kenichi Ebina's olye' xo itz 'e kima:w iLchwe'

TED2007

kenichi Ebina's olye' xo itz 'e kima:w iLchwe'

March 3, 2007


xoniste xo itz'e a'nte' xo diL xwa do minLung'e xo ning xut . Le a'nte yai ya' wil tong miL xoniste xo itz' xoje xwo:n nilin newha:n