ABOUT THE SPEAKER
Dayananda Saraswati - Vedantic teacher
Swami Dayananda Saraswati is an acclaimed spiritual teacher and the founder of AIM for Seva -- a charitable trust that works to relieve poverty across India.

Why you should listen

Swami Dayananda Saraswati has been teaching the traditional wisdom of Vedanta for more than four decades, in India and around the world. His success as a teacher is evident in the successes of his students -- over 100 are now swamis themselves, and highly respected as scholars and teachers. Within the Hindu community, he has worked to create harmony, founding the Hindu Dharma Acharya Sabha, where heads of different sects can come together learn from each other. In the larger religious community, he has also made huge strides towards cooperation, convening the first World Congress for the Preservation of Religious Diversity.

However, Swami Saraswati’s work is not limited to the religious community. He is the founder and an active executive member of the All India Movement (AIM) for Seva. Since 2000, AIM has been bringing medical assistance, education, food and infrastructure to people living in the most remote areas of India. Growing up in a small, rural village himself, the Swami understood the particular challenges to accessing aid faced by those outside of the cities. Today, AIM for Seva estimates that they have been able to help over two million people in need.

More profile about the speaker
Dayananda Saraswati | Speaker | TED.com
Chautauqua Institution

Dayananda Saraswati: The profound journey of compassion

Swami Dayananda Saraswati: Profunda calatorie a compasiunii

Filmed:
414,064 views

Swami Dayananda Saraswati dezvăluie direcţiile paralele de dezvoltare personală şi obţinerea compasiunii adevărate. Ne conduce prin fiecare pas al realizării de sine, de la copilăria neajutorată, la curajosul act de a avea grijă de ceilalţi.
- Vedantic teacher
Swami Dayananda Saraswati is an acclaimed spiritual teacher and the founder of AIM for Seva -- a charitable trust that works to relieve poverty across India. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
A human child is born,
0
1000
10000
Un copil se naşte
00:23
and for quite a long time
1
11000
5000
şi pentru un timp destul de îndelungat
00:28
is a consumer.
2
16000
5000
este un consumator.
00:33
It cannot be consciously a contributor.
3
21000
12000
Nu poate fi în mod conştient un contribuabil.
00:45
It is helpless.
4
33000
2000
Este neajutorat.
00:47
It doesn't know how to survive,
5
35000
3000
Nu ştie nici măcar cum să supravieţuiască,
00:50
even though it is endowed with an instinct to survive.
6
38000
15000
chiar dacă e înzestrat cu un instinct de supravieţuire.
01:05
It needs the help of mother, or a foster mother, to survive.
7
53000
16000
Are nevoie de ajutorul mamei, sau al unei mame adoptive, pentru a supravieţui.
01:21
It can't afford to doubt the person who tends the child.
8
69000
13000
Nu îşi poate permite să se îndoiască de persoana care îl îngrijeşte.
01:34
It has to totally surrender,
9
82000
5000
Trebuie să se predea în totalitate.
01:39
as one surrenders to an anesthesiologist.
10
87000
5000
la fel cum te predai unui anestezist.
01:44
It has to totally surrender.
11
92000
6000
Trebuie să se predea în totalitate.
01:50
That implies a lot of trust.
12
98000
10000
Acest lucru implică multa încredere.
02:00
That implies the trusted person
13
108000
7000
Acest lucru implică faptul că persoana în care are încredere
02:07
won't violate the trust.
14
115000
3000
nu va trăda încrederea.
02:10
As the child grows,
15
118000
5000
Pe măsura ce copilul creşte,
02:15
it begins to discover
16
123000
4000
începe să descopere
02:19
that the person trusted is violating the trust.
17
127000
6000
ca persoana în care are încredere îl trădează.
02:25
It doesn't know even the word "violation."
18
133000
5000
Nici măcar nu cunoaşte acest cuvânt, trădare.
02:30
Therefore, it has to blame itself,
19
138000
6000
Prin urmare, trebuie să se învinuiască pe sine.
02:36
a wordless blame,
20
144000
3000
O vină nemărturisită,
02:39
which is more difficult to really resolve --
21
147000
12000
care, cu adevărat, este mult mai greu de rezolvat,
02:51
the wordless self-blame.
22
159000
6000
autoînvinuirea nemărturisită.
02:57
As the child grows to become an adult:
23
165000
5000
Pe măsură ce copilul creşte pentru a deveni adult,
03:02
so far, it has been a consumer,
24
170000
4000
până acum, a fost un consumator,
03:06
but the growth of a human being
25
174000
3000
dar creşterea unei fiinţe umane,
03:09
lies in his or her capacity to contribute,
26
177000
10000
este în strânsă legătură cu capacitatea lui sau a ei de a contribui,
03:19
to be a contributor.
27
187000
4000
de a fi un contribuitor.
03:23
One cannot contribute unless one feels secure,
28
191000
6000
Un om nu poate contribui decât dacă se simte în siguranţă,
03:29
one feels big,
29
197000
3000
dacă se simte mare,
03:32
one feels: I have enough.
30
200000
6000
dacă simte: am destul.
03:38
To be compassionate is not a joke.
31
206000
4000
A fi milos nu e o glumă.
03:42
It's not that simple.
32
210000
3000
Nu e atât de simplu.
03:45
One has to discover a certain bigness in oneself.
33
213000
7000
O persoană trebuie să descopere o anumită măreţie interioară.
03:52
That bigness should be centered on oneself,
34
220000
3000
Acea măreţie ar trebui să fie centrată pe sine,
03:55
not in terms of money,
35
223000
3000
nu una bazată pe bani,
03:58
not in terms of power you wield,
36
226000
4000
nici pe puterea pe care o exerciţi,
04:02
not in terms of any status that you can command in the society,
37
230000
8000
nici bazată pe statutul pe care îl poţi avea în societate,
04:10
but it should be centered on oneself.
38
238000
5000
ci ar trebui centrată pe sine.
04:15
The self: you are self-aware.
39
243000
4000
Sinele, este centrat pe sine.
04:19
On that self, it should be centered -- a bigness, a wholeness.
40
247000
7000
Pe acel sine ar trebui centrată, o mareţie, o plenitudine,
04:26
Otherwise, compassion is just a word and a dream.
41
254000
7000
altfel, compaiunea este doar un cuvânt şi un vis.
04:36
You can be compassionate occasionally,
42
264000
5000
Poţi fi milos ocazional,
04:41
more moved by empathy
43
269000
4000
mişcat mai mult de empatie
04:45
than by compassion.
44
273000
7000
decât de compasiune.
04:52
Thank God we are empathetic.
45
280000
4000
Mulţumesc lui Dumnezeu că suntem empatici.
04:56
When somebody's in pain, we pick up the pain.
46
284000
5000
Când cineva suferă, preluăm durerea.
05:01
In a Wimbledon final match,
47
289000
7000
Intr-un meci din Wimbledon, un meci final,
05:08
these two guys fight it out.
48
296000
3000
aceşti doi oameni se luptă pentru victorie.
05:11
Each one has got two games.
49
299000
5000
Fiecare are două ghemuri.
05:16
It can be anybody's game.
50
304000
3000
Poate fi ghemul oricăruia.
05:19
What they have sweated so far has no meaning.
51
307000
7000
Pentru ce au transpirat până acum nu are nici o importanţă.
05:26
One person wins.
52
314000
6000
O persoana câştigă.
05:32
The tennis etiquette is, both the players have to come to the net
53
320000
10000
Eticheta de la tenis spune că ambii jucători trebuie să vină la plasă
05:42
and shake hands.
54
330000
5000
şi să îşi strângă mâna.
05:47
The winner boxes the air
55
335000
3000
Câştigătorul boxează în aer
05:50
and kisses the ground,
56
338000
5000
şi sărută pământul,
05:55
throws his shirt as though somebody is waiting for it.
57
343000
4000
îşi aruncă tricoul ca şi cum cineva îl aşteaptă.
05:59
(Laughter)
58
347000
3000
(Râsete)
06:02
And this guy has to come to the net.
59
350000
4000
Şi tipul acesta trebuie să vină la fileu.
06:06
When he comes to the net,
60
354000
3000
Când vine la fileu,
06:09
you see, his whole face changes.
61
357000
5000
vezi, toată faţa i se schimbă.
06:14
It looks as though he's wishing that he didn't win.
62
362000
5000
Arată ca şi cum îşi doreşte să nu fi câştigat.
06:19
Why? Empathy.
63
367000
5000
De ce? Empatie.
06:24
That's human heart.
64
372000
2000
Aceasta e inima umană.
06:26
No human heart is denied of that empathy.
65
374000
6000
Nici unei persoane cu inimă nu-i lipseşte acea empatie.
06:32
No religion can demolish that by indoctrination.
66
380000
6000
Nici o religie nu poate demola asta prin îndoctrinare.
06:38
No culture, no nation and nationalism --
67
386000
6000
Nici o cultură, nici o naţiune, şi naţionalism,
06:44
nothing can touch it
68
392000
3000
nimic nu o poate atinge
06:47
because it is empathy.
69
395000
3000
pentru ca e empatie.
06:50
And that capacity to empathize
70
398000
6000
Şi acea capacitate de a empatiza,
06:56
is the window through which you reach out to people,
71
404000
8000
este fereastra prin care ajungi la oameni,
07:04
you do something that makes a difference in somebody's life --
72
412000
5000
faci ceva care contează pentru viaţa cuiva.
07:09
even words, even time.
73
417000
5000
Chiar cuvinte, chiar timp.
07:14
Compassion is not defined in one form.
74
422000
5000
Compasiunea nu e definită într-o anumită formă.
07:19
There's no Indian compassion.
75
427000
3000
Nu există compasiune indiană.
07:22
There's no American compassion.
76
430000
4000
Nu există compasiune americană.
07:26
It transcends nation, the gender, the age.
77
434000
6000
Ea transcende natiunea, sexul, vârsta.
07:32
Why? Because it is there in everybody.
78
440000
11000
De ce? Pentru că se află în fiecare.
07:43
It's experienced by people occasionally.
79
451000
7000
Ocazional, este încercată de oameni.
07:50
Then this occasional compassion,
80
458000
5000
Aşa că despre această compasiune ocazională,
07:55
we are not talking about --
81
463000
4000
nu discutăm.
07:59
it will never remain occasional.
82
467000
3000
Nu va rămâne niciodată ocazională.
08:02
By mandate, you cannot make a person compassionate.
83
470000
5000
Prin mandat, nu poţi face o persoană miloasă.
08:10
You can't say, "Please love me."
84
478000
4000
Nu poţi spune, "Te rog iubeşte-mă".
08:14
Love is something you discover.
85
482000
3000
Iubirea e ceva ce descoperi.
08:17
It's not an action,
86
485000
5000
Nu e o acţiune.
08:22
but in the English language, it is also an action.
87
490000
5000
dar în limba engleză, este în acelaşi timp şi acţiune.
08:27
I will come to it later.
88
495000
4000
Voi reveni la asta mai târziu.
08:31
So one has got to discover a certain wholeness.
89
499000
7000
Deci o persoană trebuie să descopere o anume plenitudine.
08:38
I am going to cite the possibility of being whole,
90
506000
7000
Voi cita posibilitatea de a fi împlinit,
08:45
which is within our experience, everybody's experience.
91
513000
7000
care face parte din experienţa noastră, din experienţa tuturor.
08:52
In spite of a very tragic life,
92
520000
9000
In ciuda unei vieţi foarte tragice,
09:01
one is happy in moments which are very few and far between.
93
529000
10000
o persoana e fericită în momente puţin numeroase şi îndepărtate între ele.
09:11
And the one who is happy,
94
539000
3000
Şi persoana care e fericită,
09:14
even for a slapstick joke,
95
542000
8000
chiar pentru o bufonerie,
09:22
accepts himself and also the scheme of things in which one finds oneself.
96
550000
9000
se acceptă pe sine, şi acceptă de asemenea schema lucrurilor în care se găseşte.
09:31
That means the whole universe,
97
559000
4000
Asta înseamnă întregul univers,
09:35
known things and unknown things.
98
563000
4000
lucrurile cunoscute şi lucrurile necunoscute.
09:39
All of them are totally accepted
99
567000
6000
Toate acceptate în totalitate
09:45
because you discover your wholeness in yourself.
100
573000
6000
pentru că îţi descoperi întregimea în tine însuţi.
09:51
The subject -- "me" --
101
579000
4000
Subiectul, eu,
09:55
and the object -- the scheme of things --
102
583000
3000
şi obiectul, schema lucrurilor,
09:58
fuse into oneness,
103
586000
5000
se topesc în unicitate,
10:03
an experience nobody can say, "I am denied of,"
104
591000
6000
o experienţă despre care nimeni nu poate spune, "Sunt privat de ea",
10:09
an experience common to all and sundry.
105
597000
6000
o experienţă comună tuturor.
10:15
That experience confirms that, in spite of all your limitations --
106
603000
9000
Acea experienţă confirmă că, în ciuda tuturor limitărilor,
10:24
all your wants, desires, unfulfilled, and the credit cards
107
612000
5000
a tututor necesităţilor tale, a dorinţelor neîmplinite, şi a cărţilor de credit,
10:29
and layoffs
108
617000
5000
şi a concedierilor,
10:34
and, finally, baldness --
109
622000
4000
şi, în final a chelirii,
10:38
you can be happy.
110
626000
4000
poţi fi fericit.
10:42
But the extension of the logic is
111
630000
5000
Dar extensia logicii e
10:47
that you don't need to fulfill your desire to be happy.
112
635000
6000
că nu trebuie să îţi împlineşti dorinţa pentru a fi fericit.
10:53
You are the very happiness, the wholeness that you want to be.
113
641000
6000
Tu eşti acea fericirea, acea plenitudinea pe care o cauţi.
10:59
There's no choice in this:
114
647000
2000
Nu există alegere în această chestiune.
11:01
that only confirms the reality
115
649000
6000
Asta doar confirmă realitatea
11:07
that the wholeness cannot be different from you,
116
655000
7000
întregul nu poate fi diferit de tine,
11:14
cannot be minus you.
117
662000
4000
nu poate fi minus tu.
11:18
It has got to be you.
118
666000
3000
Trebuie să fie chiar persoana ta.
11:21
You cannot be a part of wholeness
119
669000
3000
Nu poţi fi o parte a întregului
11:24
and still be whole.
120
672000
3000
şi în acelaşi timp să fii întreg.
11:27
Your moment of happiness reveals that reality,
121
675000
4000
Momentul tău de fericire dezvaluie acea realitate,
11:31
that realization, that recognition:
122
679000
5000
acea realizare, acea recunoaştere.
11:36
"Maybe I am the whole.
123
684000
3000
Poate că eu sunt întregul.
11:39
Maybe the swami is right.
124
687000
3000
Poate că swami-ul are dreptate.
11:42
Maybe the swami is right." You start your new life.
125
690000
11000
Poate că swami-ul are dreptate. Îţi începi noua viaţă.
11:53
Then everything becomes meaningful.
126
701000
6000
Atunci totul cîştigă un sens.
11:59
I have no more reason to blame myself.
127
707000
4000
Nu mai am motive să mă învinovăţesc.
12:03
If one has to blame oneself, one has a million reasons plus many.
128
711000
6000
Dacă o persoană trebuie să se învinovăţească pe sine, atunci are un milion de motive să o facă
12:09
But if I say, in spite of my body being limited --
129
717000
6000
dar dacă spun, în ciuda faptului că trupul meu e limitat,
12:15
if it is black it is not white, if it is white it is not black:
130
723000
9000
dacă e negru, nu e alb, dacă e alb nu e negru,
12:24
body is limited any which way you look at it. Limited.
131
732000
6000
corpul e limitat oricum l-ai privi. Limitat.
12:30
Your knowledge is limited, health is limited,
132
738000
4000
Cunoaşterea ta e limitată, sănătatea e limitată,
12:34
and power is therefore limited,
133
742000
3000
şi prin urmare puterea e limitată,
12:37
and the cheerfulness is going to be limited.
134
745000
5000
şi veselia va fi limitată.
12:42
Compassion is going to be limited.
135
750000
3000
Compasiunea va fi limitată.
12:45
Everything is going to be limitless.
136
753000
5000
Totul va fi fără limite.
12:50
You cannot command compassion
137
758000
6000
Nu poţi să comanzi compasiunii
12:56
unless you become limitless, and nobody can become limitless,
138
764000
4000
decât dacă devii fără limite, şi nimeni nu poate deveni fără limite,
13:00
either you are or you are not. Period.
139
768000
5000
fie eşti, fie nu eşti. Punct.
13:05
And there is no way of your being not limitless too.
140
773000
9000
Şi, de asemenea, nu se poate să nu fi fără limite.
13:14
Your own experience reveals, in spite of all limitations, you are the whole.
141
782000
10000
Propria experienţă dezvăluie, în ciuda tuturor limitărilor, că tu eşti întregul.
13:24
And the wholeness is the reality of you
142
792000
5000
Şi plenitudinea este realitatea din tine
13:29
when you relate to the world.
143
797000
2000
când relaţionezi cu lumea.
13:31
It is love first.
144
799000
3000
Este mai întâi iubirea
13:34
When you relate to the world,
145
802000
2000
Când relaţionezi cu lumea
13:36
the dynamic manifestation of the wholeness
146
804000
5000
manifestarea dinamică a plenitudinii
13:41
is, what we say, love.
147
809000
5000
este, ceea ce numim, iubire.
13:46
And itself becomes compassion
148
814000
4000
Şi ea în sine devine compasiune
13:50
if the object that you relate to evokes that emotion.
149
818000
11000
dacă obiectul la care te raportezi evocă acel sentiment.
14:01
Then that again transforms into giving, into sharing.
150
829000
10000
Atunci aceasta, din nou, se transformă în dărnicie.
14:11
You express yourself because you have compassion.
151
839000
6000
Te exprimi pentru că ai compasiune.
14:17
To discover compassion, you need to be compassionate.
152
845000
6000
Pentru a descoperi compasiunea, trebuie să fii milos.
14:23
To discover the capacity to give and share,
153
851000
5000
Pentru a descoperi capacitatea de a da şi de a împărtăşi,
14:28
you need to be giving and sharing.
154
856000
2000
trebuie să dai şi să împărtăşeşti.
14:30
There is no shortcut: it is like swimming by swimming.
155
858000
5000
Nu există nici o scurtătură. Este ca înotul prin înot.
14:35
You learn swimming by swimming.
156
863000
4000
Înveţi să înoţi înotând.
14:39
You cannot learn swimming on a foam mattress and enter into water.
157
867000
4000
Nu poţi învăţa să înoţi pe o saltea de spumă şi să intri în apă.
14:43
(Laughter)
158
871000
2000
(Râsete)
14:45
You learn swimming by swimming. You learn cycling by cycling.
159
873000
4000
Inveţi să înoţi înotând. Inveţi să te dai pe bicicletă dându-te pe bicicletă.
14:49
You learn cooking by cooking,
160
877000
2000
Inveţi să găteşti gătind,
14:51
having some sympathetic people around you
161
879000
3000
având in jurul tău nişte oameni compătimitori
14:54
to eat what you cook.
162
882000
2000
care mănâncă ceea ce găteşti tu.
14:56
(Laughter)
163
884000
3000
(Râsete)
15:04
And, therefore, what I say,
164
892000
4000
Şi, prin urmare, ceea ce spun,
15:08
you have to fake it and make it.
165
896000
2000
e că trebuie să te prefaci până reuşeşti.
15:10
(Laughter)
166
898000
7000
(Râsete)
15:17
You need to.
167
905000
3000
Trebuie.
15:20
My predecessor meant that.
168
908000
6000
Predecesorul meu asta vroia să spună.
15:26
You have to act it out.
169
914000
5000
Trebuie să joci.
15:31
You have to act compassionately.
170
919000
7000
Trebuie să acţionezi într-un mod compătimitor.
15:38
There is no verb for compassion,
171
926000
5000
Nu există (în limba engleză) un verb pentru compasiune,
15:43
but you have an adverb for compassion.
172
931000
4000
dar există un adverb pentru compasiune.
15:47
That's interesting to me.
173
935000
4000
Asta e interesant pentru mine.
15:51
You act compassionately.
174
939000
6000
Acţionezi compătimitor.
15:57
But then, how to act compassionately if you don't have compassion?
175
945000
4000
Dar atunci cum să acţionezi compătimitor dacă nu ai compasiune?
16:01
That is where you fake.
176
949000
3000
Acolo te prefaci.
16:04
You fake it and make it. This is the mantra of the United States of America.
177
952000
4000
Te prefaci până reuşeşti. Aceasta e mantra Statelor Unite ale Americii.
16:08
(Laughter)
178
956000
5000
(Râsete)
16:13
You fake it and make it.
179
961000
4000
Te prefaci până reuşeşti.
16:17
You act compassionately as though you have compassion:
180
965000
3000
Acţionezi compătimitor ca şi cum ai avea compasiune,
16:20
grind your teeth,
181
968000
3000
scrâşneşti din dinţi,
16:23
take all the support system.
182
971000
2000
iei tot sistemul de suport,
16:25
If you know how to pray, pray.
183
973000
4000
dacă ştii cum să te rogi, roagă-te
16:29
Ask for compassion.
184
977000
3000
Cere compasiune.
16:32
Let me act compassionately.
185
980000
3000
Lasă-mă să acţionez compătimitor.
16:35
Do it.
186
983000
2000
Fă-o.
16:37
You'll discover compassion
187
985000
2000
Vei descoperi compasiunea
16:39
and also slowly a relative compassion,
188
987000
5000
şi, de asemenea, încet o compasiune relativă,
16:44
and slowly, perhaps if you get the right teaching,
189
992000
4000
şi încet, poate dacă primeşti învăţătura corectă,
16:48
you'll discover compassion is a dynamic manifestation
190
996000
5000
vei descoperi compasiunea ca peo manifestare dinamică
16:53
of the reality of yourself, which is oneness, wholeness,
191
1001000
6000
a realităţii de sine, care este unicitate, plenitudine,
16:59
and that's what you are.
192
1007000
2000
şi asta e ceea ce eşti tu.
17:01
With these words, thank you very much.
193
1009000
3000
Cu aceste cuvinte, va multumesc foarte mult.
17:04
(Applause)
194
1012000
2000
(Aplauze)
Translated by Alexandra Casapu
Reviewed by Claudia Popescu

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Dayananda Saraswati - Vedantic teacher
Swami Dayananda Saraswati is an acclaimed spiritual teacher and the founder of AIM for Seva -- a charitable trust that works to relieve poverty across India.

Why you should listen

Swami Dayananda Saraswati has been teaching the traditional wisdom of Vedanta for more than four decades, in India and around the world. His success as a teacher is evident in the successes of his students -- over 100 are now swamis themselves, and highly respected as scholars and teachers. Within the Hindu community, he has worked to create harmony, founding the Hindu Dharma Acharya Sabha, where heads of different sects can come together learn from each other. In the larger religious community, he has also made huge strides towards cooperation, convening the first World Congress for the Preservation of Religious Diversity.

However, Swami Saraswati’s work is not limited to the religious community. He is the founder and an active executive member of the All India Movement (AIM) for Seva. Since 2000, AIM has been bringing medical assistance, education, food and infrastructure to people living in the most remote areas of India. Growing up in a small, rural village himself, the Swami understood the particular challenges to accessing aid faced by those outside of the cities. Today, AIM for Seva estimates that they have been able to help over two million people in need.

More profile about the speaker
Dayananda Saraswati | Speaker | TED.com