English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2009

Ian Goldin: Navigating our global future

Єн Ґолдін: Як виглядатиме світове майбутнє

Filmed
Views 1,079,777

Глобалізація і технічний прогрес несуть нас на високій швидкості до нового інтегрованого майбутнього. Єн Ґолдін попереджає, що не всі жителі планети матимуть рівні можливості у ньому. Однак, за його словами, якщо ми усвідомимо небезпеки, які вони несуть у собі, забезпечене життя для усіх може стати реальністю.

- Economist, development visionary
Ian Goldin is director of the Oxford Martin School. Through the school's program of research, collaboration and education, he's powering new, cross-disciplinary thinking about global problems from the near and far future. Full bio

The future, as we know it, is very unpredictable.
Майбутнє - непередбачуване.
00:15
The best minds in the best institutions
Найрозумніші учасники світових організацій
00:19
generally get it wrong.
розуміють його неправильно.
00:21
This is in technology. This is in the area of politics,
Технологи, політики, вчені,
ЦРУ, Таємна розвідка Британії
00:23
where pundits, the CIA, MI6 always get it wrong.
трактують його неправильно.
00:27
And it's clearly in the area of finance.
Без сумнівів, це існує й в економіці.
00:30
With institutions established to think about the future,
Установи, створені турбуватися
про майбутнє,
00:33
the IMF, the BIS, the Financial Stability Forum, couldn't see what was coming.
зокрема МВФ, БМР,
Рада з фінансової стабільності
00:35
Over 20,000 economists
не змогли передбачити майбутнє.
Більше 20 000 економістів
00:39
whose job it is, competitive entry to get there,
не могли зрозуміти, що відбувається,
хоча в цьому й полягає їхня робота,
00:41
couldn't see what was happening.
отримати яку не так і просто.
00:43
Globalization is getting more complex.
Глобалізація стає заплутанішою,
00:45
And this change is getting more rapid.
а зміни відбуваються щоразу швидше.
00:47
The future will be more unpredictable.
Наше майбутнє стає непередбачуванішим.
00:49
Urbanization, integration,
Урбанізація, інтеграція,
00:51
coming together, leads to a new renaissance.
об'єднання зусиль є причинами
нового ренесансу.
00:53
It did this a thousand years ago.
Так сталося 1 000 років тому.
00:56
The last 40 years have been extraordinary times.
Останні 40 років були
надзвичайним періодом.
00:58
Life expectancy has gone up by about 25 years.
Тривалість життя зросла на 25 років.
01:01
It took from the Stone Age to achieve that.
Це ривок від часів Кам'яної доби.
01:04
Income has gone up for a majority of the world's population,
Зріс дохід більшості населення Землі,
01:07
despite the population going up by about two billion people over this period.
хоча воно збільшилось
на 2 мільярди за цей період.
01:09
And illiteracy has gone down, from a half to about a quarter of the people on Earth.
Із половини населення Землі, лише
чверть залишається неграмотною.
01:14
A huge opportunity, unleashing of new potential
З'явилися величезні можливості,
01:17
for innovation, for development.
що дають волю новому потенціалу
до інновацій, розвитку.
01:20
But there is an underbelly.
Однак існують також вразливі місця,
дві Ахіллесові п'яти глобалізації.
01:22
There are two Achilles' heels of globalization.
По-перше, це зростання нерівності.
01:24
There is the Achilles' heel of growing inequality --
Це роздратовані люди,
на яких не звертають увагу,
01:27
those that are left out, those that feel angry,
які не беруть участі в управлінні.
01:29
those that are not participating. Globalization
Глобалізація не виключає дискримінацію.
01:32
has not been inclusive.
По-друге, це її заплутаність.
01:34
The second Achilles' heel is complexity --
Щораз більші скороминучість та ламкість.
01:36
a growing fragility, a growing brittleness.
Те, що відбувається в одному місці,
01:39
What happens in one place very quickly affects everything else.
дуже швидко впливає на інших.
01:43
This is a systemic risk, systemic shock.
Це системні ризик та криза,
01:46
We've seen it in the financial crisis. We've seen it in the pandemic flu.
що проявилися у фінансових кризах
та пандеміях грипу.
01:49
It will become virulent and it's something we have to build resilience against.
Це небезпечно, нам потрібно буде
стати гнучкими.
01:52
A lot of this is driven by what's happening in technology.
Великий вклад для цього
здійснив розвиток техніки.
01:56
There have been huge leaps. There will be a million-fold improvement
Відбувся величенний стрибок вперед.
01:59
in what you can get for the same price
Попереду нескінченні удосконалення
того, що кожен зможе придбати
02:02
in computing by 2030.
еквівалентно до 2030 року.
02:04
That's what the experience of the last 20 years has been.
Таким був досвід останніх 20 років.
02:06
It will continue.
Так триватиме й далі.
02:08
Our computers, our systems will be as primitive
Комп'ютери, пристрої стануть
настільки ж простими,
02:10
as the Apollo's are for today.
як програма "Аполлон"
для польоту в космос.
02:13
Our mobile phones are more powerful than the total Apollo space engine.
Сьогодні мобільні телефони потужніші
за космічний корабель.
02:15
Our mobile phones are more powerful than
Вони набагато потужніші за комп'ютери,
02:18
some of the strongest computers of 20 years ago.
якими користувалися 20 років тому.
02:20
So what will this do?
До чого це може призвести?
02:22
It will create huge opportunities in technology.
З'являться величезні можливості в техніці.
02:24
Miniaturization as well.
Зменшаться розміри пристроїв.
02:27
There will be invisible capacity. Invisible capacity in our bodies,
Існуватимуть невидимі здібності та
можливості
02:29
in our brains, and in the air.
наших тіл, інтелекту, духу.
02:32
This is a dust mite on a nanoreplica.
Перед вами наномодель
пилового кліща.
02:34
This sort of ability to do everything in new ways unleashes potential,
Здатність робити все в інший спосіб
дає волю можливостям,
02:37
not least in the area of medicine.
особливо в галузі медицини.
02:41
This is a stem cell that we've developed here in Oxford,
Ось це стовбурова клітина,
яку ми вивели в Оксфорді,
02:43
from an embryonic stem cell.
із ембріону стовбурової клітини.
02:46
We can develop any part of the body.
Ми можемо створити
будь-яку частину тіла.
02:48
Increasingly, over time, this will be possible from our own skin --
Скоро можна буде реплікувати
02:50
able to replicate parts of the body.
частини тіла із власної шкіри.
02:53
Fantastic potential for regenerative medicine.
Це нові можливості
для регенеративної медицини.
02:55
I don't think there will be a Special Olympics long after 2030,
Я гадаю, що параолімпійські ігри
зникнуть до 2030 року,
02:57
because of this capacity to regenerate parts of the body.
тому що існуватиме можливість
відновлення частин тіла.
03:01
But the question is, "Who will have it?"
Однак залишається питання:
"Хто зможе цим користуватися?"
03:04
The other major development is going to be
Відбудеться значна еволюція
03:06
in the area of what can happen in genetics.
в сфері генної інженерії.
03:08
The capacity to create, as this mouse has been genetically modified,
Можливість творити, як це сталося
із цією генномодифікованою мишею,
03:10
something which goes three times faster,
щось, що рухатиметься втричі швидше,
житиме втричі довше,
03:16
lasts for three times longer, we could produce,
еквівалентно, як і ця миша,
03:18
as this mouse can, to the age of our equivalent of 80 years,
працюватиме до 80 років,
03:20
using about the same amount of food.
споживаючи стільки ж їжі.
03:24
But will this only be available for the super rich,
Чи буде це доступно лише для
над-заможних, що зможуть заплатити?
03:27
for those that can afford it? Are we headed for a new eugenics?
Чи готові ми до нової євгеніки?
03:29
Will only those that are able to afford it
Чи лише ті, хто зможуть заплатити,
03:32
be able to be this super race of the future?
стануть над-расою майбутнього?
03:35
(Laughter)
(Сміх)
03:38
So the big question for us is,
Отже, важливим є питанням:
03:39
"How do we manage this technological change?"
"Як справитися із технічним прогресом?"
03:41
How do we ensure that it creates
Як переконатися в тому,
03:43
a more inclusive technology,
що виготовляється техніка для усіх,
03:45
a technology which means
техніка, яка дасть нам змогу
03:47
that not only as we grow older,
не лише жити довше,
03:50
that we can also grow wiser, and that we're able to support
а й стати розумнішими,
03:52
the populations of the future?
щоб допомогти майбутнім поколінням?
03:54
One of the most dramatic manifestations of these improvements
Одним із найбільш хвилюючих проявів
нових винаходів
03:56
will be moving from population pyramids
стане модифікація
віково-статевих пірамід,
03:59
to what we might term population coffins.
що проявиться у старінні населення.
04:01
There is unlikely to be a pension
Такі поняття, як "пенсія" чи
04:04
or a retirement age in 2030.
"пенсійний вік" зникнуть до 2030 року.
04:06
These will be redundant concepts. And this isn't only something of the West.
Існуватиме принцип резервування.
04:09
The most dramatic changes will be the skyscraper
Ці явища будуть властиві не лише
для західних країн.
04:12
type of new pyramids
Найбільш хвилюючими змінами
стануть хмарочоси,
04:15
that will take place in China and in many other countries.
які стануть новими пірамідами,
04:17
So forget about retirements if you're young.
характерними для Китаю та
багатьох інших країн.
04:20
Forget about pensions. Think about life and where it's going to be going.
Отже, якщо ви молоді, забудьте
про вихід у відставку та пенсію.
04:22
Of course, migration will become even more important.
Задумайтесь про життя та
куди воно котиться.
04:25
The war on talent, the need to attract people
Міграція стане ще важливішою.
Розпочнеться гонитва за талантами,
04:28
at all skill ranges,
за людьми, які володіють
найрізноманітнішими навичками.
04:30
to push us around in our wheelchairs,
У старості ми поневірятимемося світом,
04:32
but also to drive our economies. Our innovation will be vital.
але розвиватиметься економіка.
Інновації стануть життєво-важливими.
04:34
The employment in the rich countries
Рівень зайнятості у розвинених країнах
04:37
will go down from about 800
знизиться із 800 до
04:39
to about 700 million of these people.
700 мільйонів працівників.
04:41
This would imply a massive leap in migration.
Це призведе до величезного
стрибку в міграції.
04:43
So the concerns, the xenophobic concerns of today,
Тому сучасна неприязнь
до іноземців, мігрантів
04:45
of migration, will be turned on their head,
зміниться на протилежне,
04:48
as we search for people to help us sort out
тому що нам будуть необхідні люди,
04:50
our pensions and our economies in the future.
які зможуть забезпечити нас пенсіями
та підтримати економіку.
04:53
And then, the systemic risks.
Крім того, існуватимуть
системні ризики.
04:55
We understand that these will become much more virulent,
Життя стане набагато жорстокішим,
04:57
that what we see today
ніж воно є сьогодні,
05:00
is this interweaving of societies, of systems,
із його переплетеними громадами,
системами,
05:02
fastened by technologies and hastened by just-in-time management systems.
пов'язаними технікою та
прискорювані вчасним управлінням.
05:05
Small levels of stock push resilience into other people's responsibility.
Обмежена кількість ресурсів
перекладає нашу життєздатність
05:10
The collapse in biodiversity,
на плечі інших людей,
які її забезпечуватимуть.
05:15
climate change, pandemics, financial crises:
Зменшення біорізноманіття,
зміна клімату, пандемії, фінансові кризи -
05:17
these will be the currency that we will think about.
цим ми будемо перейматися.
05:20
And so a new awareness will have to arise,
Тому необхідна поява нової свідомості,
05:23
of how we deal with these, how we mobilize ourselves,
яка зможе справитись із усім,
05:25
in a new way, and come together as a community
мобілізує нас та перетворить
у суспільство,
05:28
to manage systemic risk.
яке зможе справитись із
системним ризиком.
05:31
It's going to require innovation.
Для цього необхідні інновації.
05:33
It's going to require an understanding that the glory of globalization
Потрібно буде зрозуміти,
05:35
could also be its downfall.
що переваги глобалізації
можуть бути й її недоліками.
05:39
This could be our best century ever because of the achievements,
Завдяки нашим досягненням,
прийдешнє століття може стати
05:41
or it could be our worst.
найкращим або ж найгіршим в історії.
05:44
And of course we need to worry about the individuals,
Нам варто звернути увагу на людей,
05:46
particularly the individuals that feel that they've
особливо тих, які відчувають,
05:48
been left out in one way or another.
що на них не звертають уваги.
05:50
An individual, for the first time in the history of humanity,
Вперше в історії людства
05:52
will have the capacity, by 2030,
окрема особа до 2030 року
отримає можливість
05:55
to destroy the planet, to wreck everything,
знищити планету, зруйнувати все,
05:57
through the creation, for example, of a biopathogen.
створивши для цього біопатогенний
хвороботворний мікроорганізм.
06:00
How do we begin to weave these tapestries together?
Як поєднати усі ці складові глобалізації?
06:03
How do we think about complex systems in new ways?
Як почати думати про створення
цілісних систем по-новому?
06:05
That will be the challenge of the scholars,
Це стане викликом для вчених
06:08
and of all of us engaged in thinking about the future.
та усіх, хто задумується про майбутнє.
06:10
The rest of our lives will be in the future. We need to prepare for it now.
Наше життя залежить від майбутнього
і варто готуватися до нього зараз.
06:13
We need to understand that the governance structure in the world is fossilized.
Потрібно усвідомити, що світова
структура управління закостеніла.
06:16
It cannot begin to cope with the challenges that this will bring.
Вона не зможе справлятися
із прийдешніми викликами.
06:19
We have to develop a new way of managing the planet,
Необхідно виробити новий вид управління,
06:23
collectively, through collective wisdom.
колегіальний, за допомогою
спільних зусиль.
06:26
We know, and I know from my own experience,
З власного досвіду я знаю,
06:28
that amazing things can happen,
які неймовірні речі можуть статися,
06:30
when individuals and societies come together
якщо усі працюватимуть разом,
06:32
to change their future.
щоб змінити майбутнє.
06:34
I left South Africa, and 15 years later,
Я виїхав з ПАР, а через 15 років,
06:36
after thinking I would never go back,
після того я думав,
що ніколи не повернуся,
06:38
I had the privilege and the honor to work in the government of Nelson Mandela.
працював в уряді Нельсона Мандели.
06:40
This was a miracle. We can create miracles,
Це було чудо.
06:43
collectively, in our lifetime.
Ми можемо творити чудеса
протягом наших життів.
06:45
It is vital that we do so.
Надзвичайно важливо це робити.
06:47
It is vital that the ideas that are nurtured in TED,
Важливо, щоб ідеї,
які плекає ТЕД,
06:49
that the ideas that we think about
та наші власні плани
орієнтувалися на прийдешнє.
06:51
look forward, and make sure that this will be the most glorious century,
Тоді це буде найкраще століття
в історії людства,
06:53
and not one of eco-disaster and eco-collapse.
а не епоха
екологічних катастроф.
06:56
Thank you. (Applause)
Дякую.
(Оплески)
06:59
Translated by Oksana Kukalets
Reviewed by Mariya Udud

▲Back to top

About the speaker:

Ian Goldin - Economist, development visionary
Ian Goldin is director of the Oxford Martin School. Through the school's program of research, collaboration and education, he's powering new, cross-disciplinary thinking about global problems from the near and far future.

Why you should listen

Take a look at Ian Goldin's jam-packed CV and you'll see why he was appointed the first Director of Oxford University's new think tank-cum-research center, the 21st Century School, later renamed the Oxford Martin School: Goldin battled apartheid in his native South Africa, served as a development adviser to Nelson Mandela and, as the VP of the World Bank, led collaborations with the UN on global development strategy. He is the author of 19 books, including Exceptional People: How Migration Shaped our World and Will Define our Future (Princeton University Press, 2011), Divided Nations: Why global governance is failing and what we can do about it (Oxford University Press, 2013) and The Butterfly Defect: How globalization creates systemic risks, and what to do about it (Princeton University Press, 2014).

At Oxford Martin School, with a diverse brigade of over 200 top researchers from the hard and social sciences, Goldin is bringing fresh thinking to bear on the big, looming issues of the next 100 years: climate change, disruptive technological advancements, aging, bio-ethics, infectious disease, poverty, political conflict.

More profile about the speaker
Ian Goldin | Speaker | TED.com