English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2016

Stephen Wilkes: The passing of time, caught in a single photo

Stephen Wilkes: Zamanın geçişinin tek bir fotoğrafta yakalanması

Filmed
Views 1,611,480

Fotoğrafçı Stephen Wilkes, büyüleyici manzara kompozisyonlarını günden geceye geçerken yakalayıp işliyor, iki boyutlu durağan bir fotoğrafta uzay-zaman sürekliliğini keşfediyor. Onunla Paris'teki Tournelle Köprüsü, Yosemite Ulusal Parkı'ndaki El Capitan ve Serengeti'nin kalbindeki hayat veren bir su kaynağı gibi ikonik mekânlara yolculuk edin, sanatına ve iş sürecine tanık olun.

- Narrative photographer
By blending up to 100 still photographs into a seamless composite that captures the transition from day to night, Stephen Wilkes reveals the stories hidden in familiar locations. Full bio

Ben, hikâyeler anlatan
fotoğraflar yaratmanın
00:13
I'm driven by pure passion
00:15
to create photographs that tell stories.
saf tutkusuyla hareket ediyorum.
Fotoğrafçılık, zamanın bir kesiti
içinde donmuş bir anın
00:18
Photography can be described
as the recording of a single moment
kaydedilmesi olarak tanımlanabilir.
00:23
frozen within a fraction of time.
Her bir an veya fotoğraf,
zaman geçtikçe
00:26
Each moment or photograph
represents a tangible piece
anılarımızın elle tutulabilir bir
parçasını temsil eder.
00:30
of our memories as time passes.
Peki ya bir fotoğrafta birden çok
anı yakalayabilseydiniz?
00:33
But what if you could capture more
than one moment in a photograph?
Ya bir fotoğraf zamanı gerçekten yıkıp
00:37
What if a photograph
could actually collapse time,
gün ve gecenin en güzel anlarını
00:41
compressing the best moments
of the day and the night
pürüzsüzce tek bir görüntüye
sıkıştırabilseydi?
00:44
seamlessly into one single image?
“Günden Geceye” adlı bir
konsept yarattım
00:47
I've created a concept
called "Day to Night"
ve bu konseptin
00:50
and I believe it's going to change
dünyaya bakışınızı
değiştireceğine inanıyorum.
00:51
the way you look at the world.
Benim için değiştirdiğini biliyorum.
00:53
I know it has for me.
Benim sürecim, ortak hafızamızın
bir parçası olarak gördüğüm
00:55
My process begins by photographing
iconic locations,
ikonik mekânları
fotoğraflayarak başlıyor.
00:59
places that are part of what I call
our collective memory.
Sabit bir gözlem yerinden fotoğraflıyorum
ve hiç hareket etmiyorum.
01:03
I photograph from a fixed vantage point,
and I never move.
01:07
I capture the fleeting moments
of humanity and light as time passes.
Zaman geçerken, insanlık ve ışığın
uçup giden anlarını yakalıyorum.
15 saatten 30 saate kadar bir sürede,
01:11
Photographing for anywhere
from 15 to 30 hours
1500'den fazla resim çekerek
fotoğraflıyorum.
01:14
and shooting over 1,500 images,
Daha sonra gün ve gecenin en
güzel anlarını seçiyorum.
01:17
I then choose the best moments
of the day and night.
Zamanı bir rehber gibi kullanarak,
01:21
Using time as a guide,
01:23
I seamlessly blend those best moments
into one single photograph,
zamanla olan bilinçli yolculuğumuzu
gözümde canlandırarak,
01:27
visualizing our conscious
journey with time.
bu en güzel anları, pürüzsüzce tek bir
fotoğrafta harmanlıyorum.
Sizi Tournelle Köprüsü'nden
bir manzara için
01:31
I can take you to Paris
01:33
for a view from the Tournelle Bridge.
Paris'e götürebilirim
ve size sabahın erken saatlerinde
01:36
And I can show you the
early morning rowers
Seine Nehri'nde kürek çekenleri
gösterebilirim.
01:38
along the River Seine.
Aynı zamanda,
01:40
And simultaneously,
size Notre Dame'ın gece vakti
ışıltısını gösterebilirim.
01:42
I can show you Notre Dame aglow at night.
01:45
And in between, I can show you
the romance of the City of Light.
İkisinin arasında, size Işık Şehri'nin
romantizmini gösterebilirim.
Ben temelde, yerden 15 metre yukarıda
duran bir sokak fotoğrafçısıyım
01:51
I am essentially a street photographer
from 50 feet in the air,
ve bu fotoğrafta gördüğünüz her şey,
01:55
and every single thing you see
in this photograph
aslında aynı günde gerçekleşti.
01:57
actually happened on this day.
Günden Geceye, küresel bir proje
02:02
Day to Night is a global project,
02:04
and my work has always been about history.
ve benim işim her zaman
tarihle ilgili olmuştur.
Venedik gibi bir yere gidip orayı
02:07
I'm fascinated by the concept
of going to a place like Venice
özel bir etkinlik zamanında görme
konsepti beni büyülüyor.
02:11
and actually seeing it during
a specific event.
02:13
And I decided I wanted to see
the historical Regata,
Tarihi Regata Festivali'ni de görmek
istediğime karar verdim,
02:17
an event that's actually been
taking place since 1498.
1498'den beri gerçekleşen bir etkinlik.
02:21
The boats and the costumes
look exactly as they did then.
Kayıklar ve kostümler tamamen
o günlerdeki gibi görünüyor.
Gerçekten anlamanızı istediğim
önemli bir nokta da:
02:26
And an important element that I really
want you guys to understand is:
Bu bir hızlandırılmış çekim değil,
02:30
this is not a timelapse,
02:31
this is me photographing
throughout the day and the night.
bu, benim gün ve gece boyu
fotoğraf çekmemle oluşuyor.
02:37
I am a relentless collector
of magical moments.
Büyülü anların durmak
bilmeyen bir koleksiyoncusuyum
02:40
And the thing that drives me
is the fear of just missing one of them.
ve beni güdüleyen şey de bu anlardan
sadece birini kaçırma korkusu.
Tüm konsept, 1996'da ortaya çıktı.
02:48
The entire concept came about in 1996.
LIFE Dergisi beni, Baz Luhrmann'ın
Romeo ve Juliet filminin
02:52
LIFE Magazine commissioned me
to create a panoramic photograph
02:57
of the cast and crew of Baz Luhrmann's
film Romeo + Juliet.
oyuncu ve set ekibinin panoramik bir
fotoğrafını çekmekle görevlendirmişti.
Sete vardığımda fark ettim ki:
Set bir kareydi.
03:02
I got to the set and realized:
it's a square.
03:06
So the only way I could actually create
a panoramic was to shoot a collage
Yani bir panorama yaratmamın tek yolu,
250 ayrı görüntünün
03:10
of 250 single images.
kolajını yapmaktı.
03:13
So I had DiCaprio and Claire Danes
embracing.
O yüzden DiCaprio ve Claire
Danes'i kucaklaştırdım
ve kameramı sağa doğru çevirirken,
03:16
And as I pan my camera to the right,
03:19
I noticed there was a mirror on the wall
duvarda bir ayna olduğunu
ve onların aynaya yansıdığını fark ettim.
03:22
and I saw they were
actually reflecting in it.
O an, sadece tek bir görüntü
için onlara sordum:
03:24
And for that one moment, that one image
03:26
I asked them, "Would you guys just kiss
"Siz çocuklar sadece tek bir resim
için öpüşür müsünüz?"
03:28
for this one picture?"
03:30
And then I came back
to my studio in New York,
Sonra New York'taki stüdyoma
geri döndüm
03:32
and I hand-glued these 250 images together
ve bu 250 görüntüyü elimle bir araya
getirip yapıştırdım
ve de geriye çekilip baktığımda
"Vay, bu çok havalı!
03:36
and stood back and went,
"Wow, this is so cool!
03:39
I'm changing time in a photograph."
Bir fotoğrafta zamanı
değiştiriyorum." dedim.
Bu konsept 13 yıl boyunca
benimle kaldı,
03:42
And that concept actually
stayed with me for 13 years
03:46
until technology finally
has caught up to my dreams.
teknoloji sonunda hayallerimi
yakalayana kadar.
03:51
This is an image I created
of the Santa Monica Pier, Day to Night.
Bu, Santa Monica iskelesinin Günden Geceye
için yarattığım bir görüntüsü
ve şimdi size küçük bir
video göstereceğim,
03:54
And I'm going to show you a little video
bu resimleri çekerken benimle
olmanın nasıl olduğuyla ilgili
03:56
that gives you an idea of what
it's like being with me
03:59
when I do these pictures.
fikir vermesi açısından.
04:01
To start with, you have to understand
that to get views like this,
Öncelikle, böyle manzaralar yakalamak için
zamanımın çoğunun yukarıda
geçtiğini bilmelisiniz.
04:04
most of my time is spent up high,
and I'm usually in a cherry picker
Genelde bir çalışma platformu ya da
vinç sepetinde oluyorum.
04:08
or a crane.
04:09
So this is a typical day,
12-18 hours, non-stop
Bu normal bir günüm,
12-18 saat durmadan
04:13
capturing the entire day unfold.
günün ilerlemesini yakalıyorum.
04:16
One of the things that's great
is I love to people-watch.
Harika olan şeylerden biri de,
insan izlemeye bayılıyorum.
Bu, evde oturulacak en iyi
sandalye dediğimde
04:19
And trust me when I tell you,
04:20
this is the greatest seat
in the house to have.
bana güvenin.
Bu fotoğrafları yaratmaya
gerçekten böyle başlıyorum.
04:24
But this is really how I go about
creating these photographs.
Manzara ve konumuma karar verdikten sonra,
04:27
So once I decide on my view
and the location,
günün nerede başlayıp gecenin nerede
bittiğine karar vermem gerekiyor.
04:31
I have to decide where day begins
and night ends.
04:34
And that's what I call the time vector.
Buna zaman vektörü diyorum.
04:37
Einstein described time as a fabric.
Einstein zamanı bir kumaş
olarak betimlemiş.
Bir trampolinin yüzeyini düşünün:
04:41
Think of the surface of a trampoline:
04:43
it warps and stretches with gravity.
Yer çekimiyle eğilir ve esner.
04:46
I see time as a fabric as well,
Ben de zamanı bir kumaş gibi görüyorum,
ama ben o kumaşı alıp düzleştiriyor,
tek bir düzleme sıkıştırıyorum.
04:49
except I take that fabric and flatten it,
compress it into single plane.
Bu çalışmanın eşsiz yönlerinden biri de,
04:55
One of the unique aspects
of this work is also,
tüm resimlerime baktığınızda
04:57
if you look at all my pictures,
zaman vektörünün değiştiğini görürsünüz:
04:58
the time vector changes:
05:00
sometimes I'll go left to right,
Bazen soldan sağa,
bazen önden arkaya, yukarı ya da aşağı,
hatta çaprazlama giderim.
05:02
sometimes front to back,
up or down, even diagonally.
Uzay-zaman sürekliliğini,
05:07
I am exploring the space-time continuum
05:10
within a two-dimensional still photograph.
iki boyutlu durağan bir
fotoğrafta keşfediyorum.
05:13
Now when I do these pictures,
Bu resimleri yaparken,
05:15
it's literally like a real-time puzzle
going on in my mind.
zihnimde tam anlamıyla, gerçek zamanlı
bir bulmaca varmış gibi oluyor.
05:18
I build a photograph based on time,
Zamanı temel alarak bir
fotoğraf oluşturuyorum
05:21
and this is what I call the master plate.
ve buna ana levha diyorum.
05:23
This can take us several
months to complete.
Bunu tamamlamak birkaç ay alabilir.
05:27
The fun thing about this work is
İşin eğlenceli yanı,
05:29
I have absolutely zero control
when I get up there
herhangi bir günde oraya çıkıp
fotoğraflar çekerken
bütünüyle sıfır kontrolüm oluyor.
05:32
on any given day and capture photographs.
Yani resimde kimin olacağını bilmiyorum,
05:35
So I never know who's
going to be in the picture,
harika bir gün doğumu veya batımı
olacak mı bilmiyorum --sıfır kontrol.
05:37
if it's going to be a great
sunrise or sunset -- no control.
Sürecin sonunda,
05:40
It's at the end of the process,
05:42
if I've had a really great day
and everything remained the same,
gerçekten harika bir gün geçirdiysem
ve her şey aynı kaldıysa,
kimin resimde olup kimin
çıkacağına karar veriyorum
05:45
that I then decide who's in and who's out,
ve bunların hepsi zamana dayalı oluyor.
05:48
and it's all based on time.
05:49
I'll take those best moments that I pick
over a month of editing
Bir ayı aşkın düzenlemeden sonra
seçtiğim o en iyi anları alıp
05:53
and they get seamlessly blended
into the master plate.
pürüzsüzce tek bir ana
levhaya harmanlıyorum.
Gün ve geceyi
05:58
I'm compressing the day and night
kendimce sıkıştırıyor,
06:00
as I saw it,
06:02
creating a unique harmony between
these two very discordant worlds.
bu iki uyumsuz dünya arasında
eşsiz bir uyum yaratıyorum.
Resim sanatı, tüm işlerimde
önemli bir etkiye sahiptir.
06:07
Painting has always been a really
important influence in all my work
Her zaman, büyük Hudson Nehri
Okulu ressamlarından
06:11
and I've always been a huge fan
of Albert Bierstadt,
Albert Bierstadt'ın büyük
bir hayranı oldum.
06:13
the great Hudson River School painter.
Ulusal parklar üzerine yakın zamanda
yaptığım bir seride bana ilham verdi.
06:15
He inspired a recent series
that I did on the National Parks.
06:19
This is Bierstadt's Yosemite Valley.
Bu, Bierstadt'ın Yosemite Vadisi.
Bu da Yosemite'nin benim
yarattığım fotoğrafı.
06:22
So this is the photograph
I created of Yosemite.
06:25
This is actually the cover story
of the 2016 January issue
Bu fotoğraf aslında National Geographic
2016 Ocak sayısının
06:29
of National Geographic.
kapak konusu.
06:31
I photographed for over
30 hours in this picture.
Bu resim için 30 saatten
fazla fotoğraf çektim.
Tam anlamıyla bir uçurumun kenarında,
06:34
I was literally on the side of a cliff,
yıldızları ve El Capitan'ı
aydınlatan ay ışığını
06:37
capturing the stars
and the moonlight as it transitions,
06:41
the moonlight lighting El Capitan.
değişirken yakalıyordum.
06:42
And I also captured this transition
of time throughout the landscape.
Manzara boyunca zamanın
geçişini de yakaladım.
06:47
The best part is obviously seeing
the magical moments of humanity
İşin en iyi kısmı, tabii ki
insanlığın büyülü anlarını
06:51
as time changed --
zaman değişirken görmek --
06:54
from day into night.
günden geceye.
Kişisel bir not olarak,
06:58
And on a personal note,
06:59
I actually had a photocopy
of Bierstadt's painting in my pocket.
Bierstadt'ın resminin bir fotokopisi,
gerçekten cebimdeydi
ve güneş vadide yükselmeye başladığında,
07:03
And when that sun started
to rise in the valley,
07:06
I started to literally shake
with excitement
tam anlamıyla heyecandan
titremeye başladım.
Çünkü resme baktım ve şöyle dedim:
07:08
because I looked at the painting and I go,
07:10
"Oh my god, I'm getting Bierstadt's
exact same lighting
"Aman Tanrım, Bierstadt'ın
100 yıl önceki ışığının
07:14
100 years earlier."
tamamen aynısını yakalıyorum."
Günden Geceye, her şey hakkında,
07:17
Day to Night is about all the things,
07:20
it's like a compilation of all
the things I love
fotoğrafçılık hakkında sevdiğim
07:22
about the medium of photography.
her şeyin bir derlemesi gibi.
07:25
It's about landscape,
Manzara,
07:26
it's about street photography,
sokak fotoğrafçılığı,
renk, mimari,
07:28
it's about color, it's about architecture,
07:30
perspective, scale --
and, especially, history.
perspektif, ölçek --
ve özellikle tarihle ilgili.
07:34
This is one of the most historical moments
Bu, fotoğraflayabildiğim
07:36
I've been able to photograph,
en tarihsel anlardan biri.
07:37
the 2013 Presidential Inauguration
of Barack Obama.
2013'te Barack Obama'nın başkanlık
görevine başlama töreni.
07:41
And if you look closely in this picture,
Bu resme yakından bakarsanız,
zamanın gerçekten değiştiğini
07:43
you can actually see time changing
o büyük televizyonlardan görebilirsiniz.
07:45
in those large television sets.
Michelle'i çocuklarla beklerken,
07:47
You can see Michelle
waiting with the children,
başkan kalabalığı selamlarken,
07:50
the president now greets the crowd,
yeminini ederken
07:52
he takes his oath,
07:53
and now he's speaking to the people.
ve halka seslenirken görebilirsiniz.
Böyle fotoğraflar yaratmanın
çok fazla zorlayıcı yönü var.
07:56
There's so many challenging aspects
when I create photographs like this.
Bu özel fotoğraf için
08:01
For this particular photograph,
yerden 15 metre yukarıda bir
makaslı kaldıraç içindeydim
08:03
I was in a 50-foot scissor lift
up in the air
ve yerim çok sabit değildi.
08:06
and it was not very stable.
Asistanım ve ben her kımıldadığımızda,
08:08
So every time my assistant and I
shifted our weight,
ufuk çizgimiz de yer değiştiriyordu.
08:11
our horizon line shifted.
08:12
So for every picture you see,
Yani gördüğünüz her resim için
08:14
and there were about
1,800 in this picture,
-ve bu resimde yaklaşık 1800 tane var-
08:16
we both had to tape our feet into position
ikimizin de ayaklarını yerleştirip
bantlaması gerekiyordu,
08:19
every time I clicked the shutter.
her deklanşöre basışımda.
08:22
(Applause)
(Alkışlar)
Bu işi yaparken pek çok
sıradışı şey öğrendim.
08:26
I've learned so many extraordinary
things doing this work.
Bunlardan en önemli
iki tanesi, sabır
08:30
I think the two most important
are patience
ve gözlemin gücüydü.
08:34
and the power of observation.
08:36
When you photograph a city
like New York from above,
New York gibi bir şehri yukarıdan
fotoğrafladığınızda,
her gün birlikte yaşadığım
08:40
I discovered that those people in cars
arabalardaki insanların,
08:42
that I sort of live with everyday,
artık arabalardaki insanlar olarak
görünmediğini keşfettim.
08:44
they don't look like people
in cars anymore.
08:46
They feel like a giant school of fish,
Kocaman bir balık sürüsü
gibi hissettiriyorlardı,
08:49
it was a form of emergent behavior.
bir çeşit beklenmeden çıkan
davranış türüydü.
08:52
And when people describe
the energy of New York,
İnsanlar New York'un
enerjisini tarif ettiğinde,
bence, bu fotoğraf bunu gerçekten
yakalamaya başlıyor.
08:55
I think this photograph begins
to really capture that.
İşime yakından baktığınızda,
08:58
When you look closer in my work,
09:00
you can see there's stories going on.
hikâyeler olduğunu görebilirsiniz.
09:02
You realize that Times Square is a canyon,
Times Meydanı'nın bir kanyon,
gölge ve ışık olduğunu fark edersiniz.
09:05
it's shadow and it's sunlight.
09:07
So I decided, in this photograph,
I would checkerboard time.
Bu fotoğrafta da, zamanı bir
dama tahtası gibi kullandım.
09:11
So wherever the shadows are, it's night
Yani gölgelerin olduğu yerler gece,
09:13
and wherever the sun is,
it's actually day.
güneşin olduğu yerler de aslında gündüz.
09:16
Time is this extraordinary thing
Zaman asla gerçek anlamda
kavrayamayacağımız
09:18
that we never can really
wrap our heads around.
sıradışı bir şey.
Ama bu fotoğrafların eşsiz
ve özel bir şekilde,
09:21
But in a very unique and special way,
09:23
I believe these photographs
begin to put a face on time.
zamana çehre kazandırmaya
başladığına inanıyorum.
09:28
They embody a new
metaphysical visual reality.
İçlerinde yeni bir doğaüstü
görsel gerçeklik barındırıyorlar.
Bir yere bakarak 15 saat geçirdiğinizde,
09:34
When you spend 15 hours
looking at a place,
olayları, bir kamerayla resim çekip
09:38
you're going to see things
a little differently
uzaklaştığınız zamankinden
09:41
than if you or I walked up
with our camera,
biraz daha farklı görmeye başlıyorsunuz.
09:43
took a picture, and then walked away.
Bu mükemmel bir örnek.
09:45
This was a perfect example.
Buna "Sacré-Coeur Selfie'si" diyorum.
09:47
I call it "Sacré-Coeur Selfie."
09:49
I watched over 15 hours
15 saatten fazla,
09:51
all these people
not even look at Sacré-Coeur.
tüm bu insanların Sacré-Coeur'a
bakmamalarını izledim.
09:54
They were more interested
in using it as a backdrop.
Onu arka plan olarak kullanmakla
daha çok ilgiliydiler.
09:57
They would walk up, take a picture,
Yanına yaklaşıp resim çekiyor
09:59
and then walk away.
ve sonra uzaklaşıyorlardı.
10:02
And I found this to be an absolutely
extraordinary example,
Bunun kesinlikle fevkalade bir
örnek olduğunu düşünüyorum.
İnsan deneyiminin ne olduğunu düşünüyoruz
10:07
a powerful disconnect between
what we think the human experience is
ile insan deneyimi neye evriliyor
arasındaki güçlü kopukluğu gösteriyor.
10:11
versus what the human experience
is evolving into.
10:15
The act of sharing has suddenly
become more important
Paylaşma eylemi, birden
deneyimin kendisinden
daha önemli hâle geldi.
10:20
than the experience itself.
(Alkışlar)
10:23
(Applause)
Son olarak, benim için çok
özel bir anlamı olan
10:26
And finally, my most recent image,
10:29
which has such a special meaning
for me personally:
en yeni resmim:
10:33
this is the Serengeti National
Park in Tanzania.
Burası Tanzanya'daki
Serengeti Milli Parkı.
Bu, Seronera'nın ortasında fotoğraflandı,
10:36
And this is photographed
in the middle of the Seronera,
burası korumaya alınmış bir arazi değil.
10:39
this is not a reserve.
10:41
I went specifically during
the peak migration
Özellikle göçün zirve yaptığı
zamanda gittim,
10:44
to hopefully capture
the most diverse range of animals.
en çok çeşit hayvanı yakalamayı umarak.
Maalesef, oraya gittiğimizde,
10:48
Unfortunately, when we got there,
göçün zirve yaptığı zamanda,
devam eden bir kuraklık vardı,
10:50
there was a drought going on
during the peak migration,
10:52
a five-week drought.
beş haftalık kuraklık.
Bu yüzden tüm hayvanlar
suya doğru çekilmişti.
10:53
So all the animals
were drawn to the water.
Bu su kaynağını buldum
10:56
I found this one watering hole,
ve her şey aynı kalırsa,
10:58
and felt if everything remained
the same way it was behaving,
eşsiz bir şey yakalamak için gerçek
bir şansım olduğunu düşündüm.
11:02
I had a real opportunity
to capture something unique.
11:06
We spent three days studying it,
Bunu inceleyerek üç gün geçirdik.
11:08
and nothing could have prepared me
Ama beni çekim günümüzde tanık olduklarıma
11:09
for what I witnessed during our shoot day.
hiçbir şey hazırlayamazdı.
11:12
I photographed for 26 hours
26 saat boyunca,
kapalı bir timsah siperliğinde
5 metre havada fotoğraf çektim.
11:15
in a sealed crocodile blind,
18 feet in the air.
11:19
What I witnessed was unimaginable.
Tanık olduğum şey akıl almazdı.
11:21
Frankly, it was Biblical.
Açıkça, İncil'e aitti.
11:23
We saw, for 26 hours,
26 saat boyunca,
11:25
all these competitive species
share a single resource called water.
tüm bu rekabetçi türlerin, su denilen
tek bir kaynağı paylaştıklarını gördüm.
11:31
The same resource that humanity
is supposed to have wars over
İnsanların önümüzdeki 50 yıl içinde
üzerine savaşlar yapması
beklenen aynı kaynak.
11:34
during the next 50 years.
11:37
The animals never even
grunted at each other.
Hayvanlar birbirine bir defa
bile hırlamadı.
11:41
They seem to understand something
that we humans don't.
Biz insanların anlamadığı bir şeyi
anlıyor gibi görünüyorlardı
11:45
That this precious resource called water
-su denen bu değerli kaynağın
11:48
is something we all have to share.
hepimizin paylaşması gereken
bir şey olduğunu.
11:51
When I created this picture,
Bu resmi yarattığımda,
Günden Geceye'nin gerçekten de
yeni bir görme,
11:55
I realized that Day to Night
is really a new way of seeing,
zamanı sıkıştırma,
12:00
compressing time,
uzay-zaman sürekliliğini bir fotoğrafta
keşfetme yolu olduğunu anladım.
12:02
exploring the space-time continuum
within a photograph.
12:06
As technology evolves
along with photography,
Teknoloji de fotoğrafçılıkla
birlikte geliştikçe,
fotoğraflar zaman ve hatıranın daha derin
bir anlamını iletmekle kalmayacak,
12:11
photographs will not only communicate
a deeper meaning of time and memory,
dünyamıza zamansız bir pencere aralayarak
12:15
but they will compose a new narrative
of untold stories,
anlatılmamış yeni hikâyeler yazacaklar.
12:22
creating a timeless window into our world.
Teşekkürler.
12:27
Thank you.
12:28
(Applause)
(Alkışlar)
Translated by Ece Ünalan
Reviewed by Yunus Aşık

▲Back to top

About the speaker:

Stephen Wilkes - Narrative photographer
By blending up to 100 still photographs into a seamless composite that captures the transition from day to night, Stephen Wilkes reveals the stories hidden in familiar locations.

Why you should listen

Since opening his studio in New York City in 1983, photographer Stephen Wilkes has built an unprecedented body of work and a reputation as one of America's most iconic photographers, widely recognized for his fine art, editorial and commercial work.

His photographs are included in the collections of the George Eastman Museum, James A. Michener Art Museum, Houston Museum of Fine Arts, Dow Jones Collection, Griffin Museum of Photography, Jewish Museum of NY, Library of Congress, Snite Museum of Art, The Historic New Orleans Collection, Museum of the City of New York, 9/11 Memorial Museum and numerous private collections. His editorial work has appeared in, and on the covers of, leading publications such as the New York Times Magazine, Vanity Fair, TIME, Fortune, National Geographic, Sports Illustrated and many others.

In 1998, a one-day assignment to the south side of Ellis Island led to a 5-year photographic study of the island's long abandoned medical wards where immigrants were detained before they could enter America. Through his photographs and video, Wilkes helped secure $6 million toward the restoration of the south side of the island.

Day to Night, Wilkes' most defining project, began in 2009. These epic cityscapes and landscapes, portrayed from a fixed camera angle for up to 30 hours capture fleeting moments of humanity as light passes in front of his lens over the course of full day. Blending these images into a single photograph takes months to complete. Day to Night has been featured on CBS Sunday Morning as well as dozens of other prominent media outlets and, with a grant from the National Geographic Society, was recently extended to include America's National Parks in celebration of their centennial anniversary. The series will be published by TASCHEN as a monograph in 2017.

Wilkes, who lives and maintains his studio in Westport, CT, is represented by Bryce Wolkowitz Gallery, New York; Peter Fetterman Gallery, Los Angeles; Monroe Gallery of Photography, Santa Fe; and ARTITLEDContemporary, The Netherlands.

More profile about the speaker
Stephen Wilkes | Speaker | TED.com