English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2016

Stephen Wilkes: The passing of time, caught in a single photo

Stephen Wilkes: Az idő múlása egyetlen fotóba sűrítve

Filmed
Views 1,611,480

Stephen Wilkes fényképész lélegzetelállító kompozíciókat készít tájakról, ahogy a nappalból éjszakába váltanak, felfedezve a tér-idő kontinuumot a kétdimenziós fényképészetben. Utazzunk vele ikonikus helyszínekre, mint a Tournelle Híd Párizsban, az El Capitan a Yosemite Nemzeti Parkban és a életet adó víztároló gödör a Serengeti szívében, ebben a művészetét és fejlődését megmutató körutazáson.

- Narrative photographer
By blending up to 100 still photographs into a seamless composite that captures the transition from day to night, Stephen Wilkes reveals the stories hidden in familiar locations. Full bio

I'm driven by pure passion
Az a tiszta szenvedély hajt,
00:13
to create photographs that tell stories.
hogy képeket készítsek,
melyek történeteket mondanak el.
00:15
Photography can be described
as the recording of a single moment
A fényképészetet úgy írhatnánk le,
mint az idő egy töredékébe dermedt
00:18
frozen within a fraction of time.
pillanat megörökítését.
00:23
Each moment or photograph
represents a tangible piece
Minden pillanat vagy fénykép
emlékeink egy-egy kézzel fogható darabját
00:26
of our memories as time passes.
jeleníti meg a múló időben.
00:30
But what if you could capture more
than one moment in a photograph?
De mi lenne, ha egy pillanatnál
többet tudnánk megörökíteni egy képben?
00:33
What if a photograph
could actually collapse time,
Mi lenne, ha egy fénykép igazából
összetömöríthetné az időt,
00:37
compressing the best moments
of the day and the night
és képes lenne a nappalok
és éjszakák legjobb pillanatait
00:41
seamlessly into one single image?
egyetlen képbe sűrítve összeolvasztani.
00:44
I've created a concept
called "Day to Night"
Létrehoztam egy "Day to Night"
nevű összeállítást,
00:47
and I believe it's going to change
aminek hatására szerintem
00:50
the way you look at the world.
másként fognak tekinteni a világra.
00:51
I know it has for me.
Legalábbis velem ez történt.
00:53
My process begins by photographing
iconic locations,
A folyamat azzal kezdődik,
hogy lefényképezünk ikonikus helyeket,
00:55
places that are part of what I call
our collective memory.
a kollektív memóriánk részeit,
ahogy én nevezem.
00:59
I photograph from a fixed vantage point,
and I never move.
Egy kedvező helyről fényképezek,
és soha nem mozdulok.
01:03
I capture the fleeting moments
of humanity and light as time passes.
Megörökítem az emberiség és a fények
gyorsan elröppenő pillanatait.
01:07
Photographing for anywhere
from 15 to 30 hours
Mindenfelé fényképezek 15-30 órán át,
01:11
and shooting over 1,500 images,
több mint 1500 képet készítve,
01:14
I then choose the best moments
of the day and night.
majd kiválasztom a nappal
és az éjszaka legjobb pillanatait.
01:17
Using time as a guide,
Az időt vezetőként használva,
01:21
I seamlessly blend those best moments
into one single photograph,
e pillanatokat egyetlen, egységes
fényképpé olvasztom össze,
01:23
visualizing our conscious
journey with time.
megjelenítve így a tudatos
utazásunkat az időben.
01:27
I can take you to Paris
Elvihetem önöket Párizsba
01:31
for a view from the Tournelle Bridge.
egy pillantásra a Tournelle Hídról.
01:33
And I can show you the
early morning rowers
És megmutathatom
a kora reggeli evezősöket
01:36
along the River Seine.
a Szajnán.
01:38
And simultaneously,
És ezzel egy időben
01:40
I can show you Notre Dame aglow at night.
megmutathatom az éjszakában
tündöklő Notre Dame-ot.
01:42
And in between, I can show you
the romance of the City of Light.
És közben megmutathatom
a Fény Városának romantikáját.
01:45
I am essentially a street photographer
from 50 feet in the air,
Alapvetően egy utcai fényképész
vagyok, 15 méterrel a föld fölött,
01:51
and every single thing you see
in this photograph
és minden, mely ezen a képen látható,
01:55
actually happened on this day.
valójában ugyanazon a napon történt.
01:57
Day to Night is a global project,
A Day to Night egy globális projekt,
02:02
and my work has always been about history.
és a munkám mindig a történelemről szólt.
02:04
I'm fascinated by the concept
of going to a place like Venice
Elbűvöl a gondolat, hogy olyan
helyre megyek, mint Velence,
02:07
and actually seeing it during
a specific event.
és láthatom egy különleges esemény során.
02:11
And I decided I wanted to see
the historical Regata,
Eldöntöttem, hogy látni akarom
a történelmi Regattát,
02:13
an event that's actually been
taking place since 1498.
egy eseményt, amit 1498 óta rendeznek meg.
02:17
The boats and the costumes
look exactly as they did then.
A hajók és a jelmezek pontosan
ugyanúgy néznek ki, mint egykor rég.
02:21
And an important element that I really
want you guys to understand is:
Egy fontos részlet, amit igazán
szeretném, hogy megértsenek:
02:26
this is not a timelapse,
ez nem egy "timelapse",
02:30
this is me photographing
throughout the day and the night.
ez én vagyok, ahogy egy teljes
napon és éjszakán át fotózok.
02:31
I am a relentless collector
of magical moments.
A varázslatos pillanatok
megállíthatatlan gyűjtője vagyok.
02:37
And the thing that drives me
is the fear of just missing one of them.
Az a félelem hajt, hogy akár
egyet is elmulasztok belőlük.
02:40
The entire concept came about in 1996.
A teljes elképzelés
1996-ban született meg.
02:48
LIFE Magazine commissioned me
to create a panoramic photograph
A LIFE Magazine megbízott azzal,
hogy panorámafotókat készítsek
02:52
of the cast and crew of Baz Luhrmann's
film Romeo + Juliet.
Baz Luhrmann Rómeó és Júlia filmjének
szereplőiről és a stábjáról.
02:57
I got to the set and realized:
it's a square.
Odamentem a díszlethez és rájöttem:
négyzet alakú.
03:02
So the only way I could actually create
a panoramic was to shoot a collage
Így a panoráma elkészítésének egyetlen
módja, hogy kollázst készítek
03:06
of 250 single images.
250 különálló képből.
03:10
So I had DiCaprio and Claire Danes
embracing.
Ott volt DiCaprio és Claire Danes
egymást megölelve.
03:13
And as I pan my camera to the right,
Ahogy a fényképezőgéppel
a jobb oldal felé pásztáztam,
03:16
I noticed there was a mirror on the wall
észrevettem, hogy egy tükör van a falon,
03:19
and I saw they were
actually reflecting in it.
és megláttam, hogy tükröződnek benne.
03:22
And for that one moment, that one image
Csak ezért a pillanatért, ezért a képért
03:24
I asked them, "Would you guys just kiss
megkértem őket: "Megcsókolnátok egymást
03:26
for this one picture?"
ezért a felvételért?"
03:28
And then I came back
to my studio in New York,
Majd visszajöttem a New York-i stúdiómba,
03:30
and I hand-glued these 250 images together
és ezt a 250 képet kézzel
összeragasztottam,
03:32
and stood back and went,
"Wow, this is so cool!
hátrébb álltam és azt éreztem:
"Húha, ez nagyon jó!
03:36
I'm changing time in a photograph."
Időt váltok a fényképen belül."
03:39
And that concept actually
stayed with me for 13 years
Tizenhárom évig éltem ezzel a technikával,
03:42
until technology finally
has caught up to my dreams.
mígnem a technológia végre
utolérte az álmaimat.
03:46
This is an image I created
of the Santa Monica Pier, Day to Night.
Ezt a Day to Night képet
a Santa Monica Pier-nél készítettem.
03:51
And I'm going to show you a little video
Mutatok egy kis videót,
03:54
that gives you an idea of what
it's like being with me
egy kis ízelítőt abból,
milyen is velem lenni,
03:56
when I do these pictures.
amikor ezeket a képeket készítem.
03:59
To start with, you have to understand
that to get views like this,
Először is meg kell értenünk,
hogy az ilyen kilátáshoz
04:01
most of my time is spent up high,
and I'm usually in a cherry picker
az időm nagy részét a magasban töltöm,
általában egy kosaras emelőn
04:04
or a crane.
vagy egy darun.
04:08
So this is a typical day,
12-18 hours, non-stop
Szóval ez egy tipikus nap,
12-18 órán át folyamatosan rögzítem,
04:09
capturing the entire day unfold.
ahogy kibontakozik a nap.
04:13
One of the things that's great
is I love to people-watch.
Az egyik legjobb dolog,
hogy szeretem figyelni az embereket.
04:16
And trust me when I tell you,
Higgyék el nekem,
04:19
this is the greatest seat
in the house to have.
hogy ebből a székből a legjobb a kilátás.
04:20
But this is really how I go about
creating these photographs.
De tényleg így készítem ezeket a fotókat.
04:24
So once I decide on my view
and the location,
Először kiválasztom a kilátást
és a helyszínt,
04:27
I have to decide where day begins
and night ends.
majd el kell döntenem, hol kezdődik
a nap és hol ér véget az éjjel.
04:31
And that's what I call the time vector.
Ezt hívom idővektornak.
04:34
Einstein described time as a fabric.
Einstein úgy írta le az időt,
mint egy szövetet.
04:37
Think of the surface of a trampoline:
Gondoljanak egy trambulin felületére:
04:41
it warps and stretches with gravity.
meggörbül és kifeszül
a gravitáció hatására.
04:43
I see time as a fabric as well,
Én is szövetként tekintek az időre,
04:46
except I take that fabric and flatten it,
compress it into single plane.
kivéve, amikor fogom, kisimítom
és egyetlen síkba sűrítem.
04:49
One of the unique aspects
of this work is also,
Az egyik különlegessége
ennek a munkának,
04:55
if you look at all my pictures,
ha megnézik a képeimet,
04:57
the time vector changes:
hogy az idővektor változik:
04:58
sometimes I'll go left to right,
néha balról megyek jobbra,
05:00
sometimes front to back,
up or down, even diagonally.
néha elölről hátrafelé,
fentről le, vagy akár átlósan.
05:02
I am exploring the space-time continuum
Felfedezem a tér-idő kontinuumot
05:07
within a two-dimensional still photograph.
egy kétdimenziós állóképben.
05:10
Now when I do these pictures,
E képek készítése olyan,
05:13
it's literally like a real-time puzzle
going on in my mind.
mintha szó szerint egy valós idejű
kirakós játék menne a fejemben.
05:15
I build a photograph based on time,
Az időre alapozva építem fel a képet,
05:18
and this is what I call the master plate.
és ezt nevezem mestervászonnak.
05:21
This can take us several
months to complete.
Az elkészítése hónapokig eltarthat.
05:23
The fun thing about this work is
Az a vicces ebben a munkában,
05:27
I have absolutely zero control
when I get up there
hogy amikor felmegyek, abszolút
semmilyen hatásom nincs arra,
05:29
on any given day and capture photographs.
hogy milyen fotókat készítek
az adott napon.
05:32
So I never know who's
going to be in the picture,
Sohasem tudom, ki lesz rajta a képen,
05:35
if it's going to be a great
sunrise or sunset -- no control.
fantasztikus napfelkelte vagy
naplemente lesz-e - semmi hatásom rá.
05:37
It's at the end of the process,
A folyamat végén,
05:40
if I've had a really great day
and everything remained the same,
ha nagyon jó napom volt
és minden ugyanúgy maradt,
05:42
that I then decide who's in and who's out,
akkor eldöntöm,
hogy ki legyen benne és ki ne,
05:45
and it's all based on time.
és mindezt az idő alapján.
05:48
I'll take those best moments that I pick
over a month of editing
Egy hónap alatt kiválasztom
a legjobb pillanatokat,
05:49
and they get seamlessly blended
into the master plate.
melyek összeolvasztva
rákerülnek a mestervászonra.
05:53
I'm compressing the day and night
Összesűrítem a nappalt és az éjjelt,
05:58
as I saw it,
ahogy láttam,
06:00
creating a unique harmony between
these two very discordant worlds.
létrehozva egy különleges harmóniát
e két nagyon különböző világ közt.
06:02
Painting has always been a really
important influence in all my work
A festészet mindig is igazán jelentős
hatással volt minden munkámra,
06:07
and I've always been a huge fan
of Albert Bierstadt,
és mindig is nagy rajongója
voltam Albert Bierstadtnak,
06:11
the great Hudson River School painter.
a Hudson River School nagy festőjének.
06:13
He inspired a recent series
that I did on the National Parks.
Ő inspirálta legutóbbi
"Nemzeti Parkok" sorozatomat.
06:15
This is Bierstadt's Yosemite Valley.
Ez Bierstadt Yosemite Valley-je.
06:19
So this is the photograph
I created of Yosemite.
Ez az a fénykép,
amit a Yosemite-ről készítettem.
06:22
This is actually the cover story
of the 2016 January issue
Ez a National Geographic
06:25
of National Geographic.
2016-os januári számának borítója.
06:29
I photographed for over
30 hours in this picture.
Több mint 30 órán át fényképeztem
ehhez a képhez.
06:31
I was literally on the side of a cliff,
Szó szerint egy szikla oldalán voltam,
06:34
capturing the stars
and the moonlight as it transitions,
megörökítve a csillagok
és a holdfény átmenetét,
06:37
the moonlight lighting El Capitan.
az El Capitant holdfényben.
06:41
And I also captured this transition
of time throughout the landscape.
Sikerült megörökítenem az idő múlását
a táj változásain keresztül.
06:42
The best part is obviously seeing
the magical moments of humanity
Munkám legjobb része, hogy látom
az emberiség varázslatos pillanatait
06:47
as time changed --
az idő változásával -
06:51
from day into night.
nappalból éjszakába.
06:54
And on a personal note,
És elárulom,
06:58
I actually had a photocopy
of Bierstadt's painting in my pocket.
Bierstadt festményéről
volt egy fotó a zsebemben.
06:59
And when that sun started
to rise in the valley,
Amikor a napfelkelte
megcsillant a völgyben,
07:03
I started to literally shake
with excitement
szó szerint elkezdtem
remegni az izgalomtól,
07:06
because I looked at the painting and I go,
mert egy pillantást vetve
a festményre láttam:
07:08
"Oh my god, I'm getting Bierstadt's
exact same lighting
"Istenem, pont ugyanolyanok a fények,
07:10
100 years earlier."
mint Bierstadtnál, 100 évvel korábban."
07:14
Day to Night is about all the things,
A Day to Night-ban minden benne van,
07:17
it's like a compilation of all
the things I love
összessége azoknak a dolgoknak,
07:20
about the medium of photography.
melyeket imádok a fotográfiában.
07:22
It's about landscape,
Szól a tájról
07:25
it's about street photography,
az utcai fényképészetről,
07:26
it's about color, it's about architecture,
színekről, építészetről,
07:28
perspective, scale --
and, especially, history.
távlatról, mértékről -
és legfőképpen történelemről.
07:30
This is one of the most historical moments
Ez az egyik legfontosabb
történelmi pillanat,
07:34
I've been able to photograph,
amit valaha lencsevégre kaptam:
07:36
the 2013 Presidential Inauguration
of Barack Obama.
Barack Obama 2013-as elnöki beiktatása.
07:37
And if you look closely in this picture,
Ha megfigyeljük a képet közelről,
07:41
you can actually see time changing
láthatjuk a nagy kivetítőkön
07:43
in those large television sets.
az idő változását.
07:45
You can see Michelle
waiting with the children,
Láthatjuk Michelle-t [Obama]
a gyerekekkel várakozva,
07:47
the president now greets the crowd,
ahogy az elnök üdvözli a tömeget,
07:50
he takes his oath,
leteszi az esküjét,
07:52
and now he's speaking to the people.
és miközben beszél az emberekhez.
07:53
There's so many challenging aspects
when I create photographs like this.
Egy ilyen fénykép elkészítésénél
rengeteg akadállyal találkozunk.
07:56
For this particular photograph,
Konkrétan ehhez a képhez
08:01
I was in a 50-foot scissor lift
up in the air
egy 15 méter magas ollós emelőn
álltam elég magasan,
08:03
and it was not very stable.
és nem volt igazán stabil.
08:06
So every time my assistant and I
shifted our weight,
Így akárhányszor megmozdultunk
az asszisztensemmel,
08:08
our horizon line shifted.
eltolódott a horizontvonalunk.
08:11
So for every picture you see,
Így az ebben látható
összes kép elkészítéséhez -
08:12
and there were about
1,800 in this picture,
ennél a képnél körülbelül 1800-nál -
08:14
we both had to tape our feet into position
szinte oda kellett ragasztanunk
ugyanazon pontra a talpunkat
08:16
every time I clicked the shutter.
mindegyik kép készítésénél.
08:19
(Applause)
(Taps)
08:22
I've learned so many extraordinary
things doing this work.
Számos rendkívüli dolgot
tanultam a munkám során.
08:26
I think the two most important
are patience
Szerintem a két legfontosabb
közülük a türelem
08:30
and the power of observation.
és a megfigyelés ereje.
08:34
When you photograph a city
like New York from above,
Amikor fényképet készítünk felülről
egy városról, mint New York,
08:36
I discovered that those people in cars
rájöttem, hogy azok
az emberek az autókban,
08:40
that I sort of live with everyday,
akikkel úgymond együtt élek minden nap,
08:42
they don't look like people
in cars anymore.
már nem autóban ülő
embereknek látszanak.
08:44
They feel like a giant school of fish,
Egy óriási halrajnak tűnnek
08:46
it was a form of emergent behavior.
vonuló alakzatban.
08:49
And when people describe
the energy of New York,
New York emlegetett energikusságát
08:52
I think this photograph begins
to really capture that.
szerintem tényleg megörökíti ez a fénykép.
08:55
When you look closer in my work,
Amikor közelebbről nézzük a munkámat,
08:58
you can see there's stories going on.
láthatjuk a történeteket benne.
09:00
You realize that Times Square is a canyon,
Rájövünk, hogy a Times Square egy kanyon,
09:02
it's shadow and it's sunlight.
árnyékkal és napsütéssel.
09:05
So I decided, in this photograph,
I would checkerboard time.
Ennél a fényképnél eldöntöttem,
hogy megfelelően felosztom az időt.
09:07
So wherever the shadows are, it's night
Ahol az árnyékok vannak, az éjszaka,
09:11
and wherever the sun is,
it's actually day.
és a világos részeknél pedig nappal van.
09:13
Time is this extraordinary thing
Az idő valóban rendkívüli,
09:16
that we never can really
wrap our heads around.
és sose tudjuk igazán megérteni.
09:18
But in a very unique and special way,
De hiszek abban, hogy egy nagyon
egyedi és különleges módon,
09:21
I believe these photographs
begin to put a face on time.
ezek a fényképek elkezdenek
arcot adni az időnek.
09:23
They embody a new
metaphysical visual reality.
Megtestesítenek egy új
metafizikai optikai valóságot.
09:28
When you spend 15 hours
looking at a place,
Amikor 15 órát töltünk egy irányba nézve,
09:34
you're going to see things
a little differently
akkor elkezdjük máshogy látni a dolgokat,
09:38
than if you or I walked up
with our camera,
ellentétben azzal, ha csak
felsétálunk a kameránkkal,
09:41
took a picture, and then walked away.
elkattintunk egy képet és már megyünk is.
09:43
This was a perfect example.
Ez egy tökéletes példa volt.
09:45
I call it "Sacré-Coeur Selfie."
Én úgy hívom: "Sacré-Coeur Selfie".
09:47
I watched over 15 hours
Több mint 15 óráig figyeltem,
09:49
all these people
not even look at Sacré-Coeur.
ahogy az emberek szinte
nem is néznek a Sacré-Coeur-re.
09:51
They were more interested
in using it as a backdrop.
Jobban érdekelte őket az,
hogy háttérfüggönynek használják.
09:54
They would walk up, take a picture,
Felsétálnak, csinálnak egy képet,
09:57
and then walk away.
majd továbbállnak.
09:59
And I found this to be an absolutely
extraordinary example,
Ezt egy abszolút rendkívüli
példának találtam,
10:02
a powerful disconnect between
what we think the human experience is
egy erőteljes különbség aközött,
ami az általunk hitt emberi élmény
10:07
versus what the human experience
is evolving into.
és amit ténylegesen átélünk.
10:11
The act of sharing has suddenly
become more important
A megosztás hirtelen fontosabbá vált,
10:15
than the experience itself.
mint a valódi élmény.
10:20
(Applause)
(Taps)
10:23
And finally, my most recent image,
Végül pedig itt a legutóbbi képem,
10:26
which has such a special meaning
for me personally:
melynek számomra különleges jelentése van:
10:29
this is the Serengeti National
Park in Tanzania.
ez a Serengeti Nemzeti Park Tanzániában.
10:33
And this is photographed
in the middle of the Seronera,
Ez a kép a Seronera közepén készült,
10:36
this is not a reserve.
ami nem egy rezervátum.
10:39
I went specifically during
the peak migration
Szándékosan az állatok vándorlásának
csúcsidőszakában mentem,
10:41
to hopefully capture
the most diverse range of animals.
hogy remélhetőleg sokféle
állatról készíthessek fényképeket.
10:44
Unfortunately, when we got there,
Sajnos érkezésünkkor
10:48
there was a drought going on
during the peak migration,
épp tombolt a szárazság
a vándorlás csúcsidőszakában,
10:50
a five-week drought.
egy öthetes szárazság.
10:52
So all the animals
were drawn to the water.
Ezért minden állat a vízhez húzódott.
10:53
I found this one watering hole,
Ezt az egy víztározó gödröt találtam,
10:56
and felt if everything remained
the same way it was behaving,
és úgy éreztem, ha minden a jelenlegi
helyzetnek megfelelően marad,
10:58
I had a real opportunity
to capture something unique.
akkor megkaptam a lehetőséget egy
igazán különleges fotó megörökítésére.
11:02
We spent three days studying it,
Három napig tanulmányoztuk,
11:06
and nothing could have prepared me
és semmi nem készíthetett fel arra,
11:08
for what I witnessed during our shoot day.
aminek a felvétel napján tanúja voltam.
11:09
I photographed for 26 hours
26 óráig fotóztam
11:12
in a sealed crocodile blind,
18 feet in the air.
5 méter magasan, a krokodilok
számára elérhetetlen helyen.
11:15
What I witnessed was unimaginable.
Amikor tanúja lettem
az elképzelhetetlennek.
11:19
Frankly, it was Biblical.
Őszintén, bibliai volt.
11:21
We saw, for 26 hours,
Néztük, 26 órán keresztül,
11:23
all these competitive species
share a single resource called water.
ahogy ezek az egymással versengő fajok
megosztoznak egyetlen vízforráson.
11:25
The same resource that humanity
is supposed to have wars over
Ugyanazért a forrásért,
melyért az emberiség háborúkat fog vívni
11:31
during the next 50 years.
az elkövetkező 50 évben.
11:34
The animals never even
grunted at each other.
Az állatok soha nem is morogtak egymásra.
11:37
They seem to understand something
that we humans don't.
Látszólag megértettek valamit,
amit mi, emberek még nem.
11:41
That this precious resource called water
Hogy ezt a víznek nevezett értékes forrást
11:45
is something we all have to share.
meg kell osztanunk egymással.
11:48
When I created this picture,
Amikor ezt a képet készítettem,
11:51
I realized that Day to Night
is really a new way of seeing,
rájöttem, hogy a Day to Night
igazából egy újfajta látásmód
11:55
compressing time,
az idő összesűrítésével,
12:00
exploring the space-time continuum
within a photograph.
új tér-idő kontinuumok felfedezése
egy képen belül.
12:02
As technology evolves
along with photography,
Ahogy a technológia
a fotográfia mentén fejlődik,
12:06
photographs will not only communicate
a deeper meaning of time and memory,
a fényképek nem csak az idő és az
emlékek mélyebb értelmét mutatják meg,
12:11
but they will compose a new narrative
of untold stories,
hanem új magyarázatot adnak
az elmondatlan történetekhez,
12:15
creating a timeless window into our world.
egy időtlen ablakot nyitva a világunkra.
12:22
Thank you.
Köszönöm.
12:27
(Applause)
(Taps)
12:28
Translated by Tímea Hegyessy
Reviewed by Reka Lorinczy

▲Back to top

About the speaker:

Stephen Wilkes - Narrative photographer
By blending up to 100 still photographs into a seamless composite that captures the transition from day to night, Stephen Wilkes reveals the stories hidden in familiar locations.

Why you should listen

Since opening his studio in New York City in 1983, photographer Stephen Wilkes has built an unprecedented body of work and a reputation as one of America's most iconic photographers, widely recognized for his fine art, editorial and commercial work.

His photographs are included in the collections of the George Eastman Museum, James A. Michener Art Museum, Houston Museum of Fine Arts, Dow Jones Collection, Griffin Museum of Photography, Jewish Museum of NY, Library of Congress, Snite Museum of Art, The Historic New Orleans Collection, Museum of the City of New York, 9/11 Memorial Museum and numerous private collections. His editorial work has appeared in, and on the covers of, leading publications such as the New York Times Magazine, Vanity Fair, TIME, Fortune, National Geographic, Sports Illustrated and many others.

In 1998, a one-day assignment to the south side of Ellis Island led to a 5-year photographic study of the island's long abandoned medical wards where immigrants were detained before they could enter America. Through his photographs and video, Wilkes helped secure $6 million toward the restoration of the south side of the island.

Day to Night, Wilkes' most defining project, began in 2009. These epic cityscapes and landscapes, portrayed from a fixed camera angle for up to 30 hours capture fleeting moments of humanity as light passes in front of his lens over the course of full day. Blending these images into a single photograph takes months to complete. Day to Night has been featured on CBS Sunday Morning as well as dozens of other prominent media outlets and, with a grant from the National Geographic Society, was recently extended to include America's National Parks in celebration of their centennial anniversary. The series will be published by TASCHEN as a monograph in 2017.

Wilkes, who lives and maintains his studio in Westport, CT, is represented by Bryce Wolkowitz Gallery, New York; Peter Fetterman Gallery, Los Angeles; Monroe Gallery of Photography, Santa Fe; and ARTITLEDContemporary, The Netherlands.

More profile about the speaker
Stephen Wilkes | Speaker | TED.com