude,
26
71000
2000
că a fi fară adăpost reprezintă o atitudine,
01:28
not a lifestyle.
27
73000
3000
nu un stil de viață.
01:31
At first, living in the van was great.
28
76000
2000
La început, a fost fantastic să trăiesc în furgonetă.
01:33
I showered in campgrounds. I ate out regularly.
29
78000
3000
Făceam dușuri în campinguri. Mâncam regulat prin restaurante.
01:36
And I had time to relax and to grieve.
30
81000
4000
Am avut timp să mă relaxez și să țin doliu.
01:40
But then the anger and the depression about my father's death set in.
31
85000
4000
Dar după aceea și-a făcut apariția furia și supărarea legate de moartea tatălui meu.
01:44
My freelance job ended. And I had to get a full-time job
32
89000
3000
Serviciul meu de liber profesionist a luat sfărșit. Și a trebuit să îmi iau un serviciu cu normă întreagă
01:47
to pay the bills.
33
92000
2000
pentru a plăti facturile.
01:49
What had been a really mild spring
34
94000
2000
Ceea ce fusese o primăvară suavă,
01:51
turned into a miserably hot summer.
35
96000
2000
s-a transformat într-o vară groaznic de fierbinte.
01:53
And it became impossible to park anywhere --
36
98000
2000
Și a devenit imposibil să parchez în orice loc --
01:55
(Laughs)
37
100000
1000
(Răsete)
01:56
-- without being very obvious
38
101000
2000
-- fară sa fie foarte vizibil
01:58
that I had a cat and a dog with me, and it was really hot.
39
103000
3000
că aveam o pisică si un câine cu mine. Era într-adevar foarte cald.
02:01
The cat came and went through an open window in the van.
40
106000
3000
Pisica intra și iesea printr-o fereastră deschisă a furgonetei.
02:04
The doggy went into doggy day care.
41
109000
2000
Câinele l-am dat la un centru de îngrijire canină.
02:06
And I sweated.
42
111000
2000
Și transpiram.
02:08
Whenever I could, I used
43
113000
2000
De fiecare data cand puteam, foloseam dușurile
02:10
employee showers in office buildings and truck stops.
44
115000
4000
pentru angajați din diverse birouri și din parcările de tiruri.
02:14
Or I washed up in public rest rooms.
45
119000
4000
Sau mă spălam în băi publice.
02:18
Nighttime temperatures in the van rarely dropped below 80 degrees Fahrenheit,
46
123000
3000
Noaptea, temperatura în furgonetă scadea foarte rar sub 27 grade Celsius
02:21
making it difficult or impossible to sleep.
47
126000
3000
făcând aproape imposibil să pot închide ochii.
02:24
Food rotted in the heat.
48
129000
3000
Mâncarea se strica din cauza căldurii.
02:27
Ice in my ice chest melted within hours,
49
132000
3000
Gheața din micul frigider se topea în numai câteva ore
02:30
and it was pretty miserable.
50
135000
8000
și întreaga situație era jalnică.
02:38
I couldn't afford to find an apartment,
51
143000
2000
Nu-mi puteam permite să găsesc un apartament.
02:40
or couldn't afford an apartment that would allow me
52
145000
2000
sau să găsesc un apartament în care să am voie
02:42
to have the Rottweiler and the cat.
53
147000
2000
să-mi duc rottweilerul și pisica cu mine.
02:44
And I refused to give them up,
54
149000
2000
N-am vrut să renunț la ei.
02:46
so I stayed in the van.
55
151000
6000
Deci am rămas în furgonetă.
02:52
And when the heat made me too sick
56
157000
2000
Și când caldura mă facea incapabilă
02:54
to walk the 50 feet to the public restroom
57
159000
3000
să merg 15 metri pană la WC-ul public,
02:57
outside my van at night,
58
162000
2000
am folosit o găleată și o pungă de gunoi ca toaletă,
02:59
I used a bucket and a trash bag as a toilet.
59
164000
3000
pe timpul nopții, în spatele furgonetei.
03:02
When winter weather set in, the temperatures dropped
60
167000
3000
Când s-a instalat iarna temperatura a scăzut
03:05
below freezing. And they stayed there.
61
170000
2000
sub zero grade și așa a ramas tot timpul.
03:07
And I faced a whole new set of challenges.
62
172000
5000
Și atunci am înfruntat alte obstacole.
03:12
I parked a different place every night
63
177000
3000
Am parcat în locuri diferite în fiecare seară
03:15
so I would avoid being noticed and hassled by the police.
64
180000
3000
pentru e evita să fiu observată și incomodată de poliție.
03:18
I didn't always succeed.
65
183000
2000
Nu mi-a reușit însă tot timpul.
03:20
But I felt out of control of my life.
66
185000
7000
Însă simțeam că pierd controlul asupra vieții mele.
03:27
And I don't know when or how it happened,
67
192000
4000
Și nu știam cand și cum s-a întâmplat.
03:31
but the speed at which I went
68
196000
2000
Dar viteza cu care m-am transformat
03:33
from being a talented writer and journalist
69
198000
3000
de la o scriitoare și jurnalistă talentată
03:36
to being a homeless woman, living in a van,
70
201000
3000
într-o femeie fară adăpost, trăind într-o furgonetă,
03:39
took my breath away.
71
204000
2000
m-a lăsat fară răsuflare.
03:41
I hadn't changed. My I.Q. hadn't dropped.
72
206000
3000
Eu nu mă schimbasem. Coeficientul meu de inteligență nu scăzuse.
03:44
My talent, my integrity, my values,
73
209000
6000
Talentul, integritatea, valorile mele,
03:50
everything about me remained the same.
74
215000
3000
tot ce mă definea a ramas la fel.
03:53
But I had changed somehow.
75
218000
2000
Însă, mă schimbasem într-un fel.
03:55
I spiraled deeper and deeper into a depression.
76
220000
3000
Mă afundam din ce în ce mai mult în abisul depresiei.
03:58
And eventually someone referred me to a homeless health clinic.
77
223000
3000
Între timp cineva m-a recomandat unui centru public de sănătate.
04:01
And I went. I hadn't bathed in three days.
78
226000
3000
Și m-am dus acolo. Nu mă spălasem de trei zile.
04:04
I was as smelly and as depressed as anyone in line.
79
229000
4000
Miroseam și eram la fel de depresivă ca toți cei care stăteau la coadă.
04:08
I just wasn't drunk or high.
80
233000
3000
Exceptând că nu eram beată sau sub influența drogurilor.
04:11
And when several of the homeless men realized that,
81
236000
3000
Și când cei prezenți și-au dat seama de asta,
04:14
including a former university professor,
82
239000
2000
incusiv un fost profesor universitar,
04:16
they said, "You aren't homeless. Why are you really here?"
83
241000
4000
am fost intrebată: "Tu nu ești fără adăpost. De ce te afli aici de fapt?"
04:20
Other homeless people didn't see me as homeless,
84
245000
2000
Ceilalți oameni fără adopost nu m-au vazut ca una de-a lor
04:22
but I did.
85
247000
3000
însă eu mă văzusem.
04:25
Then the professor listened to my story and he said,
86
250000
4000
Atunci profesorul mi-a ascultat povestea și mi-a spus:
04:29
"You have a job. You have hope.
87
254000
3000
"Tu ai o slujbă. Ai o speranță.
04:32
The real homeless don't have hope."
88
257000
4000
Adevarații oameni fără adăpst, nu au nici o speranță."
04:36
A reaction to the medication the clinic gave me for my depression
89
261000
3000
Un efect secundar al medicamentelor care mi-au fost date pentru depresia mea,
04:39
left me suicidal. And I remember thinking,
90
264000
2000
m-au făcut să mă gândesc la sinucidere. Și mi-aduc aminte că mă gândeam:
04:41
"If I killed myself, no one would notice."
91
266000
5000
"Dacă mă omor, nimeni nu va observa."
04:52
A friend told me, shortly after that,
92
277000
5000
La scurt timp după aceea o prietenă mi-a spus
04:57
that she had heard that Tim Russert,
93
282000
2000
că auzise că Tim Russert,
04:59
a nationally renowned journalist,
94
284000
2000
un jurnalist recunoscut la nivel național,
05:01
had been talking about me on national T.V.
95
286000
2000
a vorbit despre mine la televizor.
05:03
An essay I'd written about my father,
96
288000
2000
Un eseu pe care-l scrisesem despre tatăl meu,
05:05
the year before he died, was in Tim's new book.
97
290000
4000
cu un an înainte să moară, apărea în noua carte a lui Tim.
05:09
And he was doing the talk show circuit. And he was talking about my writing.
98
294000
3000
El, în timp ce își promova cartea vorbea despre stilul meu de a scrie.
05:12
And when I realized that Tim Russert, former moderator of "Meet the Press,"
99
297000
4000
Și când am realizat că Tim Russert, fost prezentator al emisiunii "Întâlnire cu Presa",
05:16
was talking about my writing,
100
301000
2000
vorbea despre mine, în timp ce eu
05:18
while I was living in a van in a Wal-Mart parking lot,
101
303000
2000
locuiam într-o furgonetă în parcarea unui Wal-Mart,
05:20
I started laughing.
102
305000
2000
m-a apucat râsul.
05:22
You should too.
103
307000
2000
Și voi ar trebui să faceți la fel.
05:24
(Laughter)
104
309000
1000
(Râsete)
05:25
I started laughing
105
310000
2000
Am început să râd
05:27
because it got to the point where,
106
312000
2000
pentru că ajunsesem într-un punct unde mă întrebam
05:29
was I a writer, or was I a homeless woman?
107
314000
3000
sunt o scriitoare sau o femeie fără adăpost?
05:32
So I went in the bookstore. And I found Tim's book.
108
317000
3000
Aunci am mers la librărie. Am găsit cartea lui Tim.
05:35
And I stood there. And I reread my essay.
109
320000
3000
Stăteam acolo și-mi reciteam eseul.
05:38
And I cried.
110
323000
2000
Și plângeam.
05:40
Because I was a writer.
111
325000
3000
Pentru că eram scriitoare.
05:43
I was a writer.
112
328000
2000
Eram o scriitoare.
05:45
Shortly after that I moved back to Tennessee.
113
330000
3000
La scurt timp m-am mutat înapoi în Tennessee.
05:48
I alternated between living in a van and couch surfing with friends.
114
333000
3000
Alternam între a trăi în furgonetă și a dormi pe la prieteni.
05:51
And I started writing again.
115
336000
3000
Și am început să scriu din nou.
05:54
By the summer of the following year I was a working journalist.
116
339000
3000
Începând cu vara anului următor lucram ca jurnalistă.
05:57
I was winning awards. I was living in my own apartment.
117
342000
3000
Câștigasem premii și locuiam în propriul meu apartament.
06:00
I was no longer homeless.
118
345000
2000
Nu mai eram o ființa fără casă.
06:02
And I was no longer invisible.
119
347000
3000
Nu mai eram invizibilă deloc.
06:05
Thousands of people work full and part-time jobs,
120
350000
3000
Mii de oameni lucrează cu normă întreagă sau jumătate de normă
06:08
and live in their cars.
121
353000
2000
si totuși trăiesc în mașinile lor.
06:10
But society continues to stigmatize and criminalize
122
355000
3000
Însă societatea continuă să stigmatizeze și să marginalizeze pe cei
06:13
living in your vehicle or on the streets.
123
358000
3000
care traiesc în mașini sau care locuiesc pe stradă.
06:16
So the homeless, the working homeless, primarily remain invisible.
124
361000
4000
Deci, cei fără adăpost, cu servici dar fără locuință, rămân invizibili.
06:20
But if you ever meet one,
125
365000
2000
Dacă întâlniți unul dintre acestia,
06:22
engage them, encourage them, and offer them hope.
126
367000
4000
vorbiți cu el, încurajați-l și dați-i speranță.
06:26
The human spirit can overcome anything if it has hope.
127
371000
5000
Spiritul uman poate învinge orice obstacol dacă are speranță.
06:31
And I'm not here to be the poster girl for the homeless.
128
376000
2000
Nu sunt aici să reprezint pe cei care n-au adăpost.
06:33
I'm not here to encourage you to give money to the next panhandler you meet.
129
378000
3000
Nu sunt aici să vă încurajez să dați bani primului cerșetor întălnit în drum.
06:36
But I am here to tell you that, based on my experience,
130
381000
3000
Sunt aici să vă spun, bazată pe propria mea experiență,
06:39
people are not where they live,
131
384000
3000
că pe om nu îl face locul unde trăiește,
06:42
where they sleep,
132
387000
2000
unde doarme
06:44
or what their life situation is at any given time.
133
389000
5000
sau oricare altă situație temporară pe care o înfruntă.
06:49
Three years ago I was living in a van
134
394000
3000
Acum trei ani locuiam într-o furgonetă,
06:52
in a Wal-Mart parking lot,
135
397000
2000
în parcarea unui Wal-Mart.
06:54
and today I'm speaking at TED.
136
399000
3000
Și astăzi vorbesc la TED.
06:57
Hope always, always finds a way. Thank you.
137
402000
5000
Speranța, totdeauna, totdeauna găsește calea. Vă mulțumesc.
07:02
(Applause)
138
407000
2000
(Aplauze)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Becky Blanton - Writer
Becky Blanton is a writer, photographer and former journalist who found herself homeless, but bounced back to tell her story and inspire others.

Why you should listen

Primarily, Becky Blanton is a writer. She was a journalist for more than 22 years, working as a reporter, photojournalist and editor. Today, she is best known for her independent writing. Tim Russert selected her essay "The Monster," to be included in his last book, Wisdom of Our Fathers. On the heels of this success, Becky won a competition held by Dan Pink to come up with an additional lesson for his bestselling book The Adventures of Johnny Bunko. The prize was admission to TEDGlobal 2009, where she gave a talk on her personal journey through homelessness.

Blanton is now working on her first book, to be titled Staying Hungry, the Official Guide for Never Settling for What Life Puts on Your Plate, as well as a second about how her dog saved her life while she was homeless. The proceeds from the second book will be donated to The Humane Society. Blanton also continues to blog and post photos from her adventures at beckyblanton.com

More profile about the speaker
Becky Blanton | Speaker | TED.com