eL Seed: Lar lari avek enn mesaz lespwar ek lape

TED2015

eL Seed: Lar lari avek enn mesaz lespwar ek lape

March 16, 2015


eL Seed so bann paran tinizien ek li finn grandi Lafrans. Alor, li kontan zongle diferan kiltir, langaz ek lidantite, sirtou dan so travay artistik kot li ekrir kaligrafi arab avek enn stil inspire par lar lari ek grafiti. Dan sa kozri la, artist ek TED Fellow eL Seed explik so gran lanbision: kre enn lar telman zoli ki li pa bizin tradiksion.

Ken Robinson: Eski lekol touy kreativite?

TED2006

Ken Robinson: Eski lekol touy kreativite?

February 25, 2006


Dan enn talk amizan ek tousan, Sir Ken Robinson explik nou kifer nou bizin enn system ledikasion ki promouvwar kreativite plito ki li etouf li.