07:00
TEDSummit

Sarah Parcak: Hunting for Peru's lost civilizations -- with satellites

سارا پارکاک: در جستجوی تمدن‌های گمشده‌ی پرو -- با ماهواره

Filmed:

در سراسر جهان، صدها هزار مناطق باستانی گمشده زیر خاک و مخفی از نظرها وجود دارد. باستان شناس فضایی سارا پارکاک مصمم است تا آنها را قبل از غارتگران پیدا کند. با استفاده از جایزه سال ۲۰۱۶ «تد»، او در حال ساخت یک ابزار ترکیبی آنلاین از علم و شهروندان با نام «گلوبال اکسپلورر» است که به گروه بزرگی از داوطلبان آموزش می‌دهد میراث پنهان شده جهان را پیدا کرده و از آن محافظت کنند. در این سخنرانی او دیدی کلی از اولین مکانی که به جستجو در آن می‌پردازند می‌دهد: پرو -- مکان نگه‌دارنده‌ی «ماچو پیچو»، «خطوط نازکا» و دیگر عجایب باستانشناسی که منتظرند تا کشف شوند.

- Satellite archaeologist + TED Prize winner
Like a modern-day Indiana Jones, Sarah Parcak uses satellite images to locate lost ancient sites. The winner of the 2016 TED Prize, her wish will help protect the world’s cultural heritage. Full bio

In July of 1911,
در جولای سال ۱۹۱۱ میلادی،
00:13
a 35-year-old Yale graduate and professor
set out from his rainforest camp
یک فارغ التحصیل و استاد ۳۵ ساله
دانشگاه ییل از اردوگاه جنگل بارانی
00:16
with his team.
با تیمش حرکت می‌کنند.
00:21
After climbing a steep hill
بعد از بالا رفتن از یک تپه شیبدار
00:23
and wiping the sweat from his brow,
و پاک کردن عرق پیشانی‌اش،
00:25
he described what he saw beneath him.
آنچه زیر پای خود دید را شرح داد.
00:27
He saw rising from
the dense rainforest foliage
او از میان شاخ و برگ های انبوه جنگل بارانی
00:31
this incredible interlocking
maze of structures
ساختارهای به هم پیوسته باورنکردنی
00:34
built of granite,
ساخته شده از گرانیت را دید،
00:37
beautifully put together.
که به زیبایی کنارهم قرار داده شده بودند.
00:39
What's amazing about this project
نکته عجیب این پروژه این است که
00:41
is that it was the first funded
by National Geographic,
اولین پروژه‌ی سرمایه گذاری
شده توسط «نشنال جئوگرافی» است،
00:43
and it graced the front cover
of its magazine in 1912.
و در سال ۱۹۱۲ روی جلد مجله اش چاپ شد.
00:46
This professor used state-of-the-art
photography equipment
این پروفسور از تجهیزات عکاسی
پیشرفته آن روز بهره برد
00:50
to record the site,
تا این منطقه را ثبت کند،
00:54
forever changing the face of exploration.
و برای همیشه تصور مردم
از اکتشافات را تغییر داد.
00:56
The site was Machu Picchu,
این منطقه ماچو پیچو بود،
01:00
discovered and explored by Hiram Bingham.
که توسط هیرام بینگهام کشف و کاوش شد.
01:02
When he saw the site, he asked,
وقتی منطقه را دید، پرسید،
01:07
"This is an impossible dream.
«این یک رویای محال است.
01:09
What could it be?"
چی میتونه باشه؟»
01:11
So today,
پس امروز،
01:14
100 years later,
۱۰۰ سال بعد،
01:16
I invite you all
on an incredible journey with me,
من همه شما را به یک سفر باورنکردنی
همراه خودم دعوت میکنم،
01:19
a 37-year-old Yale graduate and professor.
فارغ التحصیل و استاد
۳۷ ساله دانشگاه ییل.
01:23
(Cheers)
(تحسین حضار)
01:26
We will do nothing less
than use state-of-the-art technology
ما هم کاری کمتر از استفاده‌ی
هنرمندانه از فناوری پیشرفته روز
01:28
to map an entire country.
برای نقشه برداری از کل یک کشور نمیکنیم.
01:32
This is a dream started by Hiram Bingham,
این رویایی است که توسط
هیرام بینگهام شروع شد،
01:35
but we are expanding it to the world,
اما ما آن را به کل جهان گسترش دادیم،
01:38
making archaeological exploration
more open, inclusive,
اکتشاف باستان شناسی
را امکان پذیرتر و جامع‌تر کردیم،
01:42
and at a scale simply
not previously possible.
در مقیاسی که حقیقتا در
گذشته امکان پذیر نبود.
01:47
This is why I am so excited
برای همین من بسیار هیجان زده هستم
01:51
to share with you all today
تا امروز با شما در میان بگذارم که
01:54
that we will begin
the 2016 TED Prize platform
برنامه جایزه سال ۲۰۱۶ «تد» را
01:56
in Latin America,
در آمریکای لاتین
02:01
more specifically Peru.
بطور خاص در پرو شروع خواهیم کرد.
02:03
(Applause)
(تشویق حضار)
02:07
Thank you.
ممنونم.
02:08
We will be taking
Hiram Bingham's impossible dream
ما رویای دست نیافتنی
هیرام بینگهام را عملی می کنیم
02:13
and turning it into an amazing future
و آن را به آینده‌ی
فوق العاده‌ تبدیل می‌کنیم
02:17
that we can all share in together.
که همه می‌توانیم در آن سهیم باشیم.
02:20
So Peru doesn't just have Machu Picchu.
خُب پرو فقط ماچو پیچو را ندارد.
02:23
It has absolutely stunning jewelry,
جواهرات کاملا خیره کننده ای دارد،
02:25
like what you can see here.
مثل آنچه اینجا میبینید.
02:28
It has amazing Moche pottery
of human figures.
سفالگری حیرت انگیز موچه
از پیکره های انسان را دارد.
02:30
It has the Nazca Lines
خطوط نازکا
02:34
and amazing textiles.
و پارچه بافی‌های عالی دارد.
02:36
So as part of the TED Prize platform,
بنابراین بعنوان بخشی از
برنامه جایزه‌ «تد»،
02:38
we are going to partnering
with some incredible organizations,
ما قرار است با بعضی
سازمان‌های عالی همکاری کنیم،
02:41
first of all with DigitalGlobe,
the world's largest provider
اول از همه با دیجیتال گلوب،
بزرگترین تامین کننده‌ی
02:44
of high-resolution
commercial satellite imagery.
تصاویر تبلیغاتی ماهواره‌ای
با کیفیت در جهان.
02:48
They're going to be helping us build out
آنها به ما در ساخت
02:51
this amazing crowdsourcing
platform they have.
برنامه جمع سپاری عالی که دارند
کمک خواهند کرد.
02:53
Maybe some of you used it
شاید شما
آن را بکاربرده اید
02:56
with the MH370 crash
and search for the airplane.
برای سانحه‌ی پرواز MH370
و جستجوی هواپیمای آن.
02:57
Of course, they'll also be providing us
with the satellite imagery.
البته، آنها برای ما تصاویر
ماهواره‌ای را هم فراهم خواهند کرد.
03:01
National Geographic will be helping us
with education and of course exploration.
نشنال جئوگرافی به ما برای آموزش
و البته کاوش کمک خواهد کرد.
03:04
As well, they'll be providing us
with rich content for the platform,
همچنین، آنها برای این برنامه اطلاعات
ارزشمندی را در اختیار ما میگذارند،
03:08
including some of the archival imagery
like you saw at the beginning of this talk
از جمله برخی از تصاویر بایگانی شده
مثل آنچه در ابتدای این سخنرانی دیدید
03:12
and some of their documentary footage.
و تعدادی از فیلم‌های مستندشان.
03:16
We've already begun
to build and plan the platform,
ما حالا ساخت و طرح ریزی
برنامه را شروع کرده ایم.
03:19
and I'm just so excited.
و من خیلی هیجان زده ام.
03:22
So here's the cool part.
خُب قسمت جالب کار اینجاست.
03:24
My team, headed up by Chase Childs,
تیم من، به سرپرستی چیس چایلدز،
03:25
is already beginning to look
at some of the satellite imagery.
بررسی بعضی تصاویر ماهواره ایی
را شروع کرده اند.
03:28
Of course, what you can see here
is 0.3-meter data.
البته، چیزی که اینجا میبینید
اطلاعات با دقت ۰.۳ متری است.
03:31
This is site called Chan Chan
in northern Peru.
منطقه‌ ای به اسم «چان‌چان»
در شمال پرو است.
03:35
It dates to 850 AD.
قدمتش ۸۵۰ سال بعد از میلاد است.
03:37
It's a really amazing city,
but let's zoom in.
شهر بسیار شگفت انگیزی است،
اما بذارید بزرگنمایی کنم.
03:39
This is the type and quality of data
that you all will get to see.
این نوع و کیفیت اطلاعاتی است
که همه شما میتوانید ببینید.
03:41
You can see individual structures,
individual buildings.
میتوانید تک تک بنا ها
و ساختمان ها را ببینید.
03:46
And we've already begun
to find previously unknown sites.
و ما شروع به پیدا کردن
مناطق ناشناخته دیگری کرده‌ایم.
03:49
What we can say already
is that as part of the platform,
آنچه میتوان گفت این است که
به عنوان بخشی از برنامه،
03:52
you will all help discover
thousands of previously unknown sites,
همه شما کمک به کشف هزاران منطقه
ناشناخته خواهید کرد،
03:55
like this one here,
مانند این یکی،
03:59
and this potentially large one here.
و این یکی منطقه بالقوه وسیع.
04:00
Unfortunately, we've also begun
to uncover large-scale looting at sites,
متاسفانه، ما همچنین غارت های نسبتا
زیادی را از این مناطق کشف کرده ایم،
04:02
like what you see here.
مثل اینکه اینجا میبینید.
04:07
So many sites in Peru are threatened,
در پرو مناطق زیادی در معرض خطر هستند،
04:08
but the great part
is that all of this data
اما قسمت عالی این است
که تمام این اطلاعات
04:10
is going to be shared
with archaeologists on the front lines
با باستان شناسان مهم در
حفاظت از این مناطق
04:12
of protecting these sites.
به اشتراک گذاشته میشود.
04:15
So I was just in Peru,
meeting with their Minister of Culture
خب، من در پرو بودم
برای ملاقت با وزیر فرهنگ،
04:18
as well as UNESCO.
و همچنین یونسکو.
04:21
We'll be collaborating closely with them.
ما با آنها همکاری نزدیکی خواهیم داشت.
04:23
Just so you all know,
فقط برای اینکه همه بدونید،
04:25
the site is going to be
in both English and Spanish,
سایت به دو زبان
انگلیسی و اسپانیایی خواهد بود،
04:26
which is absolutely essential to make sure
که این برای اطمینان از مشارکت
04:29
that people in Peru and across
Latin America can participate.
مردم پرو و سرتاسر آمریکای لاتین
بسیار مهم است.
04:31
Our main project coprincipal investigator
is the gentleman you see here,
محقق اصلی پروژه
این فرد محترمی است که اینجا می بینید،
04:35
Dr. Luis Jaime Castillo,
دکتر لوئیس جیمی کاستیلو،
04:39
professor at Catholic University.
استاد دانشگاه «کاتولیک».
04:41
As a respected Peruvian archaeologist
and former vice-minister,
به عنوان باستان شناس محترم اهل پرو
و معاون وزیر سابق،
04:43
Dr. Castillo will be helping us coordinate
and share the data with archaeologists
دکتر کاستیلو در هماهنگی و اشتراک گذاری
اطلاعات با باستان شناسان کمک خواهد کرد،
04:47
so they can explore
these sites on the ground.
تا آنها بتوانند به اکتشاف
این مناطق بپردازند.
04:51
He also runs this amazing
drone mapping program,
او همچنین برنامه نقشه برداری با پهپاد را
انجام میدهد،
04:54
some of the images of which
you can see behind me here and here.
که بعضی از تصاویرش را پشت من
در این قسمت می بینید.
04:57
And this data will be incorporated
into the platform,
و این اطلاعات در برنامه ما
ثبت میشوند،
05:00
and also he'll be helping to image
some of the new sites you help find.
و او همچنین در تصویر سازی از
مناطقی که شما پیدا کردید کمک میکند.
05:03
Our on-the-ground partner
و همکار ما در منطقه
05:08
who will be helping us
with education, outreach,
که به ما در آموزش، توسعه
05:10
as well as site preservation components,
و همچنین حفاظت از مناطق کمک میکند،
05:13
is the Sustainable
Preservation Initiative,
سازمان پیش گامان در حفاظت پایدار است،
05:15
led by Dr. Larry Coben.
به سرپرستی دکتر لری کوبن.
05:17
Some of you may not be aware
شاید بعضی از شما مطلع نباشید
05:19
that some of the world's
poorest communities
که برخی از فقیرترین جوامع
05:20
coexist with some of the world's
most well-known archaeological sites.
در کنار برخی از معروف ترین
مناطق باستان شناسی هستند.
05:22
What SPI does
کاری که سازمان «اس‌پی‌آی» میکند
05:26
is it helps to empower these communities,
قدرت بخشیدن به این جوامع است،
05:28
in particular women,
به خصوص زنان،
05:30
with new economic approaches
and business training.
با رویکردهای جدید اقتصادی
و آموزش کسب و کار.
05:31
So it helps to teach them
to create beautiful handicrafts
پس به آموزش آنها در
تولید صنایع دستی زیبا کمک میکند
05:35
which are then sold on to tourists.
که بعدا به گردشگران فروخته میشوند.
05:38
This empowers the women
to treasure their cultural heritage
این به زنان قدرت میبخشد تا
میراث فرهنگی خود را گرامی بدارند
05:40
and take ownership of it.
و مالکیت آن را بدست بگیرند.
05:44
I had the opportunity to spend some time
with 24 of these women
من این فرصت را داشتم تا مدت زمانی را
با ۲۴ نفر از آنها بگذرانم،
05:46
at a well-known archaeological site
called Pachacamac, just outside Lima.
در منطقه معروف باستان شناسی «پاچاکاماک»
واقع در نزدیکی شهر «لیما».
05:50
These women were unbelievably inspiring,
این زنان به طرز باورنکردنی
الهام بخش بودند،
05:55
and what's great is that SPI
will help us transform communities
و آنچه مهم است این است که «اس‌پی‌آی»
به ما در تبدیل این جوامع در نزدیکی
05:57
near some of the sites
that you help to discover.
برخی مناطقی که به کمک شما کشف میشوند
همکاری میکند.
06:01
Peru is just the beginning.
پرو تازه شروع کار است.
06:04
We're going to be expanding
this platform to the world,
ما میخواهیم این برنامه را
به تمام دنیا گسترش دهیم.
06:06
but already I've gotten
thousands of emails
اما تا حالا هزاران ایمیل
از مردم در سرتاسر دنیا
06:09
from people all across the world --
professors, educators, students,
دریافت کرده ام --
استاد، معلم، دانشجو،
06:11
and other archaeologists --
who are so excited to help participate.
و دیگر باستان شناس ها --
که برای همکاری بسیار مشتاق هستند.
06:15
In fact, they're already suggesting
amazing places for us to help discover,
در واقع، آنها مکان های عالی را
برای اکتشاف پیشنهاد میکنند،
06:19
including Atlantis.
از جمله «آتلانتیس»
(شهر گمشده افسانه‌ای)
06:23
I don't know if we're going
to be looking for Atlantis,
فکر نمیکنم قصد پیدا کردن
آتلانتیس رو داشته باشیم،
06:25
but you never know.
اما هیچی مشخص نیست.
06:28
So I'm just so excited
to launch this platform.
بنابراین من خیلی مشتاق هستم که
این برنامه را اجرا کنیم.
06:29
It's going to be launched formally
by the end of the year.
و رسما تا پایان امسال
اجرا خواهد شد.
06:32
And I have to say,
و باید بگم که،
06:35
if what my team has already discovered
in the past few weeks are any indication,
اگر آنچه تیم من در چند هفته گذشته
پیدا کرده نشانه ای کوچک باشد،
06:36
what the world discovers
is just going to be beyond imagination.
آنچه در دنیا پیدا میشود
فراتر از تصور خواهد بود.
06:42
Make sure to hold on to your alpacas.
مراقب باشید «آلپاکا»هاتون رو از دست ندید.
(حیوان بومی آمریکای جنوبی)
06:47
Thank you very much.
خیلی ممنون.
06:50
(Applause)
(تشویق حضار)
06:51
Thank you.
ممنون.
06:53
(Applause)
(تشویق حضار)
06:54
Translated by Negar Niazi
Reviewed by emshe emshian

▲Back to top

About the Speaker:

Sarah Parcak - Satellite archaeologist + TED Prize winner
Like a modern-day Indiana Jones, Sarah Parcak uses satellite images to locate lost ancient sites. The winner of the 2016 TED Prize, her wish will help protect the world’s cultural heritage.

Why you should listen

There may be hundreds of thousands, if not millions, of undiscovered ancient sites across the globe. Sarah Parcak wants to locate them. As a space archaeologist, she analyzes infrared imagery collected from far above the Earth’s surface and identifies subtle changes that signal a manmade presence hidden from view. A TED Senior Fellow and a National Geographic Explorer, she founded the Laboratory for Global Observation at the University of Alabama at Birmingham. Her goal: to make the world's invisible history visible once again.

Parcak was inspired by her grandfather, an early pioneer of aerial photography. While studying Egyptology in college, she took a class on remote sensing and went on to develop a technique for processing satellite data to see sites of archaeological significance. She wrote the first textbook on satellite archaeology, which allows for the discovery of new sites in a rapid and cost-effective way. In Egypt, her techniques have helped locate 17 potential pyramids, in addition to 3,100 forgotten settlements and 1,000 lost tombs. She's also made major discoveries in the Viking world and Roman Empire, and appeared in the BBC documentary Rome’s Lost Empire and the PBS Nova special, Vikings Unearthed.

Parcak's method also provides a way to see how ancient sites are being affected by looting and urban encroachment. By satellite-mapping Egypt and comparing sites over time, she’s noted a 1,000 percent increase in looting since 2009 at major sites. It’s likely that millions of dollars worth of artifacts are stolen each year. Parcak hopes that, through mapping, unknown sites can be protected to preserve our rich, vibrant history.

As the winner of the 2016 TED Prize, Sarah is building a citizen science platform, called GlobalXplorer, which will enable anyone with an internet connection to discover the next unknown tomb or potential looting pit. GlobalXplorer will launch in early 2017. Sign up for email updates and get early access »

 

 

More profile about the speaker
Sarah Parcak | Speaker | TED.com