English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSalon NY2013

Parul Sehgal: An ode to envy

Parul Sehgal: Odă invidiei

Filmed
Views 2,168,522

Ce este gelozia? Ce o alimentează şi de ce o iubim în secret? Niciun studiu nu i-a captat vreodată „singurătatea, longevitatea, înverşunarea”, cu excepţia ficţiunii, spune Parul Sehgal. Prin pagini de literatură elocvente, ea arată că nu e nicio diferenţă între gelozie şi nevoia de cunoaştere.

- Literary critic
Parul Sehgal is an editor for "The New York Times Book Review." Full bio

So when I was eight years old,
Pe când aveam opt ani,
00:13
a new girl came to join the class,
s-a alăturat clasei o colegă nouă
00:15
and she was so impressive,
şi era impresionantă,
00:17
as the new girl always seems to be.
aşa cum e întotdeauna fata cea nouă
00:20
She had vast quantities of very shiny hair
Avea un par extrem de bogat şi strălucitor
00:23
and a cute little pencil case,
şi un penar mititel, atât de drăguţ.
00:25
super strong on state capitals,
Cunoştea foarte bine capitalele statelor
00:28
just a great speller.
şi era pur şi simplu grozavă la ortografie.
00:32
And I just curdled with jealousy that year,
N-am mai putut de gelozie, anul acela,
00:34
until I hatched my devious plan.
şi-am născocit un plan perfid.
00:39
So one day I stayed a little late after school,
Într-o zi, am rămas puţin la şcoală după ore,
00:43
a little too late, and I lurked in the girls' bathroom.
puţin mai mult, şi m-am ascuns în toaletă.
00:47
When the coast was clear, I emerged,
Când nu mai era nimeni, am ieşit,
00:51
crept into the classroom,
m-am furişat în sala de clasă
00:53
and took from my teacher's desk the grade book.
şi am luat catalogul din biroul profesoarei.
00:55
And then I did it.
Şi am făcut-o!
00:59
I fiddled with my rival's grades,
Am modificat notele rivalei mele;
01:01
just a little, just demoted some of those A's.
puţin aşa; am redus câteva note de 10;
01:04
All of those A's. (Laughter)
de fapt, toate notele ei de 10. (Râsete)
01:07
And I got ready to return the book to the drawer,
Dar, când să pun catalogul înapoi în sertar,
01:10
when hang on, some of my other classmates
ce să vezi, mai erau şi alţi colegi
01:13
had appallingly good grades too.
cu note îngrozitor de bune.
01:16
So, in a frenzy,
Aşa că, într-o clipă de nebunie,
01:20
I corrected everybody's marks,
am corectat notele tuturor,
01:22
not imaginatively.
şi nu imaginar.
01:24
I gave everybody a row of D's
Le-am trecut tuturor nota 7,
01:26
and I gave myself a row of A's,
iar mie nota 10.
01:28
just because I was there, you know, might as well.
Dacă tot eram acolo, de ce nu.
01:31
And I am still baffled by my behavior.
Sunt şi acum uimită de comportamentul meu.
01:34
I don't understand where the idea came from.
Nu înţeleg de unde o asemenea idee
01:40
I don't understand why I felt so great doing it.
şi de ce m-am simţit atât de bine făcând-o.
01:42
I felt great.
M-am simit extraordinar.
01:45
I don't understand why I was never caught.
Nu înţeleg de ce nu m-a prins nimeni.
01:47
I mean, it should have been so blatantly obvious.
Adică, era cât se poate de evident
01:50
I was never caught.
şi totuşi, nu am fost prinsă niciodată.
01:51
But most of all, I am baffled by,
Cel mai mult mă intrigă însă,
01:52
why did it bother me so much
de ce am fost atât de deranjată
01:55
that this little girl, this tiny little girl,
de faptul că fetiţa asta
01:56
was so good at spelling?
era atât de bună la ortografie?
01:58
Jealousy baffles me.
Gelozia mă uluieşte.
02:00
It's so mysterious, and it's so pervasive.
E atât de misterioasă şi de covârşitoare.
02:02
We know babies suffer from jealousy.
Copiii suferă de gelozie.
02:05
We know primates do. Bluebirds are actually very prone.
Primatele, la fel. Păsările albastre au mari tendinţe.
02:08
We know that jealousy is the number one cause
Gelozia e cauza principală
02:11
of spousal murder in the United States.
a omorului în căsnicie, în SUA.
02:15
And yet, I have never read a study
Şi totuşi, nu am citit încă un studiu
02:18
that can parse to me its loneliness
care să-i sublinieze singurătatea,
02:21
or its longevity or its grim thrill.
longevitatea sau înverşunarea.
02:24
For that, we have to go to fiction,
Pentru asta, trebuie să ne îndreptăm spre ficţiune,
02:29
because the novel is the lab
deoarece romanul e laboratorul
02:31
that has studied jealousy
care a studiat gelozia
02:34
in every possible configuration.
în toate ipostazele ei.
02:35
In fact, I don't know if it's an exaggeration to say
De fapt, nu ştiu dacă exagerez, dar,
02:37
that if we didn't have jealousy,
dacă nu era gelozia,
02:41
would we even have literature?
mai exista oare literatură?
02:43
Well no faithless Helen, no "Odyssey."
Ei bine, fără înşelătoarea Elena, nu era „Odiseea”;
02:45
No jealous king, no "Arabian Nights."
fără regele cel gelos, nu era „O mie şi una de nopţi”
02:49
No Shakespeare.
sau Shakespeare.
02:52
There goes high school reading lists,
Adio cărţi în programele şcolare,
02:55
because we're losing "Sound and the Fury,"
fiindcă pierdem „Zgomotul şi furia”,
02:57
we're losing "Gatsby," "Sun Also Rises,"
„Marele Gatsby”, „Şi soarele răsare”,
02:59
we're losing "Madame Bovary," "Anna K."
pierdem „Madame Bovary” sau „Anna Karenina”.
03:01
No jealousy, no Proust. And now, I mean,
Fără gelozie, nu era Proust.
03:05
I know it's fashionable to say that Proust
Ştiu că e la modă să spui că Proust
03:08
has the answers to everything,
are răspunsul la tot,
03:09
but in the case of jealousy,
dar, în cazul geloziei,
03:11
he kind of does.
chiar aşa e.
03:14
This year is the centennial of his masterpiece, "In Search of Lost Time,"
Anul acesta e centenarul capodoperei lui,
„În căutarea timpului pierdut”,
03:16
and it's the most exhaustive study of sexual jealousy
cel mai exhaustiv studiu al geloziei sexuale
03:20
and just regular competitiveness, my brand,
şi al competitivităţii, domeniul meu,
03:24
that we can hope to have. (Laughter)
care poate exista. (Râsete)
03:27
And we think about Proust, we think
Când spui Proust
03:29
about the sentimental bits, right?
te gândeşti la trăiri emoţionale, nu?
03:32
We think about a little boy trying to get to sleep.
Te gândeşti la un băieţel care încearcă să adoarmă,
03:33
We think about a madeleine moistened in lavender tea.
la o madlenă înmuiată în ceai de lavandă.
03:35
We forget how harsh his vision was.
Am uitat cât de dură e viziunea lui,
03:39
We forget how pitiless he is.
cât de fără milă este.
03:41
I mean, these are books that Virginia Woolf said
Sunt cărţi despre care Virginia Woolf a spus
03:43
were tough as cat gut.
că sunt precum instinctul unei pisici.
03:45
I don't know what cat gut is,
Nu ştiu ce vrea să zică,
03:48
but let's assume it's formidable.
dar trebuie să fie formidabil.
03:50
Let's look at why they go so well together,
Să vedem de ce se potrivesc aşa bine,
03:53
the novel and jealousy, jealousy and Proust.
romanul şi gelozia, gelozia şi Proust.
03:56
Is it something as obvious as that jealousy,
Să fie oare faptul că gelozia,
04:00
which boils down into person, desire, impediment,
care fierbe în interiorul persoanei, dorinţa, impedimentul
04:03
is such a solid narrative foundation?
sunt fundaţii narative extrem de solide?
04:06
I don't know. I think it cuts very close to the bone,
Nu ştiu. Cred că e la limită.
04:11
because let's think about what happens
Ce se întâmplă
04:14
when we feel jealous.
când suntem geloşi?
04:16
When we feel jealous, we tell ourselves a story.
Geloşi fiind, ne spunem nouă înşine o poveste.
04:17
We tell ourselves a story about other people's lives,
O poveste despre vieţile altor oameni.
04:21
and these stories make us feel terrible
Sunt poveşti care ne fac să ne simţim oribil,
04:26
because they're designed to make us feel terrible.
pentru că aşa sunt construite.
04:28
As the teller of the tale and the audience,
Fiind atât povestitori, cât şi ascultători,
04:31
we know just what details to include,
ştim exact ce detalii să includem
04:33
to dig that knife in. Right?
pentru a înfige cuţitul cât mai adânc, nu-i aşa?
04:35
Jealousy makes us all amateur novelists,
Gelozia ne transformă pe toţi în romancieri amatori,
04:39
and this is something Proust understood.
ceea ce Proust a înţeles.
04:42
In the first volume, Swann's Way,
În primul volum, „Swann”,
04:44
the series of books,
din seria de cărţi,
04:47
Swann, one of the main characters,
Swann, unul din personajele principale,
04:49
is thinking very fondly of his mistress
se gândeşte cu afecţiune la amanta sa,
04:51
and how great she is in bed,
la cât de bună e în pat,
04:54
and suddenly, in the course of a few sentences,
şi, dintr-o dată, câteva fraze mai târziu,
04:56
and these are Proustian sentences,
şi sunt fraze proustiene,
04:59
so they're long as rivers,
deci sunt lungi ca râurile,
05:01
but in the course of a few sentences,
dar, câteva fraze mai târziu,
05:02
he suddenly recoils and he realizes,
realizează:
05:04
"Hang on, everything I love about this woman,
„Stai puţin, ce iubesc eu la femeia asta,
05:07
somebody else would love about this woman.
altcineva ar putea să iubească, de asemenea.
05:10
Everything that she does that gives me pleasure
Tot ce face pentru a-mi oferi plăcere,
05:14
could be giving somebody else pleasure,
ar putea să ofere şi altcuiva plăcere,
05:17
maybe right about now."
poate chiar în acest moment.”
05:19
And this is the story he starts to tell himself,
Iată povestea pe care începe să şi-o spună lui însuşi,
05:21
and from then on, Proust writes that
şi, de atunci, Proust scrie că,
05:24
every fresh charm Swann detects in his mistress,
orice farmec detectat la amanta sa,
05:26
he adds to his "collection of instruments
îl adăugă la „colecţia lui de instrumente
05:29
in his private torture chamber."
din camera proprie de tortură.”
05:31
Now Swann and Proust, we have to admit,
Swann şi Proust, trebuie să recunoaştem,
05:35
were notoriously jealous.
erau ambii foarte geloşi.
05:37
You know, Proust's boyfriends would have to leave
Iubiţii lui Proust trebuiau
05:39
the country if they wanted to break up with him.
să părăsească ţara, dacă vroiau să se despartă de el.
05:41
But you don't have to be that jealous
Dar nu trebuie să fii atât de gelos,
05:43
to concede that it's hard work. Right?
să-ţi dai seama că e muncă seriosă, nu-i aşa?
05:46
Jealousy is exhausting.
Gelozia e epuizantă.
05:49
It's a hungry emotion. It must be fed.
E o emoţie mereu înfometată. Trebuie hrănită.
05:51
And what does jealousy like?
Şi ce-i place geloziei?
05:54
Jealousy likes information.
Îi place informaţia;
05:56
Jealousy likes details.
detaliile;
05:59
Jealousy likes the vast quantities of shiny hair,
părul extrem de bogat şi strălucitor;
06:02
the cute little pencil case.
penarul mititel şi drăguţ.
06:05
Jealousy likes photos.
Îi plac fotografiile.
06:07
That's why Instagram is such a hit. (Laughter)
De aceea Instagram are aşa mare succes. (Râsete)
06:09
Proust actually links the language of scholarship and jealousy.
Proust relaţionează erudiţia cu gelozia.
06:12
When Swann is in his jealous throes,
Când Swann trăieşte chinurile geloziei,
06:16
and suddenly he's listening at doorways
ascultând pe la uşi
06:19
and bribing his mistress' servants,
şi mituindu-i pe servitorii amantei sale,
06:21
he defends these behaviors.
îşi justifică comportamentul.
06:23
He says, "You know, look, I know you think this is repugnant,
Spune: „Credeţi că e respingător, ştiu,
06:24
but it is no different
dar nu e cu nimic diferit
06:27
from interpreting an ancient text
de interpretarea unui text vechi
06:29
or looking at a monument."
sau studierea unui monument.”
06:31
He says, "They are scientific investigations
„Sunt investigaţii ştiinţifice,
06:33
with real intellectual value."
cu valoare intelectuală reală.”
06:35
Proust is trying to show us that jealousy
Proust încearcă să ne arate că gelozia
06:38
feels intolerable and makes us look absurd,
e intolerabilă şi ne face să părem absurzi,
06:40
but it is, at its crux, a quest for knowledge,
dar e, în esenţă, o nevoie de cunoaştere,
06:43
a quest for truth, painful truth,
o căutare a adevărului, un adevăr dur,
06:48
and actually, where Proust is concerned,
şi, de fapt, în ce-l priveşte pe Proust,
06:51
the more painful the truth, the better.
cu cât mai dureros e adevărul, cu atât mai bine.
06:53
Grief, humiliation, loss:
Mâhnire, umilinţă, pierdere:
06:56
These were the avenues to wisdom for Proust.
acestea sunt căile spre înţelepciune pentru Proust.
07:01
He says, "A woman whom we need,
El spune: „Femeia de care avem nevoie,
07:04
who makes us suffer, elicits from us
pentru care suferim, stârneşte în noi
07:08
a gamut of feelings far more profound and vital
sentimente mult mai profunde şi vitale
07:11
than a man of genius who interests us."
decât un om de geniu care ne interesează.”
07:14
Is he telling us to just go and find cruel women?
Ne spune să căutăm femei nemiloase?
07:18
No. I think he's trying to say
Nu. Cred că vrea să spună
07:21
that jealousy reveals us to ourselves.
că gelozia ne dezvăluie nouă înşine.
07:24
And does any other emotion crack us open
Mai e vreo emoţie care să ne exteriorizeze
07:27
in this particular way?
în aşa fel?
07:30
Does any other emotion reveal to us
Mai e vreo emoţie care să ne dezvăluie
07:32
our aggression and our hideous ambition
propria agresiune, ambiţia hidoasă,
07:34
and our entitlement?
îndreptățirea închipuită?
07:37
Does any other emotion teach us to look
Vreo altă emoţie ne învaţă să cercetăm
07:40
with such peculiar intensity?
cu asemenea intensitate?
07:42
Freud would write about this later.
Freud a scris despre asta mai târziu.
07:46
One day, Freud was visited
Într-o zi, Freud a fost vizitat
07:48
by this very anxious young man who was consumed
de un tânăr neliniştit, apăsat
07:50
with the thought of his wife cheating on him.
de gândul că soţia lui îl înşeală.
07:52
And Freud says, it's something strange about this guy,
Iar Freud spune: e ceva ciudat cu tipul ăsta,
07:55
because he's not looking at what his wife is doing.
fiindcă nu-l interesează ce face soţia lui.
07:57
Because she's blameless; everybody knows it.
Ea nu are nicio vină; o ştie toată lumea.
07:59
The poor creature is just
Biata creatură
08:01
under suspicion for no cause.
e suspectată fără motiv.
08:02
But he's looking for things that his wife is doing
Dar el caută lucruri pe care soţia lui le face
08:04
without noticing, unintentional behaviors.
fără să-şi dea seama; comportamente involuntare.
08:07
Is she smiling too brightly here,
Zâmbeşte prea mult?
08:10
or did she accidentally brush up against a man there?
S-a frecat accidental de bărbatul acela?
08:12
[Freud] says that the man is becoming
Bărbatul devine
08:15
the custodian of his wife's unconscious.
custodele subconştientului nevestei sale.
08:18
The novel is very good on this point.
Romanul e foarte bun din punctul ăsta de vedere.
08:22
The novel is very good at describing how jealousy
Descrie foarte bine cum gelozia
08:24
trains us to look with intensity but not accuracy.
ne învaţă să vedem cu intensitate,
dar nu cu acuratețe.
08:27
In fact, the more intensely jealous we are,
De fapt, cu cât gelozia e mai intensă,
08:31
the more we become residents of fantasy.
cu atât cedăm mai mult în faţa fanteziei.
08:35
And this is why, I think, jealousy doesn't
De aceea, cred eu,
08:38
just provoke us to do violent things
gelozia nu doar ne provoacă la violenţă
08:41
or illegal things.
sau lucruri ilegale.
08:43
Jealousy prompts us to behave in ways
Gelozia ne face să devenim
08:45
that are wildly inventive.
nebunesc de inventivi.
08:48
Now I'm thinking of myself at eight, I concede,
Acum mă refer la mine, la opt ani, recunosc.
08:50
but I'm also thinking of this story I heard on the news.
Dar mă gândesc şi la povestea pe care am auzit-o la ştiri.
08:52
A 52-year-old Michigan woman was caught
O femeie de 52 de ani, din Michigan, a fost prinsă
08:56
creating a fake Facebook account
cu un cont de Facebook fals,
09:00
from which she sent vile, hideous messages
de pe care şi-a trimis mesaje absolut abjecte
09:03
to herself for a year.
ei înseşi, timp de un an.
09:07
For a year. A year.
Un an.
09:11
And she was trying to frame
Încerca să-i însceneze totul
09:13
her ex-boyfriend's new girlfriend,
actualei iubite a fostului ei iubit.
09:15
and I have to confess when I heard this,
Trebuie să mărturisesc că, auzind asta,
09:17
I just reacted with admiration.
am simţit admiraţie.
09:21
(Laughter)
(Râsete)
09:23
Because, I mean, let's be real.
Pentru că, să fim realişti,
09:24
What immense, if misplaced, creativity. Right?
ce imaginaţie imensă şi deplasată trebuie să fi avut!
09:27
This is something from a novel.
E demn de un roman;
09:31
This is something from a Patricia Highsmith novel.
un roman al Patriciei Highsmith.
09:34
Now Highsmith is a particular favorite of mine.
Highsmith e una din favoritele mele.
09:37
She is the very brilliant and bizarre woman of American letters.
E femeia strălucitoare şi bizară a scrierilor americane,
09:39
She's the author of "Strangers on a Train"
autoarea romanului „Străinii din tren”
09:43
and "The Talented Mr. Ripley,"
şi „Talentatul domn Ripley”,
09:45
books that are all about how jealousy,
cărţi care vorbesc despre cum gelozia
09:47
it muddles our minds,
ne zăpăceşte mintea
09:51
and once we're in the sphere, in that realm of jealousy,
şi odată intraţi în sfera ei,
09:52
the membrane between what is and what could be
membrana între ce e şi ce ar putea fi
09:55
can be pierced in an instant.
poate fi străpunsă-ntr-o clipită.
10:01
Take Tom Ripley, her most famous character.
Tom Ripley, de exemplu, cel mai faimos personaj al ei,
10:04
Now, Tom Ripley goes from wanting you
trece de la a te vrea pe tine,
10:06
or wanting what you have
sau ceea ce ai tu,
10:09
to being you and having what you once had,
la a fi tu şi a avea ceea ce tu ai avut cândva.
10:11
and you're under the floorboards,
Şi eşti sub stăpânire:
10:14
he's answering to your name,
el răspunde la numele tău,
10:16
he's wearing your rings,
poartă inelele tale,
10:17
emptying your bank account.
îţi goleşte conturile.
10:19
That's one way to go.
E un mod de a acţiona.
10:21
But what do we do? We can't go the Tom Ripley route.
Dar ce e de făcut? Nu putem acţiona ca el.
10:23
I can't give the world D's,
Nu pot să dau lumii note de 4,
10:27
as much as I would really like to, some days.
oricât aş vrea, uneori.
10:29
And it's a pity, because we live in envious times.
Şi e păcat, pentru că trăim vremuri de invidie,
10:32
We live in jealous times.
de gelozie.
10:35
I mean, we're all good citizens of social media,
Suntem toţi cetăţeni buni în mediul social virtual,
10:38
aren't we, where the currency is envy?
unde domneşte invidia, nu-i aşa?
10:40
Does the novel show us a way out? I'm not sure.
Ne arată romanul o cale de scăpare? Nu cred.
10:43
So let's do what characters always do when they're not sure,
Aşa că, să facem ce fac mereu personajele când nu sunt sigure,
10:48
when they are in possession of a mystery.
când au de-a face cu un mister.
10:51
Let's go to 221B Baker Street
Să mergem pe strada Baker, numărul 221B
10:53
and ask for Sherlock Holmes.
şi să întrebăm de Sherlock Holmes.
10:56
When people think of Holmes,
Când oamenii se gândesc la Holmes,
10:58
they think of his nemesis being Professor Moriarty,
se gândesc la nemesisul lui, profesorul Moriarty,
11:00
right, this criminal mastermind.
această minte criminală.
11:03
But I've always preferred [Inspector] Lestrade,
Dar eu l-am preferat mereu pe inspectorul Lestrade,
11:06
who is the rat-faced head of Scotland Yard
care e capul cu faţă de şobolan a Scotland Yard-ului
11:08
who needs Holmes desperately,
şi care are nevoie disperată de Holmes,
11:11
needs Holmes' genius, but resents him.
de geniul lui, dar pe care nu-l poate suferi.
11:13
Oh, it's so familiar to me.
E atât de familiar.
11:15
So Lestrade needs his help, resents him,
Lestrade are nevoie de ajutorul lui, îl urăşte
11:17
and sort of seethes with bitterness over the course of the mysteries.
şi parcă fierbe de amărăciune de-a lungul misterelor.
11:21
But as they work together, something starts to change,
Dar, lucrând împreună, ceva se schimbă
11:24
and finally in "The Adventure of the Six Napoleons,"
şi, într-un final, în „Cei şase Napoleoni”,
11:28
once Holmes comes in, dazzles everybody with his solution,
după ce Holmes intră şi uimeşte pe toată lumea cu soluţia sa,
11:31
Lestrade turns to Holmes and he says,
Lestrade se întoarce spre Holmes şi spune:
11:35
"We're not jealous of you, Mr. Holmes.
„Nu suntem geloşi pe tine, dle Holmes.
11:38
We're proud of you."
suntem mândri de tine.
11:43
And he says that there's not a man at Scotland Yard
Şi mai spune că nu există om la Scotland Yard
11:46
who wouldn't want to shake Sherlock Holmes' hand.
care să nu vrea să dea mâna cu Sherlock Holmes.
11:48
It's one of the few times we see Holmes moved
E printre puţinele momente în care îl vedem pe Holmes impresionat
11:51
in the mysteries, and I find it very moving,
de-a lungul misterelor şi e foarte emoţionantă
11:54
this little scene, but it's also mysterious, right?
această scenă, dar misterioasă, în acelaşi timp, nu credeţi?
11:56
It seems to treat jealousy
Pare să trateze gelozia
11:59
as a problem of geometry, not emotion.
ca pe o problemă de geometrie, nu ca pe o emoţie.
12:01
You know, one minute Holmes is on the other side from Lestrade.
Acum, Holmes e de partea opusă lui Lestrade,
12:04
The next minute they're on the same side.
imediat sunt de aceeaşi parte.
12:06
Suddenly, Lestrade is letting himself
Dintr-o dată, Lestrade îşi dă voie
12:08
admire this mind that he's resented.
să admire această minte pe care a urât-o.
12:10
Could it be so simple though?
Dar să fie într-adevăr aşa de simplu?
12:13
What if jealousy really is a matter of geometry,
Dacă gelozia e într-adevăr o problemă de geometrie,
12:15
just a matter of where we allow ourselves to stand
una care ţine de poziţia în care ne permitem nouă înşine să ne situăm
12:18
in relation to another?
în relaţie cu ceilalţi?
12:22
Well, maybe then we wouldn't have to resent
Ei bine, poate atunci nu am mai urî
12:24
somebody's excellence.
excelenţa cuiva.
12:26
We could align ourselves with it.
Ne-am putea alinia cu ea.
12:28
But I like contingency plans.
Dar îmi plac planurile de contingenţă.
12:31
So while we wait for that to happen,
Aşadar, aşteptând ca asta să se întâmple,
12:33
let us remember that we have fiction for consolation.
să ne amintim că avem ficţiunea pentru consolare.
12:36
Fiction alone demystifies jealousy.
Numai ficţiunea poate să demitifice gelozia.
12:38
Fiction alone domesticates it,
Doar ea o poate domestici,
12:41
invites it to the table.
o poate invita la masă.
12:43
And look who it gathers:
Şi iată pe cine întruneşte:
12:45
sweet Lestrade, terrifying Tom Ripley,
pe scumpul Lestrade, terifiantul Tom Ripley,
12:47
crazy Swann, Marcel Proust himself.
nebunul de Swann, pe însuşi Marcel Proust.
12:51
We are in excellent company.
Ne aflăm într-o companie excelentă.
12:55
Thank you.
Vă mulţumesc.
12:57
(Applause)
(Aplauze)
12:59
Translated by Diana Talpoș
Reviewed by Ariana Bleau Lugo

▲Back to top

About the speaker:

Parul Sehgal - Literary critic
Parul Sehgal is an editor for "The New York Times Book Review."

Why you should listen

"No scorn, no condescension. We read first for distraction then consolation then for company. And finally to be worthy of the company we kept," writes literary critic Parul Sehgal, whose reviews are as delicious and delightful as the books themselves. Sehgal is an editor at The New York Times Book Review. Previously the Books Editor at NPR.org and the Senior Editor at Publisher's Weekly, Sehgal is the recipient of the 2010 Nona Balakian Citation for Excellence in Reviewing and the 2008 Pan African Literary Forum’s OneWorld Prize for fiction. She lives in New York City.

More profile about the speaker
Parul Sehgal | Speaker | TED.com