ABOUT THE SPEAKER
Barry Schwartz - Psychologist
Barry Schwartz studies the link between economics and psychology, offering startling insights into modern life. Lately, working with Ken Sharpe, he's studying wisdom.

Why you should listen

In his 2004 book The Paradox of Choice, Barry Schwartz tackles one of the great mysteries of modern life: Why is it that societies of great abundance — where individuals are offered more freedom and choice (personal, professional, material) than ever before — are now witnessing a near-epidemic of depression? Conventional wisdom tells us that greater choice is for the greater good, but Schwartz argues the opposite: He makes a compelling case that the abundance of choice in today's western world is actually making us miserable.

Infinite choice is paralyzing, Schwartz argues, and exhausting to the human psyche. It leads us to set unreasonably high expectations, question our choices before we even make them and blame our failures entirely on ourselves. His relatable examples, from consumer products (jeans, TVs, salad dressings) to lifestyle choices (where to live, what job to take, who and when to marry), underscore this central point: Too much choice undermines happiness.

Schwartz's previous research has addressed morality, decision-making and the varied inter-relationships between science and society. Before Paradox he published The Costs of Living, which traces the impact of free-market thinking on the explosion of consumerism -- and the effect of the new capitalism on social and cultural institutions that once operated above the market, such as medicine, sports, and the law.

Both books level serious criticism of modern western society, illuminating the under-reported psychological plagues of our time. But they also offer concrete ideas on addressing the problems, from a personal and societal level.

Schwartz is the author of the TED Book, Why We Work

More profile about the speaker
Barry Schwartz | Speaker | TED.com
TED2009

Barry Schwartz: Our loss of wisdom

Barry Schwartz despre pierderea înţelepciunii

Filmed:
4,075,680 views

Barry Shwartz face un apel pasionat pentru „înțelepciunea practică” drept antidot pentru o societate înnebunită de birocrație. El susține că, de cele mai multe ori, regulile ne năruie, stimulentele materiale cel mai adesea se întorc împotriva noastră, și că înțelepciunea cea practică și zilnică ne va ajuta să ne reconstruim lumea.
- Psychologist
Barry Schwartz studies the link between economics and psychology, offering startling insights into modern life. Lately, working with Ken Sharpe, he's studying wisdom. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
In his inaugural address,
0
0
2000
În cuvântarea sa inaugurală,
00:14
Barack Obama appealed to each of us to give our best
1
2000
4000
Barack Obama a făcut un îndemn tuturor pentru a da tot ce-i mai bun din noi
00:18
as we try to extricate ourselves from this current financial crisis.
2
6000
6000
în încercarea de a scăpa din această criză financiară.
00:24
But what did he appeal to?
3
12000
2000
Dar la ce a făcut apel?
00:26
He did not, happily, follow in the footsteps of his predecessor,
4
14000
4000
El nu a urmat, cu veselie, exemplul predecesorilor săi,
00:30
and tell us to just go shopping.
5
18000
3000
spunându-ne doar să mergem la cumpărături.
00:34
Nor did he tell us, "Trust us. Trust your country.
6
22000
4000
Nu ne-a spus nici „Aveți încredere în noi. Aveți încredere în țara voastră.
00:38
Invest, invest, invest."
7
26000
3000
Investiți, investiți, investiți.”
00:42
Instead, what he told us was to put aside childish things.
8
30000
5000
În schimb, ceea ce ne-a zis a fost să lăsăm deoparte lucrurile infantile.
00:47
And he appealed to virtue.
9
35000
3000
Și a îndemnat la virtute.
00:51
Virtue is an old-fashioned word.
10
39000
4000
Virtute e un cuvânt de modă veche.
00:55
It seems a little out of place in a cutting-edge environment like this one.
11
43000
5000
Pare nepotrivit pentru un mediu de ultimă generație ca acesta.
01:00
And besides, some of you might be wondering,
12
48000
3000
Și apoi, unii dintre voi probabil vă întrebați
01:03
what the hell does it mean?
13
51000
3000
ce naiba înseamnă?
01:06
Let me begin with an example.
14
54000
3000
Aș vrea să încep cu un exemplu.
01:09
This is the job description of a hospital janitor
15
57000
3000
Aceasta este fișa postului pentru un om de serviciu dintr-un spital
01:12
that is scrolling up on the screen.
16
60000
3000
care se derulează acum pe ecran.
01:15
And all of the items on it are unremarkable.
17
63000
5000
Și toate articolele de acolo nu au nimic ieșit din comun.
01:20
They're the things you would expect:
18
68000
3000
Sunt lucrurile la care vă așteptați:
01:23
mop the floors, sweep them, empty the trash, restock the cabinets.
19
71000
5000
spălatul podelelor, măturarea lor, golirea gunoaielor, reaprovizionarea birourilor.
01:28
It may be a little surprising how many things there are,
20
76000
3000
Poate părea surprinzător câte lucruri sunt acolo,
01:31
but it's not surprising what they are.
21
79000
2000
dar natura lor nu e surprinzătoare.
01:33
But the one thing I want you to notice about them is this:
22
81000
3000
Lucrul pe care vreau să observați este următorul:
01:36
even though this is a very long list,
23
84000
3000
cu toate că aceasta este o listă foarte lungă,
01:39
there isn't a single thing on it that involves other human beings.
24
87000
5000
nu există un singur lucru pe ea care să implice și alte ființe umane.
01:44
Not one.
25
92000
3000
Nici unul.
01:47
The janitor's job could just as well be done in a mortuary as in a hospital.
26
95000
5000
Munca omului de serviciu poate fi făcută la fel de bine într-o morgă ca și într-un spital.
01:52
And yet, when some psychologists interviewed hospital janitors
27
100000
5000
Și totuși, când psihologii au intervievat oamenii de serviciu din spitale
01:57
to get a sense of what they thought their jobs were like,
28
105000
3000
pentru a înțelege ce cred ei despre slujbele lor,
02:00
they encountered Mike,
29
108000
3000
l-au întâlnit pe Mike,
02:03
who told them about how he stopped mopping the floor
30
111000
3000
care le-a povestit cum s-a oprit din spălarea dușumelei
02:06
because Mr. Jones was out of his bed getting a little exercise,
31
114000
3000
deoarece domnul Jones era afară din patul lui pentru a face puțin exercițiu,
02:09
trying to build up his strength, walking slowly up and down the hall.
32
117000
4000
pentru a-și recăpăta puterea, mergând încet înainte și înapoi pe hol.
02:13
And Charlene told them about how she ignored her supervisor's admonition
33
121000
6000
Iar Charlene le-a povestit cum a ignorat dojana supraveghetorului
02:19
and didn't vacuum the visitor's lounge
34
127000
3000
și nu a dat cu aspiratorul prin camera de vizitatori
02:22
because there were some family members who were there all day, every day
35
130000
3000
fiindcă erau câțiva membri ai unei familii care erau prezenți acolo toată ziua, în fiecare zi
02:25
who, at this moment, happened to be taking a nap.
36
133000
3000
și care, în acest moment, se întâmpla să ia un pui de somn.
02:28
And then there was Luke,
37
136000
2000
Și apoi, Luke,
02:30
who washed the floor in a comatose young man's room twice
38
138000
4000
care a spălat de două ori podeaua dintr-o cameră a unui tânăr aflat în comă
02:34
because the man's father, who had been keeping a vigil for six months,
39
142000
5000
deoarece tatăl acestuia, care stătea de veghe de șase luni,
02:39
didn't see Luke do it the first time,
40
147000
3000
nu l-a văzut pe Luke spâlând-o prima dată,
02:42
and his father was angry.
41
150000
2000
iar tatăl era furios.
02:44
And behavior like this from janitors, from technicians, from nurses
42
152000
6000
Comportamente de genul acesta din partea oamenilor de serviciu, a tehnicienilor, a asistentelor
02:50
and, if we're lucky now and then, from doctors,
43
158000
3000
și, dacă suntem norocoși din când în când, a doctorilor,
02:53
doesn't just make people feel a little better,
44
161000
3000
nu-i face pe oameni doar să se simtă puțin mai bine,
02:56
it actually improves the quality of patient care
45
164000
3000
dar de fapt îmbunătățește calitatea îngrijirii pacienților
02:59
and enables hospitals to run well.
46
167000
3000
și permite spitalelor să funcționeze bine.
03:02
Now, not all janitors are like this, of course.
47
170000
3000
Acum, nu toți oamenii de serviciu sunt așa, bineînțeles.
03:05
But the ones who are think that these sorts of human interactions
48
173000
6000
Dar cei care sunt, se gândesc că aceste tipuri de interacțiuni umane
03:11
involving kindness, care and empathy
49
179000
3000
care implică bunătate, grijă și empatie
03:14
are an essential part of the job.
50
182000
2000
sunt părți esențiale ale muncii lor.
03:16
And yet their job description contains not one word about other human beings.
51
184000
5000
Și totuși, fișa postului nu conține nici un cuvânt despre alte ființe umane.
03:21
These janitors have the moral will to do right by other people.
52
189000
6000
Acești oameni de serviciu au dorința morală să facă bine celorlalți oameni.
03:27
And beyond this, they have the moral skill to figure out what "doing right" means.
53
195000
7000
Și, pe lângă aceasta, au abilitatea morală de a înțelege ce înseamnă „a face bine”.
03:34
"Practical wisdom," Aristotle told us,
54
202000
5000
„Înțelepciunea practică”, ne spune Aristotel,
03:39
"is the combination of moral will and moral skill."
55
207000
3000
„este combinația dintre dorința morală și abilitatea morală.”
03:42
A wise person knows when and how to make the exception to every rule,
56
210000
7000
O persoană înțeleaptă știe când să facă o excepție de la fiecare regulă,
03:49
as the janitors knew when to ignore the job duties in the service of other objectives.
57
217000
6000
la fel cum și oamenii de serviciu au știut când să-și ignore sarcinile pentru a sluji altor scopuri.
03:55
A wise person knows how to improvise,
58
223000
4000
O persoană înțeleaptă știe cum să improvizeze,
03:59
as Luke did when he re-washed the floor.
59
227000
3000
la fel cum a făcut Luke când a spălat podeaua din nou.
04:02
Real-world problems are often ambiguous and ill-defined
60
230000
3000
Problemele din viața reală sunt adesea ambigue și prost definite
04:05
and the context is always changing.
61
233000
3000
iar contextul se schimbă totdeauna.
04:08
A wise person is like a jazz musician --
62
236000
3000
O persoană înțeleaptă este asemeni unui muzician de jazz —
04:11
using the notes on the page, but dancing around them,
63
239000
3000
folosind notele de pe pagină, dar dansând în jurul lor,
04:14
inventing combinations that are appropriate for the situation and the people at hand.
64
242000
7000
inventând combinații care sunt potrivite pentru situația și oamenii din auditoriu.
04:21
A wise person knows how to use these moral skills
65
249000
3000
O persoană înțeleaptă știe cum să folosească aceste abilități morale
04:24
in the service of the right aims.
66
252000
3000
în slujba obiectivelor corecte.
04:27
To serve other people, not to manipulate other people.
67
255000
4000
Să servească alți oameni, nu să manipuleze alți oameni.
04:31
And finally, perhaps most important,
68
259000
3000
Iar în final, poate cel mai important,
04:34
a wise person is made, not born.
69
262000
3000
o persoană înțeleaptă este creată, nu născută.
04:37
Wisdom depends on experience,
70
265000
3000
Înțelepciunea depinde de experiență,
04:40
and not just any experience.
71
268000
3000
și nu de orice experiență.
04:43
You need the time to get to know the people that you're serving.
72
271000
4000
Ai nevoie de timp pentru a ajunge să-i cunoști pe oamenii pe care-i servești.
04:47
You need permission to be allowed to improvise,
73
275000
3000
Ai nevoie de permisiune pentru a avea voie să improvizezi,
04:50
try new things, occasionally to fail and to learn from your failures.
74
278000
5000
să încerci lucruri noi, ocazional să greșești și să înveți din propriile greșeli.
04:55
And you need to be mentored by wise teachers.
75
283000
3000
Și trebuie să fii îndrumat de profesori înțelepți.
04:58
When you ask the janitors who behaved like the ones I described
76
286000
5000
Când îi întrebi pe oamenii de serviciu care s-au comportat la fel ca cei pe care i-am descris
05:03
how hard it is to learn to do their job,
77
291000
3000
cât de greu este să înveți să faci munca lor,
05:06
they tell you that it takes lots of experience.
78
294000
3000
ei spun că este nevoie de foarte multă experiență.
05:09
And they don't mean it takes lots of experience to learn how to mop floors and empty trash cans.
79
297000
4000
Și nu se referă la faptul că este nevoie de multă experiență pentru a învăța să speli podele și să golești lăzile de gunoi.
05:13
It takes lots of experience to learn how to care for people.
80
301000
5000
Este nevoie de multă experiență pentru a învăța cum să ai grijă de oameni.
05:19
At TED, brilliance is rampant.
81
307000
4000
La TED, genialitatea este exuberantă.
05:23
It's scary.
82
311000
2000
E înfricoșător.
05:25
The good news is you don't need to be brilliant to be wise.
83
313000
5000
Vestea bună este că nu trebuie să fii genial pentru a fi înțelept.
05:30
The bad news is that without wisdom,
84
318000
4000
Vestea proastă este că fără înțelepciune,
05:34
brilliance isn't enough.
85
322000
3000
geniul nu este suficient.
05:37
It's as likely to get you and other people into trouble as anything else.
86
325000
6000
Probabil te va băga pe tine și pe alți oameni în necaz ca orice altceva.
05:43
(Applause)
87
331000
3000
(Aplauze)
05:46
Now, I hope that we all know this.
88
334000
3000
Acum sper că toți știm asta.
05:49
There's a sense in which it's obvious,
89
337000
3000
Este într-un fel evident,
05:52
and yet, let me tell you a little story.
90
340000
3000
și totuși, vreau să vă spun o mică poveste.
05:55
It's a story about lemonade.
91
343000
3000
Este o poveste despre limonadă.
05:58
A dad and his seven-year-old son were watching a Detroit Tigers game at the ballpark.
92
346000
6000
Un tată și fiul său de 11 ani se uitau la un meci cu Detroit Tigers pe stadion.
06:04
His son asked him for some lemonade
93
352000
2000
Fiul său îi cere niște limonadă
06:06
and Dad went to the concession stand to buy it.
94
354000
3000
iar tatăl merge la ghișeu pentru a o cumpăra.
06:09
All they had was Mike's Hard Lemonade,
95
357000
3000
Tot ce aveau era Mike's Hard Lemonade,
06:12
which was five percent alcohol.
96
360000
3000
care conținea 5% alcool.
06:15
Dad, being an academic, had no idea that Mike's Hard Lemonade contained alcohol.
97
363000
6000
Tată, fiind un savant, n-a avut nici o idee că Mike's Hard Lemonade conținea alcool.
06:21
So he brought it back.
98
369000
3000
Așa că i-a adus-o.
06:24
And the kid was drinking it, and a security guard spotted it,
99
372000
3000
Iar copilul a băut-o, iar gardianul a văzut asta,
06:27
and called the police, who called an ambulance
100
375000
3000
și a chemat poliția, care a chemat o ambulanță
06:30
that rushed to the ballpark, whisked the kid to the hospital.
101
378000
3000
care s-a grăbit spre stadion și a dus copilul la spital.
06:33
The emergency room ascertained that the kid had no alcohol in his blood.
102
381000
4000
Camera de urgență a constatat că copilul nu avea nici un pic de alcool în sânge.
06:37
And they were ready to let the kid go.
103
385000
3000
Și erau gata să-i dea drumul copilului.
06:40
But not so fast.
104
388000
3000
Dar nu așa de repede.
06:43
The Wayne County Child Welfare Protection Agency said no.
105
391000
4000
Agenția de Protecție a Copilului din Wayne County a spus nu.
06:47
And the child was sent to a foster home for three days.
106
395000
4000
Iar copilul a fost trimis la un cămin pentru trei zile.
06:51
At that point, can the child go home?
107
399000
3000
În acest moment, copilul se poate întoarce acasă?
06:54
Well, a judge said yes, but only if the dad leaves the house and checks into a motel.
108
402000
9000
Ei bine, un judecător a spus da, dar numai dacă tatăl părăsește casa și se cazează la un motel.
07:06
After two weeks, I'm happy to report,
109
414000
3000
După două săptămâni, sunt fericit să raportez,
07:09
the family was reunited.
110
417000
2000
familia a fost reunită.
07:11
But the welfare workers and the ambulance people
111
419000
3000
Dar asistenții sociali și cadrele din ambulanță
07:14
and the judge all said the same thing:
112
422000
3000
și judecătorul, toți au spus același lucru:
07:17
"We hate to do it but we have to follow procedure."
113
425000
4000
„Nu ne place, dar trebuie să urmăm procedurile”.
07:21
How do things like this happen?
114
429000
4000
Cum de se întâmplă astfel de lucruri?
07:25
Scott Simon, who told this story on NPR,
115
433000
4000
Scott Simon, care a povestit asta la NPR,
07:29
said, "Rules and procedures may be dumb,
116
437000
4000
a spus, „Regulile și procedurile pot fi stupide,
07:33
but they spare you from thinking."
117
441000
3000
dar te scutesc de gândire”.
07:36
And, to be fair, rules are often imposed
118
444000
2000
Și, să fim cinstiți, regulile sunt adesea impuse
07:38
because previous officials have been lax
119
446000
3000
deoarece oficialii precedenți au fost indulgenți
07:41
and they let a child go back to an abusive household.
120
449000
3000
și au dat drumul copilului să se întoarcă într-o casă unde se abuza de el.
07:44
Fair enough.
121
452000
1000
Destul de corect.
07:45
When things go wrong, as of course they do,
122
453000
3000
Când lucrurile o iau razna, cum se întâmplă de obicei,
07:48
we reach for two tools to try to fix them.
123
456000
4000
apelăm la două unelte pentru a încerca să le reparăm.
07:52
One tool we reach for is rules.
124
460000
3000
O unealtă la care apelăm o reprezintă regulile.
07:55
Better ones, more of them.
125
463000
3000
Mai bune, mai multe.
07:58
The second tool we reach for is incentives.
126
466000
3000
A doua unealtă la care apelăm o reprezintă stimulentele.
08:01
Better ones, more of them.
127
469000
3000
Mai bune, mai multe.
08:04
What else, after all, is there?
128
472000
3000
Ce altceva ar mai fi, până la urmă?
08:07
We can certainly see this in response to the current financial crisis.
129
475000
5000
Cu siguranță observăm acestea drept răspuns la curenta criza financiară.
08:12
Regulate, regulate, regulate.
130
480000
3000
Reglementează, reglementează, reglementează.
08:15
Fix the incentives, fix the incentives, fix the incentives ...
131
483000
3000
Repară stimulentele, repară stimulentele, repară stimulentele…
08:18
The truth is that neither rules nor incentives
132
486000
3000
Adevărul este că nici regulile, nici stimulentele
08:21
are enough to do the job.
133
489000
2000
nu sunt suficiente.
08:23
How could you even write a rule that got the janitors to do what they did?
134
491000
4000
Cum ai putea scrie o regulă pentru a face oamenii de serviciu să facă ce-au făcut?
08:27
And would you pay them a bonus for being empathic?
135
495000
3000
Și i-ai plăti în plus pentru a fi empatici?
08:30
It's preposterous on its face.
136
498000
4000
Este, evident, absurd.
08:34
And what happens is that as we turn increasingly to rules,
137
502000
5000
Pe măsură ce apelăm din ce în ce mai mult la reguli,
08:39
rules and incentives may make things better in the short run,
138
507000
4000
regulile și stimulentele pot face lucrurile mai bune pe termen scurt,
08:43
but they create a downward spiral
139
511000
3000
dar creează o spirală descendentă
08:46
that makes them worse in the long run.
140
514000
2000
care le face mai rele pe termen lung.
08:48
Moral skill is chipped away by an over-reliance on rules
141
516000
5000
Abilitatea morală este știrbită de o dependență prea mare de reguli
08:53
that deprives us of the opportunity
142
521000
2000
care ne lipsesc de oportunitatea
08:55
to improvise and learn from our improvisations.
143
523000
3000
de a improviza și de a învăța din improvizațiile noastre.
08:58
And moral will is undermined
144
526000
3000
Și dorința morală este subminată
09:01
by an incessant appeal to incentives
145
529000
3000
de apelul continuu la stimulente
09:04
that destroy our desire to do the right thing.
146
532000
3000
care ne distrug dorința de a face ceea ce e corect.
09:07
And without intending it,
147
535000
2000
Și fără a avea intenția,
09:09
by appealing to rules and incentives,
148
537000
4000
apelând la reguli și stimulente,
09:13
we are engaging in a war on wisdom.
149
541000
2000
intrăm în luptă cu înțelepciunea.
09:15
Let me just give you a few examples,
150
543000
3000
Vreau să vă dau numai câteva exemple,
09:18
first of rules and the war on moral skill.
151
546000
3000
întâi de reguli și apoi de războiul cu abilitatea morală.
09:21
The lemonade story is one.
152
549000
2000
Povestea cu limonada este una.
09:23
Second, no doubt more familiar to you,
153
551000
3000
A doua, cu siguranță mai familiară dumneavoastră,
09:26
is the nature of modern American education:
154
554000
3000
este natura educației Americane moderne:
09:29
scripted, lock-step curricula.
155
557000
3000
un curriculum rigid, scriptat.
09:32
Here's an example from Chicago kindergarten.
156
560000
3000
Iată un exemplu din grădinițele din Chicago.
09:35
Reading and enjoying literature
157
563000
2000
Lectură și savurarea literaturii
09:37
and words that begin with 'B.'
158
565000
2000
și cuvintelor care încep cu 'B'.
09:39
"The Bath:" Assemble students on a rug
159
567000
3000
Baia: Adună elevii pe un covor
09:42
and give students a warning about the dangers of hot water.
160
570000
2000
și avertizează-i despre pericolele apei fierbinți.
09:44
Say 75 items in this script to teach a 25-page picture book.
161
572000
5000
Spune 75 de elemente din acest scenariu pentru a preda o carte de 25 de pagini.
09:49
All over Chicago in every kindergarten class in the city,
162
577000
3000
Peste tot în Chicago, în fiecare clasă de grădiniță din oraș,
09:52
every teacher is saying the same words in the same way on the same day.
163
580000
7000
fiecare educator spune aceleași cuvinte în același fel în aceeași zi.
09:59
We know why these scripts are there.
164
587000
4000
Știm de ce există aceste scenarii.
10:03
We don't trust the judgment of teachers enough
165
591000
3000
Nu avem încredere suficientă în judecata profesorilor
10:06
to let them loose on their own.
166
594000
3000
pentru a le permite libertatea de expresie.
10:09
Scripts like these are insurance policies against disaster.
167
597000
3000
Scenarii de genul ăsta sunt polițe de asigurare împotriva dezastrelor.
10:12
And they prevent disaster.
168
600000
3000
Și previn dezastrele.
10:15
But what they assure in its place is mediocrity.
169
603000
5000
Dar ceea ce asigură în locul lor este mediocritatea.
10:20
(Applause)
170
608000
7000
(Aplauze)
10:27
Don't get me wrong. We need rules!
171
615000
2000
Nu mă înțelegeți greșit. Avem nevoie de reguli!
10:29
Jazz musicians need some notes --
172
617000
2000
Muzicienii de jazz au nevoie de câteva note —
10:31
most of them need some notes on the page.
173
619000
2000
cei mai mulți dintre ei au nevoie de câteva note pe pagină.
10:33
We need more rules for the bankers, God knows.
174
621000
2000
Avem nevoie de mai multe reguli pentru bancheri, Dumnezeu știe.
10:35
But too many rules prevent accomplished jazz musicians
175
623000
4000
Dar prea multe reguli împiedică muzicienii de jazz desăvârșiți
10:39
from improvising.
176
627000
2000
să improvizeze.
10:41
And as a result, they lose their gifts,
177
629000
3000
Și drept rezultat, își pierd darurile,
10:44
or worse, they stop playing altogether.
178
632000
3000
sau mai rău, chiar încetează să mai cânte.
10:47
Now, how about incentives?
179
635000
3000
Acum, ce ne facem cu stimulentele?
10:50
They seem cleverer.
180
638000
2000
Par mai ingenioase.
10:52
If you have one reason for doing something
181
640000
2000
Dacă tu ai un motiv pentru a face ceva
10:54
and I give you a second reason for doing the same thing,
182
642000
3000
și eu îți dau un al doilea motiv pentru a face același lucru
10:57
it seems only logical that two reasons are better than one
183
645000
3000
pare logic că două motive sunt mai bune decât unul
11:00
and you're more likely to do it.
184
648000
3000
și cel mai probabil îl vei face.
11:03
Right?
185
651000
2000
Corect?
11:05
Well, not always.
186
653000
2000
Ei bine, nu întotdeauna.
11:07
Sometimes two reasons to do the same thing seem to compete with one another
187
655000
3000
Câteodată două motive pentru a face același lucru par să concureze unul cu altul
11:10
instead of complimenting,
188
658000
2000
în loc să se completeze
11:12
and they make people less likely to do it.
189
660000
3000
și fac oamenii mai puțin probabil să-l facă.
11:15
I'll just give you one example because time is racing.
190
663000
3000
Vă voi da un singur exemplu deoarece timpul este scurt.
11:18
In Switzerland, back about 15 years ago,
191
666000
3000
În Elveția, acum 15 ani
11:21
they were trying to decide where to site nuclear waste dumps.
192
669000
3000
încercau să decidă unde să localizeze gropile pentru deșeurile nucleare.
11:24
There was going to be a national referendum.
193
672000
3000
Urma să aibă loc un referendum național.
11:27
Some psychologists went around and polled citizens who were very well informed.
194
675000
3000
Câțiva psihologi au umblat și au chestionat cetățeni care erau foarte bine informați.
11:30
And they said, "Would you be willing to have a nuclear waste dump in your community?"
195
678000
3000
Au întrebat: „Sunteți de acord să aveți gropi cu deșeuri nucleare în comunitatea voastră?”
11:33
Astonishingly, 50 percent of the citizens said yes.
196
681000
5000
Uimitor, 50 de procente dintre cetățeni au spus da.
11:38
They knew it was dangerous.
197
686000
2000
Știau că este periculos.
11:40
They thought it would reduce their property values.
198
688000
3000
S-au gândit că le va reduce valoarea proprietăților.
11:43
But it had to go somewhere
199
691000
3000
Dar trebuiau să ajungă undeva
11:46
and they had responsibilities as citizens.
200
694000
3000
și aveau responsabilități ca cetățeni.
11:49
The psychologists asked other people a slightly different question.
201
697000
4000
Psihologii au întrebat alți oameni o întrebare puțin diferită.
11:53
They said, "If we paid you six weeks' salary every year
202
701000
3000
Au spus, „Dacă vă plătim salariul pentru șase săptămâni în fiecare an
11:56
would you be willing to have a nuclear waste dump in your community?"
203
704000
4000
ați fi de acord să aveți gropi cu deșeuri nucleare în comunitatea voastră?”
12:00
Two reasons. It's my responsibility and I'm getting paid.
204
708000
4000
Două motive. Este responsabilitatea mea și sunt și plătit.
12:04
Instead of 50 percent saying yes,
205
712000
3000
În loc de 50 de procente care să spună da,
12:07
25 percent said yes.
206
715000
3000
25 de procente au spus da.
12:10
What happens is that
207
718000
3000
Ceea ce s-a întâmplat a fost că
12:13
the second this introduction of incentive gets us
208
721000
4000
atunci când s-a introdus acest stimulent material, ne determină
12:17
so that instead of asking, "What is my responsibility?"
209
725000
3000
ca în loc să întrebăm: „Care este responsabilitatea mea?”
12:20
all we ask is, "What serves my interests?"
210
728000
3000
tot ce întrebăm este: „Ce servește intereselor mele?”
12:23
When incentives don't work,
211
731000
2000
Când stimulentele materiale nu funcționează,
12:25
when CEOs ignore the long-term health of their companies
212
733000
3000
când șefii ignoră sănătatea pe termen lung a companiilor lor
12:28
in pursuit of short-term gains that will lead to massive bonuses,
213
736000
4000
pentru a urmări câștiguri pe termen scurt care conduc la bonusuri masive
12:32
the response is always the same.
214
740000
4000
răspunsul e întotdeauna același.
12:36
Get smarter incentives.
215
744000
3000
Găsește stimulente mai inteligente!
12:40
The truth is that there are no incentives that you can devise
216
748000
3000
Adevărul este că nu există nici un fel de stimulente pe care le poți inventa
12:43
that are ever going to be smart enough.
217
751000
3000
care vor fi suficient de inteligente.
12:46
Any incentive system can be subverted by bad will.
218
754000
4000
Orice sistem de stimulente poate fi subminat din rea voință.
12:50
We need incentives. People have to make a living.
219
758000
4000
Avem nevoie de stimulente. Oamenii trebuie să-și câștige existența.
12:54
But excessive reliance on incentives
220
762000
2000
Dar dependența excesivă de stimulente
12:56
demoralizes professional activity
221
764000
3000
demoralizează activitatea profesională
12:59
in two senses of that word.
222
767000
3000
în două sensuri ale acelui cuvânt.
13:02
It causes people who engage in that activity to lose morale
223
770000
4000
Provoacă oamenii care se angajează în acea activitate să-și piardă moralul
13:06
and it causes the activity itself to lose morality.
224
774000
4000
și provoacă activitatea în sine să-și piardă moralitatea.
13:10
Barack Obama said, before he was inaugurated,
225
778000
5000
Barack Obama a spus, înainte de a fi inaugurat,
13:15
"We must ask not just 'Is it profitable?' but 'Is it right?'"
226
783000
4000
„Nu trebuie să întrebăm doar dacă 'Este profitabil?' dar 'Este corect?'”
13:19
And when professions are demoralized,
227
787000
3000
Și când profesiile sunt demoralizate
13:22
everyone in them becomes dependent on -- addicted to -- incentives
228
790000
5000
fiecare profesionist devine dependent de stimulente
13:27
and they stop asking "Is it right?"
229
795000
3000
și nu se mai întreabă „Este corect?”
13:30
We see this in medicine.
230
798000
3000
Vedem asta în medicină.
13:33
("Although it's nothing serious, let's keep an eye on it to make sure it doesn't turn into a major lawsuit.")
231
801000
4000
(„Cu toate că nu e nimic serios, să-l ținem sub observație pentru a fi siguri că nu ne dă în judecată.”)
13:37
And we certainly see it in the world of business.
232
805000
2000
Și cu siguranță vedem asta în lumea afacerilor.
13:39
("In order to remain competitive in today's marketplace, I'm afraid we're going to have to replace you with a sleezeball.")
233
807000
6000
(„Pentru a rămâne competitivi în piața de azi, mi-e teamă că vom fi nevoiți să te înlocuim cu un nemernic.”)
13:45
("I sold my soul for about a tenth of what the damn things are going for now.")
234
813000
5000
(„Mi-am vândut sufletul pentru o zecime din cât valorează drăciile acum.”)
13:50
It is obvious that this is not the way people want to do their work.
235
818000
3000
Este evident că nu ăsta este modul în care oamenii vor să muncească.
13:53
So what can we do?
236
821000
3000
Deci ce putem face?
13:56
A few sources of hope:
237
824000
3000
Câteva surse de speranță:
13:59
we ought to try to re-moralize work.
238
827000
3000
Ar trebui să încercăm să re-moralizăm munca.
14:02
One way not to do it: teach more ethics courses.
239
830000
6000
O modalitate de a NU face asta: predarea mai multor cursuri de etică.
14:08
(Applause)
240
836000
3000
(Aplauze)
14:11
There is no better way to show people that you're not serious
241
839000
3000
Nu există un mod mai bun de a arăta oamenilor că NU ești serios
14:14
than to tie up everything you have to say about ethics
242
842000
3000
decât să învelești tot ce ai de zis despre etică
14:17
into a little package with a bow and consign it to the margins as an ethics course.
243
845000
5000
într-un mic pachet și o fundă și a-l marginaliza drept „curs de etică”.
14:22
What to do instead?
244
850000
2000
Ce-i de făcut însă?
14:24
One: Celebrate moral exemplars.
245
852000
4000
Unu: Comemorarea exemplarelor morale.
14:28
Acknowledge, when you go to law school,
246
856000
3000
Recunoaște, când te duci la școala de drept,
14:31
that a little voice is whispering in your ear
247
859000
3000
că o voce mică îți șoptește în ureche
14:34
about Atticus Finch.
248
862000
3000
despre Atticus Finch.
14:37
No 10-year-old goes to law school to do mergers and acquisitions.
249
865000
3000
Nici un copil de zece ani nu se duce la școala de drept pentru a face fuzionări și achiziții.
14:40
People are inspired by moral heroes.
250
868000
3000
Oamenii sunt inspirați de eroii morali.
14:43
But we learn that with sophistication
251
871000
3000
Dar învățăm că, prin sofisticare
14:46
comes the understanding that you can't acknowledge that you have moral heroes.
252
874000
4000
vine înțelegerea că nu poți recunoaște că ai eroi morali.
14:50
Well, acknowledge them.
253
878000
2000
Ei bine, recunoaște-i.
14:52
Be proud that you have them.
254
880000
2000
Fii mândru că-i ai.
14:54
Celebrate them.
255
882000
2000
Sărbătorește-i.
14:56
And demand that the people who teach you acknowledge them and celebrate them too.
256
884000
3000
Și cere ca oamenii care te învață să-i recunoască și să-i sărbătorească și ei.
14:59
That's one thing we can do.
257
887000
3000
Ăsta e un lucru pe care-l putem face.
15:02
I don't know how many of you remember this:
258
890000
3000
Nu știu câți dintre voi își amintesc asta:
15:05
another moral hero, 15 years ago, Aaron Feuerstein,
259
893000
4000
un alt erou moral, acum cincisprezece ani, Aaron Feuerstein,
15:09
who was the head of Malden Mills in Massachusetts --
260
897000
3000
care era șeful Fabricilor Malden din Massachussetts —
15:12
they made Polartec --
261
900000
2000
ei au făcut Polartec —
15:14
The factory burned down.
262
902000
2000
Fabrica a ars.
15:16
3,000 employees. He kept every one of them on the payroll.
263
904000
3000
3.000 de angajați. I-a păstrat pe toți pe ștatul de plată.
15:19
Why? Because it would have been a disaster for them
264
907000
3000
De ce? Pentru că ar fi fost un dezastru pentru ei
15:22
and for the community if he had let them go.
265
910000
3000
și pentru comunitate dacă i-ar fi disponibilizat.
15:25
"Maybe on paper our company is worth less to Wall Street,
266
913000
4000
„Poate, pe hârtie, compania noastră valorează mai puțin pentru Wall Street,
15:29
but I can tell you it's worth more. We're doing fine."
267
917000
4000
dar pot să vă spun că valorează mai mult. Suntem bine.”
15:33
Just at this TED we heard talks from several moral heroes.
268
921000
4000
Chiar la acest TED am auzit prelegeri de la câțiva eroi morali.
15:37
Two were particularly inspiring to me.
269
925000
3000
Doi m-au inspirat foarte tare.
15:40
One was Ray Anderson, who turned --
270
928000
3000
Unul a fost Ray Anderson, care a transformat —
15:43
(Applause)
271
931000
3000
(Aplauze)
15:46
-- turned, you know, a part of the evil empire
272
934000
3000
— a transformat, știți voi, o parte a imperiului rău
15:49
into a zero-footprint, or almost zero-footprint business.
273
937000
3000
într-o afacere 100% ecologică – sau aproape 100%.
15:52
Why? Because it was the right thing to do.
274
940000
4000
De ce? Pentru că era lucrul corect de făcut.
15:56
And a bonus he's discovering is
275
944000
3000
Și ca un bonus pe care l-a descoperit
15:59
he's actually going to make even more money.
276
947000
3000
este că, de fapt va face și mai mulți bani.
16:02
His employees are inspired by the effort.
277
950000
3000
Angajații lui sunt inspirați de efort.
16:05
Why? Because there happy to be doing something that's the right thing to do.
278
953000
4000
De ce? Deoarece sunt fericiți că fac ceva care e corect moral.
16:09
Yesterday we heard Willie Smits talk about re-foresting in Indonesia.
279
957000
5000
Ieri l-am auzit pe Willie Smits vorbind despre re-împădurirea din Indonezia.
16:14
(Applause)
280
962000
3000
(Aplauze)
16:17
In many ways this is the perfect example.
281
965000
3000
Din multe privințe ăsta este exemplul perfect.
16:20
Because it took the will to do the right thing.
282
968000
3000
Deoarece a fost nevoie de voința de a face lucrul corect.
16:23
God knows it took a huge amount of technical skill.
283
971000
3000
Numai Dumnezeu știe că a fost nevoie de o competență tehnică uriașă.
16:26
I'm boggled at how much he and his associates needed to know
284
974000
3000
Sunt speriat de cât de multe cunoștințe trebuiau să aibă el și asociații săi
16:29
in order to plot this out.
285
977000
3000
pentru a putea plănui asta.
16:32
But most important to make it work --
286
980000
3000
Dar cel mai important pentru a face asta să funcționeze —
16:35
and he emphasized this --
287
983000
2000
și a subliniat asta —
16:37
is that it took knowing the people in the communities.
288
985000
3000
a fost cunoașterea oamenilor din comunitate.
16:40
Unless the people you're working with are behind you,
289
988000
5000
Dacă oamenii cu care lucrezi nu te susțin
16:45
this will fail.
290
993000
2000
asta va eșua.
16:47
And there isn't a formula to tell you how to get the people behind you,
291
995000
3000
Și nu există o formulă pentru a vă spune cum să faceți oamenii să vă susțină
16:50
because different people in different communities
292
998000
3000
deoarece oameni diferiți din comunități diferite
16:53
organize their lives in different ways.
293
1001000
3000
își organizează viața în moduri diferite.
16:56
So there's a lot here at TED, and at other places, to celebrate.
294
1004000
3000
Există foarte multe lucruri, aici la TED, sau în alte locuri, care merită sărbătorite.
16:59
And you don't have to be a mega-hero.
295
1007000
3000
Și nu trebuie să fii un mega-erou.
17:02
There are ordinary heroes.
296
1010000
2000
Există eroi normali.
17:04
Ordinary heroes like the janitors who are worth celebrating too.
297
1012000
3000
Eroi normali ca oamenii de serviciu, care merită sărbătoriți și ei.
17:07
As practitioners each and every one of us should strive
298
1015000
3000
Ca specialiști, fiecare dintre noi ar trebui să se străduiască
17:10
to be ordinary, if not extraordinary heroes.
299
1018000
3000
să fie măcar normali, dacă nu eroi extraordinari.
17:13
As heads of organizations,
300
1021000
2000
Ca șefi ai organizațiilor,
17:15
we should strive to create environments
301
1023000
2000
ar trebui să ne străduim să creăm medii
17:17
that encourage and nurture both moral skill and moral will.
302
1025000
5000
care încurajează și cultivă atât competența morală cât și dorința morală.
17:22
Even the wisest and most well-meaning people
303
1030000
3000
Chiar și cei mai înțelepți și mai binevoitori oameni
17:25
will give up if they have to swim against the current
304
1033000
3000
vor renunța dacă trebuie să înoate împotriva curentului
17:28
in the organizations in which they work.
305
1036000
3000
în organizațiile în care muncesc.
17:31
If you run an organization, you should be sure
306
1039000
3000
Dacă administrați o organizație, ar trebui să fiți siguri
17:34
that none of the jobs -- none of the jobs --
307
1042000
3000
că nici o slujbă — nici o slujbă —
17:37
have job descriptions like the job descriptions of the janitors.
308
1045000
3000
nu are fișe de post asemănătoare cu fișele de post ale oamenilor de serviciu.
17:40
Because the truth is that
309
1048000
3000
Deoarece adevărul este că
17:43
any work that you do that involves interaction with other people
310
1051000
3000
orice muncă pe care o faceți și care include interacțiunea cu alte persoane
17:46
is moral work.
311
1054000
3000
este muncă morală.
17:49
And any moral work depends upon practical wisdom.
312
1057000
4000
Și orice muncă morală depinde de bun simț.
17:53
And, perhaps most important,
313
1061000
3000
Și, poate cel mai important,
17:56
as teachers, we should strive to be the ordinary heroes,
314
1064000
3000
ca dascăli, ar trebui să ne străduim să fim niște eroi adevărați,
17:59
the moral exemplars, to the people we mentor.
315
1067000
4000
modele morale pentru oamenii pe care-i îndrumăm.
18:03
And there are a few things that we have to remember as teachers.
316
1071000
3000
Și sunt câteva lucruri pe care trebuie să ni le reamintim ca dascăli.
18:06
One is that we are always teaching.
317
1074000
4000
Unul este că predăm totdeauna.
18:10
Someone is always watching.
318
1078000
3000
Cineva se uită la noi totdeauna.
18:13
The camera is always on.
319
1081000
2000
Camera este totdeauna pornită.
18:15
Bill Gates talked about the importance of education
320
1083000
3000
Bill Gates a vorbit de importanța educației
18:18
and, in particular, the model that KIPP was providing:
321
1086000
3000
și, în particular, modelul pe care KIPP îl alimenta.
18:21
"Knowledge is power."
322
1089000
2000
„Cunoașterea este putere”.
18:24
And he talked about a lot of the wonderful things
323
1092000
3000
Și a vorbit despre o mulțime de lucruri minunate
18:27
that KIPP is doing
324
1095000
2000
pe care KIPP le face
18:29
to take inner-city kids and turn them in the direction of college.
325
1097000
4000
pentru a lua copiii dintre orașe și pentru a-i îndrepta în direcția facultății.
18:33
I want to focus on one particular thing KIPP is doing
326
1101000
3000
Vreau să mă concentrez asupra unui lucru particular pe care KIPP îl face
18:36
that Bill didn't mention.
327
1104000
2000
pe care Bill nu l-a menționat.
18:39
That is that they have come to the realization
328
1107000
2000
Și anume că au ajuns la concluzia
18:42
that the single most important thing kids need to learn
329
1110000
2000
că cel mai important lucru pe care copiii trebuie să-l învețe
18:44
is character.
330
1112000
1000
este caracterul.
18:45
They need to learn to respect themselves.
331
1113000
3000
Trebuie să învețe să se respecte pe ei.
18:48
They need to learn to respect their schoolmates.
332
1116000
3000
Trebuie să învețe să-și respecte colegii de școală.
18:51
They need to learn to respect their teachers.
333
1119000
3000
Trebuie să învețe să-și respecte profesorii.
18:54
And, most important, they need to learn to respect learning.
334
1122000
3000
Și, cel mai important, trebuie să învețe să respecte învățătura.
18:57
That's the principle objective.
335
1125000
2000
Ăsta este principalul obiectiv.
18:59
If you do that, the rest is just pretty much a coast downhill.
336
1127000
4000
Dacă faci asta, restul este în principiu un drum ușor, la vale.
19:03
And the teachers: the way you teach these things to the kids
337
1131000
3000
Și profesorii: modul cum predați aceste lucruri copiilor
19:06
is by having the teachers and all the other staff embody it every minute of every day.
338
1134000
7000
este să aveți profesorii și celelalte cadre să le întruchipeze în fiecare minut al fiecărei zile.
19:13
Obama appealed to virtue.
339
1141000
2000
Obama a făcut apel la virtute.
19:15
And I think he was right.
340
1143000
2000
Și cred că a avut dreptate.
19:17
And the virtue I think we need above all others is practical wisdom,
341
1145000
4000
Și virtutea de care cred că avem nevoie cel mai mult este înțelepciunea practică,
19:21
because it's what allows other virtues -- honesty, kindness, courage and so on --
342
1149000
7000
deoarece ea este cea care permite altor virtuți — sinceritate, bunătate, curaj și altele —
19:28
to be displayed at the right time and in the right way.
343
1156000
3000
să fie afișate la timpul potrivit și în modul corect.
19:31
He also appealed to hope.
344
1159000
3000
A apelat de asemenea și la speranță.
19:34
Right again.
345
1162000
2000
Corect din nou.
19:36
I think there is reason for hope.
346
1164000
3000
Cred că există motiv pentru speranță.
19:39
I think people want to be allowed to be virtuous.
347
1167000
3000
Cred că oamenii vor să fie lăsați să fie virtuoși.
19:42
In many ways, it's what TED is all about.
348
1170000
4000
În multe feluri, despre asta este TED.
19:46
Wanting to do the right thing
349
1174000
3000
Dorința de a face lucrul corect
19:49
in the right way
350
1177000
2000
în modul corect
19:51
for the right reasons.
351
1179000
2000
pentru motivele corecte.
19:53
This kind of wisdom is within the grasp of each and every one of us
352
1181000
3000
Acest tip de înțelepciune este la îndemâna fiecăruia dintre noi
19:56
if only we start paying attention.
353
1184000
3000
dacă începem să fim atenți.
19:59
Paying attention to what we do,
354
1187000
3000
Să fim atenți la ce facem,
20:02
to how we do it,
355
1190000
2000
cum facem,
20:04
and, perhaps most importantly,
356
1192000
2000
și, probabil cel mai important,
20:06
to the structure of the organizations within which we work,
357
1194000
3000
la structura organizațiilor în care lucrăm,
20:09
so as to make sure that it enables us and other people to develop wisdom
358
1197000
5000
pentru a fi siguri că ne permite nouă și altor oameni să dezvoltăm înțelepciune
20:14
rather than having it suppressed.
359
1202000
3000
mai degrabă decât a o suprima.
20:17
Thank you very much.
360
1205000
2000
Mulțumesc mult.
20:20
Thank you.
361
1208000
2000
Mulțumesc.
20:22
(Applause)
362
1210000
3000
(Aplauze)
20:25
Chris Anderson: You have to go and stand out here a sec.
363
1213000
3000
Chris Anderson: Trebuie să ieși și să stai aici pentru o secundă.
20:31
Barry Schwartz: Thank you very much.
364
1219000
2000
Barry Schwartz: Mulțumesc mult.
20:33
(Applause)
365
1221000
6000
(Aplauze)
Translated by Adrian Fita
Reviewed by Viorel Mocanu

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Barry Schwartz - Psychologist
Barry Schwartz studies the link between economics and psychology, offering startling insights into modern life. Lately, working with Ken Sharpe, he's studying wisdom.

Why you should listen

In his 2004 book The Paradox of Choice, Barry Schwartz tackles one of the great mysteries of modern life: Why is it that societies of great abundance — where individuals are offered more freedom and choice (personal, professional, material) than ever before — are now witnessing a near-epidemic of depression? Conventional wisdom tells us that greater choice is for the greater good, but Schwartz argues the opposite: He makes a compelling case that the abundance of choice in today's western world is actually making us miserable.

Infinite choice is paralyzing, Schwartz argues, and exhausting to the human psyche. It leads us to set unreasonably high expectations, question our choices before we even make them and blame our failures entirely on ourselves. His relatable examples, from consumer products (jeans, TVs, salad dressings) to lifestyle choices (where to live, what job to take, who and when to marry), underscore this central point: Too much choice undermines happiness.

Schwartz's previous research has addressed morality, decision-making and the varied inter-relationships between science and society. Before Paradox he published The Costs of Living, which traces the impact of free-market thinking on the explosion of consumerism -- and the effect of the new capitalism on social and cultural institutions that once operated above the market, such as medicine, sports, and the law.

Both books level serious criticism of modern western society, illuminating the under-reported psychological plagues of our time. But they also offer concrete ideas on addressing the problems, from a personal and societal level.

Schwartz is the author of the TED Book, Why We Work

More profile about the speaker
Barry Schwartz | Speaker | TED.com