English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxBerkeley

John Koenig: Beautiful new words to describe obscure emotions

John Koenig: Noi cuvinte plăcute ce descriu suferințe ascunse

Filmed
Views 1,292,082

John Koenig se îndeletnicește cu găsirea cuvintelor care să dea glas sentimentelor inexprimabile precum „lachesism," sau setea de dezastru și „sonder", realizarea că viețile tuturor sunt la fel de complexe și incognoscibile precum ale noastre. În această prezentare, acesta meditează asupra sensului pe care îl atribuim cuvintelor și cum aceste sensuri se agață de noi.

- Writer
John Koenig is writing an original dictionary of made-up words. Full bio

Today I want to talk
about the meaning of words,
Astăzi aș dori să vorbesc
despre semnificația cuvintelor
00:13
how we define them
cum le definim noi
00:16
and how they, almost as revenge,
și cum acestea, parcă răzbunător,
00:17
define us.
ne definesc pe noi.
00:20
The English language
is a magnificent sponge.
Limba engleză e
ca un burete incredibil.
00:21
I love the English language.
I'm glad that I speak it.
Ador engleza și sunt
bucuros că o vorbesc.
00:24
But for all that, it has a lot of holes.
Dar cu toate acestea,
conține multe lipsuri.
00:27
In Greek, there's a word, "lachesism"
În greacă cuvântul lachesism,
00:30
which is the hunger for disaster.
marchează setea de dezastru.
00:32
You know, when you see
a thunderstorm on the horizon
Ca atunci când vezi
că se apropie o furtună
00:36
and you just find yourself
rooting for the storm.
și abia aștepți să înceapă.
00:40
In Mandarin, they have a word "yù yī" --
În limba mandarină cuvântul yù yī,
00:44
I'm not pronouncing that correctly --
nu știu exact cum se pronunță,
00:46
which means the longing
to feel intensely again
semnifică nevoia
de a trăi din nou intens
00:48
the way you did when you were a kid.
la fel cum o făceai când erai copil.
00:51
In Polish, they have a word "jouska"
În limba poloneză,
jouska se folosește
00:55
which is the kind of
hypothetical conversation
când ne referim la conversația ipotetică
00:58
that you compulsively
play out in your head.
pe care o derulăm compulsiv
în mintea nosastră.
01:02
And finally, in German,
of course in German,
Și în sfârșit în germană,
cum era de așteptat
01:06
they have a word called "zielschmerz"
există un cuvânt numit Zielschmerz
01:09
which is the dread
of getting what you want.
care simbolizează groaza
de a primi ceea ce îți dorești.
01:12
(Laughter)
(Râsete)
01:15
Finally fulfilling a lifelong dream.
De a ți se îndeplini visul de-o viață.
01:20
I'm German myself,
so I know exactly what that feels like.
Știu asta pentru că
eu însumi sunt german.
01:23
Now, I'm not sure
if I would use any of these words
Nu știu dacă în limbajul zilnic
01:27
as I go about my day,
aș folosi vreodată aceste cuvinte,
01:29
but I'm really glad they exist.
dar mă bucur că există.
01:31
But the only reason they exist
is because I made them up.
Însă acestea există doar
pentru că eu le-am inventat.
01:33
I am the author of "The Dictionary
of Obscure Sorrows,"
Sunt autorul Dicționarului
suferințelor ascunse
01:37
which I've been writing
for the last seven years.
la care am lucrat
în ultimii șapte ani.
01:41
And the whole mission of the project
Iar scopul acestui demers
01:44
is to find holes
in the language of emotion
este de a găsi lipsuri
în limbajul emoțiilor
01:46
and try to fill them
și de a încerca să le umplem
01:51
so that we have a way of talking
about all those human peccadilloes
ca să găsim un mod de a defini
aceste suferințe umane
01:52
and quirks of the human condition
și anomalii ale condiției umane
01:56
that we all feel
but may not think to talk about
pe care toți le simțim,
dar despre care nu vorbim
01:58
because we don't have the words to do it.
din lipsă de cuvinte.
02:02
And about halfway through this project,
Pe la jumătatea proiectului
02:05
I defined "sonder,"
am atribuit verbului sonder
02:08
the idea that we all think of ourselves
as the main character
idea că toți ne vedem pe noi
înșine ca pe un personaj principal
02:09
and everyone else is just extras.
iar pe ceilalți ca pe niște
personaje secundare.
02:13
But in reality,
we're all the main character,
În realitate, de fapt, toți
suntem personaje principale
02:15
and you yourself are an extra
in someone else's story.
și secundare în același timp,
în povestea altcuiva.
02:18
And so as soon as I published that,
Imediat după publicarea acestuia
02:23
I got a lot of response from people
am primit multe răspunsuri
de la oameni spunând:
02:26
saying, "Thank you for giving voice
to something I had felt all my life
„Mulțumesc că ai dat glas
a ceea ce am simțit dintotdeauna,
02:28
but there was no word for that."
dar pentru care nu exista cuvânt."
02:32
So it made them feel less alone.
Deci nu s-au mai simțit singuri.
02:35
That's the power of words,
Iată puterea cuvintelor,
02:38
to make us feel less alone.
ne fac să nu ne mai simțim așa singuri.
02:40
And it was not long after that
Și la scurt timp după aceea
02:44
that I started to notice sonder
am observat cum verbul sonder
02:46
being used earnestly
in conversations online,
începuse să fie folosit
serios în conversațiile online
02:47
and not long after I actually noticed it,
și nu mult după aceea, am realizat
02:52
I caught it next to me
in an actual conversation in person.
că fusese folosit chiar
într-o conversație lângă mine.
02:55
There is no stranger feeling
than making up a word
Nu e nimic mai ciudat
decât să inventezi un cuvânt
02:58
and then seeing it
take on a mind of its own.
și să vezi cum evoluează singur.
03:01
I don't have a word
for that yet, but I will.
Nu am un cuvânt
pentru asta, dar o să inventez.
03:05
(Laughter)
(Râsete)
03:07
I'm working on it.
Lucrez la asta.
03:09
I started to think
about what makes words real,
Am început să mă gândesc
la ce fac aceste cuvinte reale
03:11
because a lot of people ask me,
pentru că majoritatea oamenilor
03:15
the most common thing
I got from people is,
mă întreabă de cele mai multe ori
03:17
"Well, are these words made up?
I don't really understand."
„Deci cuvintele astea sunt inventate?
Nu înțeleg."
03:19
And I didn't really know what to tell them
Și chiar nu știu ce să le răspund
03:22
because once sonder started to take off,
pentru că odată ce sonder a prins
03:24
who am I to say what words
are real and what aren't.
cine sunt eu să spun
ce cuvinte există și care nu.
03:26
And so I sort of felt like Steve Jobs,
who described his epiphany
M-am simțit într-un fel ca Steve Jobs,
care și-a descris revelația
03:30
as when he realized that most of us,
as we go through the day,
când a realizat că majoritatea,
în viața de zi cu zi,
03:34
we just try to avoid
bouncing against the walls too much
încercăm să evităm această
lovire continuă de obstacole
03:37
and just sort of get on with things.
și continuăm bunul mers al vieții.
03:40
But once you realize that people --
Dar odată ce realizezi că oamenii,
03:43
that this world was built
by people no smarter than you,
că această lume a fost construită
de oameni la fel ca și tine
03:48
then you can reach out
and touch those walls
vei încerca să înfrunți obstacolele
03:52
and even put your hand through them
sau chiar să treci prin ele
03:54
and realize that you have
the power to change it.
și vei realiza că ai puterea
să le schimbi.
03:55
And when people ask me,
"Are these words real?"
Și când sunt întrebat
dacă aceste cuvinte există,
03:59
I had a variety of answers
that I tried out.
am o mulțime de răspunsuri pregătite.
04:02
Some of them made sense.
Some of them didn't.
Unele dintre acestea
au sens, altele nu.
04:04
But one of them I tried out was,
Dar unul dintre acestea a fost:
04:07
"Well, a word is real
if you want it to be real."
„Un cuvânt există
doar dacă tu vrei să existe."
04:08
The way that this path is real
because people wanted it to be there.
Această cărare există
pentru că așa au vrut oamenii.”
04:12
(Laughter)
(Râsete)
04:16
It happens on college
campuses all the time.
În campusurile universitare,
04:18
It's called a "desire path."
se numește „cărarea dorințelor".
04:20
(Laughter)
(Râsete)
04:21
But then I decided,
what people are really asking
Apoi am realizat
că oamenii care întrebau
04:22
when they're asking if a word is real,
they're really asking,
dacă un cuvânt există,
voiau de fapt să mă întrebe
04:25
"Well, how many brains
will this give me access to?"
„Câte persoane cunosc de fapt cuvântul?"
04:27
Because I think that's
a lot of how we look at language.
Pentru că de fapt e un fel
de abordare a unei limbi.
04:33
A word is essentially a key
Un cuvânt e cheia
04:35
that gets us into certain people's heads.
care ne leagă
de mintea altor oameni.
04:38
And if it gets us into one brain,
Iar dacă e cunoscut
doar de o singură persoană,
04:41
it's not really worth it,
atunci nu merită
04:44
not really worth knowing.
nu merită să îl știm.
04:46
Two brains, eh, it depends on who it is.
Două persoane, eh,
depinde de cine sunt acestea.
04:47
A million brains, OK, now we're talking.
De către milioane
de persoane, asta da.
04:49
And so a real word is one that gets you
access to as many brains as you can.
Deci un cuvânt există
dacă e cunoscut de cei mai mulți.
04:52
That's what makes it worth knowing.
Acest lucru îl face să merite
să fie cunoscut.
04:59
Incidentally, the realest word of all
by this measure is this.
De fapt cel mai existent cuvânt
după aceste criterii, este acesta:
05:02
[O.K.]
[O.K.]
05:06
That's it.
Atâta tot.
05:08
The realest word we have.
Cel mai existent cuvânt.
05:09
That is the closest thing we have
to a master key.
Cel mai apropiat cuvânt
către înțelegrea supremă.
05:11
That's the most commonly
understood word in the world,
Care este universal
cunoscut și înțeles
05:13
no matter where you are.
indiferent de unde suntem.
05:16
The problem with that is,
Problema este
05:17
no one seems to know
what those two letters stand for.
că nimeni nu pare să știe
semnificația literelor.
05:18
(Laughter)
(Râsete)
05:21
Which is kind of weird, right?
Și e cam ciudat, nu?
05:23
I mean, it could be a misspelling
of "all correct," I guess,
Adică, poate e scrierea greșită
pentru all corect,
05:26
or "old kinderhook."
sau old kinderhook
05:29
No one really seems to know,
but the fact that it doesn't matter
Pare că nimeni nu știe exact,
dar faptul că nu contează
05:30
says something about
how we add meaning to words.
spune ceva despre cum
atribuim un sens cuvintelor.
05:34
The meaning is not
in the words themselves.
Sensul nu se află la propriu în cuvinte.
05:38
We're the ones
that pour ourselves into it.
Noi suntem cei care
ne umplem de sens.
05:41
And I think, when we're all searching
for meaning in our lives,
Și cred că atunci când căutăm
sensul vieții noastre
05:45
and searching for the meaning of life,
și al vieții în general,
05:50
I think words have
something to do with that.
cuvintele joacă un rol important.
05:51
And I think if you're looking
for the meaning of something,
Iar dacă vrei să cauți sensul a ceva,
05:56
the dictionary is a decent place to start.
ar trebui să începi cu un dicționar.
05:58
It brings a sense of order
Dicționarul aduce ordine
06:01
to a very chaotic universe.
într-un univers haotic.
06:04
Our view of things is so limited
Vedem lucrurile
într-un mod atât de limitat
06:06
that we have to come up
with patterns and shorthands
încât trebuie să inventăm
tipare și prescurtări
06:09
and try to figure out
a way to interpret it
și să găsim o modalitate
de interpretare
06:12
and be able to get on with our day.
pentru a putea continua.
06:14
We need words to contain us,
to define ourselves.
Avem nevoie de cuvinte care
să ne includă, să ne definească.
06:17
I think a lot of us feel boxed in
Cred că majoritatea ne simțim limitați
06:21
by how we use these words.
prin folosirea acestor cuvinte.
06:24
We forget that words are made up.
Uităm că aceste cuvinte sunt inventate.
06:25
It's not just my words.
All words are made up,
Nu doar cuvintele mele, ci toate.
06:28
but not all of them mean something.
Însă nu toate au un sens.
06:31
We're all just sort of
trapped in our own lexicons
Suntem într-un fel captivi
ai propriului vocabular
06:33
that don't necessarily correlate
with people who aren't already like us,
care nu se aseamănă cu cel
al celorlalți care nu sunt deja ca noi
06:38
and so I think I feel us drifting apart
a little more every year,
și astfel cu cât simt că ne separăm
unii de ceilalți cu fiecare an mai mult,
06:42
the more seriously we take words.
cu atât iau mai în serios cuvintele.
06:47
Because remember, words are not real.
Pentru că, nu uita, cuvintele nu există.
06:51
They don't have meaning. We do.
Nu au sens, însă noi da.
06:55
And I'd like to leave you with a reading
Și aș dori să închei cu o replică
06:58
from one of my favorite philosophers,
a unuia dintre filozofii mei preferați
07:01
Bill Watterson, who created
"Calvin and Hobbes."
Bill Watterson creatorul benzii
desenate Calvin și Hobbes.
07:04
He said,
Acesta spunea,
07:06
"Creating a life that reflects
your values and satisfies your soul
„Crearea unei vieți care să-ți reflecte
valorile și să-ți satisfacă sufletul
07:09
is a rare achievement.
este greu de obținut.
07:12
To invent your own life's meaning
Să dai un scop propriei vieți
07:14
is not easy,
nu e ușor,
07:17
but it is still allowed,
dar e totuși permis,
07:18
and I think you'll be
happier for the trouble."
și cred că te-ai ferici
mai mult, cu necazul."
07:20
Thank you.
Mulțumesc.
07:23
(Applause)
(Aplauze)
07:24
Translated by Alexandra Birovescu
Reviewed by Lorena Ciutacu

▲Back to top

About the speaker:

John Koenig - Writer
John Koenig is writing an original dictionary of made-up words.

Why you should listen

John Koenig has spent the last seven years writing an original dictionary of made-up words, The Dictionary of Obscure Sorrows, which fills gaps in the language with hundreds of new terms for emotions. This project seeks to restore sadness to its original meaning (from Latin satis, "fullness") by defining moments of melancholy that we may all feel, but never think to mention -- deepening our understanding of each other by broadening the emotional palette, from avenoir, "the desire to see memories in advance," to zenosyne, "the sense that time keeps going faster."

Each entry is a collage of word roots borrowed from languages all around the world. Some entries are even beginning to enter the language outright:

sonder n. The realization that each random passerby is living a life as vivid and complex as your own -- populated with their own ambitions, friends, routines, worries and inherited craziness -- an epic story that continues invisibly around you like an anthill sprawling deep underground, with elaborate passageways to thousands of other lives that you'll never know existed, in which you might appear only once, as an extra sipping coffee in the background, as a blur of traffic passing on the highway, as a lighted window at dusk.

His original YouTube series, The Dictionary of Obscure Sorrows, which he writes, edits and narrates himself, has drawn acclaim from John Green and Beyoncé to Michael from Vsauce. "Each episode is a soothing meditation on its subject, fortified by a hypnotic soundtrack and Koenig’s twistingly intelligent narration," writes The Daily Dot.

He currently works as a freelance video editor, voice actor, graphic designer, illustrator, photographer, director and writer. His writing has been published in countless tattoos, stories, song titles and band names, but never on paper -- though he is currently working on publishing a book adaptation. Originally from Minnesota and Geneva, Switzerland, John lives in Budapest with his wife.

More profile about the speaker
John Koenig | Speaker | TED.com