English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Morgan Spurlock: The greatest TED Talk ever sold

Морган Сперлок: Найвидатніший TED виступ із будь-коли проданих

Filmed
Views 2,064,593

З гумором і наполегливістю режисер Морган Сперлок заглядає у прихований, але впливовий світ маркетингу брендів, шукаючи можливості зняти повністю спонсорований фільм про спонсорство. (Ах так, право назвати його виступ теж було проспонсоровано. Ким і за скільки? Він вам розповість.)

- Filmmaker
Morgan Spurlock makes documentary film and TV that is personal, political -- and, above all, deeply empathetic. Full bio

I have spent the past few years
Я провів останні кілька років
00:15
putting myself into situations
навмисне потрапляючи,
00:18
that are usually very difficult
як правило, у дуже складні
00:20
and at the same time somewhat dangerous.
і до того ж доволі небезпечні ситуації.
00:22
I went to prison --
Я був у тюрмі --
00:26
difficult.
це складно.
00:28
I worked in a coal mine --
Я працював у шахті --
00:30
dangerous.
це небезпечно.
00:33
I filmed in war zones --
Я знімав фільм у зоні бойових дій --
00:35
difficult and dangerous.
складно і небезпечно
00:37
And I spent 30 days eating nothing but this --
І я провів 30 днів, харчуючись тільки от цим --
00:39
fun in the beginning,
спочатку це потішно,
00:43
little difficult in the middle, very dangerous in the end.
трохи складно посередині експерименту, дуже небезпечно укінці.
00:45
In fact, most of my career,
Фактично, більшу частину своєї кар'єри
00:49
I've been immersing myself
я занурювався
00:51
into seemingly horrible situations
у очевидно жахливі ситуації
00:53
for the whole goal of trying
лише задля того, аби спробувати
00:56
to examine societal issues
дослідити суспільні проблеми
00:58
in a way that make them engaging, that make them interesting,
у такий спосіб, що робить їх захоплюючими і цікавими,
01:00
that hopefully break them down in a way
що можливо розплутає їх,
01:03
that make them entertaining and accessible to an audience.
роблячи захопливими і доступними для аудиторії.
01:05
So when I knew I was coming here
Отож, коли я дізнався, що прийду сюди
01:08
to do a TED Talk that was going to look at the world of branding and sponsorship,
на конференцію TED, яка передбачатиме огляд у сфері брендингу та спонсорства,
01:10
I knew I would want to do something a little different.
я знав, що захочу зробити щось трохи незвичне.
01:13
So as some of you may or may not have heard,
Може хтось з вас чув, а може і не чув, що
01:15
a couple weeks ago, I took out an ad on eBay.
декілька тижнів тому я виклав на eBay оголошення.
01:18
I sent out some Facebook messages,
Я розіслав повідомлення в Facebook,
01:21
some Twitter messages,
та в Twitter,
01:24
and I gave people the opportunity to buy the naming rights
таким чином давши людям можливість купити права на назву
01:26
to my 2011 TED Talk.
мого виступу на TED 2011.
01:28
(Laughter)
(Сміх)
01:30
That's right, some lucky individual, corporation,
Саме так, якийсь щасливчик чи корпорація
01:32
for-profit or non-profit,
комерційна чи не комерційна,
01:35
was going to get the once-in-a-lifetime opportunity --
могла отримати можливість, котра трапляється лише раз у житті
01:37
because I'm sure Chris Anderson will never let it happen again --
бо я точно знаю, що Кріс Андерсон на таку авантюру вдруге не погодиться.
01:39
(Laughter)
(Сміх)
01:41
to buy the naming rights
Купити право на назву
01:43
to the talk you're watching right now,
виступу, який ви, власне, зараз дивитеся,
01:45
that at the time didn't have a title, didn't really have a lot of content
який досі не мав назви, не мав навіть толкового змістового наповнення,
01:47
and didn't really give much hint
уявлення про тему виступу
01:50
as to what the subject matter would actually be.
було на той момент доволі розпливчасте.
01:52
So what you were getting was this:
Отже, ви отримували наступне:
01:55
Your name here presents:
"Ваша назва" тут презентуватиме:
01:57
My TED Talk that you have no idea what the subject is
мій виступ на TED на невідомо яку тематику,
01:59
and, depending on the content, could ultimately blow up in your face,
і, в залежності від вмісту, ви ризикуєте, що він "вибухне у вас в руках",
02:02
especially if I make you or your company look stupid for doing it.
особливо, якщо я виставляю вас чи вашу компанію посміховиськом через цю назву.
02:05
But that being said,
Однак, як я вже сказав раніше,
02:08
it's a very good media opportunity.
це досить вигідна медійна можливість.
02:10
(Laughter)
(Сміх)
02:12
You know how many people watch these TED Talks?
Ви знаєте, скільки людей дивляться ці виступи на TED?
02:18
It's a lot.
Чимало!
02:21
That's just a working title, by the way.
До речі, це була лише робоча назва.
02:24
(Laughter)
(Сміх)
02:26
So even with that caveat,
Але, навіть незважаючи на це застереження,
02:28
I knew that someone would buy the naming rights.
я знав, що покупець на право назвати виступ знайдеться.
02:31
Now if you'd have asked me that a year ago,
Якби рік тому ви спитали мене про це,
02:33
I wouldn't have been able to tell you that with any certainty.
я б не зміг відповісти впевнено.
02:35
But in the new project that I'm working on, my new film,
Але тепер, в новому проекті, над яким я працюю,
02:37
we examine the world of marketing, advertising.
ми досліджуємо сферу реклами та маркетингу.
02:39
And as I said earlier,
І, як вже було згадано,
02:42
I put myself in some pretty horrible situations over the years,
протягом цих років я спеціально ставив себе в достатньо жахливі ситуації,
02:44
but nothing could prepare me, nothing could ready me,
та все одно нічого не могло мене ні підготувати
02:47
for anything as difficult
до чогось настільки складного
02:50
or as dangerous
чи настільки небезпечного
02:53
as going into the rooms with these guys.
як переговори з цими хлопцями.
02:55
(Laughter)
(Сміх)
02:59
You see, I had this idea for a movie.
Ви ж розумієте, яка у мене ідея для фільму?
03:02
(Video) Morgan Spurlock: What I want to do is make a film
(Відео). Морган Сперлок: Все, що я хочу - це зняти фільм
03:05
all about product placement, marketing and advertising,
про методи просування товарів, маркетинг та рекламу,
03:07
where the entire film is funded
увесь фільм було б профінансовано за гроші,
03:10
by product placement, marketing and advertising.
виручені за рахунок просування товарів, маркетингу та реклами.
03:12
So the movie will be called "The Greatest Movie Ever Sold."
Так що фільм буде називатись "Найвизначніше кіно, яке коли-небудь було продане"
03:14
So what happens in "The Greatest Movie Ever Sold,"
То про що ж це кіно?
03:17
is that everything from top to bottom, from start to finish,
йтиметься, про все, від початку до кінця,
03:19
is branded from beginning to end --
про бренди, так звані торгові марки,
03:22
from the above-the-title sponsor that you'll see in the movie,
від вищезгаданого спонсора, якого ви побачите у цьому фільмі,
03:24
which is brand X.
торгову марку Х.
03:26
Now this brand, the Qualcomm Stadium,
Зараз - це торгова марка Стадіон Квалком,
03:28
the Staples Center ...
Степлс Центр...
03:30
these people will be married to the film in perpetuity -- forever.
ці люди будуть задіяні у фільмі вічно, назавжди.
03:32
And so the film explores this whole idea -- (Michael Kassan: It's redundant.)
Концепція фільму - (Майкл Касан: це занадто!)
03:35
It's what? (MK: It's redundant.) In perpetuity, forever?
Яка? Вічно, назавжди?
03:37
I'm a redundant person. (MK: I'm just saying.)
Я надто балакучий. (М К: Я просто кажу)
03:40
That was more for emphasis.
Сказав так, аби акцентувати увагу на слогані
03:42
It was, "In perpetuity. Forever."
"Вічність назавжди".
03:44
But not only are we going to have the brand X title sponsor,
однак ми не тільки плануємо зробити торгову марку Х, оплачену спонсором, головною,
03:46
but we're going to make sure we sell out every category we can in the film.
але і упевнитись, що всі категорії товарів, згадані у фільмі, будуть продані.
03:48
So maybe we sell a shoe and it becomes the greatest shoe you ever wore ...
Тому, мабуть, ми продамо туфлі, і вони стануть найкращими з усіх, які будь-коли носили,
03:50
the greatest car you ever drove from "The Greatest Movie Ever Sold,"
найкраща машина, якою керували у фільмі "Найвизначніше кіно, будь-коли продане".
03:53
the greatest drink you've ever had, courtesy of "The Greatest Movie Ever Sold."
Чи то найсмачніший напій, завдяки фільму "Найвизначніше кіно, будь-коли продане".
03:56
Xavier Kochhar: So the idea is,
Хав"єр Кочхар: Отож ідея така -
03:59
beyond just showing that brands are a part of your life,
показати торгові марки, як частину вашого життя,
04:01
but actually get them to finance the film? (MS: Get them to finance the film.)
і,фактично, задіяти їх у фінансування фільму? (МС: нехай вони профінансують те кіно)
04:03
MS: And actually we show the whole process of how does it work.
І, тим самим, ми покажемо увесь процес і те, як він, власне, працює.
04:06
The goal of this whole film is transparency.
Метою даного фільму, в цілому, є прозорість.
04:08
You're going to see the whole thing take place in this movie.
Ви побачите, як все це відбувається насправді.
04:10
So that's the whole concept,
Штука у тому, аби показати
04:12
the whole film, start to finish.
весь процес від початку до кінця.
04:14
And I would love for CEG to help make it happen.
І я би дуже хотів, щоби CEG допоміг мені це втілити в реальність.
04:16
Robert Friedman: You know it's funny,
Роберт Фрідман: звучить дотепно, але коли
04:18
because when I first hear it,
я вперше почув про це, промайнула думка,
04:20
it is the ultimate respect
що то є абсолютна повага
04:22
for an audience.
до аудиторії.
04:24
Guy: I don't know how receptive
Хлопака: ну, ще не відомо,
04:26
people are going to be to it, though.
якими будуть відгуки людей.
04:28
XK: Do you have a perspective --
ХК: Може у вас є якийсь інший варіант?
04:30
I don't want to use "angle" because that has a negative connotation --
Не хочу вживати слово "кут", оскільки це слово має негативну конотацію -
04:32
but do you know how this is going to play out? (MS: No idea.)
проте, чи відомо вам, шо з того всього вийде? (МС: І гадки не маю)
04:34
David Cohn: How much money does it take to do this?
Девід Кон: Ну а скільки грошей на це піде?
04:37
MS: 1.5 million. (DC: Okay.)
МС: 1,5 мільйона. (ДС: Гаразд)
04:40
John Kamen: I think that you're going to have a hard time meeting with them,
Джон Камен: Гадаю, вам буде не легко домовитися з ними,
04:43
but I think it's certainly worth pursuing
але воно того вартує, щоб переконати
04:45
a couple big, really obvious brands.
кілька насправді вагомих на ринку брендів.
04:47
XK: Who knows, maybe by the time your film comes out,
ХК: хтозна, може до того часу, як це кіно вийде,
04:50
we look like a bunch of blithering idiots.
ми виглядатимемо такою собі купкою блазнів.
04:52
MS: What do you think the response is going to be?
МС: То що скажете, яка відповідь чекає на нас?
04:54
Stuart Ruderfer: The responses mostly will be "no."
Стюард Рудерфер: певно, здебільшого негативна
04:57
MS: But is it a tough sell because of the film
МС: Це такий поганий попит через фільм
04:59
or a tough sell because of me?
чи, все-таки, через мене?
05:01
JK: Both.
Дж.К: Обидва варіанти
05:03
MS: ... Meaning not so optimistic.
МС: ... Не дуже оптимістично.
05:05
So, sir, can you help me? I need help.
Прошу пана, а чи не могли би ви мені допомогти? Вельми потребую допомоги.
05:08
MK: I can help you.
МК: Я можу вам допомогти.
05:10
MS: Okay. (MK: Good.)
МС: Добре. (МК: Файно)
05:12
Awesome.
Чудово.
05:14
MK: We've gotta figure out which brands.
МК: Мусимо відібрати, які саме бренди.
05:16
MS: Yeah. (MK: That's the challenge.)
МС: Так, власне. (МК: Оце так проблема)
05:18
When you look at the people you deal with ..
Буває, дивишся на людей, з якими маєш справу....
05:21
MK: We've got some places we can go. (MS: Okay.)
В нас є пару інстанцій, куди ми можемо звернутися.(МС: файно)
05:23
Turn the camera off.
Вимкніть камеру.
05:25
MS: I thought "Turn the camera off"
МС: Думаю оте -- "Вимкніть камеру"
05:27
meant, "Let's have an off-the-record conversation."
означало, " Давайте поговоримо без свідків"
05:29
Turns out it really means,
та насправді, як виявилося,
05:31
"We want nothing to do with your movie."
" Ми не хочемо мати нічого спільного з тим вашим кіном."
05:33
MS: And just like that, one by one,
МС: І ось так, одна за одною,
05:36
all of these companies suddenly disappeared.
всі ті компанії, якимось загадковим чином, зникали.
05:39
None of them wanted anything to do with this movie.
Жодна з них не хотіла з"їсти пуд солі з тим фільмом.
05:42
I was amazed.
Це мене вбило.
05:44
They wanted absolutely nothing to do with this project.
Вони взагалі не хотіли підтримувати цей проект -
05:46
And I was blown away, because I thought the whole concept, the idea of advertising,
Я почувався розчавленим, бо вважав основною концепцією саму ідею реклами,
05:48
was to get your product out in front of as many people as possible,
тобто, взяти ваш товар і представити його якомога більшій кількості людей.
05:50
to get as many people to see it as possible.
Чим більше побачить, тим краще.
05:53
Especially in today's world,
Особливо у наш час,
05:55
this intersection of new media and old media
взаємодія нових і старих засобів масової інформації
05:57
and the fractured media landscape,
та фрагментарне медіа оточення
05:59
isn't the idea to get
відбувалася не для того, щоби створити
06:01
that new buzz-worthy delivery vehicle
новітній механізм для доставки,
06:03
that's going to get that message to the masses?
а щоб донести повідомлення масам,
06:06
No, that's what I thought.
Ось, про що я.
06:08
But the problem was, you see,
Та знаєте, проблема в тому,
06:11
my idea had one fatal flaw,
що моя ідея мала один фатальний недолік,
06:13
and that flaw was this.
і ось яким був цей недолік.
06:16
Actually no, that was not the flaw whatsoever.
Хоча, не такий вже це і недолік.
06:20
That wouldn't have been a problem at all.
Та і не стало би це проблемою.
06:22
This would have been fine.
Все було б чудово.
06:24
But what this image represents was the problem.
Але те, що репрезентував даний образ -- ось проблема.
06:26
See, when you do a Google image search for transparency,
Дивіться, якщо задати в пошуку слово "прозорість" на Google,
06:28
this is ---
це один --
06:30
(Laughter)
(Сміх)
06:32
(Applause)
(Оплески)
06:34
This is one of the first images that comes up.
Власне, це один із найперших зображень, яке Google видає.
06:37
So I like the way you roll, Sergey Brin. No.
О так, подобається мені, як ти Сергію Брін, це робиш. Та ні.
06:40
(Laughter)
(Сміх)
06:43
This is was the problem: transparency --
У цьому і вся проблема: прозорість --
06:47
free from pretense or deceit;
це свобода від претензій та обману;
06:50
easily detected or seen through;
котру можна легко розпізнати, побачити
06:52
readily understood;
зрозуміти.
06:54
characterized by visibility or accessibility of information,
а характеризується вона доступністю інформації,
06:56
especially concerning business practices --
особливо у питаннях бізнесу --
06:59
that last line being probably the biggest problem.
ось що є вагомою проблемою.
07:01
You see, we hear a lot about transparency these days.
Впринципі, останнім часом досить багато дискутують на тему прозорості.
07:04
Our politicians say it, our president says it,
і політики наші говорять, і президент наш говорить,
07:07
even our CEO's say it.
навіть наш виконавчий директор не мовчить з даного приводу.
07:09
But suddenly when it comes down to becoming a reality,
Проте, коли раптово повертаєшся до реальності,
07:11
something suddenly changes.
щось різко змінюється.
07:13
But why? Well, transparency is scary --
Запитаєте чому? А я скажу вам, справа у тому, що прозорість, насправді лякає
07:15
(Roar)
(Гул)
07:18
like that odd, still-screaming bear.
як отой дивакуватий ведмідь, що гарчить.
07:20
(Laughter)
(Сміх)
07:23
It's unpredictable --
Це не можна передбачити --
07:25
(Music)
(Музика)
07:27
(Laughter)
(Сміх)
07:29
like this odd country road.
як і оту таємничу сільську дорогу.
07:31
And it's also very risky.
А ще це є досить ризиковано.
07:34
(Laughter)
(Сміх)
07:38
What else is risky?
Що ще є ризикованим?
07:41
Eating an entire bowl of Cool Whip.
Ну, наприклад, поласувати стравою "Прохолодний Батіг".
07:43
(Laughter)
(Сміх)
07:46
That's very risky.
Так, це занадто великий ризик.
07:51
Now when I started talking to companies
Отже, коли я почав переговори з компаніями,
07:55
and telling them that we wanted to tell this story,
і говорив їм, яку історію ми хочемо розповісти,
07:57
and they said, "No, we want you to tell a story.
вони мені сказали: " Ну звичайно, ми хочемо, аби ви розповіли історію,
07:59
We want you to tell a story,
ми справді хочемо, аби ви її розповіли,
08:01
but we just want to tell our story."
але є тут одне "але", просто хочеться, аби ви розповіли нашу історію.
08:03
See, when I was a kid
Бачите, коли я був дитиною,
08:06
and my father would catch me in some sort of a lie --
і мій батько ловив мене на якійсь брехні,
08:08
and there he is giving me the look he often gave me --
він, бувало, подивиться на мене тим своїм поглядом, яким він дивився на мене зазвичай,
08:10
he would say, "Son, there's three sides to every story.
і каже, " сину, у кожного своя правда, є три сторони медалі,
08:13
There's your story,
твоя,
08:17
there's my story
моя,
08:20
and there's the real story."
і ще одна -- правдива."
08:22
Now you see, with this film, we wanted to tell the real story.
тепер, власне, цим фільмом, ми хочемо розповісти правдиву історію.
08:24
But with only one company, one agency willing to help me --
І, оскільки лише одна компанія, одне агенство іде мені на зустріч,
08:27
and that's only because I knew John Bond and Richard Kirshenbaum for years --
і то лише тому, що я давним-давно знайомий з Джоном Бондом і Річардом Кіршбаумом --
08:29
I realized that I would have to go on my own,
я усвідомив, що буду змушений іти своєю дорогою.
08:33
I'd have to cut out the middleman
діяти без посередника,
08:35
and go to the companies myself with all of my team.
іти по компаніях власною персоною, з власною командою.
08:37
So what you suddenly started to realize --
Бо те, що раптово починаєш усвідомлювати,
08:40
or what I started to realize --
точніше, що я раптово усвідомив --
08:42
is that when you started having conversations with these companies,
що після розмови з цими компаніями,
08:44
the idea of understanding your brand is a universal problem.
ідея розуміння ваших брендів є універсальною проблемою.
08:46
(Video) MS: I have friends who make great big, giant Hollywood films,
(Відео) МС: у мене є друзі, які роблять повнометражне грандіозне Голівудське кіно,
08:49
and I have friends who make little independent films like I make.
і друзі, які знімають короткометражні, незалежні фільми, схожі на те, що я роблю.
08:51
And the friends of mine who make big, giant Hollywood movies
І ті мої колеги, що знімають повнометражне кіно,
08:54
say the reason their films are so successful
пояснюють, що їх фільми є успішними
08:56
is because of the brand partners that they have.
завдяки партнерам, що представляють свої бренди.
08:58
And then my friends who make small independent films
А ті колеги, що знімають малометражки,
09:00
say, "Well, how are we supposed to compete
питаються: "як ми маємо змагатися
09:02
with these big, giant Hollywood movies?"
із отими гігантськими голлівудськими фільмами?"
09:04
And the movie is called
а ще фільм називається
09:06
"The Greatest Movie Ever Sold."
"найкраще кіно, яке будь-коли продавали".
09:08
So how specifically will we see Ban in the film?
І яким чином ми побачимо Бен у фільмі?
09:10
Any time I'm ready to go, any time I open up my medicine cabinet,
В будь який момент, коли я готовий до виходу з дому, чи відкриваю свою шафку з медикаментами,
09:13
you will see Ban deodorant.
то бачу дезодорант Бен.
09:16
While anytime I do an interview with someone,
Ведучи переговори з ким завгодно, я кажу:
09:18
I can say, "Are you fresh enough for this interview?
" ви достатньо освіжилися перед інтерв"ю?
09:21
Are you ready? You look a little nervous.
чи ви готові? Виглядаєте злегка знервованими.
09:24
I want to help you calm down.
хочу допомогти вам заспокоїтись.
09:26
So maybe you should put some one before the interview."
може, вам варто скористатися тим дезодорантом перед співбесідою.
09:28
So we'll offer one of these fabulous scents.
і ми запропонуємо один з цих казкових ароматів.
09:30
Whether it's a "Floral Fusion" or a "Paradise Winds,"
Не має значення чи то "Квітковий букет", чи то " Райські вітри".
09:32
they'll have their chance.
вони матимуть свій шанс.
09:34
We will have them geared for both male or female --
Вони підходитимуть як чоловікам, так і жінкам --
09:36
solid, roll-on or stick, whatever it may be.
тверді, роликові, стіки, будь-які.
09:39
That's the two-cent tour.
Це тур на два центи.
09:42
So now I can answer any of your questions
Тому тепер я можу дати відповідь на будь-яке питання
09:44
and give you the five-cent tour.
і запропонувати тур на п"ять центів.
09:46
Karen Frank: We are a smaller brand.
Карен Франк: ми є менш відомий бренд.
09:48
Much like you talked about being a smaller movie,
Так само, як ви розповідали про маленьке кіно,
09:50
we're very much a challenger brand.
ми змагаємося за увагу.
09:52
So we don't have the budgets that other brands have.
Бо не маємо такого бюджету, як інші.
09:54
So doing things like this -- you know,
Тому, знаєте, ми зацікавлені у тому,
09:56
remind people about Ban --
аби нагадати людям про Бен --
09:58
is kind of why were interested in it.
дезодорант, який міг би вас зацікавити.
10:00
MS: What are the words that you would use to describe Ban?
МС: А якими словами ви б описали Бен?
10:02
Ban is blank.
Бен - це чистий лист.
10:04
KF: That's a great question.
КФ: чудове питання.
10:07
(Laughter)
(Сміх)
10:10
Woman: Superior technology.
Жінка: Найвищі технології.
10:15
MS: Technology's not the way you want to describe something
МС: Технологією виробництва не опишеш те, що
10:17
somebody's putting in their armpit.
мастимо під пахви.
10:19
Man: We talk about bold, fresh.
Чоловік: Ми говоримо про щось сміливе та свіже.
10:21
I think "fresh" is a great word that really spins this category into the positive,
Я гадаю, що свіжий - це найкраще слово, яке дає позитивне враження від товару,
10:23
versus "fights odor and wetness."
на відміну від "бореться із запахом та вологістю".
10:26
It keeps you fresh.
Ви будете залишатися свіжими.
10:28
How do we keep you fresher longer -- better freshness,
Як ми робимо так, щоб ви залишалися свіжими довше - краща свіжість
10:30
more freshness, three times fresher.
більше свіжості, втричі свіжіше.
10:32
Things like that that are more of that positive benefit.
І це буде вигідною та позитивною рекламою.
10:34
MS: And that's a multi-million dollar corporation.
МС: А це багатомільйонна корпорація.
10:38
What about me? What about a regular guy?
А як же я? Як же бути звичайній людині?
10:41
I need to go talk to the man on the street,
Потрібно звернутися до людей на вулиці.
10:43
the people who are like me, the regular Joes.
До такого як я, простого Івана.
10:45
They need to tell me about my brand.
Власне, вони повинні розказати мені про мій бренд.
10:47
(Video) MS: How would you guys describe your brand?
(Відео) МС: То як би ви описали свій бренд?
10:49
Man: Um, my brand?
Хлопака: хм, мій бренд?
10:53
I don't know.
Ну, я навіть не знаю.
10:56
I like really nice clothes.
Я люблю гарний одяг.
10:58
Woman: 80's revival
Жінка: Відголоски вісімдесятих
11:00
meets skater-punk,
в поєднанні з панком на скейті,
11:02
unless it's laundry day.
ну, в день прання, може, по-іншому.
11:04
MS: All right, what is brand Gerry?
МС: гаразд, то що за бренд, Гарі?
11:06
Gerry: Unique. (MS: Unique.)
Гарі: Унікальний.(МС: Унікальний)
11:08
Man: I guess what kind of genre, style I am
чолов'яга: Можу тільки уявити, який у мене жанр, стиль,
11:10
would be like dark glamor.
щось типу темного гламуру.
11:12
I like a lot of black colors,
люблю, коли багато чорних кольорів,
11:15
a lot of grays and stuff like that.
багато сірого, і все в такому дусі.
11:17
But usually I have an accessory,
Але зазвичай ношу аксесуари,
11:19
like sunglasses,
окуляри,
11:21
or I like crystal and things like that too.
або ще мені подобаються кришталь, чи щось в тому стилі.
11:23
Woman: If Dan were a brand,
Жінка: якби Ден був брендом,
11:25
he might be a classic convertible
він міг би бути класичним, переробленим
11:27
Mercedes Benz.
Мерседесом.
11:31
Man 2: The brand that I am
Чолов'яга 2: якби я був брендом, то
11:33
is, I would call it casual fly.
назвав би його випадковий політ.
11:35
Woman 2: Part hippie, part yogi,
Жінка 2: шось трохи від хіппі, трохи від йога,
11:37
part Brooklyn girl -- I don't know.
трохи від бруклінського дівчиська -- навіть не знаю.
11:39
Man 3: I'm the pet guy.
чолов'яга 3: я зоопродавець.
11:41
I sell pet toys all over the country, all over the world.
продаю іграшки для тварин по всій країні, по всьому світу.
11:43
So I guess that's my brand.
Тому, гадаю, це і є моїм брендом.
11:45
In my warped little industry, that's my brand.
Я заснував маленьку індустрію, ось мій бренд.
11:47
Man 4: My brand is FedEx because I deliver the goods.
Чолов'яга 4: Мій бренд ФедЕкс, я доставляю товари.
11:50
Man 5: Failed writer-alcoholic brand.
Чолов'яга 5: Невдаха письменник-п'яничка, ось мій бренд.
11:53
Is that something?
Так може бути?
11:55
Lawyer: I'm a lawyer brand.
Адвокат: я -- адвокат, і це мій бренд.
11:57
Tom: I'm Tom.
Том: я -- Том.
12:03
MS: Well we can't all be brand Tom, but I do often find myself
МС: Ну, ми ж не можемо всі бути брендом Том, та, насправді я досить часто знаходжуся
12:06
at the intersection of dark glamor and casual fly.
на перехресті темного гламуру і випадкового польоту.
12:09
(Laughter)
(Сміх)
12:12
And what I realized is I needed an expert.
Я усвідомив, що тут без експерта не обійтися.
12:14
I needed somebody who could get inside my head,
Я потребував когось, хто би міг проникнути у мою голову,
12:16
somebody who could really help me understand
і допоміг мені насправді зрозуміти
12:18
what they call your "brand personality."
те, що вони називають "брендом особистості".
12:20
And so I found a company called Olson Zaltman in Pittsburg.
І от я знайшов компанію, котра називається Олсон Цальтман, вона знаходиться у Пітсбурзі.
12:22
They've helped companies like Nestle, Febreze, Hallmark
Вони допомагали таким компаніям, як Нестле, Фебріз, Холмарк
12:24
discover that brand personality.
віднайти власний індивідуальний бренд.
12:27
If they could do it for them, surely they could do it for me.
Якщо вони змогли допомогти їм, то, безсумнівно, зарадять і мені.
12:29
(Video) Abigail: You brought your pictures, right?
(Відео) Ебігаіл: Ви принесли свої знимки, чи не так?
12:32
MS: I did. The very first picture
МС: Саме так. Перше фото --
12:34
is a picture of my family.
моєї сім"ї.
12:36
A: So tell me a little bit how it relates to your thoughts and feelings about who you are.
А: А поясніть мені, яке це має відношення до ваших думок, відчуттів, до того, ким ви є насправді.
12:38
MS: These are the people who shape the way I look at the world.
МС: Це люди, котрі дивляться на світ одними очима зі мною, формують моє світобачення.
12:41
A: Tell me about this world.
А: Розкажіть мені ще про цей світ.
12:43
MS: This world? I think your world is the world that you live in --
МС: Цей світ? Так думаю, що це світ, в якому живеш --
12:45
like people who are around you, your friends, your family,
це люди, однодумці, що оточують тебе, твої друзі, твоя сім"я,
12:48
the way you live your life, the job you do.
твій спосіб життя і те, чим ти займаєшся.
12:51
All those things stemmed and started from one place,
Всі ці речі беруть початок з одного місця
12:53
and for me they stemmed and started with my family in West Virginia.
а для мене, власне, вони почалися із моєї сім'ї у Західній Вірджинії.
12:55
A: What's the next one you want to talk about?
А: Про що ще ви би хотіли поговорити?
12:58
MS: The next one: This was the best day ever.
МС: Наступне: про найкращий день у житті.
13:00
A: How does this relate to your thoughts and feelings about who you are?
А: Як це відноситься до того, хто ви є?
13:02
MS: It's like, who do I want to be?
МС: Це ніби те, ким я хочу бути?
13:04
I like things that are different.
Я люблю речі, котрі чимось відрізняються.
13:06
I like things that are weird. I like weird things.
мені є близьким щось дивакувате. Я люблю дивні штуки.
13:08
A: Tell me about the "why" phase -- what does that do for us?
А: Розкажіть мені ще про "чому" етап? -- Що це для вас значить?
13:10
What is the machete? What pupa stage are you in now?
Що таке мачете? На якій стадії перетворення ви зараз знаходитесь?
13:12
Why is it important to reboot? What does the red represent?
Чому це так важливо перезавантажуватися? Що символізує червоне?
13:14
Tell me a little bit about that part.
Скажіть- но мені кілька слів про це.
13:17
... A little more about you that is not who you are.
...І трохи більше про те, ким ви є насправді.
13:19
What are some other metamorphoses that you've had?
Які ще метаморфози траплялися з вами?
13:22
... Doesn't have to be fear. What kind of roller coaster are you on?
Вам нічого боятися. На якій американській гірці ви готові прокататися?
13:24
MS: EEEEEE! (A: Thank you.) No, thank you.
МС: ААААААА! (А: Дякую.) Та ні, справді, велике вам спасибі.
13:26
A: Thanks for you patience. (MS: Great job.)
А: Вельми вдячна за терпіння. (МС: Це було круто.)
13:28
A: Yeah. (MS: Thanks a lot.) All right.
А: Саме так. (МС: Велике спасибі). Чудово.
13:30
MS: Yeah, I don't know what's going to come of this.
МС: Так, я навіть не знаю, що з того всього вийде.
13:32
There was a whole lot of crazy going on in there.
Багато божевільного тут відбулось.
13:34
Lindsay Zaltman: The first thing we saw was this idea
Ліндсі Залтман: Перше, що ми побачили, це те
13:37
that you had two distinct, but complementary
що у вас є водночас дві чіткі, проте взаємодоповнюючі
13:39
sides to your brand personality --
сторони вашого бренду особистості --
13:41
the Morgan Spurlock brand is a mindful/play brand.
бренд Моргана Сперлока є одночасно привертаючим увагу та жартівливим.
13:44
Those are juxtaposed very nicely together.
Це прекрасне поєднання.
13:47
And I think there's almost a paradox with those.
І гадаю, що у цьому весь парадокс.
13:49
And I think some companies
Мені здається, що деякі компанії
13:51
will just focus on one of their strengths or the other
фокусуватимуть увагу на одній із своїх переваг,
13:53
instead of focusing on both.
а не на обидвох.
13:56
Most companies tend to -- and it's human nature --
Більшість компаній схильні -- бо такою вже є сутність людська--
13:58
to avoid things that they're not sure of,
уникати того, у чому вони є не надто впевненими,
14:01
avoid fear, those elements,
уникати страху, тих непевних елементів,
14:03
and you really embrace those,
а цей проект містить такі елементи,
14:05
and you actually turn them into positives for you, and it's a neat thing to see.
але ви, насправді, обертаєте це на користь собі, це ж очевидно.
14:07
What other brands are like that?
Чи є ще якісь подібні бренди?
14:10
The first on here is the classic, Apple.
На першому місці класика жанру -- ЕПЛ.
14:12
And you can see here too, Target, Wii,
А також, Таргет, Віі,
14:14
Mini from the Mini Coopers, and JetBlue.
Міні з Міні Купера і Джет Блу.
14:17
Now there's playful brands and mindful brands,
Існує безліч жартівливих та серйозних брендів,
14:20
those things that have come and gone,
котрі як приходять і відходять,
14:22
but a playful, mindful brand is a pretty powerful thing.
проте жартівливий і водночас серйозний бренд є досить потужною силою.
14:24
MS: A playful, mindful brand. What is your brand?
МС: Веселий, незабутній бренд. А який ваш бренд?
14:27
If somebody asked you to describe your brand identity, your brand personality,
Якби вас попросили описати вашу індивідуальність, ваш особистісний бренд,
14:29
what would you be?
то що б це було?
14:32
Are you an up attribute? Are you something that gets the blood flowing?
Щось з позитивними ознаками, чи щось, від чого кров холоне в жилах?
14:34
Or are you more of a down attribute?
Ви такий собі занепалий духом чолов'яга?
14:37
Are you something that's a little more calm, reserved, conservative?
Чи все ж ви більш спокійний, стриманий та консервативний?
14:39
Up attributes are things like being playful,
Позитивні ознаки -- це щось на зразок грайливості,
14:42
being fresh like the Fresh Prince,
свіжості, ніби Принц Свіжість,
14:45
contemporary, adventurous,
рух в ногу з часом, авантюризм,
14:48
edgy or daring like Errol Flynn,
рішучість або сміливість, як в Еррола Фліна,
14:50
nimble or agile, profane, domineering,
жвавість або спритність, світськість владність,
14:52
magical or mystical like Gandalf.
загадковість чи містичність як у Гендальфа.
14:55
Or are you more of a down attribute?
Чи характерні вам менш привабливі риси?
14:57
Are you mindful, sophisticated like 007?
Ви такий же серйозний та вишуканий як агент 007?
14:59
Are you established, traditional, nurturing, protective,
Чи ви організований, традиційний, вихований, наполегливий,
15:01
empathetic like the Oprah?
готовий захищати інших як Опра?
15:04
Are you reliable, stable, familiar,
Чи ви надійний, стабільний, звичний,
15:06
safe, secure, sacred,
безпечний, святий,
15:08
contemplative or wise
спостережливий чи мудрий
15:10
like the Dalai Lama or Yoda?
як Далай Лама чи Йода?
15:12
Over the course of this film,
Протягом роботи над фільмом
15:14
we had 500-plus companies
у нас було 500 з хвостиком компаній,
15:17
who were up and down companies
передових і менш відомих компаній,
15:19
saying, "no," they didn't want any part of this project.
котрі сказали нам "ні", котрі не хотіли стати частиною нашого проекту.
15:21
They wanted nothing to do with this film, mainly because they would have no control,
Вони не хотіли мати нічого спільного з цим фільмом, здебільшого тому, що не могли б
15:23
they would have no control over the final product.
проконтролювати кінцевий продукт.
15:26
But we did get 17 brand partners
Та все ж ми знайшли 17 партнерів,
15:28
who were willing to relinquish that control,
котрі відмовились від того контролю,
15:30
who wanted to be in business
і, котрі таки хотіли співпрацювати з
15:32
with someone as mindful and as playful as myself
таким як я, веселим та уважним,
15:34
and who ultimately empowered us to tell stories
і які надали мені прерогативу розповісти історії
15:37
that normally we wouldn't be able to tell --
які, за звичайних обставин, ми б не стали розповідати --
15:39
stories that an advertiser would normally never get behind.
сюжети, які, за звичайних обставин, не прийме жоден рекламодавець.
15:42
They enabled us to tell the story about neuromarketing,
Вони захотіли, аби ми розповіли історію нейромаркетингу,
15:45
as we got into telling the story in this film
оскільки ми стали говорити в цьому фільмі про те,
15:48
about how now they're using MRI's
як зараз використовують магнітно-резонансну візуалізацію
15:50
to target the desire centers of your brain
з метою дістатись до центрів нашого мозку, які відповідають за бажання,
15:52
for both commercials as well as movie marketing.
як у рекламі, так і в маркетингу кіноіндустрії.
15:54
We went to San Paulo where they have banned outdoor advertising.
Ми поїхали у Сан Пауло, де діє заборона на вуличну рекламу.
15:57
In the entire city for the past five years,
За останні п'ять років у цілому місті
16:00
there's no billboards, there's no posters, there's no flyers, nothing.
немає ні білбордів, ні плакатів, ні флаєрів, нічого.
16:02
(Applause)
(Оплески)
16:05
And we went to school districts
Тоді ми пішли у напрямку районів ,
16:07
where now companies are making their way
де тепер компанії прокладають свій шлях,
16:09
into cash-strapped schools all across America.
в школи по всій Америці, що потребують фінансової підтримки .
16:11
What's incredible for me is the projects that I've gotten the most feedback out of,
Неймовірним для мене є те, що найбільше відгуків я отримав за проекти,
16:14
or I've had the most success in,
і найбільш успішними з них
16:17
are ones where I've interacted with things directly.
були ті, котрими займався я, безпосередньо.
16:19
And that's what these brands did.
І що ж зробили усі ці бренди
16:21
They cut out the middleman, they cut out their agencies
Вони позбулись посередника, відкинули агентства
16:23
and said, "Maybe these agencies
і сказали, "Мабуть, ті всі агентства
16:25
don't have my best interest in mind.
абсолютно не зацікавлені у цьому, тому
16:27
I'm going to deal directly with the artist.
я матиму справу виключно з митцем.
16:29
I'm going to work with him to create something different,
Я збираюся працювати з ним, аби створити
16:31
something that's going to get people thinking,
щось нове, що змусить людей задуматись,
16:33
that's going to challenge the way we look at the world."
спонукатиме їх подивитися на цей світ іншими очима."
16:35
And how has that been for them? Has it been successful?
І як це пройшло для них? Чи принесло це їм успіх?
16:37
Well, since the film premiered at the Sundance Film Festival, let's take a look.
Давайте поглянемо, що сталось після прем"єри фільму на Сандакс кінофестивалі.
16:39
According to Burrelles, the movie premiered in January,
Згідно Барреллів, прем'єра відбулась у січні,
16:42
and since then -- and this isn't even the whole thing --
і отримали ми відтоді - і це ще не все,
16:45
we've had 900 million media impressions for this film.
900 мільйонів відгуків про цей фільм.
16:47
That's literally covering just like a two and a half-week period.
І це лише протягом двох з копійками тижнів,
16:50
That's only online -- no print, no TV.
і це лише в інтернеті -- не беручи до уваги пресу та телебачення.
16:52
The film hasn't even been distributed yet.
Та про той фільм ще і не чули як слід!
16:54
It's not even online. It's not even streaming.
Він ще навіть не був в інтернеті, онлайн. Розмах не був широким.
16:56
It's not even been out into other foreign countries yet.
Та й інформація ще не встигла просочитися в інші країни.
16:58
So ultimately,
Таким чином,
17:01
this film has already started to gain a lot of momentum.
цей фільм почав завойовувати вершини моментально
17:03
And not bad for a project that almost every ad agency we talked to
Непогано для проекту, від якого майже всі рекламні агентства, з якими ми спілкувалися,
17:06
advised their clients not to take part.
радили своїм клієнтам відмовитися та не приймати участь.
17:09
What I always believe
Я глибоко переконаний у тому, що
17:11
is that if you take chances, if you take risks,
" хто не ризикує, той
17:13
that in those risks will come opportunity.
не п'є шампанського"
17:15
I believe that when you push people away from that,
Гадаю, якщо відмовляти людей від ризику,
17:18
you're pushing them more towards failure.
то насправді це виявиться сильним поштовхом до поразки.
17:20
I believe that when you train your employees to be risk averse,
Я вважаю, якщо тренувати своїх працівників вмінню ризикувати,
17:22
then you're preparing your whole company
то в результаті ціле підприємство отримає
17:25
to be reward challenged.
винагороду за той кинутий виклик,
17:27
I feel like that what has to happen moving forward
От що, видається мені, має відбуватись для того, аби рухатися вперед --
17:29
is we need to encourage people to take risks.
необхідно спонукати людей ризикувати
17:31
We need to encourage people to not be afraid
ми мусимо підбадьорювати людей не боятися
17:34
of opportunities that may scare them.
тих можливостей, котрі можуть видаватися їм страшними.
17:36
Ultimately, moving forward,
Зрештою, рухаючись вперед,
17:38
I think we have to embrace fear.
ми подолаємо страх,
17:40
We've got to put that bear in a cage.
засунемо того ведмедя у клітку.
17:42
(Laughter)
(Сміх)
17:44
Embrace fear. Embrace risk.
Подолаємо страх, подолаємо ризик.
17:51
One big spoonful at a time, we have to embrace risk.
І одним ударом зітремо ризик в порошок.
17:54
And ultimately, we have to embrace transparency.
І, в кінцевому результаті, отримаємо прозорість та ясність.
17:57
Today, more than ever,
Сьогодні, як ніколи раніше,
18:01
a little honesty is going to go a long way.
чесності необхідно подолати довгий шлях.
18:03
And that being said, through honesty and transparency,
І, як вже згадувалось, незважаючи на чесність та прозорість,
18:05
my entire talk, "Embrace Transparency,"
моя бесіда на тему "Схопи прозорість"
18:08
has been brought to you
дійшла до моїх
18:11
by my good friends at EMC,
хороших друзів на ІМСі,
18:13
who for $7,100
котрі за 7,100 доларів
18:16
bought the naming rights on eBay.
купили права на назву на сайті eBay.
18:18
(Applause)
(Оплески).
18:20
EMC: Turning big data
ІМС: і ці дані перетворилися
18:29
into big opportunity
на великі можливості
18:32
for organizations all over the world.
для організацій по усьому світі.
18:34
EMC presents: "Embrace Transparency."
ІМС: презентує: "Схопи Прозорість".
18:36
Thank you very much, guys.
Велике спасибі, хлопці.
18:39
(Applause)
(Оплески)
18:41
June Cohen: So, Morgan,
Джун Коен: Отже, Моргане,
18:54
in the name of transparency,
в ім'я прозорості,
18:57
what exactly happened to that $7,100?
що ж трапилося з тими 7, 100 доларами?
18:59
MS: That is a fantastic question.
МС: Фантастичне запитання.
19:01
I have in my pocket a check
У мене в кишені є чек,
19:04
made out to the parent organization to the TED organization,
виписаний на ім'я первиннної організації, TED організації,
19:07
the Sapling Foundation --
Саплін Фаундейшн --
19:09
a check for $7,100
чек на 7, 100 доларів
19:11
to be applied toward my attendance for next year's TED.
буде виплачено за мою присутність на TED у наступні роки.
19:13
(Laughter)
(Сміх)
19:16
(Applause)
(Оплески)
19:18
Translated by Semeriak Iryna
Reviewed by Khrystyna Romashko

▲Back to top

About the speaker:

Morgan Spurlock - Filmmaker
Morgan Spurlock makes documentary film and TV that is personal, political -- and, above all, deeply empathetic.

Why you should listen

Though it was as high-concept as any reality-TV show, Morgan Spurlock's 2004 film Super Size Me was something else entirely: a critique of modern fast-feeding, wrapped in the personal story of a charming, curious host. And "host" can be taken literally: eating only McDonald's for 30 days straight, Spurlock went into a shocking physical and emotional decline, showing via his own body the truth about junk food. After this Oscar-nominated doc came Spurlock's three-seasons-long unscripted TV show, 30 Days, based on another lifehack: Send a person to live, for 30 days, inside another worldview. Stories from 30 Days are human, engaging, surprising: An anti-immigrant activist warms to a tight-knit family of border-crossers; an outsourced US engineer meets the Indian engineer who holds his old job; a former pro football player spends 30 days navigating the world in a wheelchair.

In 2008, Spurlock released Where in the World Is Osama Bin Laden?, about his months-long trek through Afghanistan, Saudi Arabia, Egypt, Israel, Palestine ... following leads and interviewing people along the way. (In an interview, he guessed he got within 50 miles of Osama before winding up the hunt.) He was also part of a group-filmed version of Freakonomics. He wrote a book about his fast-food odyssey, called Don't Eat This Book -- while his wife, vegan chef Alex Jamieson, wrote a bestseller about the eight-week cleansing diet she put Spurlock on after he got supersized.

His latest film, The Greatest Movie Ever Sold, dives into the mysterious world of brand sponsorship, a major influence on how pop culture is developed and shared. Almost totally sponsored itself, the film was the first to be sold at Sundance 2011, and, it's said, made a profit before it even opened. The film debuts in US theaters on April 22, 2011.

 

More profile about the speaker
Morgan Spurlock | Speaker | TED.com